Witaj! W trosce o lepszą ochronę danych i dostosowanie do zmian w prawie ochrony danych zmieniliśmy regulamin oraz politykę prywatności.   zrozumiałem i akceptuję

Poniżej możesz zapoznać się ze szczegółami. Polityka prywatności:

Definicje

1. Serwis: oznacza portal internetowy udostępniony w domenie internetowej pod adresem ino.online i pokrewnych tj. i-o.pl, ino24.pl, inowroclawianka.pl,
2. Administrator: oznacza firmę Ino-online Media, ul. Szczęśliwa 1, 88-100 Inowrocław, NIP: 556-181-85-16,
3. Ustawa: oznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 203, poz. 1371 ze zm.),
4. Przez Adres IP rozumie się adres protokołu internetowego, stanowiącego informację mogącą identyfikować Użytkownika,
5. Dane Osobowe oznaczają dane osobowe w rozumieniu artykułu 6. Ustawy, udostępniane przez Użytkowników, gromadzone za pośrednictwem Serwisu i przetwarzane przez Administratora,
6. Użytkownik oznacza odwiedzającego i korzystajacego z Serwisu,
7. Serwisy Zewnętrzne: oznacza inne strony internetowe, które nie stanowią własności, ani nie są bezpośrednio powiązane z Serwisem,
8. Operatorem Hostingowym jest OVH Sp. z o.o., 54-402 Wrocław ul. Szkocka 5 lok. 1, REGON: 933029040 NIP: 899-25-20-556,
9. Polityka oznacza niniejszą Politykę Prywatności.


Informacje ogólne

Administrator oświadcza, że wszystkie dane zarejestrowanych Użytkowników są starannie zabezpieczone i przechowywane. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są zgodnie z udzielonymi przez niego zezwoleniem, a także w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Ustawy oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną i rozporządzeniem Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, dalej zwane RODO.

Osoba zarejestrowana w Serwisie akceptuje niniejszy regulamin, zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych przez siebie informacji przez Serwis w celach statystycznych i marketingowych zgodnie z Ustawą oraz ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


Zbieranie danych

W celu udoskonalania portalu i rozwoju na potrzeby Użytkowników, Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
- poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
- poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. "ciasteczek"),
- poprzez gromadzenie logów serwera www przez Operatora Hostingowego.


Udostępnianie danych

Dane podlegają udostępnieniu uprawnionym do tego podmiotom zewnętrznym wyłącznie za zgodą Administratora lub osób których te dane dotyczą, jeśli zachodzi podejrzenie przestępstwa. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby lub Administratora. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania. Administrator nie przekazuje Danych Osobowych innym podmiotom. Dane Osobowe nie mogą obejmować "danych wrażliwych" w rozumieniu art. 27 ust. 1 Ustawy.

Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie przez Administratora swoich Danych Osobowych, usunięcia w części lub całości udostępnionych danych, co może wiązać się z poważnym ograniczeniem lub uniemożliwieniem korzystania z całości lub części Serwisu. Szczegółowe regulacje w tym zakresie opisuje punkt "Informacje praktyczne związane z systemem logowania".

Podczas przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników stosowane są zgodnie z wymaganiami ustawy i rozporządzeniem środki techniczne i organizacyjne, które mają na celu zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.


Informacja o plikach cookies

Serwis korzysta z plików cookies. Tzw. "ciasteczka" stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Hostingowy.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
- utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
- określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W ramach Serwisu stosowane są dwa główne rodzaje plików cookies: tzw. sesyjne oraz stałe. Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie w dziale ustawienia - sekcja prywatność. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Serwisem partnerów oraz przez zewnętrzne programy instalowane w postaci tzw. wtyczek np. społecznościowego serwisu Facebook.com lub innych.

Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/


Informacje praktyczne związane z systemem logowania

Użytkownik zobowiązany jest do ochrony swoich haseł dostępu do Serwisu przed dostępem do tego osób niepowołanych. Serwis nie udostępnia ani nie gromadzi hasła w niezakodowanej formie. W przypadku zagubienia hasła Serwis może przesłać nowe hasło wyłącznie na adres e-mail podany podczas rejestracji użytkownika Serwisu.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do stron portalu wynikający z przyczyn niezależnych od portalu, błędy lub niekompletność przesyłania informacji przez użytkowników portalu, błędy i awarie powstałe w wyniku przerw w funkcjonowania portalu.

Serwis udostępnia możliwość dodawania komentarzy, zdjęć i innych informacji multimedialnych internautom, w szczególności osobom zarejestrowanym w Serwisie. Rejestracja użytkowników w Serwisie jest bezpłatna i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych. Korzystanie z Serwisu i podawanie jakichkolwiek danych jest dobrowolne.

