Witaj! W trosce o lepszą ochronę danych i dostosowanie do zmian w prawie ochrony danych zmieniliśmy regulamin oraz politykę prywatności.   zrozumiałem i akceptuję

Poniżej możesz zapoznać się ze szczegółami. Polityka prywatności:

Definicje

1. Serwis: oznacza portal internetowy udostępniony w domenie internetowej pod adresem ino.online i pokrewnych tj. i-o.pl, ino24.pl, inowroclawianka.pl,
2. Administrator: oznacza firmę Ino-online Media, ul. Szczęśliwa 1, 88-100 Inowrocław, NIP: 556-181-85-16,
3. Ustawa: oznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 203, poz. 1371 ze zm.),
4. Przez Adres IP rozumie się adres protokołu internetowego, stanowiącego informację mogącą identyfikować Użytkownika,
5. Dane Osobowe oznaczają dane osobowe w rozumieniu artykułu 6. Ustawy, udostępniane przez Użytkowników, gromadzone za pośrednictwem Serwisu i przetwarzane przez Administratora,
6. Użytkownik oznacza odwiedzającego i korzystajacego z Serwisu,
7. Serwisy Zewnętrzne: oznacza inne strony internetowe, które nie stanowią własności, ani nie są bezpośrednio powiązane z Serwisem,
8. Operatorem Hostingowym jest OVH Sp. z o.o., 54-402 Wrocław ul. Szkocka 5 lok. 1, REGON: 933029040 NIP: 899-25-20-556,
9. Polityka oznacza niniejszą Politykę Prywatności.


Informacje ogólne

Administrator oświadcza, że wszystkie dane zarejestrowanych Użytkowników są starannie zabezpieczone i przechowywane. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są zgodnie z udzielonymi przez niego zezwoleniem, a także w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Ustawy oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną i rozporządzeniem Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, dalej zwane RODO.

Osoba zarejestrowana w Serwisie akceptuje niniejszy regulamin, zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych przez siebie informacji przez Serwis w celach statystycznych i marketingowych zgodnie z Ustawą oraz ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


Zbieranie danych

W celu udoskonalania portalu i rozwoju na potrzeby Użytkowników, Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
- poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
- poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. "ciasteczek"),
- poprzez gromadzenie logów serwera www przez Operatora Hostingowego.


Udostępnianie danych

Dane podlegają udostępnieniu uprawnionym do tego podmiotom zewnętrznym wyłącznie za zgodą Administratora lub osób których te dane dotyczą, jeśli zachodzi podejrzenie przestępstwa. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby lub Administratora. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania. Administrator nie przekazuje Danych Osobowych innym podmiotom. Dane Osobowe nie mogą obejmować "danych wrażliwych" w rozumieniu art. 27 ust. 1 Ustawy.

Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie przez Administratora swoich Danych Osobowych, usunięcia w części lub całości udostępnionych danych, co może wiązać się z poważnym ograniczeniem lub uniemożliwieniem korzystania z całości lub części Serwisu. Szczegółowe regulacje w tym zakresie opisuje punkt "Informacje praktyczne związane z systemem logowania".

Podczas przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników stosowane są zgodnie z wymaganiami ustawy i rozporządzeniem środki techniczne i organizacyjne, które mają na celu zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.


Informacja o plikach cookies

Serwis korzysta z plików cookies. Tzw. "ciasteczka" stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Hostingowy.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
- utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
- określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W ramach Serwisu stosowane są dwa główne rodzaje plików cookies: tzw. sesyjne oraz stałe. Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie w dziale ustawienia - sekcja prywatność. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Serwisem partnerów oraz przez zewnętrzne programy instalowane w postaci tzw. wtyczek np. społecznościowego serwisu Facebook.com lub innych.

Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/


Informacje praktyczne związane z systemem logowania

Użytkownik zobowiązany jest do ochrony swoich haseł dostępu do Serwisu przed dostępem do tego osób niepowołanych. Serwis nie udostępnia ani nie gromadzi hasła w niezakodowanej formie. W przypadku zagubienia hasła Serwis może przesłać nowe hasło wyłącznie na adres e-mail podany podczas rejestracji użytkownika Serwisu.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do stron portalu wynikający z przyczyn niezależnych od portalu, błędy lub niekompletność przesyłania informacji przez użytkowników portalu, błędy i awarie powstałe w wyniku przerw w funkcjonowania portalu.

Serwis udostępnia możliwość dodawania komentarzy, zdjęć i innych informacji multimedialnych internautom, w szczególności osobom zarejestrowanym w Serwisie. Rejestracja użytkowników w Serwisie jest bezpłatna i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych. Korzystanie z Serwisu i podawanie jakichkolwiek danych jest dobrowolne.

