Witaj! W trosce o lepszą ochronę danych i dostosowanie do zmian w prawie ochrony danych zmieniliśmy regulamin oraz politykę prywatności.   zrozumiałem i akceptuję

Poniżej możesz zapoznać się ze szczegółami. Polityka prywatności:

Definicje

1. Serwis: oznacza portal internetowy udostępniony w domenie internetowej pod adresem ino.online i pokrewnych tj. i-o.pl, ino24.pl, inowroclawianka.pl,
2. Administrator: oznacza firmę Ino-online Media, ul. Szczęśliwa 1, 88-100 Inowrocław, NIP: 556-181-85-16,
3. Ustawa: oznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 203, poz. 1371 ze zm.),
4. Przez Adres IP rozumie się adres protokołu internetowego, stanowiącego informację mogącą identyfikować Użytkownika,
5. Dane Osobowe oznaczają dane osobowe w rozumieniu artykułu 6. Ustawy, udostępniane przez Użytkowników, gromadzone za pośrednictwem Serwisu i przetwarzane przez Administratora,
6. Użytkownik oznacza odwiedzającego i korzystajacego z Serwisu,
7. Serwisy Zewnętrzne: oznacza inne strony internetowe, które nie stanowią własności, ani nie są bezpośrednio powiązane z Serwisem,
8. Operatorem Hostingowym jest OVH Sp. z o.o., 54-402 Wrocław ul. Szkocka 5 lok. 1, REGON: 933029040 NIP: 899-25-20-556,
9. Polityka oznacza niniejszą Politykę Prywatności.


Informacje ogólne

Administrator oświadcza, że wszystkie dane zarejestrowanych Użytkowników są starannie zabezpieczone i przechowywane. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są zgodnie z udzielonymi przez niego zezwoleniem, a także w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Ustawy oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną i rozporządzeniem Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, dalej zwane RODO.

Osoba zarejestrowana w Serwisie akceptuje niniejszy regulamin, zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych przez siebie informacji przez Serwis w celach statystycznych i marketingowych zgodnie z Ustawą oraz ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


Zbieranie danych

W celu udoskonalania portalu i rozwoju na potrzeby Użytkowników, Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
- poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
- poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. "ciasteczek"),
- poprzez gromadzenie logów serwera www przez Operatora Hostingowego.


Udostępnianie danych

Dane podlegają udostępnieniu uprawnionym do tego podmiotom zewnętrznym wyłącznie za zgodą Administratora lub osób których te dane dotyczą, jeśli zachodzi podejrzenie przestępstwa. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby lub Administratora. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania. Administrator nie przekazuje Danych Osobowych innym podmiotom. Dane Osobowe nie mogą obejmować "danych wrażliwych" w rozumieniu art. 27 ust. 1 Ustawy.

Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie przez Administratora swoich Danych Osobowych, usunięcia w części lub całości udostępnionych danych, co może wiązać się z poważnym ograniczeniem lub uniemożliwieniem korzystania z całości lub części Serwisu. Szczegółowe regulacje w tym zakresie opisuje punkt "Informacje praktyczne związane z systemem logowania".

Podczas przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników stosowane są zgodnie z wymaganiami ustawy i rozporządzeniem środki techniczne i organizacyjne, które mają na celu zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.


Informacja o plikach cookies

Serwis korzysta z plików cookies. Tzw. "ciasteczka" stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Hostingowy.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
- utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
- określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W ramach Serwisu stosowane są dwa główne rodzaje plików cookies: tzw. sesyjne oraz stałe. Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie w dziale ustawienia - sekcja prywatność. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Serwisem partnerów oraz przez zewnętrzne programy instalowane w postaci tzw. wtyczek np. społecznościowego serwisu Facebook.com lub innych.

Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/


Informacje praktyczne związane z systemem logowania

Użytkownik zobowiązany jest do ochrony swoich haseł dostępu do Serwisu przed dostępem do tego osób niepowołanych. Serwis nie udostępnia ani nie gromadzi hasła w niezakodowanej formie. W przypadku zagubienia hasła Serwis może przesłać nowe hasło wyłącznie na adres e-mail podany podczas rejestracji użytkownika Serwisu.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do stron portalu wynikający z przyczyn niezależnych od portalu, błędy lub niekompletność przesyłania informacji przez użytkowników portalu, błędy i awarie powstałe w wyniku przerw w funkcjonowania portalu.

