Witaj! W trosce o lepszą ochronę danych i dostosowanie do zmian w prawie ochrony danych zmieniliśmy regulamin oraz politykę prywatności.   zrozumiałem i akceptuję

Poniżej możesz zapoznać się ze szczegółami. Polityka prywatności:

Definicje

1. Serwis: oznacza portal internetowy udostępniony w domenie internetowej pod adresem ino.online i pokrewnych tj. i-o.pl, ino24.pl, inowroclawianka.pl,
2. Administrator: oznacza firmę Ino-online Media, ul. Szczęśliwa 1, 88-100 Inowrocław, NIP: 556-181-85-16,
3. Ustawa: oznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 203, poz. 1371 ze zm.),
4. Przez Adres IP rozumie się adres protokołu internetowego, stanowiącego informację mogącą identyfikować Użytkownika,
5. Dane Osobowe oznaczają dane osobowe w rozumieniu artykułu 6. Ustawy, udostępniane przez Użytkowników, gromadzone za pośrednictwem Serwisu i przetwarzane przez Administratora,
6. Użytkownik oznacza odwiedzającego i korzystajacego z Serwisu,
7. Serwisy Zewnętrzne: oznacza inne strony internetowe, które nie stanowią własności, ani nie są bezpośrednio powiązane z Serwisem,
8. Operatorem Hostingowym jest OVH Sp. z o.o., 54-402 Wrocław ul. Szkocka 5 lok. 1, REGON: 933029040 NIP: 899-25-20-556,
9. Polityka oznacza niniejszą Politykę Prywatności.


Informacje ogólne

Administrator oświadcza, że wszystkie dane zarejestrowanych Użytkowników są starannie zabezpieczone i przechowywane. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są zgodnie z udzielonymi przez niego zezwoleniem, a także w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Ustawy oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną i rozporządzeniem Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, dalej zwane RODO.

Osoba zarejestrowana w Serwisie akceptuje niniejszy regulamin, zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych przez siebie informacji przez Serwis w celach statystycznych i marketingowych zgodnie z Ustawą oraz ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


Zbieranie danych

W celu udoskonalania portalu i rozwoju na potrzeby Użytkowników, Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
- poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
- poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. "ciasteczek"),
- poprzez gromadzenie logów serwera www przez Operatora Hostingowego.


Udostępnianie danych

Dane podlegają udostępnieniu uprawnionym do tego podmiotom zewnętrznym wyłącznie za zgodą Administratora lub osób których te dane dotyczą, jeśli zachodzi podejrzenie przestępstwa. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby lub Administratora. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania. Administrator nie przekazuje Danych Osobowych innym podmiotom. Dane Osobowe nie mogą obejmować "danych wrażliwych" w rozumieniu art. 27 ust. 1 Ustawy.

Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie przez Administratora swoich Danych Osobowych, usunięcia w części lub całości udostępnionych danych, co może wiązać się z poważnym ograniczeniem lub uniemożliwieniem korzystania z całości lub części Serwisu. Szczegółowe regulacje w tym zakresie opisuje punkt "Informacje praktyczne związane z systemem logowania".

Podczas przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników stosowane są zgodnie z wymaganiami ustawy i rozporządzeniem środki techniczne i organizacyjne, które mają na celu zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.


Informacja o plikach cookies

Serwis korzysta z plików cookies. Tzw. "ciasteczka" stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Hostingowy.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
- utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
- określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W ramach Serwisu stosowane są dwa główne rodzaje plików cookies: tzw. sesyjne oraz stałe. Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie w dziale ustawienia - sekcja prywatność. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Serwisem partnerów oraz przez zewnętrzne programy instalowane w postaci tzw. wtyczek np. społecznościowego serwisu Facebook.com lub innych.

Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/


Informacje praktyczne związane z systemem logowania

Użytkownik zobowiązany jest do ochrony swoich haseł dostępu do Serwisu przed dostępem do tego osób niepowołanych. Serwis nie udostępnia ani nie gromadzi hasła w niezakodowanej formie. W przypadku zagubienia hasła Serwis może przesłać nowe hasło wyłącznie na adres e-mail podany podczas rejestracji użytkownika Serwisu.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do stron portalu wynikający z przyczyn niezależnych od portalu, błędy lub niekompletność przesyłania informacji przez użytkowników portalu, błędy i awarie powstałe w wyniku przerw w funkcjonowania portalu.

