Witaj! W trosce o lepszą ochronę danych i dostosowanie do zmian w prawie ochrony danych zmieniliśmy regulamin oraz politykę prywatności.   zrozumiałem i akceptuję

Poniżej możesz zapoznać się ze szczegółami. Polityka prywatności:

Definicje

1. Serwis: oznacza portal internetowy udostępniony w domenie internetowej pod adresem ino.online i pokrewnych tj. i-o.pl, ino24.pl, inowroclawianka.pl,
2. Administrator: oznacza firmę Ino-online Media, ul. Szczęśliwa 1, 88-100 Inowrocław, NIP: 556-181-85-16,
3. Ustawa: oznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 203, poz. 1371 ze zm.),
4. Przez Adres IP rozumie się adres protokołu internetowego, stanowiącego informację mogącą identyfikować Użytkownika,
5. Dane Osobowe oznaczają dane osobowe w rozumieniu artykułu 6. Ustawy, udostępniane przez Użytkowników, gromadzone za pośrednictwem Serwisu i przetwarzane przez Administratora,
6. Użytkownik oznacza odwiedzającego i korzystajacego z Serwisu,
7. Serwisy Zewnętrzne: oznacza inne strony internetowe, które nie stanowią własności, ani nie są bezpośrednio powiązane z Serwisem,
8. Operatorem Hostingowym jest OVH Sp. z o.o., 54-402 Wrocław ul. Szkocka 5 lok. 1, REGON: 933029040 NIP: 899-25-20-556,
9. Polityka oznacza niniejszą Politykę Prywatności.


Informacje ogólne

Administrator oświadcza, że wszystkie dane zarejestrowanych Użytkowników są starannie zabezpieczone i przechowywane. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są zgodnie z udzielonymi przez niego zezwoleniem, a także w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Ustawy oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną i rozporządzeniem Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, dalej zwane RODO.

Osoba zarejestrowana w Serwisie akceptuje niniejszy regulamin, zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych przez siebie informacji przez Serwis w celach statystycznych i marketingowych zgodnie z Ustawą oraz ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


Zbieranie danych

W celu udoskonalania portalu i rozwoju na potrzeby Użytkowników, Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
- poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
- poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. "ciasteczek"),
- poprzez gromadzenie logów serwera www przez Operatora Hostingowego.


Udostępnianie danych

Dane podlegają udostępnieniu uprawnionym do tego podmiotom zewnętrznym wyłącznie za zgodą Administratora lub osób których te dane dotyczą, jeśli zachodzi podejrzenie przestępstwa. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby lub Administratora. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania. Administrator nie przekazuje Danych Osobowych innym podmiotom. Dane Osobowe nie mogą obejmować "danych wrażliwych" w rozumieniu art. 27 ust. 1 Ustawy.

Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie przez Administratora swoich Danych Osobowych, usunięcia w części lub całości udostępnionych danych, co może wiązać się z poważnym ograniczeniem lub uniemożliwieniem korzystania z całości lub części Serwisu. Szczegółowe regulacje w tym zakresie opisuje punkt "Informacje praktyczne związane z systemem logowania".

Podczas przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników stosowane są zgodnie z wymaganiami ustawy i rozporządzeniem środki techniczne i organizacyjne, które mają na celu zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.


Informacja o plikach cookies

Serwis korzysta z plików cookies. Tzw. "ciasteczka" stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Hostingowy.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
- utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
- określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W ramach Serwisu stosowane są dwa główne rodzaje plików cookies: tzw. sesyjne oraz stałe. Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie w dziale ustawienia - sekcja prywatność. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Serwisem partnerów oraz przez zewnętrzne programy instalowane w postaci tzw. wtyczek np. społecznościowego serwisu Facebook.com lub innych.

Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/


Informacje praktyczne związane z systemem logowania

Użytkownik zobowiązany jest do ochrony swoich haseł dostępu do Serwisu przed dostępem do tego osób niepowołanych. Serwis nie udostępnia ani nie gromadzi hasła w niezakodowanej formie. W przypadku zagubienia hasła Serwis może przesłać nowe hasło wyłącznie na adres e-mail podany podczas rejestracji użytkownika Serwisu.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do stron portalu wynikający z przyczyn niezależnych od portalu, błędy lub niekompletność przesyłania informacji przez użytkowników portalu, błędy i awarie powstałe w wyniku przerw w funkcjonowania portalu.

