Witaj! W trosce o lepszą ochronę danych i dostosowanie do zmian w prawie ochrony danych zmieniliśmy regulamin oraz politykę prywatności.   zrozumiałem i akceptuję

Poniżej możesz zapoznać się ze szczegółami. Polityka prywatności:

Definicje

1. Serwis: oznacza portal internetowy udostępniony w domenie internetowej pod adresem ino.online i pokrewnych tj. i-o.pl, ino24.pl, inowroclawianka.pl,
2. Administrator: oznacza firmę Ino-online Media, ul. Szczęśliwa 1, 88-100 Inowrocław, NIP: 556-181-85-16,
3. Ustawa: oznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 203, poz. 1371 ze zm.),
4. Przez Adres IP rozumie się adres protokołu internetowego, stanowiącego informację mogącą identyfikować Użytkownika,
5. Dane Osobowe oznaczają dane osobowe w rozumieniu artykułu 6. Ustawy, udostępniane przez Użytkowników, gromadzone za pośrednictwem Serwisu i przetwarzane przez Administratora,
6. Użytkownik oznacza odwiedzającego i korzystajacego z Serwisu,
7. Serwisy Zewnętrzne: oznacza inne strony internetowe, które nie stanowią własności, ani nie są bezpośrednio powiązane z Serwisem,
8. Operatorem Hostingowym jest OVH Sp. z o.o., 54-402 Wrocław ul. Szkocka 5 lok. 1, REGON: 933029040 NIP: 899-25-20-556,
9. Polityka oznacza niniejszą Politykę Prywatności.


Informacje ogólne

Administrator oświadcza, że wszystkie dane zarejestrowanych Użytkowników są starannie zabezpieczone i przechowywane. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są zgodnie z udzielonymi przez niego zezwoleniem, a także w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Ustawy oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną i rozporządzeniem Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, dalej zwane RODO.

Osoba zarejestrowana w Serwisie akceptuje niniejszy regulamin, zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych przez siebie informacji przez Serwis w celach statystycznych i marketingowych zgodnie z Ustawą oraz ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


Zbieranie danych

W celu udoskonalania portalu i rozwoju na potrzeby Użytkowników, Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
- poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
- poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. "ciasteczek"),
- poprzez gromadzenie logów serwera www przez Operatora Hostingowego.


Udostępnianie danych

Dane podlegają udostępnieniu uprawnionym do tego podmiotom zewnętrznym wyłącznie za zgodą Administratora lub osób których te dane dotyczą, jeśli zachodzi podejrzenie przestępstwa. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby lub Administratora. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania. Administrator nie przekazuje Danych Osobowych innym podmiotom. Dane Osobowe nie mogą obejmować "danych wrażliwych" w rozumieniu art. 27 ust. 1 Ustawy.

Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie przez Administratora swoich Danych Osobowych, usunięcia w części lub całości udostępnionych danych, co może wiązać się z poważnym ograniczeniem lub uniemożliwieniem korzystania z całości lub części Serwisu. Szczegółowe regulacje w tym zakresie opisuje punkt "Informacje praktyczne związane z systemem logowania".

Podczas przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników stosowane są zgodnie z wymaganiami ustawy i rozporządzeniem środki techniczne i organizacyjne, które mają na celu zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.


Informacja o plikach cookies

Serwis korzysta z plików cookies. Tzw. "ciasteczka" stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Hostingowy.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
- utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
- określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W ramach Serwisu stosowane są dwa główne rodzaje plików cookies: tzw. sesyjne oraz stałe. Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie w dziale ustawienia - sekcja prywatność. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Serwisem partnerów oraz przez zewnętrzne programy instalowane w postaci tzw. wtyczek np. społecznościowego serwisu Facebook.com lub innych.

Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/


Informacje praktyczne związane z systemem logowania

Użytkownik zobowiązany jest do ochrony swoich haseł dostępu do Serwisu przed dostępem do tego osób niepowołanych. Serwis nie udostępnia ani nie gromadzi hasła w niezakodowanej formie. W przypadku zagubienia hasła Serwis może przesłać nowe hasło wyłącznie na adres e-mail podany podczas rejestracji użytkownika Serwisu.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do stron portalu wynikający z przyczyn niezależnych od portalu, błędy lub niekompletność przesyłania informacji przez użytkowników portalu, błędy i awarie powstałe w wyniku przerw w funkcjonowania portalu.

