Witaj! W trosce o lepszą ochronę danych i dostosowanie do zmian w prawie ochrony danych zmieniliśmy regulamin oraz politykę prywatności.   zrozumiałem i akceptuję

Poniżej możesz zapoznać się ze szczegółami. Polityka prywatności:

Definicje

1. Serwis: oznacza portal internetowy udostępniony w domenie internetowej pod adresem ino.online i pokrewnych tj. i-o.pl, ino24.pl, inowroclawianka.pl,
2. Administrator: oznacza firmę Ino-online Media, ul. Szczęśliwa 1, 88-100 Inowrocław, NIP: 556-181-85-16,
3. Ustawa: oznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 203, poz. 1371 ze zm.),
4. Przez Adres IP rozumie się adres protokołu internetowego, stanowiącego informację mogącą identyfikować Użytkownika,
5. Dane Osobowe oznaczają dane osobowe w rozumieniu artykułu 6. Ustawy, udostępniane przez Użytkowników, gromadzone za pośrednictwem Serwisu i przetwarzane przez Administratora,
6. Użytkownik oznacza odwiedzającego i korzystajacego z Serwisu,
7. Serwisy Zewnętrzne: oznacza inne strony internetowe, które nie stanowią własności, ani nie są bezpośrednio powiązane z Serwisem,
8. Operatorem Hostingowym jest OVH Sp. z o.o., 54-402 Wrocław ul. Szkocka 5 lok. 1, REGON: 933029040 NIP: 899-25-20-556,
9. Polityka oznacza niniejszą Politykę Prywatności.


Informacje ogólne

Administrator oświadcza, że wszystkie dane zarejestrowanych Użytkowników są starannie zabezpieczone i przechowywane. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są zgodnie z udzielonymi przez niego zezwoleniem, a także w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Ustawy oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną i rozporządzeniem Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, dalej zwane RODO.

Osoba zarejestrowana w Serwisie akceptuje niniejszy regulamin, zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych przez siebie informacji przez Serwis w celach statystycznych i marketingowych zgodnie z Ustawą oraz ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


Zbieranie danych

W celu udoskonalania portalu i rozwoju na potrzeby Użytkowników, Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
- poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
- poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. "ciasteczek"),
- poprzez gromadzenie logów serwera www przez Operatora Hostingowego.


Udostępnianie danych

Dane podlegają udostępnieniu uprawnionym do tego podmiotom zewnętrznym wyłącznie za zgodą Administratora lub osób których te dane dotyczą, jeśli zachodzi podejrzenie przestępstwa. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby lub Administratora. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania. Administrator nie przekazuje Danych Osobowych innym podmiotom. Dane Osobowe nie mogą obejmować "danych wrażliwych" w rozumieniu art. 27 ust. 1 Ustawy.

Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie przez Administratora swoich Danych Osobowych, usunięcia w części lub całości udostępnionych danych, co może wiązać się z poważnym ograniczeniem lub uniemożliwieniem korzystania z całości lub części Serwisu. Szczegółowe regulacje w tym zakresie opisuje punkt "Informacje praktyczne związane z systemem logowania".

Podczas przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników stosowane są zgodnie z wymaganiami ustawy i rozporządzeniem środki techniczne i organizacyjne, które mają na celu zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.


Informacja o plikach cookies

Serwis korzysta z plików cookies. Tzw. "ciasteczka" stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Hostingowy.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
- utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
- określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W ramach Serwisu stosowane są dwa główne rodzaje plików cookies: tzw. sesyjne oraz stałe. Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie w dziale ustawienia - sekcja prywatność. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Serwisem partnerów oraz przez zewnętrzne programy instalowane w postaci tzw. wtyczek np. społecznościowego serwisu Facebook.com lub innych.

Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/


Informacje praktyczne związane z systemem logowania

Użytkownik zobowiązany jest do ochrony swoich haseł dostępu do Serwisu przed dostępem do tego osób niepowołanych. Serwis nie udostępnia ani nie gromadzi hasła w niezakodowanej formie. W przypadku zagubienia hasła Serwis może przesłać nowe hasło wyłącznie na adres e-mail podany podczas rejestracji użytkownika Serwisu.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do stron portalu wynikający z przyczyn niezależnych od portalu, błędy lub niekompletność przesyłania informacji przez użytkowników portalu, błędy i awarie powstałe w wyniku przerw w funkcjonowania portalu.

Serwis udostępnia możliwość dodawania komentarzy, zdjęć i innych informacji multimedialnych internautom, w szczególności osobom zarejestrowanym w Serwisie. Rejestracja użytkowników w Serwisie jest bezpłatna i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych. Korzystanie z Serwisu i podawanie jakichkolwiek danych jest dobrowolne.

Użytkownicy Serwisu mogą korzystać z Serwisu oraz z utworów i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, własności intelektualnej oraz Ustawy o ochronie baz danych.

