Witaj! W trosce o lepszą ochronę danych i dostosowanie do zmian w prawie ochrony danych zmieniliśmy regulamin oraz politykę prywatności.   zrozumiałem i akceptuję

Poniżej możesz zapoznać się ze szczegółami. Polityka prywatności:

Definicje

1. Serwis: oznacza portal internetowy udostępniony w domenie internetowej pod adresem ino.online i pokrewnych tj. i-o.pl, ino24.pl, inowroclawianka.pl,
2. Administrator: oznacza firmę Ino-online Media, ul. Szczęśliwa 1, 88-100 Inowrocław, NIP: 556-181-85-16,
3. Ustawa: oznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 203, poz. 1371 ze zm.),
4. Przez Adres IP rozumie się adres protokołu internetowego, stanowiącego informację mogącą identyfikować Użytkownika,
5. Dane Osobowe oznaczają dane osobowe w rozumieniu artykułu 6. Ustawy, udostępniane przez Użytkowników, gromadzone za pośrednictwem Serwisu i przetwarzane przez Administratora,
6. Użytkownik oznacza odwiedzającego i korzystajacego z Serwisu,
7. Serwisy Zewnętrzne: oznacza inne strony internetowe, które nie stanowią własności, ani nie są bezpośrednio powiązane z Serwisem,
8. Operatorem Hostingowym jest OVH Sp. z o.o., 54-402 Wrocław ul. Szkocka 5 lok. 1, REGON: 933029040 NIP: 899-25-20-556,
9. Polityka oznacza niniejszą Politykę Prywatności.


Informacje ogólne

Administrator oświadcza, że wszystkie dane zarejestrowanych Użytkowników są starannie zabezpieczone i przechowywane. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są zgodnie z udzielonymi przez niego zezwoleniem, a także w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Ustawy oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną i rozporządzeniem Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, dalej zwane RODO.

Osoba zarejestrowana w Serwisie akceptuje niniejszy regulamin, zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych przez siebie informacji przez Serwis w celach statystycznych i marketingowych zgodnie z Ustawą oraz ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


Zbieranie danych

W celu udoskonalania portalu i rozwoju na potrzeby Użytkowników, Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
- poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
- poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. "ciasteczek"),
- poprzez gromadzenie logów serwera www przez Operatora Hostingowego.


Udostępnianie danych

Dane podlegają udostępnieniu uprawnionym do tego podmiotom zewnętrznym wyłącznie za zgodą Administratora lub osób których te dane dotyczą, jeśli zachodzi podejrzenie przestępstwa. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby lub Administratora. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania. Administrator nie przekazuje Danych Osobowych innym podmiotom. Dane Osobowe nie mogą obejmować "danych wrażliwych" w rozumieniu art. 27 ust. 1 Ustawy.

Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie przez Administratora swoich Danych Osobowych, usunięcia w części lub całości udostępnionych danych, co może wiązać się z poważnym ograniczeniem lub uniemożliwieniem korzystania z całości lub części Serwisu. Szczegółowe regulacje w tym zakresie opisuje punkt "Informacje praktyczne związane z systemem logowania".

Podczas przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników stosowane są zgodnie z wymaganiami ustawy i rozporządzeniem środki techniczne i organizacyjne, które mają na celu zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.


Informacja o plikach cookies

Serwis korzysta z plików cookies. Tzw. "ciasteczka" stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Hostingowy.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
- utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
- określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W ramach Serwisu stosowane są dwa główne rodzaje plików cookies: tzw. sesyjne oraz stałe. Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie w dziale ustawienia - sekcja prywatność. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Serwisem partnerów oraz przez zewnętrzne programy instalowane w postaci tzw. wtyczek np. społecznościowego serwisu Facebook.com lub innych.

Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/


Informacje praktyczne związane z systemem logowania

Użytkownik zobowiązany jest do ochrony swoich haseł dostępu do Serwisu przed dostępem do tego osób niepowołanych. Serwis nie udostępnia ani nie gromadzi hasła w niezakodowanej formie. W przypadku zagubienia hasła Serwis może przesłać nowe hasło wyłącznie na adres e-mail podany podczas rejestracji użytkownika Serwisu.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do stron portalu wynikający z przyczyn niezależnych od portalu, błędy lub niekompletność przesyłania informacji przez użytkowników portalu, błędy i awarie powstałe w wyniku przerw w funkcjonowania portalu.

Serwis udostępnia możliwość dodawania komentarzy, zdjęć i innych informacji multimedialnych internautom, w szczególności osobom zarejestrowanym w Serwisie. Rejestracja użytkowników w Serwisie jest bezpłatna i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych. Korzystanie z Serwisu i podawanie jakichkolwiek danych jest dobrowolne.

Użytkownicy Serwisu mogą korzystać z Serwisu oraz z utworów i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, własności intelektualnej oraz Ustawy o ochronie baz danych.

Użytkownik może w dowolnym momencie edytować swoje dane za pomocą dostępnych narzędzi Serwisu (sekcja profil), może też bezpośrednio zwrócić się do Administratora, przesyłając wiadomość e-mail pod adres portal@ino-online.pl aby dokonać zmian, dodania, usunięcia informacji o sobie, w tym także do cofnięcia zgody i "bycia zapomnianym". Wiadomość musi pochodzić z adresu e-mail podanego podczas rejestracji w Serwisie, w innym wypadku Administrator będzie próbował dokonać uwiarygodnienia Użytkownika na inne dostępne i możliwe sposoby. Administrator ma prawo odmówić usunięcia Danych Osobowych w wypadku, gdy Użytkownik naruszył zasady regulaminu portalu lub przepisy prawa, a zachowanie jego danych jest niezbędne do wyjaśnienia sprawy.


Postanowienia końcowe

Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani na stronie Serwisu. Wszelkie pytania, wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności Użytkownicy mogą wysłać na adres: portal@ino-online.pl.zrozumiałem i akceptuję

Hubertus. Do Solanek zjechali myśliwi

fot. MP
 VIDEO I ZDJĘCIA | 1  października 2017, 11:25
Na placu imprez przy hali otwarto VIII Krajową Wystawę Psów Myśliwskich, a w południe po mszy hubertowskiej w Muszli Koncertowej w Parku Solankowym rozpoczął się myśliwski festyn.

To pierwszy taki "Hubertus" w Inowrocławiu. Przed południem poczty sztandarowe kół łowieckich okręgu bydgoskiego w obecności gości i myśliwych przemaszerowały do muszli koncertowej, gdzie odprawiono uroczystą mszę hubertowska, chwilę później rozpoczął się piknik myśliwski.Podczas uroczystości wręczono najwyższe odznaczenie łowieckie "ZŁOM" Kołu Łowieckiemu nr 120 "Bażant" w Sulinowie oraz złoty medal zasługi łowieckiej Kołu nr 150 "Ryś" w Inowrocławiu i Kołu nr 85 "Ponowa" w Świeciu. Na scenie miał miejsce też akt ślubowania adeptów łowiecka.

W programie pikniku są m.in. występy artystyczne, degustacja potraw z dziczyzny, prezentacje kół łowieckich z powiatu inowrocławskiego, pokaz szlachetnej sztuki wabienia jeleni, czy okazja zakupu biżuterii i akcesoriów myśliwskich. Uroczystości z okazji Święta Myśliwych "Hubertus 2017" organizuje w Inowrocławiu Okręgowa Rada Łowiecka i Zarząd Okręgowy PZŁ w Bydgoszczy. [IO]

Wasze komentarze:

Shape

Rąbin
[5843]
2017-10-07 11:27:08 | zgłoś do moderacji

KRIS666: A gdzie słuchacze ambitnej muzyki? A gdzie zwolennicy teatru? A gdzie wrażliwi na sztukę? To jest Inowrocław, tu cwaniaki kręcą lody.

