Witaj! W trosce o lepszą ochronę danych i dostosowanie do zmian w prawie ochrony danych zmieniliśmy regulamin oraz politykę prywatności.   zrozumiałem i akceptuję

Poniżej możesz zapoznać się ze szczegółami. Polityka prywatności:

Definicje

1. Serwis: oznacza portal internetowy udostępniony w domenie internetowej pod adresem ino.online i pokrewnych tj. i-o.pl, ino24.pl, inowroclawianka.pl,
2. Administrator: oznacza firmę Ino-online Media, ul. Szczęśliwa 1, 88-100 Inowrocław, NIP: 556-181-85-16,
3. Ustawa: oznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 203, poz. 1371 ze zm.),
4. Przez Adres IP rozumie się adres protokołu internetowego, stanowiącego informację mogącą identyfikować Użytkownika,
5. Dane Osobowe oznaczają dane osobowe w rozumieniu artykułu 6. Ustawy, udostępniane przez Użytkowników, gromadzone za pośrednictwem Serwisu i przetwarzane przez Administratora,
6. Użytkownik oznacza odwiedzającego i korzystajacego z Serwisu,
7. Serwisy Zewnętrzne: oznacza inne strony internetowe, które nie stanowią własności, ani nie są bezpośrednio powiązane z Serwisem,
8. Operatorem Hostingowym jest OVH Sp. z o.o., 54-402 Wrocław ul. Szkocka 5 lok. 1, REGON: 933029040 NIP: 899-25-20-556,
9. Polityka oznacza niniejszą Politykę Prywatności.


Informacje ogólne

Administrator oświadcza, że wszystkie dane zarejestrowanych Użytkowników są starannie zabezpieczone i przechowywane. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są zgodnie z udzielonymi przez niego zezwoleniem, a także w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Ustawy oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną i rozporządzeniem Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, dalej zwane RODO.

Osoba zarejestrowana w Serwisie akceptuje niniejszy regulamin, zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych przez siebie informacji przez Serwis w celach statystycznych i marketingowych zgodnie z Ustawą oraz ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


Zbieranie danych

W celu udoskonalania portalu i rozwoju na potrzeby Użytkowników, Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
- poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
- poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. "ciasteczek"),
- poprzez gromadzenie logów serwera www przez Operatora Hostingowego.


Udostępnianie danych

Dane podlegają udostępnieniu uprawnionym do tego podmiotom zewnętrznym wyłącznie za zgodą Administratora lub osób których te dane dotyczą, jeśli zachodzi podejrzenie przestępstwa. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby lub Administratora. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania. Administrator nie przekazuje Danych Osobowych innym podmiotom. Dane Osobowe nie mogą obejmować "danych wrażliwych" w rozumieniu art. 27 ust. 1 Ustawy.

Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie przez Administratora swoich Danych Osobowych, usunięcia w części lub całości udostępnionych danych, co może wiązać się z poważnym ograniczeniem lub uniemożliwieniem korzystania z całości lub części Serwisu. Szczegółowe regulacje w tym zakresie opisuje punkt "Informacje praktyczne związane z systemem logowania".

Podczas przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników stosowane są zgodnie z wymaganiami ustawy i rozporządzeniem środki techniczne i organizacyjne, które mają na celu zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.


Informacja o plikach cookies

Serwis korzysta z plików cookies. Tzw. "ciasteczka" stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Hostingowy.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
- utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
- określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W ramach Serwisu stosowane są dwa główne rodzaje plików cookies: tzw. sesyjne oraz stałe. Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie w dziale ustawienia - sekcja prywatność. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Serwisem partnerów oraz przez zewnętrzne programy instalowane w postaci tzw. wtyczek np. społecznościowego serwisu Facebook.com lub innych.

Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/


Informacje praktyczne związane z systemem logowania

Użytkownik zobowiązany jest do ochrony swoich haseł dostępu do Serwisu przed dostępem do tego osób niepowołanych. Serwis nie udostępnia ani nie gromadzi hasła w niezakodowanej formie. W przypadku zagubienia hasła Serwis może przesłać nowe hasło wyłącznie na adres e-mail podany podczas rejestracji użytkownika Serwisu.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do stron portalu wynikający z przyczyn niezależnych od portalu, błędy lub niekompletność przesyłania informacji przez użytkowników portalu, błędy i awarie powstałe w wyniku przerw w funkcjonowania portalu.

Serwis udostępnia możliwość dodawania komentarzy, zdjęć i innych informacji multimedialnych internautom, w szczególności osobom zarejestrowanym w Serwisie. Rejestracja użytkowników w Serwisie jest bezpłatna i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych. Korzystanie z Serwisu i podawanie jakichkolwiek danych jest dobrowolne.

Użytkownicy Serwisu mogą korzystać z Serwisu oraz z utworów i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, własności intelektualnej oraz Ustawy o ochronie baz danych.

Użytkownik może w dowolnym momencie edytować swoje dane za pomocą dostępnych narzędzi Serwisu (sekcja profil), może też bezpośrednio zwrócić się do Administratora, przesyłając wiadomość e-mail pod adres portal@ino-online.pl aby dokonać zmian, dodania, usunięcia informacji o sobie, w tym także do cofnięcia zgody i "bycia zapomnianym". Wiadomość musi pochodzić z adresu e-mail podanego podczas rejestracji w Serwisie, w innym wypadku Administrator będzie próbował dokonać uwiarygodnienia Użytkownika na inne dostępne i możliwe sposoby. Administrator ma prawo odmówić usunięcia Danych Osobowych w wypadku, gdy Użytkownik naruszył zasady regulaminu portalu lub przepisy prawa, a zachowanie jego danych jest niezbędne do wyjaśnienia sprawy.


Postanowienia końcowe

Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani na stronie Serwisu. Wszelkie pytania, wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności Użytkownicy mogą wysłać na adres: portal@ino-online.pl.zrozumiałem i akceptuję

Fałszywe faktury w ratuszu. Co dalej?

Prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza i zastępująca rzecznika prasowego Beata Zarzycka. fot. MP
 INOWROCŁAW | 19 października 2017, 16:40
Rozwiązanie umowy o pracę z naczelnik Agnieszką Chrząszcz-Stajszczak i skierowanie zawiadomienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa - to skutki kontroli w wydziale kultury i promocji, zwołanej w ekspresowym tempie w ratuszu.

r  e  k  l  a  m  a


Na zwołanej dziś po południu konferencji prasowej prezydent Inowrocławia poinformował, że - jak wynika z dokumentacji zebranej już w trakcie kontroli - mogły być wypłacone pieniądze za usługi, które nigdy nie były wykonane na rzecz Urzędu Miasta, a ściślej - wydziału kultury. W sumie chodzi o kilkadziesiąt tysięcy złotych, a faktury miały pochodzić z lat 2015-2016.

- Urząd Miasta jest w tej sprawie pokrzywdzony i dołożymy wszelkich starań na każdym etapie postępowania karnego, żeby należne środki wróciły do kasy miasta - zadeklarował Ryszard Brejza.

Choć włodarz, jak powiedział, nie przesądza na chwilę obecną o niczyjej winie, zdecydował o zakończeniu współpracy z kierującą wydziałem naczelniczką Agnieszką Chrząszcz-Stajszczak, która była też jego rzecznikiem prasowym (obecnie przebywa ona na zwolnieniu lekarskim). Prezydent nie chciał dziś oceniać jej dotychczasowej pracy w ratuszu. Obowiązki naczelnika przejęła Magdalena Klimek, dotychczas związana z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji.
Ta historia świadczy o tym, że do każdego trzeba mieć ograniczone zaufanie, tylko na Boga, nie można w każdym człowieku widzieć przestępcę.

