Witaj! W trosce o lepszą ochronę danych i dostosowanie do zmian w prawie ochrony danych zmieniliśmy regulamin oraz politykę prywatności.   zrozumiałem i akceptuję

Poniżej możesz zapoznać się ze szczegółami. Polityka prywatności:

Definicje

1. Serwis: oznacza portal internetowy udostępniony w domenie internetowej pod adresem ino.online i pokrewnych tj. i-o.pl, ino24.pl, inowroclawianka.pl,
2. Administrator: oznacza firmę Ino-online Media, ul. Szczęśliwa 1, 88-100 Inowrocław, NIP: 556-181-85-16,
3. Ustawa: oznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 203, poz. 1371 ze zm.),
4. Przez Adres IP rozumie się adres protokołu internetowego, stanowiącego informację mogącą identyfikować Użytkownika,
5. Dane Osobowe oznaczają dane osobowe w rozumieniu artykułu 6. Ustawy, udostępniane przez Użytkowników, gromadzone za pośrednictwem Serwisu i przetwarzane przez Administratora,
6. Użytkownik oznacza odwiedzającego i korzystajacego z Serwisu,
7. Serwisy Zewnętrzne: oznacza inne strony internetowe, które nie stanowią własności, ani nie są bezpośrednio powiązane z Serwisem,
8. Operatorem Hostingowym jest OVH Sp. z o.o., 54-402 Wrocław ul. Szkocka 5 lok. 1, REGON: 933029040 NIP: 899-25-20-556,
9. Polityka oznacza niniejszą Politykę Prywatności.


Informacje ogólne

Administrator oświadcza, że wszystkie dane zarejestrowanych Użytkowników są starannie zabezpieczone i przechowywane. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są zgodnie z udzielonymi przez niego zezwoleniem, a także w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Ustawy oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną i rozporządzeniem Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, dalej zwane RODO.

Osoba zarejestrowana w Serwisie akceptuje niniejszy regulamin, zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych przez siebie informacji przez Serwis w celach statystycznych i marketingowych zgodnie z Ustawą oraz ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


Zbieranie danych

W celu udoskonalania portalu i rozwoju na potrzeby Użytkowników, Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
- poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
- poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. "ciasteczek"),
- poprzez gromadzenie logów serwera www przez Operatora Hostingowego.


Udostępnianie danych

Dane podlegają udostępnieniu uprawnionym do tego podmiotom zewnętrznym wyłącznie za zgodą Administratora lub osób których te dane dotyczą, jeśli zachodzi podejrzenie przestępstwa. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby lub Administratora. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania. Administrator nie przekazuje Danych Osobowych innym podmiotom. Dane Osobowe nie mogą obejmować "danych wrażliwych" w rozumieniu art. 27 ust. 1 Ustawy.

Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie przez Administratora swoich Danych Osobowych, usunięcia w części lub całości udostępnionych danych, co może wiązać się z poważnym ograniczeniem lub uniemożliwieniem korzystania z całości lub części Serwisu. Szczegółowe regulacje w tym zakresie opisuje punkt "Informacje praktyczne związane z systemem logowania".

Podczas przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników stosowane są zgodnie z wymaganiami ustawy i rozporządzeniem środki techniczne i organizacyjne, które mają na celu zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.


Informacja o plikach cookies

Serwis korzysta z plików cookies. Tzw. "ciasteczka" stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Hostingowy.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
- utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
- określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W ramach Serwisu stosowane są dwa główne rodzaje plików cookies: tzw. sesyjne oraz stałe. Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie w dziale ustawienia - sekcja prywatność. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Serwisem partnerów oraz przez zewnętrzne programy instalowane w postaci tzw. wtyczek np. społecznościowego serwisu Facebook.com lub innych.

Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/


Informacje praktyczne związane z systemem logowania

Użytkownik zobowiązany jest do ochrony swoich haseł dostępu do Serwisu przed dostępem do tego osób niepowołanych. Serwis nie udostępnia ani nie gromadzi hasła w niezakodowanej formie. W przypadku zagubienia hasła Serwis może przesłać nowe hasło wyłącznie na adres e-mail podany podczas rejestracji użytkownika Serwisu.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do stron portalu wynikający z przyczyn niezależnych od portalu, błędy lub niekompletność przesyłania informacji przez użytkowników portalu, błędy i awarie powstałe w wyniku przerw w funkcjonowania portalu.

