Witaj! W trosce o lepszą ochronę danych i dostosowanie do zmian w prawie ochrony danych zmieniliśmy regulamin oraz politykę prywatności.   zrozumiałem i akceptuję

Poniżej możesz zapoznać się ze szczegółami. Polityka prywatności:

Definicje

1. Serwis: oznacza portal internetowy udostępniony w domenie internetowej pod adresem ino.online i pokrewnych tj. i-o.pl, ino24.pl, inowroclawianka.pl,
2. Administrator: oznacza firmę Ino-online Media, ul. Szczęśliwa 1, 88-100 Inowrocław, NIP: 556-181-85-16,
3. Ustawa: oznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 203, poz. 1371 ze zm.),
4. Przez Adres IP rozumie się adres protokołu internetowego, stanowiącego informację mogącą identyfikować Użytkownika,
5. Dane Osobowe oznaczają dane osobowe w rozumieniu artykułu 6. Ustawy, udostępniane przez Użytkowników, gromadzone za pośrednictwem Serwisu i przetwarzane przez Administratora,
6. Użytkownik oznacza odwiedzającego i korzystajacego z Serwisu,
7. Serwisy Zewnętrzne: oznacza inne strony internetowe, które nie stanowią własności, ani nie są bezpośrednio powiązane z Serwisem,
8. Operatorem Hostingowym jest OVH Sp. z o.o., 54-402 Wrocław ul. Szkocka 5 lok. 1, REGON: 933029040 NIP: 899-25-20-556,
9. Polityka oznacza niniejszą Politykę Prywatności.


Informacje ogólne

Administrator oświadcza, że wszystkie dane zarejestrowanych Użytkowników są starannie zabezpieczone i przechowywane. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są zgodnie z udzielonymi przez niego zezwoleniem, a także w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Ustawy oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną i rozporządzeniem Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, dalej zwane RODO.

Osoba zarejestrowana w Serwisie akceptuje niniejszy regulamin, zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych przez siebie informacji przez Serwis w celach statystycznych i marketingowych zgodnie z Ustawą oraz ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


Zbieranie danych

W celu udoskonalania portalu i rozwoju na potrzeby Użytkowników, Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
- poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
- poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. "ciasteczek"),
- poprzez gromadzenie logów serwera www przez Operatora Hostingowego.


Udostępnianie danych

Dane podlegają udostępnieniu uprawnionym do tego podmiotom zewnętrznym wyłącznie za zgodą Administratora lub osób których te dane dotyczą, jeśli zachodzi podejrzenie przestępstwa. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby lub Administratora. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania. Administrator nie przekazuje Danych Osobowych innym podmiotom. Dane Osobowe nie mogą obejmować "danych wrażliwych" w rozumieniu art. 27 ust. 1 Ustawy.

Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie przez Administratora swoich Danych Osobowych, usunięcia w części lub całości udostępnionych danych, co może wiązać się z poważnym ograniczeniem lub uniemożliwieniem korzystania z całości lub części Serwisu. Szczegółowe regulacje w tym zakresie opisuje punkt "Informacje praktyczne związane z systemem logowania".

Podczas przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników stosowane są zgodnie z wymaganiami ustawy i rozporządzeniem środki techniczne i organizacyjne, które mają na celu zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.


Informacja o plikach cookies

Serwis korzysta z plików cookies. Tzw. "ciasteczka" stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Hostingowy.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
- utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
- określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W ramach Serwisu stosowane są dwa główne rodzaje plików cookies: tzw. sesyjne oraz stałe. Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie w dziale ustawienia - sekcja prywatność. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Serwisem partnerów oraz przez zewnętrzne programy instalowane w postaci tzw. wtyczek np. społecznościowego serwisu Facebook.com lub innych.

Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/


Informacje praktyczne związane z systemem logowania

Użytkownik zobowiązany jest do ochrony swoich haseł dostępu do Serwisu przed dostępem do tego osób niepowołanych. Serwis nie udostępnia ani nie gromadzi hasła w niezakodowanej formie. W przypadku zagubienia hasła Serwis może przesłać nowe hasło wyłącznie na adres e-mail podany podczas rejestracji użytkownika Serwisu.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do stron portalu wynikający z przyczyn niezależnych od portalu, błędy lub niekompletność przesyłania informacji przez użytkowników portalu, błędy i awarie powstałe w wyniku przerw w funkcjonowania portalu.

Serwis udostępnia możliwość dodawania komentarzy, zdjęć i innych informacji multimedialnych internautom, w szczególności osobom zarejestrowanym w Serwisie. Rejestracja użytkowników w Serwisie jest bezpłatna i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych. Korzystanie z Serwisu i podawanie jakichkolwiek danych jest dobrowolne.

Użytkownicy Serwisu mogą korzystać z Serwisu oraz z utworów i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, własności intelektualnej oraz Ustawy o ochronie baz danych.

Użytkownik może w dowolnym momencie edytować swoje dane za pomocą dostępnych narzędzi Serwisu (sekcja profil), może też bezpośrednio zwrócić się do Administratora, przesyłając wiadomość e-mail pod adres portal@ino-online.pl aby dokonać zmian, dodania, usunięcia informacji o sobie, w tym także do cofnięcia zgody i "bycia zapomnianym". Wiadomość musi pochodzić z adresu e-mail podanego podczas rejestracji w Serwisie, w innym wypadku Administrator będzie próbował dokonać uwiarygodnienia Użytkownika na inne dostępne i możliwe sposoby. Administrator ma prawo odmówić usunięcia Danych Osobowych w wypadku, gdy Użytkownik naruszył zasady regulaminu portalu lub przepisy prawa, a zachowanie jego danych jest niezbędne do wyjaśnienia sprawy.


Postanowienia końcowe

Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani na stronie Serwisu. Wszelkie pytania, wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności Użytkownicy mogą wysłać na adres: portal@ino-online.pl.zrozumiałem i akceptuję

Najważniejszy w biznesie jest pierwszy krok - wycieraczka wejściowa i jej nieocenione walory

 INOWROCŁAW | 27 czerwca 2018, 11:58
Wycieraczka wejściowa pełni funkcję nie tylko praktyczną, ale także estetyczną. Już wchodząc do budynku, klient może na podstawie pierwszego wrażenia ocenić, czy jego potencjalny partner biznesowy dba o estetykę oraz czystość. Poza tym wycieraczka wejściowa pozwala na redukcję kosztów utrzymania czystości w budynku oraz wydłuża żywotność podłóg.

r  e  k  l  a  m  a
Z praktycznego punktu widzenia wycieraczki wejściowe doskonale sprawdzają się zarówno przed drzwiami, jak i bezpośrednio za nimi. Odpowiednio ułożony system mat wejściowych wpływa na poprawę czystości w pomieszczeniach, a przy tym, jak się okazuje, obniża zużycie powierzchni podłogowych oraz redukuje koszty sprzątania. Badania przeprowadzone przez International Sanitary Supply Association dowodzą, że 70–80% brudu, żwiru i pyłu w budynki jest wnoszone z zewnątrz; zanieczyszczenia te są potem roznoszone po budynku. Z innych badań wynika, że 1000 osób może w 20 dni wnieść do budynku nawet 10 kg zanieczyszczeń. W tym momencie godnym uwagi jest fakt, że w biurowcu o dużym natężeniu ruchu przez drzwi wejściowe może przejść dziennie nawet 5000 osób. Brak zabezpieczenia w postaci systemu wycieraczek umieszczonych przy wejściach do budynku jest główną przyczyną unoszącego się pyłu i nieprzyjemnych zapachów w powietrzu. Pod wpływem zanieczyszczeń zniszczeniu ulegają elementy podłóg, które odstraszają potencjalnych klientów swym obskurnym wyglądem.

Jak wycieraczki wejściowe dbają o finanse firmy?