prezydent Inowrocławia, Ryszard Brejza

- To była informacja pozyskana od jednego z pracowników - w taki sposób włodarz odpowiedział na pytanie, czy kontrola wewnętrzna w wydziale była efektem kontroli prowadzonej już przez CBA w tym samym miejscu. W ocenie prezydenta ostatnie kontrole CBA i PiP, jak i interesowanie się tą sprawą przez telewizję publiczną (Magazyn Śledczy Anity Gargas) ma podłoże polityczne. Włodarz zadeklarował, że będzie informował o kolejnych ustaleniach prowadzonego postępowania. Już wkrótce kolejne informacje. [MP]

Wasze komentarze:

URABUS

Inowrocław
[349]
2017-10-22 13:33:15 | zgłoś do moderacji

podejrzewam,że w innych wydziałach też by się trochę znalazło.

luckiluk

Inowrocław
[27]
2017-10-22 12:43:27 | zgłoś do moderacji

a teraz kolej na sprawdzenie zasadności przyznania pieniędzy z funduszy europejskich, bo jak ćwierkają wróbelki to niektórzy postawili sobie za to niezłe chałupy

Maras0310

Inowrocław
[1474]
2017-10-22 11:55:09 | zgłoś do moderacji

Zupełnie jak w Warszawie - winnymi są inni urzędnicy, a nie pan/pani prezydent, choć przez te wszystkie lata nie zrobiono nic by temu złodziejstwu zapobiec. Dopiero gdy zaczynają się kontrole, to prezydenci zaczynają podejmować decyzje o wewnętrznych kontrolach(audytach) w celu obwinienia innych za swoje wieloletnie zaniedbania. Typowe ratowanie własnej dupy kosztem współpracowników. Brzydzę się takimi ludźmi.

BlackwaterX

RBN
[519]
2017-10-20 23:02:09 | zgłoś do moderacji

Mnie rozwaliła (nie)sławna ustawka Brejzy z Bronkiem na placu budowy obwodnicy.
Bareja albo Benny Hill w swoich najlepszych czasach:

https://www.youtube.com/watch?v=zo0yBhkTzPw

Taka zagrywka to czysta kpina z intelektu swojego elektoratu.

elka1969

Inowrocław
[178]
2017-10-20 22:55:53 | zgłoś do moderacji

Jak na razie to Brejzowie kompromitują PO. Przypomnę tylko aktywny udział Brejzów w kampanii prezydenckiej na rzecz kandydata Andrzeja Dudy.

BlackwaterX

RBN
[519]
2017-10-20 22:54:45 | zgłoś do moderacji

Ale ty jesteś odporny na fakty: powiadomił prokuraturę bo mu się pali przy .... i w ten sposób mógł niejako odciąć się od sprawy, przynajmniej w PR-owy sposób. Ale uwierzą w to może babcie kuracjuszki w Solankach. A co by było, gdyby nie zjawiła się kontrola z CBA? Lody byłyby dalej kręcone?

Błazen Wrony

Inowrocław
[172]
2017-10-20 22:46:44 | zgłoś do moderacji

Widzisz w odróżnieniu od ciebie nie piszę że twoim panem jest kaczucha bo mnie to rybka.
Chodzi mi bardziej o mechanizm. Dowiedział się, powiadomił natychmiast, czeka na efekty.
Ale możesz zdać relację swojemu panu, że za wszelką cenę starasz się skompromitować tatę gościa z PO.

BlackwaterX

RBN
[519]
2017-10-20 22:42:30 | zgłoś do moderacji

Powtórzę raz jeszcze: twój Pan jak będzie mu się palić przy tylnej części ciała to bez wahania spuści wszystkich swoich klakierów po brzytwie. Jednego kozła ofiarnego już ma ;) Ale sprawa ma charakter rozwojowy, więc może być potrzebnych więcej ofiar.