Użytkownik może w dowolnym momencie edytować swoje dane za pomocą dostępnych narzędzi Serwisu (sekcja profil), może też bezpośrednio zwrócić się do Administratora, przesyłając wiadomość e-mail pod adres portal@ino-online.pl aby dokonać zmian, dodania, usunięcia informacji o sobie, w tym także do cofnięcia zgody i "bycia zapomnianym". Wiadomość musi pochodzić z adresu e-mail podanego podczas rejestracji w Serwisie, w innym wypadku Administrator będzie próbował dokonać uwiarygodnienia Użytkownika na inne dostępne i możliwe sposoby. Administrator ma prawo odmówić usunięcia Danych Osobowych w wypadku, gdy Użytkownik naruszył zasady regulaminu portalu lub przepisy prawa, a zachowanie jego danych jest niezbędne do wyjaśnienia sprawy.


Postanowienia końcowe

Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani na stronie Serwisu. Wszelkie pytania, wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności Użytkownicy mogą wysłać na adres: portal@ino-online.pl.zrozumiałem i akceptuję

Riposta Stachowiaka i odpowiedź UM

 INOWROCŁAW | 9  sierpnia 2018, 19:08
- Oczekiwanie, że z pieniędzy WFOŚ zostanie sfinansowana np. budowa parkingów, to tak jakby oczekiwać, że fundusz zapłaci za powstanie kolejnej fontanny w Solankach - pisze Ireneusz Stachowiak. Na odpowiedź Urzędu Miasta nie musieliśmy długo czekać.

Pan Ryszard Brejza kompromituje się wykazując jednocześnie brak wiedzy i kompetencji. Nie dość, że nie skorzystał z możliwości pozyskania 360 tys. zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, to jeszcze wnioskował o zadania, na które w 2018 r. nie mógł otrzymać dofinansowania, ponieważ nie mieściły się w ramach ogłaszanych programów.

Oczekiwanie, że z pieniędzy Funduszu zostanie sfinansowana np. budowa parkingów, to tak jakby oczekiwać, że Fundusz zapłaci za powstanie kolejnej fontanny w Solankach. Oczywiście, należy szukać środków zewnętrznych np. na powstanie parkingów, ale trzeba starać się tam, gdzie zgodnie z prawem można to osiągnąć. Tymczasem Ryszard Brejza z jednej strony nie korzysta z 360 tys. zł, a z drugiej – wnioskuje do niewłaściwych instytucji.

Nowy podział środków w Funduszu w ramach programów priorytetowych postał w 2018 roku. Jak więc miałem startować w konkursach? Najbardziej przykre jest to, że za ten brak kompetencji konsekwencje ponoszą inowrocławianie. To z ich podatków finansowane są zadania, którymi chwali się prezydent. Tymczasem dobry gospodarz powinien wykorzystać każdą szansę na pozyskanie środków zewnętrznych.

Ireneusz Stachowiak


Skromna ta riposta prezesa Ireneusza Stachowiaka. Przypomnijmy, że najpierw podaje Pan Prezes informacje, że Inowrocław rzekomo w kierowanym przez niego WFOŚiGW pozyskało w tym roku jedynie 8994 zł z dwóch projektów. Kiedy odpowiadamy, że to nieprawda, bo Miasto pozyskało 187.126 zł z czterech projektów, a jego program wsparcia na wymianę pieców węglowych oferuje mniej mieszkańcowi niż nasz własny, inowrocławski - to milczy. Czy Pan Ireneusz Stachowiak posiada wiedzę o tym, co dzieje się w jednostce przez niego kierowanej?

Wnioskując do funduszu o dofinansowanie trzech dodatkowych zadań, które nie były umieszczone w ogłoszonych programach mieliśmy nadzieję na to, że Pan Ireneusz Stachowiak - były Zastępca Prezydenta Miasta, mieszkaniec Inowrocławia, a dziś prezes WFOŚiGW doprowadzi do stworzenia takich możliwości.

Przypomnijmy, że za jego poprzednika Inowrocław otrzymał 2 z 3 odrzuconych dziś, a zgłaszanych przez nas zadań. Różnica jest taka, że wówczas Pan Ireneusz Stachowiak nie był prezesem WFOŚiGW, lecz Zastępcą Prezydenta i w jego imieniu podpisywał wnioski o dotacje do poprzedniego prezesa funduszu. Kiedy zastąpił go na tej funkcji, to dziś stwierdził, że... dotacje się Inowrocławiowi nie należą. Jak widać, punkt widzenia zmienia się w zależności od miejsca siedzenia.

Urząd Miasta Inowrocławia
Wskazane przeze mnie projekty to szanse zmarnowane przez Ryszarda Brejzę. Pieniądze te powinny trafić do mieszkańców Inowrocławia. Powtórzę, to miasto miało skorzystać z oferty Funduszu, a nie Fundusz przebijać ofertę miasta. Te pieniądze miały być wartością dodaną, ale miasto nie potrafiło napisać wniosków... Ocenę pozostawiam mieszkańcom.