Serwis udostępnia możliwość dodawania komentarzy, zdjęć i innych informacji multimedialnych internautom, w szczególności osobom zarejestrowanym w Serwisie. Rejestracja użytkowników w Serwisie jest bezpłatna i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych. Korzystanie z Serwisu i podawanie jakichkolwiek danych jest dobrowolne.

Użytkownicy Serwisu mogą korzystać z Serwisu oraz z utworów i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, własności intelektualnej oraz Ustawy o ochronie baz danych.

Użytkownik może w dowolnym momencie edytować swoje dane za pomocą dostępnych narzędzi Serwisu (sekcja profil), może też bezpośrednio zwrócić się do Administratora, przesyłając wiadomość e-mail pod adres portal@ino-online.pl aby dokonać zmian, dodania, usunięcia informacji o sobie, w tym także do cofnięcia zgody i "bycia zapomnianym". Wiadomość musi pochodzić z adresu e-mail podanego podczas rejestracji w Serwisie, w innym wypadku Administrator będzie próbował dokonać uwiarygodnienia Użytkownika na inne dostępne i możliwe sposoby. Administrator ma prawo odmówić usunięcia Danych Osobowych w wypadku, gdy Użytkownik naruszył zasady regulaminu portalu lub przepisy prawa, a zachowanie jego danych jest niezbędne do wyjaśnienia sprawy.


Postanowienia końcowe

Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani na stronie Serwisu. Wszelkie pytania, wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności Użytkownicy mogą wysłać na adres: portal@ino-online.pl.zrozumiałem i akceptuję

CBA w inowrocławskim ratuszu

fot. archiwum ino.online
 INOWROCŁAW | 11 października 2017, 16:49
Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego rozpoczęli dziś w Urzędzie Miasta Inowrocławia nieplanowaną kontrolę, która dotyczy zamówień publicznych, których wnioskodawcą był wydział kultury, promocji i komunikacji społecznej.

Wysłaliśmy zapytania do obu instytucji celem uszczegółowienia informacji. Do sprawy wrócimy, gdy tylko będziemy mieli więcej danych. [IO]

Po godz. 19.00 otrzymaliśmy od Jarosława Hejenkowskiego z Urzędu Miasta komunikat o treści:
- Spokojnie jeszcze mnie w kajdankach pokazowo nie wyprowadzono, choć wiem jak się to marzy grupce moich przeciwników - mówi prezydent miasta. - Moją rodzinę przygotowałem na taki scenariusz. Dziś bycie prezydentem miasta to nie tylko zaszczyty i honory. Przypomnijmy: Najpierw była pierwsza wielomiesięczna kontrola CBA w urzędzie miasta, finał - do tej pory żadnych zarzutów korupcyjnych nie postawiono nikomu. Zakończyła się również kilkutygodniowa kontrola Państwowej Inspekcji Pracy dotycząca niewykorzystania przez prezydenta urlopu wypoczynkowego. Następnie TVP 1 wyemitował magazyn interwencyjny ze szczuciem na prezydenta Inowrocławia i robionymi jemu pośpiesznie zdjęciami, wykpiwaną rzeczniczką w stroju ciążowym, obwodnicą rzekomo niewybudowaną itp. Dziś rozpoczął się kolejny element walki politycznej z wykorzystaniem służb specjalnych - CBA rozpoczęło kontrolę, tym razem z zakresu zamówień publicznych. Prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza, który w tym roku zdobył drugie miejsce w rankingu najlepszych prezydentów miast, musi być dla rządzących dziś Polską jakimś wielkim zagrożeniem skoro tyle czasu, służb i pieniędzy poświęca się na próbę zdyskredytowania i utrudnia się pracę włodarzowi miasta. Spodziewamy się kolejnych podobnych akcji. Może tym razem jakiś desant komandosów ministra Macierewicza na ratusz?