Serwis udostępnia możliwość dodawania komentarzy, zdjęć i innych informacji multimedialnych internautom, w szczególności osobom zarejestrowanym w Serwisie. Rejestracja użytkowników w Serwisie jest bezpłatna i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych. Korzystanie z Serwisu i podawanie jakichkolwiek danych jest dobrowolne.

Użytkownicy Serwisu mogą korzystać z Serwisu oraz z utworów i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, własności intelektualnej oraz Ustawy o ochronie baz danych.

Użytkownik może w dowolnym momencie edytować swoje dane za pomocą dostępnych narzędzi Serwisu (sekcja profil), może też bezpośrednio zwrócić się do Administratora, przesyłając wiadomość e-mail pod adres portal@ino-online.pl aby dokonać zmian, dodania, usunięcia informacji o sobie, w tym także do cofnięcia zgody i "bycia zapomnianym". Wiadomość musi pochodzić z adresu e-mail podanego podczas rejestracji w Serwisie, w innym wypadku Administrator będzie próbował dokonać uwiarygodnienia Użytkownika na inne dostępne i możliwe sposoby. Administrator ma prawo odmówić usunięcia Danych Osobowych w wypadku, gdy Użytkownik naruszył zasady regulaminu portalu lub przepisy prawa, a zachowanie jego danych jest niezbędne do wyjaśnienia sprawy.


Postanowienia końcowe

Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani na stronie Serwisu. Wszelkie pytania, wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności Użytkownicy mogą wysłać na adres: portal@ino-online.pl.zrozumiałem i akceptuję

Co z Młyńską? "Asfalt do 15 grudnia"

Ulica Młyńska na odcinku pomiędzy ul. Orłowską a Marcinkowskiego. fot. MP
 INOWROCŁAW | 1  grudnia 2017, 15:22
- Nie jestem zadowolony z tempa prac, ale robimy wszystko, co możliwe, aby je przyspieszyć - komentuje tegoroczne inwestycje drogowe w mieście Ryszard Brejza, prezydent Inowrocławia.

Do położenia nawierzchni ulice Młyńska, Władysława Jagiełły oraz Ignacego Daszyńskiego są już uszykowane, ale prace tam bardzo się ślimaczą. - Nie jestem zadowolony z tempa prac, ale robimy wszystko, co możliwe, aby je przyspieszyć. Właściciele firm budowlanych nieustannie jednak skarżą się i tłumaczą, że brak chętnych do pracy mówiąc, że nie ma bezrobocia w Inowrocławiu - mówi prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza.

Do 15 grudnia nowy asfalt ma pojawić się na ul. Młyńskiej. Przeciągnięcie się tej drogowej inwestycji było brakiem firm chętnych do wykonania tego zadania.

- Z uwagi na brak na rynku firm specjalizujących się w robotach drogowych i obłożeniu zleceniami jedynej działającej na naszym terenie firmy posiadającej odpowiednie moce przerobowe, musimy czekać na zakończenie prac do 15 grudnia - wyjaśnia prezes PWiK Stanisław Kowalewski.

Wylewaniem asfaltu ma rozpocząć się ostatni akcent remontu ul. Daszyńskiego, na odcinku od Narutowicza do garaży. Wykonawca deklaruje ułożenie nawierzchni do końca przyszłego tygodnia. Na ul. Jagiełły prowadzone są prace wykończeniowe na chodnikach i zjazdach. Trwa także regulacja urządzeń znajdujących się w ulicy. Jezdnia jest wyfrezowana i można układać nawierzchnię bitumiczną. Ma to nastąpić do 7 grudnia.

