Witaj! W trosce o lepszą ochronę danych i dostosowanie do zmian w prawie ochrony danych zmieniliśmy regulamin oraz politykę prywatności.   zrozumiałem i akceptuję

Poniżej możesz zapoznać się ze szczegółami. Polityka prywatności:

Definicje

1. Serwis: oznacza portal internetowy udostępniony w domenie internetowej pod adresem ino.online i pokrewnych tj. i-o.pl, ino24.pl, inowroclawianka.pl,
2. Administrator: oznacza firmę Ino-online Media, ul. Szczęśliwa 1, 88-100 Inowrocław, NIP: 556-181-85-16,
3. Ustawa: oznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 203, poz. 1371 ze zm.),
4. Przez Adres IP rozumie się adres protokołu internetowego, stanowiącego informację mogącą identyfikować Użytkownika,
5. Dane Osobowe oznaczają dane osobowe w rozumieniu artykułu 6. Ustawy, udostępniane przez Użytkowników, gromadzone za pośrednictwem Serwisu i przetwarzane przez Administratora,
6. Użytkownik oznacza odwiedzającego i korzystajacego z Serwisu,
7. Serwisy Zewnętrzne: oznacza inne strony internetowe, które nie stanowią własności, ani nie są bezpośrednio powiązane z Serwisem,
8. Operatorem Hostingowym jest OVH Sp. z o.o., 54-402 Wrocław ul. Szkocka 5 lok. 1, REGON: 933029040 NIP: 899-25-20-556,
9. Polityka oznacza niniejszą Politykę Prywatności.


Informacje ogólne

Administrator oświadcza, że wszystkie dane zarejestrowanych Użytkowników są starannie zabezpieczone i przechowywane. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są zgodnie z udzielonymi przez niego zezwoleniem, a także w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Ustawy oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną i rozporządzeniem Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, dalej zwane RODO.

Osoba zarejestrowana w Serwisie akceptuje niniejszy regulamin, zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych przez siebie informacji przez Serwis w celach statystycznych i marketingowych zgodnie z Ustawą oraz ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


Zbieranie danych

W celu udoskonalania portalu i rozwoju na potrzeby Użytkowników, Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
- poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
- poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. "ciasteczek"),
- poprzez gromadzenie logów serwera www przez Operatora Hostingowego.


Udostępnianie danych

Dane podlegają udostępnieniu uprawnionym do tego podmiotom zewnętrznym wyłącznie za zgodą Administratora lub osób których te dane dotyczą, jeśli zachodzi podejrzenie przestępstwa. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby lub Administratora. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania. Administrator nie przekazuje Danych Osobowych innym podmiotom. Dane Osobowe nie mogą obejmować "danych wrażliwych" w rozumieniu art. 27 ust. 1 Ustawy.

Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie przez Administratora swoich Danych Osobowych, usunięcia w części lub całości udostępnionych danych, co może wiązać się z poważnym ograniczeniem lub uniemożliwieniem korzystania z całości lub części Serwisu. Szczegółowe regulacje w tym zakresie opisuje punkt "Informacje praktyczne związane z systemem logowania".

Podczas przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników stosowane są zgodnie z wymaganiami ustawy i rozporządzeniem środki techniczne i organizacyjne, które mają na celu zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.


Informacja o plikach cookies

Serwis korzysta z plików cookies. Tzw. "ciasteczka" stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Hostingowy.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
- utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
- określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W ramach Serwisu stosowane są dwa główne rodzaje plików cookies: tzw. sesyjne oraz stałe. Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie w dziale ustawienia - sekcja prywatność. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Serwisem partnerów oraz przez zewnętrzne programy instalowane w postaci tzw. wtyczek np. społecznościowego serwisu Facebook.com lub innych.

Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/


Informacje praktyczne związane z systemem logowania

Użytkownik zobowiązany jest do ochrony swoich haseł dostępu do Serwisu przed dostępem do tego osób niepowołanych. Serwis nie udostępnia ani nie gromadzi hasła w niezakodowanej formie. W przypadku zagubienia hasła Serwis może przesłać nowe hasło wyłącznie na adres e-mail podany podczas rejestracji użytkownika Serwisu.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do stron portalu wynikający z przyczyn niezależnych od portalu, błędy lub niekompletność przesyłania informacji przez użytkowników portalu, błędy i awarie powstałe w wyniku przerw w funkcjonowania portalu.

Serwis udostępnia możliwość dodawania komentarzy, zdjęć i innych informacji multimedialnych internautom, w szczególności osobom zarejestrowanym w Serwisie. Rejestracja użytkowników w Serwisie jest bezpłatna i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych. Korzystanie z Serwisu i podawanie jakichkolwiek danych jest dobrowolne.

Użytkownicy Serwisu mogą korzystać z Serwisu oraz z utworów i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, własności intelektualnej oraz Ustawy o ochronie baz danych.

