Witaj! W trosce o lepszą ochronę danych i dostosowanie do zmian w prawie ochrony danych zmieniliśmy regulamin oraz politykę prywatności.   zrozumiałem i akceptuję

Poniżej możesz zapoznać się ze szczegółami. Polityka prywatności:

Definicje

1. Serwis: oznacza portal internetowy udostępniony w domenie internetowej pod adresem ino.online i pokrewnych tj. i-o.pl, ino24.pl, inowroclawianka.pl,
2. Administrator: oznacza firmę Ino-online Media, ul. Szczęśliwa 1, 88-100 Inowrocław, NIP: 556-181-85-16,
3. Ustawa: oznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 203, poz. 1371 ze zm.),
4. Przez Adres IP rozumie się adres protokołu internetowego, stanowiącego informację mogącą identyfikować Użytkownika,
5. Dane Osobowe oznaczają dane osobowe w rozumieniu artykułu 6. Ustawy, udostępniane przez Użytkowników, gromadzone za pośrednictwem Serwisu i przetwarzane przez Administratora,
6. Użytkownik oznacza odwiedzającego i korzystajacego z Serwisu,
7. Serwisy Zewnętrzne: oznacza inne strony internetowe, które nie stanowią własności, ani nie są bezpośrednio powiązane z Serwisem,
8. Operatorem Hostingowym jest OVH Sp. z o.o., 54-402 Wrocław ul. Szkocka 5 lok. 1, REGON: 933029040 NIP: 899-25-20-556,
9. Polityka oznacza niniejszą Politykę Prywatności.


Informacje ogólne

Administrator oświadcza, że wszystkie dane zarejestrowanych Użytkowników są starannie zabezpieczone i przechowywane. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są zgodnie z udzielonymi przez niego zezwoleniem, a także w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Ustawy oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną i rozporządzeniem Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, dalej zwane RODO.

Osoba zarejestrowana w Serwisie akceptuje niniejszy regulamin, zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych przez siebie informacji przez Serwis w celach statystycznych i marketingowych zgodnie z Ustawą oraz ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


Zbieranie danych

W celu udoskonalania portalu i rozwoju na potrzeby Użytkowników, Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
- poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
- poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. "ciasteczek"),
- poprzez gromadzenie logów serwera www przez Operatora Hostingowego.


Udostępnianie danych

Dane podlegają udostępnieniu uprawnionym do tego podmiotom zewnętrznym wyłącznie za zgodą Administratora lub osób których te dane dotyczą, jeśli zachodzi podejrzenie przestępstwa. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby lub Administratora. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania. Administrator nie przekazuje Danych Osobowych innym podmiotom. Dane Osobowe nie mogą obejmować "danych wrażliwych" w rozumieniu art. 27 ust. 1 Ustawy.

Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie przez Administratora swoich Danych Osobowych, usunięcia w części lub całości udostępnionych danych, co może wiązać się z poważnym ograniczeniem lub uniemożliwieniem korzystania z całości lub części Serwisu. Szczegółowe regulacje w tym zakresie opisuje punkt "Informacje praktyczne związane z systemem logowania".

Podczas przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników stosowane są zgodnie z wymaganiami ustawy i rozporządzeniem środki techniczne i organizacyjne, które mają na celu zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.


Informacja o plikach cookies

Serwis korzysta z plików cookies. Tzw. "ciasteczka" stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Hostingowy.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
- utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
- określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W ramach Serwisu stosowane są dwa główne rodzaje plików cookies: tzw. sesyjne oraz stałe. Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie w dziale ustawienia - sekcja prywatność. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Serwisem partnerów oraz przez zewnętrzne programy instalowane w postaci tzw. wtyczek np. społecznościowego serwisu Facebook.com lub innych.

Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/


Informacje praktyczne związane z systemem logowania

Użytkownik zobowiązany jest do ochrony swoich haseł dostępu do Serwisu przed dostępem do tego osób niepowołanych. Serwis nie udostępnia ani nie gromadzi hasła w niezakodowanej formie. W przypadku zagubienia hasła Serwis może przesłać nowe hasło wyłącznie na adres e-mail podany podczas rejestracji użytkownika Serwisu.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do stron portalu wynikający z przyczyn niezależnych od portalu, błędy lub niekompletność przesyłania informacji przez użytkowników portalu, błędy i awarie powstałe w wyniku przerw w funkcjonowania portalu.

Serwis udostępnia możliwość dodawania komentarzy, zdjęć i innych informacji multimedialnych internautom, w szczególności osobom zarejestrowanym w Serwisie. Rejestracja użytkowników w Serwisie jest bezpłatna i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych. Korzystanie z Serwisu i podawanie jakichkolwiek danych jest dobrowolne.

Użytkownicy Serwisu mogą korzystać z Serwisu oraz z utworów i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, własności intelektualnej oraz Ustawy o ochronie baz danych.

Użytkownik może w dowolnym momencie edytować swoje dane za pomocą dostępnych narzędzi Serwisu (sekcja profil), może też bezpośrednio zwrócić się do Administratora, przesyłając wiadomość e-mail pod adres portal@ino-online.pl aby dokonać zmian, dodania, usunięcia informacji o sobie, w tym także do cofnięcia zgody i "bycia zapomnianym". Wiadomość musi pochodzić z adresu e-mail podanego podczas rejestracji w Serwisie, w innym wypadku Administrator będzie próbował dokonać uwiarygodnienia Użytkownika na inne dostępne i możliwe sposoby. Administrator ma prawo odmówić usunięcia Danych Osobowych w wypadku, gdy Użytkownik naruszył zasady regulaminu portalu lub przepisy prawa, a zachowanie jego danych jest niezbędne do wyjaśnienia sprawy.


Postanowienia końcowe

Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani na stronie Serwisu. Wszelkie pytania, wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności Użytkownicy mogą wysłać na adres: portal@ino-online.pl.zrozumiałem i akceptuję

Tradycji stało się zadość. Przywołówki 2017

fot. MJ
 DZIEJE SIĘ | 16 kwietnia 2017, 20:01
Siedmiu kawalerów, 35 wierszyków i 185 lat tradycji. Niedziela Wielkanocna w Szymborzu to czas "Przywołówek".

r  e  k  l  a  m  a
- Szanowne obywatelki i obywatele Szymborza i okolicy. W dniu dzisiejszej uroczystości obchodzimy starokujawski zwyczaj dziedziczony po naszych przodkach, którzy nam to zdali i zastrzegli, abyśmy szli ich śladem. Pomimo dużych trudów i mozołów to jednak "Komitet" pracuje wytrwale pod hasłem "Cześć naszym przodkom" - tymi słowami szymborscy kawalerowie rozpoczęli 185. "Przywołówki".

Tegoroczne "Przywołówki" poprzedziła krótka uroczystość. Z okazji jubileuszu Klub Kawalerów gościł w Szymborzu prezydenta Inowrocławia, który przekazał listy gratulacyjne i podziękowania obecnym oraz byłym członkom stowarzyszenia. [MP]

Zobacz także: Przywołówki od kuchni"

Wasze komentarze:

siostra trufla

Inowrocław
[768]
2017-04-18 20:26:56 | zgłoś do moderacji

Zaniedbania edukacyjne gimnazjalistów porażające. Jak kiepsko i marnie trzeba być wyedukowanym, ażeby przedkładać ilość guzików nad dorobek kulturowy regionu. Nie powiem ilość guzików jest rzeczywiście ważna ale bardzo mało ważna, może istotna dla gimbusów.Natomiast nasz kod kulturowy jest bezcenny. Bezcenny nie znaczy bezwartościowy.
Ciekaw jestem jaka dziewczyna wytrzyma dłużej niż 5 minut z chłopakiem co w guzikach upatruje wartości, co uważa,że decyzja administracyjna zastępuje kulturę.
Octogen gimnazjum ukrzywdziło Ciebie.