Jak informują urzędnicy, wznowione zostały też roboty na ul. Krzymińskiego. Realizuje je firma Szewbud, która zastąpiła nierzetelnego wykonawcę. - Na razie usunięto uszkodzenia powstałe w wyniku wjazdu mieszkańców na nieskończone parkingi, zamontowano już część opraw nowoczesnego i oszczędnego, ledowego oświetlenia ulicznego oraz rozpoczęto profilowanie nawierzchni tłuczniowej ulicy - to przygotowanie pod ułożenie nawierzchni bitumicznej - czytamy w komunikacie ratusza. Wykonawca deklaruje uruchomienie nowego oświetlenia ulicy oraz przystąpienie do układania nawierzchni bitumicznej 5 grudnia. Do 10 grudnia ma nastąpić regulacja urządzeń i ułożenie nawierzchni docelowej (warstwa ścieralna).

- Pamiętać należy, że wszystkie deklarowane terminy mogą ulec przesunięciu w zależności od warunków pogodowych tj. deszcz, śnieg, niskie temperatury itp. - zastrzega Urząd Miasta. [IO]Wasze komentarze:

theroad

Inowrocław
[22]
2017-12-06 15:25:07 | zgłoś do moderacji

"cobytu" może mają pomiar ruchu ? :-) dodatkowa kasa do dniówki ....

theroad

Inowrocław
[22]
2017-12-06 13:40:43 | zgłoś do moderacji

"cobytu" może mają pomiar ruchu ? :-) dodatkowa kasa do dniówki ....

cobytu

Inowrocław
[193]
2017-12-06 10:02:48 | zgłoś do moderacji

Co z Daszyńskiego? Wczoraj byli, popatrzyli, pokręcili się i pojechali, nadal wystające studzienki straszą. Na Młyńskiej dziś są od rana i stoją i patrzą na przejeżdżające Orłowską samochody - praca marzeń...

theroad

Inowrocław
[22]
2017-12-05 22:22:37 | zgłoś do moderacji

"Realizuje je firma Sz.....d, która zastąpiła nierzetelnego wykonawcę" - jak Oni nawet parkingu przy jednym z bloków na Rąbinie, nie potrafili dobrze zrobić. Zasypali rurę ciepłowniczą wg nich "zgodnie ze sztuką budowlaną" - na grubość ok 2 metrów (jako jedna oczywiście warstwa), z góry niby-zagęszczanie, a dalej ława pod krawężnik z betonu, który leżał cały prawie dzień. Na to wszystko poszła kostka i po ok 2 tygodniach efekt był do przewidzenia. Grunt sam zaczął osiadać i całą robota do poprawki. Ale to i tak nic w porównaniu z ul. Przybyszewskiego - to jest dopiero popis :-) :-)

JACEKGLEBOKAKIESZEN

Inowrocław
[297]
2017-12-04 21:16:55 | zgłoś do moderacji

czy "podpierdalasz" ludzi?

JACEKGLEBOKAKIESZEN

Inowrocław
[297]
2017-12-04 21:16:16 | zgłoś do moderacji

Marcinodklejpapa Byłem ostatnio w PGKim i tam słyszałem rozmowę, rozmawiali o jakimś Jacku......

Konkubent

Mątwy
[275]
2017-12-04 17:40:41 | zgłoś do moderacji

Normalny włodarz to by w takiej sytuacji huknął i tupnął żeby robota szła, a nie gorzkie żale nie ma firm i pracowników. Rysiu za swojej kadencji dostał kilkaset milionów na inwestycje. Gdzie to jest ?

Błazen Wrony

Inowrocław
[172]
2017-12-04 17:26:00 | zgłoś do moderacji

Włodas ty naprawdę cierpisz na jakąś chorobę :)

kingofinsect II

Inowrocław
[444]
2017-12-04 17:18:58 | zgłoś do moderacji

Marcinodklej coś tam, coś tam, bardzo celnie to ująłeś. Wszystko pasuje jak ulał. Kantuje na ekwiwalencie, nie widzi przekrętów, w kodowskiej gromadzie, w gazetach donosi na opozycję, płacze na wiecach wyborczych.
Ukłony za precyzję i bezkompromisowość.


kingofinsect II

Inowrocław
[444]
2017-12-04 17:05:07 | zgłoś do moderacji

Rzeczywiście ten na najwyższej miejskiej POZYCJI ŁUPIE jak może. Nawet rzuca się na kasę za urlop, bezwstydnie od lat przywłaszcza ekwiwalent. Jego gromadka zasłynęła na całą Polskę z Łupienia miasta na lewych fakturach.

