Witaj! W trosce o lepszą ochronę danych i dostosowanie do zmian w prawie ochrony danych zmieniliśmy regulamin oraz politykę prywatności.   zrozumiałem i akceptuję

Poniżej możesz zapoznać się ze szczegółami. Polityka prywatności:

Definicje

1. Serwis: oznacza portal internetowy udostępniony w domenie internetowej pod adresem ino.online i pokrewnych tj. i-o.pl, ino24.pl, inowroclawianka.pl,
2. Administrator: oznacza firmę Ino-online Media, ul. Szczęśliwa 1, 88-100 Inowrocław, NIP: 556-181-85-16,
3. Ustawa: oznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 203, poz. 1371 ze zm.),
4. Przez Adres IP rozumie się adres protokołu internetowego, stanowiącego informację mogącą identyfikować Użytkownika,
5. Dane Osobowe oznaczają dane osobowe w rozumieniu artykułu 6. Ustawy, udostępniane przez Użytkowników, gromadzone za pośrednictwem Serwisu i przetwarzane przez Administratora,
6. Użytkownik oznacza odwiedzającego i korzystajacego z Serwisu,
7. Serwisy Zewnętrzne: oznacza inne strony internetowe, które nie stanowią własności, ani nie są bezpośrednio powiązane z Serwisem,
8. Operatorem Hostingowym jest OVH Sp. z o.o., 54-402 Wrocław ul. Szkocka 5 lok. 1, REGON: 933029040 NIP: 899-25-20-556,
9. Polityka oznacza niniejszą Politykę Prywatności.


Informacje ogólne

Administrator oświadcza, że wszystkie dane zarejestrowanych Użytkowników są starannie zabezpieczone i przechowywane. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są zgodnie z udzielonymi przez niego zezwoleniem, a także w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Ustawy oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną i rozporządzeniem Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, dalej zwane RODO.

Osoba zarejestrowana w Serwisie akceptuje niniejszy regulamin, zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych przez siebie informacji przez Serwis w celach statystycznych i marketingowych zgodnie z Ustawą oraz ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


Zbieranie danych

W celu udoskonalania portalu i rozwoju na potrzeby Użytkowników, Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
- poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
- poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. "ciasteczek"),
- poprzez gromadzenie logów serwera www przez Operatora Hostingowego.


Udostępnianie danych

Dane podlegają udostępnieniu uprawnionym do tego podmiotom zewnętrznym wyłącznie za zgodą Administratora lub osób których te dane dotyczą, jeśli zachodzi podejrzenie przestępstwa. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby lub Administratora. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania. Administrator nie przekazuje Danych Osobowych innym podmiotom. Dane Osobowe nie mogą obejmować "danych wrażliwych" w rozumieniu art. 27 ust. 1 Ustawy.

Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie przez Administratora swoich Danych Osobowych, usunięcia w części lub całości udostępnionych danych, co może wiązać się z poważnym ograniczeniem lub uniemożliwieniem korzystania z całości lub części Serwisu. Szczegółowe regulacje w tym zakresie opisuje punkt "Informacje praktyczne związane z systemem logowania".

Podczas przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników stosowane są zgodnie z wymaganiami ustawy i rozporządzeniem środki techniczne i organizacyjne, które mają na celu zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.


Informacja o plikach cookies

Serwis korzysta z plików cookies. Tzw. "ciasteczka" stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Hostingowy.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
- utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
- określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W ramach Serwisu stosowane są dwa główne rodzaje plików cookies: tzw. sesyjne oraz stałe. Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie w dziale ustawienia - sekcja prywatność. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Serwisem partnerów oraz przez zewnętrzne programy instalowane w postaci tzw. wtyczek np. społecznościowego serwisu Facebook.com lub innych.

Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/


Informacje praktyczne związane z systemem logowania

Użytkownik zobowiązany jest do ochrony swoich haseł dostępu do Serwisu przed dostępem do tego osób niepowołanych. Serwis nie udostępnia ani nie gromadzi hasła w niezakodowanej formie. W przypadku zagubienia hasła Serwis może przesłać nowe hasło wyłącznie na adres e-mail podany podczas rejestracji użytkownika Serwisu.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do stron portalu wynikający z przyczyn niezależnych od portalu, błędy lub niekompletność przesyłania informacji przez użytkowników portalu, błędy i awarie powstałe w wyniku przerw w funkcjonowania portalu.

