Konferencja rozpoczęła się od wykładu przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu. Było o przestrzeganiu przepisów podczas jazdy na rowerze oraz bezpieczeństwie podczas pływania. Sierż. sztan. Anna Grecman oraz sierż. Kamila Walicka z Zespołu ds. nieletnich skupiły się jednak na innym problemie dotyczącym bezpieczeństwa podczas wakacji.

- Jesteście w większości osobami, które mają już po siedemnaście, osiemnaście lat, kończycie szkołę... i chcielibyście zacząć już samemu zarabiać pieniądze na wakacje. Gdzie najlepiej zarabia się na wakacje? Za granicą. Chyba większość z nas myśli, że tam jest super i że "kokosy" można zarobić. Jeśli chodzi o dziewczyny - to marzą się wam wakacje, chłopak - nowa miłość, a z tym wszystkim wiąże się inne zagrożenie. Dlatego głównym tematem, który chcę dziś poruszyć jest handel ludźmi - mówi sierż. sztab. Anna Grecman.

Młodzieży zaprezentowano krótkie filmy, oparte na prawdziwych historiach osób, które padły ofiarami tej współczesnej formy niewolnictwa. - Sprawdzajcie dokładnie zagranicznych pracodawców, nie podpisujcie umów, które są sporządzone w nieznanym wam języku, nigdy nie pozwólcie, aby ktokolwiek oddalił się z waszymi dokumentami, nie wierzcie w oferty typu " last minute, jak się teraz nie zdecydujesz, to wszystko przepadnie", uważajcie na osoby nowo poznane. Po prostu kierujcie się zdrowym rozsądkiem - apelują sierż. sztab. Anna Grecman oraz sierż. Kamila Walicka.

Podczas Dnia Profilaktyki młodzież brała również udział w konkursie plastyczny pod hasłem: "Internet zagrożeniem dla młodego pokolenia". O oprawę artystyczna zadbały dzieci z Muzycznej Krainy, które zaprezentowały "taniec kwiatów". [AJ]