Witaj! W trosce o lepszą ochronę danych i dostosowanie do zmian w prawie ochrony danych zmieniliśmy regulamin oraz politykę prywatności.   zrozumiałem i akceptuję

Poniżej możesz zapoznać się ze szczegółami. Polityka prywatności:

Definicje

1. Serwis: oznacza portal internetowy udostępniony w domenie internetowej pod adresem ino.online i pokrewnych tj. i-o.pl, ino24.pl, inowroclawianka.pl,
2. Administrator: oznacza firmę Ino-online Media, ul. Szczęśliwa 1, 88-100 Inowrocław, NIP: 556-181-85-16,
3. Ustawa: oznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 203, poz. 1371 ze zm.),
4. Przez Adres IP rozumie się adres protokołu internetowego, stanowiącego informację mogącą identyfikować Użytkownika,
5. Dane Osobowe oznaczają dane osobowe w rozumieniu artykułu 6. Ustawy, udostępniane przez Użytkowników, gromadzone za pośrednictwem Serwisu i przetwarzane przez Administratora,
6. Użytkownik oznacza odwiedzającego i korzystajacego z Serwisu,
7. Serwisy Zewnętrzne: oznacza inne strony internetowe, które nie stanowią własności, ani nie są bezpośrednio powiązane z Serwisem,
8. Operatorem Hostingowym jest OVH Sp. z o.o., 54-402 Wrocław ul. Szkocka 5 lok. 1, REGON: 933029040 NIP: 899-25-20-556,
9. Polityka oznacza niniejszą Politykę Prywatności.


Informacje ogólne

Administrator oświadcza, że wszystkie dane zarejestrowanych Użytkowników są starannie zabezpieczone i przechowywane. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są zgodnie z udzielonymi przez niego zezwoleniem, a także w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Ustawy oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną i rozporządzeniem Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, dalej zwane RODO.

Osoba zarejestrowana w Serwisie akceptuje niniejszy regulamin, zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych przez siebie informacji przez Serwis w celach statystycznych i marketingowych zgodnie z Ustawą oraz ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


Zbieranie danych

W celu udoskonalania portalu i rozwoju na potrzeby Użytkowników, Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
- poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
- poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. "ciasteczek"),
- poprzez gromadzenie logów serwera www przez Operatora Hostingowego.


Udostępnianie danych

Dane podlegają udostępnieniu uprawnionym do tego podmiotom zewnętrznym wyłącznie za zgodą Administratora lub osób których te dane dotyczą, jeśli zachodzi podejrzenie przestępstwa. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby lub Administratora. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania. Administrator nie przekazuje Danych Osobowych innym podmiotom. Dane Osobowe nie mogą obejmować "danych wrażliwych" w rozumieniu art. 27 ust. 1 Ustawy.

Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie przez Administratora swoich Danych Osobowych, usunięcia w części lub całości udostępnionych danych, co może wiązać się z poważnym ograniczeniem lub uniemożliwieniem korzystania z całości lub części Serwisu. Szczegółowe regulacje w tym zakresie opisuje punkt "Informacje praktyczne związane z systemem logowania".

Podczas przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników stosowane są zgodnie z wymaganiami ustawy i rozporządzeniem środki techniczne i organizacyjne, które mają na celu zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.


Informacja o plikach cookies

Serwis korzysta z plików cookies. Tzw. "ciasteczka" stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Hostingowy.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
- utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
- określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W ramach Serwisu stosowane są dwa główne rodzaje plików cookies: tzw. sesyjne oraz stałe. Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie w dziale ustawienia - sekcja prywatność. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Serwisem partnerów oraz przez zewnętrzne programy instalowane w postaci tzw. wtyczek np. społecznościowego serwisu Facebook.com lub innych.

Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/


Informacje praktyczne związane z systemem logowania

Użytkownik zobowiązany jest do ochrony swoich haseł dostępu do Serwisu przed dostępem do tego osób niepowołanych. Serwis nie udostępnia ani nie gromadzi hasła w niezakodowanej formie. W przypadku zagubienia hasła Serwis może przesłać nowe hasło wyłącznie na adres e-mail podany podczas rejestracji użytkownika Serwisu.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do stron portalu wynikający z przyczyn niezależnych od portalu, błędy lub niekompletność przesyłania informacji przez użytkowników portalu, błędy i awarie powstałe w wyniku przerw w funkcjonowania portalu.

Serwis udostępnia możliwość dodawania komentarzy, zdjęć i innych informacji multimedialnych internautom, w szczególności osobom zarejestrowanym w Serwisie. Rejestracja użytkowników w Serwisie jest bezpłatna i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych. Korzystanie z Serwisu i podawanie jakichkolwiek danych jest dobrowolne.

Użytkownicy Serwisu mogą korzystać z Serwisu oraz z utworów i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, własności intelektualnej oraz Ustawy o ochronie baz danych.

Użytkownik może w dowolnym momencie edytować swoje dane za pomocą dostępnych narzędzi Serwisu (sekcja profil), może też bezpośrednio zwrócić się do Administratora, przesyłając wiadomość e-mail pod adres portal@ino-online.pl aby dokonać zmian, dodania, usunięcia informacji o sobie, w tym także do cofnięcia zgody i "bycia zapomnianym". Wiadomość musi pochodzić z adresu e-mail podanego podczas rejestracji w Serwisie, w innym wypadku Administrator będzie próbował dokonać uwiarygodnienia Użytkownika na inne dostępne i możliwe sposoby. Administrator ma prawo odmówić usunięcia Danych Osobowych w wypadku, gdy Użytkownik naruszył zasady regulaminu portalu lub przepisy prawa, a zachowanie jego danych jest niezbędne do wyjaśnienia sprawy.


Postanowienia końcowe

Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani na stronie Serwisu. Wszelkie pytania, wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności Użytkownicy mogą wysłać na adres: portal@ino-online.pl.zrozumiałem i akceptuję

10 LAT TEMU: "Zwierzę to pewien luksus"

fot. archiwum ino.online
 INOWROCŁAW | 17 maja 2017, 11:54
17 maja 2007 roku miejscy radni zadecydowali, że za przewóz zwierząt w autobusach MPK trzeba będzie płacić. Nawet za chomika.

r  e  k  l  a  m  a


Z wnioskiem o objęcie małych zwierząt opłatą za przejazd wystąpił ówczesny radny PiS Krzysztof Boniek. Pomysł poparł jego klubowy kolega Marek Bartkowicz uznając zwierzęta za pewien luksus.

Aktualnie za każdego zwierzaka pasażer zobowiązany jest zapłacić 2,60 zł, czyli tyle, ile wynosi koszt biletu normalnego. W przeciwnym wypadku może zostać nałożona kara w wysokości 52 zł. Wyjątkiem są tu np. psy pomagające osobom niepełnosprawnym.

Za psa trzeba też płacić "podatek"


Warto pamiętać, że w Inowrocławiu na właścicieli czworonogów nałożona jest także opłata za psa często nazywana podatkiem, która aktualnie wynosi 66 zł na rok. Jej wysokość ustalają poszczególne gminy, ale nie mogą przekroczyć górnej granicy ustalonej przez ministerstwo finansów, która obecnie wynosi 118,97 zł. W 2016 roku do budżetu miasta wpłynęło z tego tytułu prawie 117 tysięcy złotych przy windykacji wynoszącej niecałe 65%.
Wśród miast naszego województwa opłata za psa nie obowiązuje np. w Bydgoszczy, Toruniu, Grudziądzu, czy Janikowie.

Ile mamy w mieście czworonogów? Tych, za które zapłacono jest blisko 1 800. Do tego dochodzą nieopłacone oraz psy, których właściciele są z opłaty zwolnieni. Mowa tu chociażby o osobach powyżej 65 roku życia prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe, czy niektórych niepełnosprawnych. Przez pierwszy rok opłaty nie trzeba ponosić także wtedy, gdy weźmiemy psa ze schroniska.