Ireneusz Stachowiak
Wasze komentarze:

Wezsietato

Inowrocław
[335]
2018-08-14 17:14:13 | zgłoś do moderacji

Mnie śmieszy sam browinski... fajnie ze się udziela i w ogóle ale 11 głosów pokazało ze jego starania nic nie daja... a na Pana trzeba mieć wygląd i pieniądze :) Brejza może i musi odejść, ale nie dla PiSu Inowrocław ;) Cała POLska nie dla PiSu!! Nie dla Psa kiełbasa ;)

Staryramol

Inowrocław
[64]
2018-08-14 14:29:21 | zgłoś do moderacji

A swoją drogą, że Brejza musi odejść to też jestem na TAK!

Staryramol

Inowrocław
[64]
2018-08-14 14:23:06 | zgłoś do moderacji

Mnie tu nic nie bawi w filmie p. Browińskiego, chodzi o bezpieczeństwo dzieci, więc nie mamy do czynienia z zabawą, tylko z odpowiedzialnością za zaniechanie w razie wypadku, zapewne kogoś z Ratusza

Wezsietato

Inowrocław
[335]
2018-08-14 09:48:53 | zgłoś do moderacji

Browinski jaki ty jesteś przezabawny xD

Szary66

Inowrocław
[499]
2018-08-14 09:16:28 | zgłoś do moderacji

Tak jak podpierdalał w Liceum, tak samo z ramienia ZSMP, na studiach. Tam jednak szybko go rozszyfrowali i wypierd... Teraz jedzie po całości, bo zrobił sobie "plecy", jednak znając go z czasem każdego wsadzi na minę. On tylko dba o swoją dupę, gdy zacznie sie palić wszystkich sprzeda. Jedno co najlepiej mu w życiu wyszło to ...włosy.

Marek Browiński

Inowrocław
[3565]
 online 
2018-08-14 08:34:15 | zgłoś do moderacji

Wczoraj prezydent otrzymał taki mail:

Od: Marek Browiński [marekbrowinski@gmail.com]

Wysłano: poniedziałek, 13 sierpnia 2018 08:09

Do: prezydent@inowroclaw.pl

DW: zbigniew.politowski@pomorska.pl ; dominik.fijalkowski@pomorska.pl ;
dariusz.nawrocki@pomorska.pl ; admar@inowroclaw.info.pl ; maciejp@ino-online.pl ;
marcin.glapiak@gra.fm ; redakcja@ki24.info ; redakcja@portalkujawski.pl ; przemek827
@interia.pl ; sylwiared@poczta.onet.pl ; dariuszgross@radiopik.pl ;
mikolaj.podolski@grupaonet.pl ; renata.napierkowska@polskapress.pl ;
admar@inowroclaw.info.pl ; dzienniki@radiopik.bydgoszcz.pl ; zblizenia@tvp.pl

Temat: Zanim dojdzie do tragedii

Szanowny Panie Prezydencie,
Wzywam Pana do niezwłocznego zabezpieczenia niebezpiecznych miejsc na Kładce Pakoskiej. Ukazane na moim
filmie miejsca,

http://youtu.be/SYboHj60z5k

mogą w każdej chwili doprowadzić do jakiejś tragedii. Szczególnie, że Kładka Pakoska to miejsce spacerów rodzin z
małymi dziećmi. Żeby do jakiejś tragedii doszło wystarczy chwila nieuwagi ze strony rodziców, krótka chwila… Nie
rozumiem, jak Pańskie służby odpowiedzialne za stan techniczny tej kładki, nie zauważyły do tej pory takiej fuszerki.

Uprzejmie proszę o powiadomienie mnie pocztą elektroniczną, jakie działania podjął Pan w tej sprawie.

Z poważaniem

Marek Browiński

Sekretarz Stowarzyszenia na Rzecz Nowej Konstytucji Kukiz’15 OW 4 Bydgoszcz

Wezsietato

Inowrocław
[335]
2018-08-14 07:58:22 | zgłoś do moderacji

Mała mi to chyba automat który odpisuje po to by jej komentarz był na samym wierzchu.

marunio

Inowrocław
[127]
2018-08-14 06:44:14 | zgłoś do moderacji

Stachowiak dostał strzała na swoją konferencję i nie odniósł się do faktów, które go pogrążają!

W odpowiedzi UM wymieniono konkretne kwoty po których widać że bardziej opłaca się dotacja miejska - Stachowiak się nie odniósł.

Napisano że fundusz utrudniał połączenie obu programów - Stachowiak milczy.

Przypomnieli że przez 10 lat Stachowiak raz wystąpił o pieniądze w programie edukacyjnym - Stachowiak zapomniał odpowiedzieć.

Następnie do boju ruszyły kebabo-trolle które zamiast pracować w rządowych spółkach i instytucjach naparzają w robocie komentarze. Bo właśnie za to im płacimy z naszych podatków. Rozumiecie mieszkańcy? To nie dajcie się skołować tym bredniom.

