Witaj! W trosce o lepszą ochronę danych i dostosowanie do zmian w prawie ochrony danych zmieniliśmy regulamin oraz politykę prywatności.   zrozumiałem i akceptuję

Poniżej możesz zapoznać się ze szczegółami. Polityka prywatności:

Definicje

1. Serwis: oznacza portal internetowy udostępniony w domenie internetowej pod adresem ino.online i pokrewnych tj. i-o.pl, ino24.pl, inowroclawianka.pl,
2. Administrator: oznacza firmę Ino-online Media, ul. Szczęśliwa 1, 88-100 Inowrocław, NIP: 556-181-85-16,
3. Ustawa: oznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 203, poz. 1371 ze zm.),
4. Przez Adres IP rozumie się adres protokołu internetowego, stanowiącego informację mogącą identyfikować Użytkownika,
5. Dane Osobowe oznaczają dane osobowe w rozumieniu artykułu 6. Ustawy, udostępniane przez Użytkowników, gromadzone za pośrednictwem Serwisu i przetwarzane przez Administratora,
6. Użytkownik oznacza odwiedzającego i korzystajacego z Serwisu,
7. Serwisy Zewnętrzne: oznacza inne strony internetowe, które nie stanowią własności, ani nie są bezpośrednio powiązane z Serwisem,
8. Operatorem Hostingowym jest OVH Sp. z o.o., 54-402 Wrocław ul. Szkocka 5 lok. 1, REGON: 933029040 NIP: 899-25-20-556,
9. Polityka oznacza niniejszą Politykę Prywatności.


Informacje ogólne

Administrator oświadcza, że wszystkie dane zarejestrowanych Użytkowników są starannie zabezpieczone i przechowywane. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są zgodnie z udzielonymi przez niego zezwoleniem, a także w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Ustawy oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną i rozporządzeniem Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, dalej zwane RODO.

Osoba zarejestrowana w Serwisie akceptuje niniejszy regulamin, zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych przez siebie informacji przez Serwis w celach statystycznych i marketingowych zgodnie z Ustawą oraz ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


Zbieranie danych

W celu udoskonalania portalu i rozwoju na potrzeby Użytkowników, Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
- poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
- poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. "ciasteczek"),
- poprzez gromadzenie logów serwera www przez Operatora Hostingowego.


Udostępnianie danych

Dane podlegają udostępnieniu uprawnionym do tego podmiotom zewnętrznym wyłącznie za zgodą Administratora lub osób których te dane dotyczą, jeśli zachodzi podejrzenie przestępstwa. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby lub Administratora. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania. Administrator nie przekazuje Danych Osobowych innym podmiotom. Dane Osobowe nie mogą obejmować "danych wrażliwych" w rozumieniu art. 27 ust. 1 Ustawy.

Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie przez Administratora swoich Danych Osobowych, usunięcia w części lub całości udostępnionych danych, co może wiązać się z poważnym ograniczeniem lub uniemożliwieniem korzystania z całości lub części Serwisu. Szczegółowe regulacje w tym zakresie opisuje punkt "Informacje praktyczne związane z systemem logowania".

Podczas przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników stosowane są zgodnie z wymaganiami ustawy i rozporządzeniem środki techniczne i organizacyjne, które mają na celu zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.


Informacja o plikach cookies

Serwis korzysta z plików cookies. Tzw. "ciasteczka" stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Hostingowy.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
- utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
- określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W ramach Serwisu stosowane są dwa główne rodzaje plików cookies: tzw. sesyjne oraz stałe. Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie w dziale ustawienia - sekcja prywatność. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Serwisem partnerów oraz przez zewnętrzne programy instalowane w postaci tzw. wtyczek np. społecznościowego serwisu Facebook.com lub innych.

Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/


Informacje praktyczne związane z systemem logowania

Użytkownik zobowiązany jest do ochrony swoich haseł dostępu do Serwisu przed dostępem do tego osób niepowołanych. Serwis nie udostępnia ani nie gromadzi hasła w niezakodowanej formie. W przypadku zagubienia hasła Serwis może przesłać nowe hasło wyłącznie na adres e-mail podany podczas rejestracji użytkownika Serwisu.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do stron portalu wynikający z przyczyn niezależnych od portalu, błędy lub niekompletność przesyłania informacji przez użytkowników portalu, błędy i awarie powstałe w wyniku przerw w funkcjonowania portalu.

