Witaj! W trosce o lepszą ochronę danych i dostosowanie do zmian w prawie ochrony danych zmieniliśmy regulamin oraz politykę prywatności.   zrozumiałem i akceptuję

Poniżej możesz zapoznać się ze szczegółami. Polityka prywatności:

Definicje

1. Serwis: oznacza portal internetowy udostępniony w domenie internetowej pod adresem ino.online i pokrewnych tj. i-o.pl, ino24.pl, inowroclawianka.pl,
2. Administrator: oznacza firmę Ino-online Media, ul. Szczęśliwa 1, 88-100 Inowrocław, NIP: 556-181-85-16,
3. Ustawa: oznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 203, poz. 1371 ze zm.),
4. Przez Adres IP rozumie się adres protokołu internetowego, stanowiącego informację mogącą identyfikować Użytkownika,
5. Dane Osobowe oznaczają dane osobowe w rozumieniu artykułu 6. Ustawy, udostępniane przez Użytkowników, gromadzone za pośrednictwem Serwisu i przetwarzane przez Administratora,
6. Użytkownik oznacza odwiedzającego i korzystajacego z Serwisu,
7. Serwisy Zewnętrzne: oznacza inne strony internetowe, które nie stanowią własności, ani nie są bezpośrednio powiązane z Serwisem,
8. Operatorem Hostingowym jest OVH Sp. z o.o., 54-402 Wrocław ul. Szkocka 5 lok. 1, REGON: 933029040 NIP: 899-25-20-556,
9. Polityka oznacza niniejszą Politykę Prywatności.


Informacje ogólne

Administrator oświadcza, że wszystkie dane zarejestrowanych Użytkowników są starannie zabezpieczone i przechowywane. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są zgodnie z udzielonymi przez niego zezwoleniem, a także w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Ustawy oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną i rozporządzeniem Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, dalej zwane RODO.

Osoba zarejestrowana w Serwisie akceptuje niniejszy regulamin, zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych przez siebie informacji przez Serwis w celach statystycznych i marketingowych zgodnie z Ustawą oraz ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


Zbieranie danych

W celu udoskonalania portalu i rozwoju na potrzeby Użytkowników, Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
- poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
- poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. "ciasteczek"),
- poprzez gromadzenie logów serwera www przez Operatora Hostingowego.


Udostępnianie danych

Dane podlegają udostępnieniu uprawnionym do tego podmiotom zewnętrznym wyłącznie za zgodą Administratora lub osób których te dane dotyczą, jeśli zachodzi podejrzenie przestępstwa. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby lub Administratora. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania. Administrator nie przekazuje Danych Osobowych innym podmiotom. Dane Osobowe nie mogą obejmować "danych wrażliwych" w rozumieniu art. 27 ust. 1 Ustawy.

Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie przez Administratora swoich Danych Osobowych, usunięcia w części lub całości udostępnionych danych, co może wiązać się z poważnym ograniczeniem lub uniemożliwieniem korzystania z całości lub części Serwisu. Szczegółowe regulacje w tym zakresie opisuje punkt "Informacje praktyczne związane z systemem logowania".

Podczas przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników stosowane są zgodnie z wymaganiami ustawy i rozporządzeniem środki techniczne i organizacyjne, które mają na celu zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.


Informacja o plikach cookies

Serwis korzysta z plików cookies. Tzw. "ciasteczka" stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Hostingowy.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
- utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
- określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W ramach Serwisu stosowane są dwa główne rodzaje plików cookies: tzw. sesyjne oraz stałe. Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie w dziale ustawienia - sekcja prywatność. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Serwisem partnerów oraz przez zewnętrzne programy instalowane w postaci tzw. wtyczek np. społecznościowego serwisu Facebook.com lub innych.

Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/


Informacje praktyczne związane z systemem logowania

Użytkownik zobowiązany jest do ochrony swoich haseł dostępu do Serwisu przed dostępem do tego osób niepowołanych. Serwis nie udostępnia ani nie gromadzi hasła w niezakodowanej formie. W przypadku zagubienia hasła Serwis może przesłać nowe hasło wyłącznie na adres e-mail podany podczas rejestracji użytkownika Serwisu.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do stron portalu wynikający z przyczyn niezależnych od portalu, błędy lub niekompletność przesyłania informacji przez użytkowników portalu, błędy i awarie powstałe w wyniku przerw w funkcjonowania portalu.

Serwis udostępnia możliwość dodawania komentarzy, zdjęć i innych informacji multimedialnych internautom, w szczególności osobom zarejestrowanym w Serwisie. Rejestracja użytkowników w Serwisie jest bezpłatna i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych. Korzystanie z Serwisu i podawanie jakichkolwiek danych jest dobrowolne.

Użytkownicy Serwisu mogą korzystać z Serwisu oraz z utworów i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, własności intelektualnej oraz Ustawy o ochronie baz danych.