Serwis udostępnia możliwość dodawania komentarzy, zdjęć i innych informacji multimedialnych internautom, w szczególności osobom zarejestrowanym w Serwisie. Rejestracja użytkowników w Serwisie jest bezpłatna i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych. Korzystanie z Serwisu i podawanie jakichkolwiek danych jest dobrowolne.

Użytkownicy Serwisu mogą korzystać z Serwisu oraz z utworów i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, własności intelektualnej oraz Ustawy o ochronie baz danych.

Użytkownik może w dowolnym momencie edytować swoje dane za pomocą dostępnych narzędzi Serwisu (sekcja profil), może też bezpośrednio zwrócić się do Administratora, przesyłając wiadomość e-mail pod adres portal@ino-online.pl aby dokonać zmian, dodania, usunięcia informacji o sobie, w tym także do cofnięcia zgody i "bycia zapomnianym". Wiadomość musi pochodzić z adresu e-mail podanego podczas rejestracji w Serwisie, w innym wypadku Administrator będzie próbował dokonać uwiarygodnienia Użytkownika na inne dostępne i możliwe sposoby. Administrator ma prawo odmówić usunięcia Danych Osobowych w wypadku, gdy Użytkownik naruszył zasady regulaminu portalu lub przepisy prawa, a zachowanie jego danych jest niezbędne do wyjaśnienia sprawy.


Postanowienia końcowe

Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani na stronie Serwisu. Wszelkie pytania, wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności Użytkownicy mogą wysłać na adres: portal@ino-online.pl.zrozumiałem i akceptuję

10 LAT TEMU: Inowrocław ma patronkę

W marcu 2016 roku Królowa Jadwiga przyłączyła się do obchodów Narodowego Święta Węgier. fot. archiwum ino.online
 10 | 29 listopada 2017, 12:59
Pod koniec listopada 2007 roku miejscy radni zadecydowali, że Inowrocław będzie miał patrona, a raczej patronkę. Mowa o Królowej Jadwidze.

- Długo oczekiwała Jadwiga, długo czekał Inowrocław na ten dzień - tak rozpoczął swe wystąpienie ówczesny radny Jacek Tarczewski. To od niego właśnie padła propozycja ustanowienia św. Jadwigi patronką miasta. Wniosek poparło 15 radnych. Od głosu wstrzymali się radni lewicy.

Zgodę na to, by Królowa Jadwiga została patronką Inowrocławia musiał wydać jeszcze Watykan. W maju 2008 do ratusza wpłynął odpowiedni dokument podpisany przez papieża Benedykta XVI. W listopadzie 2008 roku radni ustanowili 8 czerwca dniem patronki miasta. W kwietniu 2011 roku na Rynku odsłonięto pomnik patronki. Tego samego dnia pierwszy raz trysnęła pobliska fontanna.

Od lat Królowa Jadwiga jest również patronką III Liceum Ogólnokształcącego. Nie każdy wie, że podczas niektórych dni w roku, w szkole można spotkać Królową wraz z całym orszakiem. O tym nietypowym zwyczaju rozmawiamy z Natalią Kłos, która aktualnie pełni tę zaszczytną rolę.Ino.online: Na czym polega bycie Królową Jadwigą w III Liceum Ogólnokształcącym?

Natalia Kłos: Bycie Królową to ogromny zaszczyt i duma. Królowa z najbliższymi dwórkami uczestniczy w ważnych uroczystościach szkolnych (przy akompaniamencie fanfar otwiera i zamyka uroczystości). Nasze stałe uroczystości w Królówce to inauguracja roku szkolnego, Spotkanie Pokoleń, Władysławy oraz uroczystości zakończenia roku szkolnego i pożegnania klas trzecich.

Mamy w szkole swój ceremoniał i podkład muzyczny, który zawsze towarzyszy wejściu i wyjściu Królowej. Poza tym Królowa z orszakiem reprezentuje szkołę w środowisku lokalnym. Królowa zapraszana jest na wiele uroczystości zewnętrznych przez zaprzyjaźnione z nami instytucje (np. przedszkola). Do naszej szkoły zapraszamy dzieci z Przedszkola Słoneczko (w tym roku szkolnym byli u nas 20 listopada) i przy współpracy z Samorządem Szkolnym organizowana jest uroczystość „Królowa czyta dzieciom”. Poza tym corocznie otrzymujemy zaproszenie do przedszkola „U Jasia i Małgosi” na pieczenie pierników. Królowa uczestniczy w tych zajęciach i na koniec pasuje przedszkolaki na kuchcików. W tym roku szkolnym idziemy do tego przedszkola 1 grudnia.