Serwis udostępnia możliwość dodawania komentarzy, zdjęć i innych informacji multimedialnych internautom, w szczególności osobom zarejestrowanym w Serwisie. Rejestracja użytkowników w Serwisie jest bezpłatna i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych. Korzystanie z Serwisu i podawanie jakichkolwiek danych jest dobrowolne.

Użytkownicy Serwisu mogą korzystać z Serwisu oraz z utworów i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, własności intelektualnej oraz Ustawy o ochronie baz danych.

Użytkownik może w dowolnym momencie edytować swoje dane za pomocą dostępnych narzędzi Serwisu (sekcja profil), może też bezpośrednio zwrócić się do Administratora, przesyłając wiadomość e-mail pod adres portal@ino-online.pl aby dokonać zmian, dodania, usunięcia informacji o sobie, w tym także do cofnięcia zgody i "bycia zapomnianym". Wiadomość musi pochodzić z adresu e-mail podanego podczas rejestracji w Serwisie, w innym wypadku Administrator będzie próbował dokonać uwiarygodnienia Użytkownika na inne dostępne i możliwe sposoby. Administrator ma prawo odmówić usunięcia Danych Osobowych w wypadku, gdy Użytkownik naruszył zasady regulaminu portalu lub przepisy prawa, a zachowanie jego danych jest niezbędne do wyjaśnienia sprawy.


Postanowienia końcowe

Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani na stronie Serwisu. Wszelkie pytania, wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności Użytkownicy mogą wysłać na adres: portal@ino-online.pl.zrozumiałem i akceptuję

Robią meble dla Harrodsa. Szukają osób do...

fot. AJ
 INOWROCŁAW | 9  sierpnia 2017, 17:26
KMW-Inwest produkuje meble sklepowe. Ze względu na dużą liczbę napływających zleceń, inowrocławska firma poszukuje kilkudziesięciu pracowników.

- Jesteśmy obecni na rynkach europejskich, wchodzimy już na rynki światowe. Wykonywaliśmy meble dla wielu marek światowych, jak Harrods w Londynie, czy do centrów handlowych w Arabii Saudyjskiej, Austrii, Irlandii i Niemczech - mówi Wojciech Kędziora, prezes zarządu KMW-Inwest. - Nasza firma jest stabilna od wielu lat, gdzie zwiększamy zdolności produkcyjne – dodaje prezes.

Z uwagi na duże ilości napływających zleceń, firma poszukuje pracowników - zarówno tych, którzy są świeżo po szkole oraz tych z wieloletnim doświadczeniem.

- Przed spółką KMW-Inwest stoją nowe wyzwania i do osiągnięcia założonych celów potrzebujemy zgranego zespołu współpracowników - mówi Małgorzata Wojdylak , specjalista ds. kadr i płac. - Razem będziemy poszerzać ofertę o nowe wyroby i usługi zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym - dodaje.

Najbardziej poszukiwani są stolarze, ślusarze, spawacze, lakiernicy proszkowi, lakiernicy meblowi - tutaj kwalifikują się również ci z przyuczeniem do zawodu jako lakiernicy samochodowi. Potrzebni są również: magazynier, osoby z uprawnieniami na wózki widłowe, administratorzy sieci komputerowych. Do działu utrzymania ruchu poszukiwany jest konserwator urządzeń - elektryk, automatyk.

- Osobom, którym proponujemy pracę, gwarantujemy zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę. Jednak są również możliwe inne formy zatrudnienia – w zależności od preferencji pracownika - dodaje Małgorzata Wojdylak.

Szczegóły oraz więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 534 253 358 wew. 128. Aplikacje można wysyłać na adres kadry@kmw-inwest.pl, jednak firma zachęca do bezpośredniego kontaktu i składania CV osobiście w siedzibie firmy przy ul. Marcinkowskiego 154, w godzinach 8.00-16.00. [AJ]Wasze komentarze:

karamba191

Inowrocław
[1]
2017-08-13 12:09:23 | zgłoś do moderacji

Pracowałem tam praca praca i jeszcze raz praca po 12 - 14 godzin i na czarno prawie wszyscy o uumowie można było pomazyc . Kiedy w święta byś nie przyszedł do pracy to zwolniony . Za godzinę majster miał 8 zl ....