Marcinodklejpapa

Inowrocław
[12]
2017-12-04 16:54:12 | zgłoś do moderacji

Uwaga, Uwaga, Uwaga w Inowrocławiu powstała nowa ŁUP-POZYCJA kanciarz, ślepiec, i oszołom donosiciel na wszystkich donosi a sam opowiada dyrdymały że ludzie go nie lubią, jakim trzeba być cynicznym idiotom.

marktwain

Inowrocław
[422]
2017-12-04 16:35:44 | zgłoś do moderacji

Dlaczego dziś rano zabrakło w IO informacji o kolizji na bydgoskiej wiadukt zjazd do pakosci i utrudnieniach ? Why?!

kingofinsect II

Inowrocław
[444]
2017-12-04 09:30:57 | zgłoś do moderacji

hm...., qirry jak to tobie powiedzieć. Pan ekwiwalent powiada, że nie potrafi znaleźć firm wykonawczych, co samo w sobie świadczy o jego ignorancji. A mając rozgrzebane roboty, rozpoczyna następne co już ewidentnie wprost świadczy o jego głupocie. Chce 100 mln wydać na inwestycje. Co to znaczy? Przy jego indolencji miasto w poligon lub tor motocrossowy się zamieni, wszystko rozpaprane nic nie skończone.
Pan ekwiwalent, nieszczęście nasze, na każdym kroku wykazuje brak kompetencji, niegospodarność,tępotę. Co najgorsze, w jego zastępie podobni jemu fachowcy jak p. Piniewski i p.Witkowska. Koszmar, gdzie to nas zaprowadzi?
Natomiast, qirry jest w mieście grupa ludzi co się na czymś zna. Pierwszy z brzegu, pan Marek celnie recenzuje poczynania komików, wskazuje konkretne rozwiązania. Tylko, że zamiast z poszanowaniem zastosować się do jego rad, to totalnie go zwalczają. Socjologicznie jest to zrozumiałe, szaraki nigdy mądrzejszego nie zrozumieją, a jeśli nawet czasem to się stanie , to tym bardziej atakują broniąc absurdalności swojego istnienia w ratuszu.

qirry

Inowrocław
[281]
2017-12-04 09:00:33 | zgłoś do moderacji

hmm... jednocześnie wymagacie, aby miasto robiło oszczędności, macie zarzuty do każdego przetargu jak doda się kryterium jakościowe, że niby ustawiony, itd..., a teraz dziwicie się, że są przetargi maksymalnie otwarte i wygrywa je najtańsza firma krzak i później trzeba się z nią bolcować? Granica między hipokryzją, a głupotą niektórych wypowiedzi już dawno się zatarła.

Pan złotówa ma jakiś pomysł na rozwiązanie, przyspieszenie prac, czy tradycyjnie, bezmyślna krytyka, filmik i łyżwa robić syf w następnym temacie? Bo nie rozumiem jak to ma pomóc mieszkańcom, zresztą, ktoś jeszcze ma złudzenia że na tym tej personie głównie zależy? NIE

kingofinsect II

Inowrocław
[444]
2017-12-03 22:12:35 | zgłoś do moderacji

Pantofelek ma bardziej zaawansowane procesy myślowe niźli nasz włodarz. Nie połknie następnego bakcyla dopóki nie strawi poprzedniego. A nasz gieniuś jednej roboty nie może skończyć a za następne się bierze. Im więcej robót rozpoczyna tym bardziej poprzednich nie może dokończyć. Sirota, szkodnik czy pospolity niedołęga?

JACEKGLEBOKAKIESZEN

Inowrocław
[297]
2017-12-03 19:59:11 | zgłoś do moderacji

Marcinodklejpapa czy ty jesteś frustratem? Czy Kasia ci "nie daje"?

Błazen Wrony

Inowrocław
[172]
2017-12-03 19:57:28 | zgłoś do moderacji

Co za szambo. Co za słownictwo.
Tak działa "czysta opozycja"!