W obozie kebabów panika. Po wpisach z 30 założonych w celu jego reklamowania kont widać, że idol, sponsor i fundator stanowisk w spółkach rządowych, sądach i innych jednostkach podległych pisowi zaczyna się frustrować :)

MAŁA__MI

Inowrocław
[82]
2018-08-14 00:24:40 | zgłoś do moderacji

Ryszard Brejza jest gwarancją trwania w mieście układu zamkniętego, którego celem było i w dalszym ciągu jest promowanie syna Krzysztofa Brejzy, posła Platformy Obywatelskiej.

Oczywiście, muszę przyznać, że ojciec wypromował swego najstarszego syna na sam szczyt politycznej kariery i to od razu, gdy syn ukończył studia w Warszawie. Jednak problem w tym, że ta "promocja" trwa już 16 lat, a Inowrocław zatrzymał się w rozwoju, a wszelkiego rodzaju pomysły, inicjatywy osób o innych poglądach politycznych są przez Ryszarda Brejzę nie tyle marginalizowane, co przede wszystkim rozliczane.

Czy Państwo nie widzicie, że w Inowrocławiu od kilkunastu lat rządzi duet Ryszarda Brejzy i jego syna Krzysztofa Brejzy? Miasto Inowrocław zasługuje na znacznie więcej niż sprzyjanie ambicjom klanu Brejzów! Kimś takim może być tylko ktoś kto posiada wizję, doświadczenie i zdolność szerokiej współpracy z różnymi ludźmi o zróżnicowanych poglądach. Kimś takim na chwilę obecną jest Ireneusz Stachowiak, człowiek ideowy, otwarty na dialog, kompetentny i przede wszystkim zdeterminowany na zmianę.

Wezsietato

Inowrocław
[335]
2018-08-13 20:13:17 | zgłoś do moderacji

Leon jesteś taki głupi!!

leon 02

Inowrocław
[88]
2018-08-13 16:40:52 | zgłoś do moderacji

Po twoim kolejnym komentarzu widać jacy ludzie popierają Brejze. To woła o pomstę do nieba. Platforma zrobiła już w Polsce zieloną wyspę i kolejny raz Polacy się na to nie nabiorą, tak samo jak nie nabiorą się inowrocławianie na kolejną kadencję brejzy.

Wezsietato

Inowrocław
[335]
2018-08-13 15:49:55 | zgłoś do moderacji

Leon-choragiewa to twój pańcio!!! Wszyscy to wiedza.
Mała mi- głosuj na kogo chcesz, wolny kraj. Ale wiedz ze jesteś głupia głosując na PiS. Ja, nawet gdyby Moj ojciec czy matka startowali na Prezydenta miasta z partii PiS to nigdy bym na nich głosu nie oddał. Tym bardziej z czystym sumieniem! BREJZA dla ciebie nic nie zrobił przez wszystkie kadencje? Chciałbym wiedzieć kto każe ci pisać takie idiotyczne, wręcz debilne komentarze. Nie mam zamiaru się spierać z PiSolubem bo mnie polityka nieinteresuje. Mnie interesuje tylko to bym czuł się bezpiecznie w swojej ojczyźnie no i żeby ten żałosny PiS nie przejął naszego pięknego miasta, tory stworzył Brejza. Bo to co było kiedyś a co jest teraz to chyba tylko niewidomy tego nie dostrzegnie. Dzień do nocy. A te brednie co ludzie PiSu wypisują to jest parodia... trzeba być totalnym idiota by wmawiać ludziom którzy maja oczy i widza co zostało zrobione. A ten program na tvpis to możesz w kieszeń wsadzić bo to widać gołym okiem co chcieli osiągnąć no i stety nie pykła ta nagonka na miasta gdzie nie rządzi prezes!! Mam nadzieje ze nie tylko w Inowrocławiu przegra PiS a w całej Polsce!!! Bo chcemy by żyło nam się lepiej i bezpieczniej!! Wlacz myślenie i otwórz oczy i zobacz co się dzieje w Polsce za rządów PiS

MAŁA__MI

Inowrocław
[82]
2018-08-13 10:13:30 | zgłoś do moderacji

Pan Ryszard Brejza przez pełne cztery kadencje swojej prezydentury w Inowrocławiu nie zrobił nic poza zbudowaniem w mieście prywatnego układu zamkniętego. Paniczna reakcja na wypowiedź Ireneusza Stachowiaka jest w istocie krzykiem rozpaczy, gdyż sam prezydent Ryszard Brejza nie ma mieszkańcom miasta nic sensownego do zaproponowania, zaś konsekwencje za różne zaniedbania, nadużycia i skandale w ratuszu, które ujawnione zostały w programie pani Anity Gargas mogą być dla niego oraz jego dworu bardzo bolesne w konsekwencjach.

