Witaj! W trosce o lepszą ochronę danych i dostosowanie do zmian w prawie ochrony danych zmieniliśmy regulamin oraz politykę prywatności.   zrozumiałem i akceptuję

Poniżej możesz zapoznać się ze szczegółami. Polityka prywatności:

Definicje

1. Serwis: oznacza portal internetowy udostępniony w domenie internetowej pod adresem ino.online i pokrewnych tj. i-o.pl, ino24.pl, inowroclawianka.pl,
2. Administrator: oznacza firmę Ino-online Media, ul. Szczęśliwa 1, 88-100 Inowrocław, NIP: 556-181-85-16,
3. Ustawa: oznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 203, poz. 1371 ze zm.),
4. Przez Adres IP rozumie się adres protokołu internetowego, stanowiącego informację mogącą identyfikować Użytkownika,
5. Dane Osobowe oznaczają dane osobowe w rozumieniu artykułu 6. Ustawy, udostępniane przez Użytkowników, gromadzone za pośrednictwem Serwisu i przetwarzane przez Administratora,
6. Użytkownik oznacza odwiedzającego i korzystajacego z Serwisu,
7. Serwisy Zewnętrzne: oznacza inne strony internetowe, które nie stanowią własności, ani nie są bezpośrednio powiązane z Serwisem,
8. Operatorem Hostingowym jest OVH Sp. z o.o., 54-402 Wrocław ul. Szkocka 5 lok. 1, REGON: 933029040 NIP: 899-25-20-556,
9. Polityka oznacza niniejszą Politykę Prywatności.


Informacje ogólne

Administrator oświadcza, że wszystkie dane zarejestrowanych Użytkowników są starannie zabezpieczone i przechowywane. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są zgodnie z udzielonymi przez niego zezwoleniem, a także w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Ustawy oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną i rozporządzeniem Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, dalej zwane RODO.

Osoba zarejestrowana w Serwisie akceptuje niniejszy regulamin, zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych przez siebie informacji przez Serwis w celach statystycznych i marketingowych zgodnie z Ustawą oraz ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


Zbieranie danych

W celu udoskonalania portalu i rozwoju na potrzeby Użytkowników, Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
- poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
- poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. "ciasteczek"),
- poprzez gromadzenie logów serwera www przez Operatora Hostingowego.


Udostępnianie danych

Dane podlegają udostępnieniu uprawnionym do tego podmiotom zewnętrznym wyłącznie za zgodą Administratora lub osób których te dane dotyczą, jeśli zachodzi podejrzenie przestępstwa. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby lub Administratora. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania. Administrator nie przekazuje Danych Osobowych innym podmiotom. Dane Osobowe nie mogą obejmować "danych wrażliwych" w rozumieniu art. 27 ust. 1 Ustawy.

Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie przez Administratora swoich Danych Osobowych, usunięcia w części lub całości udostępnionych danych, co może wiązać się z poważnym ograniczeniem lub uniemożliwieniem korzystania z całości lub części Serwisu. Szczegółowe regulacje w tym zakresie opisuje punkt "Informacje praktyczne związane z systemem logowania".

Podczas przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników stosowane są zgodnie z wymaganiami ustawy i rozporządzeniem środki techniczne i organizacyjne, które mają na celu zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.


Informacja o plikach cookies

Serwis korzysta z plików cookies. Tzw. "ciasteczka" stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Hostingowy.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
- utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
- określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W ramach Serwisu stosowane są dwa główne rodzaje plików cookies: tzw. sesyjne oraz stałe. Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie w dziale ustawienia - sekcja prywatność. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Serwisem partnerów oraz przez zewnętrzne programy instalowane w postaci tzw. wtyczek np. społecznościowego serwisu Facebook.com lub innych.

Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/


Informacje praktyczne związane z systemem logowania

Użytkownik zobowiązany jest do ochrony swoich haseł dostępu do Serwisu przed dostępem do tego osób niepowołanych. Serwis nie udostępnia ani nie gromadzi hasła w niezakodowanej formie. W przypadku zagubienia hasła Serwis może przesłać nowe hasło wyłącznie na adres e-mail podany podczas rejestracji użytkownika Serwisu.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do stron portalu wynikający z przyczyn niezależnych od portalu, błędy lub niekompletność przesyłania informacji przez użytkowników portalu, błędy i awarie powstałe w wyniku przerw w funkcjonowania portalu.

Serwis udostępnia możliwość dodawania komentarzy, zdjęć i innych informacji multimedialnych internautom, w szczególności osobom zarejestrowanym w Serwisie. Rejestracja użytkowników w Serwisie jest bezpłatna i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych. Korzystanie z Serwisu i podawanie jakichkolwiek danych jest dobrowolne.

Użytkownicy Serwisu mogą korzystać z Serwisu oraz z utworów i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, własności intelektualnej oraz Ustawy o ochronie baz danych.

Użytkownik może w dowolnym momencie edytować swoje dane za pomocą dostępnych narzędzi Serwisu (sekcja profil), może też bezpośrednio zwrócić się do Administratora, przesyłając wiadomość e-mail pod adres portal@ino-online.pl aby dokonać zmian, dodania, usunięcia informacji o sobie, w tym także do cofnięcia zgody i "bycia zapomnianym". Wiadomość musi pochodzić z adresu e-mail podanego podczas rejestracji w Serwisie, w innym wypadku Administrator będzie próbował dokonać uwiarygodnienia Użytkownika na inne dostępne i możliwe sposoby. Administrator ma prawo odmówić usunięcia Danych Osobowych w wypadku, gdy Użytkownik naruszył zasady regulaminu portalu lub przepisy prawa, a zachowanie jego danych jest niezbędne do wyjaśnienia sprawy.


Postanowienia końcowe

Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani na stronie Serwisu. Wszelkie pytania, wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności Użytkownicy mogą wysłać na adres: portal@ino-online.pl.zrozumiałem i akceptuję

POPiS-owa dyskusja pomnikowa

 INOWROCŁAW | 16 kwietnia 2018, 19:49
- Będę bacznie obserwował czy politycy PiS dotrzymają słowa i nie zgłoszą propozycji budowy pomnika smoleńskiego - zapowiada radny Patryk Kaźmierczak z PO. To temat zastępczy - komentuje Maciej Basiński z PiS.

Radny Patryk Kaźmierczak zadał dziś publicznie dwa pytania skierowane do działaczy Prawa i Sprawiedliwości w związku z niedawną likwidacją Pomnika Wdzięczności. - Czy PiS będzie wspierać budowę innych pomników w miejscu zlikwidowanego pomnika np. Pomnika Smoleńskiego? Czy likwidacja Pomnika Wdzięczności miała służyć dekomunizacji, czy tylko zrobieniu miejsca na Pomnik Smoleński? - pytał radny PO.

Radny PiS Maciej Basiński zapewnia w rozmowie z nami, że likwidacja Pomnika Wdzięczności miała służyć tylko i wyłącznie dekomunizacji, a nie przygotowaniu miejsca pod inny pomnik. - Uważam, że budowa Pomnika Smoleńskiego to temat wymyślony, żeby przykryć oburzenie mieszkańców miasta Inowrocławia związane z przeniesieniem pomnika Obrońców Inowrocławia - dodaje rajca.

- Nie wierzę w żadne deklaracje ze strony polityków PiS. Tak samo w jak ich zapewnienia o nieupolitycznianiu sądów, prokuratury i mediów. Będę bacznie obserwował czy politycy PiS dotrzymają słowa i nie zgłoszą propozycji budowy pomnika smoleńskiego lub innego wymyślonego przez ich partyjnych działaczy na Skwerze Obrońców Inowrocławia - zapowiedział Patryk Kaźmierczak z Platformy Obywatelskiej.

