Witaj! W trosce o lepszą ochronę danych i dostosowanie do zmian w prawie ochrony danych zmieniliśmy regulamin oraz politykę prywatności.   zrozumiałem i akceptuję

Poniżej możesz zapoznać się ze szczegółami. Polityka prywatności:

Definicje

1. Serwis: oznacza portal internetowy udostępniony w domenie internetowej pod adresem ino.online i pokrewnych tj. i-o.pl, ino24.pl, inowroclawianka.pl,
2. Administrator: oznacza firmę Ino-online Media, ul. Szczęśliwa 1, 88-100 Inowrocław, NIP: 556-181-85-16,
3. Ustawa: oznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 203, poz. 1371 ze zm.),
4. Przez Adres IP rozumie się adres protokołu internetowego, stanowiącego informację mogącą identyfikować Użytkownika,
5. Dane Osobowe oznaczają dane osobowe w rozumieniu artykułu 6. Ustawy, udostępniane przez Użytkowników, gromadzone za pośrednictwem Serwisu i przetwarzane przez Administratora,
6. Użytkownik oznacza odwiedzającego i korzystajacego z Serwisu,
7. Serwisy Zewnętrzne: oznacza inne strony internetowe, które nie stanowią własności, ani nie są bezpośrednio powiązane z Serwisem,
8. Operatorem Hostingowym jest OVH Sp. z o.o., 54-402 Wrocław ul. Szkocka 5 lok. 1, REGON: 933029040 NIP: 899-25-20-556,
9. Polityka oznacza niniejszą Politykę Prywatności.


Informacje ogólne

Administrator oświadcza, że wszystkie dane zarejestrowanych Użytkowników są starannie zabezpieczone i przechowywane. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są zgodnie z udzielonymi przez niego zezwoleniem, a także w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Ustawy oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną i rozporządzeniem Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, dalej zwane RODO.

Osoba zarejestrowana w Serwisie akceptuje niniejszy regulamin, zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych przez siebie informacji przez Serwis w celach statystycznych i marketingowych zgodnie z Ustawą oraz ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


Zbieranie danych

W celu udoskonalania portalu i rozwoju na potrzeby Użytkowników, Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
- poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
- poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. "ciasteczek"),
- poprzez gromadzenie logów serwera www przez Operatora Hostingowego.


Udostępnianie danych

Dane podlegają udostępnieniu uprawnionym do tego podmiotom zewnętrznym wyłącznie za zgodą Administratora lub osób których te dane dotyczą, jeśli zachodzi podejrzenie przestępstwa. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby lub Administratora. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania. Administrator nie przekazuje Danych Osobowych innym podmiotom. Dane Osobowe nie mogą obejmować "danych wrażliwych" w rozumieniu art. 27 ust. 1 Ustawy.

Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie przez Administratora swoich Danych Osobowych, usunięcia w części lub całości udostępnionych danych, co może wiązać się z poważnym ograniczeniem lub uniemożliwieniem korzystania z całości lub części Serwisu. Szczegółowe regulacje w tym zakresie opisuje punkt "Informacje praktyczne związane z systemem logowania".

Podczas przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników stosowane są zgodnie z wymaganiami ustawy i rozporządzeniem środki techniczne i organizacyjne, które mają na celu zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.


Informacja o plikach cookies

Serwis korzysta z plików cookies. Tzw. "ciasteczka" stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Hostingowy.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
- utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
- określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W ramach Serwisu stosowane są dwa główne rodzaje plików cookies: tzw. sesyjne oraz stałe. Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie w dziale ustawienia - sekcja prywatność. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Serwisem partnerów oraz przez zewnętrzne programy instalowane w postaci tzw. wtyczek np. społecznościowego serwisu Facebook.com lub innych.

Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/


Informacje praktyczne związane z systemem logowania

Użytkownik zobowiązany jest do ochrony swoich haseł dostępu do Serwisu przed dostępem do tego osób niepowołanych. Serwis nie udostępnia ani nie gromadzi hasła w niezakodowanej formie. W przypadku zagubienia hasła Serwis może przesłać nowe hasło wyłącznie na adres e-mail podany podczas rejestracji użytkownika Serwisu.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do stron portalu wynikający z przyczyn niezależnych od portalu, błędy lub niekompletność przesyłania informacji przez użytkowników portalu, błędy i awarie powstałe w wyniku przerw w funkcjonowania portalu.

Serwis udostępnia możliwość dodawania komentarzy, zdjęć i innych informacji multimedialnych internautom, w szczególności osobom zarejestrowanym w Serwisie. Rejestracja użytkowników w Serwisie jest bezpłatna i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych. Korzystanie z Serwisu i podawanie jakichkolwiek danych jest dobrowolne.

