Witaj! W trosce o lepszą ochronę danych i dostosowanie do zmian w prawie ochrony danych zmieniliśmy regulamin oraz politykę prywatności.   zrozumiałem i akceptuję

Poniżej możesz zapoznać się ze szczegółami. Polityka prywatności:

Definicje

1. Serwis: oznacza portal internetowy udostępniony w domenie internetowej pod adresem ino.online i pokrewnych tj. i-o.pl, ino24.pl, inowroclawianka.pl,
2. Administrator: oznacza firmę Ino-online Media, ul. Szczęśliwa 1, 88-100 Inowrocław, NIP: 556-181-85-16,
3. Ustawa: oznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 203, poz. 1371 ze zm.),
4. Przez Adres IP rozumie się adres protokołu internetowego, stanowiącego informację mogącą identyfikować Użytkownika,
5. Dane Osobowe oznaczają dane osobowe w rozumieniu artykułu 6. Ustawy, udostępniane przez Użytkowników, gromadzone za pośrednictwem Serwisu i przetwarzane przez Administratora,
6. Użytkownik oznacza odwiedzającego i korzystajacego z Serwisu,
7. Serwisy Zewnętrzne: oznacza inne strony internetowe, które nie stanowią własności, ani nie są bezpośrednio powiązane z Serwisem,
8. Operatorem Hostingowym jest OVH Sp. z o.o., 54-402 Wrocław ul. Szkocka 5 lok. 1, REGON: 933029040 NIP: 899-25-20-556,
9. Polityka oznacza niniejszą Politykę Prywatności.


Informacje ogólne

Administrator oświadcza, że wszystkie dane zarejestrowanych Użytkowników są starannie zabezpieczone i przechowywane. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są zgodnie z udzielonymi przez niego zezwoleniem, a także w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Ustawy oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną i rozporządzeniem Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, dalej zwane RODO.

Osoba zarejestrowana w Serwisie akceptuje niniejszy regulamin, zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych przez siebie informacji przez Serwis w celach statystycznych i marketingowych zgodnie z Ustawą oraz ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


Zbieranie danych

W celu udoskonalania portalu i rozwoju na potrzeby Użytkowników, Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
- poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
- poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. "ciasteczek"),
- poprzez gromadzenie logów serwera www przez Operatora Hostingowego.


Udostępnianie danych

Dane podlegają udostępnieniu uprawnionym do tego podmiotom zewnętrznym wyłącznie za zgodą Administratora lub osób których te dane dotyczą, jeśli zachodzi podejrzenie przestępstwa. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby lub Administratora. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania. Administrator nie przekazuje Danych Osobowych innym podmiotom. Dane Osobowe nie mogą obejmować "danych wrażliwych" w rozumieniu art. 27 ust. 1 Ustawy.

Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie przez Administratora swoich Danych Osobowych, usunięcia w części lub całości udostępnionych danych, co może wiązać się z poważnym ograniczeniem lub uniemożliwieniem korzystania z całości lub części Serwisu. Szczegółowe regulacje w tym zakresie opisuje punkt "Informacje praktyczne związane z systemem logowania".

Podczas przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników stosowane są zgodnie z wymaganiami ustawy i rozporządzeniem środki techniczne i organizacyjne, które mają na celu zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.


Informacja o plikach cookies

Serwis korzysta z plików cookies. Tzw. "ciasteczka" stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Hostingowy.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
- utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
- określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W ramach Serwisu stosowane są dwa główne rodzaje plików cookies: tzw. sesyjne oraz stałe. Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie w dziale ustawienia - sekcja prywatność. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Serwisem partnerów oraz przez zewnętrzne programy instalowane w postaci tzw. wtyczek np. społecznościowego serwisu Facebook.com lub innych.

Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/


Informacje praktyczne związane z systemem logowania

Użytkownik zobowiązany jest do ochrony swoich haseł dostępu do Serwisu przed dostępem do tego osób niepowołanych. Serwis nie udostępnia ani nie gromadzi hasła w niezakodowanej formie. W przypadku zagubienia hasła Serwis może przesłać nowe hasło wyłącznie na adres e-mail podany podczas rejestracji użytkownika Serwisu.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do stron portalu wynikający z przyczyn niezależnych od portalu, błędy lub niekompletność przesyłania informacji przez użytkowników portalu, błędy i awarie powstałe w wyniku przerw w funkcjonowania portalu.

