Witaj! W trosce o lepszą ochronę danych i dostosowanie do zmian w prawie ochrony danych zmieniliśmy regulamin oraz politykę prywatności.   zrozumiałem i akceptuję

Poniżej możesz zapoznać się ze szczegółami. Polityka prywatności:

Definicje

1. Serwis: oznacza portal internetowy udostępniony w domenie internetowej pod adresem ino.online i pokrewnych tj. i-o.pl, ino24.pl, inowroclawianka.pl,
2. Administrator: oznacza firmę Ino-online Media, ul. Szczęśliwa 1, 88-100 Inowrocław, NIP: 556-181-85-16,
3. Ustawa: oznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 203, poz. 1371 ze zm.),
4. Przez Adres IP rozumie się adres protokołu internetowego, stanowiącego informację mogącą identyfikować Użytkownika,
5. Dane Osobowe oznaczają dane osobowe w rozumieniu artykułu 6. Ustawy, udostępniane przez Użytkowników, gromadzone za pośrednictwem Serwisu i przetwarzane przez Administratora,
6. Użytkownik oznacza odwiedzającego i korzystajacego z Serwisu,
7. Serwisy Zewnętrzne: oznacza inne strony internetowe, które nie stanowią własności, ani nie są bezpośrednio powiązane z Serwisem,
8. Operatorem Hostingowym jest OVH Sp. z o.o., 54-402 Wrocław ul. Szkocka 5 lok. 1, REGON: 933029040 NIP: 899-25-20-556,
9. Polityka oznacza niniejszą Politykę Prywatności.


Informacje ogólne

Administrator oświadcza, że wszystkie dane zarejestrowanych Użytkowników są starannie zabezpieczone i przechowywane. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są zgodnie z udzielonymi przez niego zezwoleniem, a także w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Ustawy oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną i rozporządzeniem Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, dalej zwane RODO.

Osoba zarejestrowana w Serwisie akceptuje niniejszy regulamin, zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych przez siebie informacji przez Serwis w celach statystycznych i marketingowych zgodnie z Ustawą oraz ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


Zbieranie danych

W celu udoskonalania portalu i rozwoju na potrzeby Użytkowników, Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
- poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
- poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. "ciasteczek"),
- poprzez gromadzenie logów serwera www przez Operatora Hostingowego.


Udostępnianie danych

Dane podlegają udostępnieniu uprawnionym do tego podmiotom zewnętrznym wyłącznie za zgodą Administratora lub osób których te dane dotyczą, jeśli zachodzi podejrzenie przestępstwa. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby lub Administratora. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania. Administrator nie przekazuje Danych Osobowych innym podmiotom. Dane Osobowe nie mogą obejmować "danych wrażliwych" w rozumieniu art. 27 ust. 1 Ustawy.

Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie przez Administratora swoich Danych Osobowych, usunięcia w części lub całości udostępnionych danych, co może wiązać się z poważnym ograniczeniem lub uniemożliwieniem korzystania z całości lub części Serwisu. Szczegółowe regulacje w tym zakresie opisuje punkt "Informacje praktyczne związane z systemem logowania".

Podczas przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników stosowane są zgodnie z wymaganiami ustawy i rozporządzeniem środki techniczne i organizacyjne, które mają na celu zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.


Informacja o plikach cookies

Serwis korzysta z plików cookies. Tzw. "ciasteczka" stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Hostingowy.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
- utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
- określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W ramach Serwisu stosowane są dwa główne rodzaje plików cookies: tzw. sesyjne oraz stałe. Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie w dziale ustawienia - sekcja prywatność. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Serwisem partnerów oraz przez zewnętrzne programy instalowane w postaci tzw. wtyczek np. społecznościowego serwisu Facebook.com lub innych.

Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/


Informacje praktyczne związane z systemem logowania

Użytkownik zobowiązany jest do ochrony swoich haseł dostępu do Serwisu przed dostępem do tego osób niepowołanych. Serwis nie udostępnia ani nie gromadzi hasła w niezakodowanej formie. W przypadku zagubienia hasła Serwis może przesłać nowe hasło wyłącznie na adres e-mail podany podczas rejestracji użytkownika Serwisu.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do stron portalu wynikający z przyczyn niezależnych od portalu, błędy lub niekompletność przesyłania informacji przez użytkowników portalu, błędy i awarie powstałe w wyniku przerw w funkcjonowania portalu.

Serwis udostępnia możliwość dodawania komentarzy, zdjęć i innych informacji multimedialnych internautom, w szczególności osobom zarejestrowanym w Serwisie. Rejestracja użytkowników w Serwisie jest bezpłatna i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych. Korzystanie z Serwisu i podawanie jakichkolwiek danych jest dobrowolne.