Użytkownicy Serwisu mogą korzystać z Serwisu oraz z utworów i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, własności intelektualnej oraz Ustawy o ochronie baz danych.

Użytkownik może w dowolnym momencie edytować swoje dane za pomocą dostępnych narzędzi Serwisu (sekcja profil), może też bezpośrednio zwrócić się do Administratora, przesyłając wiadomość e-mail pod adres portal@ino-online.pl aby dokonać zmian, dodania, usunięcia informacji o sobie, w tym także do cofnięcia zgody i "bycia zapomnianym". Wiadomość musi pochodzić z adresu e-mail podanego podczas rejestracji w Serwisie, w innym wypadku Administrator będzie próbował dokonać uwiarygodnienia Użytkownika na inne dostępne i możliwe sposoby. Administrator ma prawo odmówić usunięcia Danych Osobowych w wypadku, gdy Użytkownik naruszył zasady regulaminu portalu lub przepisy prawa, a zachowanie jego danych jest niezbędne do wyjaśnienia sprawy.


Postanowienia końcowe

Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani na stronie Serwisu. Wszelkie pytania, wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności Użytkownicy mogą wysłać na adres: portal@ino-online.pl.zrozumiałem i akceptuję

Radny zawiadomił prokuraturę

 INOWROCŁAW | 9  lutego 2018, 18:21
Powiatowy radny Jacek Olech złożył zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy. Uważa on, że przewodniczący rady mógł poświadczyć nieprawdę podczas jednej z ostatnich sesji.

r  e  k  l  a  m  a


Sprawa miała swój początek w grudniu, gdy Jacek Olech zapytał przewodniczącego Ryszarda Jagodzińskiego o to, czy zawiadomił skarżącego o terminie sesji, na której miała być omawiana jego skarga. - Przewodniczący potwierdził dokonanie zawiadomienia i odesłał mnie do dokumentów w biurze rady. Tam, na złożoną prośbę nie otrzymałem urzędowego potwierdzenia zawiadomienia - relacjonuje radny.

Zdaniem Jacka Olecha było to bardzo poważne uchybienie, polegające na "poświadczeniu nieprawdy", które może stanowić przesłankę do uchylenia uchwały rady i powtórzenia całej procedury skargowej. Zawiadomił w tej sprawie prokuraturę. Do tematu wrócimy. [IO]Wasze komentarze:

Jacek Olech

Inowrocław
[150]
2018-02-11 20:03:57 | zgłoś do moderacji

Oj dociekliwy, dociekliwy. @ ręce opadają na takie twierdzenia.

dociekliwy

Inowrocław
[833]
2018-02-11 13:02:39 | zgłoś do moderacji

Właściwie to problem jest w tym, moim zdaniem, że zgodnie z art. 229 k.p.a. sprawa dotyczyła wydziału komunikacji a więc należąca do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i powinna być rozpatrzona przez wojewodę a nie radę powiatu.
Ponadto, z tego co czytałem w protokole sesji na bip-ie, to skargę rozpatrywała komisja rewizyjna a rada powiatu podejmowała uchwałę (deklaratoryjną) i obecność skarżącego nie była wymagana.

TAB015

Inowrocław
[748]
2018-02-11 12:03:03 | zgłoś do moderacji

Zgadzam się, że właśnie rozpoczęła się powiatowa kampania wyborcza.

Mokal

Gmina
[188]
2018-02-10 23:43:51 | zgłoś do moderacji

Panie Marku, uważa Pan, że pański odgrzewamy dowcip jest coś więcej wart? Dobre ze chociaż raz w temacie. Chyba przeczytał Pan tytuł artykułu. Brawo

Obywatel Tego Miasta

Inowrocław
[334]
2018-02-10 19:44:09 | zgłoś do moderacji

Brawo Ja. Była przesłanka więc doniosłem do prokuratury , brawo . Tylko dlaczego mimo tulu pańskich doniesień , ciągle ma pan tu tyle do roboty , odnoszę wrażenie że się pan nie wyrabia oraz co z pańskich doniesień wynika , w kontekście mieszkańców Inowrocławia tutaj mieszkających , pracujących i płacących tutaj podatki ?

