Witaj! W trosce o lepszą ochronę danych i dostosowanie do zmian w prawie ochrony danych zmieniliśmy regulamin oraz politykę prywatności.   zrozumiałem i akceptuję

Poniżej możesz zapoznać się ze szczegółami. Polityka prywatności:

Definicje

1. Serwis: oznacza portal internetowy udostępniony w domenie internetowej pod adresem ino.online i pokrewnych tj. i-o.pl, ino24.pl, inowroclawianka.pl,
2. Administrator: oznacza firmę Ino-online Media, ul. Szczęśliwa 1, 88-100 Inowrocław, NIP: 556-181-85-16,
3. Ustawa: oznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 203, poz. 1371 ze zm.),
4. Przez Adres IP rozumie się adres protokołu internetowego, stanowiącego informację mogącą identyfikować Użytkownika,
5. Dane Osobowe oznaczają dane osobowe w rozumieniu artykułu 6. Ustawy, udostępniane przez Użytkowników, gromadzone za pośrednictwem Serwisu i przetwarzane przez Administratora,
6. Użytkownik oznacza odwiedzającego i korzystajacego z Serwisu,
7. Serwisy Zewnętrzne: oznacza inne strony internetowe, które nie stanowią własności, ani nie są bezpośrednio powiązane z Serwisem,
8. Operatorem Hostingowym jest OVH Sp. z o.o., 54-402 Wrocław ul. Szkocka 5 lok. 1, REGON: 933029040 NIP: 899-25-20-556,
9. Polityka oznacza niniejszą Politykę Prywatności.


Informacje ogólne

Administrator oświadcza, że wszystkie dane zarejestrowanych Użytkowników są starannie zabezpieczone i przechowywane. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są zgodnie z udzielonymi przez niego zezwoleniem, a także w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Ustawy oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Osoba zarejestrowana w Serwisie akceptuje niniejszy regulamin, zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych przez siebie informacji przez Serwis w celach statystycznych i marketingowych zgodnie z Ustawą oraz ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


Zbieranie danych

W celu udoskonalania portalu i rozwoju na potrzeby Użytkowników, Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
- poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
- poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. "ciasteczek"),
- poprzez gromadzenie logów serwera www przez Operatora Hostingowego.


Udostępnianie danych

Dane podlegają udostępnieniu uprawnionym do tego podmiotom zewnętrznym wyłącznie za zgodą Administratora lub osób których te dane dotyczą, jeśli zachodzi podejrzenie przestępstwa. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby lub Administratora. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania. Administrator nie przekazuje Danych Osobowych innym podmiotom. Dane Osobowe nie mogą obejmować "danych wrażliwych" w rozumieniu art. 27 ust. 1 Ustawy.

Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie przez Administratora swoich Danych Osobowych, usunięcia w części lub całości udostępnionych danych, co może wiązać się z poważnym ograniczeniem lub uniemożliwieniem korzystania z całości lub części Serwisu. Szczegółowe regulacje w tym zakresie opisuje punkt "Informacje praktyczne związane z systemem logowania".

Podczas przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników stosowane są zgodnie z wymaganiami ustawy i rozporządzeniem środki techniczne i organizacyjne, które mają na celu zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.


Informacja o plikach cookies

Serwis korzysta z plików cookies. Tzw. "ciasteczka" stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Hostingowy.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
- utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
- określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W ramach Serwisu stosowane są dwa główne rodzaje plików cookies: tzw. sesyjne oraz stałe. Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie w dziale ustawienia - sekcja prywatność. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Serwisem partnerów oraz przez zewnętrzne programy instalowane w postaci tzw. wtyczek np. społecznościowego serwisu Facebook.com lub innych.

Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/


Informacje praktyczne związane z systemem logowania

Użytkownik zobowiązany jest do ochrony swoich haseł dostępu do Serwisu przed dostępem do tego osób niepowołanych. Serwis nie udostępnia ani nie gromadzi hasła w niezakodowanej formie. W przypadku zagubienia hasła Serwis może przesłać nowe hasło wyłącznie na adres e-mail podany podczas rejestracji użytkownika Serwisu.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do stron portalu wynikający z przyczyn niezależnych od portalu, błędy lub niekompletność przesyłania informacji przez użytkowników portalu, błędy i awarie powstałe w wyniku przerw w funkcjonowania portalu.

