Witaj! W trosce o lepszą ochronę danych i dostosowanie do zmian w prawie ochrony danych zmieniliśmy regulamin oraz politykę prywatności.   zrozumiałem i akceptuję

Poniżej możesz zapoznać się ze szczegółami. Polityka prywatności:

Definicje

1. Serwis: oznacza portal internetowy udostępniony w domenie internetowej pod adresem ino.online i pokrewnych tj. i-o.pl, ino24.pl, inowroclawianka.pl,
2. Administrator: oznacza firmę Ino-online Media, ul. Szczęśliwa 1, 88-100 Inowrocław, NIP: 556-181-85-16,
3. Ustawa: oznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 203, poz. 1371 ze zm.),
4. Przez Adres IP rozumie się adres protokołu internetowego, stanowiącego informację mogącą identyfikować Użytkownika,
5. Dane Osobowe oznaczają dane osobowe w rozumieniu artykułu 6. Ustawy, udostępniane przez Użytkowników, gromadzone za pośrednictwem Serwisu i przetwarzane przez Administratora,
6. Użytkownik oznacza odwiedzającego i korzystajacego z Serwisu,
7. Serwisy Zewnętrzne: oznacza inne strony internetowe, które nie stanowią własności, ani nie są bezpośrednio powiązane z Serwisem,
8. Operatorem Hostingowym jest OVH Sp. z o.o., 54-402 Wrocław ul. Szkocka 5 lok. 1, REGON: 933029040 NIP: 899-25-20-556,
9. Polityka oznacza niniejszą Politykę Prywatności.


Informacje ogólne

Administrator oświadcza, że wszystkie dane zarejestrowanych Użytkowników są starannie zabezpieczone i przechowywane. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są zgodnie z udzielonymi przez niego zezwoleniem, a także w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Ustawy oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną i rozporządzeniem Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, dalej zwane RODO.

Osoba zarejestrowana w Serwisie akceptuje niniejszy regulamin, zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych przez siebie informacji przez Serwis w celach statystycznych i marketingowych zgodnie z Ustawą oraz ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


Zbieranie danych

W celu udoskonalania portalu i rozwoju na potrzeby Użytkowników, Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
- poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
- poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. "ciasteczek"),
- poprzez gromadzenie logów serwera www przez Operatora Hostingowego.


Udostępnianie danych

Dane podlegają udostępnieniu uprawnionym do tego podmiotom zewnętrznym wyłącznie za zgodą Administratora lub osób których te dane dotyczą, jeśli zachodzi podejrzenie przestępstwa. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby lub Administratora. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania. Administrator nie przekazuje Danych Osobowych innym podmiotom. Dane Osobowe nie mogą obejmować "danych wrażliwych" w rozumieniu art. 27 ust. 1 Ustawy.

Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie przez Administratora swoich Danych Osobowych, usunięcia w części lub całości udostępnionych danych, co może wiązać się z poważnym ograniczeniem lub uniemożliwieniem korzystania z całości lub części Serwisu. Szczegółowe regulacje w tym zakresie opisuje punkt "Informacje praktyczne związane z systemem logowania".

Podczas przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników stosowane są zgodnie z wymaganiami ustawy i rozporządzeniem środki techniczne i organizacyjne, które mają na celu zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.


Informacja o plikach cookies

Serwis korzysta z plików cookies. Tzw. "ciasteczka" stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Hostingowy.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
- utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
- określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W ramach Serwisu stosowane są dwa główne rodzaje plików cookies: tzw. sesyjne oraz stałe. Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie w dziale ustawienia - sekcja prywatność. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Serwisem partnerów oraz przez zewnętrzne programy instalowane w postaci tzw. wtyczek np. społecznościowego serwisu Facebook.com lub innych.

Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/


Informacje praktyczne związane z systemem logowania

Użytkownik zobowiązany jest do ochrony swoich haseł dostępu do Serwisu przed dostępem do tego osób niepowołanych. Serwis nie udostępnia ani nie gromadzi hasła w niezakodowanej formie. W przypadku zagubienia hasła Serwis może przesłać nowe hasło wyłącznie na adres e-mail podany podczas rejestracji użytkownika Serwisu.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do stron portalu wynikający z przyczyn niezależnych od portalu, błędy lub niekompletność przesyłania informacji przez użytkowników portalu, błędy i awarie powstałe w wyniku przerw w funkcjonowania portalu.