Co zaś co ludzi na zdjęciach, to wymierający gatunek - spójdzcie na ich wiek. Ten "sport" umrze śmiercią naturalną, jako coś archaicznego, brutalnego i niegodnego człowieka. Od bardzo dawna występuje tendencja, że postęp przynosi oswobodzenie najsłabszym. Spójrzmy choćby na niewolnictwo w USA. Kiedyś nikt nie przyzna się publicznie, że miał w rodzinie myśliwego.

chom12345

Inowrocław
[800]
2017-10-04 10:11:06 | zgłoś do moderacji

Hamlet, sport elit to ściganie się Bugatti po torze w Monaco, flinta... to koszt dobrych kół bez opon do roweru górskiego, który zapewne sportem jest.

siostra trufla w pełni popieram

KRIS666

Inowrocław
[17]
2017-10-03 11:35:44 | zgłoś do moderacji

Ja się pytam, gdzie inowrocławscy obrońcy zwierząt?

Konkubent

Mątwy
[275]
2017-10-03 10:52:47 | zgłoś do moderacji

Te psy to też na odstrzał ? Nie przepadam za psininom.

Paź Ryszarda

Inowrocław
[117]
2017-10-02 19:51:40 | zgłoś do moderacji

Świat od kilkuset tysięcy lat se radził międzygatunkowo, a dopiero od 1900 któregośtam roku se przypomnieli, że trzeba regulować populacje zwierząt. Nobla im.

siostra trufla

Inowrocław
[768]
2017-10-02 16:11:59 | zgłoś do moderacji

Na drodze cywilizacji był etap łowiectwo. To było dawno, dawno temu. Wtedy to była konieczność. Dla tych z Solanek to jest przyjemność i tego nie mogę zrozumieć. Jak można się chwalić pokotem czy porożem. Tu chyba proste instynkty i żądze dochodzą do głosu. Myśliwi kulturowa zbliżają się do człowieka pierwotnego.

Hamlet

moje miasto
[1659]
2017-10-02 10:48:56 | zgłoś do moderacji

Myslistwo sport dla elit bo nie kazdego stac na flinte-a reszta piszących to poluje na okazje w galerii

Shape

Rąbin
[5843]
2017-10-01 23:39:42 | zgłoś do moderacji

moniczka12: Mów za siebie.

moniczka12

Inowrocław
[901]
2017-10-01 18:02:17 | zgłoś do moderacji

ale dziczyznę to żrecie aż wam się uszy telepią

kajon

Inowrocław
[76]
2017-10-01 16:38:36 | zgłoś do moderacji

Nie popieram zabijania zwierząt dla przyjemności nawet pod pretekstem regulacji ich ilości. Hubertusy i inne zwyczaje myśliwskie nie zmienią oceny że polowania to barbarzyństwo.

Shape

Rąbin
[5843]
2017-10-01 16:25:11 | zgłoś do moderacji

A co do Rysia. Już jeden taki był, co się chwalił myślistwem i wybory sromotnie przegrał.

Shape

Rąbin
[5843]
2017-10-01 16:23:19 | zgłoś do moderacji

Że też ci ludzie nie wstydzili się ujawnić swojego wizerunku. Myślistwo to plugawy sport dla tchórzy i sadystów. Pod płaszczykiem dbania o przyrodę bezkarnie morduje się zwierzęta. Jeszcze ta otoczka tradycji, a fuj! Tacy jesteście odważni? To stańcie w oko w oko z zwierzyną. Ciekawe jacy mocni bylibyście bez broni.

bienvenue30

Inowrocław
[62]
2017-10-01 16:03:25 | zgłoś do moderacji

Nie popieram myśliwych.
Uwaga: 
zaloguj się lub jeśli nie masz konta zarejestruj się aby dodać komentarz.
Jeśli w materiale użyto Twojego wizerunku, a ty nie wyrażasz na to zgody zgłoś to nam.
Portal internetowy Ino.online nie ponosi odpowiedzialności za treść prezentowanych opinii. Użytkownik dokonujący wpisu na łamach portalu, może ponieść za jego treść odpowiedzialność cywilną bądź karną. Komentarze naruszające dobre obyczaje i niezwiązane z tematem mogą być usuwane bez ostrzeżenia.
© copyright 2000-2018 Ino-online Media