Witaj! W trosce o lepszą ochronę danych i dostosowanie do zmian w prawie ochrony danych zmieniliśmy regulamin oraz politykę prywatności.   zrozumiałem i akceptuję

Poniżej możesz zapoznać się ze szczegółami. Polityka prywatności:

Definicje

1. Serwis: oznacza portal internetowy udostępniony w domenie internetowej pod adresem ino.online i pokrewnych tj. i-o.pl, ino24.pl, inowroclawianka.pl,
2. Administrator: oznacza firmę Ino-online Media, ul. Szczęśliwa 1, 88-100 Inowrocław, NIP: 556-181-85-16,
3. Ustawa: oznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 203, poz. 1371 ze zm.),
4. Przez Adres IP rozumie się adres protokołu internetowego, stanowiącego informację mogącą identyfikować Użytkownika,
5. Dane Osobowe oznaczają dane osobowe w rozumieniu artykułu 6. Ustawy, udostępniane przez Użytkowników, gromadzone za pośrednictwem Serwisu i przetwarzane przez Administratora,
6. Użytkownik oznacza odwiedzającego i korzystajacego z Serwisu,
7. Serwisy Zewnętrzne: oznacza inne strony internetowe, które nie stanowią własności, ani nie są bezpośrednio powiązane z Serwisem,
8. Operatorem Hostingowym jest OVH Sp. z o.o., 54-402 Wrocław ul. Szkocka 5 lok. 1, REGON: 933029040 NIP: 899-25-20-556,
9. Polityka oznacza niniejszą Politykę Prywatności.


Informacje ogólne

Administrator oświadcza, że wszystkie dane zarejestrowanych Użytkowników są starannie zabezpieczone i przechowywane. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są zgodnie z udzielonymi przez niego zezwoleniem, a także w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Ustawy oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną i rozporządzeniem Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, dalej zwane RODO.

Osoba zarejestrowana w Serwisie akceptuje niniejszy regulamin, zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych przez siebie informacji przez Serwis w celach statystycznych i marketingowych zgodnie z Ustawą oraz ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


Zbieranie danych

W celu udoskonalania portalu i rozwoju na potrzeby Użytkowników, Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
- poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
- poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. "ciasteczek"),
- poprzez gromadzenie logów serwera www przez Operatora Hostingowego.


Udostępnianie danych

Dane podlegają udostępnieniu uprawnionym do tego podmiotom zewnętrznym wyłącznie za zgodą Administratora lub osób których te dane dotyczą, jeśli zachodzi podejrzenie przestępstwa. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby lub Administratora. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania. Administrator nie przekazuje Danych Osobowych innym podmiotom. Dane Osobowe nie mogą obejmować "danych wrażliwych" w rozumieniu art. 27 ust. 1 Ustawy.

Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie przez Administratora swoich Danych Osobowych, usunięcia w części lub całości udostępnionych danych, co może wiązać się z poważnym ograniczeniem lub uniemożliwieniem korzystania z całości lub części Serwisu. Szczegółowe regulacje w tym zakresie opisuje punkt "Informacje praktyczne związane z systemem logowania".

Podczas przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników stosowane są zgodnie z wymaganiami ustawy i rozporządzeniem środki techniczne i organizacyjne, które mają na celu zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.


Informacja o plikach cookies

Serwis korzysta z plików cookies. Tzw. "ciasteczka" stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Hostingowy.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
- utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
- określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W ramach Serwisu stosowane są dwa główne rodzaje plików cookies: tzw. sesyjne oraz stałe. Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie w dziale ustawienia - sekcja prywatność. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Serwisem partnerów oraz przez zewnętrzne programy instalowane w postaci tzw. wtyczek np. społecznościowego serwisu Facebook.com lub innych.

Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/


Informacje praktyczne związane z systemem logowania

Użytkownik zobowiązany jest do ochrony swoich haseł dostępu do Serwisu przed dostępem do tego osób niepowołanych. Serwis nie udostępnia ani nie gromadzi hasła w niezakodowanej formie. W przypadku zagubienia hasła Serwis może przesłać nowe hasło wyłącznie na adres e-mail podany podczas rejestracji użytkownika Serwisu.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do stron portalu wynikający z przyczyn niezależnych od portalu, błędy lub niekompletność przesyłania informacji przez użytkowników portalu, błędy i awarie powstałe w wyniku przerw w funkcjonowania portalu.

