Witaj! W trosce o lepszą ochronę danych i dostosowanie do zmian w prawie ochrony danych zmieniliśmy regulamin oraz politykę prywatności.   zrozumiałem i akceptuję

Poniżej możesz zapoznać się ze szczegółami. Polityka prywatności:

Definicje

1. Serwis: oznacza portal internetowy udostępniony w domenie internetowej pod adresem ino.online i pokrewnych tj. i-o.pl, ino24.pl, inowroclawianka.pl,
2. Administrator: oznacza firmę Ino-online Media, ul. Szczęśliwa 1, 88-100 Inowrocław, NIP: 556-181-85-16,
3. Ustawa: oznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 203, poz. 1371 ze zm.),
4. Przez Adres IP rozumie się adres protokołu internetowego, stanowiącego informację mogącą identyfikować Użytkownika,
5. Dane Osobowe oznaczają dane osobowe w rozumieniu artykułu 6. Ustawy, udostępniane przez Użytkowników, gromadzone za pośrednictwem Serwisu i przetwarzane przez Administratora,
6. Użytkownik oznacza odwiedzającego i korzystajacego z Serwisu,
7. Serwisy Zewnętrzne: oznacza inne strony internetowe, które nie stanowią własności, ani nie są bezpośrednio powiązane z Serwisem,
8. Operatorem Hostingowym jest OVH Sp. z o.o., 54-402 Wrocław ul. Szkocka 5 lok. 1, REGON: 933029040 NIP: 899-25-20-556,
9. Polityka oznacza niniejszą Politykę Prywatności.


Informacje ogólne

Administrator oświadcza, że wszystkie dane zarejestrowanych Użytkowników są starannie zabezpieczone i przechowywane. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są zgodnie z udzielonymi przez niego zezwoleniem, a także w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Ustawy oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną i rozporządzeniem Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, dalej zwane RODO.

Osoba zarejestrowana w Serwisie akceptuje niniejszy regulamin, zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych przez siebie informacji przez Serwis w celach statystycznych i marketingowych zgodnie z Ustawą oraz ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


Zbieranie danych

W celu udoskonalania portalu i rozwoju na potrzeby Użytkowników, Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
- poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
- poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. "ciasteczek"),
- poprzez gromadzenie logów serwera www przez Operatora Hostingowego.


Udostępnianie danych

Dane podlegają udostępnieniu uprawnionym do tego podmiotom zewnętrznym wyłącznie za zgodą Administratora lub osób których te dane dotyczą, jeśli zachodzi podejrzenie przestępstwa. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby lub Administratora. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania. Administrator nie przekazuje Danych Osobowych innym podmiotom. Dane Osobowe nie mogą obejmować "danych wrażliwych" w rozumieniu art. 27 ust. 1 Ustawy.

Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie przez Administratora swoich Danych Osobowych, usunięcia w części lub całości udostępnionych danych, co może wiązać się z poważnym ograniczeniem lub uniemożliwieniem korzystania z całości lub części Serwisu. Szczegółowe regulacje w tym zakresie opisuje punkt "Informacje praktyczne związane z systemem logowania".

Podczas przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników stosowane są zgodnie z wymaganiami ustawy i rozporządzeniem środki techniczne i organizacyjne, które mają na celu zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.


Informacja o plikach cookies

Serwis korzysta z plików cookies. Tzw. "ciasteczka" stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Hostingowy.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
- utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
- określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W ramach Serwisu stosowane są dwa główne rodzaje plików cookies: tzw. sesyjne oraz stałe. Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie w dziale ustawienia - sekcja prywatność. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Serwisem partnerów oraz przez zewnętrzne programy instalowane w postaci tzw. wtyczek np. społecznościowego serwisu Facebook.com lub innych.

Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/


Informacje praktyczne związane z systemem logowania

Użytkownik zobowiązany jest do ochrony swoich haseł dostępu do Serwisu przed dostępem do tego osób niepowołanych. Serwis nie udostępnia ani nie gromadzi hasła w niezakodowanej formie. W przypadku zagubienia hasła Serwis może przesłać nowe hasło wyłącznie na adres e-mail podany podczas rejestracji użytkownika Serwisu.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do stron portalu wynikający z przyczyn niezależnych od portalu, błędy lub niekompletność przesyłania informacji przez użytkowników portalu, błędy i awarie powstałe w wyniku przerw w funkcjonowania portalu.

Serwis udostępnia możliwość dodawania komentarzy, zdjęć i innych informacji multimedialnych internautom, w szczególności osobom zarejestrowanym w Serwisie. Rejestracja użytkowników w Serwisie jest bezpłatna i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych. Korzystanie z Serwisu i podawanie jakichkolwiek danych jest dobrowolne.

Użytkownicy Serwisu mogą korzystać z Serwisu oraz z utworów i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, własności intelektualnej oraz Ustawy o ochronie baz danych.

Użytkownik może w dowolnym momencie edytować swoje dane za pomocą dostępnych narzędzi Serwisu (sekcja profil), może też bezpośrednio zwrócić się do Administratora, przesyłając wiadomość e-mail pod adres portal@ino-online.pl aby dokonać zmian, dodania, usunięcia informacji o sobie, w tym także do cofnięcia zgody i "bycia zapomnianym". Wiadomość musi pochodzić z adresu e-mail podanego podczas rejestracji w Serwisie, w innym wypadku Administrator będzie próbował dokonać uwiarygodnienia Użytkownika na inne dostępne i możliwe sposoby. Administrator ma prawo odmówić usunięcia Danych Osobowych w wypadku, gdy Użytkownik naruszył zasady regulaminu portalu lub przepisy prawa, a zachowanie jego danych jest niezbędne do wyjaśnienia sprawy.


Postanowienia końcowe

Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani na stronie Serwisu. Wszelkie pytania, wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności Użytkownicy mogą wysłać na adres: portal@ino-online.pl.zrozumiałem i akceptuję

Liczba bezrobotnych spadła, ale...

fot. Photofly.pl
 INOWROCŁAW | 28 lipca 2018, 11:34
Urząd Miasta przesłał kilka dni temu do mediów komunikat, w którym informuje o coraz niższym bezrobociu. Sprawdzamy, czy rzeczywistość na rynku pracy naprawdę wygląda tak różowo.

- Liczba bezrobotnych mieszkańców Inowrocławia spada co miesiąc coraz niżej. Miasto dynamicznie się rozwija, a wiele firm ma problemy ze znalezieniem pracowników. Z danych Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu wynika, że w czerwcu liczba inowrocławian bez pracy wynosiła jedynie 3545. To o ponad 400 mniej, niż w styczniu i tysiące mniej, niż kilka lat temu - czytamy w komunikacie.

- Inowrocław dynamicznie się rozwija, jest coraz więcej inwestycji, a proporcje na rynku pracy odwróciły się o 180 stopni. Teraz pracodawca musi intensywnie poszukiwać pracownika – dodaje prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza.

Trudno nie zgodzić się z faktem, że od pewnego czasu pracodawcom trudniej znaleźć pracowników, niż jeszcze kilka lat temu. Statystyki wyraźnie też wskazują, że liczba osób bezrobotnych w Inowrocławiu na przestrzeni ostatnich lat spadła. Jeśli jednak sprawdzimy dlaczego bezrobotnych jest mniej albo porównamy nasze miasto do danych w skali województwa i kraju, rzeczywistość nie wygląda tak różowo, jak jest przedstawiana.

Na wstępie warto zaznaczyć, że nie dysponujemy stopą bezrobocia rejestrowanego dla Inowrocławia, bo nie jesteśmy miastem na prawach powiatu. Z tego względu posługujemy się liczbą osób bezrobotnych.

