Witaj! W trosce o lepszą ochronę danych i dostosowanie do zmian w prawie ochrony danych zmieniliśmy regulamin oraz politykę prywatności.   zrozumiałem i akceptuję

Poniżej możesz zapoznać się ze szczegółami. Polityka prywatności:

Definicje

1. Serwis: oznacza portal internetowy udostępniony w domenie internetowej pod adresem ino.online i pokrewnych tj. i-o.pl, ino24.pl, inowroclawianka.pl,
2. Administrator: oznacza firmę Ino-online Media, ul. Szczęśliwa 1, 88-100 Inowrocław, NIP: 556-181-85-16,
3. Ustawa: oznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 203, poz. 1371 ze zm.),
4. Przez Adres IP rozumie się adres protokołu internetowego, stanowiącego informację mogącą identyfikować Użytkownika,
5. Dane Osobowe oznaczają dane osobowe w rozumieniu artykułu 6. Ustawy, udostępniane przez Użytkowników, gromadzone za pośrednictwem Serwisu i przetwarzane przez Administratora,
6. Użytkownik oznacza odwiedzającego i korzystajacego z Serwisu,
7. Serwisy Zewnętrzne: oznacza inne strony internetowe, które nie stanowią własności, ani nie są bezpośrednio powiązane z Serwisem,
8. Operatorem Hostingowym jest OVH Sp. z o.o., 54-402 Wrocław ul. Szkocka 5 lok. 1, REGON: 933029040 NIP: 899-25-20-556,
9. Polityka oznacza niniejszą Politykę Prywatności.


Informacje ogólne

Administrator oświadcza, że wszystkie dane zarejestrowanych Użytkowników są starannie zabezpieczone i przechowywane. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są zgodnie z udzielonymi przez niego zezwoleniem, a także w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Ustawy oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną i rozporządzeniem Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, dalej zwane RODO.

Osoba zarejestrowana w Serwisie akceptuje niniejszy regulamin, zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych przez siebie informacji przez Serwis w celach statystycznych i marketingowych zgodnie z Ustawą oraz ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


Zbieranie danych

W celu udoskonalania portalu i rozwoju na potrzeby Użytkowników, Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
- poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
- poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. "ciasteczek"),
- poprzez gromadzenie logów serwera www przez Operatora Hostingowego.


Udostępnianie danych

Dane podlegają udostępnieniu uprawnionym do tego podmiotom zewnętrznym wyłącznie za zgodą Administratora lub osób których te dane dotyczą, jeśli zachodzi podejrzenie przestępstwa. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby lub Administratora. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania. Administrator nie przekazuje Danych Osobowych innym podmiotom. Dane Osobowe nie mogą obejmować "danych wrażliwych" w rozumieniu art. 27 ust. 1 Ustawy.

Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie przez Administratora swoich Danych Osobowych, usunięcia w części lub całości udostępnionych danych, co może wiązać się z poważnym ograniczeniem lub uniemożliwieniem korzystania z całości lub części Serwisu. Szczegółowe regulacje w tym zakresie opisuje punkt "Informacje praktyczne związane z systemem logowania".

Podczas przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników stosowane są zgodnie z wymaganiami ustawy i rozporządzeniem środki techniczne i organizacyjne, które mają na celu zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.


Informacja o plikach cookies

Serwis korzysta z plików cookies. Tzw. "ciasteczka" stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Hostingowy.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
- utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
- określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W ramach Serwisu stosowane są dwa główne rodzaje plików cookies: tzw. sesyjne oraz stałe. Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie w dziale ustawienia - sekcja prywatność. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Serwisem partnerów oraz przez zewnętrzne programy instalowane w postaci tzw. wtyczek np. społecznościowego serwisu Facebook.com lub innych.

Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/


Informacje praktyczne związane z systemem logowania

Użytkownik zobowiązany jest do ochrony swoich haseł dostępu do Serwisu przed dostępem do tego osób niepowołanych. Serwis nie udostępnia ani nie gromadzi hasła w niezakodowanej formie. W przypadku zagubienia hasła Serwis może przesłać nowe hasło wyłącznie na adres e-mail podany podczas rejestracji użytkownika Serwisu.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do stron portalu wynikający z przyczyn niezależnych od portalu, błędy lub niekompletność przesyłania informacji przez użytkowników portalu, błędy i awarie powstałe w wyniku przerw w funkcjonowania portalu.

Serwis udostępnia możliwość dodawania komentarzy, zdjęć i innych informacji multimedialnych internautom, w szczególności osobom zarejestrowanym w Serwisie. Rejestracja użytkowników w Serwisie jest bezpłatna i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych. Korzystanie z Serwisu i podawanie jakichkolwiek danych jest dobrowolne.

