Witaj! W trosce o lepszą ochronę danych i dostosowanie do zmian w prawie ochrony danych zmieniliśmy regulamin oraz politykę prywatności.   zrozumiałem i akceptuję

Poniżej możesz zapoznać się ze szczegółami. Polityka prywatności:

Definicje

1. Serwis: oznacza portal internetowy udostępniony w domenie internetowej pod adresem ino.online i pokrewnych tj. i-o.pl, ino24.pl, inowroclawianka.pl,
2. Administrator: oznacza firmę Ino-online Media, ul. Szczęśliwa 1, 88-100 Inowrocław, NIP: 556-181-85-16,
3. Ustawa: oznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 203, poz. 1371 ze zm.),
4. Przez Adres IP rozumie się adres protokołu internetowego, stanowiącego informację mogącą identyfikować Użytkownika,
5. Dane Osobowe oznaczają dane osobowe w rozumieniu artykułu 6. Ustawy, udostępniane przez Użytkowników, gromadzone za pośrednictwem Serwisu i przetwarzane przez Administratora,
6. Użytkownik oznacza odwiedzającego i korzystajacego z Serwisu,
7. Serwisy Zewnętrzne: oznacza inne strony internetowe, które nie stanowią własności, ani nie są bezpośrednio powiązane z Serwisem,
8. Operatorem Hostingowym jest OVH Sp. z o.o., 54-402 Wrocław ul. Szkocka 5 lok. 1, REGON: 933029040 NIP: 899-25-20-556,
9. Polityka oznacza niniejszą Politykę Prywatności.


Informacje ogólne

Administrator oświadcza, że wszystkie dane zarejestrowanych Użytkowników są starannie zabezpieczone i przechowywane. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są zgodnie z udzielonymi przez niego zezwoleniem, a także w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Ustawy oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Osoba zarejestrowana w Serwisie akceptuje niniejszy regulamin, zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych przez siebie informacji przez Serwis w celach statystycznych i marketingowych zgodnie z Ustawą oraz ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


Zbieranie danych

W celu udoskonalania portalu i rozwoju na potrzeby Użytkowników, Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
- poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
- poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. "ciasteczek"),
- poprzez gromadzenie logów serwera www przez Operatora Hostingowego.


Udostępnianie danych

Dane podlegają udostępnieniu uprawnionym do tego podmiotom zewnętrznym wyłącznie za zgodą Administratora lub osób których te dane dotyczą, jeśli zachodzi podejrzenie przestępstwa. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby lub Administratora. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania. Administrator nie przekazuje Danych Osobowych innym podmiotom. Dane Osobowe nie mogą obejmować "danych wrażliwych" w rozumieniu art. 27 ust. 1 Ustawy.

Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie przez Administratora swoich Danych Osobowych, usunięcia w części lub całości udostępnionych danych, co może wiązać się z poważnym ograniczeniem lub uniemożliwieniem korzystania z całości lub części Serwisu. Szczegółowe regulacje w tym zakresie opisuje punkt "Informacje praktyczne związane z systemem logowania".

Podczas przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników stosowane są zgodnie z wymaganiami ustawy i rozporządzeniem środki techniczne i organizacyjne, które mają na celu zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.


Informacja o plikach cookies

Serwis korzysta z plików cookies. Tzw. "ciasteczka" stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Hostingowy.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
- utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
- określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W ramach Serwisu stosowane są dwa główne rodzaje plików cookies: tzw. sesyjne oraz stałe. Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie w dziale ustawienia - sekcja prywatność. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Serwisem partnerów oraz przez zewnętrzne programy instalowane w postaci tzw. wtyczek np. społecznościowego serwisu Facebook.com lub innych.

Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/


Informacje praktyczne związane z systemem logowania

Użytkownik zobowiązany jest do ochrony swoich haseł dostępu do Serwisu przed dostępem do tego osób niepowołanych. Serwis nie udostępnia ani nie gromadzi hasła w niezakodowanej formie. W przypadku zagubienia hasła Serwis może przesłać nowe hasło wyłącznie na adres e-mail podany podczas rejestracji użytkownika Serwisu.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do stron portalu wynikający z przyczyn niezależnych od portalu, błędy lub niekompletność przesyłania informacji przez użytkowników portalu, błędy i awarie powstałe w wyniku przerw w funkcjonowania portalu.