Serwis udostępnia możliwość dodawania komentarzy, zdjęć i innych informacji multimedialnych internautom, w szczególności osobom zarejestrowanym w Serwisie. Rejestracja użytkowników w Serwisie jest bezpłatna i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych. Korzystanie z Serwisu i podawanie jakichkolwiek danych jest dobrowolne.

Użytkownicy Serwisu mogą korzystać z Serwisu oraz z utworów i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, własności intelektualnej oraz Ustawy o ochronie baz danych.

Użytkownik może w dowolnym momencie edytować swoje dane za pomocą dostępnych narzędzi Serwisu (sekcja profil), może też bezpośrednio zwrócić się do Administratora, przesyłając wiadomość e-mail pod adres portal@ino-online.pl aby dokonać zmian, dodania, usunięcia informacji o sobie, w tym także do cofnięcia zgody i "bycia zapomnianym". Wiadomość musi pochodzić z adresu e-mail podanego podczas rejestracji w Serwisie, w innym wypadku Administrator będzie próbował dokonać uwiarygodnienia Użytkownika na inne dostępne i możliwe sposoby. Administrator ma prawo odmówić usunięcia Danych Osobowych w wypadku, gdy Użytkownik naruszył zasady regulaminu portalu lub przepisy prawa, a zachowanie jego danych jest niezbędne do wyjaśnienia sprawy.


Postanowienia końcowe

Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani na stronie Serwisu. Wszelkie pytania, wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności Użytkownicy mogą wysłać na adres: portal@ino-online.pl.zrozumiałem i akceptuję

W mieście powstaną dwa ronda - pinezki

Na skrzyżowaniu ul. Pileckiego z ul. Orłowską dochodziło do wielu groźnych wypadków i kolizji. Po postawieniu znaków STOP sytuacja nieco się uspokoiła. fot. MP
 INOWROCŁAW | 13 czerwca 2018, 14:45
Skrzyżowania ul. Rotmistrza Pileckiego z Orłowską oraz Marcinkowskiego mają zostać przebudowane na mini ronda. Pojawią się tam tzw. "pinezki".

Jak informuje nas Zarząd Dróg Powiatowych, proponowane rozwiązanie to mini ronda typu "pinezka" z wyspą środkową całkowicie przejezdną składającą się gotowych, gumowych elementów prefabrykowanych pełniących rolę wyłączonej z ruchu wysepki środkowej kanalizującej ruch na skrzyżowaniu dróg publicznych o ruchu okrężnym. Ruch okrężny stanowi istotę tego rozwiązania, bo ma powodować redukcję prędkości w trakcie przejazdu przez skrzyżowanie.

- W maju przeprowadzono test przejezdności z udziałem policji, gdzie zasymulowano mini rondo o średnicy wyspy 3 metrów podczas normalnego ruchu pojazdów. Poproszono kierowców rożnych pojazdów, zwłaszcza pojazdów ciężarowych, o możliwość przejazdu wykonując manewry skrętu wokół "prowizorycznej wyspy". Stwierdzono na relacji Metalowców i Marcinkowskiego konieczność drobnej korekty wschodniej części wlotu ul. Marcinkowskiego, w celu zwiększenia promienia skrętu dla pojazdów ciężarowych. Test pozwolił dojść do wniosku, że mimo wszystko kierowcy bardzo dobrze radzili sobie z przejazdem przez takie skrzyżowanie. Zdajemy sobie sprawę, że to rozwiązanie nie jest do końca takim jakim by oczekiwali użytkownicy drogi, ze względu że nie będą miały parametrów ronda małego czy dużego. Natomiast rozwiązania te stosowane są w naszym kraju oraz od dawna w Europie, dlatego podjęto decyzję o zastosowaniu "pinezek", także na naszej sieci drogowej. Koszty budowy "pinezek" są kilkukrotnie niższe od budowy tradycyjnego ronda lub zamontowania sygnalizacji świetlnej - informuje Adam Bąkowski, starszy inspektor ds. decyzji administracyjnych w ZDP.W marcu w liście do starosty inowrocławskiego o powstanie tzw. mini rond w tych miejscach zaapelował inowrocławski bloger, Marek Browiński. Przekonywał, że skrzyżowania z ruchem okrężnym poprawią bezpieczeństwo kierowców w mieście.