Użytkownicy Serwisu mogą korzystać z Serwisu oraz z utworów i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, własności intelektualnej oraz Ustawy o ochronie baz danych.

Użytkownik może w dowolnym momencie edytować swoje dane za pomocą dostępnych narzędzi Serwisu (sekcja profil), może też bezpośrednio zwrócić się do Administratora, przesyłając wiadomość e-mail pod adres portal@ino-online.pl aby dokonać zmian, dodania, usunięcia informacji o sobie, w tym także do cofnięcia zgody i "bycia zapomnianym". Wiadomość musi pochodzić z adresu e-mail podanego podczas rejestracji w Serwisie, w innym wypadku Administrator będzie próbował dokonać uwiarygodnienia Użytkownika na inne dostępne i możliwe sposoby. Administrator ma prawo odmówić usunięcia Danych Osobowych w wypadku, gdy Użytkownik naruszył zasady regulaminu portalu lub przepisy prawa, a zachowanie jego danych jest niezbędne do wyjaśnienia sprawy.


Postanowienia końcowe

Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani na stronie Serwisu. Wszelkie pytania, wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności Użytkownicy mogą wysłać na adres: portal@ino-online.pl.zrozumiałem i akceptuję

Paliwo ze śmieci nie ogrzeje Inowrocławia

fot. archiwum ino.online
 INOWROCŁAW | 16 kwietnia 2018, 18:00
- Inowrocław produkuje paliwo, ale dlaczego sam z niego nie korzysta, tylko przekazuje zewnętrznemu przedsiębiorstwu? - pyta Maciej Kasperkowiak z Inowrocławskiej Inicjatywy Miejskiej.

r  e  k  l  a  m  a


W Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych od 2015 roku produkowane jest paliwo alternatywne z odpadów, które nie nadają się już do przetworzenia oraz z biogazu. Wysokokaloryczne paliwo alternatywne czyli tzw. RDF może być wykorzystywane m.in. przez cementownie, a także do produkcji energii elektrycznej i ciepła.

Tematem tym w liście do przewodniczącego komisji uzdrowiskowej Janusza Radzikowskiego zainteresował inowrocławianin, Maciej Kasperkowiak. - Dlaczego przez wiele lat nie korzystano np. z dofinansowania Unii Europejskiej i nic nie robiono, aby RDF stanowił choć część spalanego paliwa np. pokrywał koszty zapotrzebowania poza okresem grzewczym CO? - pytał mieszkaniec. O sprawie debatowano na niedawnym posiedzeniu tego gremium.

Jak wyjaśnia prezes ZEC-u Piotr Pawlak, w zakładzie rozważano wykorzystanie RDF-u. - Niestety ilość jaka jest oferowana na naszym rynku nie zaspokaja naszych potrzeb nawet w okresie przejściowym, letnim - tłumaczy. Zgadza się z nim Marek Gerus z PGKiM.

- Problem paliwa alternatywnego wytwarzanego z odpadów pojawił się w momencie, kiedy zapadła decyzja o budowie na terenie naszego województwa spalarni odpadów w Bydgoszczy. Stała się ona niejako monopolistą i zostało wstrzymane finansowanie tego typu inwestycji, żeby jak najwięcej odpadów mogło być dostarczonych do Bydgoszczy. Inowrocławski RIPOK zbiera i może zbierać określoną ilość odpadów z większej części powiatu inowrocławskiego i mogileńskiego. Ale to nie znaczy, że ze wszystkich odpadów można produkować paliwo alternatywne, bo znajdują się w nich też rzeczy, które są niepalne lub których nie można palić. Te ilości, które my produkujemy na podstawie obliczeń ZEC nie wystarczą na podgrzanie wody, jaka byłaby potrzebna byłaby w szczytowych momentach. Nie możemy też przywozić odpadów z innego regionu np. Toruniu - podkreśla Marek Gerus.

Ponadto w ocenie prezesa ZEC-u polskie technologie są na chwilę obecną w dużym stopniu obarczone "chorobą wieku dziecięcego", a na zachodnie inowrocławskiego zakładu nie stać. Jak się dowiedzieliśmy, w wyniku przetwarzania odpadów RIPOK dotychczas przekazał do cementowni 1768 Mg tzw. RDF-u. [MP]Wasze komentarze:

lump

Inowrocław
[64]
2018-04-17 16:18:05 | zgłoś do moderacji

quorthon
Inowrocław
[321]
2018-04-16 18:28:34 | zgłoś do moderacji

Akurat śmieci bardzo dobrze ogrzewają Inowrocław. Nawet wszędzie są segregowane w każdej kamienicy. Segregują na te co pala w dzień i te co pala w nocy. Nie dochodziło by do takich sytuacji gdy władze naszego miasta dotrzymywały obietnic i realizacji planów :przekładem jest ul. Poznańska gdzie mieliśmy 4 lata temu obiecane podłączenie do sieci centralnego ogrzewania podczas gdy był ciągniony główny kolektor od ul .Górniczej do rynku, ale nie do psa kiełbasa bo Poznańska od rynku do skrzyżowania z Górniczą to już nie Inowrocław tylko dziura zabita dechami tu nawet gapy zawracają a diabeł mówi dobranoc wszystkim urzędnikom począwszy od najwyższych władz UM. A kończąc na służbach odpowiedzialnych za ekologie i utrzymanie w należytym stanie i wizerunku ulicy należącej chyba do tego samego miasta co i słynne uzdrowisko SOLANKI. Tam nikt nie pozwoli na parkowanie samochodów na trawnikach należących do pasów drogowych jak i na trawnikach należących do danej posesji czyli parkowanie na parapecie lokatorów parteru .Owe tereny wyglądają jak po przejściu tornada lub stada dzikich świni . Korzystając z okazji prosili bym obecne władze jak i administratora terenu Poznańska 32 o natychmiastowe zainteresowanie się dziurawą nawierzchnią tego terenu ze względu na miejsce ustawienia kontenerów na odpady komunalne gdyż po opadach deszczu dojście jest praktycznie niemożliwe . Zapraszamy WSZYSTKICH ODWAŻNYCH ODPOWIEDZIALNYCH URZĘDNIKÓW za powyższy stan na wizje lokalną i zachęcam do zorganizowania spotkania z mieszkańcami .Panowie bezpieczeństwo zapewnione gapy zawróciły a wspomniane diabły urzędują po godz 22.

Marek Browiński

Inowrocław
[3585]
 online 
2018-04-17 07:16:24 | zgłoś do moderacji

To bardzo ryzykowny i trudny do udowodnienia zakład, więc nie pisz głupot :)

chom12345

Inowrocław
[818]
2018-04-17 07:08:54 | zgłoś do moderacji

idę o zakład, że większość pieniaczy nawet nie segreguje śmieci

FanDobrejZmiany

Inowrocław
[884]
2018-04-16 22:27:15 | zgłoś do moderacji

quorthon nic dodać zamiotłeś temat

Shape

Rąbin
[5874]
2018-04-16 22:03:48 | zgłoś do moderacji

Gdzie tu mowa o ekologii, skoro żadne z osiedli blokowych nie segreguje odpadów? Opuśćmy tę kurtynę wstydu. Oczywiście PGKiM problemu nie widzi i jeszcze chwali się pro-ekologicznymi rozwiązaniami.

ino500

Inowrocław
[120]
2018-04-16 20:53:33 | zgłoś do moderacji

Drogie ino-online doskonale Państwo wiecie jaki był główny temat i cel tego spotkania oczywiście o tym pisaliście i sporo mieszkańców czekało i czeka na dalsze informacje i myślę że na razie się zawiodło.Oszukanych i poszkodowanych mieszkańców naszego miasta i całej Polski jest bardzo duża grupa. Niektórzy walczą Sądownie, niektórzy godzą się i płacą, a i są takie przypadki że inni popadają w "długi"i nawet dochodzi do egzekucji. Wiem nie napiszecie wszystkiego bo to niemożliwe ale edukacja i nagłaśnianie spraw absurdalnych jest niezbędne. Pozdrawiam

ino500

Inowrocław
[120]
2018-04-16 20:22:21 | zgłoś do moderacji

Temat zastępczy? bo podczas spotkania ZECu, PGKIM i KSM tematem było coś zupełnie innego a do tematu miano powrócić i co...

[Drogi ino500: pisaliśmy, że wrócimy do tematu działalności ZEC-u, ta właśnie sprawa była omawiana podczas tego spotkania. Będzie jeszcze jeden materiał na temat ZEC-u, ale czekamy jeszcze na pewne dane.]

quorthon

Inowrocław
[364]
2018-04-16 18:28:34 | zgłoś do moderacji

Akorat smieci bardzo dobrze ogrzewaja Inowroclaw. Nawet wszedzie sa segregowane w kazdej kamienicy. Segreguja na te co pala w dzien i te co pala w nocy.
Uwaga: 
zaloguj się lub jeśli nie masz konta zarejestruj się aby dodać komentarz.
Jeśli w materiale użyto Twojego wizerunku, a ty nie wyrażasz na to zgody zgłoś to nam.
Portal internetowy Ino.online nie ponosi odpowiedzialności za treść prezentowanych opinii. Użytkownik dokonujący wpisu na łamach portalu, może ponieść za jego treść odpowiedzialność cywilną bądź karną. Komentarze naruszające dobre obyczaje i niezwiązane z tematem mogą być usuwane bez ostrzeżenia.
© copyright 2000-2018 Ino-online Media