- Najniższym poziomem agregacji, na jakim prezentowana jest stopa bezrobocia, są powiaty oraz miasta na prawach powiatu. Inaczej wygląda sprawa publikowania liczby osób bezrobotnych, która prezentowana jest na poziomie gmin - mówi nam dr Dominik Śliwicki, zastępca dyrektora Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy.

Do przesłanego komunikatu ratusz dołączył wykres zatytułowany "Bezrobocie w Inowrocławiu w pierwszej połowie 2002 i 2018 roku", prezentując na nim liczbę osób bezrobotnych.

fot. Urząd Miasta


My sprawdziliśmy, jak zmieniała się liczba osób bezrobotnych w Inowrocławiu, powiecie inowrocławskim, województwie kujawsko-pomorskim i Polsce porównując dane z grudnia 2002 i z czerwca 2018.
W Inowrocławiu w porównywanym okresie liczba bezrobotnych spadła z 9 472 do 3 545, czyli o 63%. W powiecie inowrocławskim nastąpił spadek z 21 053 do 7 932, co daje 62%, w kujawsko-pomorskim z 211 593 do 72 530 - o 66%, a w skali kraju z 3 216 958 do 969 040, czyli o 70%.

Istotnym elementem, który w Inowrocławiu wpłynął na zmniejszenie się liczby osób bezrobotnych są migracje ludności. W latach 2003-2016 każdego roku z Inowrocławia wymeldowywało się w przybliżeniu między 700, a 1000 osób. Dodając do tego liczbę zameldowań (między 600 a 700), otrzymujemy saldo migracji, które, pomijając rok 2015 ze względu na brak danych o migracjach zagranicznych, za każdym razem było ujemne. Ostatnim rokiem z dodatnim saldem migracji był 2002, kiedy to wskaźnik ten wyniósł +5. Najniższą jego wartość odnotowano w roku 2012 (-342). Osoby opuszczające miasto to w zdecydowanej większości ludność w wieku produkcyjnym. Ich przeprowadzki poza Inowrocław są jednym z czynników wpływających na zmniejszanie się liczby osób bezrobotnych w mieście, ale trudno nazwać to zjawisko pozytywnym.

Na koniec warto dodać, że mimo spadku liczby osób bezrobotnych w mieście, stopa bezrobocia w naszym powiecie wciąż jest wysoka i w czerwcu 2018 roku wynosiła 13%. To ponad dwukrotnie więcej, niż w kraju, gdzie wskaźnik ten wynosił 5,9%. Również na tle innych powiatów naszego województwa wypadamy gorzej, niż przeciętnie. W czerwcu 2018 roku tylko w 4 powiatach naszego województwa stopa bezrobocia była wyższa, niż w powiecie inowrocławskim, a w pozostałych 18 - niższa. [MJ]

fot. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu na podstawie danych z GUS

Wasze komentarze:

MAŁA__MI

Inowrocław
[82]
2018-08-14 00:33:45 | zgłoś do moderacji

Spada bezrobocie, bo ludzie wyjechali do pracy za granicę. Na jesień wzrośnie.

Maras0310

Inowrocław
[1490]
2018-08-01 13:43:01 | zgłoś do moderacji

Masz rację "Bekafchooy" ale zapomniałeś do emerytów i rencistów dodać całą budżetówkę i miejscowych złodziei, którzy ich okradają.

drugi_sort

Inowrocław
[1764]
2018-07-31 22:33:39 | zgłoś do moderacji

A jakby nie daj Boże, Pisoluby wygrały w mieście wybory, no to wtedy nadciągnie watacha miernych , biernych, ale wiernych Misiewiczòw i będzie pozamiatane.

Ronnie11

Inowrocław
[4074]
2018-07-31 14:54:31 | zgłoś do moderacji

Bekafchooy, a to chyba w małych sklepikach płacą 2100 brutto?

Szary66

Inowrocław
[499]
2018-07-31 10:21:42 | zgłoś do moderacji

Masz znowu rację, rok temu ludzie zobaczyli i na wyborach uzupełniających wybrali. Zawsze lepiej wybrać lepsze zło.