Użytkownicy Serwisu mogą korzystać z Serwisu oraz z utworów i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, własności intelektualnej oraz Ustawy o ochronie baz danych.

Użytkownik może w dowolnym momencie edytować swoje dane za pomocą dostępnych narzędzi Serwisu (sekcja profil), może też bezpośrednio zwrócić się do Administratora, przesyłając wiadomość e-mail pod adres portal@ino-online.pl aby dokonać zmian, dodania, usunięcia informacji o sobie, w tym także do cofnięcia zgody i "bycia zapomnianym". Wiadomość musi pochodzić z adresu e-mail podanego podczas rejestracji w Serwisie, w innym wypadku Administrator będzie próbował dokonać uwiarygodnienia Użytkownika na inne dostępne i możliwe sposoby. Administrator ma prawo odmówić usunięcia Danych Osobowych w wypadku, gdy Użytkownik naruszył zasady regulaminu portalu lub przepisy prawa, a zachowanie jego danych jest niezbędne do wyjaśnienia sprawy.


Postanowienia końcowe

Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani na stronie Serwisu. Wszelkie pytania, wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności Użytkownicy mogą wysłać na adres: portal@ino-online.pl.



zrozumiałem i akceptuję

KSM: my podzielniki możemy zdjąć, ale...

fot. archiwum ino.online
 INOWROCŁAW | 13 marca 2018, 14:47
Demontować podzielniki ciepła czy nie? Między innymi nad tym tematem zastanawiano się podczas dzisiejszego posiedzenia komisji uzdrowiskowej z udziałem prezesa ZEC, KSM i przedstawicieli PGKiM.

Dzięki przeprowadzonej termomodernizacji bloków, Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa zamawia w ZEC 49% ciepła, jakie kupowało jeszcze 15 lat temu. Odliczając koszty inwestycji w portfelach mieszkańców, według wyliczeń KSM, zostało w sumie ponad 80 milionów złotych. Ale wśród mieszkańców wciąż pojawia się sporo głosów krytycznych, gdy dochodzi do rozliczeń po sezonie grzewczym.

- To nie my, ale mieszkańcy zadecydowali, że chcą mieć podzielniki, bo zostały one zamontowane na wniosek większości mieszkańców poszczególnych budynków. My możemy je oczywiście zdemontować - mówi Jan Gapski. Prezes KSM wątpi jednak, aby lokatorzy się na to zdecydowali, bo 80% mieszkańców otrzymuje zwrot nadpłaty za ogrzewanie i ta większość byłaby raczej niechętna do takich zmian. - W trzech budynkach były już zresztą takie próby, ale nieudane - zdradza. Zainteresowani mogą jednak złożyć wniosek w spółdzielni i jeśli zbiorą podpisy więcej niż 50% lokatorów, to powinien on zostać przyjęty.
W ubiegłym roku 12137 rodzin zamieszkujących bloki KSM miało nadpłaty, 2983 - niedopłaty. W PGKiM na 100 budynków, 90 było z nadpłatą.


W ocenie prezesa KSM, jak i przedstawicieli PGKiM miałoby to jednak negatywne konsekwencje, bo wzrosłoby zużycie energii. Choć ich zdaniem świadomość społeczna jest coraz większa, to wiele osób mogłoby przestać oszczędzać, co mogłoby niekorzystnie odbić się na globalnych zobowiązaniach dotyczących zużycia energii.



- Nie ma złotego środka jeśli chodzi o podzielniki. Jeśli 20% kosztu jest wyliczane według podzielnika, to jaki jest sens istnienia takiego podzielnika. Ludzie zużywają coraz mniej ciepła, ale koszty stałe nie maleją i ta jednostka ciepła jest droższa - przyznała Danuta Jaskulska z PGKiM. W jej ocenie bardziej sprawiedliwie byłoby, gdy mieszkańcy płacili od metra kwadratowego.

Na konieczność nieustannej edukacji w temacie korzystania z ogrzewania zwrócił uwagę prezes ZEC-u. - Będzie u nas salka edukacyjna, do której będziemy zapraszać nie tylko dzieci, ale i dorosłych mieszkańców. Planujemy też w najbliższym czasie dwie konferencje na temat tzw. dobrych nawyków - mówi Piotr Pawlak z Zakładu Energetyki Cieplnej.

