Kolegium redakcyjne portalu

Skrzynka kontaktowa: portal@ino-online.pl

Maciej Pi±tek
redaktor naczelny
maciejp@ino-online.pl

Marek Jasik
marek@ino-online.pl

Sławomir Jezierski
slawomir@ino-online.pl

Współpraca:
Tomasz Olejniczak
Łukasz Pyrszel
Roman Kaczmarek

 

      redakcja   |   reklama   |   nasz portal