Serwis udostępnia możliwość dodawania komentarzy, zdjęć i innych informacji multimedialnych internautom, w szczególności osobom zarejestrowanym w Serwisie. Rejestracja użytkowników w Serwisie jest bezpłatna i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych. Korzystanie z Serwisu i podawanie jakichkolwiek danych jest dobrowolne.

Użytkownicy Serwisu mogą korzystać z Serwisu oraz z utworów i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, własności intelektualnej oraz Ustawy o ochronie baz danych.

Użytkownik może w dowolnym momencie edytować swoje dane za pomocą dostępnych narzędzi Serwisu (sekcja profil), może też bezpośrednio zwrócić się do Administratora, przesyłając wiadomość e-mail pod adres portal@ino-online.pl aby dokonać zmian, dodania, usunięcia informacji o sobie, w tym także do cofnięcia zgody i "bycia zapomnianym". Wiadomość musi pochodzić z adresu e-mail podanego podczas rejestracji w Serwisie, w innym wypadku Administrator będzie próbował dokonać uwiarygodnienia Użytkownika na inne dostępne i możliwe sposoby. Administrator ma prawo odmówić usunięcia Danych Osobowych w wypadku, gdy Użytkownik naruszył zasady regulaminu portalu lub przepisy prawa, a zachowanie jego danych jest niezbędne do wyjaśnienia sprawy.


Postanowienia końcowe

Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani na stronie Serwisu. Wszelkie pytania, wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności Użytkownicy mogą wysłać na adres: portal@ino-online.pl.zrozumiałem i akceptuję

Stachowiak: pieniądze leżą na stole

fot. AJ
 INOWROCŁAW | 8  sierpnia 2018, 18:33
Zdaniem Ireneusza Stachowiaka, Inowrocław nie korzysta z możliwości szeregu dofinansowań związanych z ekologią. Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, a zarazem nominowany przez Zjednoczoną Prawicę przyszły kandydat na prezydenta Inowrocławia zwołał dziś w tej sprawie konferencję prasową.

"Eko-Piec 2018", "Doposażenie centrum edukacji ekologicznej", "Zajęcia edukacyjne", "Kampanie edukacyjne i nagrody w konkursach ekologicznych" - zdaniem Ireneusza Stachowiaka tylko w tych czterech programach do wzięcia było 360 tysięcy złotych. Tymczasem wnioskowana przez miasto kwota dofinansowania wyniosła łącznie niespełna 7 tys. złotych. Takie informacje znalazły się na zaprezentowanej dziś dziennikarzom planszy.

Według prezesa WFOŚiGW, Inowrocław jest jedynym miastem prezydenckim w naszym województwie, które nie skorzystało z dofinansowania w ramach programu "Eko-Piec 2018". - Dla tego programu zostały zabezpieczone środki dla każdej gminy w województwie, środki uzależniono od wielkości gminy. Inowrocław miał zapisane na ten cel 100 tysięcy. Jako jedyne miasto prezydenckie w województwie kujawsko-pomorskim, Inowrocław nie skorzystał z tych środków. Na 144 samorządy, wnioski złożyło 109 gmin i te gminy pieniądze dostaną. W ramach tego programu można było sfinansować wymianę 50 pieców w domach jednorodzinnych w Inowrocławiu. Walczymy o czyste powietrze, chcemy o nie dbać - leżą pieniądze na stole - nie podnosimy ich - mówi Ireneusz Stachowiak.

W styczniu tego roku spytaliśmy Urząd Miasta, czy ratusz zamierza skorzystać ze wspomnianego programu. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że mieszkańcy Inowrocławia mogą liczyć na dofinansowanie wymiany pieców w wysokości do 7 tys. złotych z budżetu miasta.

- Prezydent w najbliższym czasie wystąpi z zapytaniem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, czy fundusz wyrazi zgodę na połączenie inowrocławskiego programu wsparcia z programem swojego autorstwa. Jeżeli odpowiedź będzie pozytywna, to mieszkańcy Inowrocławia będą mogli dostać oprócz 7 tys. zł, dodatkowe 2 tys. zł, czyli łącznie 9 tys. zł - informowała nas wtedy Adriana Herrmann, rzecznik ratusza.