Użytkownicy Serwisu mogą korzystać z Serwisu oraz z utworów i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, własności intelektualnej oraz Ustawy o ochronie baz danych.

Użytkownik może w dowolnym momencie edytować swoje dane za pomocą dostępnych narzędzi Serwisu (sekcja profil), może też bezpośrednio zwrócić się do Administratora, przesyłając wiadomość e-mail pod adres portal@ino-online.pl aby dokonać zmian, dodania, usunięcia informacji o sobie, w tym także do cofnięcia zgody i "bycia zapomnianym". Wiadomość musi pochodzić z adresu e-mail podanego podczas rejestracji w Serwisie, w innym wypadku Administrator będzie próbował dokonać uwiarygodnienia Użytkownika na inne dostępne i możliwe sposoby. Administrator ma prawo odmówić usunięcia Danych Osobowych w wypadku, gdy Użytkownik naruszył zasady regulaminu portalu lub przepisy prawa, a zachowanie jego danych jest niezbędne do wyjaśnienia sprawy.


Postanowienia końcowe

Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani na stronie Serwisu. Wszelkie pytania, wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności Użytkownicy mogą wysłać na adres: portal@ino-online.pl.zrozumiałem i akceptuję

Długa debata o Starym Mieście

fot. Urząd Miasta Inowrocławia
 INOWROCŁAW | 9  lutego 2018, 09:52
Blisko trzy godziny trwała czwartkowa dyskusja prezydenta Inowrocławia z mieszkańcami osiedla Stare Miasto. Rozmawiano głównie o konieczności remontów ulic oraz innych inwestycjach.

Najwięcej pytań dotyczył projekt inwestycji, która polegać będzie na budowie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, oświetlenia oraz położenia nawierzchni na ulicach Stare Miasto, Plebanka, Przypadek, Młyńskiej. Mieszkańcy, podobnie jak na innych osiedlach, skarżyli się na właścicieli psów niesprzątających po czworonogach, pytali o kolportaż miejskiego informatora, prosili o drobne remonty nawierzchni, montaż progów zwalniających czy montaż lamp. Prosili również o dalsze poszukiwania rozwiązań w zakresie tworzenia miejsc parkingowych. Prezydent mówił też o planach dotyczących ul. Błonie i Najświętszej Marii Panny. [IO]Wasze komentarze:

Dyzma2

Inowrocław
[71]
2018-02-10 14:06:44 | zgłoś do moderacji

A fan by tez chciał i nic z tego !

FanDobrejZmiany

Inowrocław
[884]
2018-02-10 12:00:04 | zgłoś do moderacji

Traficante- masz rację że robi się z tego slums .

W samym centrum jakaś niedokończona budowa od 20 lat ,budy z fastfoodem a powyżej ogromna ściana z sypiącym się tynkiem służąca do kampanii wyborczych,w bocznych uliczkach zasmrodzone moczem wejścia do bram , sukcesywnie burzone kolejne kamienice i puste place po nich.

Nie wiem jak duży wpływ ma na to Brejza i czy może zmusić właścicieli kamienic do odnowienia i pomalowania tynku ale niech może zacznie od tego co napewno da się zrobić czyli pierwsze pół godziny parkowania za darmo żeby to centrum żyło nie tylko po 10-tym.


Traficante

Inowrocław
[20]
2018-02-10 11:37:55 | zgłoś do moderacji

A może już pora uznać centrum Inowrocławia za slams? Pewnie ktoś zaprotestuje, ale centrum jest martwe, Galeria Solna załatwiła sprawę. Tu trzeba mysleć, jak ratować centrum miasta przed ewolucją ze slamsu w getto!

FanDobrejZmiany

Inowrocław
[884]
2018-02-10 09:20:45 | zgłoś do moderacji

Dyzma to jest w ratuszu ,udaje że się zna na wielu sprawach a to tylko pozorant od 16 lat robi lemingów w bambuko.

Dyzma2

Inowrocław
[71]
2018-02-10 08:27:28 | zgłoś do moderacji

Nie ma to jak się jest fanem. Taki fan to byle co je byle co gada. Choć jakby władza po milionku dała tez bym się nie obraził. Każdemu dorosłemu mieszkańcowi - ekstra pomysł nie?

RatuszAnka

Inowrocław
[63]
2018-02-09 18:59:51 | zgłoś do moderacji

"stare miasto, stare miasto..."

Inowrocławianin79

Inowrocław
[67]
2018-02-09 17:44:20 | zgłoś do moderacji

A budżet 2017 Pana Konrada jako ministra finansów był na plusie skoro takie nagrody??? Czy powstał "deficycik"??? Bo pewnie są takie państwa gdzie jest plus.... Miłego wieczoru, dnia i weekendu. Nie mam pytań więcej.

