Witaj! W trosce o lepszą ochronę danych i dostosowanie do zmian w prawie ochrony danych zmieniliśmy regulamin oraz politykę prywatności.   zrozumiałem i akceptuję

Poniżej możesz zapoznać się ze szczegółami. Polityka prywatności:

Definicje

1. Serwis: oznacza portal internetowy udostępniony w domenie internetowej pod adresem ino.online i pokrewnych tj. i-o.pl, ino24.pl, inowroclawianka.pl,
2. Administrator: oznacza firmę Ino-online Media, ul. Szczęśliwa 1, 88-100 Inowrocław, NIP: 556-181-85-16,
3. Ustawa: oznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 203, poz. 1371 ze zm.),
4. Przez Adres IP rozumie się adres protokołu internetowego, stanowiącego informację mogącą identyfikować Użytkownika,
5. Dane Osobowe oznaczają dane osobowe w rozumieniu artykułu 6. Ustawy, udostępniane przez Użytkowników, gromadzone za pośrednictwem Serwisu i przetwarzane przez Administratora,
6. Użytkownik oznacza odwiedzającego i korzystajacego z Serwisu,
7. Serwisy Zewnętrzne: oznacza inne strony internetowe, które nie stanowią własności, ani nie są bezpośrednio powiązane z Serwisem,
8. Operatorem Hostingowym jest OVH Sp. z o.o., 54-402 Wrocław ul. Szkocka 5 lok. 1, REGON: 933029040 NIP: 899-25-20-556,
9. Polityka oznacza niniejszą Politykę Prywatności.


Informacje ogólne

Administrator oświadcza, że wszystkie dane zarejestrowanych Użytkowników są starannie zabezpieczone i przechowywane. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są zgodnie z udzielonymi przez niego zezwoleniem, a także w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Ustawy oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną i rozporządzeniem Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, dalej zwane RODO.

Osoba zarejestrowana w Serwisie akceptuje niniejszy regulamin, zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych przez siebie informacji przez Serwis w celach statystycznych i marketingowych zgodnie z Ustawą oraz ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


Zbieranie danych

W celu udoskonalania portalu i rozwoju na potrzeby Użytkowników, Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
- poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
- poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. "ciasteczek"),
- poprzez gromadzenie logów serwera www przez Operatora Hostingowego.


Udostępnianie danych

Dane podlegają udostępnieniu uprawnionym do tego podmiotom zewnętrznym wyłącznie za zgodą Administratora lub osób których te dane dotyczą, jeśli zachodzi podejrzenie przestępstwa. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby lub Administratora. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania. Administrator nie przekazuje Danych Osobowych innym podmiotom. Dane Osobowe nie mogą obejmować "danych wrażliwych" w rozumieniu art. 27 ust. 1 Ustawy.

Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie przez Administratora swoich Danych Osobowych, usunięcia w części lub całości udostępnionych danych, co może wiązać się z poważnym ograniczeniem lub uniemożliwieniem korzystania z całości lub części Serwisu. Szczegółowe regulacje w tym zakresie opisuje punkt "Informacje praktyczne związane z systemem logowania".

Podczas przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników stosowane są zgodnie z wymaganiami ustawy i rozporządzeniem środki techniczne i organizacyjne, które mają na celu zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.


Informacja o plikach cookies

Serwis korzysta z plików cookies. Tzw. "ciasteczka" stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Hostingowy.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
- utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
- określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W ramach Serwisu stosowane są dwa główne rodzaje plików cookies: tzw. sesyjne oraz stałe. Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie w dziale ustawienia - sekcja prywatność. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Serwisem partnerów oraz przez zewnętrzne programy instalowane w postaci tzw. wtyczek np. społecznościowego serwisu Facebook.com lub innych.

Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/


Informacje praktyczne związane z systemem logowania

Użytkownik zobowiązany jest do ochrony swoich haseł dostępu do Serwisu przed dostępem do tego osób niepowołanych. Serwis nie udostępnia ani nie gromadzi hasła w niezakodowanej formie. W przypadku zagubienia hasła Serwis może przesłać nowe hasło wyłącznie na adres e-mail podany podczas rejestracji użytkownika Serwisu.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do stron portalu wynikający z przyczyn niezależnych od portalu, błędy lub niekompletność przesyłania informacji przez użytkowników portalu, błędy i awarie powstałe w wyniku przerw w funkcjonowania portalu.

