Witaj! W trosce o lepszą ochronę danych i dostosowanie do zmian w prawie ochrony danych zmieniliśmy regulamin oraz politykę prywatności.   zrozumiałem i akceptuję

Poniżej możesz zapoznać się ze szczegółami. Polityka prywatności:

Definicje

1. Serwis: oznacza portal internetowy udostępniony w domenie internetowej pod adresem ino.online i pokrewnych tj. i-o.pl, ino24.pl, inowroclawianka.pl,
2. Administrator: oznacza firmę Ino-online Media, ul. Szczęśliwa 1, 88-100 Inowrocław, NIP: 556-181-85-16,
3. Ustawa: oznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 203, poz. 1371 ze zm.),
4. Przez Adres IP rozumie się adres protokołu internetowego, stanowiącego informację mogącą identyfikować Użytkownika,
5. Dane Osobowe oznaczają dane osobowe w rozumieniu artykułu 6. Ustawy, udostępniane przez Użytkowników, gromadzone za pośrednictwem Serwisu i przetwarzane przez Administratora,
6. Użytkownik oznacza odwiedzającego i korzystajacego z Serwisu,
7. Serwisy Zewnętrzne: oznacza inne strony internetowe, które nie stanowią własności, ani nie są bezpośrednio powiązane z Serwisem,
8. Operatorem Hostingowym jest OVH Sp. z o.o., 54-402 Wrocław ul. Szkocka 5 lok. 1, REGON: 933029040 NIP: 899-25-20-556,
9. Polityka oznacza niniejszą Politykę Prywatności.


Informacje ogólne

Administrator oświadcza, że wszystkie dane zarejestrowanych Użytkowników są starannie zabezpieczone i przechowywane. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są zgodnie z udzielonymi przez niego zezwoleniem, a także w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Ustawy oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną i rozporządzeniem Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, dalej zwane RODO.

Osoba zarejestrowana w Serwisie akceptuje niniejszy regulamin, zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych przez siebie informacji przez Serwis w celach statystycznych i marketingowych zgodnie z Ustawą oraz ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


Zbieranie danych

W celu udoskonalania portalu i rozwoju na potrzeby Użytkowników, Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
- poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
- poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. "ciasteczek"),
- poprzez gromadzenie logów serwera www przez Operatora Hostingowego.


Udostępnianie danych

Dane podlegają udostępnieniu uprawnionym do tego podmiotom zewnętrznym wyłącznie za zgodą Administratora lub osób których te dane dotyczą, jeśli zachodzi podejrzenie przestępstwa. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby lub Administratora. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania. Administrator nie przekazuje Danych Osobowych innym podmiotom. Dane Osobowe nie mogą obejmować "danych wrażliwych" w rozumieniu art. 27 ust. 1 Ustawy.

Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie przez Administratora swoich Danych Osobowych, usunięcia w części lub całości udostępnionych danych, co może wiązać się z poważnym ograniczeniem lub uniemożliwieniem korzystania z całości lub części Serwisu. Szczegółowe regulacje w tym zakresie opisuje punkt "Informacje praktyczne związane z systemem logowania".

Podczas przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników stosowane są zgodnie z wymaganiami ustawy i rozporządzeniem środki techniczne i organizacyjne, które mają na celu zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.


Informacja o plikach cookies

Serwis korzysta z plików cookies. Tzw. "ciasteczka" stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Hostingowy.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
- utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
- określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W ramach Serwisu stosowane są dwa główne rodzaje plików cookies: tzw. sesyjne oraz stałe. Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie w dziale ustawienia - sekcja prywatność. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Serwisem partnerów oraz przez zewnętrzne programy instalowane w postaci tzw. wtyczek np. społecznościowego serwisu Facebook.com lub innych.

Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/


Informacje praktyczne związane z systemem logowania

Użytkownik zobowiązany jest do ochrony swoich haseł dostępu do Serwisu przed dostępem do tego osób niepowołanych. Serwis nie udostępnia ani nie gromadzi hasła w niezakodowanej formie. W przypadku zagubienia hasła Serwis może przesłać nowe hasło wyłącznie na adres e-mail podany podczas rejestracji użytkownika Serwisu.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do stron portalu wynikający z przyczyn niezależnych od portalu, błędy lub niekompletność przesyłania informacji przez użytkowników portalu, błędy i awarie powstałe w wyniku przerw w funkcjonowania portalu.

Serwis udostępnia możliwość dodawania komentarzy, zdjęć i innych informacji multimedialnych internautom, w szczególności osobom zarejestrowanym w Serwisie. Rejestracja użytkowników w Serwisie jest bezpłatna i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych. Korzystanie z Serwisu i podawanie jakichkolwiek danych jest dobrowolne.

Użytkownicy Serwisu mogą korzystać z Serwisu oraz z utworów i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, własności intelektualnej oraz Ustawy o ochronie baz danych.

Użytkownik może w dowolnym momencie edytować swoje dane za pomocą dostępnych narzędzi Serwisu (sekcja profil), może też bezpośrednio zwrócić się do Administratora, przesyłając wiadomość e-mail pod adres portal@ino-online.pl aby dokonać zmian, dodania, usunięcia informacji o sobie, w tym także do cofnięcia zgody i "bycia zapomnianym". Wiadomość musi pochodzić z adresu e-mail podanego podczas rejestracji w Serwisie, w innym wypadku Administrator będzie próbował dokonać uwiarygodnienia Użytkownika na inne dostępne i możliwe sposoby. Administrator ma prawo odmówić usunięcia Danych Osobowych w wypadku, gdy Użytkownik naruszył zasady regulaminu portalu lub przepisy prawa, a zachowanie jego danych jest niezbędne do wyjaśnienia sprawy.


Postanowienia końcowe

Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani na stronie Serwisu. Wszelkie pytania, wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności Użytkownicy mogą wysłać na adres: portal@ino-online.pl.zrozumiałem i akceptuję

Do urzędu osobiście czy online?

Przekierowanie do systemu ePUAP na urzędowej stronie miasta znajduje się pod hasłem "Elektroniczna skrzynka podawcza". fot. MJ
 INOWROCŁAW | 8  października 2017, 09:31
Mimo, iż już od sześciu lat mamy możliwość składania wniosków, czy wysyłania pism do urzędów przez internet, to nadal znacznie częściej robimy to w tradycyjny sposób.

r  e  k  l  a  m  a


Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej pozwala m.in. na złożenie wniosku o dowód osobisty, uzyskanie odpisu aktu małżeństwa, zgłoszenie darowizny, pobranie zaświadczenia o niekaralności, czy zarejestrowaniu się jako bezrobotny. Pełna lista dostępnych usług jest znacznie dłuższa i obejmuje różne urzędy, w tym samorządy, urzędy stanu cywilnego, urzędy skarbowe, czy NFZ.

Czy inowrocławianie chętnie korzystają z ePUAP? Jak dowiadujemy się w Ministerstwie Cyfryzacji, niekoniecznie. Spytaliśmy o liczbę mieszkańców powiatu, którzy mają konto na platformie.

- Na dzień 18 września 2017 r. takich osób jest 1896. Liczba ta może jednak nie wskazywać faktycznej ilości, ponieważ nie istnieje obowiązek wpisywania adresu zamieszkania/zameldowania w systemie - informuje wydział komunikacji Ministerstwa Cyfryzacji.

Gdyby przyjąć, że liczba 1896 to faktyczna liczba kont, łatwo obliczyć, że tylko 1 na 100 mieszkańców powiatu inowrocławskiego korzysta z administracji publicznej online.
Do 18 września 2017 roku do urzędów w naszym powiecie poprzez platformę ePUAP wpłynęły 16 193 pisma.