Serwis udostępnia możliwość dodawania komentarzy, zdjęć i innych informacji multimedialnych internautom, w szczególności osobom zarejestrowanym w Serwisie. Rejestracja użytkowników w Serwisie jest bezpłatna i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych. Korzystanie z Serwisu i podawanie jakichkolwiek danych jest dobrowolne.

Użytkownicy Serwisu mogą korzystać z Serwisu oraz z utworów i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, własności intelektualnej oraz Ustawy o ochronie baz danych.

Użytkownik może w dowolnym momencie edytować swoje dane za pomocą dostępnych narzędzi Serwisu (sekcja profil), może też bezpośrednio zwrócić się do Administratora, przesyłając wiadomość e-mail pod adres portal@ino-online.pl aby dokonać zmian, dodania, usunięcia informacji o sobie, w tym także do cofnięcia zgody i "bycia zapomnianym". Wiadomość musi pochodzić z adresu e-mail podanego podczas rejestracji w Serwisie, w innym wypadku Administrator będzie próbował dokonać uwiarygodnienia Użytkownika na inne dostępne i możliwe sposoby. Administrator ma prawo odmówić usunięcia Danych Osobowych w wypadku, gdy Użytkownik naruszył zasady regulaminu portalu lub przepisy prawa, a zachowanie jego danych jest niezbędne do wyjaśnienia sprawy.


Postanowienia końcowe

Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani na stronie Serwisu. Wszelkie pytania, wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności Użytkownicy mogą wysłać na adres: portal@ino-online.pl.zrozumiałem i akceptuję

Po konsultacjach na Alejnika. Jest propozycja

fot. MP
 INOWROCŁAW | 11 stycznia 2018, 13:03
Radni Platformy Obywatelskiej z Inowrocławia przekazali dzisiaj wojewodzie pismo z propozycją mieszkańców ul. Alejnika w sprawie przyszłości nazwy tej drogi.

r  e  k  l  a  m  a


Magdalena Łośko i Patryk Kaźmierczak przeprowadzili w ostatnich dniach konsultacje wśród mieszkańców ulicy Iwana Alejnika. - Były one wynikiem wszczęcia przez wojewodę procedury zmiany nazwy tejże ulicy w ramach tzw. "ustawy dezubekizacyjnej" i nieuwzględnienia petycji mieszkańców ws. jej wstrzymania - wskazują radni.

Jak się dowiadujemy, w ocenie większości osób składających swoje uwagi najlepszym rozwiązaniem w sytuacji wymuszonej konieczności zmiany patrona byłoby nadanie nazwy, która już istnieje, a byłaby kontynuacją ulicy Jana Molla. Obecnie jest to ulica, która leży w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy Iwana Alejnika, a adres z jej nazwą ma obecnie tylko budynek kina.

Radni liczą, że w przypadku konieczności zmiany nazwy ulicy propozycja zgłaszana przez mieszkańców zostanie wzięta pod uwagę.

Dr Jan Moll był kardiochirurgiem, który jako pierwszy w Polsce podjął próbę operacji przeszczepu serca, był absolwentem ówczesnego gimnazjum, a dziś Liceum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu. [IO]
Wasze komentarze:

kingofinsect II

Inowrocław
[444]
2018-01-12 08:38:26 | zgłoś do moderacji

To już jest wiedza tajemna, bo radni w ukryciu knuli. Wszystkie dane chronią klauzulą tajności. Nie dowiesz się kto, co i czy na pewno proponował. Taka krecia robota.
Natomiast jawny, internetowy, na największym miejskim portalu plebiscyt zignorowali.
Ot radni z PO.

liderek78

Inowrocław
[9]
2018-01-12 00:18:57 | zgłoś do moderacji

Jakie jeszcze były propozycje?

Mufinka

Inowrocław
[12]
2018-01-11 22:51:11 | zgłoś do moderacji


 [4]

2018-01-11 22:48:52 | zgłoś do moderacji

Zgadza się. W Bydgoszczy wojewoda nadał nazwę ulicy. L.K. jednak radni miasta szybko odkręcili to i przywròcili poprzednią nazwę. Zobaczymy jak to wypadnie to w Inowrocławiu.


