Radni chcą sprzeciwić się rządowi

 INOWROCŁAW | 20 kwietnia 2017, 10:58
Na najbliższej sesji inowrocławscy radni chcą wyrazić sprzeciw wobec zapowiadanych przez rząd zmian prawa samorządowego, czyli ograniczenia kadencyjności prezydentów, podniesienia progów wyborczych, czy rewizji okręgów.

r  e  k  l  a  m  a


- Rada Miejska Inowrocławia w toku prac nad zmianami prawa samorządowego w Polsce domaga się respektowania postanowień Konstytucji RP oraz wiążącego Polskę prawa międzynarodowego - czytamy w projekcie uchwały, pod którym podpisał się Tomasz Marcinkowski, przewodniczący Rady Miejskiej. Jest w nim też apel do prezydenta, rządu i polityków o niepodejmowanie decyzji godzących w prawa wyborcze obywateli.
"Rada Miejska Inowrocławia apeluje o podjęcie rzetelnych prac zmierzających do systemowego przeglądu prawa samorządowego, w szczególności prawa ustrojowego, a następnie wypracowania kompleksowej propozycji zmian w tym zakresie."


W marcu o planach PiS wobec samorządów krytycznie i ostro wypowiadał się Ryszard Brejza, który wziął udział w Forum Samorządowym w Warszawie. Przegłosowanie uchwały jest niemal pewne, bo radni popierający prezydenta mają w Radzie Miejskiej Inowrocławia większość. [IO]
Wasze komentarze:

Mieszkaniec999

Inowrocław
[340]
2017-04-23 08:11:37 | zgłoś do moderacji

A Browinski znów linkuje niesprawdzone info, za kampanię wziął by sę pan , choć szans tu nie widzę

TAB015

Inowrocław
[700]
2017-04-21 13:17:03 | zgłoś do moderacji

Skoro nadal prowadzimy wymianę poglądów to też wypowiem się na tematy poruszane na "niniejszej witrynie". Otóż samorządność w Polsce to "pic na wodę, fotomontaż", stworzona nieudolnie przez polskich liberałów i neoliberałów po "okrągłym stole".
Tylko ustój parlamentarno-referendalny (demokracja neo-hierarchiczna, za PRL nazywana antyhierarchiczną), po to, ażeby na szeroką skalę wykorzystywana była instytucja referendum (demokracja bezpośrednia) - zawsze raz w roku, na przełomie wiosna/lato.
Silną pozycję powinny posiadać:
- rady gminne, powiatowe i wojewódzkie
wspierany referendami gminnymi, powiatowymi
i wojewódzkimi oraz
- jednoizbowy parlament, ale też wspierany
instytucją referendum
Prezydent RP. jak i wójtowie, burmistrzowie, starostowie oraz wojewodowie (likwidacja prezydentów miast) powinni być wybierani w wyborach bezpośrednich tylko na jedną siedmioletnią kadencję.

Władza sądownicza (też siedmioletnia kadencja):
- sędziowie pokoju, powinni być wybierani
przez obywateli w bezpośrednich wyborach,
a pozostali
- sędziowie (wyższych szczebli)
powinni być wybierani przez sędziów
pokoju i sędziów niższych szczebli, ale
akceptowani przez obywateli w corocznych
referendach,
- sędziowie ław przysięgłych, w skład których
powinni wchodzić zwykli obywatele. (cdn.)

Reptilianin

Inowrocław
[118]
2017-04-20 23:20:24 | zgłoś do moderacji

"Rada Miejska Inowrocławia apeluje o podjęcie rzetelnych prac zmierzających do systemowego przeglądu prawa samorządowego, w szczególności prawa ustrojowego, a następnie wypracowania kompleksowej propozycji zmian w tym zakresie."

"Inowrocławianie apelują do RM o podjęcie rzetelnych prac zmierzających do systemowego przeglądu monopolu P. Przewodniczącego na sprzedaż ubezpieczeń szkołom i uczniom na terenie Miasta Inowrocławia, a następnie wypracowania kompleksowego zawiadomienia do Prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez wyżej ww., aby wypracować propozycje zamknięcia ww. w tym zakresie." Z Pozdrowieniami dla wodza RM Inowrocławia-Wierni poddani Brejzolandu.

