Witaj! W trosce o lepszą ochronę danych i dostosowanie do zmian w prawie ochrony danych zmieniliśmy regulamin oraz politykę prywatności.   zrozumiałem i akceptuję

Poniżej możesz zapoznać się ze szczegółami. Polityka prywatności:

Definicje

1. Serwis: oznacza portal internetowy udostępniony w domenie internetowej pod adresem ino.online i pokrewnych tj. i-o.pl, ino24.pl, inowroclawianka.pl,
2. Administrator: oznacza firmę Ino-online Media, ul. Szczęśliwa 1, 88-100 Inowrocław, NIP: 556-181-85-16,
3. Ustawa: oznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 203, poz. 1371 ze zm.),
4. Przez Adres IP rozumie się adres protokołu internetowego, stanowiącego informację mogącą identyfikować Użytkownika,
5. Dane Osobowe oznaczają dane osobowe w rozumieniu artykułu 6. Ustawy, udostępniane przez Użytkowników, gromadzone za pośrednictwem Serwisu i przetwarzane przez Administratora,
6. Użytkownik oznacza odwiedzającego i korzystajacego z Serwisu,
7. Serwisy Zewnętrzne: oznacza inne strony internetowe, które nie stanowią własności, ani nie są bezpośrednio powiązane z Serwisem,
8. Operatorem Hostingowym jest OVH Sp. z o.o., 54-402 Wrocław ul. Szkocka 5 lok. 1, REGON: 933029040 NIP: 899-25-20-556,
9. Polityka oznacza niniejszą Politykę Prywatności.


Informacje ogólne

Administrator oświadcza, że wszystkie dane zarejestrowanych Użytkowników są starannie zabezpieczone i przechowywane. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są zgodnie z udzielonymi przez niego zezwoleniem, a także w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Ustawy oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną i rozporządzeniem Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, dalej zwane RODO.

Osoba zarejestrowana w Serwisie akceptuje niniejszy regulamin, zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych przez siebie informacji przez Serwis w celach statystycznych i marketingowych zgodnie z Ustawą oraz ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


Zbieranie danych

W celu udoskonalania portalu i rozwoju na potrzeby Użytkowników, Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
- poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
- poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. "ciasteczek"),
- poprzez gromadzenie logów serwera www przez Operatora Hostingowego.


Udostępnianie danych

Dane podlegają udostępnieniu uprawnionym do tego podmiotom zewnętrznym wyłącznie za zgodą Administratora lub osób których te dane dotyczą, jeśli zachodzi podejrzenie przestępstwa. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby lub Administratora. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania. Administrator nie przekazuje Danych Osobowych innym podmiotom. Dane Osobowe nie mogą obejmować "danych wrażliwych" w rozumieniu art. 27 ust. 1 Ustawy.

Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie przez Administratora swoich Danych Osobowych, usunięcia w części lub całości udostępnionych danych, co może wiązać się z poważnym ograniczeniem lub uniemożliwieniem korzystania z całości lub części Serwisu. Szczegółowe regulacje w tym zakresie opisuje punkt "Informacje praktyczne związane z systemem logowania".

Podczas przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników stosowane są zgodnie z wymaganiami ustawy i rozporządzeniem środki techniczne i organizacyjne, które mają na celu zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.


Informacja o plikach cookies

Serwis korzysta z plików cookies. Tzw. "ciasteczka" stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Hostingowy.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
- utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
- określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W ramach Serwisu stosowane są dwa główne rodzaje plików cookies: tzw. sesyjne oraz stałe. Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie w dziale ustawienia - sekcja prywatność. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Serwisem partnerów oraz przez zewnętrzne programy instalowane w postaci tzw. wtyczek np. społecznościowego serwisu Facebook.com lub innych.

Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/


Informacje praktyczne związane z systemem logowania

Użytkownik zobowiązany jest do ochrony swoich haseł dostępu do Serwisu przed dostępem do tego osób niepowołanych. Serwis nie udostępnia ani nie gromadzi hasła w niezakodowanej formie. W przypadku zagubienia hasła Serwis może przesłać nowe hasło wyłącznie na adres e-mail podany podczas rejestracji użytkownika Serwisu.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do stron portalu wynikający z przyczyn niezależnych od portalu, błędy lub niekompletność przesyłania informacji przez użytkowników portalu, błędy i awarie powstałe w wyniku przerw w funkcjonowania portalu.

Serwis udostępnia możliwość dodawania komentarzy, zdjęć i innych informacji multimedialnych internautom, w szczególności osobom zarejestrowanym w Serwisie. Rejestracja użytkowników w Serwisie jest bezpłatna i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych. Korzystanie z Serwisu i podawanie jakichkolwiek danych jest dobrowolne.

Użytkownicy Serwisu mogą korzystać z Serwisu oraz z utworów i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, własności intelektualnej oraz Ustawy o ochronie baz danych.