Również dzisiaj radny Basiński złożył wniosek w sprawie likwidacji komisji Rady Miejskiej Inowrocławia. Uzasadnia go właśnie wydarzeniami związanymi z procedowaniem nad uchwałą w sprawie przeniesienia Pomnika Obrońców Inowrocławia. Jego zdaniem istnienie komisji, oprócz rewizyjnej, nie ma sensu. - Przed sesją odbyło się posiedzenie Komisji Statutowej i Nazewnictwa. Opinia komisji w sprawie przeniesienia pomnika była negatywna, dwóch radnych wstrzymało się od głosu. Należy się zastanowić, dlaczego w ciągu kilkudziesięciu minut radni zmienili zdanie. Przecież gdyby podtrzymali swoje stanowisko, to uchwała nie zostałaby przyjęta - uważa Maciej Basiński. [IO]Wasze komentarze:

drugi_sort

Inowrocław
[1765]
2018-04-18 00:37:25 | zgłoś do moderacji

Ten mój nick nadał mi nie kto inny jak wasz góru - "Jaroslaw Polskę Zbaw" czyli największy szkodnik współczesnej Polski.

BlackwaterX

RBN
[527]
2018-04-17 23:05:15 | zgłoś do moderacji

Jak nie masz innej riposty to czepiasz się czyjegoś nicka. Żałosny jesteś.

FanDobrejZmiany

Inowrocław
[884]
2018-04-17 22:32:35 | zgłoś do moderacji

Drugi sort to jest dopiero kretyński nick a zarazem nikt

drugi_sort

Inowrocław
[1765]
2018-04-17 22:25:06 | zgłoś do moderacji

BLX,, rozumiem, że kretyński nick zmusza do kretyńskich komentarzy, ale żeby aż tak?

BlackwaterX

RBN
[527]
2018-04-17 21:43:20 | zgłoś do moderacji

Uderz w stół a... już jeden wyrywa się przed szereg, zawsze na posterunku.

drugi_sort

Inowrocław
[1765]
2018-04-17 20:03:20 | zgłoś do moderacji

Jak się to pisolubna psiarnia rozszczekała!!! Wystarczyło, aby młody radny zapytał o ich wiarygodność w sprawie "Pomnika". Czyli wyszło "szydło z tWorka" (a może powinno wejść?). Jednak Pisoluby zwane przez Jacka Kurskiego "ciemnym ludem", jak zwykle cos mataczą w temacie, więc trzeba być czujnym.

BlackwaterX

RBN
[527]
2018-04-17 19:49:25 | zgłoś do moderacji

Jeszcze pojawiają się nowi (albo nowi-starzy) hejterzy. Opłaceni, skołowani czy naturalnie głupi? Jeśli to pierwsze, to trzeba szukać źródeł finansowania, jak to mówią: po nitce do kłębka ;)
Negatywną kampanię czas zacząć, co?
Szkoda tylko, że redakcja Ino-Online w żaden sposób nie reaguje na agresję w komentarzach. Pewnie odsłony nade wszystko. Nieważne, że generują je w dużej mierze ci sami trolle, ważne, że licznik odsłon bije i można się pochwalić popularnością serwisu przed reklamodawcami.

drugi_sort

Inowrocław
[1765]
2018-04-17 19:44:00 | zgłoś do moderacji

Jak się to pisolubna psiarnia rozszczekała!!! Wystarczyło, aby młody radny zapytał o ich wiarygodność w sprawie "Pomnika". Czyli wyszło "szydło z tWorka" (a może powinno wejść?). Jednak Pisoluby zwane przez Jacka Kurskiego "ciemnym ludem", jak zwykle cos mataczą w temacie, więc trzeba być czujnym.

RzecznikRzecznika

Inowrocław
[99]
2018-04-17 18:33:38 | zgłoś do moderacji

Kraczących ludzi tu zauważam. Z Bydgoszczy czarna szarańcza nadlatuje z nasionami w nienażartych dziobach.
Strzeżcie się tego paskudztwa albowiem szarańcza ta zakłamana jest i obłudna.
Oto słowa Rzecznika.
Rzecznikowi niech będą dzięki.

