Witaj! W trosce o lepszą ochronę danych i dostosowanie do zmian w prawie ochrony danych zmieniliśmy regulamin oraz politykę prywatności.   zrozumiałem i akceptuję

Poniżej możesz zapoznać się ze szczegółami. Polityka prywatności:

Definicje

1. Serwis: oznacza portal internetowy udostępniony w domenie internetowej pod adresem ino.online i pokrewnych tj. i-o.pl, ino24.pl, inowroclawianka.pl,
2. Administrator: oznacza firmę Ino-online Media, ul. Szczęśliwa 1, 88-100 Inowrocław, NIP: 556-181-85-16,
3. Ustawa: oznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 203, poz. 1371 ze zm.),
4. Przez Adres IP rozumie się adres protokołu internetowego, stanowiącego informację mogącą identyfikować Użytkownika,
5. Dane Osobowe oznaczają dane osobowe w rozumieniu artykułu 6. Ustawy, udostępniane przez Użytkowników, gromadzone za pośrednictwem Serwisu i przetwarzane przez Administratora,
6. Użytkownik oznacza odwiedzającego i korzystajacego z Serwisu,
7. Serwisy Zewnętrzne: oznacza inne strony internetowe, które nie stanowią własności, ani nie są bezpośrednio powiązane z Serwisem,
8. Operatorem Hostingowym jest OVH Sp. z o.o., 54-402 Wrocław ul. Szkocka 5 lok. 1, REGON: 933029040 NIP: 899-25-20-556,
9. Polityka oznacza niniejszą Politykę Prywatności.


Informacje ogólne

Administrator oświadcza, że wszystkie dane zarejestrowanych Użytkowników są starannie zabezpieczone i przechowywane. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są zgodnie z udzielonymi przez niego zezwoleniem, a także w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Ustawy oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną i rozporządzeniem Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, dalej zwane RODO.

Osoba zarejestrowana w Serwisie akceptuje niniejszy regulamin, zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych przez siebie informacji przez Serwis w celach statystycznych i marketingowych zgodnie z Ustawą oraz ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


Zbieranie danych

W celu udoskonalania portalu i rozwoju na potrzeby Użytkowników, Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
- poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
- poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. "ciasteczek"),
- poprzez gromadzenie logów serwera www przez Operatora Hostingowego.


Udostępnianie danych

Dane podlegają udostępnieniu uprawnionym do tego podmiotom zewnętrznym wyłącznie za zgodą Administratora lub osób których te dane dotyczą, jeśli zachodzi podejrzenie przestępstwa. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby lub Administratora. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania. Administrator nie przekazuje Danych Osobowych innym podmiotom. Dane Osobowe nie mogą obejmować "danych wrażliwych" w rozumieniu art. 27 ust. 1 Ustawy.

Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie przez Administratora swoich Danych Osobowych, usunięcia w części lub całości udostępnionych danych, co może wiązać się z poważnym ograniczeniem lub uniemożliwieniem korzystania z całości lub części Serwisu. Szczegółowe regulacje w tym zakresie opisuje punkt "Informacje praktyczne związane z systemem logowania".

Podczas przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników stosowane są zgodnie z wymaganiami ustawy i rozporządzeniem środki techniczne i organizacyjne, które mają na celu zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.


Informacja o plikach cookies

Serwis korzysta z plików cookies. Tzw. "ciasteczka" stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Hostingowy.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
- utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
- określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W ramach Serwisu stosowane są dwa główne rodzaje plików cookies: tzw. sesyjne oraz stałe. Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie w dziale ustawienia - sekcja prywatność. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Serwisem partnerów oraz przez zewnętrzne programy instalowane w postaci tzw. wtyczek np. społecznościowego serwisu Facebook.com lub innych.

Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/


Informacje praktyczne związane z systemem logowania

Użytkownik zobowiązany jest do ochrony swoich haseł dostępu do Serwisu przed dostępem do tego osób niepowołanych. Serwis nie udostępnia ani nie gromadzi hasła w niezakodowanej formie. W przypadku zagubienia hasła Serwis może przesłać nowe hasło wyłącznie na adres e-mail podany podczas rejestracji użytkownika Serwisu.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do stron portalu wynikający z przyczyn niezależnych od portalu, błędy lub niekompletność przesyłania informacji przez użytkowników portalu, błędy i awarie powstałe w wyniku przerw w funkcjonowania portalu.