Spytaliśmy Ireneusza Stachowiaka, czy prezydent zgodnie z zapowiedzą wystąpił z zapytaniem w sprawie programu "Eko-Piec 2018". - Nie pamiętam czy wystąpił, musiałbym sprawdzić. Jeżeli wystąpił, to musiał dostać odpowiedź taką, że musi się dostosować do naszego programu. Nie ten, który daje ma się dostosowywać do tego, który chce wziąć, tylko odwrotnie - usłyszeliśmy w odpowiedzi.

Program, w ramach którego również możliwe było duże dofinansowanie to "Doposażenie centrum edukacji ekologicznej". Mowa tu o kwocie do 50 tys. zł z 80% pokryciem kosztów przez WFOŚiGW.

- Takie centra są w każdym dużym mieście. Miasto Inowrocław złożyło wniosek na 3869 zł. Ja wiem, jak wygląda Centrum Edukacji Ekologicznej w Inowrocławiu i wiem, że te pieniądze bardzo by się tam przydały - mówi Ireneusz Stachowiak. Miasto z budżetu wydaje ponad 40 tys. zł na działalność CEE.

Kolejne z zadań to "zajęcia edukacyjne". Na jednodniowe zajęcia z edukacji ekologicznej dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych można było pozyskać do 200 tys. zł. - Z tych 200 tys. zł finansowaliśmy 100 %. To oznacza, że wystarczyło przygotować dobry wniosek i sięgnąć po te pieniądze. I Centrum Edukacji Ekologicznej prowadzone byłoby w tym roku za darmo, a do tego znacznie by podniosło swoje możliwości i walory edukacyjne - wyjaśnia prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.Dzisiejsza konferencja prasowa została zwołana na skwerze im. Wacława Szewielińskiego. Ireneusz Stachowiak wybrał to miejsce, bo - jak przyznaje - nie jest ono należycie zadbane. Przesłał też mediom zdjęcia tego skweru sprzed kilku dni. Kandydat zapowiedział, że jeśli wygra wybory, to powstanie tu jeden z mini parków tematycznych. Gdy otrzymamy komentarz ratusza w tej sprawie, wrócimy do tematu. [AJ]Wasze komentarze:

marunio

Inowrocław
[127]
2018-08-14 06:44:49 | zgłoś do moderacji

Stachowiak dostał strzała na swoją konferencję i nie odniósł się do faktów, które go pogrążają!

W odpowiedzi UM wymieniono konkretne kwoty po których widać że bardziej opłaca się dotacja miejska - Stachowiak się nie odniósł.

Napisano że fundusz utrudniał połączenie obu programów - Stachowiak milczy.

Przypomnieli że przez 10 lat Stachowiak raz wystąpił o pieniądze w programie edukacyjnym - Stachowiak zapomniał odpowiedzieć.

Następnie do boju ruszyły kebabo-trolle które zamiast pracować w rządowych spółkach i instytucjach naparzają w robocie komentarze. Bo właśnie za to im płacimy z naszych podatków. Rozumiecie mieszkańcy? To nie dajcie się skołować tym bredniom.

W obozie kebabów panika. Po wpisach z 30 założonych w celu jego reklamowania kont widać, że idol, sponsor i fundator stanowisk w spółkach rządowych, sądach i innych jednostkach podległych pisowi zaczyna się frustrować :)

MAŁA__MI

Inowrocław
[82]
2018-08-14 00:28:50 | zgłoś do moderacji

Ryszard Brejza jest gwarancją trwania w mieście układu zamkniętego, którego celem było i w dalszym ciągu jest promowanie syna Krzysztofa Brejzy, posła Platformy Obywatelskiej.

Oczywiście, muszę przyznać, że ojciec wypromował swego najstarszego syna na sam szczyt politycznej kariery i to od razu, gdy syn ukończył studia w Warszawie. Jednak problem w tym, że ta "promocja" trwa już 16 lat, a Inowrocław zatrzymał się w rozwoju, a wszelkiego rodzaju pomysły, inicjatywy osób o innych poglądach politycznych są przez Ryszarda Brejzę nie tyle marginalizowane, co przede wszystkim rozliczane.

