Witaj! W trosce o lepszą ochronę danych i dostosowanie do zmian w prawie ochrony danych zmieniliśmy regulamin oraz politykę prywatności.   zrozumiałem i akceptuję

Poniżej możesz zapoznać się ze szczegółami. Polityka prywatności:

Definicje

1. Serwis: oznacza portal internetowy udostępniony w domenie internetowej pod adresem ino.online i pokrewnych tj. i-o.pl, ino24.pl, inowroclawianka.pl,
2. Administrator: oznacza firmę Ino-online Media, ul. Szczęśliwa 1, 88-100 Inowrocław, NIP: 556-181-85-16,
3. Ustawa: oznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 203, poz. 1371 ze zm.),
4. Przez Adres IP rozumie się adres protokołu internetowego, stanowiącego informację mogącą identyfikować Użytkownika,
5. Dane Osobowe oznaczają dane osobowe w rozumieniu artykułu 6. Ustawy, udostępniane przez Użytkowników, gromadzone za pośrednictwem Serwisu i przetwarzane przez Administratora,
6. Użytkownik oznacza odwiedzającego i korzystajacego z Serwisu,
7. Serwisy Zewnętrzne: oznacza inne strony internetowe, które nie stanowią własności, ani nie są bezpośrednio powiązane z Serwisem,
8. Operatorem Hostingowym jest OVH Sp. z o.o., 54-402 Wrocław ul. Szkocka 5 lok. 1, REGON: 933029040 NIP: 899-25-20-556,
9. Polityka oznacza niniejszą Politykę Prywatności.


Informacje ogólne

Administrator oświadcza, że wszystkie dane zarejestrowanych Użytkowników są starannie zabezpieczone i przechowywane. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są zgodnie z udzielonymi przez niego zezwoleniem, a także w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Ustawy oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną i rozporządzeniem Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, dalej zwane RODO.

Osoba zarejestrowana w Serwisie akceptuje niniejszy regulamin, zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych przez siebie informacji przez Serwis w celach statystycznych i marketingowych zgodnie z Ustawą oraz ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


Zbieranie danych

W celu udoskonalania portalu i rozwoju na potrzeby Użytkowników, Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
- poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
- poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. "ciasteczek"),
- poprzez gromadzenie logów serwera www przez Operatora Hostingowego.


Udostępnianie danych

Dane podlegają udostępnieniu uprawnionym do tego podmiotom zewnętrznym wyłącznie za zgodą Administratora lub osób których te dane dotyczą, jeśli zachodzi podejrzenie przestępstwa. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby lub Administratora. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania. Administrator nie przekazuje Danych Osobowych innym podmiotom. Dane Osobowe nie mogą obejmować "danych wrażliwych" w rozumieniu art. 27 ust. 1 Ustawy.

Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie przez Administratora swoich Danych Osobowych, usunięcia w części lub całości udostępnionych danych, co może wiązać się z poważnym ograniczeniem lub uniemożliwieniem korzystania z całości lub części Serwisu. Szczegółowe regulacje w tym zakresie opisuje punkt "Informacje praktyczne związane z systemem logowania".

Podczas przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników stosowane są zgodnie z wymaganiami ustawy i rozporządzeniem środki techniczne i organizacyjne, które mają na celu zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.


Informacja o plikach cookies

Serwis korzysta z plików cookies. Tzw. "ciasteczka" stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Hostingowy.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
- utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
- określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W ramach Serwisu stosowane są dwa główne rodzaje plików cookies: tzw. sesyjne oraz stałe. Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie w dziale ustawienia - sekcja prywatność. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Serwisem partnerów oraz przez zewnętrzne programy instalowane w postaci tzw. wtyczek np. społecznościowego serwisu Facebook.com lub innych.

Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/


Informacje praktyczne związane z systemem logowania

Użytkownik zobowiązany jest do ochrony swoich haseł dostępu do Serwisu przed dostępem do tego osób niepowołanych. Serwis nie udostępnia ani nie gromadzi hasła w niezakodowanej formie. W przypadku zagubienia hasła Serwis może przesłać nowe hasło wyłącznie na adres e-mail podany podczas rejestracji użytkownika Serwisu.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do stron portalu wynikający z przyczyn niezależnych od portalu, błędy lub niekompletność przesyłania informacji przez użytkowników portalu, błędy i awarie powstałe w wyniku przerw w funkcjonowania portalu.

Serwis udostępnia możliwość dodawania komentarzy, zdjęć i innych informacji multimedialnych internautom, w szczególności osobom zarejestrowanym w Serwisie. Rejestracja użytkowników w Serwisie jest bezpłatna i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych. Korzystanie z Serwisu i podawanie jakichkolwiek danych jest dobrowolne.