OONNAA

Inowrocław
[1]
2017-08-10 18:25:17 | zgłoś do moderacji

Pracowałam tam... Miałam umowę o pracę, pensję powyżej najniższej i premie... Jak na warunki inowrocławskie - przyzwoicie. Pracy było dużo, ale ludzie normalni, więc można było się ogarnąć... Teraz mieszkam w dużo większym mieście i tutaj też nie ma kokosów.

uczciwiepracujacy

Inowrocław
[1]
2017-08-10 17:54:18 | zgłoś do moderacji

Najpierw to trzeba być rzeczywiście fachowcem, który coś potrafi, a dopiero później hejtować ludzi, którzy innym dają pracę... Moim zdaniem warto iść i samemu przekonać się jakie warunki faktycznie proponują...

Sól

Inowrocław
[189]
2017-08-10 14:23:31 | zgłoś do moderacji

Opinie w sieci nie powalają o tej firmie...

Jarecki177

Inowrocław
[33]
2017-08-10 11:03:24 | zgłoś do moderacji

Paź Ryszarda teraz na zleceniu muszą dać 13 brutto a to jest około 10,50 netto więc łaski nie robi a jak im to nie na rękę to samemu przebrać się w ciuch roboczy i na halę pracować. Ale moim zdaniem takie umowy nie powinny mieć miejsca, w grę wchodzi tylko umowa o pracę z wynagrodzeniem wyższym niż najniższa krajowa ze względu na to że to nie jest lekka siedząca praca tylko fizyczna gdzie elementy mebli ważą czasem i to sporo.

Klaudiusz

Inowrocław
[1]
2017-08-10 11:02:47 | zgłoś do moderacji

Obóz pracy...Robią mebla dla Harrodsa ale jedynie czego się można tam dorobić to garba. Ukraińcy po 5 zł na godzinę mają i za chwilę uciekną do Niemiec. Kierownik K dupoliz szefa i buc w jednym. NIE POLECAM CHYBA ŻE NIE MACIE WYJŚCIA.

Ronnie11

Inowrocław
[4056]
2017-08-09 22:27:37 | zgłoś do moderacji

jak ktoś chce to pójdzie i zarobi na to piwo, lepiej pracować niż kombinować jak pasożyt, skąd tu wziąć pieniądze :-)zarobek daje możliwości realizowania się.

BlackwaterX

RBN
[519]
2017-08-09 22:21:33 | zgłoś do moderacji

"- Osobom, którym proponujemy pracę, gwarantujemy zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę. Jednak są również możliwe inne formy zatrudnienia – w zależności od preferencji pracownika - dodaje Małgorzata Wojdylak."

Bardzo ciekawe. Dlaczego ktoś miałby niby rezygnować z ochrony jakie daje prawo pracy i wybierać zlecenie, dzieło czy jednoosobową działalność. No chyba, że chodziło o kontrakt menedżerski... ;)

obwodnica

Inowrocław
[21]
2017-08-09 20:28:54 | zgłoś do moderacji

Jest dużo do zrobienia, ale płacą uczciwie

bienvenue30

Inowrocław
[62]
2017-08-09 20:24:29 | zgłoś do moderacji

To takie dłuższe ogłoszenie o pracę? Ten portal schodzi na psy...

Paź Ryszarda

Inowrocław
[117]
2017-08-09 18:57:57 | zgłoś do moderacji

NASTEPNY OPAK MET, NIE DZIEKI, ALE NIE BEDE TYRAL ZA 8 ZL NA NOWA FURE PREZESA

WTYCZNIK

Inowrocław
[67]
2017-08-09 18:50:22 | zgłoś do moderacji

ile dają 12 zł /godz
Uwaga: 
zaloguj się lub jeśli nie masz konta zarejestruj się aby dodać komentarz.
Jeśli w materiale użyto Twojego wizerunku, a ty nie wyrażasz na to zgody zgłoś to nam.
Portal internetowy Ino.online nie ponosi odpowiedzialności za treść prezentowanych opinii. Użytkownik dokonujący wpisu na łamach portalu, może ponieść za jego treść odpowiedzialność cywilną bądź karną. Komentarze naruszające dobre obyczaje i niezwiązane z tematem mogą być usuwane bez ostrzeżenia.
© copyright 2000-2018 Ino-online Media