Witaj! W trosce o lepszą ochronę danych i dostosowanie do zmian w prawie ochrony danych zmieniliśmy regulamin oraz politykę prywatności.   zrozumiałem i akceptuję

Poniżej możesz zapoznać się ze szczegółami. Polityka prywatności:

Definicje

1. Serwis: oznacza portal internetowy udostępniony w domenie internetowej pod adresem ino.online i pokrewnych tj. i-o.pl, ino24.pl, inowroclawianka.pl,
2. Administrator: oznacza firmę Ino-online Media, ul. Szczęśliwa 1, 88-100 Inowrocław, NIP: 556-181-85-16,
3. Ustawa: oznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 203, poz. 1371 ze zm.),
4. Przez Adres IP rozumie się adres protokołu internetowego, stanowiącego informację mogącą identyfikować Użytkownika,
5. Dane Osobowe oznaczają dane osobowe w rozumieniu artykułu 6. Ustawy, udostępniane przez Użytkowników, gromadzone za pośrednictwem Serwisu i przetwarzane przez Administratora,
6. Użytkownik oznacza odwiedzającego i korzystajacego z Serwisu,
7. Serwisy Zewnętrzne: oznacza inne strony internetowe, które nie stanowią własności, ani nie są bezpośrednio powiązane z Serwisem,
8. Operatorem Hostingowym jest OVH Sp. z o.o., 54-402 Wrocław ul. Szkocka 5 lok. 1, REGON: 933029040 NIP: 899-25-20-556,
9. Polityka oznacza niniejszą Politykę Prywatności.


Informacje ogólne

Administrator oświadcza, że wszystkie dane zarejestrowanych Użytkowników są starannie zabezpieczone i przechowywane. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są zgodnie z udzielonymi przez niego zezwoleniem, a także w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Ustawy oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną i rozporządzeniem Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, dalej zwane RODO.

Osoba zarejestrowana w Serwisie akceptuje niniejszy regulamin, zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych przez siebie informacji przez Serwis w celach statystycznych i marketingowych zgodnie z Ustawą oraz ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


Zbieranie danych

W celu udoskonalania portalu i rozwoju na potrzeby Użytkowników, Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
- poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
- poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. "ciasteczek"),
- poprzez gromadzenie logów serwera www przez Operatora Hostingowego.


Udostępnianie danych

Dane podlegają udostępnieniu uprawnionym do tego podmiotom zewnętrznym wyłącznie za zgodą Administratora lub osób których te dane dotyczą, jeśli zachodzi podejrzenie przestępstwa. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby lub Administratora. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania. Administrator nie przekazuje Danych Osobowych innym podmiotom. Dane Osobowe nie mogą obejmować "danych wrażliwych" w rozumieniu art. 27 ust. 1 Ustawy.

Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie przez Administratora swoich Danych Osobowych, usunięcia w części lub całości udostępnionych danych, co może wiązać się z poważnym ograniczeniem lub uniemożliwieniem korzystania z całości lub części Serwisu. Szczegółowe regulacje w tym zakresie opisuje punkt "Informacje praktyczne związane z systemem logowania".

Podczas przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników stosowane są zgodnie z wymaganiami ustawy i rozporządzeniem środki techniczne i organizacyjne, które mają na celu zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.


Informacja o plikach cookies

Serwis korzysta z plików cookies. Tzw. "ciasteczka" stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Hostingowy.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
- utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
- określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W ramach Serwisu stosowane są dwa główne rodzaje plików cookies: tzw. sesyjne oraz stałe. Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie w dziale ustawienia - sekcja prywatność. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Serwisem partnerów oraz przez zewnętrzne programy instalowane w postaci tzw. wtyczek np. społecznościowego serwisu Facebook.com lub innych.

Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/


Informacje praktyczne związane z systemem logowania

Użytkownik zobowiązany jest do ochrony swoich haseł dostępu do Serwisu przed dostępem do tego osób niepowołanych. Serwis nie udostępnia ani nie gromadzi hasła w niezakodowanej formie. W przypadku zagubienia hasła Serwis może przesłać nowe hasło wyłącznie na adres e-mail podany podczas rejestracji użytkownika Serwisu.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do stron portalu wynikający z przyczyn niezależnych od portalu, błędy lub niekompletność przesyłania informacji przez użytkowników portalu, błędy i awarie powstałe w wyniku przerw w funkcjonowania portalu.

Serwis udostępnia możliwość dodawania komentarzy, zdjęć i innych informacji multimedialnych internautom, w szczególności osobom zarejestrowanym w Serwisie. Rejestracja użytkowników w Serwisie jest bezpłatna i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych. Korzystanie z Serwisu i podawanie jakichkolwiek danych jest dobrowolne.

Użytkownicy Serwisu mogą korzystać z Serwisu oraz z utworów i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, własności intelektualnej oraz Ustawy o ochronie baz danych.