Czy Państwo nie widzicie, że w Inowrocławiu od kilkunastu lat rządzi duet Ryszarda Brejzy i jego syna Krzysztofa Brejzy? Miasto Inowrocław zasługuje na znacznie więcej niż sprzyjanie ambicjom klanu Brejzów! Kimś takim może być tylko ktoś kto posiada wizję, doświadczenie i zdolność szerokiej współpracy z różnymi ludźmi o zróżnicowanych poglądach. Kimś takim na chwilę obecną jest Ireneusz Stachowiak, człowiek ideowy, otwarty na dialog, kompetentny i przede wszystkim zdeterminowany na zmianę.

marunio

Inowrocław
[127]
2018-08-11 07:57:48 | zgłoś do moderacji

http://pokazywarka.pl/yyufr6/

Prawda jest taka, że Stachowiak dostał strzała na swoją konferencję i nie odniósł się do faktów, które go pogrążają!

W odpowiedzi wymieniono konkretne kwoty po których widać że bardziej opłaca się dotacja miejska - Stachowiak się nie odniósł.

Napisano że fundusz utrudniał połączenie obu programów - Stachowiak milczy.

Przypomnieli że przez 10 lat Stachowiak raz wystąpił o pieniądze w programie edukacyjnym - Stachowiak zapomniał odpowiedzieć.

Następnie do boju ruszyły kebabo-trolle które zamiast pracować w rządowych spółkach i instytucjach naparzają w robocie komentarze. Bo właśnie za to im płacimy z naszych podatków. Rozumiecie mieszkańcy? To nie dajcie się skołować tym bredniom.

Wezsietato

Inowrocław
[335]
2018-08-11 06:57:09 | zgłoś do moderacji

MAła mi ale Inowrocław nie dla PiSu wiec nie jest dobrym kandydatem... jest cienki...

MAŁA__MI

Inowrocław
[82]
2018-08-11 02:34:23 | zgłoś do moderacji

Ryszard Brejza od lat razem z ze swoim synem Krzysztofem Brejzą stworzył w Inowrocławiu patologiczny układ zamknięty, a Ireneusz Stachowiak jako kandydat na urząd prezydenta miasta Inowrocławia z ramienia Zjednoczonej Prawicy jest dla beneficjentów układu realnym zagrożeniem. Co więcej, Ryszard Brejza pozwoli pani Agnieszce Ch, żeby przez piodrabianie faktur VAT uszczuplać kasę miasta. Dlatego uważam, że Ireneusz Stachowiak to jedyna nadzieja na zmianę w Inowrocławiu.

marunio

Inowrocław
[127]
2018-08-10 17:27:19 | zgłoś do moderacji

http://pokazywarka.pl/yyufr6/

Mała Mi. Otrzymasz chyba medal kebaba :)

Natomiast prawda jest taka, że Stachowiak dostał strzała na swoją konferencję i nie odniósł się do faktów, które go pogrążają!

W odpowiedzi wymieniono konkretne kwoty po których widać że bardziej opłaca się dotacja miejska - Stachowiak się nie odniósł.

Napisano że fundusz utrudniał połączenie obu programów - Stachowiak milczy.

Przypomnieli że przez 10 lat Stachowiak raz wystąpił o pieniądze w programie edukacyjnym - Stachowiak zapomniał odpowiedzieć.

Następnie do boju ruszyły kebabo-trolle które zamiast pracować w rządowych spółkach i instytucjach naparzają w robocie komentarze. Bo właśnie za to im płacimy z naszych podatków. Rozumiecie mieszkańcy? To nie dajcie się skołować tym bredniom.

Wezsietato

Inowrocław
[335]
2018-08-10 16:43:10 | zgłoś do moderacji

Mała mi —- haha raczej nie;p Inowrocław nie dla PiSu

MAŁA__MI

Inowrocław
[82]
2018-08-10 15:02:56 | zgłoś do moderacji

To skandal, żeby atakować Ireneusza Stachowiaka tylko dlatego, że stwierdził, że prezydent Ryszard Brejza zaniechał zwrócenia się o dofinansowanie. Rozumiem, że prawda w oczy kole, ale żeby posuwać się do nikczemności? Brawo panie Stachowiak! Właśnie takich ludzi jak Ireneusz Stachowiak potrzeba w Inowrocławiu!

beniass

Inowrocław
[93]
2018-08-10 11:52:25 | zgłoś do moderacji

wszystko w temacie!

