Witaj! W trosce o lepszą ochronę danych i dostosowanie do zmian w prawie ochrony danych zmieniliśmy regulamin oraz politykę prywatności.   zrozumiałem i akceptuję

Poniżej możesz zapoznać się ze szczegółami. Polityka prywatności:

Definicje

1. Serwis: oznacza portal internetowy udostępniony w domenie internetowej pod adresem ino.online i pokrewnych tj. i-o.pl, ino24.pl, inowroclawianka.pl,
2. Administrator: oznacza firmę Ino-online Media, ul. Szczęśliwa 1, 88-100 Inowrocław, NIP: 556-181-85-16,
3. Ustawa: oznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 203, poz. 1371 ze zm.),
4. Przez Adres IP rozumie się adres protokołu internetowego, stanowiącego informację mogącą identyfikować Użytkownika,
5. Dane Osobowe oznaczają dane osobowe w rozumieniu artykułu 6. Ustawy, udostępniane przez Użytkowników, gromadzone za pośrednictwem Serwisu i przetwarzane przez Administratora,
6. Użytkownik oznacza odwiedzającego i korzystajacego z Serwisu,
7. Serwisy Zewnętrzne: oznacza inne strony internetowe, które nie stanowią własności, ani nie są bezpośrednio powiązane z Serwisem,
8. Operatorem Hostingowym jest OVH Sp. z o.o., 54-402 Wrocław ul. Szkocka 5 lok. 1, REGON: 933029040 NIP: 899-25-20-556,
9. Polityka oznacza niniejszą Politykę Prywatności.


Informacje ogólne

Administrator oświadcza, że wszystkie dane zarejestrowanych Użytkowników są starannie zabezpieczone i przechowywane. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są zgodnie z udzielonymi przez niego zezwoleniem, a także w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Ustawy oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną i rozporządzeniem Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, dalej zwane RODO.

Osoba zarejestrowana w Serwisie akceptuje niniejszy regulamin, zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych przez siebie informacji przez Serwis w celach statystycznych i marketingowych zgodnie z Ustawą oraz ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


Zbieranie danych

W celu udoskonalania portalu i rozwoju na potrzeby Użytkowników, Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
- poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
- poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. "ciasteczek"),
- poprzez gromadzenie logów serwera www przez Operatora Hostingowego.


Udostępnianie danych

Dane podlegają udostępnieniu uprawnionym do tego podmiotom zewnętrznym wyłącznie za zgodą Administratora lub osób których te dane dotyczą, jeśli zachodzi podejrzenie przestępstwa. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby lub Administratora. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania. Administrator nie przekazuje Danych Osobowych innym podmiotom. Dane Osobowe nie mogą obejmować "danych wrażliwych" w rozumieniu art. 27 ust. 1 Ustawy.

Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie przez Administratora swoich Danych Osobowych, usunięcia w części lub całości udostępnionych danych, co może wiązać się z poważnym ograniczeniem lub uniemożliwieniem korzystania z całości lub części Serwisu. Szczegółowe regulacje w tym zakresie opisuje punkt "Informacje praktyczne związane z systemem logowania".

Podczas przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników stosowane są zgodnie z wymaganiami ustawy i rozporządzeniem środki techniczne i organizacyjne, które mają na celu zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.


Informacja o plikach cookies

Serwis korzysta z plików cookies. Tzw. "ciasteczka" stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Hostingowy.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
- utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
- określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W ramach Serwisu stosowane są dwa główne rodzaje plików cookies: tzw. sesyjne oraz stałe. Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie w dziale ustawienia - sekcja prywatność. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Serwisem partnerów oraz przez zewnętrzne programy instalowane w postaci tzw. wtyczek np. społecznościowego serwisu Facebook.com lub innych.

Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/


Informacje praktyczne związane z systemem logowania

Użytkownik zobowiązany jest do ochrony swoich haseł dostępu do Serwisu przed dostępem do tego osób niepowołanych. Serwis nie udostępnia ani nie gromadzi hasła w niezakodowanej formie. W przypadku zagubienia hasła Serwis może przesłać nowe hasło wyłącznie na adres e-mail podany podczas rejestracji użytkownika Serwisu.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do stron portalu wynikający z przyczyn niezależnych od portalu, błędy lub niekompletność przesyłania informacji przez użytkowników portalu, błędy i awarie powstałe w wyniku przerw w funkcjonowania portalu.

Serwis udostępnia możliwość dodawania komentarzy, zdjęć i innych informacji multimedialnych internautom, w szczególności osobom zarejestrowanym w Serwisie. Rejestracja użytkowników w Serwisie jest bezpłatna i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych. Korzystanie z Serwisu i podawanie jakichkolwiek danych jest dobrowolne.

Użytkownicy Serwisu mogą korzystać z Serwisu oraz z utworów i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, własności intelektualnej oraz Ustawy o ochronie baz danych.

Użytkownik może w dowolnym momencie edytować swoje dane za pomocą dostępnych narzędzi Serwisu (sekcja profil), może też bezpośrednio zwrócić się do Administratora, przesyłając wiadomość e-mail pod adres portal@ino-online.pl aby dokonać zmian, dodania, usunięcia informacji o sobie, w tym także do cofnięcia zgody i "bycia zapomnianym". Wiadomość musi pochodzić z adresu e-mail podanego podczas rejestracji w Serwisie, w innym wypadku Administrator będzie próbował dokonać uwiarygodnienia Użytkownika na inne dostępne i możliwe sposoby. Administrator ma prawo odmówić usunięcia Danych Osobowych w wypadku, gdy Użytkownik naruszył zasady regulaminu portalu lub przepisy prawa, a zachowanie jego danych jest niezbędne do wyjaśnienia sprawy.