Użytkownik może w dowolnym momencie edytować swoje dane za pomocą dostępnych narzędzi Serwisu (sekcja profil), może też bezpośrednio zwrócić się do Administratora, przesyłając wiadomość e-mail pod adres portal@ino-online.pl aby dokonać zmian, dodania, usunięcia informacji o sobie, w tym także do cofnięcia zgody i "bycia zapomnianym". Wiadomość musi pochodzić z adresu e-mail podanego podczas rejestracji w Serwisie, w innym wypadku Administrator będzie próbował dokonać uwiarygodnienia Użytkownika na inne dostępne i możliwe sposoby. Administrator ma prawo odmówić usunięcia Danych Osobowych w wypadku, gdy Użytkownik naruszył zasady regulaminu portalu lub przepisy prawa, a zachowanie jego danych jest niezbędne do wyjaśnienia sprawy.


Postanowienia końcowe

Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani na stronie Serwisu. Wszelkie pytania, wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności Użytkownicy mogą wysłać na adres: portal@ino-online.pl.zrozumiałem i akceptuję

Nie chcą być odcięci od świata przez kolej

fot. MP
 REGION | 25 czerwca 2018, 12:07
Mieszkańcy Strzemkowa i lokalni samorządowcy sprzeciwiają się likwidacji przejazdu kolejowego w tej miejscowości. Kolej zapewnia, że nic nie jest jeszcze przesądzone.

r  e  k  l  a  m  a


Przypomnijmy, że w związku z planowaną modernizacją linii kolejowej Inowrocław-Bydgoszcz i podniesieniem prędkości pociągów do 200 km/h PKP PLK SA zamierza zlikwidować wszystkie przejazdy drogowe w poziomie szyn. Powstaną wiadukty, ale nie wszędzie.

Z informacji przesłanej przez kolej m.in. do samorządu powiatowego wynika, że w Jaksicach planowana jest budowa wiaduktu kolejowego w ramach istniejącej drogi powiatowej, a w Strzemkowie likwidacja przejazdu z uwagi na "bliską odległość przejazdu do budowanego wiaduktu drogowego w ramach obwodnicy Inowrocławia". To wywołało wyraźny sprzeciw ze strony samorządów, jak i mieszkańców. Budowana obecnie obwodnica nie poprawi bowiem komunikacji dla Strzemkowa i okolicznych miejscowości, a wręcz ją pogorszy. Po likwidacji przejazdu, mieszkańcy skazani będą na spory objazd w celu dotarcia do Sławęcinka i trasy Inowrocław-Bydgoszcz. Dodatkowo planowane jest zamknięcie kilku innych przejazdów m.in. na drodze DW 246 w Złotnikach Kujawskich, czy na drodze gminnej Dobrogościce - Rucewo.

Podczas niedawnego spotkania przedstawiciele kolei omówili poszczególne przejazdy na modernizowanej linii 131 i wysłuchali argumentów sprzeciwiających. - Podkreślili, że są na etapie przygotowania do prac projektowych, stąd to spotkanie. Obiecali, że przy kolejnym spotkaniu przedstawią więcej szczegółów i poprosili samorządy o spotkania z mieszkańcami poszczególnych gmin i zarządców dróg o przeanalizowanie na spokojnie przedstawionych propozycji - relacjonuje Zarząd Dróg Powiatowych. Kolejne spotkanie zaplanowano na 17 lipca również w siedzibie ZDP. [MP]Wasze komentarze:

cobytu

Inowrocław
[236]
2018-06-26 09:40:30 | zgłoś do moderacji

Rycho b - panujący po "załatwieniu" obwodnicy tak osiadł na laurach, że cieszmy się, że w ogóle mamy wjazd na tą obwodnicę, bo i tego mogło nie być. O zmianach na kolei mówiło się w branży TSL już od dawna i raczej każdy zainteresowany wiedział o planach likwidacji przejazdów na poziomie szyn. Walczyć należy o wiadukty nad torami, a nie skazywać mieszkańców na objazdy. Łatwo powiedzieć - niech sobie objeżdżają - kiedy się tam nie mieszka. Tak samo jest ze skomunikowaniem obwodnicy z Inowrocławskimi Strefami Gospodarczymi - brak skomunikowania i znowu ucierpią mieszkańcy. "Dobrze" chociaż, że w tych strefach niewiele się dzieje ;) Panujący zamiast rozejrzeć się dookoła i poszukać pomysłów, które de facto leżą pod nosem, nie wykazuje żadnego zainteresowania sprawami ekonomicznymi miasta. Zainteresowanie i dialog - to są cechy dobrego włodarza miasta. A tu brakuje jednego i drugiego, bo zamiast dialogu są fochy na wszystkich dookoła. A już najbardziej śmieszy ostatnia akcja pod Lidlem w sobotę.