Użytkownicy Serwisu mogą korzystać z Serwisu oraz z utworów i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, własności intelektualnej oraz Ustawy o ochronie baz danych.

Użytkownik może w dowolnym momencie edytować swoje dane za pomocą dostępnych narzędzi Serwisu (sekcja profil), może też bezpośrednio zwrócić się do Administratora, przesyłając wiadomość e-mail pod adres portal@ino-online.pl aby dokonać zmian, dodania, usunięcia informacji o sobie, w tym także do cofnięcia zgody i "bycia zapomnianym". Wiadomość musi pochodzić z adresu e-mail podanego podczas rejestracji w Serwisie, w innym wypadku Administrator będzie próbował dokonać uwiarygodnienia Użytkownika na inne dostępne i możliwe sposoby. Administrator ma prawo odmówić usunięcia Danych Osobowych w wypadku, gdy Użytkownik naruszył zasady regulaminu portalu lub przepisy prawa, a zachowanie jego danych jest niezbędne do wyjaśnienia sprawy.


Postanowienia końcowe

Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani na stronie Serwisu. Wszelkie pytania, wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności Użytkownicy mogą wysłać na adres: portal@ino-online.pl.zrozumiałem i akceptuję

Oto najniebezpieczniejsze ulice w mieście

fot. IO
 INOWROCŁAW | 12 lutego 2018, 11:26
W 2017 roku w Inowrocławiu było nieco mniej kolizji i wypadków niż w roku poprzednim. Mniej zdarzeń odnotowano na trasach przelotowych, więcej - na osiedlu Rąbin.

W minionym roku w naszym mieście odnotowano 28 wypadków drogowych. Jedna osoba zginęła, 29 zostało rannych, w sumie było 1464 kolizji - mniej o 61 niż w 2016 roku, ale więcej niż w 2015 roku (1202), czy w 2014 roku (1046).
Do miejsc najbardziej zagrożonych wypadkami i kolizjami należą ul. Poznańska, al. Niepodległości i ul. Wojska Polskiego.

W 2017 roku odnotowano 148 kolizji na ul. Poznańskiej (w 2016 r. - 192), 106 kolizji na ul. Wojska Polskiego (wcześniej 88), 98 kolizji na al. Niepodległości (wcześniej 94), 77 kolizji na ul. Dworcowej (w 2016 r. - 99), 40 kolizji na ul. Toruńskiej (w 2016 r. - 47).

W pozostałych gminach naszego powiatu policjanci odnotowali więcej kolizji niż w minionych latach - w Kruszwicy 302, w Gniewkowie 213, w Pakości 140, w Janikowie 107, w Złotnikach Kujawskich 91, w Dąbrowie Biskupiej 57, w Rojewie 38. W sumie 2017 roku na drogach naszego powiatu w 62 wypadkach zginęło 9 osób, 66 zostało rannych.

Do wypadków tych doszło z następujących przyczyn: nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu - 17 wypadków, nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu - 14 wypadków, niedostosowanie prędkości do warunków ruchu - 12 wypadków, nieprawidłowe wyprzedzanie - 3 wypadki, nieprawidłowe cofanie - 2 wypadki, niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej - 1 wypadek, niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami - 2 wypadki, nieostrożne wejście na jezdnię przed jadącym pojazdem lub zza pojazdu przeszkody - 2 wypadki, omijanie pojazdu przed przejściem dla pieszych - 1, inne przyczyny - 8 wypadków. [IO]Wasze komentarze:

karol44

Inowrocław
[89]
2018-02-13 22:40:30 | zgłoś do moderacji

Tu chodzi o bezpieczeństwo, a nie politykę.

hrabia poniemirski I

Inowrocław
[461]
2018-02-13 21:51:10 | zgłoś do moderacji

W pojedynku słownym (pisanym) M.B. - d.s., 0:3.

Fire Man

Inowrocław
[9]
2018-02-13 20:47:55 | zgłoś do moderacji

zamiast mandatów słupki !!! i ileż to urzędniczej pracy:

http://www.bip.inowroclaw.pl/?bip_id=13604&cid=72765

leon84

Inowrocław
[13]
2018-02-13 19:54:46 | zgłoś do moderacji

Świstak siedzi bo sreberka były kradzione

Marek Browiński

Inowrocław
[3495]
 online 
2018-02-13 19:02:35 | zgłoś do moderacji

To siedź i zawijaj...

drugi_sort

Inowrocław
[1699]
2018-02-13 19:01:07 | zgłoś do moderacji

"A świstak siedzi i zawija..."