octogen

Inowrocław
[33]
2017-04-18 17:46:15 | zgłoś do moderacji

@Label - kończąc (bo "powstałeś i rozwiałeś wszelkie wątpliwości"):
- "(...) napój otrzymany w wyniku enzymatycznej hydrolizy skrobi (...)" - profesjolekt nie jest tożsamy ze wzbogaconym słownictwem.
Inaczej rozmawiają dwaj lekarze, omawiając schorzenie pacjenta, inaczej rozmawia lekarz z samym chorym.
Cieszę się, że mogę i mam okazję uzupełnić braki w Twojej edukacji. Zjawisko "nie znam się, ale się wypowiem" jest dość powszechne - szczególnie w Internecie; jeszcze zabawniej jest, gdy wychodzi z tego nietrafny argument.
- "Tylko nie pisz, żeby tradycji 185 letniej już nie praktykowano bo obrażasz osoby, które to czynią i osoby, które to czyniły." - Można wiedzieć czym obrażam? Przekłamanie mojego stosunku co do poprzednich pokoleń.
- "Powtórzę, że nie musi być ona ani efektowna ani efektywna, wystarczy, że będzie tradycyjna" - Czytanie ze zrozumieniem. Wiejska tradycja powinna IMO przeminąć z chwilą ustanowienia Szymborza dzielnicą miasta. Twój tok rozumowania prowadzi do wniosku, że kultywowałbyś również starosłowiańskie obrzędy "bo tradycja".
- "(...) kupię ją, przeczytam i powiem czy mi się podobała czy w kominku nią rozpalam" - to czy ją przeczytasz czy spalisz i tak średnio by mnie obchodziło - i tak w obu przypadkach osiągnąłbym zysk z kupna.
Do następnego razu :)

Label

Inowrocław
[365]
2017-04-18 14:39:45 | zgłoś do moderacji

@octogen - nie musisz brać sobie niczego do serca, nikt Cię nie zmusza. Skoro wolisz w barze zamawiać napój otrzymany w wyniku enzymatycznej hydrolizy skrobi i białek zawartych w ziarnach zbóż i poddany fermentacji alkoholowej(Wikipedia) zamiast piwa o preferowanej marce to sobie zamawiaj. Tylko nie pisz, żeby tradycji 185 letniej już nie praktykowano bo obrażasz osoby, które to czynią i osoby, które to czyniły. Powtórzę, że nie musi być ona ani efektowna ani efektywna, wystarczy, że będzie tradycyjna. Lakonicznie wystarczyło by napisać, że Ci się to nie podoba, a skoro tak lubisz pisać i używać zaawansowanego słownictwa to polecam napisać książkę o tym, kupię ją, przeczytam i powiem czy mi się podobała czy w kominku nią rozpalam.

alojzy

Inowrocław
[41]
2017-04-18 08:59:41 | zgłoś do moderacji

Panowie. Róbcie tak dalej. Tradycja to tradycja :)

octogen

Inowrocław
[33]
2017-04-18 00:36:08 | zgłoś do moderacji

@Label Nie wydaje mi się, abyśmy pili razem bruderschaft, ale skoro zaproponowałeś.. Pomijając fakt nie zrozumienia przez Ciebie istoty dyskusji, mimo wszystko nie wezmę sobie twych cennych rad do serca i na przyszłość nie będę używał prostej, grubociosanej nowomowy, bo zdaje się, że korzystanie z szerszego zasobu językowego wzbudza wściekłość w co niektórych kręgach. Nie dziwię się Twojej postawie - wszak promowanie bierności i mierności przyjęło się w Polsce na dobre po 1945 roku (dla Twojego przypomnienia) - szkoda tylko, że to (nie)świadomie kultywujesz, bo możesz (a nawet powinieneś) korzystać z bogactwa polszczyzny, no ale skoro wolisz się nie wychylać.. Uwypuklając Twoją krótkowzroczność i historyczną ignorancję - posłużenie się argumentem dotyczącym leciwości klubu jest sprzecznością samą w sobie. Przez ponad 100 lat panowała inna, sprzyjająca rozwojowi tej tradycji obyczajowość, nie wspomniawszy o tym, że Szymborze w międzyczasie (dokładnie w 1934 r.) administracyjnie utraciło status wsi, na której to takie zabawy mogły mieć miejsce. Ostatnie kartki wspomnianego przez Ciebie rozdziału kultury pt. "Chłopomania" wydają się być już prawie do końca zapisane, zważywszy na populację miasta i średni wiek mieszkańca. Pozdrawiam

