Witaj! W trosce o lepszą ochronę danych i dostosowanie do zmian w prawie ochrony danych zmieniliśmy regulamin oraz politykę prywatności.   zrozumiałem i akceptuję

Poniżej możesz zapoznać się ze szczegółami. Polityka prywatności:

Definicje

1. Serwis: oznacza portal internetowy udostępniony w domenie internetowej pod adresem ino.online i pokrewnych tj. i-o.pl, ino24.pl, inowroclawianka.pl,
2. Administrator: oznacza firmę Ino-online Media, ul. Szczęśliwa 1, 88-100 Inowrocław, NIP: 556-181-85-16,
3. Ustawa: oznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 203, poz. 1371 ze zm.),
4. Przez Adres IP rozumie się adres protokołu internetowego, stanowiącego informację mogącą identyfikować Użytkownika,
5. Dane Osobowe oznaczają dane osobowe w rozumieniu artykułu 6. Ustawy, udostępniane przez Użytkowników, gromadzone za pośrednictwem Serwisu i przetwarzane przez Administratora,
6. Użytkownik oznacza odwiedzającego i korzystajacego z Serwisu,
7. Serwisy Zewnętrzne: oznacza inne strony internetowe, które nie stanowią własności, ani nie są bezpośrednio powiązane z Serwisem,
8. Operatorem Hostingowym jest OVH Sp. z o.o., 54-402 Wrocław ul. Szkocka 5 lok. 1, REGON: 933029040 NIP: 899-25-20-556,
9. Polityka oznacza niniejszą Politykę Prywatności.


Informacje ogólne

Administrator oświadcza, że wszystkie dane zarejestrowanych Użytkowników są starannie zabezpieczone i przechowywane. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są zgodnie z udzielonymi przez niego zezwoleniem, a także w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Ustawy oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną i rozporządzeniem Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, dalej zwane RODO.

Osoba zarejestrowana w Serwisie akceptuje niniejszy regulamin, zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych przez siebie informacji przez Serwis w celach statystycznych i marketingowych zgodnie z Ustawą oraz ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


Zbieranie danych

W celu udoskonalania portalu i rozwoju na potrzeby Użytkowników, Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
- poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
- poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. "ciasteczek"),
- poprzez gromadzenie logów serwera www przez Operatora Hostingowego.


Udostępnianie danych

Dane podlegają udostępnieniu uprawnionym do tego podmiotom zewnętrznym wyłącznie za zgodą Administratora lub osób których te dane dotyczą, jeśli zachodzi podejrzenie przestępstwa. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby lub Administratora. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania. Administrator nie przekazuje Danych Osobowych innym podmiotom. Dane Osobowe nie mogą obejmować "danych wrażliwych" w rozumieniu art. 27 ust. 1 Ustawy.

Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie przez Administratora swoich Danych Osobowych, usunięcia w części lub całości udostępnionych danych, co może wiązać się z poważnym ograniczeniem lub uniemożliwieniem korzystania z całości lub części Serwisu. Szczegółowe regulacje w tym zakresie opisuje punkt "Informacje praktyczne związane z systemem logowania".

Podczas przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników stosowane są zgodnie z wymaganiami ustawy i rozporządzeniem środki techniczne i organizacyjne, które mają na celu zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.


Informacja o plikach cookies

Serwis korzysta z plików cookies. Tzw. "ciasteczka" stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Hostingowy.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
- utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
- określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W ramach Serwisu stosowane są dwa główne rodzaje plików cookies: tzw. sesyjne oraz stałe. Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie w dziale ustawienia - sekcja prywatność. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Serwisem partnerów oraz przez zewnętrzne programy instalowane w postaci tzw. wtyczek np. społecznościowego serwisu Facebook.com lub innych.

Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/


Informacje praktyczne związane z systemem logowania

Użytkownik zobowiązany jest do ochrony swoich haseł dostępu do Serwisu przed dostępem do tego osób niepowołanych. Serwis nie udostępnia ani nie gromadzi hasła w niezakodowanej formie. W przypadku zagubienia hasła Serwis może przesłać nowe hasło wyłącznie na adres e-mail podany podczas rejestracji użytkownika Serwisu.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do stron portalu wynikający z przyczyn niezależnych od portalu, błędy lub niekompletność przesyłania informacji przez użytkowników portalu, błędy i awarie powstałe w wyniku przerw w funkcjonowania portalu.