Serwis udostępnia możliwość dodawania komentarzy, zdjęć i innych informacji multimedialnych internautom, w szczególności osobom zarejestrowanym w Serwisie. Rejestracja użytkowników w Serwisie jest bezpłatna i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych. Korzystanie z Serwisu i podawanie jakichkolwiek danych jest dobrowolne.

Użytkownicy Serwisu mogą korzystać z Serwisu oraz z utworów i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, własności intelektualnej oraz Ustawy o ochronie baz danych.

Użytkownik może w dowolnym momencie edytować swoje dane za pomocą dostępnych narzędzi Serwisu (sekcja profil), może też bezpośrednio zwrócić się do Administratora, przesyłając wiadomość e-mail pod adres portal@ino-online.pl aby dokonać zmian, dodania, usunięcia informacji o sobie, w tym także do cofnięcia zgody i "bycia zapomnianym". Wiadomość musi pochodzić z adresu e-mail podanego podczas rejestracji w Serwisie, w innym wypadku Administrator będzie próbował dokonać uwiarygodnienia Użytkownika na inne dostępne i możliwe sposoby. Administrator ma prawo odmówić usunięcia Danych Osobowych w wypadku, gdy Użytkownik naruszył zasady regulaminu portalu lub przepisy prawa, a zachowanie jego danych jest niezbędne do wyjaśnienia sprawy.


Postanowienia końcowe

Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani na stronie Serwisu. Wszelkie pytania, wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności Użytkownicy mogą wysłać na adres: portal@ino-online.pl.zrozumiałem i akceptuję

Inowrocław EXTRA | 4  sierpnia 2018, 15:23    
Gra w otwarte karty z Szulerami
Niezmiennie, bo od samego początku zespół Szulerzy to bracia - Marcin i Miłosz Szulkowscy. Jeśli chodzi o staż w zespole, to na kolejnym miejscu bez wątpienia jest basista i kontrabasista Marek Wikarski, następnie harmonijkarz, Jacek Karpowicz. Natomiast kwintesencją oraz nowym głosem Szulerów jest obecnie Emilia Wikarska.
Nowa wokalistka, nowe plany, nowe zespoły na starym, dobrym Blues Ino Festiwalu - o tym między innymi przeczytacie w naszej rozmowie z perkusistą Szulerów, Miłoszem Szulkowskim.

Co słychać u Szulerów?

Miłosz Szulkowski: Trochę się działo (śmiech). Zmiany na pewno - to jest podstawowa rzecz, która się wydarzyła. Po dwóch latach grania, rozstaliśmy się z Anią Niestatek.

Jaki był powód Waszego rozstania?

Miłosz: Decyzja, można powiedzieć, była obopólna. Stwierdziliśmy, że muzycznie chcemy iść w dwie zupełnie inne strony i tak naturalnie przyszło - rozstanie. Ostatni koncert zagraliśmy w listopadzie w zeszłym roku i już wtedy wiedzieliśmy, że czekają nas zmiany. Tym razem, wspólnie z Marcinem założyliśmy sobie, że nie będziemy nikogo na siłę szukać. Postanowiliśmy, że poczekamy aż pojawi się odpowiednia osoba. Za sprawą Marka Wikarskiego pojawiła się Emilia Wikarska.

Zbieżność nazwisk jest przypadkowa?

Miłosz: O ile się nie mylę, jest jakaś koligacja rodzinna, ale bardzo odległa (śmiech). Emilia pochodzi z Janikowa, ale mieszka, studiuje i pracuje w Toruniu.

Mówiłeś, że nie szukaliście nikogo na siłę. Czym tym razem kierowaliście się przy doborze wokalu?

Miłosz: Po odejściu Natalii, Ania Niestatek pojawiła się dość szybko i wtedy mieliśmy takie podejście, że chcemy kogoś znaleźć, żeby zespół trwał, żeby istniał. Teraz założenie było troszeczkę inne, daliśmy sobie czas; chociaż sprawy i tak potoczyły się szybciej, niż mogliśmy się spodziewać (uśmiech).

