Witaj! W trosce o lepszą ochronę danych i dostosowanie do zmian w prawie ochrony danych zmieniliśmy regulamin oraz politykę prywatności.   zrozumiałem i akceptuję

Poniżej możesz zapoznać się ze szczegółami. Polityka prywatności:

Definicje

1. Serwis: oznacza portal internetowy udostępniony w domenie internetowej pod adresem ino.online i pokrewnych tj. i-o.pl, ino24.pl, inowroclawianka.pl,
2. Administrator: oznacza firmę Ino-online Media, ul. Szczęśliwa 1, 88-100 Inowrocław, NIP: 556-181-85-16,
3. Ustawa: oznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 203, poz. 1371 ze zm.),
4. Przez Adres IP rozumie się adres protokołu internetowego, stanowiącego informację mogącą identyfikować Użytkownika,
5. Dane Osobowe oznaczają dane osobowe w rozumieniu artykułu 6. Ustawy, udostępniane przez Użytkowników, gromadzone za pośrednictwem Serwisu i przetwarzane przez Administratora,
6. Użytkownik oznacza odwiedzającego i korzystajacego z Serwisu,
7. Serwisy Zewnętrzne: oznacza inne strony internetowe, które nie stanowią własności, ani nie są bezpośrednio powiązane z Serwisem,
8. Operatorem Hostingowym jest OVH Sp. z o.o., 54-402 Wrocław ul. Szkocka 5 lok. 1, REGON: 933029040 NIP: 899-25-20-556,
9. Polityka oznacza niniejszą Politykę Prywatności.


Informacje ogólne

Administrator oświadcza, że wszystkie dane zarejestrowanych Użytkowników są starannie zabezpieczone i przechowywane. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są zgodnie z udzielonymi przez niego zezwoleniem, a także w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Ustawy oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną i rozporządzeniem Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, dalej zwane RODO.

Osoba zarejestrowana w Serwisie akceptuje niniejszy regulamin, zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych przez siebie informacji przez Serwis w celach statystycznych i marketingowych zgodnie z Ustawą oraz ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


Zbieranie danych

W celu udoskonalania portalu i rozwoju na potrzeby Użytkowników, Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
- poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
- poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. "ciasteczek"),
- poprzez gromadzenie logów serwera www przez Operatora Hostingowego.


Udostępnianie danych

Dane podlegają udostępnieniu uprawnionym do tego podmiotom zewnętrznym wyłącznie za zgodą Administratora lub osób których te dane dotyczą, jeśli zachodzi podejrzenie przestępstwa. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby lub Administratora. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania. Administrator nie przekazuje Danych Osobowych innym podmiotom. Dane Osobowe nie mogą obejmować "danych wrażliwych" w rozumieniu art. 27 ust. 1 Ustawy.

Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie przez Administratora swoich Danych Osobowych, usunięcia w części lub całości udostępnionych danych, co może wiązać się z poważnym ograniczeniem lub uniemożliwieniem korzystania z całości lub części Serwisu. Szczegółowe regulacje w tym zakresie opisuje punkt "Informacje praktyczne związane z systemem logowania".

Podczas przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników stosowane są zgodnie z wymaganiami ustawy i rozporządzeniem środki techniczne i organizacyjne, które mają na celu zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.


Informacja o plikach cookies

Serwis korzysta z plików cookies. Tzw. "ciasteczka" stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Hostingowy.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
- utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
- określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W ramach Serwisu stosowane są dwa główne rodzaje plików cookies: tzw. sesyjne oraz stałe. Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie w dziale ustawienia - sekcja prywatność. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Serwisem partnerów oraz przez zewnętrzne programy instalowane w postaci tzw. wtyczek np. społecznościowego serwisu Facebook.com lub innych.

Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/


Informacje praktyczne związane z systemem logowania

Użytkownik zobowiązany jest do ochrony swoich haseł dostępu do Serwisu przed dostępem do tego osób niepowołanych. Serwis nie udostępnia ani nie gromadzi hasła w niezakodowanej formie. W przypadku zagubienia hasła Serwis może przesłać nowe hasło wyłącznie na adres e-mail podany podczas rejestracji użytkownika Serwisu.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do stron portalu wynikający z przyczyn niezależnych od portalu, błędy lub niekompletność przesyłania informacji przez użytkowników portalu, błędy i awarie powstałe w wyniku przerw w funkcjonowania portalu.