Wezsietato

Inowrocław
[347]
2018-02-10 18:23:38 | zgłoś do moderacji

Panie Jacku ten drugi komentarz był ironią... pozdrawiam... popieram dobro obywateli ;)

Januszek-Ino

Inowrocław
[152]
2018-02-10 15:06:42 | zgłoś do moderacji

Czy ktoś obliczył kiedyś ile razy radny powiadamiał prokuraturę? Może sam radny prowadzi jakieś statystyki?
Idzie to w setki czy przekroczyło już tysiaka?

janka1946

Inowrocław
[17]
2018-02-10 14:38:01 | zgłoś do moderacji

Ludzie, czy wy się nie możecie pogodzić i nie dowalać sobie ciągle , bo takim postępowaniem to
Richard odstrzeli was w pierwszym rozdaniu i Maja w powiecie też...........

emir ekonom

Inowrocław
[831]
2018-02-10 12:47:22 | zgłoś do moderacji

Nie mógłbym jako "(...)dno wiedzy prawniczej"(jacek olech@) .
A tu już wyrok....

Marek Browiński

Inowrocław
[3585]
 online 
2018-02-10 12:25:23 | zgłoś do moderacji

Nie sil się Robercik na dowcip, bo Ci nie wychodzi...

Jacek Olech

Inowrocław
[150]
2018-02-10 12:04:01 | zgłoś do moderacji

Panie R. R. tyle razy prosiłem żeby nie twierdzić o tzw "TYKANIU.". No właśnie potwierdził Pan przypisują mi źle intencje. Bo jest kampania to ja występuje z zawiadomieniem. Nic ba dziej mylnego. Zawsze reaguje Panie R. R. vel emirze. Proszę nie manipulować niepotrzebnie komentarzami. Tutaj jest ciężka sprawa oszustwa.

emir ekonom

Inowrocław
[831]
2018-02-10 11:46:17 | zgłoś do moderacji

To pan (zwyczajowo) zaczął tykać.
Ja (pierwszy wpis) stwierdziłem, że kampania wyborcza rozpoczęta.

"W nożyce uderz,
a odezwie się stół"(yoda)

Jacek Olech

Inowrocław
[150]
2018-02-10 11:15:15 | zgłoś do moderacji

emir ekonom @ bardzo uprzejmie proszę nie głosić tezy, że jest nas dwóch ponieważ ja do osoby, która występuje pod nickiem odwrotnym do własnej osobowości nie przystępuje. Nie wiem czy znajdzie Pan, Panie R. R. osobę do własnej kompanii ale to już nie mój problem ani prywatny ani jako radnego. Proszę również uprzejmie zauważyć, że nie komentuje Pan zdarzenia kłamstwa, które Pan toleruje tylko usilnie atakuje osobę ujawniającą oszustwo. Pozwala mi to na stwierdzenie Panie R. R., że jest Pan sam tolerujący niegodziwe czyny.

emir ekonom

Inowrocław
[831]
2018-02-10 11:07:31 | zgłoś do moderacji

To jest nas dwóch.

Jacek Olech

Inowrocław
[150]
2018-02-10 10:49:17 | zgłoś do moderacji

emir ekonomia @ jaśnie panie emirze ekonomie. Potwierdzam bo wiem, że pański nick tak właśnie pasuje do powiedzenia Zagloby drogi R. R.......

FanDobrejZmiany

Inowrocław
[884]
2018-02-10 10:46:58 | zgłoś do moderacji

Panie Jacku a ja myślę że jednak miał pan epizod kuszenia przez złe , ciemne lewackie moce startując z listy Palikota,ale co było minęło - pozdrawiam.

emir ekonom

Inowrocław
[831]
2018-02-10 10:28:48 | zgłoś do moderacji

Jacek Olech@ - "Zagłoba szepnął: — Diabeł się w ornat ubrał i ogonem na mszę dzwoni" (H.S.).

Jacek Olech

Inowrocław
[150]
2018-02-10 10:21:20 | zgłoś do moderacji

FanDobrej Zmiany @.
1.Zawsze byłem po jasnej, dobrej stronie mocy.
2. Specjalnie zastosowałem retorykę powtórzeń w stosunku do pewnej osoby, która wie....
3. Aktualnie jako radny również tej kadencji niezmiennie pracuję po jasnej stronie. I w ramach tej mocy gdy nikt inny nie chce zauważyć tak poważnych przekrętow w obozie władzy powiatowej to wykonuję to osobiście. Czy będę dalej ubiegał się o funkcje publiczne? Za wcześnie. Byli tutaj tacy na forum, którzy twierdzili, że należy odpuścić. Gdy jednak poprosiłem o spotkanie publiczne żeby wykazać kto bardziej "świeży" to hejterzy zawinęli ogony i poszli w siną dał. Gdy podejmę decyzję to poinformuję. Pozdrawiam

RzecznikBrowińskiego

Inowrocław
[77]
2018-02-10 10:17:05 | zgłoś do moderacji

Przy obecnej ordynacji wszyscy będą się bić o pana Jacka, bo to dla każdej listy lokomotywa...