Radni wzięli pod lupę także działalność samego ZEC-u. Do tego tematu wrócimy w kolejnym artykule. [MP]



Wasze komentarze:

x100

Inowrocław
[1]
2018-03-18 11:41:59 | zgłoś do moderacji

Może jednak jest nadzieja:
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/ile-mamy-p%C5%82aci%C4%87-za-dostaw%C4%99-ciep%C5%82a-do-mieszkania-rpo-do-ministra-energii-w-sprawie-podzielnik%C3%B3w


Marek Browiński

Inowrocław
[3565]
 online 
2018-03-17 20:29:58 | zgłoś do moderacji

@error, skończyłem z taxi to może mnie polub :)

error

..rbn..
[222]
2018-03-17 20:03:33 | zgłoś do moderacji

A czemu ujeb**ł? Bo wątpię aby tskie "janusze" i "grażyny" podpiszą sie przeciw podzielnikom skoro mają zwroty... pajace pokomunistyczne...

error

..rbn..
[222]
2018-03-17 20:01:59 | zgłoś do moderacji

Zbytnio nie lubię osobnika przede mną sie wypowiadajacego z uwagi na to że złotówka a ich nie nawidze jak strażników wiejskich ale koleś poprostu ma racje. Wiara jest poprostu głupia a taki gapski-celowo z małej z okazji braku szacunku uje**ał nas na amen.

Marek Browiński

Inowrocław
[3565]
 online 
2018-03-17 13:22:03 | zgłoś do moderacji

Kiedy do Was dotrze, że może dojść do takiej sytuacji, że jeśli nikt w bloku nie włączy grzejników (bardzo lekka zima) a przez przypadek dziecko odkręci na chwilę grzejnik i zabije jedną jednostkę, to ta jedna jednostka będzie równowartością całej części faktury rozliczanej z podzielników i może wynosić nawet kilkadziesiąt tysięcy.

Tę sumę będzie musiał zapłacić jeden lokator i będzie to zgodne z regulaminem, czyli nawet nie wygra w sądzie.

Tak nas urządził prezes Gapski.

artmix

Inowrocław
[242]
2018-03-17 12:47:18 | zgłoś do moderacji

Podzielniki wstawiono bo tak nakazało KSM !
Za odczyty dorabiamy firmy zewnętrzne.
Płacić trzeba nawet jeśli zawory zakręcone bo jednak energia cieplna dla budynku jest przygotowana.
KSM tez nie potrafi do dziś opanować rozliczeń za ciepłą wodę , mimo iż urzędasów tam nie brakuje.
Trzeba zweryfikować zarobki zarzadu KSM, a nie są małe ! To nie jest prywatny folwark a nas spółdzielców !

marcolomeo

Inowrocław
[3]
2018-03-16 09:35:33 | zgłoś do moderacji

To może wtrącę swoje trzy grosze.
W obecnym lokalu mieszkam od 2011 roku.
Przeprowadziłem się z kamienicy i zachwycony centralnym ogrzewaniem używałem go zgodnie z przeznaczeniem - tj.
Termostaty ustawione tak by w mieszkaniu było ok. 22 - 24 stopni. Przed wietrzeniem wystudzanie grzejników itd.

Pierwsze rozliczenie - ponad 1500 zł dopłaty :)
Kolejne - ok 1200 zł - troszkę zmniejszyłem komfort cieplny :)
Następne - ok 800 zł....
Nosz kuźwa - jakim cudem sąsiad ma ponad 600 zł zwrotu?

Po prostu - wszystkie grzejniki zakręcone, w łazienkowym zdemontowany termostat i non stop otwarte drzwi (łazienkowe).
W razie niedogrzania - odpalają kuchenkę (gaz w ryczałcie) i tak grzeją...

Od dwóch lat także mam zwroty po 600+ :D - dostosowałem się do otoczenia i ogrzewam się tak jak wszyscy...

Przecież to jakaś paranoja żeby nie móc korzystać normalnie z grzejników bo "goofnozjady" muszą "oszczędzać".
W pokoju dziecka w mrozy wolę włączyć farelkę - wychodzi dużo taniej niż te pierniczone jednostki na podzielniku :D

error

..rbn..
[222]
2018-03-15 22:58:33 | zgłoś do moderacji

@qirry-bylbys jakims urzędnikiem, pracownikiem ksm czy cos w ten deseń-pokazalbym Tobie rachunki z ostatnich 10lat jak wyglądało rozliczenie za ciepło.

Marek Browiński

Inowrocław
[3565]
 online 
2018-03-14 17:01:43 | zgłoś do moderacji

@qirry, to ty tępy jak but jesteś. To jest przecież bardzo proste. Jeśli ktoś zapłaci 12 zaliczek po 100 zł, a potem nie odkręci grzejników i nie nabije nic na podzielnik, to prawie całą te wpłatę otrzyma z powrotem.

ino500

Inowrocław
[120]
2018-03-14 14:41:49 | zgłoś do moderacji

Dziękuję ino-online i prosimy o więcej bo problem jest bardzo trudny i tylko mówienie i nagłośnienie tego problemu może coś zmienić.