Z czego wynika stosunkowo mała popularność załatwiania urzędowych spraw przez internet? W grę wchodzić mogą przyzwyczajenia, wątpliwości co do bezpieczeństwa, czy zwykła niewiedza na temat możliwości platformy. Nie bez znaczenia były też częste problemy z funkcjonowaniem ePUAP na przestrzeni ostatnich lat. W 2015 roku wprowadzono ePUAP2. Druga wersja platformy jest bardziej przejrzysta i jak do tej pory, mniej awaryjna od poprzedniczki. Mimo to, platforma wciąż nie jest w pełni funkcjonalna. Po wybraniu danej jednostki nie możemy zawęzić katalogu spraw do tych, które dotyczą tylko jej. Jak się dowiadujemy, ta niedogodność docelowo ma zniknąć.

- Taki sposób wyświetlania wynika z faktu, że aktualnie nie ma jeszcze technicznej możliwości wyselekcjonowania usług danego urzędu. Zaznaczamy jednak, że cały czas pracujemy nad usprawnieniem systemu ePUAP - dowiadujemy się w ministerstwie cyfryzacji.

Warto pamiętać, że katalog spraw, które można załatwić online jest dostępny bez zakładania konta na platformie. Żeby jednak wysyłać i elektronicznie podpisywać dokumenty należy wcześniej potwierdzić swoją tożsamość, np. poprzez uzyskanie tzw. profilu zaufanego, który jest ważny przez trzy lata. Można to zrobić osobiście w jednym z punktów potwierdzających, a od niedawna również poprzez bankowość online bez wychodzenia z domu. Zarówno założenie profilu zaufanego, jak i korzystanie z platformy są bezpłatne. [MJ]Wasze komentarze:

miszcz500

piastowskie
[427]
2017-10-12 22:32:22 | zgłoś do moderacji

A czy online można pobrać opłatę za ksero ksera z ksera? Nie dożyjemy czasów sprawnej obsługi online :-(

BlackwaterX

RBN
[519]
2017-10-09 09:43:05 | zgłoś do moderacji

Dla urzędasów będzie to jak raj na ziemi: można wcinać pączki czy ciacha i pić kawkę w pracy do oporu nie oglądając petenta :D

Marek Browiński

Inowrocław
[3495]
 online 
2017-10-08 22:02:39 | zgłoś do moderacji

Wysłałem do UM w Inowrocławiu pismo przez ePUAP, otrzymałem potwierdzenie i nie doczekałem się odpowiedzi. Potem się tłumaczyli, że pismo nie doszło :)

Shape

Rąbin
[5843]
2017-10-08 21:48:52 | zgłoś do moderacji

Nie każdy posiada podpis elektroniczny, zaś gro obywateli nie wie nawet co to. Przyjęło się również, że wyłącznie własnoręcznie podpisany dokument jest ważny. Zazwyczaj, choć nie zawsze. No i na koniec niekompetencja wszelkich instytucji państwowych nie zachęca do tego rodzaju aktywności. Urzędnicy mają problem ze sprawną obsługą edytora tekstu, a co dopiero z odbieraniem i przetwarzaniem dokumentów elektronicznie. Wielokrotnie byliśmy także świadkami kompromitacji podczas prób wprowadzania tego typu systemów. http://tnij.at/191755

Co ciekawe, początki informatyzacji "państwówki" w Polsce sięgają połowy lat 80. (miesięcznik "Komputer"). Natomiast już w latach 60. działały u nas ośrodki obliczeniowe.
Uwaga: 
zaloguj się lub jeśli nie masz konta zarejestruj się aby dodać komentarz.
Jeśli w materiale użyto Twojego wizerunku, a ty nie wyrażasz na to zgody zgłoś to nam.
Portal internetowy Ino.online nie ponosi odpowiedzialności za treść prezentowanych opinii. Użytkownik dokonujący wpisu na łamach portalu, może ponieść za jego treść odpowiedzialność cywilną bądź karną. Komentarze naruszające dobre obyczaje i niezwiązane z tematem mogą być usuwane bez ostrzeżenia.
© copyright 2000-2018 Ino-online Media