Witaj! W trosce o lepszą ochronę danych i dostosowanie do zmian w prawie ochrony danych zmieniliśmy regulamin oraz politykę prywatności.   zrozumiałem i akceptuję

Poniżej możesz zapoznać się ze szczegółami. Polityka prywatności:

Definicje

1. Serwis: oznacza portal internetowy udostępniony w domenie internetowej pod adresem ino.online i pokrewnych tj. i-o.pl, ino24.pl, inowroclawianka.pl,
2. Administrator: oznacza firmę Ino-online Media, ul. Szczęśliwa 1, 88-100 Inowrocław, NIP: 556-181-85-16,
3. Ustawa: oznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 203, poz. 1371 ze zm.),
4. Przez Adres IP rozumie się adres protokołu internetowego, stanowiącego informację mogącą identyfikować Użytkownika,
5. Dane Osobowe oznaczają dane osobowe w rozumieniu artykułu 6. Ustawy, udostępniane przez Użytkowników, gromadzone za pośrednictwem Serwisu i przetwarzane przez Administratora,
6. Użytkownik oznacza odwiedzającego i korzystajacego z Serwisu,
7. Serwisy Zewnętrzne: oznacza inne strony internetowe, które nie stanowią własności, ani nie są bezpośrednio powiązane z Serwisem,
8. Operatorem Hostingowym jest OVH Sp. z o.o., 54-402 Wrocław ul. Szkocka 5 lok. 1, REGON: 933029040 NIP: 899-25-20-556,
9. Polityka oznacza niniejszą Politykę Prywatności.


Informacje ogólne

Administrator oświadcza, że wszystkie dane zarejestrowanych Użytkowników są starannie zabezpieczone i przechowywane. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są zgodnie z udzielonymi przez niego zezwoleniem, a także w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Ustawy oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Osoba zarejestrowana w Serwisie akceptuje niniejszy regulamin, zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych przez siebie informacji przez Serwis w celach statystycznych i marketingowych zgodnie z Ustawą oraz ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


Zbieranie danych

W celu udoskonalania portalu i rozwoju na potrzeby Użytkowników, Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
- poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
- poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. "ciasteczek"),
- poprzez gromadzenie logów serwera www przez Operatora Hostingowego.


Udostępnianie danych

Dane podlegają udostępnieniu uprawnionym do tego podmiotom zewnętrznym wyłącznie za zgodą Administratora lub osób których te dane dotyczą, jeśli zachodzi podejrzenie przestępstwa. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby lub Administratora. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania. Administrator nie przekazuje Danych Osobowych innym podmiotom. Dane Osobowe nie mogą obejmować "danych wrażliwych" w rozumieniu art. 27 ust. 1 Ustawy.

Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie przez Administratora swoich Danych Osobowych, usunięcia w części lub całości udostępnionych danych, co może wiązać się z poważnym ograniczeniem lub uniemożliwieniem korzystania z całości lub części Serwisu. Szczegółowe regulacje w tym zakresie opisuje punkt "Informacje praktyczne związane z systemem logowania".

Podczas przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników stosowane są zgodnie z wymaganiami ustawy i rozporządzeniem środki techniczne i organizacyjne, które mają na celu zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.


Informacja o plikach cookies

Serwis korzysta z plików cookies. Tzw. "ciasteczka" stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Hostingowy.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
- utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
- określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W ramach Serwisu stosowane są dwa główne rodzaje plików cookies: tzw. sesyjne oraz stałe. Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie w dziale ustawienia - sekcja prywatność. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Serwisem partnerów oraz przez zewnętrzne programy instalowane w postaci tzw. wtyczek np. społecznościowego serwisu Facebook.com lub innych.

Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/


Informacje praktyczne związane z systemem logowania

Użytkownik zobowiązany jest do ochrony swoich haseł dostępu do Serwisu przed dostępem do tego osób niepowołanych. Serwis nie udostępnia ani nie gromadzi hasła w niezakodowanej formie. W przypadku zagubienia hasła Serwis może przesłać nowe hasło wyłącznie na adres e-mail podany podczas rejestracji użytkownika Serwisu.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do stron portalu wynikający z przyczyn niezależnych od portalu, błędy lub niekompletność przesyłania informacji przez użytkowników portalu, błędy i awarie powstałe w wyniku przerw w funkcjonowania portalu.

Serwis udostępnia możliwość dodawania komentarzy, zdjęć i innych informacji multimedialnych internautom, w szczególności osobom zarejestrowanym w Serwisie. Rejestracja użytkowników w Serwisie jest bezpłatna i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych. Korzystanie z Serwisu i podawanie jakichkolwiek danych jest dobrowolne.