Serwis udostępnia możliwość dodawania komentarzy, zdjęć i innych informacji multimedialnych internautom, w szczególności osobom zarejestrowanym w Serwisie. Rejestracja użytkowników w Serwisie jest bezpłatna i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych. Korzystanie z Serwisu i podawanie jakichkolwiek danych jest dobrowolne.

Użytkownicy Serwisu mogą korzystać z Serwisu oraz z utworów i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, własności intelektualnej oraz Ustawy o ochronie baz danych.

Użytkownik może w dowolnym momencie edytować swoje dane za pomocą dostępnych narzędzi Serwisu (sekcja profil), może też bezpośrednio zwrócić się do Administratora, przesyłając wiadomość e-mail pod adres portal@ino-online.pl aby dokonać zmian, dodania, usunięcia informacji o sobie, w tym także do cofnięcia zgody i "bycia zapomnianym". Wiadomość musi pochodzić z adresu e-mail podanego podczas rejestracji w Serwisie, w innym wypadku Administrator będzie próbował dokonać uwiarygodnienia Użytkownika na inne dostępne i możliwe sposoby. Administrator ma prawo odmówić usunięcia Danych Osobowych w wypadku, gdy Użytkownik naruszył zasady regulaminu portalu lub przepisy prawa, a zachowanie jego danych jest niezbędne do wyjaśnienia sprawy.


Postanowienia końcowe

Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani na stronie Serwisu. Wszelkie pytania, wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności Użytkownicy mogą wysłać na adres: portal@ino-online.pl.zrozumiałem i akceptuję

Protest w szpitalu może eskalować

fot. MJ
 INOWROCŁAW | 7  sierpnia 2018, 11:37
Nieco ponad dwa miesiące temu rozpoczął się protest pracowników medycznych inowrocławskiego szpitala. Sprawdzamy czy postulaty, z którymi wystąpili zostały spełnione.

r  e  k  l  a  m  a


Przypomnijmy, pierwszy z postulatów mówi o ustaleniu najniższego wynagrodzenia zasadniczego na poziomie 2100 zł i podwyżce pensji zasadniczej dla pracowników pominiętych przy dotychczasowych podwyżkach o 400 zł oraz dalszych negocjacjach od września 2018 roku.

Pozostałe postulaty to wprowadzenie zakładowego układu zbiorowego pracy - potrzeba zmiany przestarzałego regulaminu wynagrodzeń, interpretacja przez pracodawcę na korzyść pracownika Ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia oraz koniec z podziałami wśród pracowników Ochrony Zdrowia. Protestujący postulują także o zwiększenie nakładów na Ochronę Zdrowia do poziomu minimum 6,8% PKB w ciągu najbliższych trzech lat, skrócenie kolejek, rozwiązanie problemu braku personelu medycznego i likwidację biurokracji.

Co udało się osiągnąć do tej pory?

- Jesteśmy w trakcie prac nad układem zbiorowym - to był jeden z naszych postulatów, żeby uszeregować tabele wynagrodzeń. Jesteśmy również w trakcie prac ze związkami zawodowymi. Trochę przedłużyły się nasze rozmowy, bo mieliśmy rozbieżne wizje, jeżeli chodzi o pielęgniarki i pozostałych pracowników. Chęć pracy nad układem zbiorowym - to jedyny krok dyrekcji w naszej sprawie. Jeżeli chodzi o nasze żądania dotyczące podwyżek o 400 zł oraz dalsze rozmowy - tutaj nic nie osiągnęliśmy. A to jest dla nas najważniejsze - mówi Beata Gruszczyńska-Rak, przewodnicząca komitetu protestacyjnego.

Co dalej?

- Nasz protest będzie eskalował. Teraz są wakacje, nie ma personelu. Wszyscy - łącznie z rządem urlopują się, więc nie byłoby sensu. Ale szykuje się ogólnopolska akcja pod nazwą "Grypa panuje jesienią". Niestety jego forma będzie już mocno uciążliwa - dodaje przewodnicząca.