Dlatego stop złodziejskim i bezprawnym rozliczeniom! Trzeba jednoznacznie zaznaczyć że tam gdzie nie ma podzielników i jest rozliczanie ryczałtowe tam problemów nie ma.

Proszę nagłaśniać dalej a my mieszkańcy jesteśmy zmuszeni "walczyć" o sprawiedliwość.

qirry

Inowrocław
[285]
2018-03-14 14:31:28 | zgłoś do moderacji

Przykro mi bardzo, ale ten filmik jest o niczym, mógłbym nakręcić taki sam, wkleić jakieś zdjęcia i uważać, że jest to jakikolwiek dowód na to, że mam rację, jakoś się nie przekonałem, słabo na mnie działają teorie spiskowe i nigdy nie uwierzę, że ktoś ma tysiąc dopłaty przy zakręconych grzejnikach bo to ściema.

i ps. nie będę się wywodził nt. gęstości, itp. ale nie ma takiej możliwości, na tej wysokości i w tej atmosferze, ażeby ciepłe powietrze przesuwało się w bok, albo w dół, grzejący sąsiad nad to wyłącznie dobry izolator, ale tak to bywa w bloku

jebakapociagowy

Inowrocław
[138]
2018-03-14 13:12:44 | zgłoś do moderacji

@huck56

No widzisz, ale ja kupując mieszkanie patrzyłem na to i dopłaciłem za lokalizację i nie zgadzam się żebym musiał płacić za innych.

Gdybym był niemiły, to mógłbym napisać że miałeś 30 lat na przeprowadzkę do lepiej położonego lokalu.

Za dużo komuny we krwi mimo upływu lat, jak już napisałem niżej ma być uczciwie a nie po równo...

Marek Browiński

Inowrocław
[3565]
 online 
2018-03-14 13:01:19 | zgłoś do moderacji

Po tym filmie uwierzysz:

http://youtu.be/WbYQIld7jdg

qirry

Inowrocław
[285]
2018-03-14 12:44:18 | zgłoś do moderacji

error odpowiem Ci tak samo, to ciekawe, że płacisz dużo, ja mam temperaturę odpowiednią dla siebie i nie mam zamiaru płacić za kogoś, grzeję tyle ile trzeba dla własnego komfortu i słowo dopłata jest mi obce podobnie jak 99.99% moich znajomych, w bajeczki, ze ktoś ni grzeje, a ma tysiąc dopłaty to sory ale nie uwierzę.

Marek Browiński

Inowrocław
[3565]
 online 
2018-03-14 11:22:00 | zgłoś do moderacji

@jebakapociagowy, zgoda że ostatnio się zradykalizowałem. Ale ile lat można mówić bez echa o tym samym. Zacząłem wskazywać winnych wprost, czasem na granicy obrażania i biorę odpowidzialność za każde słowo.

A poprawność polityczna mnie nie interesuje, tylko prawda i nie musi się wszystkim podobać. Na wyborach świat się nie kończy.

huck56

Inowrocław
[20]
2018-03-14 11:18:30 | zgłoś do moderacji

trzydzieści lat temu nie było różnicy w cenie odnośnie lokalizacji mieszkania, tylko placilo się za metraż, a o lokalizacji decydowalo "szczęście" przy rozdziale tych mieszkań i tyle na ten temat.

Marek Browiński

Inowrocław
[3565]
 online 
2018-03-14 11:13:32 | zgłoś do moderacji


1. Co to jest bilans cieplny?

Jeśli zetkniemy ze sobą dwa ciała o różnej temperaturze, to następuje między nimi wymiana ciepła. ciało o wyższej temperaturze oddaje (traci) ciepło, a ciało o niższej temperaturze pobiera (zyskuje) ciepło. Wymiana ciepła kończy się, gdy temperatury obu ciał wyrównają się.

Jeśli ilość ciepła pobranego przez ciało o niższej temperaturze jest równa ilości ciepła oddanego przez ciało o wyższej temperaturze, to mówimy, że zachodzi bilans cieplny.

jebakapociagowy

Inowrocław
[138]
2018-03-14 11:02:09 | zgłoś do moderacji

@Huck56

Ale życie niema być równe dla wszystkich tylko uczciwe...

Ludzie mieszkający na najwyższych piętrach i w dodatku w szczycie czasami z 3 stron nie mają sąsiada który by grzał, ale czyja to wina że woleli oszczędzić 20.000zł na mieszkaniu wybierając te najwyższe?

