Witaj! W trosce o lepszą ochronę danych i dostosowanie do zmian w prawie ochrony danych zmieniliśmy regulamin oraz politykę prywatności.   zrozumiałem i akceptuję

Poniżej możesz zapoznać się ze szczegółami. Polityka prywatności:

Definicje

1. Serwis: oznacza portal internetowy udostępniony w domenie internetowej pod adresem ino.online i pokrewnych tj. i-o.pl, ino24.pl, inowroclawianka.pl,
2. Administrator: oznacza firmę Ino-online Media, ul. Szczęśliwa 1, 88-100 Inowrocław, NIP: 556-181-85-16,
3. Ustawa: oznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 203, poz. 1371 ze zm.),
4. Przez Adres IP rozumie się adres protokołu internetowego, stanowiącego informację mogącą identyfikować Użytkownika,
5. Dane Osobowe oznaczają dane osobowe w rozumieniu artykułu 6. Ustawy, udostępniane przez Użytkowników, gromadzone za pośrednictwem Serwisu i przetwarzane przez Administratora,
6. Użytkownik oznacza odwiedzającego i korzystajacego z Serwisu,
7. Serwisy Zewnętrzne: oznacza inne strony internetowe, które nie stanowią własności, ani nie są bezpośrednio powiązane z Serwisem,
8. Operatorem Hostingowym jest OVH Sp. z o.o., 54-402 Wrocław ul. Szkocka 5 lok. 1, REGON: 933029040 NIP: 899-25-20-556,
9. Polityka oznacza niniejszą Politykę Prywatności.


Informacje ogólne

Administrator oświadcza, że wszystkie dane zarejestrowanych Użytkowników są starannie zabezpieczone i przechowywane. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są zgodnie z udzielonymi przez niego zezwoleniem, a także w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Ustawy oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Osoba zarejestrowana w Serwisie akceptuje niniejszy regulamin, zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych przez siebie informacji przez Serwis w celach statystycznych i marketingowych zgodnie z Ustawą oraz ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


Zbieranie danych

W celu udoskonalania portalu i rozwoju na potrzeby Użytkowników, Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
- poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
- poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. "ciasteczek"),
- poprzez gromadzenie logów serwera www przez Operatora Hostingowego.


Udostępnianie danych

Dane podlegają udostępnieniu uprawnionym do tego podmiotom zewnętrznym wyłącznie za zgodą Administratora lub osób których te dane dotyczą, jeśli zachodzi podejrzenie przestępstwa. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby lub Administratora. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania. Administrator nie przekazuje Danych Osobowych innym podmiotom. Dane Osobowe nie mogą obejmować "danych wrażliwych" w rozumieniu art. 27 ust. 1 Ustawy.

Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie przez Administratora swoich Danych Osobowych, usunięcia w części lub całości udostępnionych danych, co może wiązać się z poważnym ograniczeniem lub uniemożliwieniem korzystania z całości lub części Serwisu. Szczegółowe regulacje w tym zakresie opisuje punkt "Informacje praktyczne związane z systemem logowania".

Podczas przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników stosowane są zgodnie z wymaganiami ustawy i rozporządzeniem środki techniczne i organizacyjne, które mają na celu zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.


Informacja o plikach cookies

Serwis korzysta z plików cookies. Tzw. "ciasteczka" stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Hostingowy.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
- utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
- określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W ramach Serwisu stosowane są dwa główne rodzaje plików cookies: tzw. sesyjne oraz stałe. Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie w dziale ustawienia - sekcja prywatność. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Serwisem partnerów oraz przez zewnętrzne programy instalowane w postaci tzw. wtyczek np. społecznościowego serwisu Facebook.com lub innych.

Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/


Informacje praktyczne związane z systemem logowania

Użytkownik zobowiązany jest do ochrony swoich haseł dostępu do Serwisu przed dostępem do tego osób niepowołanych. Serwis nie udostępnia ani nie gromadzi hasła w niezakodowanej formie. W przypadku zagubienia hasła Serwis może przesłać nowe hasło wyłącznie na adres e-mail podany podczas rejestracji użytkownika Serwisu.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do stron portalu wynikający z przyczyn niezależnych od portalu, błędy lub niekompletność przesyłania informacji przez użytkowników portalu, błędy i awarie powstałe w wyniku przerw w funkcjonowania portalu.

Serwis udostępnia możliwość dodawania komentarzy, zdjęć i innych informacji multimedialnych internautom, w szczególności osobom zarejestrowanym w Serwisie. Rejestracja użytkowników w Serwisie jest bezpłatna i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych. Korzystanie z Serwisu i podawanie jakichkolwiek danych jest dobrowolne.