JACEKGLEBOKAKIESZEN

Inowrocław
[297]
2017-12-03 19:54:21 | zgłoś do moderacji

Jacusiu Ty piszesz DONOSY! A czy Pan Marek (bo Tobie nie dorasta do pięt, więc powinieneś mówić na PAN)wytykając błędy w mieście nie robi dobrej roboty? Ja uważam, że tak.

JACEKGLEBOKAKIESZEN

Inowrocław
[297]
2017-12-03 19:51:27 | zgłoś do moderacji

Mokal w jaki sposób okradam skarb państwa?


Mokal

Gmina
[159]
2017-12-03 19:49:08 | zgłoś do moderacji

JACEKGLEBOKAKIESZEN - MAM NA MYŚLI CHOĆBY CIEBIE.

JACEKGLEBOKAKIESZEN

Inowrocław
[297]
2017-12-03 19:44:21 | zgłoś do moderacji

Jacusiu czy ten "ZŁOM" uderzył ci do głowy? Czy to prawda, że jesteś I "podpierdalaczem" w mieście?

Marcinodklejpapa

Inowrocław
[12]
2017-12-03 19:37:46 | zgłoś do moderacji

Pętaku czyżby dopadła cie amnezja to ty pod........sz wszędzie gdzie się da a tu stajesz się ofiarą, losu piszesz sam ze sobą pajacu

Konkubent

Mątwy
[275]
2017-12-03 18:28:24 | zgłoś do moderacji

Komedia. Cieciem być w bloku na pipidówie, a nie rządzić miastem.

JACEKGLEBOKAKIESZEN

Inowrocław
[297]
2017-12-03 14:11:42 | zgłoś do moderacji

Mokal a kto okrada skarb państwa? I w jaki sposób to robią?

JACEKGLEBOKAKIESZEN

Inowrocław
[297]
2017-12-03 14:09:43 | zgłoś do moderacji

Jacusiu czy Ty dostałeś etat "sygnalisty"?

Mokal

Gmina
[159]
2017-12-03 13:58:02 | zgłoś do moderacji

http://m.interia.pl/praca/news,nId,2472363
Nareszcie będzie na nich sposób.

Mokal

Gmina
[159]
2017-12-03 13:56:10 | zgłoś do moderacji

Ekwiwalent nie moja działka. Ale warto wyłapać wszystkich którzy okradają Skarb Państwa.

JACEKGLEBOKAKIESZEN

Inowrocław
[297]
2017-12-03 13:05:43 | zgłoś do moderacji

Mokal a kto płaci za ekwiwalent? ZASTANOWIŁEŚ Się?

JACEKGLEBOKAKIESZEN

Inowrocław
[297]
2017-12-03 13:03:44 | zgłoś do moderacji

Jacek czy "złom" ci uderzył do głowy? Czy za "donosy" masz premię?


JACEKGLEBOKAKIESZEN

Inowrocław
[297]
2017-12-03 13:02:35 | zgłoś do moderacji

Szary66 "podpierdalasz" ludzi? Czy to prawda , ze Jacek też "podpierdala"?

Mokal

Gmina
[159]
2017-12-03 12:11:06 | zgłoś do moderacji

A za pisanie w godzinach pracy w instytucjach państwowych kto płaci? Czyż nie wszyscy którzy płacą podatki?

Marek Browiński

Inowrocław
[3294]
 online 
2017-12-02 22:54:20 | zgłoś do moderacji

O sobie napisałeś?

Błazen Wrony

Inowrocław
[172]
2017-12-02 22:43:54 | zgłoś do moderacji

To nie bajko pisarze.
To bąko pisarze.
Puszczają tu anonimowo komentarze niczym bąki w wypełnionym ludźmi autobusie.