Serwis udostępnia możliwość dodawania komentarzy, zdjęć i innych informacji multimedialnych internautom, w szczególności osobom zarejestrowanym w Serwisie. Rejestracja użytkowników w Serwisie jest bezpłatna i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych. Korzystanie z Serwisu i podawanie jakichkolwiek danych jest dobrowolne.

Użytkownicy Serwisu mogą korzystać z Serwisu oraz z utworów i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, własności intelektualnej oraz Ustawy o ochronie baz danych.

Użytkownik może w dowolnym momencie edytować swoje dane za pomocą dostępnych narzędzi Serwisu (sekcja profil), może też bezpośrednio zwrócić się do Administratora, przesyłając wiadomość e-mail pod adres portal@ino-online.pl aby dokonać zmian, dodania, usunięcia informacji o sobie, w tym także do cofnięcia zgody i "bycia zapomnianym". Wiadomość musi pochodzić z adresu e-mail podanego podczas rejestracji w Serwisie, w innym wypadku Administrator będzie próbował dokonać uwiarygodnienia Użytkownika na inne dostępne i możliwe sposoby. Administrator ma prawo odmówić usunięcia Danych Osobowych w wypadku, gdy Użytkownik naruszył zasady regulaminu portalu lub przepisy prawa, a zachowanie jego danych jest niezbędne do wyjaśnienia sprawy.


Postanowienia końcowe

Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani na stronie Serwisu. Wszelkie pytania, wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności Użytkownicy mogą wysłać na adres: portal@ino-online.pl.zrozumiałem i akceptuję

Drzewa przy drogach. Tu są wyjątkowo blisko

Jak sprawdziliśmy, odległość krawędzi jezdni od pnia drzewa w tym miejscu wynosi mniej, niż 20 cm. fot. MJ
 INOWROCŁAW | 12 stycznia 2018, 10:37
Żadnych znaków ostrzegających o niebezpieczeństwie, ani elementów odblaskowych. Drzewa rosnące tuż przy drodze łączącej Inowrocław z Rojewem stanowią niemałe zagrożenie dla kierowców. Postanowiliśmy zainteresować się problemem i mamy dobrą wiadomość - będzie bezpieczniej.

r  e  k  l  a  m  a


Drzewa przy drogach od lat budzą w Polsce wiele kontrowersji. Mimo, iż stanowią śmiertelne zagrożenie, to zazwyczaj niechętnie są usuwane z przydrożnego krajobrazu. Zgodnie z prawem, z wyjątkiem pewnych odstępstw po remontach lub przebudowach, odległość pnia drzewa od krawędzi jezdni nie powinna być mniejsza niż 3 metry. Przepis ten dotyczy jednak tylko nowych nasadzeń.

- Należy pamiętać, iż większość drzew była sadzona kilkadziesiąt lat temu. Wówczas natężenie ruchu było zdecydowanie mniejsze. Problem zieleni przydrożnej w polskim prawie jest potraktowany marginalnie. Ustawodawca nie rozwiązuje sporów etycznych, jakie od wielu lat narastają wokół tego tematu - mówi nam Adam Bąkowski, z Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu.Przy dosyć wąskiej, powiatowej drodze łączącej Inowrocław z Rojewem rośnie spora liczba drzew w bardzo bliskiej odległości od krawędzi jezdni. Jak sprawdziliśmy, niektóre oddalone są od asfaltu o mniej, niż 20 centymetrów. Zwłaszcza po zmroku, kiedy kierowca jest oślepiany przez światła wymijającego go pojazdu, nawet niewielkie zjechanie na pobocze może skończyć się tragedią. O zagrożeniu nie informują żadne znaki, ani elementy odblaskowe. Spytaliśmy Zarząd Dróg Powiatowych, czy zamierza poprawić bezpieczeństwo na drodze 2033C.

- Zdajemy sobie sprawę z przedstawionego problemu i jesteśmy w trakcie szczegółowej analizy sprawy. Podejmiemy w roku bieżącym niezbędne kroki w celu zminimalizowana występującego zagrożenia poprzez zachowanie skrajni pionowej, a w przypadku skrajni poziomej na drzewach zostaną umieszczone odpowiednie elementy odblaskowe. Dołożymy wszelkich możliwych starań, aby ten stan rzeczy zmienić na lepszy - czytamy w odpowiedzi Adama Bąkowskiego z ZDP.