Użytkownik może w dowolnym momencie edytować swoje dane za pomocą dostępnych narzędzi Serwisu (sekcja profil), może też bezpośrednio zwrócić się do Administratora, przesyłając wiadomość e-mail pod adres portal@ino-online.pl aby dokonać zmian, dodania, usunięcia informacji o sobie, w tym także do cofnięcia zgody i "bycia zapomnianym". Wiadomość musi pochodzić z adresu e-mail podanego podczas rejestracji w Serwisie, w innym wypadku Administrator będzie próbował dokonać uwiarygodnienia Użytkownika na inne dostępne i możliwe sposoby. Administrator ma prawo odmówić usunięcia Danych Osobowych w wypadku, gdy Użytkownik naruszył zasady regulaminu portalu lub przepisy prawa, a zachowanie jego danych jest niezbędne do wyjaśnienia sprawy.


Postanowienia końcowe

Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani na stronie Serwisu. Wszelkie pytania, wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności Użytkownicy mogą wysłać na adres: portal@ino-online.pl.zrozumiałem i akceptuję

Zburzą stary budynek i postawią nowy

fot. MJ
 INOWROCŁAW | 15 czerwca 2018, 11:17
Po blisko roku od ogłoszenia pierwszego przetargu podpisano umowę na przebudowę inowrocławskiego oddziału WORD w Bydgoszczy. W styczniu 2019 egzaminy na prawo jazdy mają odbywać się już w zupełnie innych, komfortowych warunkach.

r  e  k  l  a  m  a


Najpierw rozbiórka garaży, potem budowa nowego obiektu, a następnie rozbiórka starego budynku i budowa parkingu. Tak w skrócie zmieni się krajobraz przy ul. Orłowskiej 48.

O tym, że Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy planuje gruntownie przebudować swój inowrocławski oddział informowaliśmy już w lipcu 2017 roku, kiedy to ogłoszono pierwszy przetarg na to zadanie. Do realizacji zgłosiła się jedna firma - Mega z Inowrocławia, ale zaoferowana kwota (4,2 mln złotych), okazała się wyższa, niż ta, którą zamierzano przeznaczyć (3,4 mln zł). Do drugiego przetargu zgłosiły się trzy firmy, ale postępowanie ponownie unieważniono z tego samego powodu. W trzecim podejściu zwiększono pulę środków na sfinansowanie zadania do 4,1 mln złotych. Jedyny oferent, firma Mega, zaproponowała 4,3 mln złotych i to ona zrealizuje inwestycję.

Na uroczyste podpisanie umowy do Inowrocławia przyjechali dziś marszałek województwa i jego zastępca oraz dyrektor WORD w Bydgoszczy. W konferencji uczestniczyli też prezydent Inowrocławia i prezes firmy Mega.

- My wiedzieliśmy, że trzeba będzie wyburzyć to, co tutaj się znajduje, ale przez ten czas, kiedy uczyliśmy się funkcjonować tutaj w Inowrocławiu mogliśmy też dobrze zaprojektować nową inwestycję. Poznaliśmy miejsce, poznaliśmy oczekiwania mieszkańców i sądzę, że projekt spełni oczekiwania najwybredniejszych, którzy zobaczą w tym obiekcie funkcjonalność, nowoczesność. Jest to projekt na miarę XXI wieku - mówił Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.

- Inwestycja podzielona zostanie na cztery etapy. Nowy budynek będzie blisko betonowego płotu. Na miejscu istniejącego obiektu będzie parking. Pierwszy etap to rozbiórka garaży, prace ziemne i oddanie do użytku budynku właściwego w stanie surowym. Drugi etap to wszystkie prace instalacyjne, wykończeniowe. Trzeci etap to rozbiórka tego dotychczasowego obiektu i czwarty etap - zagospodarowanie terenu, parkingi - mówił Andrzej Gross, dyrektor WORD w Bydgoszczy.

Prace mają ruszyć w ciągu kilku dni i powinny zostać zakończone do stycznia 2019 roku. Środki na sfinansowanie inwestycji pochodzą z WORD Bydgoszcz. [MJ]
Wasze komentarze:

cobytu

Inowrocław
[236]
2018-07-10 12:57:17 | zgłoś do moderacji

Ciekawe co za chemikalia tak śmierdzą i drażnią oczy i układ oddechowy na tej budowie?

aniam

Inowrocław
[1]
2018-07-10 11:01:23 | zgłoś do moderacji

Proponowałabym najpierw zająć się naprawą serwera, którego usterka uniemożliwia zadawanie egzaminów. Problem ciągnie się od niemal tygodnia, a po wielu próbach nawiązania połączenia telefonicznego, wydział obsługi klienta oznajmia, że na tą chwilę nie są w stanie określić ile czasu jeszcze zajmie naprawa usterki. Z tego co wiem to nie pierwsza taka sytuacja.

Wezsietato

Inowrocław
[280]
2018-06-17 09:15:24 | zgłoś do moderacji

Twoje sekrety ujrzały światło dzienne... dupa boli?