Darkos

Inowrocław
[68]
2017-12-02 22:39:26 | zgłoś do moderacji

Tak tylko mysle ze kazdy jest mocny w wypowiedziach i filmikach a, to zle to beee.Kazdy ma szanse sie wykazac lub juz sie wykazał.Polecam pisemnie zglaszac lub interweniowac osobiscie w sprawach waznych.Mysle ze przez takich bajko pisarzy własnie brak rak do pracy...

forduś

Inowrocław
[311]
2017-12-02 22:37:16 | zgłoś do moderacji

Blazen wrony miernota i niedorobiony jesteś ty deb...lusiedzący w urzędzie pana Brejzy i nie obrażaj innych ,którzy myślą pozytywnie.Dosyć lewizny

BlackwaterX

RBN
[498]
2017-12-02 22:28:48 | zgłoś do moderacji

Ty chyba się pomyliłeś obierając nicka. Sądząc po twoich wpisach to powinieneś raczej się zwać "Błazen Rycha". Ewentualnie trefniś albo pajac. Chociaż w sumie z drugiej strony twoje komentarze przedstawiają tak niski poziom ładu i składu, że nie dziwi mnie, żeś wybrał jak wybrał.

W razie jakbyś zakładał kolejne konto, to tu masz trochę inspiracji: https://synonim.net/synonim/b%C5%82azen

Błazen Wrony

Inowrocław
[172]
2017-12-02 22:15:37 | zgłoś do moderacji

Dla miernot tu się wypisujących nawet oddanie remontu przed terminem by było niedobrze przyjęte.
Po prostu trzeba przyjąć do wiadomości że jest tu kilku niedorobionych gości piszących pod różnymi nickami którym nie podoba się nic.
I olewać ich podszyte polityką żale.

BlackwaterX

RBN
[498]
2017-12-02 22:09:11 | zgłoś do moderacji

Na Krzymińskiego tak samo - biegiem remont ulicy jak miały być wybory uzupełniające. Jak wygrał ten co wygrał a przez niego było to zamieszanie i dodatkowe koszty z tym związane to jest rozpierducha - taka sama sytuacja jak na Młyńskiej. Ważne, że medialnie dobrze to wyszło (wtedy) i elektorat zagłosował tak jak miał zagłosować. Drodzy mieszkańcy tych okręgów - znów zostaliście perfidnie ruchnięci w ...

drugi_sort

Inowrocław
[1645]
2017-12-02 22:00:49 | zgłoś do moderacji

Jakie bzdury? ,"Miernota intelektualny" cz jej popieranie? To i to jest prawdą. Szacunek wyborców ,a zwłaszcza poparcie to niestety pańska formacja już dawno utraciła właśnie między innymi przez tak bezkrytycznie i żałosne popieranie PiSu i pisolubów poczynając od Millera i Czarzastego na Kieraja i jak widać Panu kończąc.
Co do "utraty stołka" , to bez obaw - nie ma takiej siły ziemskiej, a innej się nie narażam.


forduś

Inowrocław
[311]
2017-12-02 21:58:31 | zgłoś do moderacji

Przez tyle lat było naobiecywane przez Brejze wszelakich zmian w mieście a pozostało guwno takie samo jakie było kilkanaście lat temu. BRAWO

forduś

Inowrocław
[311]
2017-12-02 21:56:28 | zgłoś do moderacji

Z tego wszystkiego jest jeden plus że mechanicy dobrze zarabiają na naszej tragedji na ulicach po awariach na dziurach i wymianach podzespołów.A jak już wiecie przeglądy aut są już ciężkie do przejścia i przez kogo nie będą przechodziły auta bo na ulicach miasta jest dziura na dziurze,studzienki powgniecane ? Powinno sie oskarżać zarządce ulicy o odzkodowania za każdym razem to dopiero pan R. Nrejza wziął sie do roboty.

forduś

Inowrocław
[311]
2017-12-02 21:51:11 | zgłoś do moderacji

Na pewno często jesteście w centrum miasta i widzicie te wyrwy i dziury w ulicach a już nie mówiąc o chodnikach,które od lat nie były remontowane.Widocznie Brejza był i jest ślepy na takie coś i nie umie zarządzać miastem .Po co nam taki prezydent,w końcu otwurzcie oczy.

forduś

Inowrocław
[311]
2017-12-02 21:47:07 | zgłoś do moderacji

Ile kuż kadencji jest pan R. Brejza no dość długo i co przez te lata uvzynił dla jakości dróg w mieście dosłownie nic tylko były na 1 miejscu solanki. Miejskie ulice jak i chodniki są w opłakanym stanie ,tak jakbyśmy żyli w wieku 19-tym.