Sprawy nie ułatwiają wydarzenia z końca lipca, kiedy to zostało podpisane porozumienie ministra zdrowia z jednym tylko związkiem zawodowym - ze Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych.

- Porozumienie było szykowane w tajemnicy - przed wszystkimi pracownikami i związkami zawodowymi - przez pół roku. Więc ja myślę, że wiadomość o tym, tak wzburzyła całe nasze środowisko, nie tylko medyczne, że nie zatrzymamy już tej fali jesienią na pewno - wyjaśnia Beata Gruszczyńska-Rak.

- Gdyby nie to, że czekamy na te ustalenia, to byśmy już dawno tę akcję rozszerzyli, ale musimy się spotkać, zobaczyć co dyrektor ma do powiedzenia, bo jednak zaproponował tę pracę nad układem zbiorowym - dodaje.

Podczas ostatniego, majowego spotkania, w którym wzięli udział - kierownictwo komitetu protestacyjnego, pracownicy medyczni, starosta inowrocławski oraz naczelny lekarz szpitala i jednocześnie zastępca dyrektora - protestujący przedstawili też propozycję zmiany organu założycielskiego. Szpital mógłby zostać przejęty, np. przez województwo. Co na to Urząd Marszałkowski?

- Takie rozwiązanie nie było brane pod uwagę. Szpitale powiatowe prowadzone są przez samorządy powiatowe i gminne. To zadanie wykracza poza nasze kompetencje - wyjaśnia nam Marek Smoczyk, sekretarz Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

- To nie jest niemożliwe. Z tym musi wystąpić radny powiatowy. Jeżeli żaden z radnych nie wystąpi oficjalnie to niestety musimy przyjąć taką odpowiedź, jak ta powyższa - uważa Michał Barałkiewicz, przewodniczący Samorządnego Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Medycznych Szpitala Wielospecjalistycznego im. dra L. Błażka w Inowrocławiu.

Do sprawy będziemy wracać. [AJ]Wasze komentarze:

emir ekonom

Inowrocław
[829]
2018-08-12 05:23:02 | zgłoś do moderacji

Byłem,
Widziałem,
Zapłakałem.

Brak nadzoru!
Co robi prezes tego powiatowego "burdlu"?

Maras0310

Inowrocław
[1490]
2018-08-11 18:46:23 | zgłoś do moderacji

"antytroll", wcale nie uważam siebie za lepszego od innych, ale chciałbym Ci zwrócić uwagę, że to "lotnik1969" jako pierwszy zaczął mi ubliżać i mnie po prostu wkurzył (jeśli Cię ten wątek w ogóle interesuje, to przejrzyj naszą dyskusję od początku). Zaś to, że być może kiedyś wykona mi jakieś badanie lub przeprowadzi rehabilitację, w żaden sposób nie upoważnia go do ubliżania innym. Najwyraźniej facet na co dzień przyzwyczaił się do takiego chamskiego zachowania wobec pacjentów i w dyskusji ze mną po prostu był sobą. Dlatego się po nim "przejechałem", bo sobie na to zasłużył.

antytroll

Inowrocław
[8]
2018-08-11 14:14:48 | zgłoś do moderacji

I tobie Maras , jak trzeba, lotnik robi badanie, rehabilituje ciebie, wiec z łaski swej nie obrażaj, bo jeszcze pomysle , żeś jakiś najlepszy sort.