- Uważamy, że podatek czy też raczej opłata za psa jest reliktem przeszłości. Niektóre z miast w Polsce już z niego zrezygnowały. W Inowrocławiu obowiązuje opłata w kwocie 66 zł za rok, od jednego psa. Oczywiście poza pewnymi wyjątkami. Jest to kwota myślę dosyć duża, z której nie wynika nic dla posiadaczy psów. Chyba, że mówimy tu o metalowym numerku dla psa z numerem czy pojemnikach z workami na psie odchody i koszach gdzie można odchody wyrzucić. Większym problemem jest to, że część właścicieli nie sprząta po swoich czworonogach i tym należałoby się zająć. Pieniądze z opłaty za posiadanie psa zapewne w jakimś stopniu wspomagają kasę Urzędu Miasta i nic poza tym. Naszym zdaniem, gdyby w kwocie 66 zł było ujęte chipowanie psa w pierwszym roku od jego nabycia a w kolejnych latach szczepienie na wściekliznę, było by to jak najbardziej na miejscu i pewnie mieszkańcy Inowrocławia chętniej płaciliby taką opłatę - mówią Katarzyna i Dariusz Vollmuller z Inowrocławia, posiadacze kilku psów i miłośnicy psich zaprzęgów.

Dokładna liczba psów w mieście nie jest znana, bo od 2013 roku ratusz nie prowadzi takiego rejestru. W 2008 roku tych zarejestrowanych było 4549. [MJ]
Wasze komentarze:

loki

Inowrocław
[52]
2017-05-18 23:08:53 | zgłoś do moderacji

oczywiście ze za mała ta opłata. szkoda mi tylko właścicieli psów ( to tacy co sprzątają po zwierzakach)ale ich jest naprawdę mało.
Świnia która sra swoim psem na ulicy powinna płacić minimum 200 zł

Leoncio

Inowrocław
[146]
2017-05-18 22:22:42 | zgłoś do moderacji

Wiewiór - było złożyć interpelację, a nie pierdoły w necie wypisywać i udawać, że problemami ludzi się zajmujesz.

miszcz500

piastowskie
[426]
2017-05-18 21:40:32 | zgłoś do moderacji

To miasto powinno dopłacać właścicielom psów choćby za dobre serce. Ponoszą koszty i obowiązki związane z utrzymaniem zwierzęcia. U nas za dobroć jest się karanym.

Wiewiór

Inowrocław
[473]
2017-05-18 19:46:43 | zgłoś do moderacji

W naszym województwie jest 5 miast prezydenckich. W 3 nie ma w ogóle opłaty za psa, we Włocławku opłata wynosi 40 zł na rok. Czemu w Inie właściciele psów płacą najwięcej czyli aż 66 zł na rok? Bo prezydent Brejza jest najlepiej opłacanym prezydentem nie tylko w województwie, ale i w kraju.

moniczka12

Inowrocław
[881]
2017-05-17 23:14:50 | zgłoś do moderacji

Za mała ta opłata

Shape

Rąbin
[5801]
2017-05-17 21:23:13 | zgłoś do moderacji

10 lat temu... A od ilu lat rządzi nami Ryszard? Jakoś nie pamiętam.
Uwaga: 
zaloguj się lub jeśli nie masz konta zarejestruj się aby dodać komentarz.
Jeśli w materiale użyto Twojego wizerunku, a ty nie wyrażasz na to zgody zgłoś to nam.
Portal internetowy Ino.online nie ponosi odpowiedzialności za treść prezentowanych opinii. Użytkownik dokonujący wpisu na łamach portalu, może ponieść za jego treść odpowiedzialność cywilną bądź karną. Komentarze naruszające dobre obyczaje i niezwiązane z tematem mogą być usuwane bez ostrzeżenia.
© copyright 2000-2018 Ino-online Media