Serwis udostępnia możliwość dodawania komentarzy, zdjęć i innych informacji multimedialnych internautom, w szczególności osobom zarejestrowanym w Serwisie. Rejestracja użytkowników w Serwisie jest bezpłatna i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych. Korzystanie z Serwisu i podawanie jakichkolwiek danych jest dobrowolne.

Użytkownicy Serwisu mogą korzystać z Serwisu oraz z utworów i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, własności intelektualnej oraz Ustawy o ochronie baz danych.

Użytkownik może w dowolnym momencie edytować swoje dane za pomocą dostępnych narzędzi Serwisu (sekcja profil), może też bezpośrednio zwrócić się do Administratora, przesyłając wiadomość e-mail pod adres portal@ino-online.pl aby dokonać zmian, dodania, usunięcia informacji o sobie, w tym także do cofnięcia zgody i "bycia zapomnianym". Wiadomość musi pochodzić z adresu e-mail podanego podczas rejestracji w Serwisie, w innym wypadku Administrator będzie próbował dokonać uwiarygodnienia Użytkownika na inne dostępne i możliwe sposoby. Administrator ma prawo odmówić usunięcia Danych Osobowych w wypadku, gdy Użytkownik naruszył zasady regulaminu portalu lub przepisy prawa, a zachowanie jego danych jest niezbędne do wyjaśnienia sprawy.


Postanowienia końcowe

Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani na stronie Serwisu. Wszelkie pytania, wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności Użytkownicy mogą wysłać na adres: portal@ino-online.pl.zrozumiałem i akceptuję

Afera fakturowa: są kolejne zarzuty

fot. archiwum ino.online
 INOWROCŁAW | 12 kwietnia 2018, 12:23
Wydział Zamiejscowy CBA w Bydgoszczy prowadzi śledztwo dotyczące wyłudzania na podstawie fikcyjnych faktur pieniędzy z Urzędu Miasta Inowrocław. W tej sprawie zarzuty postawiono już pięciu osobom.

r  e  k  l  a  m  a


Jak ustalili śledczy, w proceder byli zaangażowani nie tylko pracownicy Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta, ale i prywatni przedsiębiorcy.

- Śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych - pracowników Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Inowrocławia w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w okresie od 2015 do 2017 roku, polegającego na posługiwaniu się podrobionymi dokumentami w celu doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Urząd Miasta Inowrocławia jest prowadzone pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz Południe. Postępowanie zostało wszczęte w związku z zawiadomieniem CBA - informuje Piotr Kaczorek z Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Jak wskazują ustalenia CBA, w celu ukrycia wyłudzenia posługiwano się fałszywymi fakturami, którymi tuszowano zabór mienia. Poświadczające nieprawdę faktury opisywano jako prawdziwe, potwierdzając wykonanie prac celem wypłaty pieniędzy za rzekomo wykonane usługi lub celem przedłożenia w kasie urzędu, aby rozliczyć wcześniej pobraną i wyłudzoną zaliczkę gotówkową.

Ustalono także, że w proceder było zaangażowanych kilku przedsiębiorców z terenu Inowrocławia i okolic. Na prośbę urzędników wystawiali poświadczające nieprawdę faktury. Pieniędzmi przedsiębiorcy dzielili się z urzędnikami. Pojedyncze faktury opiewały na kwoty do kilkunastu tysięcy złotych.

W tym tygodniu kolejne cztery osoby usłyszały zarzuty

6 zarzutów dotyczących m.in. oszustwa na szkodę Urzędu Miasta Inowrocławia na kwotę około 16 tys. zł ogłoszono Annie S., byłemu już inspektorowi z urzędu. Ponadto urzędniczce zarzuca się posługiwanie podrobionymi dokumentami w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez innych urzędników zatrudnionych w Wydziale Promocji, Kultury i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Inowrocławia.