A czy towarzyszył tym wszystkim zmianom w składzie żal?

Miłosz: Zawsze jest pewnego rodzaju żal, bo wszyscy poświęcamy temu, co robimy wiele czasu, energii, itd. Były plany, które gdzieś po drodze się rozmyły. Szkoda, ale z moim bratem, jak i resztą chłopaków staramy się patrzeć do przodu. Zmiany nie były łatwe, na przestrzeni tych wszystkich lat istnienia zespołu, zdarzyło się przecież, że zostaliśmy w składzie tylko we dwóch z Marcinem. Ale tak po prostu bywa, zmieniają się ludzie i zmienia się ich sytuacja życiowa. Bycie w zespole to bycie konsekwentnym, a zarazem inwestycja, i nie mówię tutaj tylko o pieniądzach. Chodzi też o pracę, wiarę we wspólny cel i energię, którą trzeba w to wszystko zainwestować. Po drodze czekają przecież różne wyrzeczenia - godziny spędzone w busie, ciągle w podróży, zimno, ciepło, to, że trzeba czasami z chorobą pojechać na granie... Początki są zawsze super, jest ten efekt, że "wow" jestem w zespole. Jednak wszystko okazuje się dopiero po czasie. Rok, dwa i wtedy wiadomo czy ktoś jest na tyle pewien tego, żeby to robić dalej i z pełnym zaangażowaniem.

A te plany, które się rozmyły - czy dotyczyły one Waszej nowej płyty?

Miłosz: Też. Na tę chwilę mogę jednak powiedzieć, że pewnie na jesień, bo w tej chwili bardzo dużo koncertów gramy, będzie trochę więcej czasu, żeby posiedzieć i popracować nad nowym materiałem. Pomysłów mamy dużo, tylko czasu brak, żeby to wszystko opracować (uśmiech). Na pewno chcemy, żeby ta płyta powstała, bo ostatnia była przecież w 2014 roku. Chcemy jej, bo to świadczy o tym, że zespół jest, że się rozwija, chcemy też nowych utworów. To dla nas z Marcinem zawsze była podstawowa rzecz - to, że zespół musi ewoluować. Stylistycznie, muzycznie, tekstowo chcemy przenosić się w inne rejony. Czasami to właśnie zmiany w składzie przekierowywały nas w te inne rejony muzyczne i myślę, że tym razem też tak będzie.

Kiedy i jak oficjalnie rozpoczęła się Wasza współpraca z Emilią?

Miłosz: Rozmowy zaczęły się już w grudniu zeszłego roku. Do spotkania doszło jednak na początku 2018 roku. Jako sprawdzeni w bojach przy zmianach (uśmiech) - była standardowa procedura - 3 utwory, teksty i Emilia przyszła na próbę. Była świetnie przygotowana, zaśpiewała utwory bezbłędnie, także byliśmy pod dużym wrażeniem. Nie wiedzieliśmy, tak naprawdę czego się spodziewać, bo nie znaliśmy się wcześniej. Stwierdziliśmy, że jest na tyle fajnie, że chcemy spotkać się z nią jeszcze kilka razy. Trochę pogadać, pobyć ze sobą i zobaczyć czy do siebie pasujemy, czy dobrze się rozumiemy i czy najzwyczajniej w świecie się lubimy. I tak koncertujemy wspólnie od maja tego roku. Emilia, z tego co zaobserwowaliśmy - ale i mówi nam to również publiczność po koncertach - odznacza się urokliwością, jej głos jest subtelny, ale też mocny i z dużym potencjałem.Przed nami VI Blues Ino Festiwal. Kogo zaprosiliście do udziału w tegorocznej edycji. Przy okazji powiedz też, dlaczego akurat te zespoły wybraliście?