Użytkownicy Serwisu mogą korzystać z Serwisu oraz z utworów i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, własności intelektualnej oraz Ustawy o ochronie baz danych.

Użytkownik może w dowolnym momencie edytować swoje dane za pomocą dostępnych narzędzi Serwisu (sekcja profil), może też bezpośrednio zwrócić się do Administratora, przesyłając wiadomość e-mail pod adres portal@ino-online.pl aby dokonać zmian, dodania, usunięcia informacji o sobie, w tym także do cofnięcia zgody i "bycia zapomnianym". Wiadomość musi pochodzić z adresu e-mail podanego podczas rejestracji w Serwisie, w innym wypadku Administrator będzie próbował dokonać uwiarygodnienia Użytkownika na inne dostępne i możliwe sposoby. Administrator ma prawo odmówić usunięcia Danych Osobowych w wypadku, gdy Użytkownik naruszył zasady regulaminu portalu lub przepisy prawa, a zachowanie jego danych jest niezbędne do wyjaśnienia sprawy.


Postanowienia końcowe

Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani na stronie Serwisu. Wszelkie pytania, wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności Użytkownicy mogą wysłać na adres: portal@ino-online.pl.zrozumiałem i akceptuję

Radni chcą sprzeciwić się rządowi

 INOWROCŁAW | 20 kwietnia 2017, 10:58
Na najbliższej sesji inowrocławscy radni chcą wyrazić sprzeciw wobec zapowiadanych przez rząd zmian prawa samorządowego, czyli ograniczenia kadencyjności prezydentów, podniesienia progów wyborczych, czy rewizji okręgów.

r  e  k  l  a  m  a


- Rada Miejska Inowrocławia w toku prac nad zmianami prawa samorządowego w Polsce domaga się respektowania postanowień Konstytucji RP oraz wiążącego Polskę prawa międzynarodowego - czytamy w projekcie uchwały, pod którym podpisał się Tomasz Marcinkowski, przewodniczący Rady Miejskiej. Jest w nim też apel do prezydenta, rządu i polityków o niepodejmowanie decyzji godzących w prawa wyborcze obywateli.
"Rada Miejska Inowrocławia apeluje o podjęcie rzetelnych prac zmierzających do systemowego przeglądu prawa samorządowego, w szczególności prawa ustrojowego, a następnie wypracowania kompleksowej propozycji zmian w tym zakresie."


W marcu o planach PiS wobec samorządów krytycznie i ostro wypowiadał się Ryszard Brejza, który wziął udział w Forum Samorządowym w Warszawie. Przegłosowanie uchwały jest niemal pewne, bo radni popierający prezydenta mają w Radzie Miejskiej Inowrocławia większość. [IO]
Wasze komentarze:

Mieszkaniec999

Inowrocław
[340]
2017-04-23 08:11:37 | zgłoś do moderacji

A Browinski znów linkuje niesprawdzone info, za kampanię wziął by sę pan , choć szans tu nie widzę

TAB015

Inowrocław
[727]
2017-04-21 13:17:03 | zgłoś do moderacji

Skoro nadal prowadzimy wymianę poglądów to też wypowiem się na tematy poruszane na "niniejszej witrynie". Otóż samorządność w Polsce to "pic na wodę, fotomontaż", stworzona nieudolnie przez polskich liberałów i neoliberałów po "okrągłym stole".
Tylko ustój parlamentarno-referendalny (demokracja neo-hierarchiczna, za PRL nazywana antyhierarchiczną), po to, ażeby na szeroką skalę wykorzystywana była instytucja referendum (demokracja bezpośrednia) - zawsze raz w roku, na przełomie wiosna/lato.
Silną pozycję powinny posiadać:
- rady gminne, powiatowe i wojewódzkie
wspierany referendami gminnymi, powiatowymi
i wojewódzkimi oraz
- jednoizbowy parlament, ale też wspierany
instytucją referendum
Prezydent RP. jak i wójtowie, burmistrzowie, starostowie oraz wojewodowie (likwidacja prezydentów miast) powinni być wybierani w wyborach bezpośrednich tylko na jedną siedmioletnią kadencję.

Władza sądownicza (też siedmioletnia kadencja):
- sędziowie pokoju, powinni być wybierani
przez obywateli w bezpośrednich wyborach,
a pozostali
- sędziowie (wyższych szczebli)
powinni być wybierani przez sędziów
pokoju i sędziów niższych szczebli, ale
akceptowani przez obywateli w corocznych
referendach,
- sędziowie ław przysięgłych, w skład których
powinni wchodzić zwykli obywatele. (cdn.)

