Witaj! W trosce o lepszą ochronę danych i dostosowanie do zmian w prawie ochrony danych zmieniliśmy regulamin oraz politykę prywatności.   zrozumiałem i akceptuję

Poniżej możesz zapoznać się ze szczegółami. Polityka prywatności:

Definicje

1. Serwis: oznacza portal internetowy udostępniony w domenie internetowej pod adresem ino.online i pokrewnych tj. i-o.pl, ino24.pl, inowroclawianka.pl,
2. Administrator: oznacza firmę Ino-online Media, ul. Szczęśliwa 1, 88-100 Inowrocław, NIP: 556-181-85-16,
3. Ustawa: oznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 203, poz. 1371 ze zm.),
4. Przez Adres IP rozumie się adres protokołu internetowego, stanowiącego informację mogącą identyfikować Użytkownika,
5. Dane Osobowe oznaczają dane osobowe w rozumieniu artykułu 6. Ustawy, udostępniane przez Użytkowników, gromadzone za pośrednictwem Serwisu i przetwarzane przez Administratora,
6. Użytkownik oznacza odwiedzającego i korzystajacego z Serwisu,
7. Serwisy Zewnętrzne: oznacza inne strony internetowe, które nie stanowią własności, ani nie są bezpośrednio powiązane z Serwisem,
8. Operatorem Hostingowym jest OVH Sp. z o.o., 54-402 Wrocław ul. Szkocka 5 lok. 1, REGON: 933029040 NIP: 899-25-20-556,
9. Polityka oznacza niniejszą Politykę Prywatności.


Informacje ogólne

Administrator oświadcza, że wszystkie dane zarejestrowanych Użytkowników są starannie zabezpieczone i przechowywane. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są zgodnie z udzielonymi przez niego zezwoleniem, a także w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Ustawy oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną i rozporządzeniem Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, dalej zwane RODO.

Osoba zarejestrowana w Serwisie akceptuje niniejszy regulamin, zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych przez siebie informacji przez Serwis w celach statystycznych i marketingowych zgodnie z Ustawą oraz ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


Zbieranie danych

W celu udoskonalania portalu i rozwoju na potrzeby Użytkowników, Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
- poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
- poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. "ciasteczek"),
- poprzez gromadzenie logów serwera www przez Operatora Hostingowego.


Udostępnianie danych

Dane podlegają udostępnieniu uprawnionym do tego podmiotom zewnętrznym wyłącznie za zgodą Administratora lub osób których te dane dotyczą, jeśli zachodzi podejrzenie przestępstwa. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby lub Administratora. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania. Administrator nie przekazuje Danych Osobowych innym podmiotom. Dane Osobowe nie mogą obejmować "danych wrażliwych" w rozumieniu art. 27 ust. 1 Ustawy.

Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie przez Administratora swoich Danych Osobowych, usunięcia w części lub całości udostępnionych danych, co może wiązać się z poważnym ograniczeniem lub uniemożliwieniem korzystania z całości lub części Serwisu. Szczegółowe regulacje w tym zakresie opisuje punkt "Informacje praktyczne związane z systemem logowania".

Podczas przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników stosowane są zgodnie z wymaganiami ustawy i rozporządzeniem środki techniczne i organizacyjne, które mają na celu zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.


Informacja o plikach cookies

Serwis korzysta z plików cookies. Tzw. "ciasteczka" stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Hostingowy.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
- utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
- określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W ramach Serwisu stosowane są dwa główne rodzaje plików cookies: tzw. sesyjne oraz stałe. Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie w dziale ustawienia - sekcja prywatność. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Serwisem partnerów oraz przez zewnętrzne programy instalowane w postaci tzw. wtyczek np. społecznościowego serwisu Facebook.com lub innych.

Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/


Informacje praktyczne związane z systemem logowania

Użytkownik zobowiązany jest do ochrony swoich haseł dostępu do Serwisu przed dostępem do tego osób niepowołanych. Serwis nie udostępnia ani nie gromadzi hasła w niezakodowanej formie. W przypadku zagubienia hasła Serwis może przesłać nowe hasło wyłącznie na adres e-mail podany podczas rejestracji użytkownika Serwisu.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do stron portalu wynikający z przyczyn niezależnych od portalu, błędy lub niekompletność przesyłania informacji przez użytkowników portalu, błędy i awarie powstałe w wyniku przerw w funkcjonowania portalu.