Użytkownicy Serwisu mogą korzystać z Serwisu oraz z utworów i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, własności intelektualnej oraz Ustawy o ochronie baz danych.

Użytkownik może w dowolnym momencie edytować swoje dane za pomocą dostępnych narzędzi Serwisu (sekcja profil), może też bezpośrednio zwrócić się do Administratora, przesyłając wiadomość e-mail pod adres portal@ino-online.pl aby dokonać zmian, dodania, usunięcia informacji o sobie, w tym także do cofnięcia zgody i "bycia zapomnianym". Wiadomość musi pochodzić z adresu e-mail podanego podczas rejestracji w Serwisie, w innym wypadku Administrator będzie próbował dokonać uwiarygodnienia Użytkownika na inne dostępne i możliwe sposoby. Administrator ma prawo odmówić usunięcia Danych Osobowych w wypadku, gdy Użytkownik naruszył zasady regulaminu portalu lub przepisy prawa, a zachowanie jego danych jest niezbędne do wyjaśnienia sprawy.


Postanowienia końcowe

Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani na stronie Serwisu. Wszelkie pytania, wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności Użytkownicy mogą wysłać na adres: portal@ino-online.pl.zrozumiałem i akceptuję

Konsultacje ws. rąbińskiego skrzyżowania

fot. MP
 INOWROCŁAW | 15 lutego 2017, 20:57
W środę w starostwie powiatowym odbyły się konsultacje na temat organizacji ruchu na newralgicznym skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego i al. Niepodległości.

r  e  k  l  a  m  a
Do spotkania nie doszłoby, gdyby nie billboard z kontrowersyjnym pytaniem "Czekamy na trupa, czy działamy?", który był pomysłem Inowrocławskiej Inicjatywy Miejskiej.

- Zastrzegając, że forma rozpoczęcia tego dialogu nie podobała mi się, to sam cel akcji który przyświecał inicjatorom jest dobry, by spróbować poprawić warunki na tym skrzyżowaniu - mówił powiatowy radny Jacek Olech.

Na ile jednak to spotkanie przyczyni się do ewentualnych zmian? Wicestarosta Włodzimierz Figas zadeklarował, że gdy dojdzie do spotkania zespołu ds. organizacji ruchu, media zostaną poinformowane o podjętych decyzjach. A decydenci mają z czego wybierać, bo podczas przeszło dwugodzinnego spotkania padło sporo pomysłów i spostrzeżeń.

Pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych przygotowali krótką prezentację, w której zawarte zostały m.in. najważniejsze dane statystyczne, również uzyskane od policji. Jasno z nich wynika, że liczba zdarzeń drogowych na tym skrzyżowaniu rośnie z roku na rok - w 2014 r. miało tam miejsce 27 kolizji i 1 wypadek, w 2015 roku 38 kolizji, w ubiegłym roku 57 kolizji i 1 wypadek. Najczęstszą ich przyczyną było nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu. Z informacji tych wynika też, że wcale nie użytkownicy z innych powiatów powodują największą liczbę zdarzeń drogowych - mniej więcej rozkłada się to po połowie.

- Wielu z tych kierowców domniemuje, że jest na rondzie, ale w naszej ocenie zmiana organizacji na rondo nie poprawi tam bezpieczeństwa. Taka zmiana przyniosłaby więcej negatywnych skutków niż pozytywów - stwierdził mł. insp. Marcin Ratajczak, komendant inowrocławskiej policji.

Przedstawiciel stróżów prawa stwierdził, że są jednak tam sprawy, które należałoby zmienić - niefortunna jest geometria skrętu w lewo, co powoduje gorszą widoczność, a także lokalizacja słupa oświetleniowego przed zjazdem ze skrzyżowania w rejonie pawilonu. Zaproponował też znaki "STOP" w miejsce obecnych "ustąp pierwszeństwa".

Przedstawiona została także propozycja Marka Browińskiego ze stowarzyszenia "Prawo na drodze", polegająca na umieszczeniu znaków "ustąp pierwszeństwa" na każdym wlocie. Dzięki temu kierowca pokonujący to skrzyżowanie w dowolnym kierunku ustępowałby innym pojazdom tylko raz. Władze powiatu wykluczyły bowiem sam pomysł utworzenia w tym miejscu ronda.

- Nie można wprowadzać w jednym miejscu ronda, niedaleko są dwa inne skrzyżowania. Pomysłowe dobromiry chcą to wszystko ulepszyć i przedstawiają to w ten sposób, że ma być rondo. Organizacja ruchu na dzień dzisiejszy jest optymalnym rozwiązaniem - stwierdził Włodzimierz Figas. Jego zdaniem od lipca zmniejszy się tam ruch, bo oddana zostanie obwodnica.