Referent Wojciech S. (zwolnił się krótko po przeszukaniach w urzędzie) usłyszał 3 zarzuty dotyczące podżegania do wystawienia poświadczającego nieprawdę dokumentu w postaci faktury, posługiwania się poświadczającym nieprawdę dokumentem oraz oszustwa wspólnie i w porozumieniu z innymi urzędnikami na szkodę Urzędu Miasta Inowrocławia na kwotę około 4 tys. zł.

Oprócz urzędników, w prokuraturze stawiło się dwoje przedsiębiorców. Jedna z osób usłyszała zarzut wystawienia poświadczającego nieprawdę dokumentu na prośbę jednego z pracowników urzędu. Innemu przedsiębiorcy ogłoszono 13 zarzutów dot. między innymi oszustwa na szkodę Urzędu Miasta Inowrocławia na kwotę około 12 tys. zł oraz wystawianie poświadczających nieprawdę faktur, które umożliwiały wzbogacenie się ustalonej grupy urzędników o kolejne 30 tys. zł.

Pierwsze zarzuty w tej sprawie prowadzonej przez Wydział Zamiejscowy CBA w Bydgoszczy, przedstawiono pod koniec marca br. Była już urzędniczka z Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Inowrocławia usłyszała wtedy 34 zarzuty o to, że wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami dokonywała oszustw na szkodę Urzędu Miasta Inowrocławia.

- Śledztwo jest w toku, niewykluczone poszerzenie listy zarzutów, a kolejne osoby mogą uzyskać status podejrzanego - informuje Piotr Kaczorek z Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dodajmy, że równocześnie trwała kontrola w kruszwickim centrum kultury "Ziemowit", kierowanym w latach 2012-2015 przez późniejszą naczelniczkę wydziału kultury inowrocławskiego ratusza. W jej wyniku sporządzono zawiadomienie o podejrzeniu popełniania przestępstwa i przekazano sprawę bydgoskiej prokuraturze.

Opracowano na podstawie informacji CBA.
Wasze komentarze:

Bożka1

Inowrocław
[14]
2018-04-20 23:39:41 | zgłoś do moderacji

Co inowrocławianie na to ,że jak donoszą w tv p.Ryszard Brejza poobdzielał nagrodami ok 6 ! /sześć!/ milionów złotych w ciągu 3 lat zaufanych ludzi - w takim małym i biednym, zaniedbanym mieście!
W dużym Gdańsku p. Adamowicz był ok połowę mniej rozrzutny:)

Marcines

Inowrocław
[7]
2018-04-16 09:42:26 | zgłoś do moderacji

Panowie i Panie, czytam te Wasze wypociny i powiem krótko: płakać się chce.Poziom konwersacji pomiędzy Wami sięga dna, właściwie już sięgnął. Czy w naszym mieście mieszkają sami zawistni i nie posiadający wykształcenia ludzie. Zachowujecie się jak zaślepieni wyznawcy tej jedynej i właściwej partii ( nie piszę jakiej , każdy wpisze to co lubi) Kiedyś wszyscy byli razem, pamiętacie , spotkania rodzinne, gry w karty itp. Teraz tego nie ma. Człowiek Człowiekowi wilkiem. Nie bądźcie prostakami!

Traficante

Inowrocław
[20]
2018-04-16 09:26:50 | zgłoś do moderacji

Nieszczęściem tej strony jest to, że służy do manipulowania opinią publiczną. Komentarze pisane przez ludzi Brejzy, wyróżniają się i nikt rozsądny nie traktuje, albo nie powinien ich traktować, poważnie. Wiadomo, że Ryszard Brejza traktował miasto, jak swój prywatny folwark, a po latach tej prezydentury miasto osuwa się w stronę ruiny. Nie wiem, jak skończy się kontrola w UM, ale mam nadzieję, że stanowi początek zmian w mieście.

Qwe

Inowrocław
[206]
2018-04-15 14:40:12 | zgłoś do moderacji

KSK NOTEĆ INOWROCŁAW to tam tkwi serce całej sprawy! Mogę się o to założyć! Ktoś ma w tym interes, że klub spada do II ligi i wciągany jest do I poprzez "dziką kartę".