Użytkownik może w dowolnym momencie edytować swoje dane za pomocą dostępnych narzędzi Serwisu (sekcja profil), może też bezpośrednio zwrócić się do Administratora, przesyłając wiadomość e-mail pod adres portal@ino-online.pl aby dokonać zmian, dodania, usunięcia informacji o sobie, w tym także do cofnięcia zgody i "bycia zapomnianym". Wiadomość musi pochodzić z adresu e-mail podanego podczas rejestracji w Serwisie, w innym wypadku Administrator będzie próbował dokonać uwiarygodnienia Użytkownika na inne dostępne i możliwe sposoby. Administrator ma prawo odmówić usunięcia Danych Osobowych w wypadku, gdy Użytkownik naruszył zasady regulaminu portalu lub przepisy prawa, a zachowanie jego danych jest niezbędne do wyjaśnienia sprawy.


Postanowienia końcowe

Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani na stronie Serwisu. Wszelkie pytania, wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności Użytkownicy mogą wysłać na adres: portal@ino-online.pl.



zrozumiałem i akceptuję

Żołnierze złożyli przysięgę [foto]

fot. MJ
 INOWROCŁAW | 9  lutego 2018, 12:22
43 żołnierzy ochotników 8 stycznia rozpoczęło szkolenie przygotowawcze do Narodowych Sił Rezerwowych w 2. Pułku Inżynieryjnym. Dziś złożyli uroczystą przysięgę.

r  e  k  l  a  m  a


Całe szkolenie potrwa cztery miesiące. Żołnierze poznają techniki specjalności saper, obsługa parku pontonowego i obsługa elektrowni.

- Celem tego szkolenia jest przygotowanie w stopniu podstawowym do pełnienia służby wojskowej na stanowiskach szeregowego. Po ukończeniu szkolenia podstawowego oraz szkolenia specjalistycznego i zdaniu egzaminu szeregowi-elewi będą mogli podpisać kontrakty na stanowiska szeregowych w Narodowych Siłach Rezerwowych. Żołnierze, którzy nie zdecydują się na podpisanie kontraktu do NSR pozostaną w zasobach rezerw wyszkolonych WKU - informuje mjr Sylwester Ludwiczak, oficer prasowy 2. Pułku Inżynieryjnego w Inowrocławiu.

Dziś w jednostce wojskowej przy ul. Dworcowej żołnierze złożyli przysięgę na sztandar. Czterech wyróżniających się żołnierzy, a także ich rodzice otrzymali z rąk dowódcy Pułku, inż. Bogdana Prokopa listy gratulacyjne. Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości świeżo upieczeni wojskowi mogli spotkać się z rodzinami i znajomymi. Był gratulacje, kwiaty i pamiątkowe zdjęcia. [MJ]





Wasze komentarze:

qwertyy

Inowrocław
[250]
2018-02-10 14:40:19 | zgłoś do moderacji

@FAN od tego czasu dużo się zmieniło. Większość tych szczurów pouciekała, lub musiała pouciekać - na całe szczęście. Tylko teraz społeczeństwo jest tak nastawione, że jak zaczyna się temat to padają argumenty: " A bo 13 nastka, bo mundurówka, emerytura etc." Więc ludzie, a znam wielu po prostu wolą się nie odzywać. JESTEM PEWNY, że jesteśmy jak jedna pięść (poza paroma wyjątkami) która upomni się o swoje jeśli będzie trzeba.

FanDobrejZmiany

Inowrocław
[884]
2018-02-10 14:10:46 | zgłoś do moderacji

qwertyy- Byłem we wojsku we wojsku w służbie zasadniczej i widziałem jak podchodzą do swojej służby żołnierze zawodowi i uważam że to był rok stracony. Być może jesteś żołnierzem i czujesz się osobiście dotknięty moimi wpisami ale ja piszę prawdę tak jak ja to widzę a patrząc na wpisy innych ludzi to oni myślą podobnie. Dla mnie prawdziwi żołnierze to byli w armii krajowej a to co jest teraz to wojsko najemne i nic więcej, są oczywiście zapaleńcy - wyjątki od reguły ale myślę że od 80 do 90% to są zwykli najemnicy skuszeni ciepłym państwowym etatem i wcześniejszą emeryturą którzy z patriotyzmem mają niewiele wspólnego ale każdy może mieć inne zdanie.

qwertyy

Inowrocław
[250]
2018-02-10 12:49:18 | zgłoś do moderacji

@Fan nie demonizuj. Bo tak naprawdę odwaliłeś swoje i uciekałeś. Ty nigdy nie poczujesz co to jest braterstwo. I pewnie wychodzisz z założenia, że w wojsku nie ma kolegów, przykro mi jeśli takich nie spotkałeś, bo ja dzwoniąc teraz do 10 wybranych z pytaniem czy pomogą , żaden nie odmówi. I jak masz rzeczywiście tak gadać jak gadasz, to włącz sobie te twoje filmy, w czasie wojny schowaj się pod łóżko i czuj się mocny w internecie.