BlackwaterX

RBN
[519]
2018-06-17 09:04:33 | zgłoś do moderacji

Jak to mówią, uderz w stół... Nie musisz tu wywlekać mrocznych sekretów swojego dzieciństwa. Idź posiedzieć u starego na kolanach, hahaha

Wezsietato

Inowrocław
[280]
2018-06-17 08:46:31 | zgłoś do moderacji

Browinski na jesien wróci do taxi... przykro mi ze tata cię brał... chyba jesteś pod stała kontrola psychologa... taka trauma ... dupa boli?

Maciej=)

Inowrocław
[306]
2018-06-17 00:38:13 | zgłoś do moderacji

Kiedyś ktoś coś o terenie na którym jest stadion że już dawno temu jeszcze przed barażem Goplanii z Żaganiem oznajmił iż teren Goplanii jest podzielony na działki budowlane... jak widać coś w tym jest.

BlackwaterX

RBN
[519]
2018-06-15 22:16:13 | zgłoś do moderacji

Weźmnietato, w twojej wypowiedzi wkradła się literówka. Zapewne miałeś na myśli: Na jesień Browiński się ucieszy :)

GOPLANIA1921

Inowrocław
[107]
2018-06-15 21:15:50 | zgłoś do moderacji

A co z budynkami klubowymi Goplanii? Przypominam, ze caly stadion został przekazany przez PKP!!! A Word nie płaci nawet złotówki!!!!!

Staryramol

Inowrocław
[36]
2018-06-15 18:42:15 | zgłoś do moderacji

Ciekawe czy toi toi-e na czas budowy będą objęte rozszeżonym ubezpieczeniem od zamachów terrorystycznych:)

Wezsietato

Inowrocław
[280]
2018-06-15 17:54:28 | zgłoś do moderacji

Browinski na jesień się uciszy :)

Piotr5656

Inowrocław
[5]
2018-06-15 16:25:29 | zgłoś do moderacji

Ten Browiński to jest As powinien zostać prezydentem to by była porażka wszystko wie najlepiej i oczywiście wszystko by zrobił najlepiej człowiek dramat

Rycho b

Inowrocław
[786]
2018-06-15 13:56:14 | zgłoś do moderacji

Ja bym proponował pośle następny WORD powołać w Kamionku. Trzy krzyżówki a więc jeszcze łatwiej byłoby zdać egzamin. A że kursanty po wjeżdzie do normalnego miasta jak zobaczą tramwaj czy wjadą na rondo ze światłami będą wskakiwać na drzewo to już nie poselska sprawa.

Marek Browiński

Inowrocław
[3464]
 online 
2018-06-15 13:46:17 | zgłoś do moderacji

Na jesieni obaj przejdą do historii :)

cobytu

Inowrocław
[236]
2018-06-15 13:41:49 | zgłoś do moderacji

FanDobrejZmiany jak marszałek tak lubi prezydenta to niech go sobie zabierze do urzędu marszałkowskiego

Marek Browiński

Inowrocław
[3464]
 online 
2018-06-15 12:32:14 | zgłoś do moderacji

WORDy powinny być zlikwidowane ustawą. Ta instytucja jest po prostu zbyt zna i powstała tylko jako polityczna synekura.

cobytu

Inowrocław
[236]
2018-06-15 12:31:59 | zgłoś do moderacji

Królowa Saby używanie kierunkowskazów świadczy tylko i wyłącznie o dobrym wychowaniu i życzliwości na drodze wobec innych uczestników ruchu. Nieużywanie świadczy o czym w takim razie? Pozdrawiam

FanDobrejZmiany

Inowrocław
[758]
2018-06-15 12:26:46 | zgłoś do moderacji

Wygląda ta wizja przyzwoicie muszę przyznać, dobrze że hajs na to idzie z Bydgoszczy,jak wicemarszałek mówił że jest przekonany że w styczniu się spotkają na otwarciu w tym samym gronie to Ryszardowi od ucha do ucha się śmiała papucha 😀

Królowa Saby

Inowrocław
[523]
2018-06-15 11:57:20 | zgłoś do moderacji

Szybko się zwróci i zacznie zarabiać.

Nie mogę zrozumieć jednej rzeczy; kiedy nie włączysz kierunku na państwowym egzaminie, to masz pewne, że nie zdałeś. Kiedy już dostaniesz uprawnienia i wówczas nie włączysz kierunku to co?. NIC.

monisia90

Centrum miasta
[62]
2018-06-15 11:34:40 | zgłoś do moderacji

Czas najwyższy :)
Uwaga: 
zaloguj się lub jeśli nie masz konta zarejestruj się aby dodać komentarz.
Jeśli w materiale użyto Twojego wizerunku, a ty nie wyrażasz na to zgody zgłoś to nam.
Portal internetowy Ino.online nie ponosi odpowiedzialności za treść prezentowanych opinii. Użytkownik dokonujący wpisu na łamach portalu, może ponieść za jego treść odpowiedzialność cywilną bądź karną. Komentarze naruszające dobre obyczaje i niezwiązane z tematem mogą być usuwane bez ostrzeżenia.
© copyright 2000-2018 Ino-online Media