Serwis udostępnia możliwość dodawania komentarzy, zdjęć i innych informacji multimedialnych internautom, w szczególności osobom zarejestrowanym w Serwisie. Rejestracja użytkowników w Serwisie jest bezpłatna i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych. Korzystanie z Serwisu i podawanie jakichkolwiek danych jest dobrowolne.

Użytkownicy Serwisu mogą korzystać z Serwisu oraz z utworów i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, własności intelektualnej oraz Ustawy o ochronie baz danych.

Użytkownik może w dowolnym momencie edytować swoje dane za pomocą dostępnych narzędzi Serwisu (sekcja profil), może też bezpośrednio zwrócić się do Administratora, przesyłając wiadomość e-mail pod adres portal@ino-online.pl aby dokonać zmian, dodania, usunięcia informacji o sobie, w tym także do cofnięcia zgody i "bycia zapomnianym". Wiadomość musi pochodzić z adresu e-mail podanego podczas rejestracji w Serwisie, w innym wypadku Administrator będzie próbował dokonać uwiarygodnienia Użytkownika na inne dostępne i możliwe sposoby. Administrator ma prawo odmówić usunięcia Danych Osobowych w wypadku, gdy Użytkownik naruszył zasady regulaminu portalu lub przepisy prawa, a zachowanie jego danych jest niezbędne do wyjaśnienia sprawy.


Postanowienia końcowe

Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani na stronie Serwisu. Wszelkie pytania, wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności Użytkownicy mogą wysłać na adres: portal@ino-online.pl.zrozumiałem i akceptuję

Inowrocław EXTRA | 20 maja 2018, 10:09    
Takie hobby to strzał w dziesiątkę!
Inowrocławskie Stowarzyszenie Archery Club Munin istnieje od 3 lat. Pomimo krótkiego okresu działania mają już oni na swoim koncie wiele sukcesów.
Inowrocławianie mogli podziwiać umiejętności łuczników podczas Dni Inowrocławia, Solankowego Koszmaru czy różnych innych festynów rodzinnych. Członkowie Stowarzyszenia prowadzą również tzw. "żywe lekcje historii" w szkołach w Inowrocławiu i okolicy, gdzie opowiadają o historii łuku.
Podczas takich lekcji młodzież może również dowiedzieć się o tym, jaki wpływ miały łuki na historię cywilizacji czy o jego roli podczas wojny jak i pokoju, o kulturze, życiu codziennym i historii wczesnego średniowiecza Skandynawów. Obalanych jest też wiele mitów narosłych na temat Wikingów, jak choćby ich słynne rogi na hełmach. Ciekawostką jest, że to właśnie stąd wzięła się nazwa Stowarzyszenia - jednymi ze znaków rozpoznawczych boga Odyna są kruki - Hugin (Myśl) i Munin (Pamięć), które codziennie przynoszą mu informacje, o tym co się dzieje w dziewięciu światach. Chodzi zatem o pamięć - by nie zapomnieć o tym co było, o historii, o starych rzemiosłach czy sportach.

Kto i kiedy wpadł na pomysł, żeby utworzyć Inowrocławskie Stowarzyszenie Archery Club Munin?

Artur Smolka: Na pomysł utworzenia stowarzyszenia wpadłem razem z żoną Joanną trzy lata temu. Rozpoczęliśmy od poszukiwań bezpiecznego miejsca do strzelania i takie miejsce udostępnił nam OSiR. Zimą mamy udostępnianą halę przy ulicy Rakowicza, a latem boisko, gdzie mamy dwie tarcze. Pomysł powstał z mojego zamiłowania do historii, preferuje głównie łucznictwo historyczne właśnie.Ilu członków liczy Wasz klub?

Artur Smolka: Na chwilę obecną ponad 30 osób z Inowrocławia i okolic. Jednak nie wszyscy pojawiają się na treningach. Przeważnie to około 10-12 osób trenuje.