- Niestety z przykrością informujemy, że usunięcie danego drzewa nie leży wyłącznie w gestii zarządcy drogi, tylko właściwego prezydenta, wójta lub burmistrza danej gminy, który wydaje odpowiednie zezwolenie w formie decyzji administracyjnej. Jednakże ocena, co stanowi zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego i czy faktycznie dane drzewo zagraża należy tylko i wyłącznie do organu zezwalającego na usunięcie danego drzewa. Należy ponadto pamiętać, że interesem publicznym jest wycięcie drzew jak i ich zachowanie. Zaś organ wydający decyzje musi rozważyć w odniesieniu do każdego indywidualnie określonego drzewa, które argumenty przeważają i czy jest możliwie ich pogodzenie - dodaje nasz rozmówca.W ostatnim czasie w wyniku zderzenia z drzewami doszło w naszym regionie do dwóch wypadków śmiertelnych. 15 grudnia w Palędziu Kościelnym w powiecie mogileńskim motorowerzysta z nieustalonych przyczyn zjechał z drogi i uderzył w drzewo. W wyniku poniesionych obrażeń zmarł. Z kolei 23 listopada w Baranowie koło Kruszwicy po tym, jak citroen zatrzymał się na przydrożnym drzewie śmierć na miejscu poniosła jedna z pasażerek auta. [MJ]
Wasze komentarze:

wnikliwy

Inowrocław
[327]
2018-01-15 20:41:31 | zgłoś do moderacji

czy naprawdę jesteśmy tacy głupi, aby wszystko pod siebie robić. Drzewa są starsze od Was, są niezbędne do naszego życia. Jeśli są to proszę dać ograniczenie np do 70km/h i dodatkowo elementy odblaskowe. To, że niektórym przeszkadzają nie oznacza, że należy się ich pozbyć. Wręcz odwrotnie - drzewa dają cień. W ciepłe, upalne lato chronią asfalt przed nadmiernym zużyciem. Są siedliskiem ptaków, a ty choćby zmniejszają populacje kochanych przez wszystkich komarów. Ale co tam - panisko ma jechać 100km/h i jak się przez głupotę wkomponuje w drzewo to nie jego wina tyko drzewa. super logika. Życzę wszystkim szerokiej drogi, rozwagi i tolerancji.

JasonX

Inowrocław
[1750]
2018-01-15 10:28:50 | zgłoś do moderacji

Pytanie z innej beczki. Który imbecyl z urzędu miasta zablokował wjazd do bloków przy ulicy Jagiełły 5 i Jagiełły 11 wstawiając dwa metalowe słupki drogowe uniemożliwiając tym samym wjazd czy to karetki czy to straży pożarnej czy to energetyce czy innym służbom ?

offset

Inowrocław
[231]
2018-01-15 08:20:31 | zgłoś do moderacji

Tak sobie czytam i odnoszę wrażenie, że całe zło świata kierowców to drzewa, które to atakują tych nieszczęsnych kierowców przy każdej nadarzającej się okazji... masakra. Jedziesz po drodze a nie po poboczu. Zachowasz się bezpiecznie to nic się nie stanie. Bardziej obawiam się pijanych kierowców i ekstremalnych zachowań niż drzew... ale każdy sam po sobie sądzi.

Marek Browiński

Inowrocław
[3294]
 online 
2018-01-14 20:35:09 | zgłoś do moderacji

"Według badań międzynarodowych organizacji PISA (Międzynarodowego Programu Oceny Umiejętności Uczniów) i OECD (Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) blisko 40% Polaków nie rozumie tego, co czyta, a kolejne 30% rodaków rozumie, ale w niewielkim stopniu."

interpiast

rąbin
[91]
2018-01-14 19:56:07 | zgłoś do moderacji

Głupszego wpisu nie czytałem ... Niewiarygodne co takie drzewo może zrobić z pancerną limuzyną przy prędkości 30 km/h :) - drzewo to zrobiło ?? czy pędzący debil ?!

Shape

Rąbin
[5801]
2018-01-14 14:32:46 | zgłoś do moderacji

A jeśli droga przebiega przez las, to najlepiej powystrzelać wszystkie zwierzęta, które stanowią zagrożenie? Stawia się znaki i tutaj też powinny być. Szerokość jezdni to nie jest czyjeś widzimisię, drzewo zaś asfaltu nie przebije. Podsumowując: zagrożenie występuje, ale rozwiązanie można znaleźć nieinwazyjne. A zbulwersowanych odsyłam do ronda rąbińskiego, ponieważ tam ilość wypadków jest zdecydowanie większa.

MaciekO

RBN_Emigrant
[146]
2018-01-14 11:05:18 | zgłoś do moderacji

Właśnie, nawet można wyprzedzać przy takiej prędkości. Aż jestem pełen podziwu dla kierowcy że tam nikt nie zginął.

