Witaj! W trosce o lepszą ochronę danych i dostosowanie do zmian w prawie ochrony danych zmieniliśmy regulamin oraz politykę prywatności.   zrozumiałem i akceptuję

Poniżej możesz zapoznać się ze szczegółami. Polityka prywatności:

Definicje

1. Serwis: oznacza portal internetowy udostępniony w domenie internetowej pod adresem ino.online i pokrewnych tj. i-o.pl, ino24.pl, inowroclawianka.pl,
2. Administrator: oznacza firmę Ino-online Media, ul. Szczęśliwa 1, 88-100 Inowrocław, NIP: 556-181-85-16,
3. Ustawa: oznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 203, poz. 1371 ze zm.),
4. Przez Adres IP rozumie się adres protokołu internetowego, stanowiącego informację mogącą identyfikować Użytkownika,
5. Dane Osobowe oznaczają dane osobowe w rozumieniu artykułu 6. Ustawy, udostępniane przez Użytkowników, gromadzone za pośrednictwem Serwisu i przetwarzane przez Administratora,
6. Użytkownik oznacza odwiedzającego i korzystajacego z Serwisu,
7. Serwisy Zewnętrzne: oznacza inne strony internetowe, które nie stanowią własności, ani nie są bezpośrednio powiązane z Serwisem,
8. Operatorem Hostingowym jest OVH Sp. z o.o., 54-402 Wrocław ul. Szkocka 5 lok. 1, REGON: 933029040 NIP: 899-25-20-556,
9. Polityka oznacza niniejszą Politykę Prywatności.


Informacje ogólne

Administrator oświadcza, że wszystkie dane zarejestrowanych Użytkowników są starannie zabezpieczone i przechowywane. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są zgodnie z udzielonymi przez niego zezwoleniem, a także w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Ustawy oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną i rozporządzeniem Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, dalej zwane RODO.

Osoba zarejestrowana w Serwisie akceptuje niniejszy regulamin, zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych przez siebie informacji przez Serwis w celach statystycznych i marketingowych zgodnie z Ustawą oraz ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


Zbieranie danych

W celu udoskonalania portalu i rozwoju na potrzeby Użytkowników, Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
- poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
- poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. "ciasteczek"),
- poprzez gromadzenie logów serwera www przez Operatora Hostingowego.


Udostępnianie danych

Dane podlegają udostępnieniu uprawnionym do tego podmiotom zewnętrznym wyłącznie za zgodą Administratora lub osób których te dane dotyczą, jeśli zachodzi podejrzenie przestępstwa. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby lub Administratora. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania. Administrator nie przekazuje Danych Osobowych innym podmiotom. Dane Osobowe nie mogą obejmować "danych wrażliwych" w rozumieniu art. 27 ust. 1 Ustawy.

Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie przez Administratora swoich Danych Osobowych, usunięcia w części lub całości udostępnionych danych, co może wiązać się z poważnym ograniczeniem lub uniemożliwieniem korzystania z całości lub części Serwisu. Szczegółowe regulacje w tym zakresie opisuje punkt "Informacje praktyczne związane z systemem logowania".

Podczas przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników stosowane są zgodnie z wymaganiami ustawy i rozporządzeniem środki techniczne i organizacyjne, które mają na celu zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.


Informacja o plikach cookies

Serwis korzysta z plików cookies. Tzw. "ciasteczka" stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Hostingowy.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
- utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
- określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W ramach Serwisu stosowane są dwa główne rodzaje plików cookies: tzw. sesyjne oraz stałe. Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie w dziale ustawienia - sekcja prywatność. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Serwisem partnerów oraz przez zewnętrzne programy instalowane w postaci tzw. wtyczek np. społecznościowego serwisu Facebook.com lub innych.

Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/


Informacje praktyczne związane z systemem logowania

Użytkownik zobowiązany jest do ochrony swoich haseł dostępu do Serwisu przed dostępem do tego osób niepowołanych. Serwis nie udostępnia ani nie gromadzi hasła w niezakodowanej formie. W przypadku zagubienia hasła Serwis może przesłać nowe hasło wyłącznie na adres e-mail podany podczas rejestracji użytkownika Serwisu.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do stron portalu wynikający z przyczyn niezależnych od portalu, błędy lub niekompletność przesyłania informacji przez użytkowników portalu, błędy i awarie powstałe w wyniku przerw w funkcjonowania portalu.