Maras0310

Inowrocław
[1490]
2018-08-09 20:27:53 | zgłoś do moderacji

"lotnik1969", ty stary, głupi, pierdzielu, nawet nie zdajesz sobie sprawy z tego, że jako pracownik budżetówki otrzymujesz wynagrodzenie z pieniędzy wszystkich podatników, w tym ode mnie. Żądając podwyżki, mimo że zarabiasz więcej niż inni także mało zarabiający, naciągasz na kasę między innymi właśnie ich, z czego jak wskazuje twoja wypowiedź, w ogóle nie zdajesz sobie sprawy tumanie jeden.
Co do mojego wykształcenia, to z całą odpowiedzialnością mogę ci (celowo piszę "ci" z małej litery) powiedzieć, że możesz mi go tylko pozazdrościć i ja w przeciwieństwie do ciebie z moim wykształceniem nie mam żadnych problemów ze znalezieniem dobrze płatnej pracy. Więc jak nie znasz człowieka, to z taką pewnością siebie nie wypowiadaj się na temat jego wykształcenia, bo wychodzisz na durnia.
Na odchodne ci powiem, że wcale mi nie żal takich nieudaczników jak ty, którym jeden kurs skończony za komuny życie uratował i teraz usiłują kombinować jak najwyższą emeryturkę kosztem innych jednocześnie dorabiając spore pieniądze na "lewo" prywatnie. Osobiście znam kilku takich magików jak ty rodem ze służby zdrowia. Zatem nie pal głupa, tylko weź się za uczciwą pracę zamiast wymuszać dodatkowe pieniądze kosztem innych.

emir ekonom

Inowrocław
[829]
2018-08-09 15:35:21 | zgłoś do moderacji

lotnik1969 -w moim Inowrocławu Powiatem (szpitalem) zarządzają "od komuny"
...
"komuniści" (PZPR,PSL,SD)=(LSD i,PSL,...>po?).

lotnik1969

Inowrocław
[15]
2018-08-09 14:35:31 | zgłoś do moderacji

Maras0310 Jak się skończyło edukację jak ty na szkole podstawowej lub zawodowej to wystarczy tobie jak machasz łopatą na drodze lub budowie. Inni, bardziej wykształceni posiadają wyższe kwalifikacje, wiele kursów i znają języki obce. Baranie, nie wspominaj komuny bo nawet nie wiesz co to słowo znaczy, pomijając fakt że srajtku miałeś kilka lat albo na świecie jeszcze nie było ciebie. Nie nadwyrężam twojego portfela bo nie jesteś moim pracodawcą, jesteś za głupi aby być szefem firmy.

Maras0310

Inowrocław
[1490]
2018-08-09 14:25:50 | zgłoś do moderacji

"lotnik1969" to ty jesteś głupi. Jak ci się nie podobają zarobki w twojej pracy to ją zmień. Budżetówka tak się nauczyła, że od lat ciągle się dopomina podwyżek ustawicznie grożąc akcjami protestacyjnymi i strajkami ponieważ ciągle jeszcze mentalnie jest w komunie. Natomiast wszyscy ci, którzy pracują poza budżetówką po prostu zmuszeni są szanować to co mają. Zatem jak ci się nie podobają twoje zarobki, to zmień pracę na lepiej płatną. Dzisiaj pracodawcy poszukują pracowników, może wówczas zejdziesz na ziemię, docenisz to co masz i przestaniesz wreszcie nadwyrężać nasze portfele. Zatem głąbie do dzieła.

Pobabtany

Inowrocław
[17]
2018-08-09 14:02:45 | zgłoś do moderacji

Powinni odejść od stanowisk pracy nie robić badań zabiegów itp niech lekarze i pielęgniarki jako łamistrajki sami to robią jak są tacy mądrzy...widzą tylko swój koniec nosa a dyrektor to już poniżej krytyki powiat go foruje od dawna jak tam zakończyła się sprawa zakupionych książek znalezionych przez nik w piwnicach szpitala swego czasu było głośno i zdechło...taki świetny dyrektor tyle tytułów takie rankingi a ludzie o z tego mają bo personel to wiemy guzik...