Serwis udostępnia możliwość dodawania komentarzy, zdjęć i innych informacji multimedialnych internautom, w szczególności osobom zarejestrowanym w Serwisie. Rejestracja użytkowników w Serwisie jest bezpłatna i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych. Korzystanie z Serwisu i podawanie jakichkolwiek danych jest dobrowolne.

Użytkownicy Serwisu mogą korzystać z Serwisu oraz z utworów i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, własności intelektualnej oraz Ustawy o ochronie baz danych.

Użytkownik może w dowolnym momencie edytować swoje dane za pomocą dostępnych narzędzi Serwisu (sekcja profil), może też bezpośrednio zwrócić się do Administratora, przesyłając wiadomość e-mail pod adres portal@ino-online.pl aby dokonać zmian, dodania, usunięcia informacji o sobie, w tym także do cofnięcia zgody i "bycia zapomnianym". Wiadomość musi pochodzić z adresu e-mail podanego podczas rejestracji w Serwisie, w innym wypadku Administrator będzie próbował dokonać uwiarygodnienia Użytkownika na inne dostępne i możliwe sposoby. Administrator ma prawo odmówić usunięcia Danych Osobowych w wypadku, gdy Użytkownik naruszył zasady regulaminu portalu lub przepisy prawa, a zachowanie jego danych jest niezbędne do wyjaśnienia sprawy.


Postanowienia końcowe

Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani na stronie Serwisu. Wszelkie pytania, wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności Użytkownicy mogą wysłać na adres: portal@ino-online.pl.zrozumiałem i akceptuję

Nagrody i podziękowania dla nauczycieli

fot. AJ
 INOWROCŁAW | 13 października 2017, 13:38
14 października przypada Dzień Edukacji Narodowej. W przededniu tego święta nauczyciele odebrali kwiaty, podziękowania i nagrody za swoją pracę.

W sali sesyjnej inowrocławskiego ratusza spotkali się nauczyciele ze szkół prowadzonych przez miasto. Uroczystość uświetnił występ tria fletowego w składzie Wiktoria Wiczyńska, Kamila Stanek i Julia Szarzyńska.

- Czego życzyć… Aby zawsze nas dotyczyła osobliwość, aby zawsze było pytanie o etykę. W tych wymiarach - życzliwości i otwartości, życia w prawdzie i pokoju i uśmiechu. Jednocześnie nie dajmy się podsiąść, dlatego, że nauczyciel to misja myślenia. Dzisiaj mamy tylu nauczycieli, którzy nas uczą myśleć. Nie dajmy sobie wyrwać tego, co jest nasze, bo szkoła jest ekspertem od myślenia – nie tylko od uczenia. Nie bójmy się myśleć, nie bójmy się dzieci uczyć myśleć - mówił do nauczycieli ks. prałat Leszek Kaczmarek.

Nagrodę specjalną prezydenta miasta otrzymał Maciej Szłyk. Nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Integracyjnej wspólnie z niepełnosprawnym Marcelem Kijakiem wziął udział w biegu na 10 km we Wrocławiu pchając przed sobą wózek z uczniem. Obecnie Maciej Szłyk wraz ze swoim podopiecznym przygotowują się do triathlonu w Ślesinie.

Powiatowe obchody Dnia Nauczyciela zorganizowano z kolei w III Liceum Ogólnokształcącym. Były życzenia, występy muzyczne i podziękowania. Siedmiu pedagogów otrzymało nominacje na stopnie nauczyciela mianowanego.
Współczynnik skolaryzacji netto w szkołach podstawowych w powiecie inowrocławskim mieści się w przedziale od 91,1 do 94%. Jest to relacja liczby osób uczących się w wieku 6-12 lat w podstawówkach do liczby ludności w wieku 6-12 lat.

