Kolegium redakcyjne portalu

Skrzynka kontaktowa: portal@ino-online.pl

Maciej Piątek
redaktor naczelny
maciejp@ino-online.pl

Marek Jasik
marek@ino-online.pl

Joanna Jasik
joanna@ino-online.pl

Dominika Droszkowska
dominika@ino-online.pl

Współpraca:
Tomasz Olejniczak