Za wszystko co się dzieje zawsze ostatecznie ponosi odpowiedzialność szefostwo. Zasłanianie się pracownikami jest może dobre w kampanii wyborczej, że "to oni są ci źli a ja jestem ten dobry" ale CBA czy prokuratury to nie przekona. Brak nadzoru lub niedostateczny nadzór.

elka1969

Inowrocław
[178]
2017-10-20 22:42:27 | zgłoś do moderacji

Nie chodzi o to, czy prezydent konkretnie wiedział o machlojkach z fakturami tylko chodzi o odpowiedzialność za swoich ludzi, brak czujności i przymykanie oczów na złe zachowanie tych ludzi. Przymykanie oczów w innych sprawach, choć być może z perspektywy prezydenta były to błahe sprawy. Ale teraz z perspektywy czasu widać, że te zachowania świadczyły o czymś. Zresztą prezydent sam przyznaje się do łatwowierności, choć osobiście nie wierze w jego łatwowierność. Bo z jednej strony zasłania się łatwowiernością wobec tych ludzi a z drugie strony stara się pokazać jako wytrawny polityk, którego nikt nie nabierze na nic , sam sobie zaprzecza a tym wywiadzie. Tak naprawdę zatrudniał tych ludzi pewnie ze względów politycznych. Więc wnioski tutaj powinny być oczywiste.

beret

Gmina Inowrocław
[520]
2017-10-20 22:36:53 | zgłoś do moderacji

Laryssa: pisałaś komunistycznym bełkotem o "konstruktywnej opozycji". Jestem ciekaw, kiedy
"konstruktywna opozycja" czytaj p. Radzikowski zacznie "odcinać" się od POzytywnej władzy.
A mówiliście, że PIS opiera się na donosach.
BY żyło się lepiej

Błazen Wrony

Inowrocław
[172]
2017-10-20 22:32:11 | zgłoś do moderacji

Czyli ktoś z rodzinki w UW lub przybudówce?
Zdrowo myślący ludzie rozumieją, że jeśli ktoś nie widział o machlojach to poinformował tak szybko jak się dało, natychmiast o tym powiadomił media i udostępnił służbom wszystko co chciały aby wyjaśnić sprawę.

BlackwaterX

RBN
[519]
2017-10-20 22:24:50 | zgłoś do moderacji

Nie jestem związany z żadny urzędem, wręcz jak najdalej od tego towarzystwa wzajemnej adoracji. Wciąż jednak nie odpowiedziałeś na moje pytanie: czy za twoje wpisy płaci ci Wydział Promocji, czy sam z siebie masz taką skrzywioną optykę?

Bronisz swoje Pana a on bez mrugnięcia okiem spuściłby cię po brzytwie. No chyba, że masz na niego haki, to zmienia postać rzeczy.

Błazen Wrony

Inowrocław
[172]
2017-10-20 22:17:06 | zgłoś do moderacji

Ty w UW czy jakieś przybudówce? :)

BlackwaterX

RBN
[519]
2017-10-20 22:14:43 | zgłoś do moderacji

Błazen i tobie pokrewne nowe nicki: ty tak sam z siebie to piszesz czy jestś na liście płac wydziału promocji?

Błazen Wrony

Inowrocław
[172]
2017-10-20 22:05:24 | zgłoś do moderacji

Tylko skończony debil (choć tu ich nie brakuje) byłby w stanie uwierzyć że prezydent coś wiedział o takich machlojach.
Dowiedział się, powiadomił prokuraturę i to były normalne działania w takiej sytuacji.

fred 56

RĄBIN
[48]
2017-10-20 21:59:21 | zgłoś do moderacji

DRUGI SORT /Wiesz może kto jest zamieszany w tzw. aferę ze SKOK WOŁOMIN.

fred 56

RĄBIN
[48]
2017-10-20 21:49:55 | zgłoś do moderacji

KONKUBENT-Nie tłumacz DRUGIEMU SORTOWI prostych spraw on tego nie jest w stanie zrozumieć.Zatrzymał się na pewnym etapie rozwoju.Ciężki przypadek.Moim zdaniem BLIŻNIAK STEFANA N.