Marek Browiński

Inowrocław
[3294]
 online 
2018-01-14 06:49:28 | zgłoś do moderacji

Niewiarygodne co takie drzewo może zrobić z pancerną limuzyną przy prędkości 30 km/h :)

http://tnij.at/225163

MaciekO

RBN_Emigrant
[146]
2018-01-14 01:29:15 | zgłoś do moderacji

No wiesz, jeśli porównujesz skrzydło samolotu do pancernego Leoparda, to już w tym momencie nie mamy o czym rozmawiać. Nie ten poziom. Wybacz, nie wchodzę w dyskusje o których nie wielu ma pojęcie! Tym bardziej z podkomisji


kingofinsect II

Inowrocław
[444]
2018-01-14 01:23:10 | zgłoś do moderacji

Trafnie odnalazłeś analogię. Ruski i Miler z Laskiem gadali, że brzoza oparła by się takiej energii i samolot zniszczyła. Tupolew leciał właśnie z tą prędkością i miał taką masę. Nie znali fizyki czy mieli wszystkich za głupich?

MaciekO

RBN_Emigrant
[146]
2018-01-14 00:55:16 | zgłoś do moderacji

kingofinsect II - Taki leopard o masie 90 t gdyby jechał z prędkością 300 km/h miałby taką samą energię jak 60 kg pocisk armatni w chwili opuszczenia lufy. Po drzewie śladu by nie pozostawił.
Na prawdę życzę Ci byś rozpędził tego Leoparda nawet do 200km/h. Maciarewicz byłby dumny.

inianin

Na emigracji
[2103]
2018-01-13 20:38:08 | zgłoś do moderacji

W pelni zgadzam sie z ostatnimi przedmowcami (zakladajac oczywiscie, ze papi zartowal, ironizowal). Kijanke zostawiam na razie w wodzie, niech sie powoli przepoczwarza.
Wiele potrafie zrozumiec, ale nie ludzi, ktorzy twierdza, ze drzewa przy samej krawedzi drogi, to cos normalnego!
Pomyslcie chociaz przez moment!
Ale bez demagogii, typu np: "drzewa sobie spokojnie stoja, tylko glupi ludzie w nie uderzaja, bo jezdzic nie potrafia" itp.
Na prawde nie zycze nikomu, takze im, zeby na takim drzewie zgineli sami, albo ktos z ich bliskich!
Ale - jak znam zycie - ci najglupsi tylko w takim przypadku by zdanie zmienili. Tym drugim oczywiscie, bo w pierwszym nawet by nie mieli okazji.

papi65

Inowrocław
[238]
2018-01-12 17:47:36 | zgłoś do moderacji

LEPIEJ DRZEWO ZOSTAWIĆ NIŻ CZŁOWIEKA URATOWAĆ

BlackwaterX

RBN
[498]
2018-01-12 17:38:01 | zgłoś do moderacji

Nie jestem przeciwnikiem drzew w ogóle, lecz przeciwnikiem drzew w takiej odległości od jezdni. To ogromne zagrożenie. Takie same jak leżace w przydrożnych rowach duże kamienie, kawałki betonu czy murki obok zjazdu na posesję.

Wystarczy wyobrazić sobie co może się stać, gdy nagle musisz lekko uciec na pobocze przed autem z przeciwka. A tu pobocze nierówne, powyrywany asfalt, blisko grube drzewo.
Albo druga sytuacja: jedziesz i nagle wpadasz w poślizg bo spadł dajmy na to marznący deszcz. I walisz w takie drzewo przodem, bokiem lub tyłem. Jakieś pytania?

Marek Browiński

Inowrocław
[3294]
 online 
2018-01-12 15:18:51 | zgłoś do moderacji

Wszystkie drzewa z tej drogi powinno być usunięte...

Kijanka

Inowrocław
[256]
2018-01-12 15:13:20 | zgłoś do moderacji

Nie pieprz głupot ronnie. Wiesz ile drzew poległo w zeszłorocznej nawałnicy? Wiesz ile się ich wycina? To przestań bredzić.ludzie mają rozum- niech go używają.

bass-vr6

Inne miasto
[12]
2018-01-12 13:41:10 | zgłoś do moderacji

Taki problem jest nawet na drodze wojewódzkiej 255 Pakość-Strzelno. W pewnych miejscach ciężarówki przy mijaniu się praktycznie się zatrzymują. Mijanie się osobowym z ciężarówką to też wyzwanie,gdy masz tak blisko drzewa i na dodatek wyrwy w drodze od strony pobocza...Po zmierzchu istna tragedia...

kingofinsect II

Inowrocław
[444]
2018-01-12 13:19:45 | zgłoś do moderacji

Taki leopard o masie 90 t gdyby jechał z prędkością 300 km/h miałby taką samą energię jak 60 kg pocisk armatni w chwili opuszczenia lufy. Po drzewie śladu by nie pozostawił.