BRAWA

marunio

Inowrocław
[127]
2018-08-10 06:56:42 | zgłoś do moderacji

http://pokazywarka.pl/yyufr6/

Podsumujmy:

W odpowiedzi wymieniono konkretne kwoty po których widać że bardziej opłaca się dotacja miejska - Stachowiak się nie odniósł.
Napisano że fundusz utrudniał połączenie obu programów - Stachowiak się nie odniósł.
Przypomnieli że przez 10 lat Stachowiak raz wystąpił o pieniądze w programie edukacyjnym - Stachowiak się nie odniósł.

Bronicie nicki kebabowe przegranej sprawy. Wasz sztuczny szum nie odciągnie od głównego wątku - Stachowiak nie odniósł się do faktów, które go pogrążają!

Marek Browiński

Inowrocław
[3565]
 online 
2018-08-09 22:34:45 | zgłoś do moderacji

Dla prezydenta #Brejzamusiodejść

http://youtu.be/e__R9cYbQ3o

Szary66

Inowrocław
[499]
2018-08-09 22:31:20 | zgłoś do moderacji

A na czym polega numer, że nie bywa się na posiedzeniach rady i bierze się za to pieniądze? Może odpowiesz mareczku?

PoProstuKasia

Inne miasto
[22]
2018-08-09 22:29:09 | zgłoś do moderacji

Na PiStole leży kasa dla ojca Rydzyka panie Stachowiak...

marunio

Inowrocław
[127]
2018-08-09 17:10:11 | zgłoś do moderacji

karol za dużo kebabów za wpisy dostał i teraz bredzi niczym jego idol o ekologi :)

karol2211

Inowrocław
[586]
2018-08-09 17:07:46 | zgłoś do moderacji

Niemniej jednak najważniejsze proszę państwa jest to że została ukazana metoda dzialania i prowadzenie gospodarki w stopniu mizernym przez urząd miasta Inowrocławia z prezydentem na czele. Na moje to prezydent powinien oddać z własnej kieszeni tą kasę.

marunio

Inowrocław
[127]
2018-08-09 17:06:25 | zgłoś do moderacji

winner - kolejny kebab na pisowskim stole :)

ulala

Inowrocław
[46]
2018-08-09 17:04:23 | zgłoś do moderacji

A jednak można upaść...bardzo nisko. Ten krzyk coraz bardziej bezradny. Na upalne popołudnie proponuję meliskę marunio. Ochłoniesz. myśli o kebabie pozbierasz.

winner

Inowrocław
[19]
2018-08-09 17:04:06 | zgłoś do moderacji

Stachowiak pokazuje tylko to co moźna zrobić dla mieszkańców Inowrocławia. Zasługuje na pochwałę!!!

Wezsietato

Inowrocław
[335]
2018-08-09 17:03:19 | zgłoś do moderacji

Wojstasiak- to nie moj kolega, to nasz wlodarz, który w swoją prace wkłada całe serce...Śmieszne jest to ze powstało milion nowych kont i atakują każdego, który nie jest zwolennikiem PiSiarzy... słowo lojalność i oddanie w PiSowskim słowniku nieistnieje. ,,kolega”, któremu kazali atakować Brejze... zadajecie pytania dlaczego nie skorzystał z takich funduszy, skąd wiecie jak nawet nie można sprawdzić kto korzystał. Są podane na stronie internetowej różne fundusze na różne sprawy, a tego funduszu o którym mowa, nie ma na stronie a telefonicznie nie chcą udzielić informacji, chociaż ta informacja powinna być ogólnodostępna dla każdego. PARODIA
INOWROCŁAW NIE DLA PiSu

marunio

Inowrocław
[127]
2018-08-09 17:00:41 | zgłoś do moderacji

Banda kebabów założyła 50 nicków, piała na temat swojego idola a teraz udaje zniesmaczonych.
Jesteście żenującą odmianą netowych trolli i boli was prawda :)

maja2017

Inowrocław
[54]
2018-08-09 16:57:34 | zgłoś do moderacji

Ojej...Marunio można upaść jeszcze niżej. ..

leon 02

Inowrocław
[88]
2018-08-09 16:55:22 | zgłoś do moderacji

marunio tak na marginesie to tych twoich aroganckich i beszczelnych komentarzy nikt nie czyta. Nie wysilaj się.