Serwis udostępnia możliwość dodawania komentarzy, zdjęć i innych informacji multimedialnych internautom, w szczególności osobom zarejestrowanym w Serwisie. Rejestracja użytkowników w Serwisie jest bezpłatna i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych. Korzystanie z Serwisu i podawanie jakichkolwiek danych jest dobrowolne.

Użytkownicy Serwisu mogą korzystać z Serwisu oraz z utworów i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, własności intelektualnej oraz Ustawy o ochronie baz danych.

Użytkownik może w dowolnym momencie edytować swoje dane za pomocą dostępnych narzędzi Serwisu (sekcja profil), może też bezpośrednio zwrócić się do Administratora, przesyłając wiadomość e-mail pod adres portal@ino-online.pl aby dokonać zmian, dodania, usunięcia informacji o sobie, w tym także do cofnięcia zgody i "bycia zapomnianym". Wiadomość musi pochodzić z adresu e-mail podanego podczas rejestracji w Serwisie, w innym wypadku Administrator będzie próbował dokonać uwiarygodnienia Użytkownika na inne dostępne i możliwe sposoby. Administrator ma prawo odmówić usunięcia Danych Osobowych w wypadku, gdy Użytkownik naruszył zasady regulaminu portalu lub przepisy prawa, a zachowanie jego danych jest niezbędne do wyjaśnienia sprawy.


Postanowienia końcowe

Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani na stronie Serwisu. Wszelkie pytania, wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności Użytkownicy mogą wysłać na adres: portal@ino-online.pl.zrozumiałem i akceptuję

Mamy problem. Kopernik wstrzymał kopułę

Zdjęcie z dnia otwarcia astrobazy. Dziś z otwarciem kopuły są problemy. fot. MJ
 TYLKO U NAS | 5  października 2017, 14:00
Problem z otwieraniem kopuły w mini obserwatorium przy I LO występuje już od co najmniej kilkunastu miesięcy. W Urzędzie Marszałkowskim, który nadzoruje projekt usłyszeliśmy, że nic im o tym nie wiadomo. Co innego wynika z protokołu posiedzenia Komisji Edukacji i Nauki z września 2016 roku.

W czym tkwi problem?

Tematem funkcjonowania inowrocławskiej Astrobazy Kopernik zainteresowaliśmy się po tym, jak na początku sierpnia otrzymaliśmy informację prasową z Urzędu Marszałkowskiego na temat programu "Astrobaza na wakacje". Przesłany harmonogram nocnych obserwacji dotyczył kilku innych mini obserwatoriów z terenu województwa. Zabrakło w nim jednak obserwatorium w Inowrocławiu. Zapytaliśmy więc Rafała Łaszkiewicza, dyrektora I LO, czy astrobaza funkcjonuje prawidłowo.

Z jego odpowiedzi wynikało, że od dłuższego czasu występuje problem z otwarciem kopuły, która skrywa główny teleskop. Urządzenie nadal jest na gwarancji, dlatego szkoła nie może wykonać naprawy we własnym zakresie. Problem miał być następstwem błędów na etapie projektowania astrobazy i dotyczyć także innych tego typu obiektów na terenie województwa.
Problem kopuł w astrobazach województwa kujawsko-pomorskiego poruszano również na łamach dwumiesięcznika "Urania - Postępy Astronomii" w 2012 roku.

- Problem z kopułą dotyczy większości astrobaz. Ich kopuły są awaryjne z tego względu, że projekt kopuły uniwersalnej stanowił pół sferę, ale w momencie budowy okazało się, że kopuły są otwierane na zewnątrz, a to kolidowało z osobami stojącymi na tarasie obserwacyjnym. Wówczas awaryjnie zbudowano kopuły wyżej, które są wielkości 3/4 sfery i są wyższe - tłumaczy prof. dr hab. Maciej Mikołajewski z Katedry Astronomii i Astrofizyki UMK w Toruniu.

Dlaczego kopuła nadal nie została naprawiona?


Na terenie naszego województwa powstało w sumie czternaście astrobaz. Tę w Inowrocławiu otwarto w 2012 roku. Do Gniewkowa w 2011 roku z tej okazji przyjechał nawet premier Donald Tusk. Dzień później tamtejszą astrobazę zamknięto. Tam problemem były z kolei schody.

