Witaj! W trosce o lepszą ochronę danych i dostosowanie do zmian w prawie ochrony danych zmieniliśmy regulamin oraz politykę prywatności.   zrozumiałem i akceptuję

Poniżej możesz zapoznać się ze szczegółami. Polityka prywatności:

Definicje

1. Serwis: oznacza portal internetowy udostępniony w domenie internetowej pod adresem ino.online i pokrewnych tj. i-o.pl, ino24.pl, inowroclawianka.pl,
2. Administrator: oznacza firmę Ino-online Media, ul. Szczęśliwa 1, 88-100 Inowrocław, NIP: 556-181-85-16,
3. Ustawa: oznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 203, poz. 1371 ze zm.),
4. Przez Adres IP rozumie się adres protokołu internetowego, stanowiącego informację mogącą identyfikować Użytkownika,
5. Dane Osobowe oznaczają dane osobowe w rozumieniu artykułu 6. Ustawy, udostępniane przez Użytkowników, gromadzone za pośrednictwem Serwisu i przetwarzane przez Administratora,
6. Użytkownik oznacza odwiedzającego i korzystajacego z Serwisu,
7. Serwisy Zewnętrzne: oznacza inne strony internetowe, które nie stanowią własności, ani nie są bezpośrednio powiązane z Serwisem,
8. Operatorem Hostingowym jest OVH Sp. z o.o., 54-402 Wrocław ul. Szkocka 5 lok. 1, REGON: 933029040 NIP: 899-25-20-556,
9. Polityka oznacza niniejszą Politykę Prywatności.


Informacje ogólne

Administrator oświadcza, że wszystkie dane zarejestrowanych Użytkowników są starannie zabezpieczone i przechowywane. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są zgodnie z udzielonymi przez niego zezwoleniem, a także w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Ustawy oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną i rozporządzeniem Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, dalej zwane RODO.

Osoba zarejestrowana w Serwisie akceptuje niniejszy regulamin, zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych przez siebie informacji przez Serwis w celach statystycznych i marketingowych zgodnie z Ustawą oraz ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


Zbieranie danych

W celu udoskonalania portalu i rozwoju na potrzeby Użytkowników, Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
- poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
- poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. "ciasteczek"),
- poprzez gromadzenie logów serwera www przez Operatora Hostingowego.


Udostępnianie danych

Dane podlegają udostępnieniu uprawnionym do tego podmiotom zewnętrznym wyłącznie za zgodą Administratora lub osób których te dane dotyczą, jeśli zachodzi podejrzenie przestępstwa. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby lub Administratora. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania. Administrator nie przekazuje Danych Osobowych innym podmiotom. Dane Osobowe nie mogą obejmować "danych wrażliwych" w rozumieniu art. 27 ust. 1 Ustawy.

Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie przez Administratora swoich Danych Osobowych, usunięcia w części lub całości udostępnionych danych, co może wiązać się z poważnym ograniczeniem lub uniemożliwieniem korzystania z całości lub części Serwisu. Szczegółowe regulacje w tym zakresie opisuje punkt "Informacje praktyczne związane z systemem logowania".

Podczas przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników stosowane są zgodnie z wymaganiami ustawy i rozporządzeniem środki techniczne i organizacyjne, które mają na celu zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.


Informacja o plikach cookies

Serwis korzysta z plików cookies. Tzw. "ciasteczka" stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Hostingowy.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
- utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
- określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W ramach Serwisu stosowane są dwa główne rodzaje plików cookies: tzw. sesyjne oraz stałe. Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie w dziale ustawienia - sekcja prywatność. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Serwisem partnerów oraz przez zewnętrzne programy instalowane w postaci tzw. wtyczek np. społecznościowego serwisu Facebook.com lub innych.

Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/


Informacje praktyczne związane z systemem logowania

Użytkownik zobowiązany jest do ochrony swoich haseł dostępu do Serwisu przed dostępem do tego osób niepowołanych. Serwis nie udostępnia ani nie gromadzi hasła w niezakodowanej formie. W przypadku zagubienia hasła Serwis może przesłać nowe hasło wyłącznie na adres e-mail podany podczas rejestracji użytkownika Serwisu.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do stron portalu wynikający z przyczyn niezależnych od portalu, błędy lub niekompletność przesyłania informacji przez użytkowników portalu, błędy i awarie powstałe w wyniku przerw w funkcjonowania portalu.

Serwis udostępnia możliwość dodawania komentarzy, zdjęć i innych informacji multimedialnych internautom, w szczególności osobom zarejestrowanym w Serwisie. Rejestracja użytkowników w Serwisie jest bezpłatna i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych. Korzystanie z Serwisu i podawanie jakichkolwiek danych jest dobrowolne.

