Pod uwagę brane były wiedza, sprawność i doping. Reprezentacje poszczególnych szkół podstawowych z Inowrocławia i Góry miały do pokonania kilka konkurencji sprawnościowych i wiedzową.

Na koniec ogłoszono wyniki a najlepsi otrzymali puchary i nagrody rzeczowe. Pierwsze miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 6. W przyszłym roku w Malucholadzie wezmą udział uczniowie klas drugich, a nie trzecich, jak do tej pory. [MJ]