Witaj! W trosce o lepszą ochronę danych i dostosowanie do zmian w prawie ochrony danych zmieniliśmy regulamin oraz politykę prywatności.   zrozumiałem i akceptuję

Poniżej możesz zapoznać się ze szczegółami. Polityka prywatności:

Definicje

1. Serwis: oznacza portal internetowy udostępniony w domenie internetowej pod adresem ino.online i pokrewnych tj. i-o.pl, ino24.pl, inowroclawianka.pl,
2. Administrator: oznacza firmę Ino-online Media, ul. Szczęśliwa 1, 88-100 Inowrocław, NIP: 556-181-85-16,
3. Ustawa: oznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 203, poz. 1371 ze zm.),
4. Przez Adres IP rozumie się adres protokołu internetowego, stanowiącego informację mogącą identyfikować Użytkownika,
5. Dane Osobowe oznaczają dane osobowe w rozumieniu artykułu 6. Ustawy, udostępniane przez Użytkowników, gromadzone za pośrednictwem Serwisu i przetwarzane przez Administratora,
6. Użytkownik oznacza odwiedzającego i korzystajacego z Serwisu,
7. Serwisy Zewnętrzne: oznacza inne strony internetowe, które nie stanowią własności, ani nie są bezpośrednio powiązane z Serwisem,
8. Operatorem Hostingowym jest OVH Sp. z o.o., 54-402 Wrocław ul. Szkocka 5 lok. 1, REGON: 933029040 NIP: 899-25-20-556,
9. Polityka oznacza niniejszą Politykę Prywatności.


Informacje ogólne

Administrator oświadcza, że wszystkie dane zarejestrowanych Użytkowników są starannie zabezpieczone i przechowywane. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są zgodnie z udzielonymi przez niego zezwoleniem, a także w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Ustawy oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną i rozporządzeniem Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, dalej zwane RODO.

Osoba zarejestrowana w Serwisie akceptuje niniejszy regulamin, zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych przez siebie informacji przez Serwis w celach statystycznych i marketingowych zgodnie z Ustawą oraz ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


Zbieranie danych

W celu udoskonalania portalu i rozwoju na potrzeby Użytkowników, Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
- poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
- poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. "ciasteczek"),
- poprzez gromadzenie logów serwera www przez Operatora Hostingowego.


Udostępnianie danych

Dane podlegają udostępnieniu uprawnionym do tego podmiotom zewnętrznym wyłącznie za zgodą Administratora lub osób których te dane dotyczą, jeśli zachodzi podejrzenie przestępstwa. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby lub Administratora. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania. Administrator nie przekazuje Danych Osobowych innym podmiotom. Dane Osobowe nie mogą obejmować "danych wrażliwych" w rozumieniu art. 27 ust. 1 Ustawy.

Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie przez Administratora swoich Danych Osobowych, usunięcia w części lub całości udostępnionych danych, co może wiązać się z poważnym ograniczeniem lub uniemożliwieniem korzystania z całości lub części Serwisu. Szczegółowe regulacje w tym zakresie opisuje punkt "Informacje praktyczne związane z systemem logowania".

Podczas przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników stosowane są zgodnie z wymaganiami ustawy i rozporządzeniem środki techniczne i organizacyjne, które mają na celu zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.


Informacja o plikach cookies

Serwis korzysta z plików cookies. Tzw. "ciasteczka" stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Hostingowy.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
- utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
- określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W ramach Serwisu stosowane są dwa główne rodzaje plików cookies: tzw. sesyjne oraz stałe. Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie w dziale ustawienia - sekcja prywatność. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Serwisem partnerów oraz przez zewnętrzne programy instalowane w postaci tzw. wtyczek np. społecznościowego serwisu Facebook.com lub innych.

Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/


Informacje praktyczne związane z systemem logowania

Użytkownik zobowiązany jest do ochrony swoich haseł dostępu do Serwisu przed dostępem do tego osób niepowołanych. Serwis nie udostępnia ani nie gromadzi hasła w niezakodowanej formie. W przypadku zagubienia hasła Serwis może przesłać nowe hasło wyłącznie na adres e-mail podany podczas rejestracji użytkownika Serwisu.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do stron portalu wynikający z przyczyn niezależnych od portalu, błędy lub niekompletność przesyłania informacji przez użytkowników portalu, błędy i awarie powstałe w wyniku przerw w funkcjonowania portalu.

Serwis udostępnia możliwość dodawania komentarzy, zdjęć i innych informacji multimedialnych internautom, w szczególności osobom zarejestrowanym w Serwisie. Rejestracja użytkowników w Serwisie jest bezpłatna i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych. Korzystanie z Serwisu i podawanie jakichkolwiek danych jest dobrowolne.