- Od roku nie mogą tam odbywać się egzaminy na prawo jazdy. Zadecydowały o tym niejasność i brak czytelności w oznakowaniu poziomym, jeden z pasów drogowych jest nienormatywnej szerokości. Warto dodać, że literatura fachowa mówi o tym, że tego typu skrzyżowanie nie powinno funkcjonować bez sygnalizacji świetlnej - zwrócił uwagę Grzegorz Piątek z Urzędu Marszałkowskiego, który nadzoruje funkcjonowanie WORD-ów.

Wicestarosta zadeklarował, że wiosną zostanie odnowione oznakowanie na tym skrzyżowaniu w taki sposób, aby nie było już śladu po poprzedniej organizacji ruchu. Na fakt słabego wykonania nowego oznakowania zwracali uwagę kierowcy, jak i instruktorzy nauki jazdy. - To skandaliczne, że dopiero dzisiaj się to okazuje i po tak długim czasie będzie to naprawione - zwrócił uwagę Maciej Kasperkowiak z Inowrocławskiej Inicjatywy Miejskiej, który przeprowadził ankietę wśród uczestników spotkania. Posłuży ona do przekazania uwag zarządcy drogi. Podczas dzisiejszego spotkania obecni byli też przedstawiciele urzędu miasta, straży miejskiej, straży pożarnej.

Na ten sam temat odbędzie się jeszcze jedna debata, w najbliższy piątek o godz. 12.00 w klubie "Rondo". Również będzie miała charakter otwarty. [MP]


Wasze komentarze:

Marek Browiński

Inowrocław
[3286]
2017-02-18 14:37:43 | zgłoś do moderacji

z Gazeta Pomorska:

"Rondo bez ronda"

Ciekawą koncepcję przedstawił Marek Browiński, wieloletni taksówkarz, członek Stowarzyszenia "Prawo na Drodze". Wskazał, że najczęściej do kolizji dochodzi przy próbie zjazdu ze skrzyżowania. Kierowcy mają tu utrudnioną widoczność. Gdy próbują się włączyć do ruchu, wpadają pod samochody mknące aleją Niepodległości.

Dlatego zaproponował, by przed każdym wjazdem na to skrzyżowanie ustawić znaki "ustąp pierwszeństwa". Przy takim rozwiązaniu każdy samochód będący już na skrzyżowaniu miałby pierwszeństwo. Wymusiłyby ono również spowolnienie ruchu na alei Niepodległości. - To takie rondo bez ronda - stwierdził i kontynuował: - Wielu mówi, że sprawcami tych kolizji są ludzie, którzy nie czytają znaków. Sieroty myślą, że są na rondzie i wpadają na innych. Jeśli wprowadzimy moją propozycję, ci co czytają znaki, nadal będę je czytać, a ci co ich nie czytają, nadal będą jeździć jak po rondzie, więc w tym przypadku prawidłowo. Dzięki temu nie będzie tu dochodziło do kolizji - tłumaczył. Otrzymał oklaski.

hrabia poniemirski I

Inowrocław
[453]
2017-02-17 23:20:49 | zgłoś do moderacji

Panie „lub czasopisma” rzeczywiście „bez skromności”. Pomysł płytki. Jeżeli kierowcy nie stosują się do obecnego oznakowania, to znak A-7 na wlotach na skrzyżowanie niczego nie zmieni. Notabene niedawno „kukiz15inowrocław” wyśmiewał instalację tego znaku z pulsacyjnym światłem na feralnym skrzyżowaniu…
Co do „promocji swoich sylwetek” proszę powiedzieć ilu uczestników spotkania przyszło z t-shirtem opiętym na przetłuszczonym brzuszku z partyjnym logo?

Marek Browiński

Inowrocław
[3286]
2017-02-17 12:28:58 | zgłoś do moderacji

Bez skromności powiem że jedyny konstruktywny projekt zgodny z przepisami był mój, reszta to było lanie wody i promocja swoich sylwetek :)

myszkin

Inne miasto
[300]
2017-02-17 12:17:07 | zgłoś do moderacji

@Dubler, skoro mamy pseudorondo to muszą być też pseudoeksperci...
Czy na spotkaniu był jakiś inżynier ruchu, ktoś kto poza "wydajemisie" wniósł coś konstruktywnego, co przy ograniczonych środkach finansowych umożliwiłoby poprawę sytuacji?