FanDobrejZmiany

Inowrocław
[884]
2018-02-09 17:11:34 | zgłoś do moderacji

W mieście dobrze zarządzanym ,a tak poważnie to jestem pewien że są takie miasta

Inowrocławianin79

Inowrocław
[67]
2018-02-09 17:06:32 | zgłoś do moderacji

To w jakim mieście MPK jest dochodowe???

FanDobrejZmiany

Inowrocław
[884]
2018-02-09 15:30:58 | zgłoś do moderacji

Do zatroskanego inowrocławianina 79 ,nie podoba mi się to,ale tak samo było jak rządziło PO , SLD i inni , każdy prezydent i premier który odchodzi rozdaje kasę jeżeli mamy być obiektywni.Piszesz że poszło na to 3.5 miliona a jak to się ma do strat w Inowrocławiu gdzie jak pisze poniżej janka w samym mpk jest straty 3 miliony gdzie oni wypłacają sobie premie za te straty, na dwóch basenach w Inowrocławiu jest strat 2.5 miliona i pewnie długo jeszcze można byłoby wymieniać - popiszmy może o tym?

Inowrocławianin79

Inowrocław
[67]
2018-02-09 14:50:11 | zgłoś do moderacji

Do fana tej zmiany i Jacka głęboka kieszeń... Informacja , że 21 konstytucyjnych ministrów otrzymało nagrody w wysokości od 65 100 zł do 82 100 zł rocznie, 12 ministrów w KPRM od 36 900 zł do 59 400 zł, zaś była premier Beata Szydło - 65 100 zł. Łącznie daje to kwotę 3 585 400 zł. Premia + lub tanie państwo +.

FanDobrejZmiany

Inowrocław
[884]
2018-02-09 12:44:15 | zgłoś do moderacji

qirry przestań kirać ten biały proszek i ogarnij się,potem wyjdź z internetu bo petenci w urzędzie miasta czekają aż ich obsłużysz.

qirry

Inowrocław
[286]
2018-02-09 12:34:02 | zgłoś do moderacji

FanDobrejZmiany a co Twój pan populista przez 4 lata zrobił dla miasta poza zwołaniem konferencji nt wystającego krawężnika.... mierny, bierny ale wierny! Gadka właśnie widać Twoją i Twój prostacki poziom debaty, niestety bynajmniej o nikim innym jak o Tobie to nie świadczy.

janka1946

Inowrocław
[17]
2018-02-09 11:11:44 | zgłoś do moderacji

Ja nie o Starym Mieście. Chciałabym się zapytać jaką co roczną dotacje dostaje Inowrocławskie MPK z budżetu Inowrocławia?, jak dobrze pamiętam z periodyku ratusza, było to ok 7 milinów złotych, a więc przy zarobku ok 4 milionów złotych to przedsiębiorstwo jest nie rentowne i jedzie na 3 milionowym deficycie. Dodatkowo w tym przedsiębiorstwie wypłaca się nie tylko dodatkową nagrodę roczną czyli 13 -tą pensje ale i 14-tą pensyjkę wypłaca się w Inowrocławskim MPK tzw podział zysków. Ale gdzie tu zysk, jak dotacja z budżetu miasta przewyższa wynik finansowy tegoż przedsiębiorstwa. Jeżeli jest inaczej i się mylę to przepraszam, ale może mi ktoś konstruktywnie odpowie lub potwierdzi. Rozumiem że transport publiczny trzeba dotować ale czternasta pensja to lekka przesada przy ujemnym zysku.

FanDobrejZmiany

Inowrocław
[884]
2018-02-09 10:12:09 | zgłoś do moderacji

Panie prezydencie, daj nam po prezencie, obiecaj remonty, doświetlone kąty, tysiące angaży i wczasy na plaży. Gadka twoja onieśmiela, a nas bierze cholera, barwnych opowieści w głowach naszych nie zmieścisz. Te bajki wsadź je w teczkę i jeszcze chwileczkę...ostatni łyk szampana...koniec- kampania przegrana.
Uwaga: 
zaloguj się lub jeśli nie masz konta zarejestruj się aby dodać komentarz.
Jeśli w materiale użyto Twojego wizerunku, a ty nie wyrażasz na to zgody zgłoś to nam.
Portal internetowy Ino.online nie ponosi odpowiedzialności za treść prezentowanych opinii. Użytkownik dokonujący wpisu na łamach portalu, może ponieść za jego treść odpowiedzialność cywilną bądź karną. Komentarze naruszające dobre obyczaje i niezwiązane z tematem mogą być usuwane bez ostrzeżenia.
© copyright 2000-2018 Ino-online Media