Natomiast pan Ireneusz Stachowiak to człowiek nie tylko pryncypialny, solidny i zaangażowany społecznie, ale to przede wszystkim PAŃSTWOWIEC w najlepszym tego pojęcia rozumieniu. Dlatego jako osoba w żaden sposób nie zaangażowana partyjnie z czystym sumieniem będę mogła oddać swój głos na pana Ireneusza Stachowiaka, który ma nie tylko świetne pomysły, ale i doskonały zespół do dokonania konstruktywnych zmian w Inowrocławiu.

leon 02

Inowrocław
[88]
2018-08-13 07:00:12 | zgłoś do moderacji

Chorągiewka się przelogowała?😁

Wezsietato

Inowrocław
[335]
2018-08-13 06:49:25 | zgłoś do moderacji

Mała mi - powtarzam ci, Inowrocław nie dla PiSuarów!!!

inianek

Inowrocław
[537]
2018-08-12 12:28:53 | zgłoś do moderacji

No niestety przez tyle lat takie układy i zażyłości się utworzyły, nie mniej jednak ludzie nie są głupi. Pamiętacie ten napis na placu klasztornym że prezydent wspiera przedsiębiorców ale tylko wybranych? Myślę że wiele spraw z tym związanych wyjdzie na jaw.

MAŁA__MI

Inowrocław
[82]
2018-08-12 12:06:36 | zgłoś do moderacji

Pan Ireneusz Stachowiak w porównaniu z osobą pana prezydenta Ryszarda Brejzy wydaje się być ideałem samorządowca. Co to za prezydent miasta z pana Brejzy skoro pozwala pani Agnieszce Ch., żeby przez lata podrabiała faktury na usługi, które nigdy nie miały miejsca? Co więcej, pan Ireneusz Stachowiak sygnalizował przed laty różne problemy, lecz pan prezydent Ryszard Brejza bezczelnie je po prostu IGNOROWAŁ, gdyż czuł się na tyle silny w Inowrocławiu, że dopiero teraz widzimy co to za cwaniaczek. Prezydent Ryszard Brejza za pół ceny (7 mln 400 tyś. złotych) sprzedał sanatorium "Modrzew" panu Szczupakowi, żeby móc sponsorować teraz kampanię wyborczą za pozyskane pieniądze. Kto przy zdrowych zmysłach sprzedaje coś, co samo na siebie każdego roku zarabia? Rtszard Brejza to ma być dobry gospodarz miasta?

leon 02

Inowrocław
[88]
2018-08-12 10:54:24 | zgłoś do moderacji

Życie pokaże, jedno jest pewne ty chorągiewka ze swym idolem możecie się pakować.

marunio

Inowrocław
[127]
2018-08-12 10:15:23 | zgłoś do moderacji

Skoro taka gwiazda wznosi toast to Brejza w I rundzie.
Wystarczy zerknąć na wyniki wyborcze :)

fircyk12

Inowrocław
[64]
2018-08-12 10:04:34 | zgłoś do moderacji

Dołącze do toastu👍👍👍

Marek Browiński

Inowrocław
[3565]
 online 
2018-08-12 09:27:03 | zgłoś do moderacji

Wznoszę toast za wszystkich przeciwników prezydenta #Brejzamusiodejść :)

http://pokazywarka.pl/wrsggi/

marunio

Inowrocław
[127]
2018-08-12 09:10:44 | zgłoś do moderacji

W obozie kebabów panika. Wpis Małej świadczy o tym że idol, sponsor i fundator stanowisk w spółkach rządowych, sądach i innych jednostkach podległych pisowi zaczyna się frustrować :)

Marek Browiński

Inowrocław
[3565]
 online 
2018-08-12 08:40:01 | zgłoś do moderacji

Otwórzcie oczy!!!

Agnieszka Ścigaj - Poseł na Sejm RP:

Pamiętacie "wzruszającą" szczerość Przewodniczącego SLD Włodzimierza Czarzastego skierowaną do Władysława Frasyniuka, który twierdził że w 89 przy okrągłym stole pokonali komunistów?? Jak to szło... aha... „Wyście się z nami k...a dogadali”
Słucham wypowiedzi eksperta TVP - Pana dr Piotra Zakrzewskiego, który komentuje najnowszy sondaż. Z 12 minut, na pozytywny komentarz o SLD zarezerwował połowę czasu...
Od kilku miesięcy we wszystkich programach publicystycznych TVP na miejsce Kukiz 15 zaprasza się przedstawicieli SLD. Sondaże są publikowane z wykorzystaniem przekazu podprogowego - mimo podobnych wyników uwypukla się SLD. Część posłów z Kukiz 15 - w tym ja i Marek Jakubiak - od paru tygodni mamy bana na udział w programach TVP.
Cóż... Wygląda na to, że jak w 89 r tak i tym razem chłopaki się dogadają...
Żadna ze stron nie ma z tym problemu. Jedni chcą wrócić do koryta, a drudzy przy nim dłużej zostać. Coś tam w Polsce jeszcze zostało, więc jakoś się podzielą, mimo, że jeszcze niedawno skakali sobie do gardeł, szczególnie pod sądami... Z Kukizem idzie ciężko, bo stawia zaporowe warunki, które jakby któraś partia musiała przyjąć, to cały układ łupiący Polskę od 89 poszedł by w pi...u , a z nim ci, którzy się w wtedy dogadali i trzymaj się do dziś .
Obligatoryjne referendum
Zmiana ordynacji wyborczej na większościową
Obniżenie podatków VAT i PIT
Ukrócenie administracji i biurokracji
Zniesienie finansowania partii...
Kiedyś pompowano Komorowskiego, potem Nowoczesna... teraz zaczęło się pompowanie SLD. PiS tworzy sobie wygodnego koalicjanta. Zaraz ktoś mi napisze, że przecież się różnią… taaa, będą się wam kazali kłócić o związki partnerskie, aborcję i kościół. Będziecie to robić na ulicach i w rodzinach, a oni będą to na niby robili w TV. Będziemy mieli na tapecie ich wojny światopoglądowe, ale za plecami wspólnie i zgodnie będą wam uchwalać kolejne podatki, obsadzać swoich na spółkach i w urzędach, a od czasu do czasu rzucą mały zasiłek by mówić, że obie partie są nastawione na wrażliwość społeczną.
Zapiszcie sobie tego posta - szczególnie sympatycy PiS, ze względu na to, że to partia antykomunistyczna i religijna... Parodią jest to, że jak tak obserwuję to wszyscy "starzy koledzy" z PZPR - SLD już teraz na niemal wszystkich przemówieniach cytują Jana Pawła II i siedzą pierwsi w ławach kościelnych. Wiec wszystko zostanie w rodzinie. Ps. A jutro jestem w TVN w Ławie polityków z Panami Czarzastym i Arułkowiczem - zobaczycie jak na mnie skoczą, a PiS będą straszyć więzieniem... ale później jakby co to spoko, jakoś się dogadamy :)

MAŁA__MI

Inowrocław
[82]
2018-08-12 01:55:00 | zgłoś do moderacji

Ireneusz Stachowiak w porównaniu z osobą prezydenta Ryszarda Brejzy wydaje się być ideałem samorządowca. Co to za prezydent miasta z tego Brejzy skoro pozwala pani Agnieszce Ch., żeby przez lata podrabiała faktury na usługi, które nigdy nie miały miejsca? Co więcej, Ireneusz Stachowiak sygnalizował przed laty różne problemy, lecz prezydent Ryszard Brejza bezczelnie jevpo prostu IGNOROWAŁ, gdyż czuł się na tyle silny w Inowrocławiu, że dopiero teraz widzimy co to za gagatek. Co więcej, prezydent Ryszard Brejza za pół ceny sprzedał sanatorium "Modrzew" panu Szczupakowi, żeby móc sponsorować teraz kampanię wyborczą. Kto przy zdrowych zmysłach sprzedaje coś, co samo na siebie każdego roku zarabia? Rtszard Brejza to ma być dobry gospodarz miasta?

marunio

Inowrocław
[127]
2018-08-12 01:19:41 | zgłoś do moderacji

Jaka paniczna reakcja. Przecież w odpowiedzi twój idol i sponsor został zaorany :)
Paniczne to są wpisy rozmieszczonych po rządowych spółkach, sądach, jednostkach pisowskich kebabów, które opowiadają jaki to dobry jest ich sponsor ale gdy zapytać o dokonania z pracy w urzędzie to milkną :)

MAŁA__MI

Inowrocław
[82]
2018-08-12 00:01:50 | zgłoś do moderacji

Ryszard Brejza przez cztery kadencje swojej prezydentury w Inowrocławiu nie zrobił nic poza zbudowaniem w mieście prywatnego układu zamkniętego. Paniczna reakcja na wypowiedź Ireneusza Stachowiaka jest w istocie krzykiem rozpaczy, gdyż sam prezydent Ryszard Brejza nie ma mieszkańcom miasta nic sensownego do zaproponowania, zaś konsekwencje za różne zaniedbania, nadużycia i skandale w ratuszu mogą być dla niego i jego dworu bardzo dotkliwe. Ireneusz Stachowiak to człowiek nie tylko pryncypialny, solidny i zaangażowany społecznie, ale to przede wszystkim PAŃSTWOWIEC w najlepszym tego pojęcia rozumieniu!

