Witaj! W trosce o lepszą ochronę danych i dostosowanie do zmian w prawie ochrony danych zmieniliśmy regulamin oraz politykę prywatności.   zrozumiałem i akceptuję

Poniżej możesz zapoznać się ze szczegółami. Polityka prywatności:

Definicje

1. Serwis: oznacza portal internetowy udostępniony w domenie internetowej pod adresem ino.online i pokrewnych tj. i-o.pl, ino24.pl, inowroclawianka.pl,
2. Administrator: oznacza firmę Ino-online Media, ul. Szczęśliwa 1, 88-100 Inowrocław, NIP: 556-181-85-16,
3. Ustawa: oznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 203, poz. 1371 ze zm.),
4. Przez Adres IP rozumie się adres protokołu internetowego, stanowiącego informację mogącą identyfikować Użytkownika,
5. Dane Osobowe oznaczają dane osobowe w rozumieniu artykułu 6. Ustawy, udostępniane przez Użytkowników, gromadzone za pośrednictwem Serwisu i przetwarzane przez Administratora,
6. Użytkownik oznacza odwiedzającego i korzystajacego z Serwisu,
7. Serwisy Zewnętrzne: oznacza inne strony internetowe, które nie stanowią własności, ani nie są bezpośrednio powiązane z Serwisem,
8. Operatorem Hostingowym jest OVH Sp. z o.o., 54-402 Wrocław ul. Szkocka 5 lok. 1, REGON: 933029040 NIP: 899-25-20-556,
9. Polityka oznacza niniejszą Politykę Prywatności.


Informacje ogólne

Administrator oświadcza, że wszystkie dane zarejestrowanych Użytkowników są starannie zabezpieczone i przechowywane. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są zgodnie z udzielonymi przez niego zezwoleniem, a także w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Ustawy oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną i rozporządzeniem Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, dalej zwane RODO.

Osoba zarejestrowana w Serwisie akceptuje niniejszy regulamin, zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych przez siebie informacji przez Serwis w celach statystycznych i marketingowych zgodnie z Ustawą oraz ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


Zbieranie danych

W celu udoskonalania portalu i rozwoju na potrzeby Użytkowników, Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
- poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
- poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. "ciasteczek"),
- poprzez gromadzenie logów serwera www przez Operatora Hostingowego.


Udostępnianie danych

Dane podlegają udostępnieniu uprawnionym do tego podmiotom zewnętrznym wyłącznie za zgodą Administratora lub osób których te dane dotyczą, jeśli zachodzi podejrzenie przestępstwa. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby lub Administratora. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania. Administrator nie przekazuje Danych Osobowych innym podmiotom. Dane Osobowe nie mogą obejmować "danych wrażliwych" w rozumieniu art. 27 ust. 1 Ustawy.

Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie przez Administratora swoich Danych Osobowych, usunięcia w części lub całości udostępnionych danych, co może wiązać się z poważnym ograniczeniem lub uniemożliwieniem korzystania z całości lub części Serwisu. Szczegółowe regulacje w tym zakresie opisuje punkt "Informacje praktyczne związane z systemem logowania".

Podczas przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników stosowane są zgodnie z wymaganiami ustawy i rozporządzeniem środki techniczne i organizacyjne, które mają na celu zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.


Informacja o plikach cookies

Serwis korzysta z plików cookies. Tzw. "ciasteczka" stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Hostingowy.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
- utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
- określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W ramach Serwisu stosowane są dwa główne rodzaje plików cookies: tzw. sesyjne oraz stałe. Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie w dziale ustawienia - sekcja prywatność. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Serwisem partnerów oraz przez zewnętrzne programy instalowane w postaci tzw. wtyczek np. społecznościowego serwisu Facebook.com lub innych.

Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/


Informacje praktyczne związane z systemem logowania

Użytkownik zobowiązany jest do ochrony swoich haseł dostępu do Serwisu przed dostępem do tego osób niepowołanych. Serwis nie udostępnia ani nie gromadzi hasła w niezakodowanej formie. W przypadku zagubienia hasła Serwis może przesłać nowe hasło wyłącznie na adres e-mail podany podczas rejestracji użytkownika Serwisu.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do stron portalu wynikający z przyczyn niezależnych od portalu, błędy lub niekompletność przesyłania informacji przez użytkowników portalu, błędy i awarie powstałe w wyniku przerw w funkcjonowania portalu.

Serwis udostępnia możliwość dodawania komentarzy, zdjęć i innych informacji multimedialnych internautom, w szczególności osobom zarejestrowanym w Serwisie. Rejestracja użytkowników w Serwisie jest bezpłatna i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych. Korzystanie z Serwisu i podawanie jakichkolwiek danych jest dobrowolne.

Użytkownicy Serwisu mogą korzystać z Serwisu oraz z utworów i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, własności intelektualnej oraz Ustawy o ochronie baz danych.

