Witaj! W trosce o lepszą ochronę danych i dostosowanie do zmian w prawie ochrony danych zmieniliśmy regulamin oraz politykę prywatności.   zrozumiałem i akceptuję

Poniżej możesz zapoznać się ze szczegółami. Polityka prywatności:

Definicje

1. Serwis: oznacza portal internetowy udostępniony w domenie internetowej pod adresem ino.online i pokrewnych tj. i-o.pl, ino24.pl, inowroclawianka.pl,
2. Administrator: oznacza firmę Ino-online Media, ul. Szczęśliwa 1, 88-100 Inowrocław, NIP: 556-181-85-16,
3. Ustawa: oznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 203, poz. 1371 ze zm.),
4. Przez Adres IP rozumie się adres protokołu internetowego, stanowiącego informację mogącą identyfikować Użytkownika,
5. Dane Osobowe oznaczają dane osobowe w rozumieniu artykułu 6. Ustawy, udostępniane przez Użytkowników, gromadzone za pośrednictwem Serwisu i przetwarzane przez Administratora,
6. Użytkownik oznacza odwiedzającego i korzystajacego z Serwisu,
7. Serwisy Zewnętrzne: oznacza inne strony internetowe, które nie stanowią własności, ani nie są bezpośrednio powiązane z Serwisem,
8. Operatorem Hostingowym jest OVH Sp. z o.o., 54-402 Wrocław ul. Szkocka 5 lok. 1, REGON: 933029040 NIP: 899-25-20-556,
9. Polityka oznacza niniejszą Politykę Prywatności.


Informacje ogólne

Administrator oświadcza, że wszystkie dane zarejestrowanych Użytkowników są starannie zabezpieczone i przechowywane. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są zgodnie z udzielonymi przez niego zezwoleniem, a także w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Ustawy oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną i rozporządzeniem Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, dalej zwane RODO.

Osoba zarejestrowana w Serwisie akceptuje niniejszy regulamin, zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych przez siebie informacji przez Serwis w celach statystycznych i marketingowych zgodnie z Ustawą oraz ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


Zbieranie danych

W celu udoskonalania portalu i rozwoju na potrzeby Użytkowników, Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
- poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
- poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. "ciasteczek"),
- poprzez gromadzenie logów serwera www przez Operatora Hostingowego.


Udostępnianie danych

Dane podlegają udostępnieniu uprawnionym do tego podmiotom zewnętrznym wyłącznie za zgodą Administratora lub osób których te dane dotyczą, jeśli zachodzi podejrzenie przestępstwa. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby lub Administratora. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania. Administrator nie przekazuje Danych Osobowych innym podmiotom. Dane Osobowe nie mogą obejmować "danych wrażliwych" w rozumieniu art. 27 ust. 1 Ustawy.

Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie przez Administratora swoich Danych Osobowych, usunięcia w części lub całości udostępnionych danych, co może wiązać się z poważnym ograniczeniem lub uniemożliwieniem korzystania z całości lub części Serwisu. Szczegółowe regulacje w tym zakresie opisuje punkt "Informacje praktyczne związane z systemem logowania".

Podczas przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników stosowane są zgodnie z wymaganiami ustawy i rozporządzeniem środki techniczne i organizacyjne, które mają na celu zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.


Informacja o plikach cookies

Serwis korzysta z plików cookies. Tzw. "ciasteczka" stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Hostingowy.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
- utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
- określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W ramach Serwisu stosowane są dwa główne rodzaje plików cookies: tzw. sesyjne oraz stałe. Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie w dziale ustawienia - sekcja prywatność. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Serwisem partnerów oraz przez zewnętrzne programy instalowane w postaci tzw. wtyczek np. społecznościowego serwisu Facebook.com lub innych.

Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/


Informacje praktyczne związane z systemem logowania

Użytkownik zobowiązany jest do ochrony swoich haseł dostępu do Serwisu przed dostępem do tego osób niepowołanych. Serwis nie udostępnia ani nie gromadzi hasła w niezakodowanej formie. W przypadku zagubienia hasła Serwis może przesłać nowe hasło wyłącznie na adres e-mail podany podczas rejestracji użytkownika Serwisu.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do stron portalu wynikający z przyczyn niezależnych od portalu, błędy lub niekompletność przesyłania informacji przez użytkowników portalu, błędy i awarie powstałe w wyniku przerw w funkcjonowania portalu.

Serwis udostępnia możliwość dodawania komentarzy, zdjęć i innych informacji multimedialnych internautom, w szczególności osobom zarejestrowanym w Serwisie. Rejestracja użytkowników w Serwisie jest bezpłatna i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych. Korzystanie z Serwisu i podawanie jakichkolwiek danych jest dobrowolne.

Użytkownicy Serwisu mogą korzystać z Serwisu oraz z utworów i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, własności intelektualnej oraz Ustawy o ochronie baz danych.