Serwis udostępnia możliwość dodawania komentarzy, zdjęć i innych informacji multimedialnych internautom, w szczególności osobom zarejestrowanym w Serwisie. Rejestracja użytkowników w Serwisie jest bezpłatna i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych. Korzystanie z Serwisu i podawanie jakichkolwiek danych jest dobrowolne.

Użytkownicy Serwisu mogą korzystać z Serwisu oraz z utworów i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, własności intelektualnej oraz Ustawy o ochronie baz danych.

Użytkownik może w dowolnym momencie edytować swoje dane za pomocą dostępnych narzędzi Serwisu (sekcja profil), może też bezpośrednio zwrócić się do Administratora, przesyłając wiadomość e-mail pod adres portal@ino-online.pl aby dokonać zmian, dodania, usunięcia informacji o sobie, w tym także do cofnięcia zgody i "bycia zapomnianym". Wiadomość musi pochodzić z adresu e-mail podanego podczas rejestracji w Serwisie, w innym wypadku Administrator będzie próbował dokonać uwiarygodnienia Użytkownika na inne dostępne i możliwe sposoby. Administrator ma prawo odmówić usunięcia Danych Osobowych w wypadku, gdy Użytkownik naruszył zasady regulaminu portalu lub przepisy prawa, a zachowanie jego danych jest niezbędne do wyjaśnienia sprawy.


Postanowienia końcowe

Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani na stronie Serwisu. Wszelkie pytania, wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności Użytkownicy mogą wysłać na adres: portal@ino-online.pl.zrozumiałem i akceptuję

Tydzień po strzelaninie. Kim był poszukiwany?

fot. archiwum ino.online
 INOWROCŁAW | 3  października 2017, 12:41
Usiłowanie zabójstwa dwóch osób przy użyciu broni palnej to tylko jeden z zarzutów, które usłyszał 40-letni Jakub K. To on 26 września postrzelił dwóch policjantów CBŚP w Inowrocławiu.

Mężczyzna był poszukiwany dwoma listami gończymi przez Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie do spraw dotyczących usiłowania zabójstwa oraz nielegalnego udziału w obrocie narkotykami. Jakub K. był także poszukiwany listem gończym przez Sąd Okręgowy w Warszawie do sprawy dotyczącej działalności zorganizowanej grupy przestępczej i handlu narkotykami oraz przez Sąd Okręgowy w Warszawie Europejskim Nakazem Aresztowania do odbycia kary pozbawienia wolności.

W czerwcu 2015 roku mężczyzna uczestniczył w porwaniu gdańskiego adwokata.

- Sprawcy byli ubrani w odzież podobną do umundurowania funkcjonariuszy policji. Poruszali się samochodem przypominającym pojazd służbowy, który był wyposażony w wyświetlacz sygnalizacyjny z napisem „Policja" oraz światła błyskowe. Pod pozorem kontroli drogowej, posługując się bronią palną, zatrzymali samochód kierowany przez gdańskiego adwokata. Następnie, używając młota, wybili szybę w drzwiach kierowcy, po czym zakuli pokrzywdzonego w kajdanki i uprowadzili go. Za uwolnienie zażądali 1 milion złotych. Po kilkunastu godzinach adwokat został uwolniony po zapewnieniu, że zapłaci im 1 milion złotych okupu - informuje dział prasowy Prokuratury Krajowej.

Dotychczas w tej sprawie zarzuty usłyszało dwanaście osób. Dziewięć jest tymczasowo aresztowanych.

Policjanci CBŚP zamierzali zatrzymać Jakuba K. w jednym z mieszkań na osiedlu Toruńskim. Mężczyzna najprawdopodobniej zorientował się, że funkcjonariusze szykują zasadzkę i opuścił lokal. Wtedy przy ul. Skłodowskiej-Curie doszło do wymiany ognia. Poszukiwany ranił dwóch policjantów, w tym jednego w twarz, a sam został postrzelony w nogi. Cała trójka została przewieziona do inowrocławskiego szpitala.