Wiewiór

Inowrocław
[445]
2017-04-20 22:56:49 | zgłoś do moderacji

A może pan Marcinkowski przypomni, jak to komitet wyborczy pana Brejzy "zgodnie z prawem" finansował kampanię wyborczą? Mało to uchybień stwierdził komisarz wyborczy? Nawet prokuraturę zawiadomił.

Wiewiór

Inowrocław
[445]
2017-04-20 22:51:02 | zgłoś do moderacji

Rada Miejska Inowrocławia pod przewodnictwem pana Marcinkowskiego domaga się respektowania prawa od rządu? Chyba śnię. Dobry, a raczej ponury żart. Sami prawa nie respektują a domagają się tego od innych? Toż to komedia!

To przypomnę panu Marcinkowskiemu i pozostałym radnym, jak to rada miasta w Inowrocławiu prawo respektuje. Sąd administracyjny nie tak dawno wytknął radzie jak ta "szanuje" prawo. Oto fragmenty z wyroku WSA:
"Zgodnie zaś z treścią art. 383 § 6 k.w. w przypadku niewypełnienia przez radnego w określonym terminie obowiązków wynikających z § 5 cytowanego artykułu, rada stwierdza wygaśnięcie mandatu radnego, w drodze uchwały, w ciągu miesiąca od upływu tego terminu. Sposób redakcji powyższego przepisu nie pozostawia wątpliwości, iż rada nie dysponuje w tym zakresie możliwością powzięcia aktu o odmiennej treści – uchwałę stwierdzającą wygaśnięcie mandatu radnego w sytuacji ziszczenia się przesłanek z art. 383 § 1 k.w. rada podejmuje obligatoryjnie."

"W sytuacji, gdy organ gminy wbrew wspomnianemu obowiązkowi nie podejmuje prawnie nakazanych działań, obowiązkiem ustawowym wojewody jest wydanie zarządzenia zastępczego w sprawie wygaśnięcia mandatu."

"Wobec bezspornej okoliczności niewypełnienia powyższego obowiązku przez skarżącą w ustawowym terminie, rada gminy zobligowana była stwierdzić w drodze uchwały wygaśnięcie mandatu skarżącej, przy czym termin na podjęcie tej uchwały upływał z dniem 1 kwietnia 2015 r. Wobec braku stwierdzenia przez Radę Miasta Inowrocławia powyższego, Wojewoda Kujawsko-Pomorski, pismem z dnia 16 grudnia 2015 r., wezwał Radę do podjęcia uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu skarżącej, wypełniając tym samym obowiązek wynikający z art. 98a ust. 1 u.s.g. W odpowiedzi na powyższe Przewodniczący Rady Miasta Inowrocławia poinformował Wojewodę, iż we wskazanym przez organ nadzoru, 30-dniowym terminie nie ma możliwości zapoznania się z treścią wezwania i zajęcia stanowiska."

"Zarówno treść zawartych w aktach sprawy oświadczeń stron oraz korespondencji między organami, jak i chronologia poszczególnych zdarzeń dotyczących działalności skarżącej oraz aktywności Wojewody i Rady Miasta Inowrocławia, nie pozostawiają wątpliwości, iż wobec niewypełnienia zarówno przez skarżącą, jak i przez organ samorządu terytorialnego wyraźnie wynikających z przepisów k.w. i u.s.g. właściwych im obowiązków we wskazanych terminach (zrzeczenia się funkcji ławnika, podjęcia stosownych uchwał), Wojewoda zobligowany był wydać zaskarżone zarządzenie zastępcze i uczynił to prawidłowo."

Powtarzam, "wobec niewypełnienia przez organ samorządu terytorialnego wyraźnie wynikających z przepisów kodeksu wyborczego i ustawy o samorządzie gminnym właściwych im obowiązków we wskazanych terminach (podjęcia stosownych uchwał"... To dobitnie pokazuje, jak rada miasta respektuje obowiązujące w Polsce prawo. Miała prawny obowiązek podjąć uchwałę stwierdzającą wygaśnięcie mandatów radnych Stolarskiej i Kopcia, czego nie uczyniła. Trzeba najpierw w lustro spojrzeć, panie i panowie radni, zanim się z takim apelem wystąpi. Przyganiał kocioł garnkowi, a sam smoli. I to jak!