Cichyyy

Inne miasto
[144]
2018-06-26 07:10:30 | zgłoś do moderacji

Czym Wy się martwicie? 200 km/h PKP? Chyba w przyszłym stuleciu... Oni nawet nie wiedzą co to punktualność...

TAB015

Inowrocław
[742]
2018-06-25 23:03:06 | zgłoś do moderacji

Wygląda, że brak nam przezorności. Niestety!

Marek Browiński

Inowrocław
[3464]
 online 
2018-06-25 16:02:22 | zgłoś do moderacji

Proszę przeczytać komentarz Rycha i wszystko się wyjaśni

red

Inowrocław
[385]
2018-06-25 15:53:53 | zgłoś do moderacji

Panie Marku, proszę pisać po polsku i gramatycznie, be z treści tego krótkiego zdania nic nie wynika.

Marek Browiński

Inowrocław
[3464]
 online 
2018-06-25 15:27:47 | zgłoś do moderacji

#Brejzamusiodejść takie cieszył że budują, że bal się odezwać.

Rycho b

Inowrocław
[786]
2018-06-25 15:23:06 | zgłoś do moderacji

Ten przejazd ze względu na docelowy i to niedługo wzrost prędkości na trasie Ino.-Bydgoszcz i tak jest do likwidacji. Dziwi marazm w wykonaniu władz lokalnych którzy jak dopust Boży traktują projektantów obwodnicy. Trzeba w czasie projektowania (a to budowa w systemie projektuj i buduj) walczyć o takie sytuowanie dróg dojazdowych i zastępczych aby mieszkający przy przewracanych do góry nogami terenach i drogach lokalnych byli zadowoleni. Gmina dała ciała przy drodze w Balinie, tej wzdłuż ogrodzenia lotniska. Inwestor zrobił wąziutką dróżkę na jedno auto z jedną mijanką a mieszkający za obwodnicą w kierunku na Słońsko mają wydłużoną drogę dla dostawczych i ciężarówek o przeszło dwadzieścia kilometrów gdy chcą jechać do Inowrocławia. Albo nielegalnie po tej za wąskiej dróżce z Balina do Latkowa rozwalając ją. Ilośc ocierek i urwanych lusterek na tej drodze jest imponująca. Podobnie nie popisał się prezydent Inowrocławia. Obwodnica zlikwidowała przejazd na Kolejowej w Szymborzu. Trzeba było wymóc na inwestorze aby przedłużył Polną do Wielkopolskiej. Za co ci włodarze biorą ciężką kasę? Za otwieranie, zaszczycanie, wręczanie i patronowanie? To się musi zmienić.

moniczka12

Inowrocław
[898]
2018-06-25 15:09:03 | zgłoś do moderacji

Niech tunele porobią a nie tylko likwidować

RACJA STANU

Rabin
[217]
2018-06-25 13:42:27 | zgłoś do moderacji

Kolej kieruje się dyrektywami UE i nic tego już nie zatrzyma .Chyba ,że wyjdziemy z UE.Takie punkty jak Strzemkowo i wiele innych nie są brane pod uwagę.Ważne jest aby szybkośc od Wrocławia -Poznania -Bygdoszczy -Gdyni w końcu osiągnęła 200 km na godzinę.Kolej weszła w system Deutsche Eisenbahn .Polscy maszyniści już jeżdżą w DB i szkolą się na nowych lokomotywach DB.Nic już nie zatrzyma rozwoju kolei ,wychodzimy z zaścianka, a w tym przypadku poprostu objazd.

papi65

Inowrocław
[253]
2018-06-25 13:21:10 | zgłoś do moderacji

powstaja rezerwaty czy getta?

Hamlet

moje miasto
[1654]
2018-06-25 12:44:57 | zgłoś do moderacji

Mieszkancy powinni wybudowac sobię drogę w czynie społecznym.Czy my nigdy nie wyjdziemy z tego zascianka zawsze cos stoi na przeszkodzie zawsze jest jakies ale- czekam na parowoz bo zegarki mozna będzie regulowac

cobytu

Inowrocław
[236]
2018-06-25 12:21:59 | zgłoś do moderacji

Przejazdy kolejowe na poziomie szyn powinny być zlikwidowane, ale nie powinno się skazywać mieszkańców na "nadkładanie" drogi. A co ze służbami ratunkowymi?!
Uwaga: 
zaloguj się lub jeśli nie masz konta zarejestruj się aby dodać komentarz.
Jeśli w materiale użyto Twojego wizerunku, a ty nie wyrażasz na to zgody zgłoś to nam.
Portal internetowy Ino.online nie ponosi odpowiedzialności za treść prezentowanych opinii. Użytkownik dokonujący wpisu na łamach portalu, może ponieść za jego treść odpowiedzialność cywilną bądź karną. Komentarze naruszające dobre obyczaje i niezwiązane z tematem mogą być usuwane bez ostrzeżenia.
© copyright 2000-2018 Ino-online Media