Serwis udostępnia możliwość dodawania komentarzy, zdjęć i innych informacji multimedialnych internautom, w szczególności osobom zarejestrowanym w Serwisie. Rejestracja użytkowników w Serwisie jest bezpłatna i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych. Korzystanie z Serwisu i podawanie jakichkolwiek danych jest dobrowolne.

Użytkownicy Serwisu mogą korzystać z Serwisu oraz z utworów i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, własności intelektualnej oraz Ustawy o ochronie baz danych.

Użytkownik może w dowolnym momencie edytować swoje dane za pomocą dostępnych narzędzi Serwisu (sekcja profil), może też bezpośrednio zwrócić się do Administratora, przesyłając wiadomość e-mail pod adres portal@ino-online.pl aby dokonać zmian, dodania, usunięcia informacji o sobie, w tym także do cofnięcia zgody i "bycia zapomnianym". Wiadomość musi pochodzić z adresu e-mail podanego podczas rejestracji w Serwisie, w innym wypadku Administrator będzie próbował dokonać uwiarygodnienia Użytkownika na inne dostępne i możliwe sposoby. Administrator ma prawo odmówić usunięcia Danych Osobowych w wypadku, gdy Użytkownik naruszył zasady regulaminu portalu lub przepisy prawa, a zachowanie jego danych jest niezbędne do wyjaśnienia sprawy.


Postanowienia końcowe

Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani na stronie Serwisu. Wszelkie pytania, wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności Użytkownicy mogą wysłać na adres: portal@ino-online.pl.zrozumiałem i akceptuję

Inowrocław EXTRA | 13 lutego 2018, 13:14    
Szkoły po reformie. Jak wyglądają?
Pierwszy semestr po reformie oświaty za nami. Sprawdzamy, jak zmiany zniosły inowrocławskie gimnazja, które stały się podstawówkami.
Nieco ponad sześć miesięcy temu, 4 września, inauguracja roku szkolnego w czterech inowrocławskich placówkach oświatowych wyglądała nieco inaczej niż do tej pory. Oprócz gimnazjalistów na szkolnych boiskach, aulach i salach stanęło nieco ponad 200 pierwszaków z rodzicami za plecami. Po 18 latach gimnazja zaczęły przekształcać się w podstawówki.Choć tak naprawdę reforma oznaczała zmiany zarówno w dotychczasowych podstawówkach, jak i gimnazjach, to te największe bez wątpienia zaszły w tych drugich. Przystosowanie szkoły na przyjęcie pierwszaków oznaczało zakupy nowego sprzętu, przebudowy, czy zmianę organizacji pracy placówki.
Gimnazjum nr 1 stało się Szkołą Podstawową nr 1, Gimnazjum nr 2 to dziś Szkoła Podstawowa nr 5, Gimnazjum nr 3 przemianowano na Szkołę Podstawową nr 8, a "Czwórka" stała się "Czternastką". Dostosowanie sal lekcyjnych do młodszych uczniów kosztowało nieco ponad pół miliona złotych.

W Szkole Podstawowej nr 1 uczniowie klas pierwszych mają oddzielne wejście i wyjście do budynku. W innych godzinach trwają przerwy lekcyjne i o innej porze korzystają ze stołówki. Pierwszy dzwonek dla pierwszaków rozbrzmiewa nie o 8.00, tylko o 8.15. Zmieniono organizację pracy świetlicy szkolnej dostosowując ją do potrzeb najmłodszych uczniów.

- Jeśli chodzi o adaptację pierwszaków przez starsze dzieci, to muszę powiedzieć, że wygląda to bardzo dobrze. Starsze dzieci są bardzo opiekuńcze w stosunku do pierwszaków, a one są bardzo żywe i ruchliwe - mówiła w październiku ubiegłego roku Halina Pietrzak, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1.

Osobne wejście funkcjonuje również w Szkole Podstawowej nr 5. Klasy zostały odnowione, zyskały więcej kolorów i są dostosowane do wzrostu dzieci. Z kolei w Szkole Podstawowej nr 14 wejście jest wspólne dla wszystkich uczniów.

- Była oczywiście propozycja, żeby pierwszaki wchodziły bocznym wejściem, ale rodzice zdecydowali, że będzie wspólne wejście do szkoły i w związku z tym nie ma żadnych nieporozumień, wręcz przeciwnie - starsze dzieci pomagają maluchom - przyznał w listopadzie ubiegłego roku Rafał Pierzchalski, dyrektor SP nr 14.