drugi_sort

Inowrocław
[1699]
2017-10-20 21:44:17 | zgłoś do moderacji

Konkubent, jaka gruba afera? Gruba afera to Amber gold i...a właściwie, zwłaszcza "Skoki". Pierwsza nie wiadomo kto, druga wiadomo kto. Idąc tokiem "myślenia" pisolubów to za Skoki sam Prezes powinien podać się do dymisji.

kurdybanda

Inowrocław
[6]
2017-10-20 21:42:56 | zgłoś do moderacji

Prezydent mówi że na podstawie informacji od pracownika Wydziału podjął decyzję o kontroli, a Pani Zarzycka w cytowanym artykule mówi co innego -
""Pan prezydent otrzymał już po jednym dniu na tyle niepokojące informacje od kontrolujących, że podjął decyzję o złożeniu wniosku do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa w Wydziale Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej" - podkreśliła Zarzycka."


elka1969

Inowrocław
[178]
2017-10-20 21:37:38 | zgłoś do moderacji

Tworzenie zasłony dymnej dla przekrętów w inowrocławskim urzędzie z przynależności prezydenta Brejzy i jego syna do PO, sprowadzanie wszystkiego do tego, że to niby akcja polityczna PiSu wymierzona przeciwko posłowi Brejzie może się dla nich tylko źle skończyć. W końcu władze PO odetną się od nich, tak jak wielu byłych i obecnych zwolenników PO odcina się. Nikt takiego bezhołowia nie będzie firmował. Zresztą przypomnę, że Brejza rządził przez wiele lata w Inowrocławiu z solidarna Polską Ziobry a ta pani co wyleciała startował w wyborach samorządowych z list PiSu. Brejzowie zawsze starali się kombinować jednocześnie na wielu frontach a tak naprawdę chodziło wyłącznie o swój interes i własną karierę.

TAB015

Inowrocław
[744]
2017-10-20 21:14:28 | zgłoś do moderacji

Niestety "kultura" to dość "lepka" materia i trzeba niestety być "cholernie" odpornym - zwłaszcza psychicznie na liczne "wiry" w tej branży.

Konkubent

Mątwy
[275]
2017-10-20 21:13:04 | zgłoś do moderacji

drugi_sort , co ty gadasz człowieku. Po co ty wyskakujesz z tym pisem na Boga. Jest gruba afera, halo na całą Polskę. Zniknęło kilkadziesiąt tysięcy złotych. CBA przeszukuje urząd miasta i mieszkania pracowników. Prezydent umywa rączki i robi szopkę, że był szybszy niż CBA. Wielu inowrocławskich urzędników będzie teraz przesłuchiwanych. Posypią się wyroki. Rzeczywistości nie zakrzyczysz drugi_sorcie.

fred 56

RĄBIN
[48]
2017-10-20 21:03:16 | zgłoś do moderacji

ZAINTERESOWANA -Podaj którzy mieszkańcy ufają prezydentowi i ilu ich jest?

drugi_sort

Inowrocław
[1699]
2017-10-20 21:01:01 | zgłoś do moderacji

Że powtórzę: "Pisolubne trolle mają teraz pożywkę niczym żarłoczne i prymitywne hieny. Sami nic nie potrafią upolować więc pożywiają się tym co pozostawią inne dzikie zwierzaki- drapieżniki wyższego rzędu. Będą tak wyły teraz z radości dopóki nie zorientują się, że tak naprawdę zwierzę choć zaszczute nie zostało upolowane i Wtedy będzie słychać już tylko żałosny skowyt wygłodniałych, bezsilnych bestii."
Nadal aktualne.