FanDobrejZmiany

Inowrocław
[884]
2018-02-10 11:25:12 | zgłoś do moderacji

qwertyy-poklikaj sobie w kolejne guziczki po y i żyj dalej w błogiej nieświadomości.

qwertyy

Inowrocław
[250]
2018-02-10 10:52:48 | zgłoś do moderacji

@Fan, @Jason - tak ciśniecie tych żołnierzy, a jestem przekonany, że nawet gdyby wojna wybuchła po 15:00 to każdy jeden z szeregowców, podoficerów stanął by na wysokości zadania. Problem by się zrobił na szczeblu oficerskim i to problem tego typu, który opisał @Fan. Chłopaki niższego szczebla chętnie by stanęli ramie w ramię i bronili Ojczyzny, choć to walka z wiatrakami, ale walczyli by... A "góra" ? Większość by wyjechała za granicę, a tylko nieliczni by zostali i dowodzili. Tym się różni prawdziwy żołnierz, od takiego co to przyszedł zarobić jakieś tam pieniądze, i płacze, że ciągle mało. Dla takich nie ma miejsca w szeregach i prędzej czy później będzie musiał odejść. Więc @Fan nie obrażaj żołnierzy, nie naśmiewaj się bo jeszcze się okaże, że znajdą Cię z "kulką" nie z przodu a w plecach.

FanDobrejZmiany

Inowrocław
[884]
2018-02-10 09:14:41 | zgłoś do moderacji

Doctor - cudownie to ująłeś z tym weekendem i godzinami 😂 Byłem we wojsku i widziałem co to za banda nygusów,podam wam dobry przykład dialogu między dwoma żołnierzami kontraktowymi we filmie którzy pewnie niektórzy ogladali- Demony wojny według Goi

Keller - to jest wojna ! teraz już wiecie po co tutaj jesteśmy ( .... )
Johnny - ku*wa !jesteśmy siłami pokojowymi , mamy zabezpieczać łączność i dostawy wody, ku*wa jesteśmy siłami pokojowymi !
Keller - jesteś żołnierzem ! co masz w rękach ? co masz ku*wa w rękach ? wiadro ? 
Johnny - mam 650 dolarów żołdu
Keller - co masz ku*wa w rękach ? czy to jest wiadro ?
Johnny - nie ! to nie jest wiadro !
Keller - a co to jest ? 
Johnny - karabin kbk ak ms 
Keller - to nie jest karabin na wodę 
Johnny - majorze ja jestem pacyfista ja się ku*wa do niczego nie nadaje 


doctor

Inowrocław
[52]
2018-02-09 23:35:11 | zgłoś do moderacji

nas na przysiedze bylo 2,5 tys i nie bylo zadnej sensacji a tu 48 i tylko pomnika jeszcze brakuje. jakby byla wojna to by musiala byc od 7-15 i tylko od poniedzialku do piatku .

qwertyy

Inowrocław
[250]
2018-02-09 20:09:33 | zgłoś do moderacji

Jason@ Oni w porównaniu do Ciebie doceniają co mają, a nie stękają wiec stul ..... i się nie odzywaj.

janka1946

Inowrocław
[17]
2018-02-09 16:23:48 | zgłoś do moderacji

Jakie sprawy zostały zrealizowane w Inowrocławiu w 2017 roku przez władze miasta. To jest teks z Inianie. Najważniejsze inwestycje zrealizowane w Inowrocławiu przez władze miasta w 2017 toku:
1. wpłynięcie na zwiększenie interwencji Straży Miejskiej przy ul Narutowicza 100, zwiększające ilość mandatów, no to już są jajca i to nie złe

FanDobrejZmiany

Inowrocław
[884]
2018-02-09 14:15:35 | zgłoś do moderacji

Złożyli przysięgę ale komu ? albo czemu ? Mt 5,34-37

A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie, ani na niebo, bo jest tronem Bożym; 35 ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego; ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego Króla. 36 Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nie możesz nawet jednego włosa uczynić białym albo czarnym. 37 Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie*. A co nadto jest, od Złego pochodzi.

Przyznam że nigdy nie czytałem całego pisma świętego a tylko fragmenty i jestem ciekaw jak to się ma do Pana Boga to wojsko które ma bronić lub atakować co zawsze wiąże się z zabijaniem. Ciekaw jestem jak to sobie tłumaczy kapelan wojskowy i co jest ważniejsze te 7000zł.wypłaty na miesiąc czy Bóg?

jarkacz

Inowrocław
[48]
2018-02-09 13:56:16 | zgłoś do moderacji

kto zaprosił tego komucha Figasa???

JasonX

Inowrocław
[1807]
2018-02-09 13:52:56 | zgłoś do moderacji

biedni ludzie
Uwaga: 
zaloguj się lub jeśli nie masz konta zarejestruj się aby dodać komentarz.
Jeśli w materiale użyto Twojego wizerunku, a ty nie wyrażasz na to zgody zgłoś to nam.
Portal internetowy Ino.online nie ponosi odpowiedzialności za treść prezentowanych opinii. Użytkownik dokonujący wpisu na łamach portalu, może ponieść za jego treść odpowiedzialność cywilną bądź karną. Komentarze naruszające dobre obyczaje i niezwiązane z tematem mogą być usuwane bez ostrzeżenia.




© copyright 2000-2018 Ino-online Media