Marek Browiński

Inowrocław
[3495]
 online 
2018-02-13 19:00:40 | zgłoś do moderacji

Dla poprawy bezpieczeństwa ruchu prezydent Brejza raczej się nie wykazał, ale dla poprawy bezpieczeństwa samochodów urzędników już tak...

http://www.youtube.com/watch?v=kHryi93eIfk

Marek Browiński

Inowrocław
[3495]
 online 
2018-02-13 18:46:42 | zgłoś do moderacji

Jaqen H’ghar napisał:

"Marek Browiński - a czego według Pana nie zrobił prezydent Ryszard Brejza dla bezpieczeństwa ruchu w mieście przez wszystkie swoje kadencje.

Co zrobił Pan?"

wiec mu odpowiedziałem:

" Czy mi za coś miasto płaci, że ja muszę coś dla niego zrobić. Coś Ci się chyba pomyliło z tym pytaniem. Oczywiście, ja jak każdy inny zwykły mieszkaniec może coś zrobić, ale nie musi...
"
nawet napisałem z błędem bo powinno być:

ja jak każdy inny zwykły mieszkaniec MOGĘ coś zrobić, ale nie MUSZĘ...

a drugi śmieć zacytował pierwsze zdanie i dopisał do tego swoja ideologię...

drugi_sort

Inowrocław
[1699]
2018-02-13 18:37:56 | zgłoś do moderacji

No i następna "odsłona" prawdziwego oblicza, jak mowisz im prawdę to "manipulujesz" i jestes "smieciem".

Marek Browiński

Inowrocław
[3495]
 online 
2018-02-13 18:31:00 | zgłoś do moderacji

Pięknie manipulujesz moją wypowiedzią drugi śmieciu...

drugi_sort

Inowrocław
[1699]
2018-02-13 18:01:35 | zgłoś do moderacji

"Czy mi za coś miasto płaci, ze ja muszę coś dla niego robić" napisał Marek Browinski. No i wszystko jasne! Teraz juz wiemy jakie idee i wartości przyświecają niektórym "społecznikom". Pozostaje jednak pytanie, czy to jest reprezentatywna postawa całej formacji, z która się Pan Browinski utozsamia?

Fire Man

Inowrocław
[9]
2018-02-13 14:17:06 | zgłoś do moderacji

nic się nie stanie jak będzie to zgłoszenie jako niewlaściwa organizacja ruchu drogowego i w części opisowej zawarte będą spostrzeżenia

backwithavengeance

Toruńskie
[1931]
2018-02-13 13:38:49 | zgłoś do moderacji

Fire Man, nie ma takiej kategorii

Fire Man

Inowrocław
[9]
2018-02-13 12:44:58 | zgłoś do moderacji

backwithavengeance

a chociaż zgłaszałeś te nawrotki?

http://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html

chom12345

Inowrocław
[800]
2018-02-13 12:41:05 | zgłoś do moderacji

mało też kto zwraca uwagą na to, że:

- przy np parking przy Carefurze, dwie proste i miejsca po środku, zasada prawej ręki obowiązuje...

- wjazd do Galerii z Wojska Polskiego, pierwszeństwo mają Osoby jadące z Brico i kościoła, nie Ci co jadą tam prosto

backwithavengeance

Toruńskie
[1931]
2018-02-13 11:14:16 | zgłoś do moderacji

Górnicza-Poznańska
Weź tam człowieku wyjedź, szczególnie jak dookoła masz 3-4 "elki", kolesi którzy jadą w prawo w stronę miasta, a potem zawracają na ciągłej żeby wcześniej przejechać i chyba nagminne wymuszenia pierwszeństwa.

chom12345

Inowrocław
[800]
2018-02-13 10:28:21 | zgłoś do moderacji

dziękuję za artykuł.. cały czas mówię, że poznańska jest bardziej niebezpieczna niż Wojska Polskiego, tylko przy WP wygodniej co poniektórym robić wokół siebie szum i hejtować.... co nie znaczy, że nawet przy 1 zdarzeniu nie warto poprawiać bezpieczeństwa bo zawsze warto.. byleby chodziło naprawdę o bezpieczeństwo, a nie o prywatne wojny

jordan23

Inowrocław
[30]
2018-02-13 08:59:36 | zgłoś do moderacji

Ja się nie dziwię, że tyle wypadków w tym miejscu. Wypadki będą, dopóki ta laska w kusej kiecce będzie biegać po rondzie. Rozprasza kierujących.

qirry

Inowrocław
[285]
2018-02-13 07:30:49 | zgłoś do moderacji

MB złożył stosowny donos i nakręcił nt. temat filmik o samym sobie, wstawiając go na siłę gdzie się da, po czym temat zakończył.

quorthon

Inowrocław
[363]
2018-02-13 01:18:56 | zgłoś do moderacji

Dla bezpieczenstwa na ulicach Pan prezydent nie zrobil absolutnie nic. Niby ronda nadal sa tak jak i wypadki. No jakis kretyn postawil znaki stop na skrzyzowaniu orlowskiej z ta mala obwodnica. Widocznosc z kazdej strony bardzo dobra a stop idioci zrobili. Wypadki w tym miejscu sa dlatego, ze ludzie jezdza na pamiec i ci co sie tam rozbijaja wcale na znaki nie patrza.