Użytkownicy Serwisu mogą korzystać z Serwisu oraz z utworów i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, własności intelektualnej oraz Ustawy o ochronie baz danych.

Użytkownik może w dowolnym momencie edytować swoje dane za pomocą dostępnych narzędzi Serwisu (sekcja profil), może też bezpośrednio zwrócić się do Administratora, przesyłając wiadomość e-mail pod adres portal@ino-online.pl aby dokonać zmian, dodania, usunięcia informacji o sobie, w tym także do cofnięcia zgody i "bycia zapomnianym". Wiadomość musi pochodzić z adresu e-mail podanego podczas rejestracji w Serwisie, w innym wypadku Administrator będzie próbował dokonać uwiarygodnienia Użytkownika na inne dostępne i możliwe sposoby. Administrator ma prawo odmówić usunięcia Danych Osobowych w wypadku, gdy Użytkownik naruszył zasady regulaminu portalu lub przepisy prawa, a zachowanie jego danych jest niezbędne do wyjaśnienia sprawy.


Postanowienia końcowe

Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani na stronie Serwisu. Wszelkie pytania, wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności Użytkownicy mogą wysłać na adres: portal@ino-online.pl.zrozumiałem i akceptuję

Długa droga do końca przebudowy

fot. MJ
 INOWROCŁAW | 20 lipca 2018, 13:47
Nie 31 maja, nie 15 lipca, a 14 sierpnia to aktualny termin zakończenia przebudowy ulic Długiej i Lipowej. Sprawdzamy, dlaczego prace wciąż się przedłużają.

Jak się dowiadujemy, opóźnienie ma wynikać z intensywnych opadów deszczu oraz braku możliwości negocjacji ze spółką Enea planowanych wyłączeń prądu.

- Firma Inodrog od 10 czerwca wykonywała roboty ziemne mające na celu przygotowanie podłoża pod konstrukcję jezdni i chodników w rejonie skrzyżowania z ulicą Św. Ducha. Prace prowadzono na powierzchni około 600 metrów kwadratowych. W dniu 13 czerwca w wyniku gwałtownych i intensywnych opadów deszczu wykonany wykop został zalany i rozmyty. Po wypompowaniu wody i osuszeniu odtworzono wykop, spowodowało to opóźnienie w realizacji zadania o 6 dni. W następnych dniach prace zostały przeniesione na kolejny odcinek, na którym przygotowano podłoże pod nawierzchnię jezdni oraz wjazdów. Powierzchnia prowadzonych prac to około 700 metrów kwadratowych. W dniu 25 czerwca po raz kolejny intensywne opady deszczu spowodowały zatrzymanie prac do czasu osuszenia i ponownego przygotowania, które trwały do tygodnia - mówi nam Adriana Herrmann, rzecznik Urzędu Miasta.

Innym czynnikiem spowalniającym prace ma być brak możliwości negocjacji ze spółką Enea planowanych wyłączeń prądu. Wykonawca, który realizuje również przebudowę kabli średniego napięcia w obrębie skrzyżowania z ul. Św. Ducha oraz w ulicach Lipowej i Marulewskiej, zmuszony jest czekać do 27 lipca. Inwestycje miały również spowolnić opady deszczu z ubiegłego tygodnia.

- Po analizie stwierdzono, że przedstawione utrudnienia spowodowały opóźnienie w stosunku do zakładanego harmonogramu o 20 dni. Mając na uwadze przedstawione wyjaśnienia wykonawcy, przedłużono termin wykonania inwestycji do 14 sierpnia 2018 roku - dodaje rzecznik Urzędu Miasta.

Pierwotny termin zakończenia tej długo wyczekiwanej inwestycji określono na 31 maja. Później został on przedłużony do 15 lipca. Dziś dowiedzieliśmy się, że prace mają się zakończyć do 14 sierpnia. To prawie rok od momentu wyłonienia wykonawcy, co nastąpiło 18 sierpnia 2017 roku. [MJ]

Wasze komentarze:

RatuszAnka

Inowrocław
[63]
2018-07-25 17:19:35 | zgłoś do moderacji

Ciekawe czy tez bedzie polatany asfalt jak na Krzyminskiego. Kolo siebie na Jagielly to "REZYDENT MIASTA ZAPRASZA" poprawil ale gdzie indziej to wywalone

karol44

Inowrocław
[91]
2018-07-23 14:54:38 | zgłoś do moderacji

Może poczekajmy na efekt. Przy takich inwestycjach różne rzeczy się zdarzają. Szczegolnie, kiedy odkrywa się stare instalacje.