Serwis udostępnia możliwość dodawania komentarzy, zdjęć i innych informacji multimedialnych internautom, w szczególności osobom zarejestrowanym w Serwisie. Rejestracja użytkowników w Serwisie jest bezpłatna i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych. Korzystanie z Serwisu i podawanie jakichkolwiek danych jest dobrowolne.

Użytkownicy Serwisu mogą korzystać z Serwisu oraz z utworów i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, własności intelektualnej oraz Ustawy o ochronie baz danych.

Użytkownik może w dowolnym momencie edytować swoje dane za pomocą dostępnych narzędzi Serwisu (sekcja profil), może też bezpośrednio zwrócić się do Administratora, przesyłając wiadomość e-mail pod adres portal@ino-online.pl aby dokonać zmian, dodania, usunięcia informacji o sobie, w tym także do cofnięcia zgody i "bycia zapomnianym". Wiadomość musi pochodzić z adresu e-mail podanego podczas rejestracji w Serwisie, w innym wypadku Administrator będzie próbował dokonać uwiarygodnienia Użytkownika na inne dostępne i możliwe sposoby. Administrator ma prawo odmówić usunięcia Danych Osobowych w wypadku, gdy Użytkownik naruszył zasady regulaminu portalu lub przepisy prawa, a zachowanie jego danych jest niezbędne do wyjaśnienia sprawy.


Postanowienia końcowe

Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani na stronie Serwisu. Wszelkie pytania, wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności Użytkownicy mogą wysłać na adres: portal@ino-online.pl.zrozumiałem i akceptuję

Chodnik na wysokim poziomie. Będą problemy?

fot. MP
 INOWROCŁAW | 14 lipca 2018, 13:53
Przy ul. NMP trwa przebudowa chodnika. Zdaniem dwójki radnych Jacka Olecha i Gustawa Nowickiego został on posadowiony za wysoko, co spowoduje u mieszkańców uciążliwości od narastającej wilgoci, która będzie migrowała w murach kamienic.

r  e  k  l  a  m  a


Podczas piątkowej sesji radni wystosowali w tej sprawie - za pośrednictwem starosty - interpelację do prezydenta miasta. Zawiadomili też Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

- Całym grzechem takiego sposobu prowadzenia remontu jest zgoda prezydenta na zdjęcie wierzchniej warstwy chodnika i następnie nawiezienie kolejnej warstwy i układanie kostki. W ten sposób nowa powierzchnia przekracza poziom izolacji poziomej tych budynków. Nie jest również zakładana żadna inna izolacja, która mogłaby kompensować taki styl remontu. Tak wykonywany remont, który trochę tylko jest tańszy od prawidłowo wykonywanego powoduje szkody w majątku naszych mieszkańców, a pan prezydent naraża budżet miasta na odszkodowania - komentuje Jacek Olech, radny powiatowy.

Do tematu wrócimy, gdy tylko poznamy opinię Urzędu Miasta w tej sprawie. [MP]

Wasze komentarze:

Mis74

Inowrocław
[27]
2018-07-16 18:27:27 | zgłoś do moderacji

to nie firma robi te chodniki tylko zbieranina zobaczcie jaki syf w koło budowy a kolo sorentto połamane drzewa krzewy syf jak po wojnie

Dubler

Inowrocław
[1399]
2018-07-16 16:32:33 | zgłoś do moderacji

Jeżeli powierzchnia chodnika znalazła się powyżej izolacji poziomej budynku i nie zastosowano właściwej izolacji pionowej, to… proszę resztę sobie dopisać.

andys

Inowrocław
[24]
2018-07-16 15:45:38 | zgłoś do moderacji

Do Dublera: czy obniżenie poziomu chodnika spowoduje zanik kapilarnego podciągania wody? Chyba nie. Chodzi mi o to że wywołanie tej dyskusji przez panów radnych to typowe bicie piany wyborczej. W/g nich to Pan Prezydent Brejza ustalał i wyznaczył niweletę chodnika. Zawsze jest okazja by uderzyć w myśl znanego przysłowia.