Magdalena_ino

Inowrocław
[18]
2018-04-15 07:43:51 | zgłoś do moderacji

Wydział urzędu w którym kwitły przekręty to było oczko w głowie burmistrza.

Mokal

Gmina
[159]
2018-04-15 00:39:26 | zgłoś do moderacji

Pogodziłeś się z tatą? Nastał czas kampanii, wszystkie ręce na pokład. oj...przepraszam... znowu wizytę miał w szpitalu w Świeciu. Wraca do domu?

bhp_konfitura_jacek

Inowrocław
[96]
2018-04-14 08:46:08 | zgłoś do moderacji

Mokalu przecież ten konfident Jacek DZWONI po "byłych" swoich znajomych i opowiada, że ma "teczki" ha ha ha ha ha ha ha ha

bhp_konfitura_jacek

Inowrocław
[96]
2018-04-14 08:43:26 | zgłoś do moderacji

Mokal przecież Jacek konfitura to TY!!!!!!
To zapytaj się przed lustrem czy pogodziłeś się ze Swoim Ojcem?

NuNino

Inowrocław
[22]
2018-04-14 08:20:19 | zgłoś do moderacji

No coz


Obywatel Tego Miasta

Inowrocław
[322]
2018-04-14 07:40:31 | zgłoś do moderacji

Szanowni Państwo , bezpośrednim przełożonym tej pani od mody ciążowej był prezydent . W związku z powyższym , w imię zasad , honoru i uczciwości powinien zrezygnować z zajmowanego stanowiska , przeprosić mieszkańców przynajmniej za tą panią i parę panów i z honorem zająć się pracą społeczną na rzecz tego miasta i mieszkańców . Mam nadzieję że została w nim chociaż odrobina przyzwoitości.

Mokal

Gmina
[159]
2018-04-13 23:00:03 | zgłoś do moderacji

czy jacek konfitura już pogodził się z ojcem?
Tatuś doładował mu konto na weekend?

bhp_konfitura_jacek

Inowrocław
[96]
2018-04-13 20:59:45 | zgłoś do moderacji

czy mkowal to nowy nick jacka konfidenta?

bhp_konfitura_jacek

Inowrocław
[96]
2018-04-13 20:59:12 | zgłoś do moderacji

DLACZEGO NA INIAN.... nie wspomnieli o zarzutach?

elka1969

Inowrocław
[176]
2018-04-13 18:00:17 | zgłoś do moderacji

do obywatela
Sprawa jest kryminalna i skończy się prawdopodobnie skazującymi wyrokami. A, że dotyczy ludzi, których Brejzowie w wyjątkowy sposób wspierali i wyróżniali, więc niedziwi, że sprawa bedzie zachaczać też o politykę. Przeciwnicy bedą starali się wykorzystać sytuację i będą atakowali a Brejzowie będą się stawiali w roli ofiar nagonki politycznej. Tylko, że w tej sprawie polityka obchodzi głównie tych co walczą o władzę.

Dla zwykłych ludzi to wszystko jest przygnębiające i porażające dlatego, że nie mamy tu do czynienia z jakąś jednorazową kradzieżą dokonaną przez złodzieja z zewnątrz. Najbardziej porażające jest, że to był proceder, który od dłuższego czasu kwitł w urzędzie samorządowym, proceder w który było zamieszanych i uwikłanych wiele osób. Osób, które powinny być przykładem uczciwości.

biedak

Inowrocław
[674]
2018-04-13 15:31:42 | zgłoś do moderacji

Marcines zapewne dostana Jescze zakaz pracy w insytucjach panstwowych to nic? No chyba ze sama karalnosc na to nie pozwala. Poza tum jest to male miasto i zadna powazna firma nie bedziecryzkowac zatrudnienia typa ktory ma taka przeszlosc. Nawet na kase do biedronki ich nie przyjmuja z takimi wyrokami. Zniszczyli sobie zycie za jeb.. Grosze bo coz to jest 140 tys podzielone na tyle osób zamieszane w proceder? Jakby to bylo 14 mln to by sie ustawili i mieli na prawnikow a tak nie bedzie ani kasy ani pracy . pani naczelnik miala z 9 tys miesiecznie to malo? Na co jej to bylo. 95 procent ludzi w tym mirscie daloby sie pokroic za taka pensje.