Użytkownicy Serwisu mogą korzystać z Serwisu oraz z utworów i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, własności intelektualnej oraz Ustawy o ochronie baz danych.

Użytkownik może w dowolnym momencie edytować swoje dane za pomocą dostępnych narzędzi Serwisu (sekcja profil), może też bezpośrednio zwrócić się do Administratora, przesyłając wiadomość e-mail pod adres portal@ino-online.pl aby dokonać zmian, dodania, usunięcia informacji o sobie, w tym także do cofnięcia zgody i "bycia zapomnianym". Wiadomość musi pochodzić z adresu e-mail podanego podczas rejestracji w Serwisie, w innym wypadku Administrator będzie próbował dokonać uwiarygodnienia Użytkownika na inne dostępne i możliwe sposoby. Administrator ma prawo odmówić usunięcia Danych Osobowych w wypadku, gdy Użytkownik naruszył zasady regulaminu portalu lub przepisy prawa, a zachowanie jego danych jest niezbędne do wyjaśnienia sprawy.


Postanowienia końcowe

Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani na stronie Serwisu. Wszelkie pytania, wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności Użytkownicy mogą wysłać na adres: portal@ino-online.pl.zrozumiałem i akceptuję

Kolejki nie zniknęły, ale ma być poprawa

fot. IO
 INOWROCŁAW | 10 sierpnia 2018, 11:07
Po interwencji radnego Jacka Olecha wzmocniono obsadę na sali obsługi interesantów w wydziale komunikacji Starostwa Powiatowego.

r  e  k  l  a  m  a


O problemie pisaliśmy na początku sierpnia. Od dłuższego czasu wielu mieszkańców narzeka na długie kolejki w tym wydziale. Rejestracja pojazdu często wiązała się z uciążliwym, kilkugodzinnym oczekiwaniem.

- W dniu złożenia interpelacji były czynne trzy okienka obsługujące interesantów. Po interwencji i złożeniu interpelacji dokonano istotnego wzmocnienia obsługi interesantów. W wyniku zmian kadrowych czynnych jest pięć stanowisk i codziennie jest rejestrowanych około 120 pojazdów. Dziękuję za poprawę - komentuje powiatowy radny Jacek Olech. [IO]Wasze komentarze:

FanDobrejZmiany

Inowrocław
[879]
2018-08-11 20:36:20 | zgłoś do moderacji

Wtycznik@ Wątpię aby Figas nie zdobył kolejnego mandatu radnego,sld ma rozrośnięte struktury w powiatach i on nie musi nic robić a betonowy elektorat i tak na niego zagłosuje.Z psl sprawa wygląda podobnie,Kukiz w samorządach nie istnieje a bankstersko- lewicowa przybudówka platformy pt.Nowoczesna jest już w stanie rozkładu.

Wiewiór

Inowrocław
[491]
2018-08-11 20:30:15 | zgłoś do moderacji

"W gdyńskim Referacie Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 praca w sobotę nie jest nowością - samochód zarejestrujemy tam przez cały rok od poniedziałku do piątku w godzinach: 7-18 (oprócz świąt) oraz w sobotę od 8 do 14."!!!!!
Czas najwyższy przewietrzyć starostwo! Wybory niebawem.

Wiewiór

Inowrocław
[491]
2018-08-11 20:26:47 | zgłoś do moderacji

A są i takie urzędy, w których zarządzający urzędem potrafi wyjść mieszkańcom naprzeciw i pracować również w soboty!!! Proszę bardzo: https://m.trojmiasto.pl/moto/Gdanski-wydzial-komunikacji-czynny-w-4-wakacyjne-soboty-n125264.html

Wiewiór

Inowrocław
[491]
2018-08-11 20:18:05 | zgłoś do moderacji

Wystarczy właściwie zorganizować pracę i obsadzić wydział odpowiednią liczbą pracowników. W innych powiatach wydziały komunikacji pracują codziennie od rana do wieczora. Codziennie! Przykład? Powiat krapkowicki - wydział komunikacji czynny codziennie od 7.30 do 18!!! A w Inie? Do 15.30, a tylko w 2 dni "aż" do 17. A powiat inowrocławski to jeden z najludniejszych powiatów i siłą rzeczy będzie sporo pojazdów do rejestrowania. Winę za te kolejki ponosi zarządzający starostwem czyli starosta. Nikt inny.
http://powiatkrapkowicki.pl/wydzialy-starostwa/wydzial-komunikacji-i-transportu/