BlackwaterX

RBN
[467]
2017-04-20 22:30:52 | zgłoś do moderacji

Radni poczuli, że koryto jest zagrożone i kręcą dym. A argumentowanie tego godzeniem w prawa wyborców to już bezczelność...

drugi_sort

Inowrocław
[1516]
2017-04-20 22:16:02 | zgłoś do moderacji

Do admina!!! Już kiedyś pytałem, czy natręctwa linków Pana B, Kukiz 15 to nie jest czystej wody spam, podobno zakazany ma portalu? Jeśli ktoś nie ma nic do powiedzenia no to niech zwyczajnie milczy. Mam wrażenie, że kierowca Wrońskiego to zachowuje się jak w powiedzeniu : " konia kują, żaba nogę podstawia" . Zresztą jest tylko o rzut beretem od reszty pobratymców.

Marek Browiński

Inowrocław
[2868]
 online 
2017-04-20 22:09:28 | zgłoś do moderacji

A co tu pisać jak sam link wystarczy :)

drugi_sort

Inowrocław
[1516]
2017-04-20 21:52:42 | zgłoś do moderacji

Do admina!!! Już kiedyś pytałem, czy natręctwa linków Pana B, Kukiz 15 to nie jest czystej wody spam, podobno zakazany ma portalu? Jeśli ktoś nie ma nic do powiedzenia no to niech zwyczajnie milczy. Mam wrażenie, że kierowca Wrońskiego to zachowuje się jak w powiedzeniu : " konia kują, żaba nogę podstawia" . Zresztą jest tylko o rzut beretem od reszty pobratymców.

beret

Gmina Inowrocław
[471]
2017-04-20 21:12:05 | zgłoś do moderacji

Zgodnie z inicjatywą p. Marcinkowskiego, który popiera drugi_sort Miasto Inowrocław powinno ogłosić przetarg na ubezpieczenie Szkól podstawowych oraz dzieci z Miasta Inowrocław.
Myslę, że Pan Marcinkowski poprze ten postulat na przekór PIS-wi

beret

Gmina Inowrocław
[471]
2017-04-20 21:09:35 | zgłoś do moderacji

a ja jeszcze raz uważam, że drugi_sort i P. Marcinkowski ma rację. Samorząd to jest to.
Należy zacząć od najbardziej prostych spraw.

Ryszard Ochódzki

Radziejów
[1354]
2017-04-20 21:07:04 | zgłoś do moderacji

No to wychodzi na to iż Krzysiowi mówią co ma robić. Tata przynajmniej wie sam najlepiej co ma robić.

Vegeta

Inowrocław
[248]
2017-04-20 21:01:41 | zgłoś do moderacji

Świetny link Panie Browiński. Szkoda, że przeciętny Inowrocławianin nie dowie się co się dzieje. Tak to jest jak media zostały zlikwidowane lub zawłaszczone. Inoonline też wymięka z rzetelnym dziennikarstwem.

beret

Gmina Inowrocław
[471]
2017-04-20 20:49:54 | zgłoś do moderacji

Vegeta; Marek Browiński i Inni: drugi_sort ma rację. Pan Marcinkowski ma rację. Należy wspierać Samorząd. A przede wszystkim Inicjatywy Obywatelskie. Dlatego Panie Marku wspierajmy postulaty, które drugi_sort wnosi przeciwko PIS-wowi. Myślę, że Pan Marcinkowski będzie za..

Vegeta

Inowrocław
[248]
2017-04-20 20:42:07 | zgłoś do moderacji

drugi_sort, ale co ty tu mieszasz ogólnopolską politykę do spraw lokalnych. Chcesz pomieszać ? Cały czas podkreślasz jaki to pis zły. Wiemy dobrze że twój szef jest członkiem, a może lepiej ujmując penisem platformy obywatelskiej. Większość radnych jest pod pantoflem i aby utrzymać posadki głosują tak jak w dniu głosowania nakazać im wskazano. Wszak miasto biedne. Najgorszy jest ten fałsz w tych ludziach. Bo gdy władza się wreszcie zmieni, to tacy jak ty będą tej nowej władzy w pas się kłaniać nie bacząc obiektywnie tak jak teraz na jej poczynania.