Reptilianin

Inowrocław
[118]
2017-04-20 23:20:24 | zgłoś do moderacji

"Rada Miejska Inowrocławia apeluje o podjęcie rzetelnych prac zmierzających do systemowego przeglądu prawa samorządowego, w szczególności prawa ustrojowego, a następnie wypracowania kompleksowej propozycji zmian w tym zakresie."

"Inowrocławianie apelują do RM o podjęcie rzetelnych prac zmierzających do systemowego przeglądu monopolu P. Przewodniczącego na sprzedaż ubezpieczeń szkołom i uczniom na terenie Miasta Inowrocławia, a następnie wypracowania kompleksowego zawiadomienia do Prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez wyżej ww., aby wypracować propozycje zamknięcia ww. w tym zakresie." Z Pozdrowieniami dla wodza RM Inowrocławia-Wierni poddani Brejzolandu.

Wiewiór

Inowrocław
[473]
2017-04-20 22:56:49 | zgłoś do moderacji

A może pan Marcinkowski przypomni, jak to komitet wyborczy pana Brejzy "zgodnie z prawem" finansował kampanię wyborczą? Mało to uchybień stwierdził komisarz wyborczy? Nawet prokuraturę zawiadomił.

Wiewiór

Inowrocław
[473]
2017-04-20 22:51:02 | zgłoś do moderacji

Rada Miejska Inowrocławia pod przewodnictwem pana Marcinkowskiego domaga się respektowania prawa od rządu? Chyba śnię. Dobry, a raczej ponury żart. Sami prawa nie respektują a domagają się tego od innych? Toż to komedia!

To przypomnę panu Marcinkowskiemu i pozostałym radnym, jak to rada miasta w Inowrocławiu prawo respektuje. Sąd administracyjny nie tak dawno wytknął radzie jak ta "szanuje" prawo. Oto fragmenty z wyroku WSA:
"Zgodnie zaś z treścią art. 383 § 6 k.w. w przypadku niewypełnienia przez radnego w określonym terminie obowiązków wynikających z § 5 cytowanego artykułu, rada stwierdza wygaśnięcie mandatu radnego, w drodze uchwały, w ciągu miesiąca od upływu tego terminu. Sposób redakcji powyższego przepisu nie pozostawia wątpliwości, iż rada nie dysponuje w tym zakresie możliwością powzięcia aktu o odmiennej treści – uchwałę stwierdzającą wygaśnięcie mandatu radnego w sytuacji ziszczenia się przesłanek z art. 383 § 1 k.w. rada podejmuje obligatoryjnie."

"W sytuacji, gdy organ gminy wbrew wspomnianemu obowiązkowi nie podejmuje prawnie nakazanych działań, obowiązkiem ustawowym wojewody jest wydanie zarządzenia zastępczego w sprawie wygaśnięcia mandatu."

"Wobec bezspornej okoliczności niewypełnienia powyższego obowiązku przez skarżącą w ustawowym terminie, rada gminy zobligowana była stwierdzić w drodze uchwały wygaśnięcie mandatu skarżącej, przy czym termin na podjęcie tej uchwały upływał z dniem 1 kwietnia 2015 r. Wobec braku stwierdzenia przez Radę Miasta Inowrocławia powyższego, Wojewoda Kujawsko-Pomorski, pismem z dnia 16 grudnia 2015 r., wezwał Radę do podjęcia uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu skarżącej, wypełniając tym samym obowiązek wynikający z art. 98a ust. 1 u.s.g. W odpowiedzi na powyższe Przewodniczący Rady Miasta Inowrocławia poinformował Wojewodę, iż we wskazanym przez organ nadzoru, 30-dniowym terminie nie ma możliwości zapoznania się z treścią wezwania i zajęcia stanowiska."

"Zarówno treść zawartych w aktach sprawy oświadczeń stron oraz korespondencji między organami, jak i chronologia poszczególnych zdarzeń dotyczących działalności skarżącej oraz aktywności Wojewody i Rady Miasta Inowrocławia, nie pozostawiają wątpliwości, iż wobec niewypełnienia zarówno przez skarżącą, jak i przez organ samorządu terytorialnego wyraźnie wynikających z przepisów k.w. i u.s.g. właściwych im obowiązków we wskazanych terminach (zrzeczenia się funkcji ławnika, podjęcia stosownych uchwał), Wojewoda zobligowany był wydać zaskarżone zarządzenie zastępcze i uczynił to prawidłowo."