marunio

Inowrocław
[127]
2018-08-09 16:54:59 | zgłoś do moderacji

To przecież wasz idol kebaby przez 10 lat 1 wniosek o edukację złożył a teraz szaty rozdziera :)

leon 02

Inowrocław
[88]
2018-08-09 16:52:34 | zgłoś do moderacji

Marunio ciebie trzeba przebadać bo nikt o zdrowych zmysłach tak nie bredzi. Twój idol działa niegospodarnie a ty go jeszcze bronisz.

marunio

Inowrocław
[127]
2018-08-09 16:52:33 | zgłoś do moderacji

Ponad 4 koła lajków na fejsie. Wiela w tej propagandzie działa. Prawie tyle co waszych kont kebabowcy na rządowym korycie :)

maja2017

Inowrocław
[54]
2018-08-09 16:51:00 | zgłoś do moderacji

Poproszę o darmowy kebab dla Marunio bo inaczej nie wrócimy do tematu.

wojstasiak

Inowrocław
[19]
2018-08-09 16:49:40 | zgłoś do moderacji

marunio tylko pracownicy wydziału propagandy zaglądają na inowroclaw.info Przyznaj się sama pisałaś tę odpowiedź. Dlatego wiesz że się pojawiła :)

ulala

Inowrocław
[46]
2018-08-09 16:49:33 | zgłoś do moderacji

marunio tylko kebabami żyje? Wszystkie uzewnętrznienia kończą się...kebabem.

marunio

Inowrocław
[127]
2018-08-09 16:46:32 | zgłoś do moderacji

Został rozwalony tak, że nie ma z czego zbierać. Resztek na jednego kebaba nie wystarczy :)

maja2017

Inowrocław
[54]
2018-08-09 16:42:53 | zgłoś do moderacji

Krzycz Marunio krzycz. To właśnie jest domena ludzi słabych. Kiedy nic innego nie pozostaje jak bezradny krzyk o niczym.

marunio

Inowrocław
[127]
2018-08-09 16:41:04 | zgłoś do moderacji

No to Stachowiak pozamiatany:)

"Podkreśla za to brak wniosku Miasta w dziedzinie edukacji ekologicznej. Pragniemy mu zatem przypomnieć, że gdy przez 10 lat pełnił funkcję Zastępcy Prezydenta, wystąpił z wnioskiem w tej sprawie tylko raz, co daje mu 10-procentową, niezwykle niską skuteczność w staraniu się o środki zewnętrzne dla Miasta."

Inowrocław.Info podało właśnie :)


ulala

Inowrocław
[46]
2018-08-09 16:38:08 | zgłoś do moderacji

A że Ratusz i jego pracownicy to bardzo barwne postacie i historie to tak, się zgadza...rzeczywiście..cała Polska tym żyje.

marunio

Inowrocław
[127]
2018-08-09 16:37:44 | zgłoś do moderacji

Intelektualną masakrą są wpisy kebabowych ćwoków, którzy pozakładali kilkadziesiąt kont i usiłują sprawić wrażenie że mnóstwo ludzi w mieście ma coś do prezydenta :)
Taki Dobromir na przykład dwoi się i troi aby zasłużyć na kebaba :)

wojstasiak

Inowrocław
[19]
2018-08-09 16:35:15 | zgłoś do moderacji

Wezsiezato Rysiek, twój najwidoczniej kumpel, sam spowodował swoimi decyzjami że Stachowiak odszedł. Nadal czekam na merytoryczne argumenty dlaczego Brejza nie skorzystał z tych pieniędzy. Jeśli jesteś z nim na Ty to proszę spytaj go i tutaj napisz. Czekamy

maja2017

Inowrocław
[54]
2018-08-09 16:27:38 | zgłoś do moderacji

Ciebie trzeba dowartościować takim kebabem. Prawie wszystkie Twoje posty o kebabie. Normalnie intelektualna masakra.

marunio

Inowrocław
[127]
2018-08-09 16:20:59 | zgłoś do moderacji

Maciej, Ania, Michał, Damian i reszta dostaną dziś dużo kebabów w nagrodę za nabijanie postów :)
Zauważcie jednak, że wszystkie one są te same. Tak jak bezbarwny jest ich kandydat.

maja2017

Inowrocław
[54]
2018-08-09 16:20:18 | zgłoś do moderacji

Jak nie ma pomysłów na Inowrocław to chociaż hejt w sieci uskuteczniaja. Inaczej nie potrafią.

ulala

Inowrocław
[46]
2018-08-09 16:16:07 | zgłoś do moderacji

Co post o chorągiewce ma do ekologi i programów z tym związanych???? Posty na sztukę. Dla zapchania dziury.Bez sensu. Nie na temat.Nic nie wnoszą.