Label

Inowrocław
[365]
2017-04-17 23:11:19 | zgłoś do moderacji

@octogen- wybacz ale wydaje mi się, że jedyną nie wartą dalszej kontynuacji sprawą jest twoje wypowiadanie się na ten temat. Po pisowni widać, że przygotowujesz się do matury lub egzaminu kończącego gimnazjum, fajnie, że wykorzystujesz to, że poznałeś znaczenie kilku słów i określeń ale posługiwanie się na nimi na lewo i prawo nie uczyni z Ciebie intelektualisty. Jak to mówią " lepiej siedzieć cicho i udawać idiotę, niż wstać odezwać się i rozwiać wszelkie wątpliwości". Co do sensu kultywowania tej tradycji, to właśnie dlatego, że już od 185 lat dalej działa, pomimo wojen światowych a były ich dwie (dla Twojego przypomnienia), niestabilnych sytuacji w naszym kraju, pomimo trudów i mozołów o których przywoływał Klub działał i działa dalej. Więc warto i powinno się ten rozdział kultury dalej pisać. Czy jest to dalej użyteczne? Właśnie, że nie musi bo jak to ktoś zauważył, to jest tradycja i prawo użyteczności tego nie obowiązuje. Pozdrawiam

octogen

Inowrocław
[33]
2017-04-17 22:25:15 | zgłoś do moderacji

@jarkus Jankielu, gdybyś przeczytał mój komentarz ze zrozumieniem i potrafił odczytać ironię (najbardziej widoczną w ostatnim zdaniu), nie napisałbyś motywowanej emocjonalnie inwektywy. Z resztą, świadectwo typowe dla internetowego erudyty, wieku co najmniej średniego, zgadza się? Nie widzę sensu na kultywowanie tej tradycji w dzisiejszych realiach, mimo, iż liberałem w tej sferze nie jestem.

piotr.80

Inowrocław
[769]
2017-04-17 20:40:40 | zgłoś do moderacji

peres76 - pewnie się kaseta VHS skończyła :(:( i nie ma

jarkus

Inowrocław
[72]
2017-04-17 18:01:03 | zgłoś do moderacji

octogen.... to tradycja...tego słowa nie znasz , cymbale

octogen

Inowrocław
[33]
2017-04-17 13:43:43 | zgłoś do moderacji

Mam nadzieję, że tegoroczne przywołówki były ostatnimi.
Kawalerzy powinni ostudzić swe zapały, zaczynając chociażby od elementarnej etykiety, bo jak jeden mąż szczelnie pozapinali wszystkie guziki od marynarki - ot większa szansa na pannę, no chyba, że znajdzie się miłośniczka jarmarcznych klimatów. Ot całe clou sprawy - bo przecież nie jest to sztuka dla sztuki?

peres76

Inowrocław
[546]
2017-04-17 10:56:48 | zgłoś do moderacji

A nagrać to można było większą część a nie trzy minuty. (Wkrótce video) ???
Uwaga: 
zaloguj się lub jeśli nie masz konta zarejestruj się aby dodać komentarz.
Jeśli w materiale użyto Twojego wizerunku, a ty nie wyrażasz na to zgody zgłoś to nam.
Portal internetowy Ino.online nie ponosi odpowiedzialności za treść prezentowanych opinii. Użytkownik dokonujący wpisu na łamach portalu, może ponieść za jego treść odpowiedzialność cywilną bądź karną. Komentarze naruszające dobre obyczaje i niezwiązane z tematem mogą być usuwane bez ostrzeżenia.
© copyright 2000-2018 Ino-online Media