Ronnie11

Inowrocław
[4016]
2018-04-13 14:38:11 | zgłoś do moderacji

jeśli ktoś chce prawie legalnie kraść musi się wkręcić w Polską biurokrację i politykę:-)

Marcines

Inowrocław
[7]
2018-04-13 14:16:12 | zgłoś do moderacji

Ze srogich kar to nic nie będzie. Osoby zatrudnione w UM nie mogą być karane więc zakładam, że te osoby też będą karane po raz pierwszy. Ze względu na to, że pierwszy raz wchodzą w konflikt z prawem, w większości przypadków uszczuplenia majątku nie są duże Sąd zastosuje karę więzienia z warunkowym zwieszeniem oraz obowiązkowe naprawienie szkody plus może jakaś grzywna. Z tej strony nie muszą się obawiać. Ja jednak nie wyszedł bym ze wstydu już do ludzi. Jak można być urzędnikiem, urzędniczką państwową i czerpać garściami z państwowej kasy. Przynieśli wstyd sobie, swoim rodziną oraz zawiedli tych którzy, pozwolili znaleźć im się w UM. Ludzie bez honoru.

ob1

Inowrocław
[27]
2018-04-13 14:00:13 | zgłoś do moderacji

To, że wykryli choćby 100 zł zagarnięte bezprawnie, to dobrze dla oczyszczenia kadry. CBA nic to nie kosztowało, bo ma to w swoich obowiazkach i żadnego naboru nowych funkcjonariuszy do kontroli w Inowrocławiu nie robili. A jakby szary obywatel uszczuplił zobowiązania podatkowe o 100 zł, toby mu przyłożyło nasze Państwo. Tylko zakończyć się to powinno srogimi karami, bo to grabież pieniędzy Obywateli Naszego Miasta.

Obywatel Tego Miasta

Inowrocław
[322]
2018-04-13 10:02:54 | zgłoś do moderacji

Jestem przekonany że kontrola przeciągnie się do jesieni br. w wiadomym celu. Rysio i Krzysio mają zlecieć ze stołków i ma nastąpić dobra zmiana w naszym grodzie. Ciekawe kto lub co inspirowało tych którzy wypływają podczas śledztwa ? Czy zaczną sypać ?


Marcines

Inowrocław
[7]
2018-04-13 09:19:45 | zgłoś do moderacji

Osoba posługująca się podrobionymi dokumentami, sfałszowanymi dokumentami ma doradzać finansowo. Ja się nie piszę. Niech doradza sobie. Pachnie następnym nadużyciem. Jaka to firma ma ktoś dane, gdzie się mieści. Trzeba omijać i przypadkowo nie wdepnąć.

spotter spotterowski

Inowrocław
[2]
2018-04-13 09:00:34 | zgłoś do moderacji

O widzę że mój komentarz dotyczący założenia nowej firmy pana Wojciecha S. komuś przeszkadzał i został usunięty. Nie ładnie tak kasować posty które powinny ludzi przestrzegać . Pan Wojciech założył firemke która proponuje doradztwo finansowe. W urzędzie nie wyszło to trzeba sobie radzić. Swoja drogą jak można kogoś bez żadnego wykształcenia zatrudniać na publicznym stanowisku. Bo jak wiadomo pan Wojciech ukończył OHP. [...]
>Drogi Spotterze - komentarze naruszające prawo będą usuwane lub moderowane

Jester

Inowrocław
[82]
2018-04-13 08:52:39 | zgłoś do moderacji

Hard, widać, że masz badrzo daleko do mózgu. Koszty funkcjonowania takich służb jak CBA nie zwiękaszają się z każdą podejmowaną czynnością, tylko są stałe w ramach przewidzianego na rok budżetu. Poza tym porównywanie ilości odzyskanych środków do kosztów działania służb nie ma najmniejszego sensu, gdyż działania CBA mają charakter głównie prewencyjny. Zyski dla społeczeństwa (tej uczciwej części) z ukrócenia korupcji będą ogromne, ale nie tak od razu.