kurdybanda

Inowrocław
[6]
2017-10-20 20:46:18 | zgłoś do moderacji

Wydaje się, że zmiany wymaga kierownictwo Wydziału Finansowego

Vegeta

Inowrocław
[248]
2017-10-20 20:40:38 | zgłoś do moderacji

CBA właśnie przeszukuje też mieszkania pracowników wydziału kultury,,, Pełna kultura

elka1969

Inowrocław
[178]
2017-10-20 20:38:11 | zgłoś do moderacji

Konferencja prasowa prezydent Brejzy - żałosne przedstawienie. Odcinanie się od siebie samego, umywanie rąk, odwoływanie się do etosu solidarności i deklarowanie uczciwości na konferencji prasowej nic teraz nie pomogą. Uczciwości nie deklaruje się na konferencji prasowej, uczciwym się jest albo nie. Jak to napisano "Poznacie ich po owocach........"

sub0

Inowrocław
[609]
2017-10-20 20:36:37 | zgłoś do moderacji

i co teraz panie Jarosławie?
"Prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza, który w tym roku zdobył drugie miejsce w rankingu najlepszych prezydentów miast, musi być dla rządzących dziś Polską jakimś wielkim zagrożeniem skoro tyle czasu, służb i pieniędzy poświęca się na próbę zdyskredytowania i utrudnia się pracę włodarzowi miasta. Spodziewamy się kolejnych podobnych akcji."
CBA jednak miało rację

FranzJosephMurau

Inowrocław
[941]
2017-10-20 20:24:42 | zgłoś do moderacji

Tur, powołanie się na Boga miało zapewne zwiększyć wiarygodność brejzowych słów. Kiedyś na tym portalu porównano Brejzę do Pinokia, któremu nos rósł przy każdym kłamstwie. Jeszcze trochę, a będzie on (nos) tak długi, że nie zmieści się w kadrze.

tur

Inowrocław
[162]
2017-10-20 20:13:05 | zgłoś do moderacji

Jakie to niewiarygodne. Wchodzi kontrola CBA. Nagle jakiś pracownik przychodzi do Brejzy aby go powiadomić, iż w obiegu są lewe faktury. Ten szybko leci do prokuratury z tą wiadomością. Prawda jest taka, że CBA wiedziało po co przyszło a ten dobrze wiedział jak taka kontrola się skończy. Teraz „na Boga” on jest pokrzywdzony. Babciom w Solankach takie kity opowiadać.

Tom11

Inowrocław
[4]
2017-10-20 19:45:45 | zgłoś do moderacji

Błędy się zdarzają, tu szacunek za ekspresową reakcję Prezydenta. Pytanie czy ktoś tu nie gra politycznie tym wyłudzeniem? Jeden z radnych odszedł z koalicji zaledwie cztery tygodnie temu ogłaszając starr w wyborach na Prezydenta.
Przypomnę, że każdy ma obowiązek zawiadomienia do prpkuratury gdy dowie się o przestępstwie. Czemu radny tak nagle odszedł?

luis

Inowrocław
[489]
2017-10-20 19:23:30 | zgłoś do moderacji

Czytając POniższe posty - jakie to podobne do zachowania PeOsła. Osiem lat teoretycznego państwa, Przekręt na Przekręcie, wałki w podatkach, paliwie, używkach... Zero wstydu refleksji - choćby dlatego nie możecie wrócić do władzy!

Tom11

Inowrocław
[4]
2017-10-20 18:37:51 | zgłoś do moderacji

Stanowczo i ostro trzeba wycinać nieprawidłowości. Porównajcie natychmiastową akcję Brejzy ze standardami PiSu i zamiataniem nieprawidłowości pod dywan. Jak było z dyrektorską robotą dla Pani z PiS w inowrocławskim KRUSie? Miała wyroki czy nie?

niuniek

Inowrocław
[296]
2017-10-20 18:07:03 | zgłoś do moderacji

a ja mam pytanie następującej treści (celowo napiszę dużymi literami): CZY W WYMIENIONYM OKRESIE CZYLI W LATACH 2015-2016 OPISANY WYŻEJ WYDZIAŁ NIE PODLEGAŁ CZASAMI POD VICE PREZYDENTA IRENEUSZA S. ??? :)

Tom11

Inowrocław
[4]
2017-10-20 17:53:06 | zgłoś do moderacji

Gdy Prezydent dowiedział się o możliwości że wystąpiły błędy - pożegnał się z naczelniczką i od razu skierował sprawę do prokuratury. Porównajcie to z pewną Panią z PiS, która miała kilka wyroków (za wyłudzenia) i dostała od nich fuchę.

