W restauracji Nad Stawkiem spotkali się członkowie klubu, przedstawiciele władz samorządowych i PCK oraz delegacje zaprzyjaźnionych klubów z całej Polski. Uroczystość była okazją do wręczenia sztandaru na ręce prezesa klubu Piotra Gucika przez prezesa Inofamy Marka Borkowskiego. Następnie wyróżnieni członkowie klubu złożyli ślubowanie.

- Od momentu założenia llubu do chwili obecnej organizacja jest charytatywna. Nie posiada własnych środków finansowych, działa dzięki uprzejmości dyrekcji oraz od kilku lat firmy Intermetal. W okresie 50-letniej działalności klubu były lata lepsze i gorsze, szczególnie gdy zmniejszył się stan załogi. Były lata, że klub liczył 120 członków, obecnie jest ich 60 - mówił Piotr Gucik, prezes Klubu HDK.

Uroczystość była także okazją do wręczenia odznaczeń i upominków. W ciągu 50-lat swojej działalności członkowie Klubu oddali 3 150 litrów życiodajnego płynu. [MJ]