Użytkownik może w dowolnym momencie edytować swoje dane za pomocą dostępnych narzędzi Serwisu (sekcja profil), może też bezpośrednio zwrócić się do Administratora, przesyłając wiadomość e-mail pod adres portal@ino-online.pl aby dokonać zmian, dodania, usunięcia informacji o sobie, w tym także do cofnięcia zgody i "bycia zapomnianym". Wiadomość musi pochodzić z adresu e-mail podanego podczas rejestracji w Serwisie, w innym wypadku Administrator będzie próbował dokonać uwiarygodnienia Użytkownika na inne dostępne i możliwe sposoby. Administrator ma prawo odmówić usunięcia Danych Osobowych w wypadku, gdy Użytkownik naruszył zasady regulaminu portalu lub przepisy prawa, a zachowanie jego danych jest niezbędne do wyjaśnienia sprawy.


Postanowienia końcowe

Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani na stronie Serwisu. Wszelkie pytania, wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności Użytkownicy mogą wysłać na adres: portal@ino-online.pl.zrozumiałem i akceptuję

W miejscu publicznym już się nie napijemy?

Ulica Świętokrzyska. fot. archiwum ino.online
 TYLKO U NAS | 2  października 2017, 12:09
Rząd zamierza wprowadzić zmiany, które ograniczą spożycie alkoholu przez Polaków. Na czym mają polegać?

Co można dziś?


Aktualnie polskie prawo zabrania spożywania alkoholu na ulicach, placach i parkach. To sformułowanie nie jest jednak precyzyjne, co często powoduje konflikty na linii pijący-stróże prawa. Głośna była sprawa Marka Tatały, który dostał mandat za picie piwa na bulwarze nad Wisłą. Ostatecznie sąd go uniewinnił, argumentując, że bulwar to nie ulica.

Jeszcze do niedawna na piwo można było iść np. do Solanek i wcale nie mówimy tu o lokalu gastronomicznym. Wszystko przez to, że Park Solankowy w świetle przepisów nie był... parkiem.

Dość niejasne przepisy dotyczące zakazu spożywania alkoholu pod chmurką często doprecyzowują lokalne samorządy. Również w Inowrocławiu w czerwcu tego roku Rada Miejska wprowadziła konkretną listę miejsc, gdzie alkoholu spożywać nie można.

Mowa tu o strefie "A" ochrony uzdrowiskowej, 33 placach zabaw, 9 skwerach, otoczeniu stawów przy ul. 800-lecia i Jacewskiej i skate parku. Pełna lista tych miejsc znajduje się tutaj.

Czego nie będzie można wkrótce?


Nie znamy jeszcze projektu ustawy, którą przygotowuje rząd, ale z medialnych doniesień wynika, że Ministerstwo Zdrowia zamierza wprowadzić zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych, a nie jak dotąd, tylko na ulicach, w parkach i placach. Wśród takich miejsc znalazłyby się np. lasy, czy plaże.

Czy alkohol to w Inowrocławiu naprawdę poważny problem?


W 2016 roku Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Inowrocławiu spytał 561 rodziców uczniów inowrocławskich szkół i 56 uczestników festynu "Święty Krzysztof - patron kierowców" o najczęściej wskazywane problemy społeczne. Najwięcej, bo 62,2% wskazało alkoholizm i nadużywanie alkoholu, a 43,5% picie alkoholu przez młodzież.
12,4% uczniów szkół podstawowych i 80% uczniów szkół ponadpodstawowych w Inowrocławiu próbowało już w życiu alkoholu.

Spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych to aktualnie zdecydowanie najczęściej wskazywane zagrożenie na terenie Inowrocławia. Mowa o Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Na blisko 280 różnego rodzaju aktywnych zgłoszeń, grubo ponad połowa dotyczy alkoholu. Niezmiennie dwa najczęściej wskazywane rejony to okolice ulicy Marulewskiej oraz rejon ul. Wojska Polskiego i ul. Szarych Szeregów.W Inowrocławiu alkohol dostępny jest aktualnie w około 650 punktach. W ubiegłym roku straż miejska odnotowała 378 przypadków spożywania alkoholu w miejscu niedozwolonym. [MJ, fot. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa]Wasze komentarze:

qirry

Inowrocław
[285]
2017-10-03 08:25:32 | zgłoś do moderacji

podwoził ludzi pod uczelnię, to prawie jakby był na studiach

drugi_sort

Inowrocław
[1699]
2017-10-02 23:56:58 | zgłoś do moderacji

Panie Browiński, zdaje się, że nie masz Pan bladego pojęcia o systemie i funkcjonowaniu prawa, Twoje "wiedza" opiera się tylko na zasadzie " słyszę że dzwonią, ale nie wiem, w którym kościele,"

Marek Browiński

Inowrocław
[3495]
 online 
2017-10-02 23:38:51 | zgłoś do moderacji

Przecież to Porozumienie Ryszarda Brejzy uchwaliło uchwałę rozszerzająca zakaz w Inowrocławiu, Brejzowa dyktatura , chce tę formę komunikacji międzyludzkiej zepchnąć do podziemia. No cóż... "ciemny lud" tak wybrał.