Wodnik Szuwarek

Inowrocław
[17]
2017-10-20 17:01:20 | zgłoś do moderacji

Jeszcze CBA do kompletu skontroluje wydział od współpracy z organizacjami pozarządowymi i będzie się działo, no chyba że będzie szybka kontrola z urzędu....

Zainteresowana_z_ina

Inowrocław
[64]
2017-10-20 16:18:38 | zgłoś do moderacji

Ciekawe co jeszcze przeciwnicy wymyślą. Prezydent dobrze zrobił zarządzając kontrole. Reaguje gdy się coś źle dzieje.

furious

Inowrocław
[54]
2017-10-20 16:06:26 | zgłoś do moderacji

Ciekawe kto Ryśka pod....dolił że sam zarządził kontrolę w swoim urzędzie wyręczył CBA Rysiek uciekaj jak przed kamerą

Marek Browiński

Inowrocław
[3495]
 online 
2017-10-20 15:37:16 | zgłoś do moderacji

#Brejzamusiodejść

Shape

Rąbin
[5843]
2017-10-20 15:25:36 | zgłoś do moderacji

Mam pytanie. Czy przyznawanie samemu sobie ekwiwalentów za niewykorzystany urlop, wbrew obowiązującym przepisom prawa pracy, nie jest formą wyprowadzania pieniędzy?

Dubler

Inowrocław
[1386]
2017-10-20 15:10:55 | zgłoś do moderacji

Typowa ucieczka do przodu.

quorthon

Inowrocław
[363]
2017-10-20 15:08:14 | zgłoś do moderacji

Może te kilkadziesiąt tysięcy złotych, które wyparowały panu prezydentowi poszło na opłacanie troli, którzy działają już na tym forum kilka lat. Wszak też jest to praca, żmudna i ciężka. Za każdym razem muszą pisać to samo jak to pan Ryszard Brejza jest wspaniały, nie omylny i w ogóle cudowny.

quorthon

Inowrocław
[363]
2017-10-20 15:01:33 | zgłoś do moderacji

Ciekawe ile jeszcze CBA znajdzie nieprawidłowości w UM. Prezydent miasta Ryszard Brejza dopiero gdy zaczęli patrzeć mu na ręce i deptać po piętach wyrzucił Panią, która rzekomo sama wyprowadziła kilkadziesiąt tysięcy złotych z UM. Kontrola CBA w końcu by to wykazała a tak wydaje mu się, że jest kryty, że nie ma z tym nic wspólnego. To nie jest tysiąc złotych, że nikt tego nie zauważył. Poczekajmy jeszcze trochę to łby polecą razem z z panem Rysiem. Dlatego tak się bał kontroli i atakował PiS. Ktoś kto rządzi prawidłowo nie powinien się bać zwykłej kontroli. Ale co innego gdy ma się coś na sumieniu.

Rycho b

Inowrocław
[790]
2017-10-20 14:21:37 | zgłoś do moderacji

Ciekawi mnie kiedy w końcu pracownicy urzędu sie wqrwią i zaczną mówić. Ktoś ich najpierw w kanał wpuścił a teraz robi wrażenie że sam od smrodu spier.... ale ich utopi. Jak sprawy odkryje CBA to nie będzie juz zmiłuj się tylko akty oskarżenia. A ci co sami pozgłaszają smrodki do instytucji represyjnych nie związanych z miejskim śledczymi i urzędem mogą chociaż mieć nadzieję na łagodniejsze traktowanie.

Rycho b

Inowrocław
[790]
2017-10-20 14:14:21 | zgłoś do moderacji

Tyle nowych nicków powstaje do sprawy że już doliczyć się nie można jakie głębokie odwody trolli uruchamia Rychu. Ale nie widzę tak czynnego Alutki. Co sie stało? Czyżby coś zrozumiał do czego go wykorzystano?