Powtarzam, "wobec niewypełnienia przez organ samorządu terytorialnego wyraźnie wynikających z przepisów kodeksu wyborczego i ustawy o samorządzie gminnym właściwych im obowiązków we wskazanych terminach (podjęcia stosownych uchwał"... To dobitnie pokazuje, jak rada miasta respektuje obowiązujące w Polsce prawo. Miała prawny obowiązek podjąć uchwałę stwierdzającą wygaśnięcie mandatów radnych Stolarskiej i Kopcia, czego nie uczyniła. Trzeba najpierw w lustro spojrzeć, panie i panowie radni, zanim się z takim apelem wystąpi. Przyganiał kocioł garnkowi, a sam smoli. I to jak!

BlackwaterX

RBN
[498]
2017-04-20 22:30:52 | zgłoś do moderacji

Radni poczuli, że koryto jest zagrożone i kręcą dym. A argumentowanie tego godzeniem w prawa wyborców to już bezczelność...

drugi_sort

Inowrocław
[1644]
2017-04-20 22:16:02 | zgłoś do moderacji

Do admina!!! Już kiedyś pytałem, czy natręctwa linków Pana B, Kukiz 15 to nie jest czystej wody spam, podobno zakazany ma portalu? Jeśli ktoś nie ma nic do powiedzenia no to niech zwyczajnie milczy. Mam wrażenie, że kierowca Wrońskiego to zachowuje się jak w powiedzeniu : " konia kują, żaba nogę podstawia" . Zresztą jest tylko o rzut beretem od reszty pobratymców.

Marek Browiński

Inowrocław
[3286]
2017-04-20 22:09:28 | zgłoś do moderacji

A co tu pisać jak sam link wystarczy :)


drugi_sort

Inowrocław
[1644]
2017-04-20 21:52:42 | zgłoś do moderacji

Do admina!!! Już kiedyś pytałem, czy natręctwa linków Pana B, Kukiz 15 to nie jest czystej wody spam, podobno zakazany ma portalu? Jeśli ktoś nie ma nic do powiedzenia no to niech zwyczajnie milczy. Mam wrażenie, że kierowca Wrońskiego to zachowuje się jak w powiedzeniu : " konia kują, żaba nogę podstawia" . Zresztą jest tylko o rzut beretem od reszty pobratymców.

beret

Gmina Inowrocław
[507]
2017-04-20 21:12:05 | zgłoś do moderacji

Zgodnie z inicjatywą p. Marcinkowskiego, który popiera drugi_sort Miasto Inowrocław powinno ogłosić przetarg na ubezpieczenie Szkól podstawowych oraz dzieci z Miasta Inowrocław.
Myslę, że Pan Marcinkowski poprze ten postulat na przekór PIS-wi

beret

Gmina Inowrocław
[507]
2017-04-20 21:09:35 | zgłoś do moderacji

a ja jeszcze raz uważam, że drugi_sort i P. Marcinkowski ma rację. Samorząd to jest to.
Należy zacząć od najbardziej prostych spraw.

Ryszard Ochódzki

Radziejów
[1354]
2017-04-20 21:07:04 | zgłoś do moderacji

No to wychodzi na to iż Krzysiowi mówią co ma robić. Tata przynajmniej wie sam najlepiej co ma robić.

Vegeta

Inowrocław
[248]
2017-04-20 21:01:41 | zgłoś do moderacji

Świetny link Panie Browiński. Szkoda, że przeciętny Inowrocławianin nie dowie się co się dzieje. Tak to jest jak media zostały zlikwidowane lub zawłaszczone. Inoonline też wymięka z rzetelnym dziennikarstwem.

beret

Gmina Inowrocław
[507]
2017-04-20 20:49:54 | zgłoś do moderacji

Vegeta; Marek Browiński i Inni: drugi_sort ma rację. Pan Marcinkowski ma rację. Należy wspierać Samorząd. A przede wszystkim Inicjatywy Obywatelskie. Dlatego Panie Marku wspierajmy postulaty, które drugi_sort wnosi przeciwko PIS-wowi. Myślę, że Pan Marcinkowski będzie za..