- Jesteśmy pozytywnie nastawieni i myślę, że nie będzie nic złego w tym, jeśli powiem, że lubimy wyzwania i na pewno im sprostamy - powiedział nam 4 września podczas inauguracji roku szkolnego Paweł Błaszak, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8. W miniony piątek, tuż przed ostatnim dzwonkiem oznaczającym zimowe ferie ponownie odwiedziliśmy "Ósemkę", by sprawdzić, jak szkoła poradziła sobie z tym wyzwaniem.

- Zawsze najtrudniej jest oceniać samego siebie i mówić o tym, co się zrobiło, natomiast myślę, że po wielu rozmowach z rodzicami, po wielu spotkaniach m.in. przy okazji drzwi otwartych, myślę, że w dużej mierze temu wyzwaniu sprostaliśmy. Zawsze są rzeczy, które można byłoby zrobić lepiej, ale uczymy się tego i na bieżąco będziemy to zmieniać, kontrolować, dostosowywać do potrzeb. Dzieciaki są uśmiechnięte, nie chowają się, są otwarte, są bardzo szczere. To też jest dla nas duże wyzwanie. Ja całe dotychczasowe życie zawodowe spędziłem z tymi starszymi, nawet dużo starszymi, uczniami i to jest na pewno wyzwanie - mówi Paweł Błaszak.W Szkole Podstawowej nr 8 pierwszaki mają wydzieloną przestrzeń na parterze. Osobne są też wejście do budynku, a przerwy lekcyjne zaczynają się o innych godzinach. Przed i po lekcjach można korzystać ze świetlicy wyposażonej w interaktywny monitor pozyskany z jednego z rządowych programów. Wśród większych zalet organizacji pracy, rodzice chwalą sobie jednozmianowość. Dwa razy w tygodniu pierwszaki kończą lekcje o 11.30, a trzy razy w tygodniu o 12.30. Zajęcia rozpoczynają się z kolei o 8.15. Jak w konfrontacji z pierwszakami zachowują się starsi uczniowie?

- Większość imprez, które mogą być połączone, jak obchody Dnia Niepodległości, czy jasełka, odbywają się wspólnie. Rodzice, ale też my obawialiśmy się, jak te starsze dzieci przyjmą maluchy. Naprawdę przyjęły super i tu mogę tylko podziękować tym starszym uczniom. Przepuszczają je na korytarzu, puszczają przodem. Zachowują się bardzo fajnie, bardzo dojrzale i z tego jesteśmy bardzo dumni - dodaje Paweł Błaszak. A jak szkołę oceniają rodzice pierwszaków?

- Wszystko działa w stu procentach i to już od września - mówi nam Ilona Nowaczyk, mama dwójki pierwszaków, którzy we wrześniu rozpoczęli naukę w "Ósemce". - Jeżeli panie nauczycielki zgłaszały, że potrzebują dodatkowe wyposażenie, to było natychmiast realizowane. Szkoła jest w pełni przygotowana do korzystania przez małe dzieci. Mówię tu nie tylko o klasach, ale o kadrze pedagogicznej, świetlicy, toaletach, czy stołówce - dodaje Ilona Nowaczyk.- Maluchy zaczynają o 8.15. To jest bardzo dobre rozwiązanie. Nie ma problemów z parkowaniem, a dzieci nie mijają się ze starszymi. Mają osobne przerwy, wydzielone skrzydło, osobne wejścia, o innych godzinach korzystają z sali gimnastycznej. Natomiast to nie jest tak do końca bez kontaktu, bo jeśli są organizowane imprezy w szkole, to są one wspólne i to jest fajne. Gdybym miała jeszcze raz wybierać szkołę, na pewno byłaby to "Ósemka" - mówi nam nasza rozmówczyni.W kolejnym roku szkolnym Szkoła Podstawowa nr 8 zamierza utworzyć trzy oddziały klas pierwszych. W planach jest również utworzenie oddziału zerowego oraz budowa placu zabaw. Jeszcze na wiosnę najmłodsi rozpoczną naukę pływania w ramach programu przygotowywanego przez Polski Związek Pływacki. [MJ]reklamaprywatnośćo portalu
ogłoszeniamiasto firmjedzeniepracanieruchomościwydarzeniarepertuar kina
© copyright 2000-2018 Ino-online Media