Devil

Inowrocław
[76]
2018-07-23 10:58:13 | zgłoś do moderacji

Zastanawiam się, czy na Dlugiej i Lipowej, studzienki kanalizacyjne bedae spierdzielone tak, jak w pozostałych częściach miasta, gdzie remontowali drogi... Czyli studzienka jest ciut nizej niż powierzchnia asfaltu i jazda samochodem po takich nierównościach nie należy do przyjemnych. W innych miastach jakoś umieją odpowiednio osadzic studzienke na nowo położonej nawierzchni...

Shape

Rąbin
[5867]
2018-07-22 00:19:08 | zgłoś do moderacji

Tutaj chyba żadne zaskoczenie. Nie znam przebudowy jezdni, która zakończyłaby się na czas.

--
NIE DLA MASZTU PLAY MIĘDZY BLOKAMI! Lajkujcie, udostępniajcie. http://tiny.pl/g6djw

inianek

Inowrocław
[537]
2018-07-21 20:12:03 | zgłoś do moderacji

kabel energetyczny znany temat z ulicy krzymińskiego. Wyjdą jeszcze inne rzeczy. Wszystko w swoim czasie.

inianek

Inowrocław
[537]
2018-07-21 20:07:30 | zgłoś do moderacji

To są układy a na układy niema rady

spotter spotterowski

Inowrocław
[5]
2018-07-21 08:09:54 | zgłoś do moderacji

Ciekawe czy właściciel firmy zajmującej się wywozem nieczystości która znajduje się obok cmentarza , nadal będzie jeździł swoimi zdezelowanymi ciężarówkami po nowo zrobionej drodze. Ciekawe czy z własnej kieszeni będzie ja naprawiał jak ją rozjeździ tymi swoimi żęchami. Bo jak do tej pory kilkanaście razy dziennie jeździł i nikt nawet mu nic nie zrobił. A w dużej mierze to jego zasługa że ta droga tak wyglądała. Jego kierowcy nie jeżdżą z dozwolona prędkością po długiej... Tym niech ktoś się zajmie ....

Mokal

Gmina
[188]
2018-07-21 01:10:22 | zgłoś do moderacji

A "woziwoda" siedzi i wymyśla te "złotouste" farmazony. Czy to jeszcze ktoś czyta? Bo " tata, a Marcin powiedział"?

Pewniak

Gmina Inowrocław
[19]
2018-07-20 22:07:28 | zgłoś do moderacji

Szkoda, że nie ma u nas tak jak w Niemczech że cała dobę pach pach i droga zrobiona

maniek23

Inowrocław
[18]
2018-07-20 20:28:53 | zgłoś do moderacji

Dobrze, że robią. Opóźnienia zdarzają się wszędzie.

Marek Browiński

Inowrocław
[3565]
 online 
2018-07-20 17:57:39 | zgłoś do moderacji

Przykład ulicy Długiej i Krzymińskiego potwierdza, że prezydent #Brejzamusiodejść nie miał nic wspólnego z budową obwodnicy. Jak na dłoni widać, że jakby miał z obwodnicą coś wspólnego, to była by ona dopiero na etapie prac ziemnych...

FanDobrejZmiany

Inowrocław
[879]
2018-07-20 17:32:34 | zgłoś do moderacji

A nosacz siedział i zawijał je w te sreberka

Co ten Ryszard ma z tymi wymówkami? najpierw kabel energetyczny teraz enea jest winna,może powinniśmy ściągnąć naczelnego elektryka z Gdańska?😂

666666

Inowrocław
[4]
2018-07-20 15:44:01 | zgłoś do moderacji

Nie da się ukryć, że mało się dzieje na Długiej. Nie wyrabiają się a ruchu takiego nie ma. Przy okazji tematu: z tej kostki i tego nakładu pracy włożonych w nowe alejki na 3 Piastowskim, można by z 300 - 400 miejsc parkingowych na całym Piastowskim zrobić. Miejsc parkingowych strasznie brak a jakby nie patrzeć to alejki w parku na Trzecim były w przyzwoitym stanie. Ale nie, po co!
Uwaga: 
zaloguj się lub jeśli nie masz konta zarejestruj się aby dodać komentarz.
Jeśli w materiale użyto Twojego wizerunku, a ty nie wyrażasz na to zgody zgłoś to nam.
Portal internetowy Ino.online nie ponosi odpowiedzialności za treść prezentowanych opinii. Użytkownik dokonujący wpisu na łamach portalu, może ponieść za jego treść odpowiedzialność cywilną bądź karną. Komentarze naruszające dobre obyczaje i niezwiązane z tematem mogą być usuwane bez ostrzeżenia.
© copyright 2000-2018 Ino-online Media