/Urząd Miasta Inowrocławia/


11 października 2017 roku funkcjonariusze gdańskiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego wszczęli kontrolę procedur w przedmiocie udzielania i realizacji zamówień publicznych, których wnioskodawcą był Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Inowrocławia w latach 2015-2017. Przewidywany termin zakończenia czynności kontrolnych to połowa stycznia 2018 roku.

Piotr Kaczorek z wydziału komunikacji społecznej CBA
Wasze komentarze:

Sól

Inowrocław
[189]
2017-10-13 20:43:23 | zgłoś do moderacji

Z takim aroganckim oświadczeniem to się same urzędaski proszą o guza heh

bienvenue30

Inowrocław
[62]
2017-10-13 17:18:10 | zgłoś do moderacji

Dyskusja na poziomie z obu stron. Wstyd! Jak można się tak obrażać? Jeśli ktoś jest winny to kontrola to wykaże. A wy tu się obrażacie bezsensownie.

Idiota

Inowrocław
[215]
2017-10-13 15:55:48 | zgłoś do moderacji

Lewak50

Pisz za siebie sprosna świnio. Wasz czas się kończy jeszcze tylko rok i stoleczki poleca

fred 56

RĄBIN
[48]
2017-10-13 15:52:54 | zgłoś do moderacji

DRUGI SORT-Nie wysilaj się.Pamiętam tamte czasy i atmosferę wówczas panującą.Zostaliśmy zdradzeni przez agentów ukrytych w solidarności.Mam na myśli nie tylko BOLKA.Dlatego teraz taki opór różnych grup przeciwko naprawie państwa.Nie jestem w PIS ani SOLIDARNEJ POLSCE.Jestem w dwóch związkach MAŁŻEŃSKIM I DZIAŁKOWCÓW Popieram te zmiany.Tyle w temacie!!

Lewicowiec50

Inowrocław
[134]
2017-10-13 15:52:02 | zgłoś do moderacji

PiS i podległe instytucje mogą robić sobie wiele kontroli, ale my mieszkańcy jesteśmy zadowoleni z prezydenta Brejzy.

krzych79

Inowrocław
[9]
2017-10-13 15:35:10 | zgłoś do moderacji

I pamiętajcie drodzy katolicy o modlitwie: U..bać bliźniego jak psa bezdomnego

Ronnie11

Inowrocław
[4056]
2017-10-13 15:03:17 | zgłoś do moderacji

drugi_sort 98 % polityków jest tylko dla własnych swoich potrzeb materialnych w polityce i wokół jej, tylko pytanie czemu pan teraz się odpalił?a za PO jak tyle afer było, może pan miał w tym jakieś korzyści własne.

niuniek

Inowrocław
[296]
2017-10-13 14:46:13 | zgłoś do moderacji

chom12345 - BRAWA masz rację dobrze piszesz.... Chociaż w jednym punkcie "nie masz" racji, przecież w ostatnich wyborach był kandydat na prezydenta Inowrocławia, który obiecał, że jak wygra wybory to ściągnie inwestorów do miasta, ale że jemu się nie udało i jest nadal radnym, to już nie musi tego robić (czyli zwykła kiełbasa wyborcza), już nie musi dbać o rozwój swojego miasta, a no tak jest radnym bo jest ( od brania diety tylko?). Tylko gdyby ten Pan jako radny ściągnął inwestorów do miasta to jestem pewien, że wtedy wybory by wygrał a tak to powtarzam klepanie pustych wyborczych sloganów.

drugi_sort

Inowrocław
[1699]
2017-10-13 13:37:50 | zgłoś do moderacji

Fred, była tylko jedna - prawdziwa "Solidarność" jako ruch obywatelski, a później nazwę przejął związek zawodowy, zajął się swoimi sprawami, a ludzie podchodzili do swoich spraw.

chom12345

Inowrocław
[800]
2017-10-13 13:32:12 | zgłoś do moderacji

Ci*

chom12345

Inowrocław
[800]
2017-10-13 13:30:31 | zgłoś do moderacji

Piaskowy, a nie mogę być zwyczajnie zadowolona i zniesmaczona szkalowaniem dobrego imienia mojego miasta przez mierną garstkę ludzi?