Użytkownik może w dowolnym momencie edytować swoje dane za pomocą dostępnych narzędzi Serwisu (sekcja profil), może też bezpośrednio zwrócić się do Administratora, przesyłając wiadomość e-mail pod adres portal@ino-online.pl aby dokonać zmian, dodania, usunięcia informacji o sobie, w tym także do cofnięcia zgody i "bycia zapomnianym". Wiadomość musi pochodzić z adresu e-mail podanego podczas rejestracji w Serwisie, w innym wypadku Administrator będzie próbował dokonać uwiarygodnienia Użytkownika na inne dostępne i możliwe sposoby. Administrator ma prawo odmówić usunięcia Danych Osobowych w wypadku, gdy Użytkownik naruszył zasady regulaminu portalu lub przepisy prawa, a zachowanie jego danych jest niezbędne do wyjaśnienia sprawy.


Postanowienia końcowe

Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani na stronie Serwisu. Wszelkie pytania, wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności Użytkownicy mogą wysłać na adres: portal@ino-online.pl.zrozumiałem i akceptuję

Inowrocław EXTRA | 18 maja 2018, 14:45    
Jubileusz śpiewaków i goście z Niemiec
Towarzystwo Śpiewu "Halka" świętuje jubileusz 95-lecia działalności. Dziś uroczystości w teatrze, w niedzielę koncerty w bazylice i Solankach.
Na chwilę obecną w inowrocławskim chórze - razem z dyrygentem Waldemarem Szafrańskim jest 46 członków. Śpiewają w kilku językach pieśni ludowe, rozrywkowe, musicalowe oraz sakralne.Chórzyści inowrocławskiej "Halki" oraz śpiewacy z niemieckiego Bad Oeynhausen spotkali się dziś w ratuszu z prezydentem Inowrocławiem Ryszardem Brejzą. - Bardzo się cieszę, że w Inowrocławiu mamy wciąż tak dużą grupę miłośników śpiewu. Jeszcze bardziej radują mnie międzynarodowe kontakty utrzymywane przez chórzystów - mówił włodarz, który obdarował swoich gości pamiątkami.Jednym z tenorów oraz obecnym prezesem "Halki" jest Eugeniusz Kubski, który tę rolę pełni już od 31 lat.

W tym roku przypada setna rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. To szczególny rok dla wszystkich Polaków, ale i dla chóru "Halka".

Eugeniusz Kubski: Nie da się ukryć, że szczególny. Jest mnóstwo imprez oraz koncertów, w których uczestniczyliśmy bądź będziemy uczestniczyć z tej okazji. Te dwie daty są prawie że zbieżne. Ten proces odzyskiwania niepodległości na terenie kraju trwał około dwóch lat, także prawie jesteśmy rówieśnikami Niepodległej. Krótko mówiąc z potrzeby śpiewania i patriotyzm zdecydowały o tym, że dwudziestu dziewięciu przyszłych śpiewaków-założycieli spotkało się w mątewskiej szkole powszechnej i tam - dokładnie 3 czerwca 1923 roku powołali do życia Towarzystwo Śpiewu "Halka". Nazwa też nie jest przypadkowa, bo pochodzi od pierwszej opery narodowej Stanisława Moniuszki. I tak trwamy do dziś...Od 1987 roku pełni pan funkcję prezesa chóru, ale w jego szeregi wstąpił pan o wiele wcześniej.

Eugeniusz Kubski: To był październik 1970 roku. Wówczas z kolegami uczyłem się zawodu w Zakładach Chemicznych - wtedy Sodowych. Proponowano wtedy młodym, uzdolnionym ludziom, żeby wstąpili w szeregi naszego chóru. Dokładnie w kwietniu minęła połowa tego okresu, całej historii jego istnienia, który spędziłem w chórze - od nastolatka do dziś. Zresztą kontynuując tradycje rodzinne, bo mój ojciec należał kiedyś do chóru, moja siostra również miała swój epizod w chórze, ale za to gdzie - w Watykanie i moja córka Magdalena - tak to trwa.Od jakiej funkcji zaczynał pan w chórze?


Eugeniusz Kubski: Na początku wiadomo - miałem 15,5 roku, a to za wcześnie, żeby od razu jakieś funkcje pełnić. Dość szybko jednak, bo po około 3 latach zdarzało się, że byłem jednym z członków pocztu sztandarowego. A już po 6 latach, czyli w 1976 roku zostałem wybrany, jako niespełna dwudziestojednoletni chłopak skarbnikiem chóru. Tak było przez dwie kadencje, ale w tym czasie będąc niespełna dwudziestoczteroletnim mężczyzną zostałem jednym z wiceprezesów. Kilka lat później zachorował nasz ówczesny prezes, mój poprzednik - pan Andrzej Gorzelańczyk. Będąc już częściowo sparaliżowany napisał lewą ręka na maszynie do pisania, że chce mnie na swojego następcę. Nieskromnie może, ale dodam, że w naszym chórze był te jego syn, Antoni, a mimo wszystko wybrał mnie. Mam nadzieję, że się nie pomylił. Zawsze czułem i czuję odpowiedzialność, żeby kontynuować to dzieło. W okresie międzywojennym było dziewięć chórów w Inowrocławiu, a pozostał jeden. Wiadomo, że są jeszcze inne chóry, ale z dużo mniejszymi tradycjami.