Obiekt w Inowrocławiu po otwarciu funkcjonował prawidłowo. Do czasu, kiedy pojawił się wspomniany problem z otwieraniem kopuły. W sierpniu zapytaliśmy dyrektora I LO, czy o usterce wie Urząd Marszałkowski. Rafał Łaszkiewicz potwierdził, że problem zgłaszano już we wrześniu ubiegłego roku podczas wyjazdowego posiedzenia Komisji Edukacji i Nauki Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

O to, jak długo problem jest znany, kiedy zostanie wyeliminowany i czy dotyczy także innych astrobaz w regionie w sierpniu spytaliśmy w Urzędzie Marszałkowskim. Tam, ku naszemu zdziwieniu odpowiedziano nam, że o problemie nic im nie wiadomo. Jednocześnie pytanie o inne tego typu obiekty w województwie pozostało bez odpowiedzi.

- Niestety do Urzędu Marszałkowskiego nie wpłynęło żadne zawiadomienie o problemach technicznych, w astrobazie w Inowrocławiu. W związku z pytaniem prasowym informacja została przekazana do opiekuna technicznego, inspektora nadzoru prac remontowych astrobaz - mówił Jerzy Kurowski, zastępca dyrektora departamentu organizacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim. Jednocześnie zapewniono nas, że dziś (10 sierpnia) inspektor dokona oględzin astrobazy i w przypadku potwierdzenia powiadomi wykonawcę o problemie. Niedługo później otrzymaliśmy wiadomość o tym, że problem jednak jest.

- Informuję, że po oględzinach astrobazy w Inowrocławiu stwierdzono awarię sterownika głównego umożliwiającego otwarcie kopuły. Został zamówiony nowy sterownik. Wymiana rozpocznie się, kiedy dotrze nowa część - usłyszeliśmy 17 sierpnia. Problem nie został wyeliminowany do dzisiaj.

Na komisji mówiono o tym już rok temu


Postanowiliśmy prześledzić protokół z posiedzenia Komisji Edukacji i Nauki, które miało miejsce 19 września 2016 roku właśnie w I LO. Oprócz przedstawicieli szkoły, władz powiatu inowrocławskiego i członków komisji, wziął w nim udział także Czesław Ficner, wicedyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego. Podczas posiedzenia problem z funkcjonowaniem astrobazy był poruszony wiele razy.

Dyrektor I LO Rafał Łaszkiewicz wskazywał, że jest to błąd techniczny na etapie projektu. Problem stanowi zlokalizowanie obserwatoriów centrach miast, gdzie jest emitowane sztuczne światło i drgania wywoływane przez ruch samochodowy. Z kolei Eugeniusz Mikołajczak koordynator inowrocławskiej astrobazy przywołał przykład obserwatorium w Kruszwicy, gdzie ten sam problem wyeliminowano przez wyważenie zębatek, co kosztowało 2,5 tys. złotych. Swoją opinię przedstawił również cytowany wcześniej prof. dr hab. Maciej Mikołajewski z UMK.

Przewodnicząca komisji Elżbieta Piniewska poprosiła Czesława Ficnera o przygotowanie stanowiska w tej sprawie. - Niepojęte jest to, iż przy dużym nakładzie finansowym, ludzkim, zdarza się odmówić jakiejś grupie osób, która chciałaby skorzystać z astrobazy - dodała radna wojewódzka.

Kopuła nie działa, ale astrobazę można odwiedzać


Mimo, iż główny teleskop z uwagi na brak możliwości otwarcia kopuły pozostaje bezużyteczny nie oznacza to, że obiekt stoi zamknięty. Astrobaza dysponuje innymi, mniejszymi i przenośnymi urządzeniami do obserwacji przestworzy. Te są w ciągłym użyciu. Więcej informacji można znaleźć na astrobaza-inowroclaw.cba.pl.

Jak poinformował nas przedwczoraj dyrektor I LO, według ostatnich informacji Urząd Marszałkowski zadeklarował zapewnienie środków finansowych na naprawę mechanizmu. [MJ, fot. www.astrobaza-inowroclaw.cba.pl/]Wasze komentarze:

Ronnie11

Inowrocław
[4056]
2017-10-06 11:10:53 | zgłoś do moderacji

Dotacje unijne to jak kredyt, Polska dostała miliony i teraz je będzie spłacać z nadwyżką.