Użytkownicy Serwisu mogą korzystać z Serwisu oraz z utworów i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, własności intelektualnej oraz Ustawy o ochronie baz danych.

Użytkownik może w dowolnym momencie edytować swoje dane za pomocą dostępnych narzędzi Serwisu (sekcja profil), może też bezpośrednio zwrócić się do Administratora, przesyłając wiadomość e-mail pod adres portal@ino-online.pl aby dokonać zmian, dodania, usunięcia informacji o sobie, w tym także do cofnięcia zgody i "bycia zapomnianym". Wiadomość musi pochodzić z adresu e-mail podanego podczas rejestracji w Serwisie, w innym wypadku Administrator będzie próbował dokonać uwiarygodnienia Użytkownika na inne dostępne i możliwe sposoby. Administrator ma prawo odmówić usunięcia Danych Osobowych w wypadku, gdy Użytkownik naruszył zasady regulaminu portalu lub przepisy prawa, a zachowanie jego danych jest niezbędne do wyjaśnienia sprawy.


Postanowienia końcowe

Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani na stronie Serwisu. Wszelkie pytania, wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności Użytkownicy mogą wysłać na adres: portal@ino-online.pl.zrozumiałem i akceptuję

Ronda-pinezki coraz bliżej

fot. MP
 INOWROCŁAW | 9  sierpnia 2018, 18:41
Rozpoczęły się prace związane z poszerzeniem skrzyżowania ul. Metalowców z Marcinkowskiego. Tu, a także na sąsiedniej krzyżówce Pileckiego - Orłowska, mają bowiem powstać małe ronda.

Organizacja ruchu zmienić się ma na skrzyżowaniach ul. Metalowców i Marcinkowskiego oraz Rotmistrza Pileckiego z Orłowską. Zdaniem Zarządu Dróg Powiatowych w tych miejscach powinno poprawić się bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Rozpoczęte prace związane są z koniecznością poszerzenia wlotu w ul. Marcinkowskiego. To efekt testów przejezdności przeprowadzonych - przy udziale policji - w maju tego roku.

Przypomnijmy. Mini ronda typu "pinezka" składają się z gotowych, gumowych elementów prefabrykowanych pełniących rolę wyłączonej z ruchu wysepki środkowej. Test pozwolił dojść do wniosku, że mimo wszystko kierowcy bardzo dobrze radzili sobie z przejazdem przez takie skrzyżowanie. Zdajemy sobie sprawę, że to rozwiązanie nie jest do końca takim jakim by oczekiwali użytkownicy drogi, ze względu że nie będą miały parametrów ronda małego czy dużego. Natomiast rozwiązania te stosowane są w naszym kraju oraz od dawna w Europie, dlatego podjęto decyzję o zastosowaniu "pinezek", także na naszej sieci drogowej. Koszty budowy "pinezek" są kilkukrotnie niższe od budowy tradycyjnego ronda lub zamontowania sygnalizacji świetlnej - informował Adam Bąkowski, starszy inspektor ds. decyzji administracyjnych w Zarządu Dróg Powiatowych. [MP]Wasze komentarze:

Marek Browiński

Inowrocław
[3565]
 online 

MAŁA__MI

Inowrocław
[82]
2018-08-11 02:39:02 | zgłoś do moderacji

Te zmiany są dobre. W końcu!

Marek Browiński

Inowrocław
[3565]
 online 
2018-08-10 23:57:52 | zgłoś do moderacji

Drugi jak zwykle zabiera głos w sprawach o których nie ma pojęcia. Zmiany na ul. Pileckiego są akurat pozytywną reakcją na mój list do starosty:

http://pokazywarka.pl/wrzhtg/

drugi_sort

Inowrocław
[1764]
2018-08-10 23:32:37 | zgłoś do moderacji

Babka, po pierwsze ronda to nie Browiński wymyślił (o ile w jego przypadku wogóle można mówić o myśleniu) . Tylko patrzeć jak Browiński uzurpuje sobie wynalezienie koła!
Po drugie, facet nie jeździ po Polsce tylko za kasę wozi (woził) ludzi po Inowrocławiu przy okazji szpiegujące wszystko i wszystkich, a obecnie zdaje się jest osobistym szoferem Wrońskiego, który to cztery lata temu chciał być Prezydentem i się nie udało, a w tym roku Pisoluby go olały i znaleźli swojego "Misiewicza".