Ronnie11

Inowrocław
[4018]
2018-01-12 13:01:19 | zgłoś do moderacji

w Polscem drzewo ważniejsze od człowieka haha :-)


bbb94

Inowrocław
[146]
2018-01-12 12:42:35 | zgłoś do moderacji

Blackwater naczytałeś się bajek i naoglądałeś się komiksów chyba od jakiegoś świra i takie głupoty wypisujesz, żal komentować.

FanDobrejZmiany

Inowrocław
[630]
2018-01-12 12:18:23 | zgłoś do moderacji

Blackwaterx- ciekawe czy tupolew też by je skosił?

emir ekonom

Inowrocław
[719]
2018-01-12 12:14:33 | zgłoś do moderacji

Jak już to proszę tam zainteresować się rowerzystami. (różnej maści)
Może drogà dla rowerôw by się znalazła?

backwithavengeance

Toruńskie
[1917]
2018-01-12 12:14:30 | zgłoś do moderacji

Postawić ograniczenie i znak "uwaga drzewa" + odblask na każdym - wyjdzie taniej, zdrowiej, owca syta i wilk cały.

A dalej to selekcja naturalna.

wędkarz84

Inowrocław
[238]
2018-01-12 11:47:04 | zgłoś do moderacji

Mi osobiście drzewa nie przeszkadzają,należy zachować ostrożność i tyle....

Kijanka

Inowrocław
[256]
2018-01-12 11:39:02 | zgłoś do moderacji

Zostawcie drzewa w spokoju! Ludzi edukujcie! Niedawno jakiś głupek zabiły by mnie na zielionym świetle w centrum miasta- i co, też wina drzew? Jedz ostrożu nie- przeżyjesz i ty, i drzewo.

BlackwaterX

RBN
[498]
2018-01-12 10:52:41 | zgłoś do moderacji

Masakra z tymi drzewami rosnącymi przy samej drodze. Zwykli użytkownicy drogi zwykle mają marne szanse. Co innego gdyby jechał taki rozpędzony Leopard 2A7 - łamałby je jak zapałki ;)
Uwaga: 
zaloguj się lub jeśli nie masz konta zarejestruj się aby dodać komentarz.
Jeśli w materiale użyto Twojego wizerunku, a ty nie wyrażasz na to zgody zgłoś to nam.
Portal internetowy Ino.online nie ponosi odpowiedzialności za treść prezentowanych opinii. Użytkownik dokonujący wpisu na łamach portalu, może ponieść za jego treść odpowiedzialność cywilną bądź karną. Komentarze naruszające dobre obyczaje i niezwiązane z tematem mogą być usuwane bez ostrzeżenia.


Dzisiaj w Inowrocławiu i regionie
10:01 Pożar kamienicy. Poseł zawiadamia policję [0]
Wczoraj
19:36 Piłkarskie show z Solasem i Solusią
18:42 Chopin zabrzmiał w Solankach [2]
18:39 Teresa Werner zaśpiewała w rąbińskiej hali [1]
15:10 Minister Jacek Sasin w Inowrocławiu • Spotkanie z politykiem PiS rozpocznie się dziś o godz. 18.00 w Cechu Rzemiosł Różnych przy ul. Poznańskiej 36. Wstęp wolny.
15:04 Prezes PSL na ludowym święcie w Janikowie [7]
12:48 Były oszczędności, więc utwardzą plac [2]
Przedwczoraj
19:29 Raz, dwa, trzy... zatańczyli nie tylko dla mam [0]
13:19 Food trucki zawitały na osiedle Rąbin [6]
12:38 Nowy mural w mieście. Robi wrażenie [15]
11:53 W hali otwarto wystawę gospodarczą [4]
10:18 Wymiatacze. Poszukują chętnych do zabawy [0]
Wcześniej
14:52 Przyjedzie do nas Cezary Harasimowicz [0]
14:50 Chopin w Solankach w innym miejscu • Niedzielny koncert przeniesiono do ogrodów zapachowych w nowej części parku. W razie niepogody odbędzie się w pijalni wód. Początek o godz. 17.00.
13:38 W niedzielę piłkarskie show w Galerii Solnej


© copyright 2000-2018 Ino-online Media