Dlaczego ja dopłacając do mieszkania na parterze mam ponosić koszty tego że ktoś wziął mniej kredytu będąc pewny że oszczędza?

jebakapociagowy

Inowrocław
[138]
2018-03-14 10:56:10 | zgłoś do moderacji

Panie Marku, nie używamy słów których nie znamy :)

,,Odbywa się bilans" :D ?

,,Bilans – zestawienie wielkości równoważących się" Zestawienie nie może się odbywać :)


Co do reszty, @qirry myślę że Panu Markowi chodziło o wymianę cieplną, to że ciepłe powietrze unosi się ku górze to wie 80% społeczeństwa z podstawówki/gimnazjum, myślę że chodziło bardziej o to że zimne ściany pobierają ciepło z powietrza jednocześnie ogrzewając się nim, niezależnie od umiejscowienia (choć oczywiście zawsze jest tak że pod sufitem jest najcieplej, tak więc od parteru w górę wszyscy nagrzewają podłogi sąsiadom) :)


Panie Marku, takie moje osobiste spostrzeżenie, kiedyś robił Pan filmy które były dość neutralne, z miejsca wypadków etc. teraz widzę coraz więcej goryczy i złośliwości w wypowiedziach, próby oczerniania wszystkich innych, krótko rzecz ujmując czarny PR. Tak nie zdobywa się wyborców, ale jest to dobre pokazanie jak polityka i kumoterstwo psuje ludzi.


Jak zawsze pozostając neutralnym politycznie, (bo w pupie mam kto zasiada na stołkach, i tak wszyscy tylko liczą na koryto, niema ludzi bezinteresownych i neutralnych w Polskiej polityce)
Pozdrawiam :)


error

..rbn..
[222]
2018-03-14 10:54:39 | zgłoś do moderacji

@qirry- to ciekawe ze grzejesz malo i płacisz malo. Ja grzalem b.malo w poprzednim roku ponieważ dwa lata wstecz mialem 1000doplaty!!!! Parter, blok, rąbin i przy oszczędzaniu wyszedł mi rachunek 1500!!! A sasiadka ktorej nie ma w domu b.czesto a jak jest to lubi sobie siedzieć w zimnych pomieszczeniach z dwoma kartkami nie grzeje praktycznie wcale i ma nadpłaty od skurwy**na...

huck56

Inowrocław
[20]
2018-03-14 10:52:48 | zgłoś do moderacji

Ja akurat nigdy nie dopłacałem za ciepło i nawet mam niewysokie nadpłaty, ale też jestem za zdjęciem podzielnikow, ponieważ system ten jest bardzo niesprawiedliwy i budzi duże emocje wśród współlokatorów, ponieważ nie wszyscy mieli "szczęście" przy przedziale kiedyś mieszkań i nie każdy dostał lokal na II piętrze, środkowy.Obecne korekty we współczynniku położenia lokalu,które mają te niesprawiedliwość wyrównywać nie oddają tego tak jak np.w skokach narciarskich przelicznik wiatru, każdy woli mieć odjete punkty, ale mieć wiatr pod narty niż odwrotnie. Podam taki przykład: dwa lata temu, sąsiad z II piętra, mieszkanie szczytowe miał o jedną wartość odczytu jednostek mniej co ja lokator z III piętra mieszkanie szczytowe,on dostał około 500 złotych zwrotu ja około 50 złotych, bez komentarza, dlatego pomimo, że nie dopłacam nie zgadzam się, ze zdaniem Pana prezesa, że jak jestem w grupie tych co mają zwrot to jestem za podzielnikow.

Marek Browiński

Inowrocław
[3565]
 online 
2018-03-14 10:19:17 | zgłoś do moderacji

To jakaś dziwnej fizyki się uczyłeś,bo ciepło to nie ciepłe powietrze tylko energia. Przecież to nie ciepłe powietrze przenika przez ścianę i strop, tylko na nich odbywa się bilans tego ciepła dla sąsiednich pomieszczeń.

qirry

Inowrocław
[285]
2018-03-14 10:03:36 | zgłoś do moderacji

Zwyczajnie studiowałem fizykę co i Panu polecam i czytając ostatnio na innym portalu fanaberie jednego człowieka opatrzone rysunkiem ze strzałkami to mało z krzesła nie spadłem ze śmiechu, gdzie ciepłe powietrze wg Pana przenika w DÓŁ! Gdzie tak uczą?

Wręcz przeciwnie jak ktoś ma nagrzane nad tzn. że z mojego mieszkania niżej właśnie ciepło nie ucieka wzwyż, bo tam jest cieplej FIZYKA i strzał w kolano... ale to trzeba wiedzieć o czym się mówi.