Użytkownik może w dowolnym momencie edytować swoje dane za pomocą dostępnych narzędzi Serwisu (sekcja profil), może też bezpośrednio zwrócić się do Administratora, przesyłając wiadomość e-mail pod adres portal@ino-online.pl aby dokonać zmian, dodania, usunięcia informacji o sobie, w tym także do cofnięcia zgody i "bycia zapomnianym". Wiadomość musi pochodzić z adresu e-mail podanego podczas rejestracji w Serwisie, w innym wypadku Administrator będzie próbował dokonać uwiarygodnienia Użytkownika na inne dostępne i możliwe sposoby. Administrator ma prawo odmówić usunięcia Danych Osobowych w wypadku, gdy Użytkownik naruszył zasady regulaminu portalu lub przepisy prawa, a zachowanie jego danych jest niezbędne do wyjaśnienia sprawy.


Postanowienia końcowe

Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani na stronie Serwisu. Wszelkie pytania, wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności Użytkownicy mogą wysłać na adres: portal@ino-online.pl.zrozumiałem i akceptuję

Policjanci protestują. Również w Inowrocławiu

fot. archiwum Ino.online
 INOWROCŁAW | 20 lipca 2018, 10:26
Z 10% do 85% wzrósł udział pouczeń w ogólnej liczbie zastosowanych środków prawnych - to w skali ogólnopolskiej efekt akcji protestacyjnej policji. Jak jest w Inowrocławiu?

r  e  k  l  a  m  a


Kilka dni temu NSZZ Policjantów opublikował dane, z których wynika, że przed 27 czerwca, kiedy ogłoszono akcję protestacyjną, udział pouczeń w ogólnej liczbie zastosowanych środków prawnych kształtował się na poziomie 10%. Mowa o danych za pierwsze półrocze 2018 roku.

- Po ogłoszeniu ogólnokrajowej akcji protestacyjnej w dniu 27 czerwca, udział pouczeń wzrósł do 65%, a od dnia 10 lipca, po wprowadzeniu akcji polegającej na ograniczeniu ilości nakładanych mandatów, do dnia 16 lipca – wzrósł o dalsze 20%, do poziomu około 85% - czytamy w komunikacie NSZZ Policjantów.

- Przeprowadzona kalkulacja opiera się na danych z kilku tylko województw, więc uwzględnić należy pewien margines błędu. Sądząc jednak po zaangażowaniu policjantów w protest, które w województwach rozkłada się na podobnym, bardzo wysokim poziomie, można te dane uznać za w pełni miarodajne - dodaje Komitet Protestacyjny ZG NSZZ Policjantów.

Czy policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu również zaczęli masowo stosować pouczenia zamiast mandatów? Dokładnych danych na ten temat jeszcze nie ma, ale wiadomo, że protest trwa również w naszym powiecie.

- W KPP w Inowrocławiu funkcjonuje Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów zrzeszający ponad 190 funkcjonariuszy. Policjanci z KPP w Inowrocławiu również biorą udział w proteście, przed budynkiem Komendy przy ul. Toruńskiej jest wywieszona flaga związkowa, policjanci związkowcy jak również niezrzeszeni poparli w ankietach protest. Trudno w tej chwili oszacować jak wygląda sprawa pouczeń i ilu policjantów bierze udział w proteście. Będzie można dopiero podsumować pod koniec miesiąca na podstawie dostępnych analiz i statystyk o ile spadła na terenie KPP w Inowrocławiu liczba mandatów karnych. Akcja będzie trwała do odwołania - mówi nam Piotr Kujawa, przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w województwie kujawsko-pomorskim.Wśród postulatów protestujących są m.in. podwyżka wynagrodzenia w wysokości 650 złotych i zmiany w systemie emerytalnym. Jeśli nie uda się dojść do porozumienia, 1 sierpnia rozpocznie się tzw. strajk włoski. Oznacza to bardzo skrupulatne i powolne przeprowadzanie wszelkich czynności. Kilka dni temu do strajku policji dołączyły m.in. służba więzienna, straż graniczna i straż pożarna. [MJ]Wasze komentarze:

subiektywny_Ino

Inowrocław
[102]
2018-07-22 18:16:27 | zgłoś do moderacji

Podwyżki pensji się należą - przecież ceny Hot dogów też wzrosły !!