Lista nagrodzonych nauczycieli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Inowrocław:
Magdalena Bieniek - nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 2; Ewa Skoczyńska - nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 2;
Alina Ekert - nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 4;
Renata Sadowska - nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 4;
Arleta Wolnikowska - nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 4;
Ewa Antaczak - nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 5;
Alina Pacholska – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 5;
Danuta Chwastek - nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 6;
Nastazja Nietresta - nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 6;
Jacek Deskiewicz - wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 8;
Tomasz Kaczmarczyk - nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 8;
Katarzyna Matuszak - nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 11;
Katarzyna Sopolińska - nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 11;
Alina Górna - nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 14;
Kamila Thomas-Dąbrzał - nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 14;
Beata Ziarnek - nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 16;
Daria Chodorowska - nauczyciel Szkoły Podstawowej Integracyjnej;
Edyta Jasnowska - nauczyciel Szkoły Podstawowej Integracyjnej;
Ewa Rogozińska - nauczyciel Szkoły Podstawowej Integracyjnej;
Maciej Szłyk - nauczyciel Szkoły Podstawowej Integracyjnej;
Elżbieta Wochna - nauczyciel Przedszkola nr 14;
Małgorzata Bawolska – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6;
Paweł Błaszak – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8;
Wioletta Wudniak – dyrektor Przedszkola nr 4;
Jolanta Mrówczyńska – dyrektor Przedszkola nr 14.

Lista nagrodzonych nauczycieli, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski:
Agnieszka Zielińska - I LO im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu;
Agnieszka Hulisz - I LO im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu;
Małgorzata Zygora - II LO im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu;
Zbigniew Winiarski - III LO im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu;
Michał Mocek - III LO im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu;
Barbara Rogowska - ZSP nr 1 im. Jana Pawła II w Inowrocławiu;
Krzysztof Figaj - ZSP nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu;
Jacek Lewandowski - ZSP nr 3 w Inowrocławiu;
Mariusz Kawczyński - ZSP nr 4 w Inowrocławiu;
Justyna Dybicz - ZSP nr 5 im. gen. Władysława Sikorskiego;
Barbara Przybysz - ZSP im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy;
Olga Skrzypińska - ZSP w Kobylnikach;
Anna Kulpa - ZSP im. Jana Pawła II w Kościelcu;
Rozalia Mistarz - ZS im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu;
Aleksandra Mirzejewska - CKU im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu;
Jacek Dombek - CKP w Inowrocławiu;
Dorota Uklejewska - Pedagoga Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna;
Paweł Budner - Wych. MOW im. Polskich Olimpijczyków w Kruszwicy;
Krzysztof Kosiński - Wych. MOW im. Polskich Olimpijczyków w Kruszwicy;
Jarosław Obiała - II LO im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu;
Artur Nalewajski - ZSP nr 4 w Inowrocławiu.

[MJ, fot. AJ]

Wasze komentarze:

quorthon

Inowrocław
[333]
2017-10-14 10:43:44 | zgłoś do moderacji

Jedni do roboty, drudzy do parady.

drugi_sort

Inowrocław
[1645]
2017-10-13 23:20:06 | zgłoś do moderacji

Bienvenue , wyrazy współczucia dla Twoich nauczycieli. Musieli mieć nie z Tobą lada problem,a zdeje się i tak go nie rozwiązali.
Et toi... ça va bien ?

wnikliwy

Inowrocław
[327]
2017-10-13 18:57:18 | zgłoś do moderacji

moniczka musi zabłysnąć - bez tego dzień należy traktować jako dzień stracony. Praca umysłowa tak samo bywa wyczerpująca jak praca fizyczna.

moniczka12

Inowrocław
[881]
2017-10-13 18:05:14 | zgłoś do moderacji

tak ciężko, fizycznie jak budowlaniec przy betoniarce

bienvenue30

Inowrocław
[61]
2017-10-13 17:15:59 | zgłoś do moderacji

Proszę nie czepiać się nauczycieli. Mają ciężką pracę użerać się z analfabetami.

cobytu

Inowrocław
[193]
2017-10-13 16:13:15 | zgłoś do moderacji

Pinia już nie?

wfm

Na emigracji
[32]
2017-10-13 15:36:06 | zgłoś do moderacji

Od kilku lat te same nazwiska.

red

Inowrocław
[366]
2017-10-13 13:47:42 | zgłoś do moderacji

No to w sobotę trzeba zakropić te nagrody.
Uwaga: 
zaloguj się lub jeśli nie masz konta zarejestruj się aby dodać komentarz.
Jeśli w materiale użyto Twojego wizerunku, a ty nie wyrażasz na to zgody zgłoś to nam.
Portal internetowy Ino.online nie ponosi odpowiedzialności za treść prezentowanych opinii. Użytkownik dokonujący wpisu na łamach portalu, może ponieść za jego treść odpowiedzialność cywilną bądź karną. Komentarze naruszające dobre obyczaje i niezwiązane z tematem mogą być usuwane bez ostrzeżenia.
© copyright 2000-2018 Ino-online Media