Witaj! W trosce o lepszą ochronę danych i dostosowanie do zmian w prawie ochrony danych zmieniliśmy regulamin oraz politykę prywatności.   zrozumiałem i akceptuję

Poniżej możesz zapoznać się ze szczegółami. Polityka prywatności:

Definicje

1. Serwis: oznacza portal internetowy udostępniony w domenie internetowej pod adresem ino.online i pokrewnych tj. i-o.pl, ino24.pl, inowroclawianka.pl,
2. Administrator: oznacza firmę Ino-online Media, ul. Szczęśliwa 1, 88-100 Inowrocław, NIP: 556-181-85-16,
3. Ustawa: oznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 203, poz. 1371 ze zm.),
4. Przez Adres IP rozumie się adres protokołu internetowego, stanowiącego informację mogącą identyfikować Użytkownika,
5. Dane Osobowe oznaczają dane osobowe w rozumieniu artykułu 6. Ustawy, udostępniane przez Użytkowników, gromadzone za pośrednictwem Serwisu i przetwarzane przez Administratora,
6. Użytkownik oznacza odwiedzającego i korzystajacego z Serwisu,
7. Serwisy Zewnętrzne: oznacza inne strony internetowe, które nie stanowią własności, ani nie są bezpośrednio powiązane z Serwisem,
8. Operatorem Hostingowym jest OVH Sp. z o.o., 54-402 Wrocław ul. Szkocka 5 lok. 1, REGON: 933029040 NIP: 899-25-20-556,
9. Polityka oznacza niniejszą Politykę Prywatności.


Informacje ogólne

Administrator oświadcza, że wszystkie dane zarejestrowanych Użytkowników są starannie zabezpieczone i przechowywane. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są zgodnie z udzielonymi przez niego zezwoleniem, a także w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Ustawy oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną i rozporządzeniem Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, dalej zwane RODO.

Osoba zarejestrowana w Serwisie akceptuje niniejszy regulamin, zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych przez siebie informacji przez Serwis w celach statystycznych i marketingowych zgodnie z Ustawą oraz ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


Zbieranie danych

W celu udoskonalania portalu i rozwoju na potrzeby Użytkowników, Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
- poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
- poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. "ciasteczek"),
- poprzez gromadzenie logów serwera www przez Operatora Hostingowego.


Udostępnianie danych

Dane podlegają udostępnieniu uprawnionym do tego podmiotom zewnętrznym wyłącznie za zgodą Administratora lub osób których te dane dotyczą, jeśli zachodzi podejrzenie przestępstwa. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby lub Administratora. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania. Administrator nie przekazuje Danych Osobowych innym podmiotom. Dane Osobowe nie mogą obejmować "danych wrażliwych" w rozumieniu art. 27 ust. 1 Ustawy.

Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie przez Administratora swoich Danych Osobowych, usunięcia w części lub całości udostępnionych danych, co może wiązać się z poważnym ograniczeniem lub uniemożliwieniem korzystania z całości lub części Serwisu. Szczegółowe regulacje w tym zakresie opisuje punkt "Informacje praktyczne związane z systemem logowania".

Podczas przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników stosowane są zgodnie z wymaganiami ustawy i rozporządzeniem środki techniczne i organizacyjne, które mają na celu zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.


Informacja o plikach cookies

Serwis korzysta z plików cookies. Tzw. "ciasteczka" stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Hostingowy.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
- utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
- określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W ramach Serwisu stosowane są dwa główne rodzaje plików cookies: tzw. sesyjne oraz stałe. Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie w dziale ustawienia - sekcja prywatność. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Serwisem partnerów oraz przez zewnętrzne programy instalowane w postaci tzw. wtyczek np. społecznościowego serwisu Facebook.com lub innych.

Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/


Informacje praktyczne związane z systemem logowania

Użytkownik zobowiązany jest do ochrony swoich haseł dostępu do Serwisu przed dostępem do tego osób niepowołanych. Serwis nie udostępnia ani nie gromadzi hasła w niezakodowanej formie. W przypadku zagubienia hasła Serwis może przesłać nowe hasło wyłącznie na adres e-mail podany podczas rejestracji użytkownika Serwisu.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do stron portalu wynikający z przyczyn niezależnych od portalu, błędy lub niekompletność przesyłania informacji przez użytkowników portalu, błędy i awarie powstałe w wyniku przerw w funkcjonowania portalu.

Serwis udostępnia możliwość dodawania komentarzy, zdjęć i innych informacji multimedialnych internautom, w szczególności osobom zarejestrowanym w Serwisie. Rejestracja użytkowników w Serwisie jest bezpłatna i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych. Korzystanie z Serwisu i podawanie jakichkolwiek danych jest dobrowolne.