DoniaEm

Gmina Inowrocław
[8]
2018-08-09 12:13:45 | zgłoś do moderacji

Pijaków usunąć ze szpitala. Izba przyjęć to nie izba wytrzeźwień.

marissa

Inowrocław
[2]
2018-08-08 22:51:00 | zgłoś do moderacji

Rozumiem oburzenie pacjentów, bo w szpitalu nie dzieje się dobrze... Najważniejsze jest wyrobienie punktów, kasa na górze musi się zgadzać, a pacjent...sztuka mięsa... ale wierzcie nam, ze my tez mamy dość tego systemu, w którym jedni są wynagradzani na jednym dyżurze 24h tyle co inny szary pracownik nie zarobi w ciągu pół roku... Powołanie powołaniem, ale nikt po ciężkich medycznych studiach nie chce zarabiać najniższej krajowej a takie są tutaj zarobki dla pracowników innych niż lekarze czy pielęgniarki... Ciekawa jestem jak szpital będzie działał jesienią kiedy grypa zdziesiątkuje diagnostów laboratoryjnych- brak wyników badań, pracowników RTG- brak wyników obrazowych- skutek brak mozliwosci postawienia diagnozy przez lekarza...co bedzie gdy stanie sterylizacja- brak sprzętu do wykonania zabiegów i fizjoterapia....jak bedzie wygladal proces diagnozy i leczenia...

marissa

Inowrocław
[2]
2018-08-08 22:48:57 | zgłoś do moderacji

Rozumiem oburzenie pacjentów, bo w szpitalu nie dzieje się dobrze... Najważniejsze jest wyrobienie punktów, kasa na górze musi się zgadzać, a pacjent...sztuka mięsa... ale wierzcie nam, ze my tez mamy dość tego systemu, w którym jedni są wynagradzani na jednym dyżurze 24h tyle co inny szary pracownik nie zarobi w ciągu pół roku... Powołanie powołaniem, ale nikt po ciężkim medycznych studiach nie chce zarabiać najniżej krajowej a takie są tutaj zarobki dla pracowników innych niż lekarze czy pielęgniarki... Ciekawa jestem jak szpital będzie działał jesienią kiedy grypa zdziesiątkuje diagnostów laboratoryjnych- brak wyników badań, pracowników RTG- brak wyników obrazowych- skutek brak mozliwosci postawienia diagnozy przez lekarza...co bedzie gdy stanie sterylizacja- brak sprzętu do wykonania zabiegów i fizjoterapia....jak bedzie wygladal proces diagnozy i leczenia...

krucafuks1991

Inowrocław
[23]
2018-08-08 21:25:53 | zgłoś do moderacji

Moim zdaniem podwyżki należą się im bez dwóch zdań. Teraz psioczycie na nich, ale jak bida to wtedy płacz.

MatRX154

Inowrocław
[354]
2018-08-08 20:12:34 | zgłoś do moderacji

Ta służba zdrowia w Inowrocławiu w tym szpitalu to o kant dupy rozbić... Wredne pielęgniarki siedzą kurła po 4 lub 5 w pokojach i żadna się nie ruszy aby pomóc cierpiącym wiem co pisze bo byłem świadkiem takiego chamstwa jak jakiś Pan potrzebował pilnie kroplówki! Gówno im dać... Bydło nieprzyjemne!

Augustyn

Inowrocław
[3]
2018-08-08 15:04:38 | zgłoś do moderacji

Brawo Ferrero.Najtrafniej ujęte. Jeśli jeszcze są wątpliwości to już bardziej dobitnie wytłumaczyć się nie da.

Ferrero

Inowrocław
[7]
2018-08-08 14:40:02 | zgłoś do moderacji

jak mnie denerwują bezsensowne argumenty w stylu tych co przytoczyła moniczka12 - niech idzie na budowę. Z tego co wiem, to na budowie zarania się calkiem nieźle. Chyba, że mowa o typowym kopaniu rowow, gdzie nie trzeba mieć kwalifikacji, uprawnień itp. szeroko pojęty personel medyczny ma uprawnienia, wyksztalcenie, szkolenia, nie każdy może pracować w służbie zdrowia, ale każdy może machać łopatą. To samo tyczy się innych specjalistow w danej dzidzinie. Są zawody, do których nie potrzeba ludzi z kwalifikacjami i oni zarabiają mniej, bo każdy może ich zastapić.