Marek Browiński

Inowrocław
[3565]
 online 
2018-07-31 01:35:25 | zgłoś do moderacji

Zobacz i otwórz oczy jesienią...

http://youtu.be/MoNwY2UrrU4

Bekafchooy

Inowrocław
[1384]
2018-07-31 01:24:08 | zgłoś do moderacji

2100 brutto i wymagania przy tym z dupy potrafią przekonać niejednego człowieka do wyjazdu. Gdyby to bezrobocie spadło bo ludzie podjęli zatrudnienie to by można byłoby się cieszyć, a tak to można tylko ubolewać, że ubywa ludzi w wieku produkcyjnym i tak to Inowrocław staje się miastem emerytów i rencistów.

xbez checyx

Inowrocław
[17]
2018-07-30 16:33:29 | zgłoś do moderacji

tutaj młody człowiek jak znajdzie prace - to za najniższą krajową , a jak z takimi pieniędzmi założyć rodzinę ???

gravitor

Inowrocław
[30]
2018-07-30 09:54:22 | zgłoś do moderacji

13 procent i tylko cztery powiaty gorsze. Faktycznie sukces powalający jak na 16 lat rządów. Tak, tak dobry prezydent i świetna ekipa zwłaszcza w rankingach kolegów z Newsweeka :)

Wezsietato

Inowrocław
[335]
2018-07-30 07:28:32 | zgłoś do moderacji

BRejze a kogo innego... no chyba nie PiSiora... nie ma co narzekać na Ryska, bo to dobry prezydent.

Maras0310

Inowrocław
[1490]
2018-07-29 21:03:42 | zgłoś do moderacji

Ludzie w wieku produkcyjnym uciekają z miasta w poszukiwaniu dobrze płatnej pracy, bo w Inowrocławiu jej nie ma, a prezydent się cieszy, bo spada mu bezrobocie. Jeszcze tylko doczekać jakoś do wyborów i wreszcie dać kopa temu dziś rządzącemu towarzystwu wzajemnej adoracji. Tylko kogo wybrać ?

Ino bez fikcji

Inowrocław
[8]
2018-07-29 20:52:13 | zgłoś do moderacji

http://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2118512058383350&id=1762531533981406

Ino bez fikcji

Inowrocław
[8]
2018-07-29 20:50:21 | zgłoś do moderacji

obwodnica@ potrafią, bo już wcześniej o tym pisaliśmy
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2118512058383350&id=1762531533981406

obwodnica

Inowrocław
[27]
2018-07-29 13:31:25 | zgłoś do moderacji

Dwa słowa - propaganda sukcesu. Brawo dla i-o, że potrafią weryfikować przesłane dane.

beret

Gmina Inowrocław
[521]
2018-07-28 23:51:39 | zgłoś do moderacji

opowiem Wam jak Urząd Pracy w Inowrocławiu poszukuje dla "bezrobotnych" pracy.
Pewna Pani prowadząca działalność gospodarczą poszukiwała do biura osoby z OKREŚLONYMI KWALIFIKACJAMI. Zamieszczone ogłoszenie na internetowej stronie PUP Inowrocław, precyzyjnie wskazywało na niezbędne kwalifikacje.
Do biura puka jakaś osoba. Jestem skierowany/skierowana przez PUP w Inowrocławiu bo Pani szuka pracownika.
Pracodawca: jakie ma Pani kwalifikacje.
Znam facebooka. Albo umiem obbsługiwać xero.

Ale czy Czytała Pani ogłoszenia? Nie , z PUP-u mnie skierowali. Do biura.
Pani, która szukała osoby o odpowiednich kwalifikacjach kilka razy dzwoniła po takich "wizytach" do PUP z pytaniem: czy Urzędnik/czka, który/a zajmował/a się daną skierowaną osobą bezrobotną czytał/a ogłoszenie.
Tak! Urzędnik czytał podczas rozmowy z Panią, która zamieściła ogłoszenie.
Jaś partia chciał dwukadencyjności dla władz samorządowych.
A samorządowe biurwy to co?