Marek Browiński

Inowrocław
[3294]
 online 
2017-12-02 21:42:23 | zgłoś do moderacji

Dlaczego do zamiast kompleksowo zrobić remont całej ulicy w ramach kampanii wyborczej bez przetargu robi się go rękami pracowników wodociągów. Za te prace pewnie mieszkańcy zapłacą większe rachunki za wodę. teraz jeszcze na koszt wodociągów zostanie położony dywanik asfaltowy, bo po położeniu instalacji to oni muszą doprowadzić ulicę do stanu poprzedniego. Ale chodników już nikt nie ruszy. Dobrze to Brejza wymyślił :)

kingofinsect II

Inowrocław
[444]
2017-12-02 21:31:54 | zgłoś do moderacji

Dlaczego ignoranci zawładnęli miastem?
Opowiadają frazesy, że nie ma chętnych do pracy, że brakuje firm wykonawczych.... Indolenci nie rozumieją rzeczywistości, prawa rynku to dla amatorów tabu.
Teraz szkodnik ze świtą naraża nas na konkretne straty. Ślamazarne, byle jak i bez planowanego terminu inwestycje i remonty drożej nas kosztują. Papudroki trwonią odsetki od rezerwowanych środków finansowych. Ten koszt to ewidentna strata.

Błaszak Zdzisław

Inowrocław
[133]
2017-12-02 21:09:35 | zgłoś do moderacji

drugi_sort przyjmij do wiadomości, że ja nie staram się za wszelką cenę wrócić "na salony jak to piszesz. To jest Twoja insynuacja. Dodam też, że Ci wyborcy, którzy na mnie głosowali nadal mają do mnie szacunek. To właśnie moim wyborcom i sympatykom zbiera się na wymioty jak czytają Twoje bzdurne wypociny. Na zakończenie powiem, że za nickami kryją się tylko tchórze. Zamiast wypisywać bzdury pomyśl co robić, żeby nie utracić stołka bo wtedy będzie Ci się zbierało na wymioty, ale z braku kasy.

Na wymiotny mi się zbiera jak czytam, gdy ludzie, którzy coś w tym mieście znaczyli i w jakim sensie mieli szacunek wyborców teraz próbują za wszelką cenę wrócić "na salony" popierając takie miernoty intelektualne jak

Wójt Kierdziołek

Inowrocław
[10]
2017-12-02 20:24:00 | zgłoś do moderacji

Jak cyto te wypociny wszyckich piszuncych to mnie kryw zalywo tyn jod jakim zygajum te łoszułomy wyniko z tego że własnum rudzine by sprzedali zeby zaistnczyć i kumu to wyndzie na dobrwe zamiast godać to tylko pumyje wyliwajum na siebie ale przyndzie kryska na matyska i dopiro wtydy zuboczum że miszkancy majum dość tych jadek i pozbyndum sie roz na zawsze takich oszułomów.

Marek Browiński

Inowrocław
[3294]
 online 
2017-12-02 19:50:10 | zgłoś do moderacji

Żebyś sobie ręki nie złamał, wulkanie intelektu :)

drugi_sort

Inowrocław
[1645]
2017-12-02 19:41:56 | zgłoś do moderacji

Uderz w stół...


Marek Browiński

Inowrocław
[3294]
 online 
2017-12-02 19:32:52 | zgłoś do moderacji

to się wyrzygaj drugi śmieciu...
Uwaga: 
zaloguj się lub jeśli nie masz konta zarejestruj się aby dodać komentarz.
Jeśli w materiale użyto Twojego wizerunku, a ty nie wyrażasz na to zgody zgłoś to nam.
Portal internetowy Ino.online nie ponosi odpowiedzialności za treść prezentowanych opinii. Użytkownik dokonujący wpisu na łamach portalu, może ponieść za jego treść odpowiedzialność cywilną bądź karną. Komentarze naruszające dobre obyczaje i niezwiązane z tematem mogą być usuwane bez ostrzeżenia.
© copyright 2000-2018 Ino-online Media