Wezsietato

Inowrocław
[335]
2018-08-09 16:08:37 | zgłoś do moderacji

wojstasiak- moj post nie był o niczym. Gdybys wiedział jak zachowuje się choragiewa to byś wiedział ze to postawa twojego pańcia. Tak jak zawieje tak zagra... PiS nie dla Inowrocławia. Nie ma lepszego i bardziej uczciwego włodarza co Rysiek... nie wierze w Stachowiaka bo sama jego postawa pokazuje ze to pozer. Gryzie rękę kolegi bo tak mu każą..zero człowieczeństwa w tym pozerze...

Robercik30

Inowrocław
[18]
2018-08-09 15:55:59 | zgłoś do moderacji

Ani honoru, ani obiektywizmu nie ma, ale to typowe dla PiS. klapki na oczach i do przodu!

crookzi

Inowrocław
[25]
2018-08-09 15:48:55 | zgłoś do moderacji

Urząd nawet nie odpowiedział na artykuł i konferencję prasową. Czyli przegrali walkowerem. Brejza się wypalił

maja2017

Inowrocław
[54]
2018-08-09 15:24:32 | zgłoś do moderacji

Przed fajrantem mogliby się bardziej postarać.

ulala

Inowrocław
[46]
2018-08-09 15:18:27 | zgłoś do moderacji

Wyczerpujący argument. Powiało monotonią.

wojski44

Mątwy
[43]
2018-08-09 15:14:37 | zgłoś do moderacji

Pisowska propaganda

ulala

Inowrocław
[46]
2018-08-09 14:54:20 | zgłoś do moderacji

To prawda myśli nawet o edukacji dzieci. To duży plus dla niego.

maja2017

Inowrocław
[54]
2018-08-09 14:51:14 | zgłoś do moderacji

Stachowiak ma dużą wiedzę i doświadczenie no i przede wszystkim uwzględnia w swoich planach wszystkich mieszkańców Inowrocławia nie tylko tych ze strefy solanek.

Staryramol

Inowrocław
[64]
2018-08-09 14:50:31 | zgłoś do moderacji

Inowrocław potrzebuje ludzi do merytorycznej pracy, a nie propagandy sukcesu, czas pomóc spakować się ratuszowemu "gospodarzowi"

jjakaka

Inowrocław
[4]
2018-08-09 14:30:06 | zgłoś do moderacji

Robercik, słońce też świeci dzięki Brejzie? Brejza nie miał wyjścia, bo inaczej nie miałby większości w radzie ot tyle i aż tyle. Ten facet nic nie robi bezinteresownie.

Robercik30

Inowrocław
[18]
2018-08-09 14:25:04 | zgłoś do moderacji

@jjakaka, J. Kaczyński mówił, że prezesi zarabiający tyle ile Stachowiak czyli 20.000 (!!!!) nie będą kandydować. Tyle warte są słowa PiSowców. Śmiech na sali.

Robercik30

Inowrocław
[18]
2018-08-09 14:22:37 | zgłoś do moderacji

Gościu był 10 lat wiceprezydentem tylko i wyłącznie dzięki Brejzie którego teraz próbuje wygryźć. Taki jest PiS. A wy macie jeszcze czelnosc zeby cokolwiek wypominac prezydentowi?
Uwaga: 
zaloguj się lub jeśli nie masz konta zarejestruj się aby dodać komentarz.
Jeśli w materiale użyto Twojego wizerunku, a ty nie wyrażasz na to zgody zgłoś to nam.
Portal internetowy Ino.online nie ponosi odpowiedzialności za treść prezentowanych opinii. Użytkownik dokonujący wpisu na łamach portalu, może ponieść za jego treść odpowiedzialność cywilną bądź karną. Komentarze naruszające dobre obyczaje i niezwiązane z tematem mogą być usuwane bez ostrzeżenia.
© copyright 2000-2018 Ino-online Media