Ile MB dostał głosów 19? Czyli Twoja logiką reszta to ludzie pracujący, albo zależni od Urzędu?

Podoba Ci się, że ktoś "sra" na Twoje miasto nie mówiąc nic konkretnego, samemu nie mając nic do powiedzenia poza teoriami spiskowymi dziejów. Sam nie mówisz nic poza tym, że wszyscy be, a jak ktoś ci się zapyta dlaczego? to w sumie nic konkretnego... Be bo Be. Mi się tu podoba, miasto się zmieniło na lepsze... a sory opozycja? Chodzi mi o charakter człowieka, kim jest ktoś kto stosuje takie metody? Chcesz takiego prezydenta, co nie ma pomysłu na nic, a jedynie potrafi wszystko krytykować, to jest wg Ciebie coś lepszego? Dla mnie metoda prowadzenia kampanii obnaża charakter, a taki jest dla mnie skrajnie podły i prostacki.

ps. wolę zamiast zgrzewki, dobre lokalne piwo

fred 56

RĄBIN
[48]
2017-10-13 13:30:01 | zgłoś do moderacji

DRUGI SORT //Którą SOLIDARNOŚĆ masz na myśli?Chyba tą od Bolka i Komoruskiego

drugi_sort

Inowrocław
[1699]
2017-10-13 12:06:00 | zgłoś do moderacji

Jester świetnie, nie tracisz poziomu, a wręcz udoskonalasz myśl Alberta Einsteina o głupocie i wszechświecie. Einstein bowiem nie przewidział że głupota w przypadku " wybitnych" jednostek będzie rozszerzać az z taką prędkością.

drugi_sort

Inowrocław
[1699]
2017-10-13 11:56:22 | zgłoś do moderacji

Odsolino, nie jestem po-lubny, a zwłaszcza nie jakaś wyimaginowana " postkomuna". Nie jestem zwolennikiem, żadnej partii, ale jestem zdecydowanie przeciwny jednej i jej kolaborantom. Dlaczego? Dlatego, że niszczy praktycznie wszystkie pozytywne aspekty , życia społeczno-polityczno-odwiatowo-kulturalnego i demokratycznej ładu, które Polacy wywalczyli z takim trudem i nie bez ofiar. Obecna władza w imieniu jakieś idei fixe jednego człowieka, wszystko to metodyczne niszczy i próbuje pod pozorem "dobrej zmiany" przywrócić po cichu poprzedni ład i porządek systemu jednopartyjnego na czele z wszystkowiedzącym i wszystkomogącym Prezesem onegdaj zwanym I sekretarzem posługującym się armią marionetek i klakierów.
Nie o taką Polskę walczyła Solidarność...

ob1

Inowrocław
[36]
2017-10-13 11:48:07 | zgłoś do moderacji

Ale rajbach się zrobił. Toć kontrola może być wszędzie, poczekajmy. Z tymi Solankami, to tak naprawdę nie powinna być sprawa miasta, a właścicieli sanatoriów, aby dbali o tą infrastrukturę, bo to im przynosi realne zyski.Zmiana władzy w mieście też będzie kupę kosztować, odprawy, zatrudnianie nowego garnituru lukratywnych posad.

Jester

Inowrocław
[85]
2017-10-13 11:46:42 | zgłoś do moderacji

Tak to już jest, a drugi sort jest tego najlepszym przykładem - niedostatki intelektu połączone z pewnymi wynikającymi z tego kompleksami powodują u takich osobników potrzebę udawania kogoś innego, mądrzejszego niż są, mają wtedy tendencje do filozofowania i najczęściej pogrążają się jeszcze bardziej.

piaskowy dziadek

Inowrocław
[1676]
2017-10-13 11:22:36 | zgłoś do moderacji

"Urząd" poniósł ogromną stratę nie zatrudniając (chociażby na pół etatu) drugiego_sorta na stanowisku miejskiego filozofa :)

oldsolino

Inowrocław
[99]
2017-10-13 11:06:44 | zgłoś do moderacji

drugi sort jest po-lubny tzw.homosovietikus.Oni mają wszędzie swoje macki.POstkomuna i młode komuchy wiedzą gdzie są konfitury.