Rozumiem, że w skład Archery Club Munin wchodzą głównie mężczyźni. Jednak nie tylko...

Beata Śmigielska: Ja jestem w stowarzyszeniu od ponad dwóch lat. Trafiłam tu za sprawą Artura. Studiuje fizjoterapię i to właśnie on prowadził nasze zajęcia. Zaczęło się od rozmowy, od tego czym w ogóle jest łucznictwo, potem pokazał mi na czym to hobby polega. Bardzo mi się spodobało i tak już zostałam. Jest to coś fajnego i można przy tym miło spędzić czas. Pozornie to hobby nie wymaga zbyt dużo siły na początku, ale potrafi zaciekawić i zainteresować. Jeśli chce się rozwijać w łucznictwie to trzeba ćwiczyć, bo jednak mięśnie trzeba mieć sprawne - chociażby po to, żeby cały dzień wytrzymać na zawodach.

Po jakim czasie zauważyliście efekty treningów?

Beata Śmigielska: Do klubu dołączyłam w listopadzie, a na moich pierwszych zawodach byłam już w kwietniu. We wrześniu byłam natomiast już na Mistrzostwach Polski, gdzie zajęłam czwarte miejsce, zabrakło mi dwóch punktów do podium. Wygrane w zawodach są miłe, ale to jest taki dodatek do samego strzelania, które sprawia mi największą radość.

Artur Smolka: Ja nie pamiętam, kiedy zacząłem osiągać pierwsze wyniki. Ale inaczej też podchodzę do zawodów. Dla mnie to są takie dodatkowe treningi, gdzie mam możliwość popróbować sobie rzeczy, których u nas na treningu nie mogę.W takim razie jak wyglądają takie zawody?

Beata: Mistrzostwa Polski to zawody dwudniowe. Trening zaczyna się od godzin porannych, są to oczywiście zawody na zewnątrz. W zależności od rodzaju zawodów dzielone są one na etapy - strzelanie tarczowe, figury 3D - polega to na strzelaniu do figur zwierząt i strzelanie techniczne. Przykładowo - strzela się do linii, która ma szerokość 5 cm, do pojawiających się i chowających rycerzy, są wahadła czy strzelanie z dużych odległości, jak 120 czy 80 metrów.

Artur: Należy dodać, że wyniki sportowe nie są naszym celem. Wiele osób w stowarzyszeniu dobrze strzela, ale nie są zainteresowani udziałem w zawodach. Robimy to dla przyjemności, żeby wspólnie miło spędzić czas, spalić trochę kalorii.

Beata: To jest również doskonała alternatywa dla dzieci, że mogą wyjść i spędzić czas w lesie, na świeżym powietrzu, a nie przed komputerem.

Czy nadal przyjmujecie nowych członków?

Artur Smolka: Oczywiście. Można dołączać do stowarzyszania na bieżąco. Zaczynamy wtedy od zapoznania się z regulaminem, w przypadku osoby niepełnoletniej potrzebna jest zgoda rodzica lub opiekuna, a jeżeli chce się z nami związać na dłużej to potrzebna jest zgoda lekarza.

Są jakieś przeciwwskazania do uprawiania tego sportu?

Artur: U dzieci jest to np. skolioza, bo łucznictwo jest jednak sportem jednostronnym, kontuzje barku - dlatego zawsze bezpieczniej jest, jak zadecyduje lekarz czy nie ma przeciwwskazań do uprawiania danej dyscypliny sportowej.Czy nowej osobie potrzebne są jakieś predyspozycje, podstawy do tego, żeby rozpocząć przygodę z łucznictwem? Jak można się z Wami skontaktować?

Artur: Każdy może spróbować, nie są wymagane żadne umiejętności. Potrzebna jest tylko chęć! Do dyspozycji mamy podstawowy sprzęt, który dobierany jest indywidualnie. Nie są również pobierane żadne składki, wszyscy w Stowarzyszeniu działają charytatywnie. Drzwi do naszego klubu są zawsze otwarte. Co jest fajne w tym hobby to fakt, że mogą w nim brać udział całe rodziny. Pozwala to na wspólne spędzenie czasu. Teraz nasze spotkania uzależnione są od pogody, dlatego umawiamy spotkania zawsze przez nasz profil na Facebooku. Na chwilę obecną treningi odbywają się dwa razy w tygodniu, popołudniami - we wtorki i piątki.