drugi_sort

Inowrocław
[1699]
2017-10-02 23:32:08 | zgłoś do moderacji

W całym cywilizowanym świecie spotkania towarzyskie a przy okazji spożywanie alkoholu w gronie przyjaciół i znajomych w miejscach ogólnie dostępnych i jednocześnie atrakcyjnych jest wręcz preferowane jako czynnik integracji społecznej, natomiast PiSowska dyktatura , chce tę formę komunikacji międzyludzkiej zepchnąć do podziemia. No cóż... "dobra zmiana" - "ciemny lud" tak wybrał.

kemeleon

Inowrocław
[28]
2017-10-02 20:37:02 | zgłoś do moderacji

No tak, ustawa ustawą, zakazy zakazami, a pijaczki z Rąbina i tak na ławeczkach "walą w dekiel" aż trzeszczy i imprezować będą dalej. Wystarczy spojrzeć na Wojska Polskiego - chodnik od Biedronki "w dół". Nie ma dnia aby stali bywalcy ławeczki pod wierzbą nie spożywali trunków.
Służby mundurowe sporadycznie zajrzą, spiszą delikwentów i pojadą dalej - przecież nie ma zakazu bycia pijanym, a jedynie nie wolno spożywać alkoholu, ale jak ktoś ich nie złapie za rękę to cała ustawa jest do kosza.
Czasem mam wrażenie że Rąbin do "zagłębie" barów i przesiadujących wszem i wobec pijaczków. Ciekawe dlaczego nie ma takiej ilości "lokali" na osiedlu np: uzdrowiskowym...

Marek Browiński

Inowrocław
[3495]
 online 
2017-10-02 19:49:20 | zgłoś do moderacji

Myślałem, że znajdzie się jakiś radny, który potrafi czytać ze zrozumieniem i zaskarży tę uchwałę do wojewody, bo to straszny bubel. Niestety, za dobrze ich oceniłem, i mam tu na myśli wszystkich radnych.

Ale nie ma się co przejmować, przecież idzie zima i nikt nie będzie spożywał w plenerze.

Jak znajdę chwilę, to sam zaskarżę tę uchwałę i do wiosny już będzie po niej :)

Shape

Rąbin
[5843]
2017-10-02 18:58:14 | zgłoś do moderacji

Nie jestem w stanie wydedukować jak to obostrzenie ma wpłynąć zmniejszenie spożycia alkoholu. Ludzie po prostu przeniosą się na działki, do domów, ostatecznie do barów. Rozsądna partia rządząca poszłaby śladem Niemiec i złagodziła prawo w odpowiednim zakresie. Na przykład przyzwolenie publicznego spożywania napoju alkoholowego do x %.

red

Inowrocław
[388]
2017-10-02 14:48:51 | zgłoś do moderacji

A nawiązując do informacji o dzisiejszym braku wody od 20-ej do jutra do 8 rana, ciekawy jestem, jak będą wyglądać toalety w tych barach i ile osób przeniesie swoje bakterie podając "grabę" jeden drugiemu, np. po skorzystaniu z toalety.

red

Inowrocław
[388]
2017-10-02 14:45:39 | zgłoś do moderacji

Jak widać na podstawie mapki życie kulturalne pijących skupia się przy tzw. "Ulicy Barowej" na Manhattanie. Tam piją od rana do późnych godzin wieczornych w każdym dniu w kilku barach. To chyba najbardziej rozpita część naszego miasta. Jeśli nie ma awantur, to ok.

Porn

Na emigracji
[227]
2017-10-02 14:39:32 | zgłoś do moderacji

Całkowicie popieram ten pomysł. Dodałbym jeszcze zakaz reklamy alkoholu i cenę minimalną na poziomie 20zł.

moniczka12

Inowrocław
[901]
2017-10-02 13:20:30 | zgłoś do moderacji

to tylko służy do wyłudzenia kasy od zwykłych ludzi

miszcz500

piastowskie
[427]
2017-10-02 12:59:30 | zgłoś do moderacji

Nie dość że dowalimy ci akcyzą to, poprawimy jeszcze mandatem. Jedynym sensownym zakazem jest zabronienie spożywania alkoholu idiotom. Normalni ludzie sami wystarczająco się kontrolują by wiedzieć gdzie pić i jak pić się nie powinno.
Uwaga: 
zaloguj się lub jeśli nie masz konta zarejestruj się aby dodać komentarz.
Jeśli w materiale użyto Twojego wizerunku, a ty nie wyrażasz na to zgody zgłoś to nam.
Portal internetowy Ino.online nie ponosi odpowiedzialności za treść prezentowanych opinii. Użytkownik dokonujący wpisu na łamach portalu, może ponieść za jego treść odpowiedzialność cywilną bądź karną. Komentarze naruszające dobre obyczaje i niezwiązane z tematem mogą być usuwane bez ostrzeżenia.
© copyright 2000-2018 Ino-online Media