Praw fizyki nie wymyślił Brejza, więc może i jestem trolem skoro mam inne zdanie, to pewnie tak, bo przecież każdy kto nie lubi bełkotu i filmików w każdym temacie to pewnie trol...

w każdym razie mnie jako trola nie obowiązuje kultura i profesjonalizm, a Pana jako "polityka" powinna, ale nie zaskoczył mnie Pan

jebakapociagowy

Inowrocław
[138]
2018-03-14 09:26:59 | zgłoś do moderacji

Panie Marku, ale dlaczego na podstawie zwrotu z CO ocenia Pan ludzi? Tak nie wypada politykowi...

Mam zwrot z CO bo mieszkanie ogrzewam koparką kryptowalut, która nie dość że zarabia $$ to jeszcze ogrzewa mi mieszkanie... Szach mat!

Marek Browiński

Inowrocław
[3565]
 online 
2018-03-14 08:27:34 | zgłoś do moderacji

I jeszcze jedno...

Problem rozliczenia CO jest nieodłącznie związany z rozliczeniem ciepłej wody.

Zobacz dlaczego ciepła woda jest taka droga:

http://www.youtube.com/watch?v=SXb8io144wY

Marek Browiński

Inowrocław
[3565]
 online 
2018-03-14 08:15:25 | zgłoś do moderacji

1. Tylko idiota może uważać za normalne, że w ocieplonym budynku na ogrzanie mieszkania 50 m2 potrzeba 3 tony węgla ( na tyle i więcej ludzie dostają rozliczenia), ale również że wystarczy 0,5 tony węgla...

2. Ciepło w mieszkaniu z zakręconymi grzejnikami nie bierze się znikąd. Zobacz co by się działo w Twoim mieszkaniu, gdyby nie sąsiedzi:

http://www.youtube.com/watch?v=K1_dm9pNCc0

3. " ps. Pnie Marku na jakich prawach fizyki i Pan się opiera i w jakiej szkole uczyli takich twierdzeń, że że cieplejsze powietrze przemieszcza się na boki i w dół? "

Czy to ty jesteś tym trollem z urzędu po OHP? Tym pytaniem rozj@bałeś sysytem :)

qirry

Inowrocław
[285]
2018-03-14 07:27:40 | zgłoś do moderacji

i ps. miejmy chociaż pojęcie o czym mówimy

bo wymiennik ciepła, a podzielnik to kolosalna różnica

qirry

Inowrocław
[285]
2018-03-14 07:17:09 | zgłoś do moderacji

- z podzielnikami, grzeje mało, płacę mało
- bez podzielników, płacę równo,

- z podzielnikami nie ma mnie w domu, płacę małe zaliczki,
- bez podzielników płacę równo,

- z podzielnikami grzeje na piątkę przy otwartych oknach i mam gdzieś innych, płacę dużo
- bez podzielników płacę mniej

I TYLKO I WYŁĄCZNIE TAKIE SĄ PLUSY DLA POJEDYNCZYCH OSÓB, mniejszość "polepsza życie" większości

ps. Pnie Marku na jakich prawach fizyki i Pan się opiera i w jakiej szkole uczyli takich twierdzeń, że że cieplejsze powietrze przemieszcza się na boki i w dół? Poza tym bardzo mi przykro, że w budynku wiele rodzinnym, jest wiele rodzin, to wina Brejzy na pewno.

Marek Browiński

Inowrocław
[3565]
 online 
2018-03-13 23:12:54 | zgłoś do moderacji

No to jak o pawilonie to...

http://www.youtube.com/watch?v=_mUKznbmMTc

drugi_sort

Inowrocław
[1764]
2018-03-13 23:02:38 | zgłoś do moderacji

Panie Prezesie Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, a nie sportowo- rekreacyjnej ,jak tam wygląda rachunek ekonomiczny gigantycznej inwestycji przebudowy pawilonu ( około 11 milionów) na cele jak widać nie mieszkaniowe tylko rekreacyjne do uzyskiwanych przychodów? Skąd pochodziły środki na ten cel? Jeśli od członków spółdzielni to siłownia powinna być dla nich za darmo. Na koniec, kto ponosić koszty pustostanów? Odpowiedź oczywista spółdzielcy.