WTYCZNIK

Inowrocław
[73]
2018-08-11 19:29:45 | zgłoś do moderacji

figas codziennie koło kolejek przechodzi i ma to w d..... my też na wybory będziemy mieli go w du...on się nadaje doskładania wiązanek - precz z takimi działaczami- komuchu stary ważne że synusia w drogownictwie ustawił ale to już koniec włodzimierzu iliczu

Jacek Olech

Inowrocław
[150]
2018-08-11 12:58:11 | zgłoś do moderacji

KTOŚ @ Someone @. "Ktoś" napisał, że w Wydziale były patologie. Znowu nie wiem. Ale może "Ktoś" w swojej łaskawości te sprawy ujawni. Prawdą jest, że internauci zwrócili się do mnie z wnioskiem o interwencję w sprawie małej ilości czynnych okienek do rejestracji i następnego dnia na biurku starosty była złożona interpelacja w tej sprawie. Jeszcze raz dziękuję za zaufanie i zainteresowanie tym problemem. Muszę jednak "Ktosia" zmartwić. Będę do ostatniego dnia tej kadencji wypełniał misję radnego. Dzisiaj, w czasie zakupów na targu zostałem poproszony o interwencję w sprawie bardzo trudneji niebezpiecznej. Niedługo zatem "Ktoś" będzie mógł użalać się, że Olech znowu coś robi. Pozdrawiam

emir ekonom

Inowrocław
[829]
2018-08-11 08:03:29 | zgłoś do moderacji

Do Zarządu:...
"JAK SIĘ CHCE SZUKA SIĘ SPOSOBU
JAK SIĘ NIE CHCĘ SZUKA SIĘ POWODU"(lud)

emir ekonom

Inowrocław
[829]
2018-08-11 07:35:27 | zgłoś do moderacji

CEPiK 2.0, to zmodernizowany system Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Miał ułatwić i przyspieszyć wszystkie formalności związane z rejestracją auta i przeglądami technicznymi pojazdów

...

(...)"Na system nie ma silnych, raz się uda, raz się nie uda I pewnie tak będzie do czasu, aż system się ustabilizuje ."(info z końca listopada 2017r)

...


emir ekonom

Inowrocław
[829]
2018-08-11 07:25:55 | zgłoś do moderacji

https://www.powiat.turek.pl/queue_old/

emir ekonom

Inowrocław
[829]
2018-08-11 07:22:47 | zgłoś do moderacji

https://www.powiatwodzislawski.pl/samorzad/starostwo-powiatowe/wydzial-komunikacji-i-transportu/system-obslugi-klientow-w-starostwie-powiatowym-w-wodzislawiu-slaskim

emir ekonom

Inowrocław
[829]
2018-08-11 06:47:08 | zgłoś do moderacji

Jak to jest w innych miastach?
(Bydgoszcz"u, Thorn czy Konin...)

Spajky

Inowrocław
[209]
2018-08-11 00:14:20 | zgłoś do moderacji

Dzisiaj o 9:40 były wydane numery do końca dnia i dalej jak ktoś chciał czekać. Dobrze że ludzie jeszcze namiotów nie rozbijają żeby być pierwszym

Someone

Inowrocław
[41]
2018-08-10 22:52:00 | zgłoś do moderacji

Każda osoba nawet taka, która nie rejestruje samochodu, ale była w starostwie wie co się dzieje w wydziale i jakie gigantyczne kolejki tam są. Od dawna temat był poruszany i każdy posiadacz samochodu może dorzucić od siebie ile czasu zajęło zwykłe zarejestrowanie samochod, ale dopiero teraz przed wyborami p.Olech się zainteresował problemem.

Someone

Inowrocław
[41]
2018-08-10 22:51:49 | zgłoś do moderacji

Każda osoba nawet taka, która nie rejestruje samochodu, ale była w starostwie wie co się dzieje w wydziale i jakie gigantyczne kolejki tam są. Od dawna temat był poruszany i każdy posiadacz samochodu może dorzucić od siebie ile czasu zajęło zwykłe zarejestrowanie samochod, ale dopiero teraz przed wyborami p.Olech się zainteresował problemem.

Marek Browiński

Inowrocław
[3565]
 online 
2018-08-10 22:41:53 | zgłoś do moderacji

Z tego co się orientuje, to pan Olech nie rejestrował żadnego auta w okresie ostatniego roku więc skąd miał wiedzieć jak długie są tam kolejki. Być może naprawdę dowiedział się o problemie z fejsa, bo raczej jasnowidzem nie jest...