Vegeta

Inowrocław
[248]
2017-04-20 20:42:07 | zgłoś do moderacji

drugi_sort, ale co ty tu mieszasz ogólnopolską politykę do spraw lokalnych. Chcesz pomieszać ? Cały czas podkreślasz jaki to pis zły. Wiemy dobrze że twój szef jest członkiem, a może lepiej ujmując penisem platformy obywatelskiej. Większość radnych jest pod pantoflem i aby utrzymać posadki głosują tak jak w dniu głosowania nakazać im wskazano. Wszak miasto biedne. Najgorszy jest ten fałsz w tych ludziach. Bo gdy władza się wreszcie zmieni, to tacy jak ty będą tej nowej władzy w pas się kłaniać nie bacząc obiektywnie tak jak teraz na jej poczynania.


Marek Browiński

Inowrocław
[3286]
2017-04-20 19:25:28 | zgłoś do moderacji

"- Rada Miejska Inowrocławia w toku prac nad zmianami prawa samorządowego w Polsce domaga się respektowania postanowień Konstytucji RP oraz wiążącego Polskę prawa międzynarodowego - czytamy w projekcie uchwały, pod którym podpisał się Tomasz Marcinkowski"

a tu się dowiesz ile znaczy podpis Pana Tomasza Marcinkowskiego :(

http://ino.online/blogi.php?e=1&w=13345&us=185

drugi_sort

Inowrocław
[1644]
2017-04-20 19:03:18 | zgłoś do moderacji

Vegeta, zapewne tego nie rozumiesz, ale taki układ w radzie wynika z demokratycznych wyborów. Niestety dotyczy to również dość kuriozalnego zwycięstwa PiSu gdzie to mniejszość wybrała "większość", ale to trochę inny system.


Vegeta

Inowrocław
[248]
2017-04-20 15:36:57 | zgłoś do moderacji

Czyli gołym okiem patrząc zmiany w prawie samorządowym są konieczne. Inowrocław jest świetnym przykładem gdzie całkowicie podporządkowana prezydentowi jest rada miasta. Kilku radnych opozycji nie ma od lat żadnego wpływu na podejmowane decyzje. Praktycznie jedna osoba rządzi i chciałaby rządzić wiecznie.

Marek Browiński

Inowrocław
[3286]
2017-04-20 15:27:46 | zgłoś do moderacji

Pan Tomasz Marcinkowski już pokazał jaki ma stosunek do prawa samorządowego chowając głowę w piasek w sprawie radnych-ławników.

siostra trufla

Inowrocław
[768]
2017-04-20 13:20:45 | zgłoś do moderacji

Nikt nie jest doskonały - no ale żeby pan przewodniczący RM wypowiadał się o prawie, o konstytucji to już odjazd absolutny.

drugi_sort

Inowrocław
[1644]
2017-04-20 12:44:24 | zgłoś do moderacji

Oldsolino, Ty już napisałeś! Daj teraz możliwość wykazać się kolegom. Oni też muszą z czegoś żyć.

oldsolino

Inowrocław
[90]
2017-04-20 12:13:10 | zgłoś do moderacji

Napisał pełowski troll,przydupas.

drugi_sort

Inowrocław
[1644]
2017-04-20 12:03:24 | zgłoś do moderacji

Proszę. Miałem Rację...uderz w stòł- trolle się odezwą.
Następny proszę!

oldsolino

Inowrocław
[90]
2017-04-20 12:00:46 | zgłoś do moderacji

Tak,tak towarzyszu resortowy(drugi sort)"dlo wos musi być"a reszta niech się żeni.Demokracja jest tylko wtedy jak POwcy przy korycie.Tak jak za PZPR.

RACJA STANU

Rabin
[208]
2017-04-20 11:50:10 | zgłoś do moderacji

HA,HA,Radni z Czerwonego PRL-U ha,ha,bu,ha,ha.

drugi_sort

Inowrocław
[1644]
2017-04-20 11:45:16 | zgłoś do moderacji

Brawo? Pełne poparcie "drugiego sortu" . "Pierwszy" zapewne już za chwilę zaleje portal falą hejtòw z bredniami o mieście w ruinie, kolesiostwie, układach i wszystkich innych "plagach egipskich" nekających Inowrocław z winy obecnej władzy.
Uwaga: 
zaloguj się lub jeśli nie masz konta zarejestruj się aby dodać komentarz.
Jeśli w materiale użyto Twojego wizerunku, a ty nie wyrażasz na to zgody zgłoś to nam.
Portal internetowy Ino.online nie ponosi odpowiedzialności za treść prezentowanych opinii. Użytkownik dokonujący wpisu na łamach portalu, może ponieść za jego treść odpowiedzialność cywilną bądź karną. Komentarze naruszające dobre obyczaje i niezwiązane z tematem mogą być usuwane bez ostrzeżenia.
© copyright 2000-2018 Ino-online Media