Augustyn

Inowrocław
[3]
2018-08-08 13:39:31 | zgłoś do moderacji

Lekarze powinni poprzeć protestujacych. Przecież głównie opierają się na otrzymanych wynikach krwi RTG itp.A zabiegi rehabilitacyjne ?

milicjant88

Inowrocław
[198]
2018-08-08 13:22:22 | zgłoś do moderacji

Wróże że sytuacja rozwinie się następująco, mateuszek i reszta towarzyszy nakłamie w partyjnejTV że jest wszystko pod kontrolą i kasa jest dla strajkujących (jak dla niepełnosprawnych i ratowników z Sor). I byle tak do wyborów!

Augustyn

Inowrocław
[3]
2018-08-08 09:33:41 | zgłoś do moderacji

Jest zasada nie znam faktów nie wyrażam opinii. Niedoceniani pracownicy nie mają bezpośredniego kontaktu z pacjentem.Bez ich badań nie ma właściwej diagnozy

Marek Browiński

Inowrocław
[3565]
 online 
2018-08-08 08:32:27 | zgłoś do moderacji

Pamiętacie pierwsze strajki służby zdrowia? Wtedy strajkowało całe środowisko, a wygrali na tym tylko lekarze i wypieli się na resztę środowiska. Potem długo nie mogli zauważyć, że szpital może nie istnieć bez pielęgniarek. Teraz pora im pokazać, że bez innych zawodów medycznych też nie dadzą rady... Pierwsi powinni iść na L4 radiolodzy i pozamiatane...

devil16

Inowrocław
[88]
2018-08-08 08:07:21 | zgłoś do moderacji

Wciąż mają za mało,a prywatne gabinety i centra medyczne rosną w sile!Moim zdaniem albo jesteś na państwowej posadzie lub prywatnie!Potem trudno się dziwić ich zmęczeniu.

Inny

Inowrocław
[171]
2018-08-07 23:12:11 | zgłoś do moderacji

Najfajniej protestuje Policja - nie dają mandatów więc są prospołeczni :) Tylko te ich protesty wszyscy zlewają choć obywatelowi robią "dobrze". Strażacy też protestują no ale gasić nadal będą. Se chłopy jak policmajstry oflagują budynki i wozy drabiniaste. Czy coś wywalczą - nie bo robią "dobrze" społeczeństwu. Niedługo dołączą nauczyciele. Może odejdą od tablic ? No ale czekają na wrzesień. Czy ktoś widział strajk nauczycieli w wakacje ? :) Pomijając te śmieszki generalnie pensja minimalna to żenada i wszyscy co tak zarabiają powinni wyjść na ulice.

emir ekonom

Inowrocław
[829]
2018-08-07 21:17:53 | zgłoś do moderacji

moniczka12 - Sejm remontują?

moniczka12

Inowrocław
[914]
2018-08-07 21:02:38 | zgłoś do moderacji

Proponuję iść do pracy na budowę za te pieniądze w takie upały

lotnik1969

Inowrocław
[15]
2018-08-07 20:41:55 | zgłoś do moderacji

kameleon a jaki pracocadca sam zaproponował podwyżkę płac - nigdy. Zawsze odbywa się to na zasadzie porozumienia ale argumenty są te same od roku 1990, nie ma pieniędzy. Dlatego pozostają inne formy nacisku. Zrozum, że jeśli samemu człowiek się nie upomni to przez 10 lat pensję stałyby na tym samym poziomie. Ludzie mają dość pensji minimalnej po 25-30 latach pracy. My, reprezentańci zawodów medycznych na razie protestujemy w sposób nie uciążliwy dla pacjentów natomiast pielęgniarki i lekarze od razu staszą że odejdą od łóżek pacjentów. Stosują perfidny szantarz, który jest powtarzany średnio co roku. Czekam aż znowu wysuną swoje żądania. Zawsze pokrzywdzone, przepracowane i złośliwe dla pacjenta.

kemeleon

Inowrocław
[30]
2018-08-07 20:28:33 | zgłoś do moderacji

[...] Ale szykuje się ogólnopolska akcja pod nazwą "Grypa panuje jesienią". Niestety jego forma będzie już mocno uciążliwa - dodaje przewodnicząca.
To jakieś jaja są, przewodnicząca straszy że protest będzie uciążliwy. Pytam się dla kogo? Odp. dla pacjentów!!!
To skandal, kiedy przestaną "grać" osobami które potrzebują pomocy. Takie zachowanie powinno być karane bo igrają ze zdrowiem ludzi.