Postanowienia końcowe

Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani na stronie Serwisu. Wszelkie pytania, wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności Użytkownicy mogą wysłać na adres: portal@ino-online.pl.zrozumiałem i akceptuję

10 LAT TEMU: Rondo na Rąbinie?

fot. archiwum ino.online
 INOWROCŁAW | 13 kwietnia 2017, 10:52
Temat niebezpiecznych skrzyżowań na Rąbinie w tym roku jest wyjątkowo popularny. Tymczasem utworzenie w tych miejscach rond już 10 lat temu proponował ówczesny radny, Kamil Tarczewski.

r  e  k  l  a  m  a


Sygnalizacja świetlna, znaki STOP, rondo? Pomysłów na poprawę bezpieczeństwa na trzech rąbińskich skrzyżowaniach o ruchu okrężnym jest wiele. Za sprawą Inowrocławskiej Inicjatywy Miejskiej i billboardu, który w styczniu pojawił się przy jednym z niebezpiecznych skrzyżowań, o sprawie mówiono nawet w ogólnopolskich mediach. Były spotkania, konsultacje, ale jak dotąd niewiele z nich wynikło. W najbliższych planach jest tylko namalowanie nowego oznakowania poziomego.

13 kwietnia 2007 roku pisaliśmy o pomyśle ówczesnego radnego Kamila Tarczewskiego. Proponował on, by na trzech rąbińskich skrzyżowaniach zbudować ronda. Miało to wymusić na kierowcach zmniejszenie prędkości. - Zmiana nie będzie skutkować dużymi kosztami, a takie rozwiązania stosuje się w innych miastach - mówił radny.

Urzędnicy do pomysłu byli nastawieni sceptycznie. Ich zdaniem kierowcom byłoby bardzo trudno przyzwyczaić się do nowej organizacji ruchu. Gdyby jednak pomysł zrealizowano 10 lat temu, dziś chyba już nikt nie miałby problemów z przyzwyczajeniem do nowej organizacji. Tymczasem dziś na feralnym skrzyżowaniu doszło do kolejnej kolizji. [MJ]
Wasze komentarze:

nerwus

Inowrocław
[227]
2017-04-20 10:55:11 | zgłoś do moderacji

"... na trzech rąbińskich skrzyżowaniach o ruchu okrężnym jest wiele..."
To nie są skrzyżowania o ruchu okrężnym

inowroclawianin123

Inowrocław
[1631]
2017-04-13 22:00:46 | zgłoś do moderacji

@marktwain - przyłączam się do Twojej prośby.
Myślę, że dało by to dobry obraz i rozeznanie się dlaczego to skrzyżowanie jest tak newralgiczne....
Dziękuję i również Wesołych i bezpiecznych Świąt Wielkanocnych życzę !

marktwain

Inowrocław
[422]
2017-04-13 14:56:33 | zgłoś do moderacji

mam wielką prośbę, bardzo znaczącą. Czy redakcja I-O może opublikować jak najwięcej statystyk dotyczących kolizji na tym skrzyżowaniu? Warto pozyskąc dane o:
- rocznej liczbie kolizji za ostatnie 20 lat
- z jakiego miasta/powiatu pochodzą sprawcy - 5-7 lat wstecz
- natężenie ruchu za ostatnie 7 lat
liczbie zarejestrowanych pojazdów w powiecie inowrocłąwskim - ostatnie 20 lat
-jaki przedział wiekowy sprawców kolizji
- ile lat posiadali prawojazdy sprawy kolizji w momencie zdarzenia

niby nic? warto. ubrać to w grafikę i pokazać. WARTO! zachęcam.

przy okazji, Wszystkim życzę spokojnych i bezpiecznych Świąt Wielkanocnych.

Art_Kw_108

Inowrocław
[107]
2017-04-13 14:04:55 | zgłoś do moderacji

@Marek Browiński i go nadal nie pogoniliśmy, czyli do przyzwyczajenia dochodzi zadowolenie ;)

red

Inowrocław
[366]
2017-04-13 13:59:48 | zgłoś do moderacji

W zasadzie co nowego wniósł ten artykuł - nic, dokładnie nic. Powspominaliśmy, że ktoś coś kiedyś, ale to nierealne i pozostały tylko malunki.
Artykuł kompletnie bez sensu !!!

qirry

Inowrocław
[281]
2017-04-13 13:24:34 | zgłoś do moderacji

Będąc w mniejszości nie wypada wypowiadać się za większość.. jeszcze będziesz płakał za tym PO jak Antonio i spółka dokończą rujnować ten kraj

Marek Browiński

Inowrocław
[3294]
 online 
2017-04-13 12:49:03 | zgłoś do moderacji

Najgłupsze tłumaczenia czegokolwiek to jest że nie można czegoś zmienić bo się ludzie przyzwyczaili. Do Platformy Obywatelskiej ludzie też przyzwyczaili, jakoś ją pogonili :). Do prezydenta Brejzy też się przyzwyczailiśmy...
Uwaga: 
zaloguj się lub jeśli nie masz konta zarejestruj się aby dodać komentarz.
Jeśli w materiale użyto Twojego wizerunku, a ty nie wyrażasz na to zgody zgłoś to nam.
Portal internetowy Ino.online nie ponosi odpowiedzialności za treść prezentowanych opinii. Użytkownik dokonujący wpisu na łamach portalu, może ponieść za jego treść odpowiedzialność cywilną bądź karną. Komentarze naruszające dobre obyczaje i niezwiązane z tematem mogą być usuwane bez ostrzeżenia.
© copyright 2000-2018 Ino-online Media