Użytkownicy Serwisu mogą korzystać z Serwisu oraz z utworów i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, własności intelektualnej oraz Ustawy o ochronie baz danych.

Użytkownik może w dowolnym momencie edytować swoje dane za pomocą dostępnych narzędzi Serwisu (sekcja profil), może też bezpośrednio zwrócić się do Administratora, przesyłając wiadomość e-mail pod adres portal@ino-online.pl aby dokonać zmian, dodania, usunięcia informacji o sobie, w tym także do cofnięcia zgody i "bycia zapomnianym". Wiadomość musi pochodzić z adresu e-mail podanego podczas rejestracji w Serwisie, w innym wypadku Administrator będzie próbował dokonać uwiarygodnienia Użytkownika na inne dostępne i możliwe sposoby. Administrator ma prawo odmówić usunięcia Danych Osobowych w wypadku, gdy Użytkownik naruszył zasady regulaminu portalu lub przepisy prawa, a zachowanie jego danych jest niezbędne do wyjaśnienia sprawy.


Postanowienia końcowe

Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani na stronie Serwisu. Wszelkie pytania, wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności Użytkownicy mogą wysłać na adres: portal@ino-online.pl.zrozumiałem i akceptuję

Nowy budynek, a już są problemy

fot. archiwum Jacka Olecha
 INOWROCŁAW | 9  października 2017, 10:12
Będzie kontrola z udziałem administratora i wykonawcy budynku socjalnego przy ul. Wojska Polskiego 46C, wykonany też zostanie drenaż. Do niektórych mieszkań po każdej większej ulewie wlewa się tam woda, a zdaniem radnego Jacka Olecha budynek jest po prostu za nisko osadzony.

Nowy budynek socjalny przy ul. Wojska Polskiego 46C został oddany do użytku w lipcu. Już w sierniu, kiedy Inowrocławia nie ominęły nawałnice, w mieszkaniach pojawiła się woda, nawet na wysokość kilkudziesięciu centymetrów. Mieszkańcy mieli problem z dostaniem się do mieszkań na piętro.

- Panie prezydencie nie trzeba być jednak rzeczoznawcą budowlanym żeby uznać jako przyczynę zalania powierzchni mieszkalnej i wskazać na brak odpowiednio wyższego poziomu mieszkania w stosunku do poziomu utwardzonego gruntu w bezpośrednim sąsiedztwie tego budynku oraz nieodpowiednie zabezpieczenie odprowadzające wody opadowe - czytamy w interpelacji Jacka Olecha z 30 września. Radny poprosił włodarza o wyjaśnienie tej sytuacji.

Byliśmy tam w minionym tygodniu, na ścianach wciąż widać ślady wilgoci, lokatorzy skarżą się też na problemy z drzwiami i inne usterki. W środku czuć nieprzyjemny, duszący zapach. - Musimy siedzieć przy otwartych oknach, zamykamy je tylko gdy wychodzimy z domu - słyszymy od mieszkańców. Niepełnosprawna osoba z sąsiedniego bloku, poruszająca się na wózku zwraca uwagę na inny problem. Drogę oraz chodniki zaprojektowano w taki sposób, że chcąc dotrzeć do sklepu po drugiej stronie ul. Wojska Polskiego musi ona nadrabiać kilkaset metrów. - To jest niebywałe, mieszkają tu niepełnosprawni, a jest tak mało zjazdów, utrudniono tym ludziom życie - komentuje Olech.Wydział inwestycji Urzędu Miasta poinformował nas, że otrzymał od administratora tego budynku zgłoszenie o pojawiających się śladach wilgoci w części mieszkań.

- Informacje o usterkach z prośbą o ich pilne usunięcie są na bieżąco przekazywane w formie pisemnej do wykonawcy budynku. W sierpniu, w wyniku nawałnic i ponadnormatywnych opadów deszczu, częściowemu podtopieniu uległy dwa mieszkania nr 1 i nr 2 (woda do mieszkań wdarła się przez drzwi). W celu zminimalizowania w przyszłości skutków nieprzewidzianych i gwałtownych zjawisk atmosferycznych podjęto decyzję o wykonaniu drenażu od strony wschodniej i północnej wspomnianego budynku. Prace zostaną wykonane do 30 października 2017 r. Ponadto budynek jest kontrolowany na bieżąco a sygnały, które docierają od mieszkańców do administratora budynku, są sprawdzane i czynności te nie wynikają z interpelacji radnego, a z naszego poczucia obowiązku - informuje Karol Mleczko, inspektor w wydziale inwestycji UM. Informuje on jednocześnie, że w najbliższym ma zostać przeprowadzony przegląd wspomnianego budynku przy udziale administratora i wykonawcy budynku.