Wiewiór

Inowrocław
[487]
2017-10-06 06:14:04 | zgłoś do moderacji

No i gdzie była radna wojewódzka Elżbieta Piniewska??? Dlaczego nie dopilnowała sprawy i pozwoliła, by problem tak długo trwał, choć opcja polityczna, z której się wywodzi, rządzi w województwie? Czy złożyła choćby jedną interpelację w tej sprawie? Teraz się zainteresowała? A co robiła wcześniej? Co zrobiła w sprawie od 19 września 2016 roku? Może pokaże nam czarno na białym co przez ten czas zrobiła w tej sprawie?

siostra trufla

Inowrocław
[768]
2017-10-06 00:29:29 | zgłoś do moderacji

Cała masa takich przykładów. Tylko, że to wg unijnych wytycznych realizowane przy udziale lokalnych władców i ich otoczenia. Nasz Prezydent nie dorósł do tej roli, stąd tyle nietrafionych decyzji. Ale takie decyzje są autorstwa pana Brejzy a nie narodu.

Shape

Rąbin
[5843]
2017-10-06 00:12:08 | zgłoś do moderacji

siostra trufla: No sam właśnie widzisz. A łącznik donikąd? A betonowe sztuczne stawy w Solankach? A oświetlanie pustych przestrzeni? To też wszystko z dotacji. Także takich przykładów można mnożyć.

Ronnie11

Inowrocław
[4056]
2017-10-05 23:53:48 | zgłoś do moderacji

chińszczyznę wybudowali poszły wałkowe kontrakty, no i są awaryjne:-)made in Wietnam ha ha, śmieszne to jest

siostra trufla

Inowrocław
[768]
2017-10-05 23:38:05 | zgłoś do moderacji

Shape jakie traumy Cię ukształtowały? Dlaczego co polskie tak źle się Tobie kojarzy? Takiś zakompleksiony?

Wcale nie miało być pięknie, miało być głupio. Unijni urzędnicy nonsens narzucili a beneficjenci rządów PO zwietrzyli interes. Teraz nie naprawiają bo mało komu to służy, sprawne czy zepsute praktycznie bez większego znaczenia.
Szkoda tylko utraconej szansy, wygrał interes cwaniaków tych z kraju i z Brukseli. Tak "zainwestowane" fundusze ani na milimetr nie poprawiły naszej sytuacji.
To tak jak z krzywizną bananów jest po europejsku.

Shape

Rąbin
[5843]
2017-10-05 22:52:43 | zgłoś do moderacji

"Dlaczego kopuła nadal nie została naprawiona?"
Bo się nie zepsuła? Na głupio postawione pytania udziela się głupich odpowiedzi. Sprawa została spartolona już na etapie projektowania, co jest rzeczą wręcz niebywałą. Miało być pięknie, a wyszło po polsku.

sub0

Inowrocław
[609]
2017-10-05 19:43:44 | zgłoś do moderacji

a gdzie się podział nasz niedoszły prymas, jeszcze nie doniósł do wojewody?

bienvenue30

Inowrocław
[62]
2017-10-05 16:44:06 | zgłoś do moderacji

Po tej wiadomości świat już nie będzie nigdy taki sam!

BlackwaterX

RBN
[519]
2017-10-05 15:59:15 | zgłoś do moderacji

@siostra trufla: I jeszcze lotnisko w każdej gminie. Takie jak w Radomiu.

Sól

Inowrocław
[189]
2017-10-05 15:20:40 | zgłoś do moderacji

Aż dziw bierze, że ue nie sprawdza na co wydaje hajs i nie żąda zwrotów za te wszystkie buble.

siostra trufla

Inowrocław
[768]
2017-10-05 14:31:56 | zgłoś do moderacji

W każdej gminie obserwatorium a w powiecie przyspieszacz hadronów i skocznia narciarska!
A co nie można? Że niby przesada?
Tak właśnie fundusze europejskie w w dużej mierze zostały wykorzystane. Nie na rozwój a na wydumane potrzeby, na wyrost. Korzyć dla nas znikoma, śmietankę spijają ci co finansowali, oni za sprzęt sobie zapłacili a mówili,że nam dali.

qirry

Inowrocław
[285]
2017-10-05 14:10:09 | zgłoś do moderacji

i gdzie ci wszyscy pseudo społecznicy, tak chcący pomagać własnemu miastu?
Uwaga: 
zaloguj się lub jeśli nie masz konta zarejestruj się aby dodać komentarz.
Jeśli w materiale użyto Twojego wizerunku, a ty nie wyrażasz na to zgody zgłoś to nam.
Portal internetowy Ino.online nie ponosi odpowiedzialności za treść prezentowanych opinii. Użytkownik dokonujący wpisu na łamach portalu, może ponieść za jego treść odpowiedzialność cywilną bądź karną. Komentarze naruszające dobre obyczaje i niezwiązane z tematem mogą być usuwane bez ostrzeżenia.
© copyright 2000-2018 Ino-online Media