drugi_sort

Inowrocław
[1699]
2017-10-13 11:06:01 | zgłoś do moderacji

Jester, kiedykolwiek czytam twoje komentarze to natychmiast na myśl myśl przychodzi mi Albert Einstein, a właściwie cytat"
"Tylko dwie rzeczy są nieskończone: wszechświat i ludzka głupota. Co do tej pierwszej są jednak pewne wątpliwości". Wątpliwości jednak nie ma że odnosząc się tu do Ciebie nie mam na myśli wszechświata.

piaskowy dziadek

Inowrocław
[1676]
2017-10-13 11:05:52 | zgłoś do moderacji

Jak to - dostał anioła, a chowa się za ciężarną kobietą i dziennikarzyną?

Lewicowiec50

Inowrocław
[134]
2017-10-13 11:01:17 | zgłoś do moderacji

Prezydent został wybrany drugim prezydentem miast w Polsce . Dostał także Anioła Solidarności. A PiS tylko pod górkę robi, bo jest niewygodny dla nich.

piaskowy dziadek

Inowrocław
[1676]
2017-10-13 10:43:50 | zgłoś do moderacji

Chom@ może i w "urzędzie" nie pracujesz, ale wnosząc po Twoich wpisach, założę się o skrzynkę Inowrocławianki że w miejscu bardzo bardzo bardzo zależnym od Brejzy XD

Jeżeli wszystko jest w porządku w "urzędzie", to o co te nerwy?

Jester

Inowrocław
[85]
2017-10-13 10:43:07 | zgłoś do moderacji

No proszę, a już chciałem powiedzieć, ze drugi sort dawno nic glupiego nie napisał, zacząłem się martwić, że może się rozchorował, albo może leży na ulicy i udaje zabitego przez PIS? :-)

drugi_sort

Inowrocław
[1699]
2017-10-13 10:39:51 | zgłoś do moderacji

Radosław89, dzięki - świetnie swoimi wpisem zobrazowałeś poziom percepcji, kultury osobistej, kultury politycznej i ogólnie kultury " pisolubnych".
"Ciemny ludu" głosuj na Radosława89 i jemu podobnych pisolubów, to może wcześniej nadejdzie Oświecenie....

chom12345

Inowrocław
[800]
2017-10-13 10:35:46 | zgłoś do moderacji

myślę, że jesteś najlepszym dowodem, na swój mierny stan umysłu, zakładając nowe konto z coraz bardziej wychodzącą słomą z butów... nawet nie trzeba udowadniać, że nie jesteś żadnym partnerem do dyskusji, a Twoje "argumenty" są najlepszym dowodem, że tak naprawdę nie mówisz NIC poza wylewaniem własnej głupoty

Radoslaw89

Inowrocław
[6]
2017-10-13 10:07:15 | zgłoś do moderacji

I dobrze niech ktos sie wreszcie dobierze do **** tym *****olonym złodziejom i przekretom tam gdzie POsrancy tam syf wiocha ino na pierwszym miejscu wiara jest przy***ana albo slepa co Brejza duzo zrobil ze w***ał miliony w za***ne solanki ?!! Bez przesady zamydlil ludziom oczy na 15 lat i **** wielki robił dopiero ruszał **** przed wyborami. Mam wy***ane na tym POwskich smieci ide za PiS i **** komu do tego!!!!