Serwis udostępnia możliwość dodawania komentarzy, zdjęć i innych informacji multimedialnych internautom, w szczególności osobom zarejestrowanym w Serwisie. Rejestracja użytkowników w Serwisie jest bezpłatna i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych. Korzystanie z Serwisu i podawanie jakichkolwiek danych jest dobrowolne.

Użytkownicy Serwisu mogą korzystać z Serwisu oraz z utworów i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, własności intelektualnej oraz Ustawy o ochronie baz danych.

Użytkownik może w dowolnym momencie edytować swoje dane za pomocą dostępnych narzędzi Serwisu (sekcja profil), może też bezpośrednio zwrócić się do Administratora, przesyłając wiadomość e-mail pod adres portal@ino-online.pl aby dokonać zmian, dodania, usunięcia informacji o sobie, w tym także do cofnięcia zgody i "bycia zapomnianym". Wiadomość musi pochodzić z adresu e-mail podanego podczas rejestracji w Serwisie, w innym wypadku Administrator będzie próbował dokonać uwiarygodnienia Użytkownika na inne dostępne i możliwe sposoby. Administrator ma prawo odmówić usunięcia Danych Osobowych w wypadku, gdy Użytkownik naruszył zasady regulaminu portalu lub przepisy prawa, a zachowanie jego danych jest niezbędne do wyjaśnienia sprawy.


Postanowienia końcowe

Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani na stronie Serwisu. Wszelkie pytania, wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności Użytkownicy mogą wysłać na adres: portal@ino-online.pl.zrozumiałem i akceptuję

Strażacy świętują. Dostali nowy wóz

fot. MJ
 INOWROCŁAW | 14 maja 2018, 15:23
Uroczysty apel, wręczenie awansów i nagród oraz przekazanie nowego wozu bojowego - tak w strażnicy przy ul. Poznańskiej obchodzono dziś Dzień Strażaka.

- Być dzisiaj strażakiem to wciąż niezwykłe wyzwanie. To zaszczyt i obowiązek. To ciągła praca nad sobą i doskonalenie własnych umiejętności. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu i poświęceniu Państwowa Straż Pożarna to dziś wyposażona w specjalistyczny sprzęt formacja, przeznaczona do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. Zadań stawianych przed strażakami nie ubywa, obecnie funkcjonariusze straży pożarnej mają również za zadanie prowadzenie szeroko rozumianej działalności edukacyjnej – mówił st. bryg. mgr inż. Andrzej Stachowicz komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu.

W uroczystości wzięli udział strażacy, przedstawiciele władz samorządowych, instytucji, młodzież szkolna, komendant wojewódzki PSP, wojewoda kujawsko-pomorski oraz zaproszeni goście. Uroczystość była okazją do wręczenia awansów, nagród i odznaczeń.

– Strażacy, służba w szeregach naszej formacji wymaga wielu poświęceń i wyrzeczeń, doskonały funkcjonariusz cechuje się nie tylko idealnym stanem zdrowia, kondycją fizyczną i siłą. Wymaga się od nas odwagi, chęci niesienia pomocy poszkodowanym i gotowości do narażenia własnego zdrowia i życia w razie konieczności. Ważne stają się opanowanie, silne nerwy oraz podzielność uwagi, zdolność szybkiego reagowania w sytuacjach kryzysowych. Dziękuję wam za codzienny trud, za zaangażowanie i sumienność w realizacji zadań służbowych. Wyrażam nadzieję, że wasz wysiłek znajdzie uznanie i pozwoli cieszyć się zaufaniem społeczeństwa. W bieżącym roku będziemy kontynuować działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa obywateli i zapewnienia skutecznej ochrony ludności i ratownictwa poprzez: doskonalenie krajowego systemu ratowniczego oraz usprawnianie organizacji działań ratowniczych, sukcesywne zakupy nowoczesnych pojazdów, sprzętu ratowniczego oraz środków ochrony indywidualnej – mówił komendant Andrzej Stachowicz.
W roku 2017 nastąpił wzrost ilości zdarzeń w stosunku do roku 2016 o 2%. Jednostki straży pożarnej wyjeżdżały w ubiegłym roku do 1641 akcji, a w 2016 do 1614. W 2017 roku w stosunku do 2016 roku odnotowano 23% spadek ilości pożarów – z 545 do 419 zdarzeń. Z kolei w przypadku miejscowych zagrożeń nastąpił 15% wzrost z 964 do 1107 zdarzeń. Zaobserwowano również większą liczbę alarmów fałszywych o 10% - 105 w roku 2016 – 115 w roku 2017.