Marek Browiński

Inowrocław
[2868]
 online 
2017-04-20 19:25:28 | zgłoś do moderacji

"- Rada Miejska Inowrocławia w toku prac nad zmianami prawa samorządowego w Polsce domaga się respektowania postanowień Konstytucji RP oraz wiążącego Polskę prawa międzynarodowego - czytamy w projekcie uchwały, pod którym podpisał się Tomasz Marcinkowski"

a tu się dowiesz ile znaczy podpis Pana Tomasza Marcinkowskiego :(

http://ino.online/blogi.php?e=1&w=13345&us=185

drugi_sort

Inowrocław
[1516]
2017-04-20 19:03:18 | zgłoś do moderacji

Vegeta, zapewne tego nie rozumiesz, ale taki układ w radzie wynika z demokratycznych wyborów. Niestety dotyczy to również dość kuriozalnego zwycięstwa PiSu gdzie to mniejszość wybrała "większość", ale to trochę inny system.

Vegeta

Inowrocław
[248]
2017-04-20 15:36:57 | zgłoś do moderacji

Czyli gołym okiem patrząc zmiany w prawie samorządowym są konieczne. Inowrocław jest świetnym przykładem gdzie całkowicie podporządkowana prezydentowi jest rada miasta. Kilku radnych opozycji nie ma od lat żadnego wpływu na podejmowane decyzje. Praktycznie jedna osoba rządzi i chciałaby rządzić wiecznie.

Marek Browiński

Inowrocław
[2868]
 online 
2017-04-20 15:27:46 | zgłoś do moderacji

Pan Tomasz Marcinkowski już pokazał jaki ma stosunek do prawa samorządowego chowając głowę w piasek w sprawie radnych-ławników.

siostra trufla

Inowrocław
[767]
2017-04-20 13:20:45 | zgłoś do moderacji

Nikt nie jest doskonały - no ale żeby pan przewodniczący RM wypowiadał się o prawie, o konstytucji to już odjazd absolutny.

drugi_sort

Inowrocław
[1516]
2017-04-20 12:44:24 | zgłoś do moderacji

Oldsolino, Ty już napisałeś! Daj teraz możliwość wykazać się kolegom. Oni też muszą z czegoś żyć.

oldsolino

Inowrocław
[87]
2017-04-20 12:13:10 | zgłoś do moderacji

Napisał pełowski troll,przydupas.

drugi_sort

Inowrocław
[1516]
2017-04-20 12:03:24 | zgłoś do moderacji

Proszę. Miałem Rację...uderz w stòł- trolle się odezwą.
Następny proszę!

oldsolino

Inowrocław
[87]
2017-04-20 12:00:46 | zgłoś do moderacji

Tak,tak towarzyszu resortowy(drugi sort)"dlo wos musi być"a reszta niech się żeni.Demokracja jest tylko wtedy jak POwcy przy korycie.Tak jak za PZPR.

RACJA STANU

Rabin
[200]
2017-04-20 11:50:10 | zgłoś do moderacji

HA,HA,Radni z Czerwonego PRL-U ha,ha,bu,ha,ha.

drugi_sort

Inowrocław
[1516]
2017-04-20 11:45:16 | zgłoś do moderacji

Brawo? Pełne poparcie "drugiego sortu" . "Pierwszy" zapewne już za chwilę zaleje portal falą hejtòw z bredniami o mieście w ruinie, kolesiostwie, układach i wszystkich innych "plagach egipskich" nekających Inowrocław z winy obecnej władzy.
Uwaga: 
zaloguj się lub jeśli nie masz konta zarejestruj się aby dodać komentarz.
Portal internetowy Ino-online.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść prezentowanych opinii. Użytkownik dokonujący wpisu na łamach portalu, może ponieść za jego treść odpowiedzialność cywilną bądź karną. Komentarze naruszające dobre obyczaje i niezwiązane z tematem mogą być usuwane bez ostrzeżenia.wiesz pierwszy


© copyright 2000-2018 Ino-online Media