xbez checyx

Inowrocław
[13]
2018-04-13 08:40:14 | zgłoś do moderacji

gdyby miał odrobinę godności, to samemu podałby się do dymisji

mkowal

Inowrocław
[1]
2018-04-13 08:34:46 | zgłoś do moderacji

A Brejza twierdził, że kontrola CBA to atak polityczny na niego i jego syna. Ciekawe co by wyszło gdyby porównać listę osób z zarzutami z osobami, które robiły kampanię wyborczą młodemu Brejzie? :)

Magdalena_ino

Inowrocław
[18]
2018-04-13 08:22:33 | zgłoś do moderacji

Gdyby CBA nie wkroczyło do urzędu to proceder trwałby w najlepsze do dzisiaj.

RzecznikBrowińskiego

Inowrocław
[64]
 online 
2018-04-13 08:08:58 | zgłoś do moderacji

Nic nie ukrócił, tylko wybiegł przed szereg.

Marcines

Inowrocław
[7]
2018-04-13 07:17:27 | zgłoś do moderacji

No i skończyło się rumakowanie teraz będzie odpowiadanie. Wyroki pewnie będą w zawieszeniu plus naprawienie wyrządzonej szkody, więc nikomu się nic wielkiego nie stanie. Niesamowity wstyd pozostanie jednak na lata. Wstyd wśród rodziny, znajomych. Wiele osób zepsuło sobie wizerunek i przyszłość. Panie Prezydencie powinni Panu dziękować, że w porę ukrócił Pan ten proceder.

ArtK

Inowrocław
[43]
2018-04-13 07:03:42 | zgłoś do moderacji

Chyba pasyje do naszego włodarza?:) :
Czasem, aż oczy bolą patrzeć, jak się przemęcza dla naszego klubu, prezes Ochódzki Ryszard, naszego klubu "Tęcza". Ciągle pracuje! Wszystkiego przypilnuje i jeszcze inni, niektórzy, wtykają mu szpilki. To nie ludzie - to wilki!

xbez checyx

Inowrocław
[13]
2018-04-13 06:03:55 | zgłoś do moderacji

góra lodowa nigdy nie pokazuje się w całej okazałości, z wody wystaje tylko mały ułamek, pomyślcie ile było przekrętów , które nie zostały wykryte


marktwain

Inowrocław
[422]
2018-04-13 06:00:12 | zgłoś do moderacji

Gdzie jest woda ?!

Maciej=)

Inowrocław
[292]
2018-04-13 01:06:52 | zgłoś do moderacji

A ja się pytam gdzie byli rodzice.

FanDobrejZmiany

Inowrocław
[625]
2018-04-12 23:58:13 | zgłoś do moderacji

Nielocie kmiocie platformerski wymiocie wiem że was zdrajców narodu takie wpisy bolą i o to chodzi ty tępy kurczaku który marzy aby polatać z orłami.

Nielot

Inowrocław
[381]
2018-04-12 22:30:04 | zgłoś do moderacji

@FanDurnejZmiany - ty marny przygłupie- z ciebie to jak z Pawłowicz- kawał chama, reszta świni....

Marek Browiński

Inowrocław
[3286]
2018-04-12 22:10:27 | zgłoś do moderacji

@Granda, właśnie dlatego że był nadzór jest tylko 140 tys.. Jakby Brejza nie pilnował i poszedł na urlop wyjęli by mu pół bańki :)

crookzi

Inowrocław
[10]
2018-04-12 21:48:40 | zgłoś do moderacji

Czy w tym wydziale, ktoś jeszcze pracuje, czy już wszyscy mają postawione zarzuty?

Granda

Inowrocław
[103]
2018-04-12 21:19:19 | zgłoś do moderacji

To już razem 140 tys złotych wyprowadzili z kasy miasta..... Szok, gdzie był nadzór???

wojtas@

Inne miasto
[573]
2018-04-12 21:07:30 | zgłoś do moderacji

Zajmij się lepiej złotym melonem zamiast się kompromitowac.

wojtas@

Inne miasto
[573]
2018-04-12 21:04:10 | zgłoś do moderacji

Hard, nie zmieniaj tematu jak zwykliscie to czynić. Gdyby u Rydzyka były nieprawidłowości uwierz ze poprzedni rząd zajalby się tym tak jak szczekali o postawieniu przed trybunalem stanu Ziobre i dlaczego podczas osmio letnich rządów nie uczynili tego, odpowiedz sobie sam. Zwykła piana polityczna

Magdalena_ino

Inowrocław
[18]
2018-04-12 21:03:30 | zgłoś do moderacji

Po nitce do kłębka.