BlackwaterX

RBN
[527]
2018-04-17 15:20:48 | zgłoś do moderacji

https://www.youtube.com/watch?v=JIFEV-KkOFw

Poziom...

emir ekonom

Inowrocław
[831]
2018-04-17 13:45:30 | zgłoś do moderacji

https://youtu.be/Q1NipppqA4Y

red

Inowrocław
[392]
2018-04-17 13:22:00 | zgłoś do moderacji

W takim małym mieście, jak Inowrocław mamy tylu nienawistnych obywateli, że nawzajem utopili by konkurentów w łyżce wody. I my się dziwimy, co dzieje się na górze. Niestety, wpisy niektórych z Was pokazują Waszą kulturę, drobnomieszczaństwo, zazdrość, nienawiść, z pewnością chęć dokonania konfrontacji na czyny, jak kibole. Jak się Was czyta, to odchodzi apetyt. Większość z Waszych wypowiedzi nadaje się do pudelka. ŻENADA.

fircyk12

Inowrocław
[65]
2018-04-17 11:21:12 | zgłoś do moderacji

Jeżeli chodzi o baczną obserwację to warto obserwować ALARM dziś w TVP1 0 20.15

Obywatel Tego Miasta

Inowrocław
[334]
2018-04-17 10:38:05 | zgłoś do moderacji

Szanowni Państwo , jeżeli ktoś zarobił uczciwą pracą na to co ma , to nikomu nic do tego. Jak chcecie porozmawiać o kogoś garderobie lub samochodach , to może czas na pudelka.pl

FanDobrejZmiany

Inowrocław
[884]
2018-04-17 10:21:55 | zgłoś do moderacji

Magdaleno Krzychu miał najlepsze buty a w platformie zamienił je na liczbę pojedynczą.

Magdalena_ino

Inowrocław
[18]
2018-04-17 10:06:33 | zgłoś do moderacji

Kotlet jak to na niego mówili chwalił się w szkołach że tata go na salony polityki wprowadzi. Miał zawsze najlepsze buty.

kingofinsect II

Inowrocław
[453]
2018-04-17 09:57:27 | zgłoś do moderacji

Krzysztof dorobił się na polityce- on tylko z polityki żył i żyje.
Ryszard do tej pory nie oddał kasy, choć Krzyś innych nawołuje do oddawania kasy.
Pora od ojca zażądać oddania ekwiwalentu.

Magdalena_ino

Inowrocław
[18]
2018-04-17 09:44:57 | zgłoś do moderacji

Nie zapominajmy o tym że Krzysztof i Ryszard stali się na tym padole wyjątkowo bogatymi ludźmi.Tak przez przypadek. S klasa dom basen to przy ich profitach pikuś.

Gorgolitka

Nowe
[16]
2018-04-17 09:18:28 | zgłoś do moderacji

Kingofinsect takich jak Ty wystarczy podpuścić i zachowujecie sie jak pies spuszczony z łańcucha ! Żal!

Marek Browiński

Inowrocław
[3585]
 online 
2018-04-17 09:06:56 | zgłoś do moderacji

Szanowny Panie Patryku, był Pan jeszcze młodym chłopcem, kiedy Pańscy aktualni koledzy byli przekonani, że po wyborach w 2005 roku będzie "Prezydent z Gdańska" i "Premier z Krakowa"

Naród zaś, po "aferze Rywina" był przekonany, że powstanie rząd PO-PiS, a kraj będzie płynął mlekiem i miodem...

Niestety dla tych kolegów, coś poszło nie tak i suweren w demokratycznych wyborach wybrał jako zwycięzcę PiS. Pańscy koledzy zostali zranieni do żywego i obrazili się na suwerena. Przecież to oni mieli tworzyć przyszły rząd przy ewentualnej pomocy PiS, a tu wyszło odwrotnie...