JasonX

Inowrocław
[1805]
2018-08-07 19:03:37 | zgłoś do moderacji

Maras0310@ ma rację muszę się z nim zgodzić, nic dodać, nic ująć

hohensalza

Inowrocław
[2]
2018-08-07 18:45:13 | zgłoś do moderacji

Nie dość, że osoby pracujące w naszym szpitalu zachowują się tak jak by tam pracowały za karę to jeszcze chcą podwyżek? 3/4 znanych mi osób woli korzystać z usług szpitali w Bydgoszczy czy choćby we Włocławku. To chyba o czymś znaczy prawda? Opamiętajcie się, trochę empatii, uśmiechu, szacunku dla pacjentów to może wtedy i nasze lokalne społeczeństwo was poprze.

lotnik1969

Inowrocław
[15]
2018-08-07 18:30:35 | zgłoś do moderacji

Maras, ty chyba nie znasz realiów. Czy doczytałeś kto protestuje- protest pracowników medycznych. Są to więc: opiekunowie medyczni, laboranci, fizjoterapeuci, rehalibitańci, diagności itd. Właśnie ci pracownicy zawsze byli pomijani w podwyżkach od wielu lat. Na zmianę protestowały pielęgniarki i lekarze. Pielęgniarki dostały 4 x 400 zł. Kiedy pozostałe zawody medyczne chcą protestu one znowu upominają się o podwyżkę od dyrektora, bo tamta podwyżka była od Ministra Zdrowia. To one jako jedyny związek zawodowy blokowały porozumienia związkowe.Pielęgniarka dzisiaj zarabia z dyżurami nocnymi 4000 zł netto. Większość myśli, że nadal płacę minimalną. Natomiast pozostałe zawody medyczne średnio 2000 zł netto. Tak więc czy ci ludzie nie mają prawa się upominać o podwyżkę, każdy ma już dość pensji na poziomie wegetacji. Nie pieprz mi tu jak się nie podoba to zmienić pracę. Czy ty masz 5 fakultetów, znasz 4 języki i firmy biją się o ciebie. Wielu z nas to osoby starsze, przed emeryturą. "A nie ciągle wykorzystuję paskudną sytuację chorych dla przysporzenia sobie kasy". Głupi jesteś mówiąc, że okradamy chorych.

Maras0310

Inowrocław
[1490]
2018-08-07 15:50:55 | zgłoś do moderacji

400 zł jest dla nich najważniejsze, jak powiedziała pani Gruszczyńska-Rak. Mnie już wkur....a to ciągłe użeranie się ze służbą zdrowia kosztem pacjentów. Ciągle im mało i ciągle kombinują jak by tu wyciągnąć z naszych kieszeni jak najwięcej. Zupełnie tak jakby nie wiedzieli ile zarabia przeciętny Polak. Rozumiem, że każdy chce jak najwięcej, ale służba zdrowia nie należy do najmniej zarabiających. A poza tym uważam, że jeżeli w pracy nie odpowiada mi wynagrodzenie, to zmieniam pracę, a nie ciągle wykorzystuję paskudną sytuację chorych dla przysporzenia sobie kasy.

emir ekonom

Inowrocław
[829]
2018-08-07 15:12:37 | zgłoś do moderacji

Szpital jest zadłużony.
Ostatni gasi światło!
https://www.pluss.de/personal-dienstleistungen/medizin-pflege/personalloesungen-fuer-medizin-pflege/
Uwaga: 
zaloguj się lub jeśli nie masz konta zarejestruj się aby dodać komentarz.
Jeśli w materiale użyto Twojego wizerunku, a ty nie wyrażasz na to zgody zgłoś to nam.
Portal internetowy Ino.online nie ponosi odpowiedzialności za treść prezentowanych opinii. Użytkownik dokonujący wpisu na łamach portalu, może ponieść za jego treść odpowiedzialność cywilną bądź karną. Komentarze naruszające dobre obyczaje i niezwiązane z tematem mogą być usuwane bez ostrzeżenia.
© copyright 2000-2018 Ino-online Media