Macie na swoim koncie przeróżne sukcesy artystyczne...

Eugeniusz Kubski: Chcę powiedzieć, że "Halka" przeżywa taki złoty wiek. W ostatnich 5 latach daliśmy około 200 koncertów - przykładowo w 2017 - 40 koncertów, 2016 - 46. Odnosząc sukcesy zarówno na krajowych jak i międzynarodowych konkursach. Dwa razy uzyskaliśmy Grand Prix - jedno w ogólnopolskim, a drugie w wojewódzkim konkursie. Było Srebrne Pasmo w Szczecinie podczas konkursu pieśni pasyjnych, jesienią zeszłego roku zdobyliśmy 3. miejsce podczas XX Ogólnopolskiego Konkursu Chórów. To wszystko cieszy, raduje, mobilizuje do jeszcze większej, bardziej wytężonej pracy.

Jubileusz skłania do przemyśleń. Jakie towarzyszą panu?

Eugeniusz Kubski: Jest to moment refleksji, przemyśleń... reminiscencji. Jestem dumny, że mogę być prezesem takiego chóru, który liczy się zarówno w województwie, jak i całym kraju. Jesteśmy rozpoznawalni i zapraszani w różne miejsca.

Czego byście sobie życzyli?

Eugeniusz Kubski: Życzyłbym sobie, żebyśmy mieli - tak, jak do 2013 roku - sponsora głównego czy opiekuna, którym były do tego czasu Zakłady Chemiczne - teraz "Ciech". Nie mamy obecnie takiego kogoś. Gdyby się zjawiła jakaś firma, która zechciałaby nas wziąć pod swoje skrzydła to by nas bardzo uradowało.Kalendarium - ważniejsze daty

1923 - pierwsze organizacyjne spotkanie Towarzystwa, koncerty w Janikowie i Szymborzu
1925 - czwarta nagroda podczas Zjazdu Okręgowego w Gniewkowie
1926 - Zjazd Okręgowy w Mątwach, Towarzystwo otrzymuje poświęcony w kościele Opatrzności Bożej sztandar
1939 - koncerty na III Ogólnym Zjeździe Pomorskich Kół Śpiewaczych w Toruniu
1945 - pierwsze po II-wojnie światowej zebranie
1948 - jubileusz 25-lecia "Halki", poświęcenie nowego sztandaru
1949 - początek kryzysu, spadek liczby członków chóru
1953 - pierwsze rozważania o rozwiązaniu chóru "Halka"
1957 - Inowrocławskie Zakłady Sodowe obejmują patronat nad Towarzystwem Śpiewu "Halka"
1966 - kolejny kryzys
1967 - z inicjatywy kierownictwa Zakładów Sodowych odbywa się narada, podczas której zapada decyzja o odmłodzeniu chóru poprzez skierowanie do niego najzdolniejszych uczniów zawodu
1968 - pierwszy koncert w nowym składzie odbywa się w Toruniu podczas Festiwalu Pieśni Żołnierskiej
1973 - 50-lecie Towarzystwa
1977 - z inicjatywy ówczesnego prezesa Andrzeja Gorzelańczyka w Parku Solankowym odbył się pierwszy koncert chórów "Wiosna w Solankach"
1987 - prezesem chóru zostaje Eugeniusz Kubski
1995 - śmierć długoletniego dyrygenta Franciszka Emmonsa, wyjazd do Włoch i spotkanie z papieżem Janem Pawłem II, krótki koncert na Monte Cassino
1996 - pierwszy koncert "Halki" w Szpitalu Miejskim im Dra Ludwika Błażka
1997 - połączone chóry archidiecezji gnieźnieńskiej, w tym "Halka" śpiewają dla Ojca Świętego Jana Pawła II podczas uroczystości religijnych w Gnieźnie
1998 - z okazji 75-lecia chóru złote odznaki z laurem Polskiego Związku Chórów i Orkiestr otrzymują druhowie Gertruda Głodek i Ryszard Polaszewski
2001 - chór liczy 31 osób - 12 sopranów, 8 altów, 6 tenorów i 5 basów
2004 - "Halka" podczas XX uroczystej sesji Rady Miejskiej z okazji nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Inowrocławia Jego Świątobliwości Papieżowi Janowi II
2018 - chóry liczy 46 osób - razem z dyrygentem - 16 sopranów, 13 altów, 8 tenorów, 8 basów.

reklamaprywatnośćo portalu
ogłoszeniamiasto firmjedzeniepracanieruchomościwydarzeniarepertuar kina
© copyright 2000-2018 Ino-online Media