Januszek-Ino

Inowrocław
[152]
2018-01-11 19:51:58 | zgłoś do moderacji

Radny wiewiór im powie jak to robić.
Jak tylko weźmie się do roboty.
Na razie jako radny nawet do deratyzacji się nie nadaje, a co dopiero do deubekizacji czy dekomunizacji.

Wiewiór

Inowrocław
[473]
2018-01-11 19:35:13 | zgłoś do moderacji

No, teraz widać, że Łośko i Kaźmierczak się skompromitowali i nie rozumieją podstawowych pojęć. Nie rozróżniają przy tym ustaw. Ustawa dezubekizacyjna dotyczyła obniżenia emerytur funkcjonariuszom SB. A konieczność zmiany nazw ulic wynika z tzw. ustawy dekomunizacyjnej. Nie znają się, wiedzy nie mają, ale głos zabierają. Jak zwykle.

tomek_g

Inowrocław
[2186]
2018-01-11 19:04:11 | zgłoś do moderacji

troche kiepski pomysł, bo byłby bajzel z numeracją. Zmienic nazwę ulicy łatwiej niż numery domów

Nikta12

Inowrocław
[2]
2018-01-11 18:52:28 | zgłoś do moderacji

Taką opcję wybrał Wojewoda w Bydgoszczy

Mufinka

Inowrocław
[12]
2018-01-11 18:41:34 | zgłoś do moderacji

Konsultacje po co. Przecież dla nich jest tylko jedna opcja Lech Kaczyński

Wiewiór

Inowrocław
[473]
2018-01-11 18:16:46 | zgłoś do moderacji

Redakcjo szanowna! Ustawa dezubekizacyjna dotyczy obniżenia świadczeń emerytalnych byłym SB-kom. Zmiany nazw ulic są wynikiem ustawy dekomunizacyjnej.


Marek Browiński

Inowrocław
[3292]
 online 

Nikta12

Inowrocław
[2]
2018-01-11 17:13:21 | zgłoś do moderacji

Tu nie chodzi o mole w szafie, tylko doktora kardiochirurgii, znanego i docenianego, który pobierał pierwsze nauki w inowroclawskich szkolach. Pierwszy ktory podjął próbę przeszczepu w Polsce. A tu link do art o synie

http://wyborcza.pl/TylkoZdrowie/1,137474,16293254,Wizyta_u_specjalisty__prof__Jacek_Moll__Naprawia_najmniejsze.html

Spajky

Inowrocław
[157]
2018-01-11 16:47:57 | zgłoś do moderacji

Głupota

Spajky

Inowrocław
[157]
2018-01-11 16:47:29 | zgłoś do moderacji

Zmienią nazwę ulicy i nagle historia Polski ulegnie zmianie. Polska istnieje od 1989.

Hamlet

moje miasto
[1626]
2018-01-11 14:24:53 | zgłoś do moderacji

to juz wolę kaczynskiego bo molle to są w szafie a mieszkam juz przeszło xxwiosen

FanDobrejZmiany

Inowrocław
[627]
2018-01-11 13:31:56 | zgłoś do moderacji

We dwójkę musieli to zrobić bo madzia umie pisać a patryś trochę czytać.

hiram

Inowrocław
[46]
2018-01-11 13:31:52 | zgłoś do moderacji

Po co w ogóle ta dyskusja , jeśli Iwan Alejnikow nie widnieje na Liście ulic do zmiany przez IPN. Jeśli już Wojewoda się uprze i nie weźmie pod uwagę głosu suwerena to proponuje nazwę "Alternatywy"
Uwaga: 
zaloguj się lub jeśli nie masz konta zarejestruj się aby dodać komentarz.
Jeśli w materiale użyto Twojego wizerunku, a ty nie wyrażasz na to zgody zgłoś to nam.
Portal internetowy Ino.online nie ponosi odpowiedzialności za treść prezentowanych opinii. Użytkownik dokonujący wpisu na łamach portalu, może ponieść za jego treść odpowiedzialność cywilną bądź karną. Komentarze naruszające dobre obyczaje i niezwiązane z tematem mogą być usuwane bez ostrzeżenia.
© copyright 2000-2018 Ino-online Media