Dubler

Inowrocław
[1399]
2018-07-16 15:16:12 | zgłoś do moderacji

Odprowadzanie wody z powierzchni chodników to jeszcze nie wszystko.
Podciąganie kapilarne jest niebezpieczniejsze od chwilowego zalania.

andys

Inowrocław
[24]
2018-07-16 14:01:30 | zgłoś do moderacji

do tzw. "znafców". Aby zabrać głos w jakiejkolwiek sprawie należy mieć choć trochę pojęcia i oleju w głowie. Rzeczony chodnik jest zbudowany zgodnie ze sztuką budowlaną. Posiada on spadek poprzeczny w kierunku jezdni co powoduję odprowadzenie wody z jego powierzchni od budynków do jezdni. Pan radny powiatowy Olech niech zajmie się np. drogami powiatowymi które to stanowią obraz nędzy i rozpaczy.

chom12345

Inowrocław
[818]
2018-07-16 09:38:58 | zgłoś do moderacji

na którym zdjęciu jest poniżej izolacji? bo coś "nie halo" biorąc pod uwagę gdzie jest strop piwnicy i te cokoliki

zosia 2

Inowrocław
[176]
2018-07-15 23:30:22 | zgłoś do moderacji

Faktycznie panowie znawcy w każdej dziedzinie ha ha

Szary66

Inowrocław
[499]
2018-07-15 19:01:43 | zgłoś do moderacji

Ważne jest treść "woziwodo". Każdy normalny zrozumie. A twoje wykształcenie, po kursie daje wzór wszelakich fakultetów? Jaki masz zawód wyuczony?

Marek Browiński

Inowrocław
[3565]
 online 
2018-07-15 18:54:17 | zgłoś do moderacji

"niektóre" pisze się razem, nieuku :)

Szary66

Inowrocław
[499]
2018-07-15 18:53:57 | zgłoś do moderacji

Następna fucha to beczkowóz. Ewentualnie WUKO.

Szary66

Inowrocław
[499]
2018-07-15 18:53:00 | zgłoś do moderacji

Chyba chciałeś napisać "woziwodzie". hehe

Marek Browiński

Inowrocław
[3565]
 online 
2018-07-15 18:51:54 | zgłoś do moderacji

Co wolno wojewodzie...

Szary66

Inowrocław
[499]
2018-07-15 18:48:11 | zgłoś do moderacji

I kto to nie dawno pisał o tym by pisać na temat? Temat o chodniku, a nie które osoby z ograniczoną umiejętnością czytania ze zrozumieniem tekstu swoje. Chyba pryncypał nie przygotował mu tekstów na weekend. Dlatego tak coś od siebie napisał. nie ważne co, ważne by było go widać. A jeśli chodzi o obwodnicę, to i p. Stachowiak ma wkład w nią. Mylimy się?

Marek Browiński

Inowrocław
[3565]
 online 
2018-07-15 17:43:49 | zgłoś do moderacji

Za dwa dni pierwsza rocznica otwarcia obwodnicy Inowrocławia, a prezydent #Brejzamusiodejść nawet Zenka Martyniuka nie załatwił...

leon 02

Inowrocław
[88]
2018-07-15 17:20:45 | zgłoś do moderacji

Ale to wszystko niebawem i tak wyjdzie na swiato dzienne.

leon 02

Inowrocław
[88]
2018-07-15 17:15:18 | zgłoś do moderacji

FanDobrejZmiany Prezydent nałoży karę ????? No co Ty???? Miałeś przykład na np. krzymińśkiego gdzie znaleźli haha ha Kabel Energetyczny którego nie było w planach HA HA i te robienie instalacji po nocach w UM inowrocaw haha, i ta ul. Duga hah ze warunki atmosferyczne hah. Ryczec sie chce.

karol44

Inowrocław
[91]
2018-07-15 12:13:37 | zgłoś do moderacji

Panu Olechowi skończyły się pomysły na ataki władzy... widać, że na siłę szuka czegoś. Nikogo to już nie rusza.