Shape

Rąbin
[5843]
2017-10-20 14:03:42 | zgłoś do moderacji

UWAGA! PRZECZYTAJCIE TO UWAŻNIE: O godzinie 16:40 pojawiła się tu informacja o zwołanej konferencji i fakturach.

Oto cytaty z Ryszarda Brejzy:

"- Dziś złożyłem doniesienie o możliwości popełnienia przestępstwa w wydziale kultury, promocji i komunikacji społecznej urzędu miasta. Na mój wniosek w urzędzie miasta została przeprowadzona kontrola czynności podejmowanych przez naczelnika i pracowników wydziału w zakresie związanym z rozliczaniem wydatków ponoszonych przez wydział."

"A co z pozostałymi pracownikami wydziału? - Tym zajmie się prokuratura. Na tę chwilę ci pracownicy pracują, ale nie wyobrażam sobie, by nadal wykonywali te same czynności - odpowiedział."


TERAZ PRZECZYTAJCIE CO NAPISAŁEM W INNYM TEMACIE JA O GODZINIE 13:58:


"Możliwych scenariuszy jest kilka, niestety żaden nie dodaje chwały Ryszardowi Brejzie.

1. Akcja spychologia. Nie pierwszy raz człowiek ten zasłania się podwładnymi. Chodzi o to, aby stworzyć iluzję, że sam podejmuje wyłącznie dobre decyzje, zaś złe jego pracownicy. Ta jednodniowa (ale jednak!) kontrola wewnętrzna może być przygotowaniem pod "spuszczenie w toalecie" całego wydziału. Takie poświęcenie w imię szczytnego celu. Pytanie tylko czy ci ludzie myślą podobnie?

2. Drugi scenariusz jest nieco podobny, lecz mniej ukierunkowany na instrumentalne posłużenie się pracownikami urzędu. Zakłada on wytworzenie iluzji niewiedzy. - Co? Kontrola CBA?! Pod moim dachem?! Co tam mogło się dziać? Muszę to sprawdzić! (Po pewnym czasie...) - Jako prezydent Inowrocławia zleciłem kontrolę, która wykazała szereg nieprawidłowości. Brawo ja."

damax

Inowrocław
[34]
2017-10-20 13:06:46 | zgłoś do moderacji

Takiego bezczelnego typa powinni na powrozie wyprowadzić z urzędu w świetle kamer pokazując przebitki jak chwalił się jaki to on uczciwy.

JurekKilerek

Inowrocław
[4]
2017-10-20 13:05:55 | zgłoś do moderacji

Żal wam tyłki ściska. Hejtem się żywicie. A Brejza dobrze, że docieka prawdy

piaskowy dziadek

Inowrocław
[1676]
2017-10-20 12:51:49 | zgłoś do moderacji

zainteresowana_z_ina@ przestań pi@rdolić w kółko te banały

luis

Inowrocław
[489]
2017-10-20 12:47:00 | zgłoś do moderacji

Żal prezydenta - nie będzie mógł usiąść - tyle świeżych nicków wchodzi mu w 4 litery i to bez mydła. Toż Kin Dzong Unn nie ma tylu ślepych wyznawców (chyba, że bezpośrednio zainteresowanych).
Uwaga: 
zaloguj się lub jeśli nie masz konta zarejestruj się aby dodać komentarz.
Jeśli w materiale użyto Twojego wizerunku, a ty nie wyrażasz na to zgody zgłoś to nam.
Portal internetowy Ino.online nie ponosi odpowiedzialności za treść prezentowanych opinii. Użytkownik dokonujący wpisu na łamach portalu, może ponieść za jego treść odpowiedzialność cywilną bądź karną. Komentarze naruszające dobre obyczaje i niezwiązane z tematem mogą być usuwane bez ostrzeżenia.
© copyright 2000-2018 Ino-online Media