- W chwili zatrzymania Jakub K. posiadał dokumenty na fałszywe nazwisko, fałszywą odznakę policyjną i dwa pistolety wraz z amunicją. Ponadto podejrzany dysponował pojazdem stylizowanym na radiowóz policyjny, w którym przechowywał m.in. karabinek automatyczny wraz z amunicją, paralizator, maczetę i kilka sztuk różnych samochodowych tablic rejestracyjnych - informuje Prokuratura Krajowa.

Podejrzanemu grozi kara dożywotniego więzienia. Wśród zarzutów, które usłyszał są rozbój z użyciem broni palnej i zabór mienia w kwocie 670 tysięcy złotych i 4 tysięcy euro, pozbawienie wolności gdańskiego adwokata, wymuszenie okupu w wysokości 1 miliona złotych, usiłowanie zabójstwa dwóch osób i posiadanie bez zezwolenia trzech jednostek broni palnej wraz z amunicją. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany. [MJ]Wasze komentarze:

ANTYPISOWIEC

Inowrocław
[47]
2017-10-16 20:31:56 | zgłoś do moderacji

Gość strzelał do ubranych po cywilnemu typów z bronią krzyczących POLICJA. Czuł się napadnięty i użył obrony koniecznej . . . :-)

ANTYPISOWIEC

Inowrocław
[47]
2017-10-13 20:23:44 | zgłoś do moderacji

Gość strzelał do ubranych po cywilnemu typów z bronią krzyczącą POLICJA. Czuł się napadnięty i użył obrony koniecznej . . . :-)

TAB015

Inowrocław
[744]
2017-10-05 12:24:51 | zgłoś do moderacji

Oczywiście, że za przestępstwa: brutalne morderstwa, jak i gwałty itp. (oczywiście nieposzlakowe) tylko kara śmierci - jak w USA, w której jest ponoć najwłaściwsza demokracja.

energetyk1957

Inowrocław
[13]
2017-10-05 08:20:50 | zgłoś do moderacji

Według mnie w Polsce powinna wrócić kara śmierci,a nie żeby z naszych pieniędzy byli utrzymywani w więzieniu do końca życia.Są przestępcy którzy powinny być skazani na karę śmierci za swoje czyny.Wiele na to zasługuje i Ziobro jak i rząd powinien się nad tym zastanowić może wtedy przestępcy by się nad tym zastanowili nad swym posępowaniem. Ja osobiście byłbym za karą śmierci dla brutalnych morderstw jak i gwałtów.

Jarecki177

Inowrocław
[33]
2017-10-04 08:31:40 | zgłoś do moderacji

Tu nawet leczenie psychiatryczne by nie pomogło. Kula w łeb i spokój, dla takich mentów powinni przywrócić karę śmierci

chudix 2

Inowrocław
[297]
2017-10-04 01:47:55 | zgłoś do moderacji

Dla takich to kula w łeb a nie najpierw leczenie potem proces i więzienie ciepła zupa itd. za pieniądze podatników. Śmiechu warte państwo prawa.

monter38

Inowrocław
[29]
2017-10-03 20:35:44 | zgłoś do moderacji

Na urlopie był he he!

inowroclaw11

Inowrocław
[514]
2017-10-03 16:31:01 | zgłoś do moderacji

Ciekawe do kogo przyjechał tu bo na swoje na pewno nie ?!

peres76

Inowrocław
[546]
2017-10-03 15:06:26 | zgłoś do moderacji

I kim był ???

miszcz500

piastowskie
[427]
2017-10-03 13:29:36 | zgłoś do moderacji

Przez kogo był poszukiwany Kim? Przecież on w Korei bombki robi :-)

marktwain

Inowrocław
[440]
2017-10-03 13:17:03 | zgłoś do moderacji

No to P czy K ?
Uwaga: 
zaloguj się lub jeśli nie masz konta zarejestruj się aby dodać komentarz.
Jeśli w materiale użyto Twojego wizerunku, a ty nie wyrażasz na to zgody zgłoś to nam.
Portal internetowy Ino.online nie ponosi odpowiedzialności za treść prezentowanych opinii. Użytkownik dokonujący wpisu na łamach portalu, może ponieść za jego treść odpowiedzialność cywilną bądź karną. Komentarze naruszające dobre obyczaje i niezwiązane z tematem mogą być usuwane bez ostrzeżenia.
© copyright 2000-2018 Ino-online Media