Hard

Inowrocław
[13]
2018-04-12 20:34:34 | zgłoś do moderacji

Vau proponuje wprowadzic cba do rydzola i spolki srebrna tam ida walki na setki milionow.

VAU

Inowrocław
[33]
2018-04-12 19:48:15 | zgłoś do moderacji

Z wypowiedzi Hard wynika, że nie powinno się tropić złodziei, bo.... za drogo. Może należy pozwolić im nakraść tyle, żeby się opłacało ich łapać? Tych, którzy nakradną mniej niż dwa miliony, zostawić w spokoju?

FanDobrejZmiany

Inowrocław
[625]
2018-04-12 19:31:19 | zgłoś do moderacji

Hard- Krzychu z metra cięty? 🤣 to jest zwykły przygłupawy ratlerek który wydziera mordę ale niewiele z tego wynika,opasy platformiane żrą większe ośmiorniczki niż ten piesek Krzysiu kanapowiec Schetyny.

piaskowy dziadek

Inowrocław
[1664]
2018-04-12 19:30:59 | zgłoś do moderacji

Dam sobie paznokcie obciąć, że nikt nie poniesie żadnych poważniejszych konsekwencji.

emir ekonom

Inowrocław
[716]
2018-04-12 17:45:16 | zgłoś do moderacji

Pamięta ktoś za co opuściła stanowisko poprzednia naczelnik - 2014r?
A sprawcy wtedy zostali.

JasonX

Inowrocław
[1748]
2018-04-12 17:43:04 | zgłoś do moderacji

Hard@ uważa że ważniejsza jest poprawność polityczna i zamiatanie afer pod dywan niż tropienie afer i wykrywanie sprawców czyli ojczyznę dojną racz nam zwrócić panie. dlaczego mnie to nie dziwi

inianek

Inowrocław
[481]
2018-04-12 17:31:56 | zgłoś do moderacji


Jaki Pan taki Kram.

Magdalena_ino

Inowrocław
[18]
2018-04-12 17:16:48 | zgłoś do moderacji

Hard, czyli uważasz, że śledztwo CBA w urzędzie jest niepotrzebne ?

red

Inowrocław
[365]
2018-04-12 16:53:11 | zgłoś do moderacji

Prawda prędzej, czy później zawsze wyjdzie na jaw. Potrzebne to było, żeby spaprać sobie życie. Zachłanność nie popłaca.

Hard

Inowrocław
[13]
2018-04-12 16:21:42 | zgłoś do moderacji

We wsystkich urzedach jest tak samo. Tu rzucono cba aby znalec haka na ojca niewygodnego dla cietego z metra posla. Wiemy to wszyscy. Moze ktos poda prawdziwy koszt operacji cba? Wielki sukces pisdolencow!!!!! Odzyskaja 50 tysiecy tracac z 2 miliony na akcje cba. Prawdziwy sukces....tylko kto za to placi?


Granda

Inowrocław
[103]
2018-04-12 15:41:28 | zgłoś do moderacji

Czyli to działa zorganizowana grupa. Ciekawe kto był szefem???
Uwaga: 
zaloguj się lub jeśli nie masz konta zarejestruj się aby dodać komentarz.
Jeśli w materiale użyto Twojego wizerunku, a ty nie wyrażasz na to zgody zgłoś to nam.
Portal internetowy Ino.online nie ponosi odpowiedzialności za treść prezentowanych opinii. Użytkownik dokonujący wpisu na łamach portalu, może ponieść za jego treść odpowiedzialność cywilną bądź karną. Komentarze naruszające dobre obyczaje i niezwiązane z tematem mogą być usuwane bez ostrzeżenia.
© copyright 2000-2018 Ino-online Media