MAŁA__MI

Inowrocław
[82]
2018-08-11 23:58:10 | zgłoś do moderacji

Ryszard Brejza przez cztery kadencje swojej prezydentury w Inowrocławiu nie zrobił nic poza zbudowaniem w mieście prywatnego układu zamkniętego. Paniczna reakcja na wypowiedź Ireneusza Stachowiaka jest w istocie krzykiem rozpaczy, gdyż sam prezent Brejza nie ma mieszkańcom nic sensownego do zaproponowania, a ko sekwencje za różne zaniedbania, nadużycia i skandale w ratuszu mogą być dla niego bardzo dotkliwe. Ireneusz Stachowiak to człowiek nie tylko pryncypialny, solidny i zaangażowany, ale to przede wszystkim PAŃSTWOWIEC w najlepszym tego pojęcia rozumieniu.

marunio

Inowrocław
[127]
2018-08-11 23:09:41 | zgłoś do moderacji

Rozmieszczone po rządowych spółkach, sądach, jednostkach pisowskie kebaby opowiadają jaki to dobry jest ich sponsor ale gdy zapytać o dokonania z pracy w urzędzie to milkną :)

MAŁA__MI

Inowrocław
[82]
2018-08-11 22:38:44 | zgłoś do moderacji

Ireneusz Stachowiak to jedyna realna szansa na sensowną, konstruktywną zmianę dla Inowrocławia i jego mieszkańców. Bardzo dobrze, że jest ktoś na kogo mogę z pełną świadomością oddać głos!

leon 02

Inowrocław
[88]
2018-08-11 20:16:09 | zgłoś do moderacji

Wytycznik/marunio, niedawno jeszcze na Brejze jechał bo za Wroną w ogień by poszedł. Ale lekki powiew wiatru i chorągiewka wiadomo co robi

WTYCZNIK

Inowrocław
[73]
2018-08-11 19:32:41 | zgłoś do moderacji

stachowiak nie masz szans za cieńki jesteś a jak tam w mątwach drogę se zrobisz?

TAB015

Inowrocław
[748]
2018-08-11 18:25:22 | zgłoś do moderacji

Co by nie powiedzieć, to jednak brak wiedzy bym obecnemu Panu Prezydentowi Inowrocławia jednak nie zarzucał.

leon 02

Inowrocław
[88]
2018-08-11 14:38:56 | zgłoś do moderacji

Marunio niedawno jeszcze na Brejze jechał bo za Wroną w ogień by poszedł. Ale lekki powiew wiatru i chorągiewka wiadomo co robi.

marunio

Inowrocław
[127]
2018-08-11 10:52:58 | zgłoś do moderacji

To już 3 albo 4 wersja gdzie pracuję. Ta wasza kebabowa załoga nie może wciąż zrozumieć że są w mieście normalni nie wciągnięci w układy polityczne ludzie. Szkoda.
No więc jednak skoro nie wierzysz w obecność tych normalnych ludzi to napisz teraz jak oceniasz występy tej zgraji zwolenników Stachowiaka. Bezinteresownie to robią? :)

markoaurelio

Inowrocław
[5]
2018-08-11 10:34:27 | zgłoś do moderacji

Marunio z takim zacięciem bronisz Prezydenta zę musisz być chyba urzędnikiem dobrze opłacanym, zapewne lepiej od innych ciężko pracujących wieloletnich specjalistów w UM. Ale taka jest i była strategia PO, zero szacunku dla drugiego człowieka i tylko nadzwyczajna kasta się liczy. A ten który komentuje przeciwko Brejze to od razu kabab. Chyba bardzo mocno wierzycie w przegrane wybory.

marunio

Inowrocław
[127]
2018-08-11 07:56:54 | zgłoś do moderacji

http://pokazywarka.pl/yyufr6/

Prawda jest taka, że Stachowiak dostał strzała na swoją konferencję i nie odniósł się do faktów, które go pogrążają!

W odpowiedzi wymieniono konkretne kwoty po których widać że bardziej opłaca się dotacja miejska - Stachowiak się nie odniósł.

Napisano że fundusz utrudniał połączenie obu programów - Stachowiak milczy.

Przypomnieli że przez 10 lat Stachowiak raz wystąpił o pieniądze w programie edukacyjnym - Stachowiak zapomniał odpowiedzieć.

Następnie do boju ruszyły kebabo-trolle które zamiast pracować w rządowych spółkach i instytucjach naparzają w robocie komentarze. Bo właśnie za to im płacimy z naszych podatków. Rozumiecie mieszkańcy? To nie dajcie się skołować tym bredniom.

MAŁA__MI

Inowrocław
[82]
2018-08-11 02:24:02 | zgłoś do moderacji

Ryszard Brejza nie reagował na wcześniejsze sygnały zexstrony swego drugiego zastępcy Ireneusza Stachowiaka, gdyż Ryszard Brejza nikogo nie słucha poza samym sobą i swoim synem Krzysztofem Brejzą, z którym to od lat stworzył w Inowrocławiu patologiczny układ zamknięty. Uważam, że Ireneusz Stachowiak to jedyna realna szansa na sensowną zmianę dla Inowrocławia.

leon 02

Inowrocław
[88]
2018-08-10 21:07:29 | zgłoś do moderacji

Babka strzał w dziesiątkę z tym komentarzem

FanDobrejZmiany

Inowrocław
[879]
2018-08-10 20:02:54 | zgłoś do moderacji

Drugi@ A ty nie poprawiaj innych głowonogu bo sam nie lepszy.