Nadzieję na to ma także Zarząd Dróg Powiatowych. Drogowcy są w trakcie opracowania wymaganych dokumentów. Niezwłocznie po otrzymaniu niezbędnych opinii i zatwierdzenia organizacji ruchu przez organ zarządzający ruchem, przystąpią oni do wdrożenia tych elementów uspokojenia ruchu. Na razie nie znamy dokładnej daty wprowadzenia nowej organizacji ruchu w tych miejscach. [MP]Wasze komentarze:

Marek Browiński

Inowrocław
[3585]
 online 
2018-07-03 22:23:11 | zgłoś do moderacji

Co ty masz za kwity Jacku? Rozpowiadasz po mieście, że masz jakieś kwity, a ludzie boki zrywają :)

Mokal

Gmina
[188]
2018-07-03 21:48:13 | zgłoś do moderacji

Może i był , ale Twoich i syna nicków nikt nie policzy. A tak po za tym...nie strasz, nie strasz bo... Jest więcej kwitów na Ciebie niż się spodziewasz.

Marek Browiński

Inowrocław
[3585]
 online 
2018-07-03 21:00:44 | zgłoś do moderacji

Był głupszy i pisał jako Mateuszek, Mat Kat, Jacek Soplica, Alutka (o inicjałach J. B.) i wiele innych

Mokal

Gmina
[188]
2018-07-03 19:51:39 | zgłoś do moderacji

Panie Marku, a ja głupszego komentującego życie w Inowrocławiu. Oczywiście mam na myśli
tylko Ciebie.

Marek Browiński

Inowrocław
[3585]
 online 
2018-07-02 15:08:55 | zgłoś do moderacji

Głupszego komentarza dawno nie czytałem...

ob1

Inowrocław
[40]
2018-07-02 14:08:53 | zgłoś do moderacji

Czy nie ma w Inowrocławiu pilniejszych prac do wykonania na jezdniach? Jedynym powodem wypadków i kolizji na tym skrzyżowaniu jest jazda na pamięć. To teraz wyobraźcie sobie nie już kolizje, a wypadki na Niepodległości/WP, gdzie też p. Browiński chce ronda. Od zarania powstania dzielnicy Rąbin jest taki układ komunikacyjny, a tu tylko od powstania "małej obwodnicy". Niech Policja wzmocni prewencję na tych skrzyżowaniach i wystawia mandaty i zabiera uprawnienia wymuszającym, czy nie stosującym się do oznakowania, jak to kiedyś robiła "drogówka" z Radziejowa ustawiając się nieoznakowanym autem w pobliżu bardzo niebezpiecznego przejazdu kolejowego w Czołowie. Naraz ta wieść gruchnęła i wszyscy, czy dzień, czy noc obowiązkowo zatrzymują się na tym przejeździe.

jurek

Nowe
[309]
2018-06-18 14:44:32 | zgłoś do moderacji

wystarczy zamontować progi zwalniające przed skrzyżowaniem i po bólu..

URABUS

Inowrocław
[350]
2018-06-14 23:08:34 | zgłoś do moderacji

D E B I L I Z M !!!!!!!!!!!!!!!!!!

Błażej Spoko

Inowrocław
[2]
2018-06-14 20:20:21 | zgłoś do moderacji

KOLEJNY IDIOTYCZNY POMYSŁ ! ! ! WYDAWANIE NIE SWOICH PIENIĘDZY< ZADŁUŻANIE MIESZKAŃCÓW MIASTA. KOLEJNE BEZNADZIEJNE INWESTYCJE NIKOMU DO NICZEGO NIEPOTRZEBNE ! ! !

emir ekonom

Inowrocław
[831]
2018-06-14 12:10:29 | zgłoś do moderacji

Dobre
ha.ha.ha...
zweryfikujemy już jesienią.