Na jakim sprzęcie trenujecie?

Artur: Mamy różne łuki. Część osób lubi łucznictwo sportowe, czyli tutaj mamy do dyspozycji typowe łuki składane typu hunter. Niestety olimpijskich łuków nie ma nikt z nas, ze względu na barierę finansową - taki olimpijski, bloczkowy łuk kosztuje kilkanaście tysięcy złotych. Głównie opieramy się na łucznictwie tradycyjnym, historycznym. Na początku ćwiczy się na łuku miękkim, w ten sposób zdobywa się technikę.

Wyniki sportowe nie są Waszym głównym celem, ale macie już sporo sukcesów na swoim koncie.

Beata: Dużo się tego nazbierało. Z ostatnich, to 12 maja podczas Mistrzostw Warmii i Mazur w łucznictwie terenowym tytuł wicemistrza Warmii i Mazur w łucznictwie terenowym w kategorii dzieci, łuki tradycyjne hunter zdobył nasz reprezentant Piotr Kulis. 22 kwietnia w IV Turnieju Łuczniczym o Puchar Dziekana Wydziału Leśnego - tutaj w kategorii junior I miejsce zajął Grzegorz Sądel, II miejsce Piotr Kulis, III w kategorii hunter kobiety zdobyłam ja (Beata Śmigielska - przyp. red.). 24 marca podczas I Toruńskiego Turnieju Łuczniczego ponownie Piotrek Kulis zdobył II miejsce w kategorii dzieci, III miejsce przypadło Dominikowi Polewskiemu, w kategorii junior pierwszy był Grzesiu Sądel, II miejsce dla Wiktora Zalety, a ja w kategorii senior kobiety zajęłam III miejsce. Natomiast do największych sukcesów w 2017 roku zaliczamy: złoty medal i tytuł Mistrzyni Polski w kategorii Łuków Naturalnych podczas Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Łucznictwie Tradycyjnym 2017 w Golubiu-Dobrzyniu zdobyty przez Joannę Rydzińską–Smolka, oraz srebrny medal Piotra Kulisa w kategorii łuków hunter. Ponadto złoty i srebrny medal Grzegorza Sądel i Piotra Kulisa podczas Mistrzostw Polski w Łucznictwie 3D IFAA/PFAA PBHC2017 w kategorii JMBBR.

Czy jest to sport niebezpieczny?

Artur: Łuk jest bronią i może być niebezpieczny. Dlatego zaczynamy od zapoznania się i podpisania regulaminu. Każdy musi go przestrzegać, dodatkowo doglądać sprzętu na jakim trenuje i wtedy wszystko będzie dobrze. Nic złego się nie stanie.Gdzie będzie można Was spotkać w najbliższym czasie?

Artur: Zostaliśmy zaproszeni do udziału w Jarmarku Kujawskim, który odbędzie się w czerwcu. Będziemy tam z Bractwem Wojowników Kruki, z którymi odbywamy też treningi we wtorki. Oni specjalizują się bardziej w fechtunku i walkach, ale my jako łucznicy będziemy z nimi brać udział w imprezie. Potem ostatni weekend sierpnia w Inowrocławiu w Solankach odbędzie się duża, dwudniowa impreza "Kruków" pod nazwą "Krucza Bryła Soli". Głównie będą to walki mieczem, ale my damy tam pokaz łuczniczy. Będzie też oczywiście nasze stanowisko, gdzie każdy będzie mógł spróbować swoich sił i sobie strzelić z łuku. Przy okazji zachęcamy do potrenowania z nami we wtorki. Jeśli nie łuki, to właśnie jest możliwość spróbowania się na miecze. Bractwo "Kruki" dysponuje mieczami i hełmami. Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do kontaktu.

Dziękujemy za rozmowę.reklamaprywatnośćo portalu
ogłoszeniamiasto firmjedzeniepracanieruchomościwydarzeniarepertuar kina
© copyright 2000-2018 Ino-online Media