To nawet po polsku pasuje do Brejzy - etat moi

FanDobrejZmiany

Inowrocław
[879]
2018-08-10 19:59:17 | zgłoś do moderacji

Mumin@ 🤣 strzał w 10

Staryramol

Inowrocław
[64]
2018-08-10 19:50:50 | zgłoś do moderacji

Brejza za wszystko co się dzieje w Ratuszu odpowiada i odpowiadał, wszyscy o tym wiemy, afera, nic nie wie, dotacje, nic nie wie, ale dziesiątki tysięcy złotych za ekwiwalent urlopowy, a nie, to.. to już wie

MUMIN

Inne miasto
[140]
2018-08-10 19:49:27 | zgłoś do moderacji

Sam chciał rządzić... (zapewne nie korzystał z urlopu), organizował liczne festyny, widowiska... pasuje jak ulał nasz prezydent Inowrocławia :D

drugi_sort

Inowrocław
[1764]
2018-08-10 19:13:39 | zgłoś do moderacji

Mumin,
Po pierwsze: L’État c’est moi .
Po drugie: idealnie pasuje do Kaczyńskiego, dzięki za przypomnienie Ludwika bo to zdaje się, że wzorzec Jarosława - Słońca Pislandu. Bo:"Ludwik XIV chciał sam rządzić i decydować o wszystkim, co się działo w królestwie. Swój kult władzy budował także na wystawności i bogactwie dworu królewskiego oraz na organizowaniu licznych festynów, widowisk..."

MUMIN

Inne miasto
[140]
2018-08-10 18:54:15 | zgłoś do moderacji

Stachowiak podpisuje się pod każdą wypowiedzią, bierze za nią odpowiedzialność. Prezydentowi tym czasem pisze chyba cały Urząd Miasta. Możliwe również że prezydent myśli o sobie tak samo jak podobno myślał Ludwik XIV - Letat cest moi :D Megalomania? Już do tego doszło? :)))))

Babka

Inowrocław
[306]
2018-08-10 18:32:07 | zgłoś do moderacji

Kiedyś główna trolownia była pod kręgielnią. Firma padła to gdzie teraz spotykają się na odprawach trole?

wojstasiak

Inowrocław
[19]
2018-08-10 18:25:04 | zgłoś do moderacji

Widzę że pracownicy Wydziału Propagandy nadgodziny wyrabiają i cały czas wystawiają idiotyczne komentarze :)

Pobabtany

Inowrocław
[17]
2018-08-10 18:09:57 | zgłoś do moderacji

Rafcio s. Był chyba wiceprezydentem za coś odpowiadał a teraz udaje głupa...jak było tak źle to dlaczego mówi o tym dopiero teraz codzieńie przychodził do pracy w UM pewnie się uśmiechał kręcił swoje lody brał kasę co miesiąc od pana prezydenta i wtedy było ok...kiedy chłopie kłamałeś wtedy życie teraz ...

marunio

Inowrocław
[127]
2018-08-10 17:27:54 | zgłoś do moderacji

Prawda jest taka, że Stachowiak dostał strzała na swoją konferencję i nie odniósł się do faktów, które go pogrążają!

W odpowiedzi wymieniono konkretne kwoty po których widać że bardziej opłaca się dotacja miejska - Stachowiak się nie odniósł.

Napisano że fundusz utrudniał połączenie obu programów - Stachowiak milczy.

Przypomnieli że przez 10 lat Stachowiak raz wystąpił o pieniądze w programie edukacyjnym - Stachowiak zapomniał odpowiedzieć.

Następnie do boju ruszyły kebabo-trolle które zamiast pracować w rządowych spółkach i instytucjach naparzają w robocie komentarze. Bo właśnie za to im płacimy z naszych podatków. Rozumiecie mieszkańcy? To nie dajcie się skołować tym bredniom.

drugi_sort

Inowrocław
[1764]
2018-08-10 17:23:50 | zgłoś do moderacji

Takie przysłowie, nie wiedzieć czemu, mi się nauwa;
"Więcej się zyska lisim ogonem niż lwim pazurem."
Również, nie wiedzieć czemu, odnoszę wrażenie, że tu akurat ma ono podwójne znaczenie...

Wezsietato

Inowrocław
[335]
2018-08-10 16:44:40 | zgłoś do moderacji

#browinskizlotowamusizmadrzec
Uwaga: 
zaloguj się lub jeśli nie masz konta zarejestruj się aby dodać komentarz.
Jeśli w materiale użyto Twojego wizerunku, a ty nie wyrażasz na to zgody zgłoś to nam.
Portal internetowy Ino.online nie ponosi odpowiedzialności za treść prezentowanych opinii. Użytkownik dokonujący wpisu na łamach portalu, może ponieść za jego treść odpowiedzialność cywilną bądź karną. Komentarze naruszające dobre obyczaje i niezwiązane z tematem mogą być usuwane bez ostrzeżenia.
© copyright 2000-2018 Ino-online Media