Mokal

Gmina
[177]
2018-02-12 21:32:38 | zgłoś do moderacji

A może radny Marcin W. zgłosił ten problem na posiedzeniu rady Miasta? Dlaczego jest taki pasywny? Dlaczego tylko tam "jest"? Taki ma być przyszły prezydent miasta?

Wezsietato

Inowrocław
[297]
2018-02-12 21:07:03 | zgłoś do moderacji

Browinski... jesteś taki cienki!!! Stan na skrzyżowaniu i kieruj ruchem... zjazd do bazy... mamy takich kierowców... ze szkoda gadać... ale nie... to wina Brejzy bo kogo innego. A ja twierdze ze to Twoja wina bo czytają te Twoje bzdury jak prowadzą auto... chyba tylko w Inowrocławiu taxowkarz pcha się do polityki.... śmiech na sali...

Marek Browiński

Inowrocław
[3495]
 online 
2018-02-12 21:02:55 | zgłoś do moderacji

Czy mi za coś miasto płaci, że ja muszę coś dla niego zrobić. Coś Ci się chyba pomyliło z tym pytaniem. Oczywiście, ja jak każdy inny zwykły mieszkaniec może coś zrobić, ale nie musi...

Na spotkaniu na hali dwa lata temu zaproponowałem prezydentowi pewne rozwiązanie:

http://www.youtube.com/watch?v=HKjeu-24UI0

Prezydent nawet się zainteresował, ale zrobił w tej sprawie tylko tyle co potrafi czyli napisał pismo do starosty. Od starosty otrzymał odpowiedź że te światła są bardzo stare i każda ingerencja w system grozi poważną awarią. Zadowolił się tą odpowiedzią i trwa w tym zadowoleniu już dwa lata :)

A skrzyżowanie jak się korkowało tak się korkuje...

#Brejzamusiodejść
2018-02-12 20:33:02 | zgłoś do moderacji

Marek Browiński - a czego według Pana nie zrobił prezydent Ryszard Brejza dla bezpieczeństwa ruchu w mieście przez wszystkie swoje kadencje.

Co zrobił Pan?

monisia90

Centrum miasta
[62]
2018-02-12 20:28:21 | zgłoś do moderacji

Trochę myślenia i będzie mniej wypadków i kolizji.

MatRX154

Inowrocław
[331]
2018-02-12 18:55:07 | zgłoś do moderacji

Prezydent Ryszard Brejza już teraz myśli intensywnie co zrobić na koniec swojej aktualnej kadencji aby zostać na kolejną kadencję... A to co się aktualnie dzieje w mieście wpuszcza jednym a wypuszcza drugim uchem takie to rządy się dzieją...

zosia 2

Inowrocław
[171]
2018-02-12 17:25:32 | zgłoś do moderacji

Jak nie umieją jeżdzić, to co może Prezydent,

backwithavengeance

Toruńskie
[1931]
2018-02-12 16:10:00 | zgłoś do moderacji

Browiński na nowego Brejzę!

(zna ktoś tę piękność ze zdjęcia? zapoznałbym)

mirsla

Inowrocław
[2]
2018-02-12 16:02:52 | zgłoś do moderacji

nech kierowcy zaczna myslec a nie gadac przez komorki to nie bedzie wypadkow

Marek Browiński

Inowrocław
[3495]
 online 
2018-02-12 16:02:02 | zgłoś do moderacji

Należy zadać pytanie co zrobił prezydent Ryszard Brejza dla bezpieczeństwa ruchu w mieście przez wszystkie swoje kadencje?

#Brejzamusiodejść

qwertyy

Inowrocław
[249]
2018-02-12 15:23:42 | zgłoś do moderacji

Należy zadać pytanie: Co zrobiono od zeszłego roku do dziś aby zmniejszyć wypadki ? Odpowiem: Nic ! Statystyki rosną i rosnąć będą dalej.
Uwaga: 
zaloguj się lub jeśli nie masz konta zarejestruj się aby dodać komentarz.
Jeśli w materiale użyto Twojego wizerunku, a ty nie wyrażasz na to zgody zgłoś to nam.
Portal internetowy Ino.online nie ponosi odpowiedzialności za treść prezentowanych opinii. Użytkownik dokonujący wpisu na łamach portalu, może ponieść za jego treść odpowiedzialność cywilną bądź karną. Komentarze naruszające dobre obyczaje i niezwiązane z tematem mogą być usuwane bez ostrzeżenia.
© copyright 2000-2018 Ino-online Media