Niewielka inwestycja w system wycieraczek wejściowych, takich jak te dostępne w ofercie AJ Produkty, pozwoli ograniczyć wnoszenie zanieczyszczeń do wnętrza budynku. Mniejsza ilość brudu w budynku oznacza niższe nakłady finansowe na wynajem firm sprzątających. Zatrzymywanie substancji chemicznych czy żwiru bezpośrednio na wycieraczce także ogranicza zniszczenia drogich podłóg. Docenią to na pewno firmy używające podłóg żywicznych, które prezentują się doskonale, ale ich wymiana jest bardzo kosztowna. Wszystko dlatego, że podłoga wykonana z żywicy to jednolita tafla bezspoinowa, co uniemożliwia wymianę fragmentu zniszczonego miejsca. Wiele osób zapomina, że nieczystości i substancje wnoszone na obuwiu oraz unoszący się pył są przyczyną nieprzyjemnych i niepożądanych zapachów. Nierzadko ma to negatywny wpływ na procesy decyzyjne klientów firmy. Źle kojarzone zapachy typu, olej silnikowy, smar czy odchody wywołują złe samopoczucie, agresję lub lęk. Niestety to prawda – procesy decyzyjne potencjalnego klienta w takiej sytuacji oprą się jedynie o złe skojarzenia i zamiast zawarcia umowy lub sprzedaży produktu, zostanie tylko niesmak oraz złe wrażenie.

Dlaczego wycieraczki wejściowe są tak skuteczne?

Wycieraczki wejściowe firmy AJ Produkty posiadają wiele zalet estetycznych. Dobrze dobrana mata do aranżacji pomieszczenia wręcz zaprasza klienta do wizyty w firmie. Zadbane i lśniące podłogi dopełniają efektu pozytywnego pierwszego wrażenia. Aby tak rzeczywiście się stało, to wycieraczka wejściowa musi spełnić swoje zadanie. Zwykłe pocieranie obuwia o materiał nie usuwa większości zanieczyszczeń. Wycieraczka wejściowa posiada zatem specjalną konstrukcję, wypustki lub włókna, które zatrzymują brud, pył i substancje chemiczne na jej powierzchni. Przykładem maty wejściowej o specjalnej i estetycznej konstrukcji jest wycieraczka z chropowatą powierzchnią wykonaną z włókien polipropylenu. Jest to tworzywo, które dobrze funkcjonuje w zakresie temperatur od –20°C do +100°C. Dzięki wysokiej odporności termicznej wycieraczka z powierzchnią z polipropylenu świetnie nadaje się do użytku także zewnętrznego. Dodatkowym atutem polipropylenu jest wysoka odporność na czynniki chemiczne. Spód wycieraczki wykonany jest z antypoślizgowej powłoki winylowej. Mata przy nastąpieniu na jej powierzchnię nie zmieni swojego położenia, a stabilna pozycja to także bezpieczeństwo dla użytkowników. Osoba przekraczająca próg budynku nie przewróci się na wycieraczce, a przy tym usunie z obuwia substancje, które mogą doprowadzić do pośliźnięcia się na gładkiej podłodze. Zachowanie w czystości systemu wycieraczek wejściowych jest bardzo proste, ponieważ maty można odkurzać lub oczyszczać strumieniem wody.

Idealnie dobrana mata wejściowa to dobre pierwsze wrażenie estetyczne i pierwsza bariera bezpieczeństwa dla osób wchodzących do budynku. W dłuższej perspektywie czasu system wycieraczek wejściowych także ogranicza koszty związane utrzymaniem czystości budynku oraz wydłuża żywotność podłóg.

artykuł sponsorowanyWasze komentarze:

komentarze niedostępne

Jeśli w materiale użyto Twojego wizerunku, a ty nie wyrażasz na to zgody zgłoś to nam.
Portal internetowy Ino.online nie ponosi odpowiedzialności za treść prezentowanych opinii. Użytkownik dokonujący wpisu na łamach portalu, może ponieść za jego treść odpowiedzialność cywilną bądź karną. Komentarze naruszające dobre obyczaje i niezwiązane z tematem mogą być usuwane bez ostrzeżenia.
© copyright 2000-2018 Ino-online Media