BlackwaterX

RBN
[527]
2018-06-14 10:38:50 | zgłoś do moderacji

Pan Marek B. jest bardziej ogarnięty niż jego hejterzy razem wzięci :D

Maciej=)

Inowrocław
[310]
2018-06-14 09:56:55 | zgłoś do moderacji

I tak to nic nie zmieni zobaczycie...

quorthon

Inowrocław
[364]
2018-06-14 09:18:16 | zgłoś do moderacji

Znaki stop w tamtym miejscu sa calkiem niepotrzebne bo jest dobra widocznosc. Utrudniaja tylko ruch. Dobrze ze w koncu zrobia tam ronda bo nie brakuje slepych kretynow co jada na pamiec.

karol44

Inowrocław
[92]
2018-06-13 23:28:20 | zgłoś do moderacji

Pewnie dostają setki maili od taksówkarza i postanowili zrobić coś, żeby nikomu "głowy" nie zwracał. Będzie się cieszyć i przestanie się czepiać. Dobra taktyka.

wfm

Na emigracji
[34]
2018-06-13 21:25:24 | zgłoś do moderacji

Ludzie, litości to są tak proste skrzyżowania , że aż wstyd się nimi zajmować.Tam nie ma nic trudnego, zwykłe skrzyżowania na którym jedna z dróg ma pierwszeństwo przed drugą.

Marek Browiński

Inowrocław
[3585]
 online 

emir ekonom

Inowrocław
[831]
2018-06-13 20:08:50 | zgłoś do moderacji

Na tzw. rondzie pinezkowym pojazdy "duże" (ciągniki, ciężarówki autobusy....maszyny rolnicze itp.) mogą jechać przez "wyspę" (na szage).
Małe pojazdy muszą jechać pasem ruch.
...

Łotrzyk

Inowrocław
[24]
2018-06-13 16:38:01 | zgłoś do moderacji

jeśli to będzie rondo, przez środek którego da się przejechać, to nie zdziwi mnie jeśli sporadycznie ktoś uzna "a co mi tam, przejadę przez środek bo mi się śpieszy", gdyby tak było nagminnie to x metrów przed rondem musieliby zrobić ograniczenie do np. 30 km/h i w razie czego postawić fotoradar xD

backwithavengeance

Toruńskie
[1945]
2018-06-13 16:30:36 | zgłoś do moderacji

Jak obstawiacie?
Po ilu dniach od oddania do użytku jakiś wieśniak spowoduje kolizję?
:-D

Dubler

Inowrocław
[1399]
2018-06-13 16:20:38 | zgłoś do moderacji

Peres
OK, zgadzam się, ale ważna jest też zmiana podejścia decydentów do sprawy. Oby tak dalej! Następne skrzyżowania w kolejce.

kuba16

Inowrocław
[620]
2018-06-13 16:13:09 | zgłoś do moderacji

Dzisiaj jechałem przez oba skrzyżowania włączając się od Orłowskiej i Marcinkowskiego. Żadnych problemów nie widziałem.

peres76

Inowrocław
[547]
2018-06-13 16:08:15 | zgłoś do moderacji

Chwalić jak czytamy Marka Browińskiego który pisał do starosty.

Dubler

Inowrocław
[1399]
2018-06-13 15:58:05 | zgłoś do moderacji

Kogo chwalić?

BlackwaterX

RBN
[527]
2018-06-13 15:38:54 | zgłoś do moderacji

Wreszcie.
Uwaga: 
zaloguj się lub jeśli nie masz konta zarejestruj się aby dodać komentarz.
Jeśli w materiale użyto Twojego wizerunku, a ty nie wyrażasz na to zgody zgłoś to nam.
Portal internetowy Ino.online nie ponosi odpowiedzialności za treść prezentowanych opinii. Użytkownik dokonujący wpisu na łamach portalu, może ponieść za jego treść odpowiedzialność cywilną bądź karną. Komentarze naruszające dobre obyczaje i niezwiązane z tematem mogą być usuwane bez ostrzeżenia.
© copyright 2000-2018 Ino-online Media