Lewicowiec50

Inowrocław
[134]
2017-10-13 09:57:28 | zgłoś do moderacji

Pan Browinski się tak cieszy, szkoda ze nie miał okazji w lipcu gdzie zdobył kilka głosów.
Prezydent jest szanowany w Polsce i nagradzany, tyko garstka przeciwników robi sztuczny szum

drugi_sort

Inowrocław
[1699]
2017-10-13 09:39:38 | zgłoś do moderacji

&Bardzo żałuję, że to nie ja sprowadziłem kontrolę CBA " napisał Pan Browiński. Jakie to symptomatyczne dla ludzi tej formacji, nazywanych przeze mnie pisolubami. Jak widać z tego wpisu, dla nich celem nie jest budowanie, ale niszczenie wszystkich i wszystkiego co nie pisolubne. Dlatego rywalizują między sobą, niczym ich pierwowzory - Stachanowcy, kto więcej złoży donosów, pomówień czy naśle różnego typu i szczebla kontroli. No cóż, "ciemny lud" to kupuje.

backwithavengeance

Toruńskie
[1931]
2017-10-13 09:36:07 | zgłoś do moderacji

To kto teraz jest tym prezydentem - Hejenkowski czy Brejza, bo się pogubiłem?

chom12345

Inowrocław
[800]
2017-10-13 09:32:26 | zgłoś do moderacji

Ciekawa logika jak ktoś hejtuje bez argumentu i ma za złe, że ktoś szkaluje dobre imię miasta w imię kampanii wyborczej po trupach to jest wolny głos, a jak ktoś woli rozwiązania zamiast powodów to jest z Urzędu... tak poza tematem, jakakolwiek kontrola wykazała jakąkolwiek nieprawidłowość chociaż raz? Także myślę, że urzędnicy nie mają się czego bać... I jeszcze jedno nasłać na własne miasto CBA tylko po to, żeby wykorzystywać hasło CBA w Urzędzie to jest poniżej dna, w życiu żadna z tych person nie otrzyma mojego głosu, podobnie jak wielu ludzi, których znam i czy to znaczy, że pracują w urzędzie? Bo zamiast prostactwa i nagonki pozbawionej argumentów wolą konkrety?

devil16

Inowrocław
[86]
2017-10-13 09:16:32 | zgłoś do moderacji

Czytając wszystkie komentarze doszedłem do wniosku że bardzo dużo piszą ludzie z ratuszu i ich poplecznicy którzy się boją o stanowiska i o utratę swojego przychylnego władce!Jak zwykłe koryta bronią!Gdzie w tym wszystkim jest szary obywatel?

furious

Inowrocław
[54]
2017-10-13 08:32:03 | zgłoś do moderacji

Lewicowiec50 ty człowieku ślepy czy nienormalny z czego ja mam być zadowolony z tego że mamy dziurawe ulice a wszystko kasa ładowana jest w solanki

Lewicowiec50

Inowrocław
[134]
2017-10-13 07:16:04 | zgłoś do moderacji

Ciekawe jaką jeszcze PiS kontrole ześle do urzędu. Prezydent wiele robi dla mieszkańców i jest na celowniku. A opozycja miejska ma satysfakcję. A za rok znów przegrają i miny bezcenne Haha

Shape

Rąbin
[5843]
2017-10-13 03:33:17 | zgłoś do moderacji

Dizzy: Różne brednie możecie pisać - że bezrobocie spadło, że powietrze mamy świeże, ale w to nie uwierzy już nikt. Koncerty? Wystawy? Kultura? A w teatrze wystawiają... szaty prymasa.

Dizzy

Inowrocław
[16]
2017-10-12 23:34:07 | zgłoś do moderacji

A według mnie miasto od paru lat odżyło kulturalnie. Było o wiele więcej fajnych imprez i koncertów. No i Turnał przestał urządzać sobie urodziny za nasze ;). Komuś to najwyraźniej przeszkadza.

Dizzy

Inowrocław
[16]
2017-10-12 23:34:07 | zgłoś do moderacji

A według mnie miasto od paru lat odżyło kulturalnie. Było o wiele więcej fajnych imprez i koncertów. No i Turnał przestał urządzać sobie urodziny za nasze ;). Komuś to najwyraźniej przeszkadza.

RobinHood91

Inowrocław
[13]
2017-10-12 23:23:52 | zgłoś do moderacji

Posiedzą pewnie do przyszłych wyborów. Jak nie Ci to inni. Kampania rusza pełną parą, i PiS będzie robiło wszystko by utrzymać władzę. Po trupach byłe do celu.

piaskowy dziadek

Inowrocław
[1676]
2017-10-12 23:11:10 | zgłoś do moderacji

Usunęli mój wpis.