Ronnie11

Inowrocław
[4074]
2018-07-22 12:28:27 | zgłoś do moderacji

Ten protest udowodnił że komendant ciśnie policjantów codziennie za normę mandatową, jak jej nie wyrobisz nie wracaj.My dla nich jesteśmy a nie oni dla nas ,chore to jest:-)

Shape

Rąbin
[5867]
2018-07-22 00:17:31 | zgłoś do moderacji

Osobliwy sposób na pokazanie swoich racji. Dobrze jednak, że nie poszli w drugą stronę - 80% mandatów karnych.
--
NIE DLA MASZTU PLAY MIĘDZY BLOKAMI! Lajkujcie, udostępniajcie. http://tiny.pl/g6djw

doopa

Inowrocław
[190]
2018-07-21 21:36:32 | zgłoś do moderacji

wędkarz..jeśli jest tak mówisz to społeczeństwo polskie to sami pracusie ...he he he, jeśli nawet tam nie chcą iść nic nie robić (kilka tysięcy wakatów z czegoś wynika). Może zmienisz robotę i pójdziesz się tam obijać.

wędkarz84

Inowrocław
[271]
2018-07-21 16:36:09 | zgłoś do moderacji

Co? nieroby chcą podwyżek czy czego?największe lesery pracują w policji....

doopa

Inowrocław
[190]
2018-07-20 22:06:46 | zgłoś do moderacji

Maras...przecież dobra zmiana mówi - za naszych rządów jest więcej kasy z VAT. Polska wstaje z kolan. Jest przecież coraz bardziej kolorowo :). A tu klops - w Policji 5-6 tysięcy wakatów i firma powoli się sypie. Młodzi maja w doopie taka robotę, społeczeństwo coraz głupsze i tylko pretensje...za całe 2,5 tysiąca złotych. Spójrz tylko na te śmieszne radiowozy. Jak jeżdżę po kraju to tylko na prowincji jak nasza są jeszcze granatowe auta. W dużych miastach to chyba 6-8 lat temu już takich nie widziałem. Amen

Pewniak

Gmina Inowrocław
[19]
2018-07-20 21:32:47 | zgłoś do moderacji

Skoro policjanci aż tak dużo chcą to ciekawe kto z tu komentujących nadstawiłby swojej du.. za te pieniądze z idiotami naćpanymi, po dopalaczach i Pan Bóg wie czym jeszcze na interwencjach. Z boku to wszystko ładnie wygląda ale w praktyce to nie tak kolorowo!

Maras0310

Inowrocław
[1490]
2018-07-20 18:52:48 | zgłoś do moderacji

Budżetówka ostro sobie poczyna - pielęgniarki, teraz policja. Kto będzie następny w wymuszaniu kasy z kieszeni podatników ? Wynagrodzenia podatników w zdecydowanej większości są dużo niższe niż policjantów czy pielęgniarek. Te ostatnie zresztą, tak samo jak lekarze, pokazały już, że nie mają żadnych zahamowań w wyłudzaniu pieniędzy nawet kosztem tych (pacjentów), od których chcą je wyłudzić doprowadzając szpitale do zaprzestania udzielania pomocy chorym.

GOPLANIA1921

Inowrocław
[108]
2018-07-20 18:42:57 | zgłoś do moderacji

W życiu nie przywracać poprzedniego stanu dotyczącego emerytur!!!

ob1

Inowrocław
[39]
2018-07-20 17:49:30 | zgłoś do moderacji

Czy w Polsce nie może być normalnie? Policja chce zmian w systemie emerytalnym? Cóz prostszego, zastosować ogólne warunki jak dla normalnego pracownika i będzie sprawiedliwie i skończy się era 35 letnich emerytów- żenada.

Pewniak

Gmina Inowrocław
[19]
2018-07-20 15:49:22 | zgłoś do moderacji

Pięknie to teraz można robić w Inowrocławiu co się chce jak i tak będzie pouczenie ;)

hunter77

Inowrocław
[1]
2018-07-20 14:52:28 | zgłoś do moderacji

Wszyscy oprócz "Wuja", Oli , "Strzały" i Pana Szy.....

milicjant88

Inowrocław
[198]
2018-07-20 13:27:11 | zgłoś do moderacji

Pouczenia za to co kierowcy robią w Polsce?
Mandaty powinny być jeszcze wyższe surowsze prawo.

qwertyy

Inowrocław
[250]
2018-07-20 13:12:06 | zgłoś do moderacji

Do 85 % w normalnym Państwie w normalny dzień powinny być pouczenia jako środek uczący. Ale kasa musi się zgadzać. Narzekają a i tak robią jak każą.

emir ekonom

Inowrocław
[829]
2018-07-20 10:57:03 | zgłoś do moderacji

Dołączam się do tematu mojej emerytury.
Uwaga: 
zaloguj się lub jeśli nie masz konta zarejestruj się aby dodać komentarz.
Jeśli w materiale użyto Twojego wizerunku, a ty nie wyrażasz na to zgody zgłoś to nam.
Portal internetowy Ino.online nie ponosi odpowiedzialności za treść prezentowanych opinii. Użytkownik dokonujący wpisu na łamach portalu, może ponieść za jego treść odpowiedzialność cywilną bądź karną. Komentarze naruszające dobre obyczaje i niezwiązane z tematem mogą być usuwane bez ostrzeżenia.
© copyright 2000-2018 Ino-online Media