Radny poinformował nas, że w piątek wraz z posłem Pawłem Skuteckim złożył zawiadomienie w tej sprawie do prokuratury i sanepidu. Krytycznie ocenił działania prezydenta i jego urzędników w tej sprawie. - Kto zapłaci za te rzeczy, które zostały nieprawidłowo wykonane lub nie zostały wykonane wcześniej? - pyta. Do tematu będziemy wracać. [MP]

Wasze komentarze:

Maras0310

Inowrocław
[1474]
2017-10-12 12:22:00 | zgłoś do moderacji

"jebakapociagowy", stań przed pokrzywdzonymi w nawałnicach twarzą w twarz i powiedz im to wprost. Ciebie na taki gest nie stać, bo jesteś taki mądry wyłącznie anonimowo.

Vegeta

Inowrocław
[248]
2017-10-11 16:15:26 | zgłoś do moderacji

Podobno ta firma która to budowała upada,, budowała też komisariat policji, pawilon na skrzyżowaniu Wojska Polskiego i Niepodległości, remontuje ulicę Krzymińskiego,, Jak to ma się do gwarancji ? Znowu przekręt ?

szaki1980

Toruńskie
[159]
2017-10-10 23:48:32 | zgłoś do moderacji

Nina 0834 ty bura suko!!!

Błazen Wrony

Inowrocław
[172]
2017-10-10 19:46:51 | zgłoś do moderacji

No właśnie kmioty!
Do pięt Panu Jackowi nie dorastacie!
On by wam pokazał jak dobrze zrobić przetarg i poprowadzić inwestycję :)

Jacek Olech

Inowrocław
[147]
2017-10-10 19:16:57 | zgłoś do moderacji

Czytając wysiłki ratuszowych zawodowców od PR postanowiłem dodać im oleju do...... 1. Lewica.... Tak chcę zrobić dużo szumu bo bez tego prezydent nie potrafi rozważnie prowadzić inwestycji 2. Jakikońpociagowy no racja. Ciekawe jak Prezydent zabezpieczył tę inwestycję, jakie ma gwarancję bankowe itp żeby nie wydawać pieniędzy z naszych podatków na remonty nowego budynku. 3.endii - też racja. Człowiek pracuje po 14 godzin na duże podatki a potem taki Brejza tak nieudolnie prowadzi budowę i nasze pieniądze poszły w błoto. Generalnie z tymi hejtami się zgadzam.

Ronnie11

Inowrocław
[4056]
2017-10-10 14:45:42 | zgłoś do moderacji

jeśli to prawda, że ta firma budowała te mieszkania i ma wielkie długi, to budowa szła po taniości, budowa pewnie jak w serialu Alternatywy 4:-)

endiii

Inowrocław
[49]
2017-10-10 13:58:49 | zgłoś do moderacji

Dosyć mam tego socjalu!
Człowiek uczciwie pracuje od 6 do 14 a tu 500+ mieszkanie+ i życie+
Ile można na nich robić?!

jebakapociagowy

Inowrocław
[133]
2017-10-10 09:09:33 | zgłoś do moderacji

@Maras0310

Ubezpieczenie mieszkania od takiego zalania to jest 100 zł rocznie, wybacz ale nawet najbiedniejsze rodziny mogą sobie pozwolić na taki wydatek, żeby później nie latać i z naszych podatków nie starać się o pieniądze.

Lewicowiec50

Inowrocław
[134]
2017-10-10 08:29:00 | zgłoś do moderacji

Tak na prezydenta narzekacie a gdy staraliście się o mieszkania to wszyscy mili. Ciekawe czy pan Olech pomoże Wam czy znów chce zrobić trochę szumu koło siebie.

Nina0834

Na emigracji
[793]
2017-10-09 23:44:32 | zgłoś do moderacji

Szaki1980@ spasly szczylu z antify i bardzo dobrze , ze takie sprawy są naglasniane. Jak widać interwencja mieszkańców nie przyniosła skutku ponieważ urzędasy oplacani z naszych podatków mają rozpasane dupy i mają gdzies mieszkańców. Bardzo dobrze że Olech poruszył ten problem i mało mnie obchodzi z jakich pobudek.To są ludzie a nie bydło i mimo , iż mieszkania dostali za darmo to należy im dochować jakiejś godności.

karambaz

Inowrocław
[70]
2017-10-09 22:37:25 | zgłoś do moderacji

Mojego sąsiada deszcze zalewają już 20 lat prezydent nie widzi w tym nic nadzwyczajnego olał go totalnie!!! Mówimy 0 60m ul. Kownackiej takiego mamy PREZYDENTA!!!!