Straż pożarna z budżetu państwa w ramach rządowego programu modernizacji policji, straży granicznej, państwowej straży pożarnej i biura ochrony rządu w latach 2017-2020 otrzyma znaczne środku finansowe. Będzie to kwota ponad 1 mld 700 mln zł z czego 501 mln zł trafi do jednostek ochotniczej straży pożarnej. Środki te pozwolą na wybudowanie nowych strażnic, zakup niezbędnego sprzętu oraz zwiększenie wynagrodzeń funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Najważniejsze realizacje w Inowrocławiu: w 2017 roku zakupiono 11 kompletów sprzętu ochrony układu oddechowego, 4 komplety ubrań gazoszczelnych, pompy Tohatsu, 5 pomp zanurzeniowych, przyczepę lekką-uniwersalną, dwie pilarki, 12 latarek, serwer, neutralizatory.

Podczas uroczystości oficjalnie przekazano nowy wóz strażacki marki Volvo.

- Jest to średni samochód ratowniczo-gaśniczy wyposażony standardowo w zbiornik wody - tutaj w tym przypadku jest 3 000 litrów oraz w autopompę. Dodatkowo samochód ten posiada innowacyjny system, który różni się o tyle od tradycyjnego systemu gaszenia, że tutaj piana jest sprężana kompresorem i ta piana posiada znacznie lepsze właściwości gaśnicze od tradycyjnej piany. Samochód jest wyposażony w 250 kg środka gaśniczego w postaci proszku, bo jak wiadomo wszędzie tam, gdzie nie można gasić wodą, a proszkiem, taki samochód jest jak najbardziej wskazany. W naszym regionie mamy parę zakładów zwiększonego ryzyka, gdzie pożarów gasić wodą się nie powinno – wyjaśnia aspirant Marcin Brykała. - Jest to samochód miejski, który tutaj w tych warunkach będzie z pewnością sprawniejszy, mobilniejszy. Auto, które do tej pory posiadaliśmy było autem uterenowionym. Przez to posunięcie będziemy mieli możliwość lepszego działania zarówno w terenie jak i w mieście – dodaje.

Do końca roku komenda ma się też wzbogacić o kolejne dwa pojazdy – będą to ciężkie pojazdy ratowniczo-gaśnicze ze zwiększonym potencjałem ratownictwa kolejowego oraz średni samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem terenowym. [AJ, MJ]

Awansowani:
1. do stopnia st. bryg. - bryg. Tomasz Kruczyński,
2. do stopnia kpt. - mł. kpt. Michał Habicht,
3. do stopnia kpt. - mł. kpt. Jarosław Skotnicki,
4. do stopnia mł. kpt. - ogn. Dawid Konieczka
5. do stopnia asp. sztab. - st. asp. Szymon Osiński,
6. do stopnia asp. - mł. asp. Łukasz Pomianowski,
7. do stopnia st. ogn. - ogn. Mariusz Wiśniewski, Michał Szarowski, Piotr Twardowski, Tomasz Zawadzki,
8. do stopnia mł. ogn. - st. sekc. Zbigniew Procek, Krzysztof Kozłowski,
9. do stopnia st. sekc. - sekc. Sławomir Jankowski, Michał Szkudłabski.
10. do stopnia st. str. - str. Piotr Piekarczyk, Tomasz Szutarski, Przemysław Żywocki.

Odznaczeni:
Odznaką "Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej": srebrną - st. ogn. Dariusz Nowak, brązową - st. ogn. Wiesław Zachwieja.

Wyróżnieni:
Za wzorową postawę i wybitne osiągnięcia w realizacji zadań służbowych Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej wyróżnił dyplomem Komendanta Głównego - st. asp. Roberta Osińskiego.

Za działalność społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP nadało złoty medal "za zasługi dla pożarnictwa" Tadeuszowi Majewskiemu, staroście inowrocławskiemu.


Wasze komentarze:

wędkarz84

Inowrocław
[271]
2018-05-16 21:51:24 | zgłoś do moderacji

Ciekawe jak go opili bo znam 3 strażaków i wiem co umieją
Uwaga: 
zaloguj się lub jeśli nie masz konta zarejestruj się aby dodać komentarz.
Jeśli w materiale użyto Twojego wizerunku, a ty nie wyrażasz na to zgody zgłoś to nam.
Portal internetowy Ino.online nie ponosi odpowiedzialności za treść prezentowanych opinii. Użytkownik dokonujący wpisu na łamach portalu, może ponieść za jego treść odpowiedzialność cywilną bądź karną. Komentarze naruszające dobre obyczaje i niezwiązane z tematem mogą być usuwane bez ostrzeżenia.
© copyright 2000-2018 Ino-online Media