Dodatkowo suweren nie chciał "prezydenta z Gdańska", wolał "z Warszawy" :)

No i się zaczęło.

Takiej fali hejtu do tej pory Polska nie widziała: kartofle na Kaczyńskich, E.T. na pierwszą damę, to wszystko było za sprawą Pańskich aktualnych kolegów...

To Wy pierwsi zaczęliście dzielić naród i robicie to nadal...

Traficante

Inowrocław
[20]
2018-04-17 08:43:11 | zgłoś do moderacji

Jakie to jest nudne, PO nie ma pomysłu, więc czepia się PiS, ale to już nie działa, co pokazują sondaże. A wracając do pomników, to chciałbym, żeby w Inowrocławiu, w centrum (!) stanął pomnik Powstania Wielkopolskiego.

kingofinsect II

Inowrocław
[453]
2018-04-17 08:10:55 | zgłoś do moderacji

Użytkowniku "Kaźmierczak" wyrażaj się jaśniej. A kultury rzeczywiście radnemu z PO brakuje. To nie w naszej kulturze zwalczanie pamięci o ofiarach tragedii narodowej.

P. Kaźmierczak

Inowrocław
[1]
2018-04-17 08:03:34 | zgłoś do moderacji

do użytkownika "kingofinsect II":

Piszesz o kulturze. Teorię zatem już znasz, czas na praktykę.

kingofinsect II

Inowrocław
[453]
2018-04-17 08:01:31 | zgłoś do moderacji

Co to się dzieje. Jeszcze nie tak dawno w PO prześmiewali się z "słabiej wykształconych" a teraz jak nie Patryk to Gorgolitka. Gorgolitko, nieuku, po mgr nie stawia się kropki a magister to nie zawód.

Gorgolitka

Nowe
[16]
2018-04-17 07:46:12 | zgłoś do moderacji

Panie Patryku świetnie w tym mieście nie ma miejsca dla PISowskiego zakłamania nigdy nie będą z pewnością tutaj rządzić na to nie można zezwolić!

FanDobrejZmiany

Inowrocław
[884]
2018-04-17 00:01:15 | zgłoś do moderacji

Notowania platfusów są o wiele niższe niż 4 lata temu i dla wszystkich nie starczy po wyborach miejsca przy korycie więc Patryś postanowił sam się przyglądać bez Madzi z którą ostatnio jako myślący inaczej wpadali na wizjonerskie inicjatywy.

Marek Browiński

Inowrocław
[3585]
 online 
2018-04-16 23:44:04 | zgłoś do moderacji

https://www.youtube.com/watch?v=deILp6X-8eU

http://www.youtube.com/watch?v=deILp6X-8eU

kingofinsect II

Inowrocław
[453]
2018-04-16 23:30:23 | zgłoś do moderacji

vau, pan radny Kazimierczak to moim zdaniem miniaturka swego mentora. Jak młot gotowy wygłaszać wszelkie bzdury i ani krzty polotu.

Ze smutkiem obserwuje coraz niższy poziom absolwentów wyższych uczelni. Ale żeby radny Kazimierczak był magistrem prawa to chyba szczyt upadku jego Alma Mater. Przecież ten pan nie uzewnętrznia wiedzy ani kultury. Typowy aparatczyk z minionej epoki. Takim go widzę niestety.

inianek

Inowrocław
[541]
2018-04-16 22:16:28 | zgłoś do moderacji

No i zrobił na piaścieranie zielona wyspe☺

Obywatel Tego Miasta

Inowrocław
[334]
2018-04-16 22:15:19 | zgłoś do moderacji

Wszyscy się obudzili , ot takie przebudzenie mocy , tacy rycerze Jedi , przed wyborami. Brawo wy.