inoja

Inowrocław
[144]
2017-10-09 22:32:31 | zgłoś do moderacji

Za darmo dostali to grzecznie mieszkać a nie chlać.

szaki1980

Toruńskie
[159]
2017-10-09 22:09:02 | zgłoś do moderacji

...no przecież ONI zrobiliby wszystkim DOBRZE...

szaki1980

Toruńskie
[159]
2017-10-09 22:07:54 | zgłoś do moderacji

Byłbym zapomniał. Nie ma nic bardziej śmiesznego niż to, kiedy "politycy" w imię dobra społeczności lokalnej, i nie tylko, "składają zawiadomienie..." na "polityków frakcji naprzeciwległej, że tak się wyrażę.

szaki1980

Toruńskie
[159]
2017-10-09 22:01:01 | zgłoś do moderacji

Gdyby w Inowrocławiu rządził PISS tego problemu by nie było. Wina Tuska!!!

Maras0310

Inowrocław
[1474]
2017-10-09 20:39:52 | zgłoś do moderacji

Znam rodzinę, która zgłosiła zalanie parteru ich domu na skutek nawałnic (woda lała się do domu pod drzwiami wejściowymi i wybijała do wewnątrz z kanalizacji i deszczówki) i poprosiła MOPS o pomoc finansową w usuwaniu skutków ulewy ponieważ straty finansowe są duże, a pomoc społeczna (na ul. Dworcowej) wydała decyzję odmowną stwierdzając w jej uzasadnieniu, że te ulewy w sierpniu to nie było żadne zdarzenie losowe, żadna klęska żywiołowa i, jak wynika z ich wywiadu, w Inowrocławiu coś takiego nie miało miejsca (!!!), bo rzekomo tylko jedna rodzina zgłosiła tego rodzaju szkody. Natomiast Pan Mleczko z UM twierdzi, że w Inowrocławiu "...W sierpniu, w wyniku nawałnic i ponadnormatywnych opadów deszczu, częściowemu podtopieniu uległy...". Zatem jaki wywiad przeprowadzili urzędnicy MOPS ? Zresztą wystarczyło przejrzeć ino-online żeby się przekonać, że w Inowrocławiu nawałnice rzeczywiście przeszły i mogły wyrządzić szkody. Wydaje się jednak, że te czynności przekraczały możliwości intelektualne decydentów w tej sprawie. To typowe dla urzędników robienie z ludzi głupich w zależności od urzędniczego widzi mi się. Dziadostwo i nic więcej. Najgorsze jest to, że tacy niekompetentni ludzie co miesiąc biorą spore wynagrodzenie z naszych podatków.

Shape

Rąbin
[5843]
2017-10-09 13:06:40 | zgłoś do moderacji

Dlaczego redakcja nie informuje kto był wykonawcą tego budynku? W tymże artykule jest podana nazwa firmy http://ino.online/n.php?wiadomosc=22060&nr=1

Jest to były ulubieniec włodarza, który teraz ma poważne kłopoty. http://tnij.at/191976

Lewicowiec50

Inowrocław
[134]
2017-10-09 11:51:08 | zgłoś do moderacji

I znów Olech donosi ...

backwithavengeance

Toruńskie
[1931]
2017-10-09 11:29:44 | zgłoś do moderacji

wykonawca w ramach gwarancji powinien obniżyć poziom terenu wokół budynku i zrobić tam basen, jak w ameryce (tam przy każdym socjalnym w filmach są takie, ale gorsze, bo nie mają w nich wody).

moniczka12

Inowrocław
[901]
2017-10-09 10:53:41 | zgłoś do moderacji

tak właśnie nasze pieniądze idą w błoto dosłownie w błoto

Czestmir

Inne miasto
[544]
2017-10-09 10:51:40 | zgłoś do moderacji

innowrocław...

lump

Inowrocław
[62]
2017-10-09 10:34:05 | zgłoś do moderacji

Po obejrzeniu pierwszego zdjęcia miałem wrażenie że to nowo powstałe pole ryżowe w Inowrocławiu jednym słowem miasto rozwija się prężnie i nabiera mocnego pędu gospodarczego.
Uwaga: 
zaloguj się lub jeśli nie masz konta zarejestruj się aby dodać komentarz.
Jeśli w materiale użyto Twojego wizerunku, a ty nie wyrażasz na to zgody zgłoś to nam.
Portal internetowy Ino.online nie ponosi odpowiedzialności za treść prezentowanych opinii. Użytkownik dokonujący wpisu na łamach portalu, może ponieść za jego treść odpowiedzialność cywilną bądź karną. Komentarze naruszające dobre obyczaje i niezwiązane z tematem mogą być usuwane bez ostrzeżenia.
© copyright 2000-2018 Ino-online Media