Rycho b

Inowrocław
[803]
2018-07-14 22:37:32 | zgłoś do moderacji

inowrocławianinie1234. Taka jest rola radnego. Nie, iść na sesję, popierdzieć w stołek i popodnosić rękę jak koalicjantowi prezydent wskaże ale szukać nieprawidłowości. A tu znacząca nieprawidłowość bo majątek mieszkańców trzeba szanować i być na tyle mądrym, nawet będąc historykiem, że zbyt wysoki, powyżej izolacji budynku chodnik, spowoduje wędrujące zawilgocenia budynku i zalewania piwnic.

FanDobrejZmiany

Inowrocław
[879]
2018-07-14 20:16:18 | zgłoś do moderacji

Bardzo dobrze że radni nagłaśniają takie sprawy i skutecznie punktują Ryszarda Brejzę, każdy kto tam się przejdzie widzi na dzień dobry że coś jest nie tak.

Jestem ogólnie zwolennikiem lokalnego patriotyzmu że firma z Inowrocławia wykonuje dane prace, ale wszystko ma swoje granice wyrozumiałości.

Firma Inodrog się poprostu nie wyrabia a i sama jakość prac budzi kontrowersje,Ryszard Brejza siedzi cicho w kwestii ulicy Długiej która miała być zrobiona do końca maja,potem aneks że do 15 lipca a końca prac nie widać co uwieczniłem na 2 przykładowych zdjęciach dzisiaj.

Ja rozumiem że różne sprawy mogą pokrzyżować plany budowy np:niewypał z czasów wojny, szczątki kosmitów,mumia przodków Ryszarda czy sławny kabel energetyczny ale w tym mieście fuszera goni fuszere przy każdym większym projekcie.

Czy Ryszard Brejza nałoży karę na firmę Inodrog za niedotrzymanie terminu ? czy ma jaja żeby to zrobić?a może wypije po flaszce na głowę z właścicielem Inodrogu i sprawa rozejdzie się po kościach?

http://pokazywarka.pl/iz9z3o/

JasonX

Inowrocław
[1805]
2018-07-14 17:27:35 | zgłoś do moderacji

... I dobrze że spaceruje, te fuszerki robione i odbierane są za twoje pieniądze głąbie

inowroclawianin1234

Inowrocław
[470]
2018-07-14 16:21:19 | zgłoś do moderacji

Pan Olech to chyba cale dni spaceruje i szuka coby tu znalezc? Oj to odejscie z UM to boli.?

leon 02

Inowrocław
[88]
2018-07-14 15:27:21 | zgłoś do moderacji

No i Olech i Nowicki wszystko zepsuli a już tak dobrze szlo. Oj niedobre chłopaki. Ważne ze nadzór i zlecajacy oko przymkneli i nie widzą problemu. Panowie nie przesadzajcie juz, jak ktoś chce to na ten chodnik nawet po drabinie a wejdzie.

Marek Browiński

Inowrocław
[3565]
 online 
2018-07-14 15:07:28 | zgłoś do moderacji

Takie rzeczy to tylko u #Brejzamusiodejść

http://www.youtube.com/watch?v=JjNKSab9Uc8

mirano

Inowrocław
[88]
2018-07-14 14:43:31 | zgłoś do moderacji

też się zastanawiałem dlaczego te chodniki tak wystrzeliły w górę ... nie umniejsza to faktowi, że naprzeciwko "Sorento" chodnik już się zapada w kilku miejscach a dla niepoznaki przysypany jest warstewka żwiru i piasku by nie było widać deformacji ... żenada i chyba brak właściwego nadzoru nad wykonawcą robót.
Uwaga: 
zaloguj się lub jeśli nie masz konta zarejestruj się aby dodać komentarz.
Jeśli w materiale użyto Twojego wizerunku, a ty nie wyrażasz na to zgody zgłoś to nam.
Portal internetowy Ino.online nie ponosi odpowiedzialności za treść prezentowanych opinii. Użytkownik dokonujący wpisu na łamach portalu, może ponieść za jego treść odpowiedzialność cywilną bądź karną. Komentarze naruszające dobre obyczaje i niezwiązane z tematem mogą być usuwane bez ostrzeżenia.
© copyright 2000-2018 Ino-online Media