Marek Browiński

Inowrocław
[3565]
 online 
2018-03-13 22:37:15 | zgłoś do moderacji

Jeśli nie wierzysz że Ciepło przechodzi przez ściany...

http://www.youtube.com/watch?v=2mhPGSPkTMs

Marek Browiński

Inowrocław
[3565]
 online 
2018-03-13 21:33:10 | zgłoś do moderacji

Polecam, może coś Wam się rozjaśni

http://www.youtube.com/watch?v=c0AUE4zn_Zc

kemeleon

Inowrocław
[30]
2018-03-13 21:27:49 | zgłoś do moderacji

Zgadzam sie z Toba, sam decyduje jaka temperature chce miec w mieszkaniu a co za tym idzie ile za to placic. Ja mam takie wrazenie ze wtedy kiedy zwyklemu Kowalskiemu jest zwracana zlotowka to juz jakas "instytucja" chce mu ja zabrac. Nie rozumiem tez na czym ma polegac edukacja w owej salce? Ludzie sa wyedukowani w temacie racjonalnego zużycia ciepla o czym swiadcza te nadplaty. Ja w domu tez mam okolo 24 stopni w sezonie grzewczym bo tak lubie i jakos nigdy nie doplacalem i w futrze w domu nie chodze.

Marek Browiński

Inowrocław
[3565]
 online 
2018-03-13 21:17:04 | zgłoś do moderacji

@kemeleon proszę Cię, nigdy więcej nie pisz, że w systemie podzielnikowym każdy płaci za ciepło zużyte przez jego mieszkanie...

doopa

Inowrocław
[190]
2018-03-13 21:16:54 | zgłoś do moderacji

jebak...te podzielniki to oszustwo..poczytaj poniżej, nie musisz mieć gorąco w domu :)

jebakapociagowy

Inowrocław
[138]
2018-03-13 21:11:22 | zgłoś do moderacji

@doopa

Ale ja też grzeję... Po prostu nie lubię jak mam w mieszkaniu za ciepło, nie będę u siebie robić 28 stopni tylko dlatego żeby ,,zrobić dobrze sąsiadom" skoro preferuję 22-24. Nawet gdybym miał ogrzewanie darmowe, też bym utrzymywał taką temperaturę jaką lubię.

kemeleon

Inowrocław
[30]
2018-03-13 21:07:26 | zgłoś do moderacji

Już wyjaśniam- czytając artykuł zrozumiałem że zec ma nadwyżki ciepła ponieważ m.in. ksm "zamawia" mniej ciepła. Odszczędności ze strony ksm biorą się m.in. z podzielnikow ciepla, ocieplenia blokòw i słabszych zim (to akurat ja dodałem). Likidując podzielniki każdy z nas zapłaci kwotę nizależną od faktycznego zużycia ciepła czyli chciliby abyśmy pokrywali koszty ryczałtem.
Moim zdaniem nie tędy droga, możnaby odchudzić administrację,a nie jakieś salki otwierać.

miszcz500

piastowskie
[429]
2018-03-13 21:05:04 | zgłoś do moderacji

Wy kur... Jeb... Hamy kto ma nadpłatę? Złodziejstwo pierd.... Hitler powinien się wami zająć.

Marek Browiński

Inowrocław
[3565]
 online 
2018-03-13 20:52:08 | zgłoś do moderacji

@kemeleon, nie zaciemniaj tematu. Co ma ZEC do podzielników?

kemeleon

Inowrocław
[30]
2018-03-13 20:48:24 | zgłoś do moderacji

Kuźwa ZEC się obudził, za dużo ciepła produkują i mają straty? Nie bronię ksm, ale wymienniki ciepła to jedna z nielicznych dobrych decyzji i teraz co mamy z tego rezygnować bo zec się skarży. Ciekawe ze zec nie zainteresuje sie sranem instalacji cieplowniczej. A poza tym kto zwroci nam, mieszkańcom pieniądze za zakupine wynienniki, ktòre do tej pory spłacamy. Jeśli zec nie ma zbytu na produkowane cieplo to może czas ograniczyć koszty produkcji...

ino500

Inowrocław
[120]
2018-03-13 20:10:17 | zgłoś do moderacji

"Ludzie zdecydowali o założeniu podzielników i ludzie mogę zdecydować o ich zdjęciu. Nie udało im się jednak zebrać wymaganej liczby podpisów". 

Oczekiwanie Prezesa Zarządu Spółdzielni, że osoby bezpodstawnie wzbogacone (kosztem sąsiadów), dobrowolnie zrezygnują z pieniędzy otrzymanych w majestacie źle skonstruowanego regulaminu, jest przykładem przerzucania odpowiedzialności na nieświadomych problemu mieszkańców.
To zarząd jest odpowiedzialny za poprawne ustalanie opłat.
****
Obowiązkiem zarządcy jest wykonanie audytu energetycznego  i wyeliminowanie przyczyn nadmiernych strat ciepła w budynku lub zbyt wysokich kosztów ogrzania wody (w KSM, to ponad 50 zł za 1 m3!).
Obowiązek wynika z art. 45 a) ust.13 ustawy Prawo energetyczne.
Doprowadzanie do sytuacji, w której ludzie z chęci zysku, albo ze strachu przed opłatami doprowadzą do zagrzybienia mieszkań i degradacji budynku świadczy o braku wyobraźni i odpowiedzialności za ludzi i powierzone mienie. 