Staryramol

Inowrocław
[64]
2018-07-28 22:39:47 | zgłoś do moderacji

Czyli nie taki Wódz wspaniały jak się kreuje

lubiesport

Inowrocław
[8]
2018-07-28 21:54:46 | zgłoś do moderacji

Bezrobocie spada bo gospodarka się rozkręciła i tu żadnej zasługi rządzących(miastem i powiatem) nie ma ! 13% to i tak bardzo dużo w skali Polski, młodzież po studiach ucieka do dużych miast lub do innych krajów !

leon 02

Inowrocław
[88]
2018-07-28 20:13:21 | zgłoś do moderacji

No

emir ekonom

Inowrocław
[829]
2018-07-28 16:12:22 | zgłoś do moderacji

PUP - POWIATOWY Urząd Pracy.
Czyżby Ryszard Brejza celował w "stołek" Starosty Powiatu?
Taka ucieczka... w przód.

Master_Majster

Inowrocław
[349]
2018-07-28 14:10:51 | zgłoś do moderacji

Tyle lat nasi decydenci rządzący miastem (i powiatem też), nie potrafili zredukować bezrobocia >10%. Miasto zamiast stworzyć wspólne strefy gospodarcze z okoliczną gminą (wtedy kiedy była na to koniunktura) to woleli się kłócić odnośnie powiększenia granic miasta kosztem gminy wiejskiej. Wybory się zbliżają, czas na zmiany zarówno w mieście jak i w powiecie.

Sentos

Inowrocław
[54]
2018-07-28 13:54:50 | zgłoś do moderacji

Bezrobocie spadło bo ludzie stąd powyjezdzali proste to miasto z roku na rok umiera

Rycho b

Inowrocław
[803]
2018-07-28 13:31:00 | zgłoś do moderacji

No jeśli tak ładnie spadło i spada bezrobocie to czas najwyższy zlikwidować Powiatowy Urząd Pracy i Zakład Robót Publicznych. Pracownicy z likwidowanych jednostek są tak wspaniale wykształceni i mają takie dośewiadczenie że bez trudu znajdą zatrudnienie. Są zresztą specjalistami od tego. A więc starosto i prezydencie czas na zaoszczędzeniu znacznych pieniędzy, naszych podatkowych pieniędzy i likwidację. Odzyskane zostana nie tylko zasoby ludzkie które zasilaą rynek pracy ale i pomieszczenia. Do roboty.

Ronnie11

Inowrocław
[4074]
2018-07-28 12:52:00 | zgłoś do moderacji

zmiany muszą nastąpić wszędzie jak w PUP i nawet w Policji bo tam syf.

leon 02

Inowrocław
[88]
2018-07-28 12:27:26 | zgłoś do moderacji

Niczym, to ludzie starego ukladu i byc muszą.

FanDobrejZmiany

Inowrocław
[879]
2018-07-28 12:24:52 | zgłoś do moderacji

Skoro bezrobocie spada to dlaczego liczba urzędników w PUP nie jest redukowana,czym oni się zajmują poza jedzeniem drożdżówek i piciem kawy?
Uwaga: 
zaloguj się lub jeśli nie masz konta zarejestruj się aby dodać komentarz.
Jeśli w materiale użyto Twojego wizerunku, a ty nie wyrażasz na to zgody zgłoś to nam.
Portal internetowy Ino.online nie ponosi odpowiedzialności za treść prezentowanych opinii. Użytkownik dokonujący wpisu na łamach portalu, może ponieść za jego treść odpowiedzialność cywilną bądź karną. Komentarze naruszające dobre obyczaje i niezwiązane z tematem mogą być usuwane bez ostrzeżenia.
© copyright 2000-2018 Ino-online Media