FanDobrejZmiany

Inowrocław
[884]
2018-02-10 10:06:52 | zgłoś do moderacji

Panie Jacku ogólnie cieszę się że przeszedł pan na jasną stronę mocy ale te słowa - jak ja nie lubię powtórzone kilka razy kojarzą mi się ze smerfem marudą który mówił że nie cierpiał różnych rzeczy,a nie odpowiedział pan na moje pytanie które zadałem panu 2 tygodnie temu - z której partii tym razem? czy to za wcześnie?

Jacek Olech

Inowrocław
[150]
2018-02-10 09:25:51 | zgłoś do moderacji

Wezsietato @ jak ja nie lubię ludzi udajacych młodzież. Jak jak ja nie lubię ludzi kochających kłamstwo i popierających oszustów. Jak ja nie nie lubię tchórzy piszących o podludziach a po chwili refleksji komunikacyjnej od...... trzęsący ze strachu, że go namierzą. Wezsietato popiera kłamcow i złodziei, popiera kradzież z urzędu miasta metodą na faktury.

Jacek Olech

Inowrocław
[150]
2018-02-10 09:18:37 | zgłoś do moderacji

I Zosia 2 @ zaraz będą następne Zosie, tylko się obudzą będą kontekstować artykuł. Gdy tymczasem cała Rada Powiatu przeprowadziła głosowanie bo przyjęła oświadczenie Przewodniczącego o wykonaniu zawiadomienia osoby, która skarżyła Starostę. W ten sposób Przewodniczący oklamal wszystkich radnych a skarżący nie mógł przestawić skargi na forum rady. W ten sposób przewodniczacy chronił swojego kolegę z partii czyli starostę przed skargą na Sesji. Ale Zosia, która ma dzisiaj dyżur hejterki pokazała już swoje ideały i swojego idola.

Wezsietato

Inowrocław
[347]
2018-02-10 09:17:44 | zgłoś do moderacji

Mam nadzieje ze nie uraziłem Pana Radnego tym podludziem i żadnej skargi na Wezsietato nie będzie...

Wezsietato

Inowrocław
[347]
2018-02-10 09:15:05 | zgłoś do moderacji

Nienawidzę takich ludzi!!!! Są ludzie i podludzie... Pan Jacek pokazuje ze wybory zmieniają go w podludzie!! Pozdrowienia i powodzenia na wyborach... składanie skarg nie podoba się młodzieży...

Jacek Olech

Inowrocław
[150]
2018-02-10 09:10:34 | zgłoś do moderacji

emir @ gdyby emir spytał tych co posiadają wiedzę to by takich ignoranckich teorii nie głosił. A tak zaprezentował dno wiedzy prawniczej.

zosia 2

Inowrocław
[177]
2018-02-10 09:10:22 | zgłoś do moderacji

Już się dzieje ha ha aby zwrócić na swoją osobę uwagę

mirano

Inowrocław
[88]
2018-02-10 07:54:01 | zgłoś do moderacji

ale i tak, jesli to prawda, to doszło do czynu co najmniej niegodnego osoby publicznej a wymiar kary i tak bedzie najwazniejszy w przestrzeni publicznej bo nikt nie powinien głosowac na osoby takiego pokroju moralnego i etycznego dlatego tez jestem za ujawnianiem takich przypadków bo daje to wiedze na temat wiarygodności ludzi którym powierzylismy władzę samorządową

emir ekonom

Inowrocław
[831]
2018-02-10 06:34:53 | zgłoś do moderacji

Znikoma szkodliwość czynu.
Śledztwo zostanie umorzone.

A zamieszanie przedwyborcze zrobi swoje na kolejną kadencję.
Uwaga: 
zaloguj się lub jeśli nie masz konta zarejestruj się aby dodać komentarz.
Jeśli w materiale użyto Twojego wizerunku, a ty nie wyrażasz na to zgody zgłoś to nam.
Portal internetowy Ino.online nie ponosi odpowiedzialności za treść prezentowanych opinii. Użytkownik dokonujący wpisu na łamach portalu, może ponieść za jego treść odpowiedzialność cywilną bądź karną. Komentarze naruszające dobre obyczaje i niezwiązane z tematem mogą być usuwane bez ostrzeżenia.
© copyright 2000-2018 Ino-online Media