Miłosz: Na początek warto wspomnieć o naszym corocznym blues-busie we współpracy z MPK Inowrocław. Dzień przed koncertem festiwalowym, czyli 17 sierpnia (w piątek), muzyki będzie można posłuchać w autobusie linii numer 27, kursującym od godziny 15:00 na trasie od ul. Krzywoustego. A w środku - jako swego rodzaju zapowiedź i przedsmak festiwalu - zagra duet Bluesferajna. Polskie teksty, dwie gitary akustyczne i tradycyjne, bluesowe granie. Podczas koncertu głównego, który odbędzie się w sobotę wystąpią trzy zespoły. Założenie, jak co roku to samo - zaprezentować różne odcienie bluesa, jednak zawsze staramy się, żeby w tym wszystkim był jakiś wspólny mianownik. After Blues to legenda, jeśli chodzi o polskiego bluesa. Grają utwory z polskimi tekstami, długi czas współpracowali z Mirą Kubasińską, przez kilka lat z Tadeuszem Nalepą. Mają wiele płyt na koncie i jest również ciekawe instrumentarium. Oni grają w duecie, ale instrumenty są trzy, jako że perkusja jest w całości obsługiwana nogami. Bez podkładów i wspomagaczy, wszystko na żywo - grają na siedząco i bębny, które wykonał basista i wokalista Leszek Piłat są rozłożone między dwóch muzyków.

Grupa Hot Lips nawiązuje bardzo mocno do amerykańskiej muzyki lat 50. m.in. rock and rolla, swingu i rockabilly. W składzie m.in. saksofon, sekcja rytmiczna - w tym kontrabas, gitara, i trzy wokalistki na froncie. Bardzo energetyczne i taneczne granie.

Zależy nam zawsze, żeby festiwal był na fajnym poziomie, żeby były zespoły, które mają już jakąś historię i gdzieś były, coś osiągnęły. A ten wspólny mianownik, o którym wspominałem - w tym konkretnym przypadku to, że Hot Lips muzycznie jest podobny do Szulerów, a z After Blues łączy nas ta idea polskich tekstów.

A czego możemy się spodziewać po gospodarzach festiwalu?

Miłosz: Szulerzy będą z nową wokalistką, która przed inowrocławską publicznością wystąpi po raz pierwszy. Będzie też z nami gość specjalny - Bartek Szopiński z zespołu Boogie Boys, w którym udzielam się już trzeci rok. Być może będzie jeszcze jeden gość specjalny, który nie pojawił się na plakacie. Będzie to gitarzysta Piotr Bienkiewicz.

A propos Barta Szopińskiego i Piotra Bienkiewicza właśnie - ostatnio przydarzył się Wam jakiś sukces, prawda?

Miłosz: (śmiech) Przydarzył się - to doskonałe określenie. Tak, wspólnie z Bartkiem Szopińskim i Piotrem Bienkiewiczem wygraliśmy Polish Blues Challenge, który organizowany był w Suwałkach. Bartek zadzwonił do mnie, że z duetu, w którym miał wystąpić nic nie wyszło i że został sam. Zadzwonił też do Piotrka właśnie, który - co zabawne - musiał przylecieć samolotem, bo jest z Przeworska, a czas nas gonił i to bardzo. Wszyscy spotkaliśmy się w Warszawie, wsiedliśmy w samochód i pojechaliśmy do Suwałk. Wszystko, co do minuty wyliczone. Zwariowana akcja, ale pełen sukces - reakcja widowni i owacja na stojąco rekompensuje wszystko. Było pięć zespołów, bardzo mocna konkurencja - tak naprawdę to każdy mógł wygrać. Tak się złożyło, że to my przypadliśmy jury najbardziej do gustu i wygraliśmy. W przyszłym roku będziemy występować podczas European Blues Challenge 2019, które odbędzie się w Portugalii.

Gratulujemy i do zobaczenia 18 sierpnia.

Miłosz: Dziękujemy. Zapraszam wszystkich na VI edycję Blues Ino Festiwal, która odbędzie się 18 sierpnia, w sobotę. Start o godzinie 18 w muszli koncertowej Parku Solankowego, wstęp wolny. After Blues, Hot Lips i Szulerzy również zapraszają. Do zobaczenia. [AJ, fot. Wojciech Piotrowski]reklamaprywatnośćo portalu
ogłoszeniamiasto firmjedzeniepracanieruchomościwydarzeniarepertuar kina
© copyright 2000-2018 Ino-online Media