Someone

Inowrocław
[41]
2018-08-10 22:28:12 | zgłoś do moderacji

Pan Olech podjął interwencję dopiero po tym jak na FB grupie Ino-online ludzie zaczęli pisać jakie są patologie w wydziale komunikacji, jeśli chcesz zarejestrować samochód. Wcześniej mu to nie przeszkadzało skoro tyle lat taka patologia odchodziła w wydziale. Miałby się czym chwalić gdyby zareagował wcześniej. Teraz przed wyborami każdy chce zabłysnąć i widzi wszystko na co do tej pory przymykał oko, bo nie było wyborów.

onaona30

Inowrocław
[6]
2018-08-10 18:23:22 | zgłoś do moderacji

Jaka poprawa ja się pytam????Bylam dziś ok.10.00.do okienka podchodził numerek 16 a ja miałam do odbioru numerek 85.... Ciekawe czy by zdążyli mnie obslużyć do 15.30...A i jeden z pracowników mówił ze ludzie od 4 rano stoją by zająć kolejkę.No jak za komuny.
Więc sorry ale dla mnie to nie poprawa

dociekliwy

Inowrocław
[833]
2018-08-10 14:15:27 | zgłoś do moderacji

Jeszcze jedna uwaga. Jest to jedno z realizowanych zadań w ramach zleconych przez administrację rządową. Zastanawiam się ile etatów kalkulacyjnych powiatowi finansuje wojewoda, w tym dla tego wydziału.

emir ekonom

Inowrocław
[829]
2018-08-10 13:42:09 | zgłoś do moderacji

Byłem,
Widziałem,
Zrezygnowałem.

Sprawa wpisu w dowód rejestracyjny nie załatwiona.

FanDobrejZmiany

Inowrocław
[879]
2018-08-10 13:38:36 | zgłoś do moderacji

Poza tego faceta w zielonej koszulce mówi wszystko co tam się dzieje.

Porn

Na emigracji
[230]
2018-08-10 13:33:54 | zgłoś do moderacji

Kolejki się nie zmniejszyły. Czas wprowadzić zarząd komisaryczny!

emir ekonom

Inowrocław
[829]
2018-08-10 13:31:39 | zgłoś do moderacji

Nasz starosta niezdara, niezdara, niezdara.
Bo się o nas niestara, niestara, niestara.

dociekliwy

Inowrocław
[833]
2018-08-10 13:22:52 | zgłoś do moderacji

Mnie się jednak wydaje, że sprawa funkcjonowania takich wydziałów w JST jest bardziej skomplikowana. Pracownicy takich komórek organizacyjnych muszą przechodzić specjalne szkolenia, uzyskać specjalne certyfikaty i dostęp do systemu CEPiK. Nie da się tak z dnia na dzień przesunąć na takie stanowiska pracy osób z innego wydziału. A za błąd popełniony przy rejestracji pojazdu pracownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Na tę sytuację mógł mieć zbieg wielu czynników, np. sezonu urlopowego, absencji chorobowej, opieki nad dzieckiem.

albertosa

Inowrocław
[71]
2018-08-10 13:18:29 | zgłoś do moderacji

stajemy się bogatsi, skoro aż tyle samochodów dziennie się rejestruje ...

cobytu

Inowrocław
[244]
2018-08-10 13:13:52 | zgłoś do moderacji

Brejza na starostę! Tylko on będzie potrafił zaprowadzić tam porządek!

MAŁA__MI

Inowrocław
[82]
2018-08-10 13:03:58 | zgłoś do moderacji

Właśnie! Zgadzam się.

emir ekonom

Inowrocław
[829]
2018-08-10 12:57:55 | zgłoś do moderacji

Czyli poprawa nie nastąpiła.
...
Starostwo nieudolnie zarządzane!

zzzarturzzz

Inowrocław
[15]
2018-08-10 11:29:47 | zgłoś do moderacji

brawo Radny ale jak za organizację pracy Urzędu mają brać się Radni to sorry ale coś tu jest nie tak
Uwaga: 
zaloguj się lub jeśli nie masz konta zarejestruj się aby dodać komentarz.
Jeśli w materiale użyto Twojego wizerunku, a ty nie wyrażasz na to zgody zgłoś to nam.
Portal internetowy Ino.online nie ponosi odpowiedzialności za treść prezentowanych opinii. Użytkownik dokonujący wpisu na łamach portalu, może ponieść za jego treść odpowiedzialność cywilną bądź karną. Komentarze naruszające dobre obyczaje i niezwiązane z tematem mogą być usuwane bez ostrzeżenia.
© copyright 2000-2018 Ino-online Media