Marek Browiński

Inowrocław
[3565]
 online 
2018-03-13 20:05:49 | zgłoś do moderacji

"Prezes KSM wątpi jednak, aby lokatorzy się na to zdecydowali, bo 80% mieszkańców otrzymuje zwrot nadpłaty za ogrzewanie i ta większość byłaby raczej niechętna do takich zmian."

Hipokryzja godna Pana Prezesa, który ma spółdzielców za idiotów...

Panie Gapski, niech Pan jeszcze podwyższy zaliczki to 90% będzie miało zwroty :)

Marek Browiński

Inowrocław
[3565]
 online 
2018-03-13 20:01:24 | zgłoś do moderacji

W sprawie podzielników jest za dużo mitów i kłamstw. To nie podzielniki oszukują, tylko są narzędziem w złym systemie.

W budynku rozliczanym zgodnie z prawem spółdzielnia przerzuca tylko na lokatorów fakturę, którą otrzyma od dostawcy ciepła i nie może nawet grosza doliczyć. Jeśli podzielniki nabijają impulsy w lecie, to wszystkim. Wtedy po prostu jest więcej jednostek i maleje cena jednostki(koszt z faktury podzielony przez sumę wszystkich jednostek z budynku). Lokatorzy płacą za iloczyn jednostek odczytanych na ich podzielnikach razy cenę jednostki. Ten kto ma zakręcony grzejnik ma zero jednostek, więc ma zwrot od tych co go ogrzali i nabili sobie przez to jednostki na swoich podzielnikach. Ten mechanizm jest bardzo prosty :)

doopa

Inowrocław
[190]
2018-03-13 19:49:51 | zgłoś do moderacji

do jebak... Najlepsze jest to, że jeśli wszyscy w bloku zakręcą grzejniki to zakupione ciepło przeleci Ci przez grzejniki na korytarzu. I tak będziesz musiał za nie zapłacić - czy je zużyjesz czy nie. Taka to jest uczciwość tych podzielników. Lepiej je zdjąć i niech to zakupione ciepło przeleci przez mieszkania.

Marek Browiński

Inowrocław
[3565]
 online 
2018-03-13 19:39:34 | zgłoś do moderacji

Może trochę nie na temat, ale to wydarzenie nie może przejść niezauważone :)

http://pokazywarka.pl/heeees/

jebakapociagowy

Inowrocław
[138]
2018-03-13 19:21:49 | zgłoś do moderacji

Szczerze? mi to jest obojętne... Tylko dlaczego miałbym płacić za tych co przy -20 na dworze zawsze muszą mieć 30+ stopni w domu na plusie... i grzeją 24h/dobę żeby to utrzymać bez wietrzenia. Jak mi spadnie w zimę w mieszkaniu temperatura poniżej 22 to grzeję bo to jest dla mnie optymalna temperatura i tak, mam zwrot co roku, mieszkanie na parterze gdzie teoretycznie powinno od ziemi ciągnąć zimno... zawsze ciepło i zawsze nadpłata.

doopa

Inowrocław
[190]
2018-03-13 19:19:20 | zgłoś do moderacji

To ktoś kłamie w KSM - prezes lub jego pracownicy. Jak byłem kilka lat temu w KSM na Rąbinie przy manhatanie to (chyba) kierowniczka oświadczyła, że podzielniki muszą być bo tak stanowią przepisy. A teraz można zdjąć?

error

..rbn..
[222]
2018-03-13 19:12:07 | zgłoś do moderacji

@obywatel tego miasta i @mtv_ziomek- święta racja!!

andyino

Rabin
[15]
2018-03-13 18:42:14 | zgłoś do moderacji

Jestem za likwidacja podzielnikow
Uwaga: 
zaloguj się lub jeśli nie masz konta zarejestruj się aby dodać komentarz.
Jeśli w materiale użyto Twojego wizerunku, a ty nie wyrażasz na to zgody zgłoś to nam.
Portal internetowy Ino.online nie ponosi odpowiedzialności za treść prezentowanych opinii. Użytkownik dokonujący wpisu na łamach portalu, może ponieść za jego treść odpowiedzialność cywilną bądź karną. Komentarze naruszające dobre obyczaje i niezwiązane z tematem mogą być usuwane bez ostrzeżenia.




© copyright 2000-2018 Ino-online Media