IO: Jak wybierana jest królowa, ile trwa jej "kadencja" i jakie warunki trzeba spełnić?

Natalia Kłos: Królowa wybierana jest corocznie w miesiącu kwietniu podczas Święta Szkoły. Jest to uroczystość upamiętniająca nadanie szkole imienia, które miało miejsce 22.04.1994 r.

Co roku kandydatkami są uczennice z klas pierwszych. W październiku uczniowie klas pierwszych zostają zapoznani z wytycznymi, typują swoich przedstawicieli. Dziewczęta mogą wybrać suknie do przeróbki ze zbiorów szkolnych (oczywiście są to suknie wymagające modyfikacji) lub wspólnie ze swoją klasą tworzyć i szyć stroje od podstaw. Ważne by były to stroje uszyte zgodnie z epoką średniowiecza. W procesie tym zaangażowane są nie tylko wybrane kandydatki, ale także wszyscy uczniowie danej klasy, rodzice i zaprzyjaźnione osoby. Gotowe stroje oddajemy w wyznaczonym terminie, najczęściej w miesiącu lutym. Potem następują przygotowania do uroczystości i w kwietniu są Wybory Królowej. Na tę uroczystość zapraszani są również rodzice kandydatek i przedstawiciele Rady Rodziców. Zdarza się, że w tej uroczystości uczestniczą przedstawiciele naszych władz. W kwietniu 2017 r. obecny był m.in. naczelnik oświaty p. Robert Gołdecki.

Jury w określonym składzie dokonuje wyboru pierwszej i drugiej Królowej, które od tego dnia aż do następnych wyborów pełnią zamiennie tę zaszczytną dla uczniów funkcję. Dziewczęta – kandydatki reprezentujące daną klasę muszą być osobami kulturalnymi, które nie mają kłopotów w nauce. Nie bez znaczenia jest także wygląd, ponieważ wymagane są długie włosy.

IO: Czy na co dzień pozostali uczniowie odnoszą się do Ciebie jak do królowej, czy raczej normalnie?

Natalia Kłos: Koledzy i koleżanki odnoszą się do mnie zwyczajnie, ale trzeba przyznać, iż nie jestem osobą anonimową. W szkole jestem rozpoznawalna. Wszyscy wiedzą, że piastuję stanowisko Królowej.

IO: Ile osób liczy cały orszak?

Natalia Kłos: Nie można dokładnie określić liczby osób w orszaku, ponieważ jego skład się ciągle zmienia. W orszaku mogą uczestniczyć uczennice wszystkich klas. Orszak może liczyć od 2 do 100 uczennic.

IO: Jak to jest siedzieć na tronie podczas ważnych szkolnych uroczystości?

Natalia Kłos: Zdecydowanie to uczucie bardzo stresujące, ponieważ skupiam na sobie uwagę wszystkich, zarówno uczniów, jak i zaproszonych gości. Nie ukrywam jednak, że bardzo mi to schlebia. Jest to jednocześnie uczucie niezwykłe i przyjemne oraz sprawia, że czuję się kimś ważnym. [MJ]Wasze komentarze:

Shape

Rąbin
[5801]
2017-12-02 11:17:36 | zgłoś do moderacji

Mało kto uznaje Jadwigę za patronkę. Jak zauważyła użytkowniczka "Sól", fanaberia kilku radnych i prezydenta miasta to zbyt mało, aby zakorzenić coś w świadomości lokalnej społeczności.

Sól

Inowrocław
[189]
2017-12-01 22:36:52 | zgłoś do moderacji

No właśnie BEZradni zdecydowali, to mają swoją patronkę i śmieszną figurkę.

Konkubent

Mątwy
[275]
2017-11-29 21:53:40 | zgłoś do moderacji

Pomnik Królowej na rynku 50000. Fontanna obok ponad 1000000.
Uwaga: 
zaloguj się lub jeśli nie masz konta zarejestruj się aby dodać komentarz.
Jeśli w materiale użyto Twojego wizerunku, a ty nie wyrażasz na to zgody zgłoś to nam.
Portal internetowy Ino.online nie ponosi odpowiedzialności za treść prezentowanych opinii. Użytkownik dokonujący wpisu na łamach portalu, może ponieść za jego treść odpowiedzialność cywilną bądź karną. Komentarze naruszające dobre obyczaje i niezwiązane z tematem mogą być usuwane bez ostrzeżenia.
© copyright 2000-2018 Ino-online Media