VAU

Inowrocław
[66]
2018-04-16 22:14:22 | zgłoś do moderacji

Drżyjcie, PiS-owcy, bo pan radny Kaźmierczak będzie bacznie obserwował, czy aby nie kręcicie! Megaloman z pana radnego.

emir ekonom

Inowrocław
[831]
2018-04-16 21:43:21 | zgłoś do moderacji

mgr prawa Kaźmierczak Patryk obudził się i rozpoczął kampanię wyborczą.
"Nie ważne jak piszą, ważne aby nazwiska nie przekręcili".


Obywatel Tego Miasta

Inowrocław
[334]
2018-04-16 21:37:27 | zgłoś do moderacji

Dobrze by się stało gdyby ludzie z inoonlajn odpowiedzieli , na jakiej podstawie usuwają wpisy. Mam nadzieję na odpowiedź konkretną , a nie na "okrągło" , poprawną społecznie-politycznie.

kingofinsect II

Inowrocław
[453]
2018-04-16 21:17:56 | zgłoś do moderacji

IO zwracam uwagę na słówko "lub" Niezależnie od tego pozwalacie obozowi pana Brejzy nieetycznie grać. Zgłoszenie do moderacji nie pomogło. Dopiero mail do Was zaowocował usunięciem wpisu. Skąd ta zwłoka?

RzecznikRzecznika

Inowrocław
[99]
2018-04-16 20:57:12 | zgłoś do moderacji

Oko za oko.
Oto słowa Rzecznika.
Rzecznikowi niech będą dzięki.

kingofinsect II

Inowrocław
[453]
2018-04-16 20:53:46 | zgłoś do moderacji

Czyżby pan Brejza ( jeden lub drugi ) już tak nisko upadł. W jego obozie wyraźnie podli ludzie. Inwigilują ( lub kupili redakcję IO) -tak tylko potrafią jak SB działać. Nie potrafią merytorycznie dyskutować. No ale to może jeszcze pokłosie nie tak dawnej aktywności wydziału propagandy p.Brejzy. To Brejzowie stworzyli, aprobowali i nagradzali. Brudne metody stosują. Brrr.

[Drogi kingofinsect II: przestrzegamy, że za takie sugestie w naszym kierunku możesz zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej.]

Marek Browiński

Inowrocław
[3585]
 online 
2018-04-16 20:51:14 | zgłoś do moderacji

Teraz będą wymyślać różne głupie teorie żeby przykryć porażkę..

backwithavengeance

Toruńskie
[1945]
2018-04-16 20:31:00 | zgłoś do moderacji

:-D Na podstawie tego wpisu chyba da się nawet postawić diagnozę.
Ale lepiej, że ludzie mogą się wywnętrzać i ekscytować w internetach niżby mieli nie daj boże zostać politykami ;-)

kingofinsect II

Inowrocław
[453]
2018-04-16 20:20:05 | zgłoś do moderacji

Ten radny Kazimierczak to jakaś porażka wychowawczo edukacyjna. On nie rozumie jaką funkcję pełnił niedawno zburzony pomnik. Czy to analfabeta czy zwykły nieuk? Ba, walczył o pozostawienie nazwy ulicy sławiącej sołdata armii Stalina. Psychopata czy komuszek?
Teraz niczym Don Kichot walczy ze zwidami chorej wyobraźni nienawistników z PO. Chory z nienawiści czy nierozwinięty umysłowo? Mało tego możliwość upamiętnienia największej tragedii budzi w nim trwogę. Tutaj bez znaku zapytania napiszę, że to podły aparatczyk PO, wstyd dla znajomych i rodziny.
Uwaga: 
zaloguj się lub jeśli nie masz konta zarejestruj się aby dodać komentarz.
Jeśli w materiale użyto Twojego wizerunku, a ty nie wyrażasz na to zgody zgłoś to nam.
Portal internetowy Ino.online nie ponosi odpowiedzialności za treść prezentowanych opinii. Użytkownik dokonujący wpisu na łamach portalu, może ponieść za jego treść odpowiedzialność cywilną bądź karną. Komentarze naruszające dobre obyczaje i niezwiązane z tematem mogą być usuwane bez ostrzeżenia.
© copyright 2000-2018 Ino-online Media