Ch wam wdp

Lewicowiec50

Inowrocław
[134]
2017-10-12 23:04:15 | zgłoś do moderacji

Miasto od 2002 roku zmieniło się nie do poznania . Na lepsze i mieszkańcy są zadowoleni
http://newsweek.pl/polska/ludzie/ranking-prezydentow-miast-ryszard-brejza-inowroclaw,artykuly,412025,1.html?src=HP_List_latest

Marek Browiński

Inowrocław
[3495]
 online 
2017-10-12 22:56:19 | zgłoś do moderacji

To referent Hejenkowski przysłużył się kierowcy nagłaśniając sprawę

http://inowroclaw.7dni.pl/312178,Predkosc-i-naruszanie-przepisow-zabijaja-inowroclawian-WIDEO.html

co_tu_sie_dzieje

Inowrocław
[11]
2017-10-12 22:51:42 | zgłoś do moderacji

A pan browiński nie pochwalił sie że jest kierowcą w pis u Marcina :-)

niuniek

Inowrocław
[296]
2017-10-12 22:37:56 | zgłoś do moderacji

na ino-online też były komentarze, że "załatwiłeś" kierowcę autobusu MPK i jakoś sie takimi osiągnięciami nie chwalisz...

Marek Browiński

Inowrocław
[3495]
 online 
2017-10-12 22:34:53 | zgłoś do moderacji

Załatwiłem to się chwalę :)

niuniek

Inowrocław
[296]
2017-10-12 22:33:08 | zgłoś do moderacji

zaraz będzie sobie przypisywał połowę wszystkich prac w całym województwie....

Marek Browiński

Inowrocław
[3495]
 online 
2017-10-12 22:29:40 | zgłoś do moderacji

@chom12345 - nie wiesz przypadkiem kto doprowadził do prawidłowego oznakowania dla dobra miasta Stref Płatnego Parkowania?

chom12345

Inowrocław
[800]
2017-10-12 22:24:14 | zgłoś do moderacji

Ciekawe kto napisał, ten kolejny donos... hmmmm... szkodzenie własnemu miastu dla stołka bo inaczej się nie da... jak to mówią nie masz talentu to pokazuj cycki... to już gruba przesada dotarło cokolwiek?

chom12345

Inowrocław
[800]
2017-10-12 22:22:09 | zgłoś do moderacji

konkubent, a gdzie tam masz napisane, że czegoś się obawiam? ładnie oskarżać, zanim cokolwiek udowodniono...? Dla mnie to zwykłe prostactwo, podobnie jak prowadzenie w ten sposób kampanii wyborczej jak i szkalowanie dobrego imienia mojego Miasta!!! Chcesz mi wmówić, że panu B i W, itd. zależy na dobru miasta? Jakoś tego nie widzę, aby cokolwiek robili w tym kierunku.

Lewicowiec50

Inowrocław
[134]
2017-10-12 22:19:37 | zgłoś do moderacji

A ja dodam jeszcze to : http://www.pomorska.pl/wiadomosci/inowroclaw/a/prezydent-inowroclawia-ryszard-brejza-aniolem-solidarnosci,12535666/. A czym może pochwalić się Inowrocławska opozycja ?
Konkubent widać z góry ze nienawidzisz prezydenta, urząd i kto wiem co tam jeszcze, a więc Twoje komentarze od razy wiadomo ze brane są jako krytyczne i nic nie wnoszące w dyskusje.
Uwaga: 
zaloguj się lub jeśli nie masz konta zarejestruj się aby dodać komentarz.
Jeśli w materiale użyto Twojego wizerunku, a ty nie wyrażasz na to zgody zgłoś to nam.
Portal internetowy Ino.online nie ponosi odpowiedzialności za treść prezentowanych opinii. Użytkownik dokonujący wpisu na łamach portalu, może ponieść za jego treść odpowiedzialność cywilną bądź karną. Komentarze naruszające dobre obyczaje i niezwiązane z tematem mogą być usuwane bez ostrzeżenia.
© copyright 2000-2018 Ino-online Media