Babka

Inowrocław
[306]
2018-08-10 22:14:59 | zgłoś do moderacji

Ale jajca. Znowu władza skorzystała z pomysłu Browińskiego. On pierwszy o pinezkach pisał. Facet jeżdzi po Polsce i potrafi twórczo podglądać, zupełnie inaczej niż niekumata władza. I tak cud że władza kupiła temat.

Czestmir

Inne miasto
[559]
2018-08-10 09:30:35 | zgłoś do moderacji

Monisia90, twoje komentarze są potężne...

inianin

Na emigracji
[2129]
2018-08-10 07:32:39 | zgłoś do moderacji

Moze to sie sprawdzi, zobaczymy.
Obawiam sie jednak, ze niektorzy kierowcy moga miec mentalny problem z ustapieniem pierwszenstwa pojazdowi nadjezdzajacemu z przeciwnego kierunku i skrecajacemu w lewo...
Do takich malenkich rondek trzeba przywyknac.
Sam bardzo uwazam w Anglii na powyzsza sytuacje (oczywiscie kierynek skretu odwrotny).

Ten_co_naucza

Inowrocław
[1]
2018-08-10 06:37:14 | zgłoś do moderacji

Ronda pinezki z założenia muszą mieć taką konstrukcje, właśnie dlatego, żeby pojazdy ponadgabarytowe mogły po nich jeździć. Tutaj bardziej chodzi o to, że skrzyżowanie o ruchu okreznym swoją konstrukcja zmusza Nas do zmniejszenia prędkości. Uważam że rozwiązanie bardziej na plus.

Maciej=)

Inowrocław
[310]
2018-08-10 01:18:44 | zgłoś do moderacji

To nic nie zmieni...

Kwiaciarka

Uzdrowiskowe
[83]
2018-08-09 23:38:06 | zgłoś do moderacji

Jest to jakiś sposób. Ważne, że myśli się o poprawianiu bezpieczeństwa na drogach.

Szary66

Inowrocław
[499]
2018-08-09 22:29:24 | zgłoś do moderacji

A dlaczego teraz nie zachowują pierwszeństwa? Odpowiedz "woziwodo"?

monisia90

Centrum miasta
[87]
2018-08-09 21:59:56 | zgłoś do moderacji

JasonX@ Jeśli uważasz że stosowanie się do przepisów (przez każdego kierowce) nie zapewni bezpieczeństwa, bo skoro się mnie czepiasz to na to wychodzi, to już widzę jak bedziesz ,,bohaterem jakiejś kolizji na Rąbinie.

cobytu

Inowrocław
[244]
2018-08-09 21:51:41 | zgłoś do moderacji

Ciężarówka ma w d... osobówki i zachowanie pierwszeństwa na takim wypierdku jakim jest rondo pinezkowe. Na Pileckiego i Metalowców i tak wszyscy zapier... przynajmniej 70km/h. Teraz będzie jeszcze więcej wypadków.

Marek Browiński

Inowrocław
[3565]
 online 
2018-08-09 21:40:57 | zgłoś do moderacji

Tak, ale z zachowaniem pierwszeństwa na rondzie...

Katatonik

Inowrocław
[197]
2018-08-09 21:21:06 | zgłoś do moderacji

Ciekawe jak na takim rondzie znajdzie się TIR, raczej marne szanse aby pojechał według przepisów, tylko pojedzie okrakiem przez nie.

JasonX

Inowrocław
[1805]
2018-08-09 21:11:01 | zgłoś do moderacji

Monisia90@ ależ ty fachura jesteś niesamowite, podziwiam Cię z posta na post. To jak, jeździsz z zielonym listkiem i w bani soda uderza?

Spajky

Inowrocław
[209]
2018-08-09 20:57:55 | zgłoś do moderacji

I patrzy na znaki

monisia90

Centrum miasta
[87]
2018-08-09 19:11:39 | zgłoś do moderacji

Jak się jeździ według przepisów to żadne ronda nie są potrzebne aby zwiększyć bezpieczeństwo.
Uwaga: 
zaloguj się lub jeśli nie masz konta zarejestruj się aby dodać komentarz.
Jeśli w materiale użyto Twojego wizerunku, a ty nie wyrażasz na to zgody zgłoś to nam.
Portal internetowy Ino.online nie ponosi odpowiedzialności za treść prezentowanych opinii. Użytkownik dokonujący wpisu na łamach portalu, może ponieść za jego treść odpowiedzialność cywilną bądź karną. Komentarze naruszające dobre obyczaje i niezwiązane z tematem mogą być usuwane bez ostrzeżenia.
© copyright 2000-2018 Ino-online Media