Dubler

Inowrocław
[1336]
2017-02-17 10:12:15 | zgłoś do moderacji

Usiedli defetyści w prezydium (?):
Jeden co twierdzi, że po ewentualnej zmianie organizacji ruchu na N/WP na „rondo” (będę pisał skrótowo), ilość zdarzeń wzrośnie kilkakrotnie. Na jakiej podstawie to twierdzenie? Brak jakichkolwiek danych. Jakieś statystyki porównawcze? Nic. Tylko własne wolne myśli.
Drugi co twierdzi, że nic nie należy zmieniać, bo po oddaniu obwodnicy zmniejszy się obciążenie o 30% (?).
Podobnie jak wyżej, na jakiej podstawie te twierdzenia? Wolne myśli? Gdyby nawet, to to nie jest argument!
Co ma zresztą obwodnica do ruchu na N? Jadący z kierunku Torunia na Strzelno jadą przez N/WP? Może poruszający się na trasie z Bydgoszczy na Konin? Jeżeli w ruchu lokalnym, ktoś z Jaksic jeździ do Mątew przez Niepodległości, to dalej tak będzie jeździł.

– Po wybudowaniu brakującego odcinka Prymasa i wybudowaniu Długiej do Miechowickiej, ruch na skrzyżowaniu N/WP znacznie wzrośnie! Dlatego już teraz należy wprowadzać zmiany, bo będzie to łagodne przejście do nieuchronnych zmian organizacji ruchu w tym miejscu.

milicjant88

Inowrocław
[187]
2017-02-17 09:56:58 | zgłoś do moderacji

Przed każdym skrzyżowaniem trzeba zachować szczególną ostrożność i patrzeć na znaki. I to samo dotyczy tego miejsca. Kolizje tam są tylko i wyłącznie przez nieudolność kierowców i żadne ronda, znaki stopu itp. nie nauczą tępaków porządnie jeździć. Noga z gazu i do celu. Pozdrawiam

piaskowy dziadek

Inowrocław
[1664]
2017-02-17 09:46:29 | zgłoś do moderacji

Na ch@j te konsultacje, jak oni i tak wiedzą co jest najlepsze i zrobią po swojemu.

Rondo, ew. światła (wolę zaczekać na czerwonym kilkanaście sekund niż zginąć)

Beton...

biedak

Inowrocław
[674]
2017-02-17 02:38:11 | zgłoś do moderacji

i najwazniejsza rzecz. Rondo wymusza na kierowcy przymusowe zwolnienie ,natomiast swiatlo zielone powoduje ze wiekszosc naszych kierowcow widzac je. przyspiesza zeby tylko zdarzyc przejechac na pomaranczowym.Rondo tam gdzie mamy idealna widocznosc i o wiele wiekszy ruch na niepodleglosci niz na wojska polsiego byloby glupota i tamowaniem plynnego jak do tej pory przejazdu z oby dwoch stron. SwiecACE I MIGAJACE ZNAKI USTAP W ZUPELNOSCI WYSTARCZA,Najlepiej podwojnie, 1 informujacy o ustepie 150 -200 metrow przed a drugi 50 metrow przed po oby dwoch stornach

biedak

Inowrocław
[674]
2017-02-17 02:31:41 | zgłoś do moderacji

ronda to oni powinni juz dawno zrobic ale na skrzyzowaniach gdzie sa swiatla a nie w miejscu gdzie to rondo jest zbedne. Teraz gdy bedzie obwodnica to moze juz nie bedzie to potrzebne .Powinni tez w koncu wylaczac po 22 swiatla na wielu skrzyzowaniach w tym miescie bo sie w nocy czeka bez sensu kilka minut.ROndo to potrzebne na dworcowej z kopernika, kolo sadu, kolo urzedu miasta, na swietokrzyskiej z andrzeja, na ducha z nmp ogolnie polikiwidowalbym wszedzie swiatla, jedyne co bym zostawil to poznaska z miechowicka. W koninie wszystkie takie skrzyozwania ze swiatlami jak u nas pozmieniali na ronda z wysepka i wszyscy zadowoleni a o ile mniejsze koszty, swiatla sie swieca, sie psuja itp itd, rondo nie dosc ze likwiduje korki to jeszcze nie generuje kosztow. Tylko prosze nie pisac ze sie nie da bo w koninie byly identyczne swiatla wszedzie jak u nas i jakos sie dalo tylko trzeba chciec !! przy zjedzie na mogilno na drodze szybkego ruchu do poznania tez zorbili rondo i nikt nie narzeka ze musi zwalniac a kiedys nie musial. DLa mnie to zwykla niegodpodarnosc wladz.


Shape

Rąbin
[5801]
2017-02-17 00:03:34 | zgłoś do moderacji

BlackwaterX: Zawsze ktoś znajdzie jakiś minus. Likwidacja zielonych strzałek rzekomo wyklucza płynność ruchu drogowego, a stolicy się to udało. Można? Można.
Na dzień dzisiejszy bardziej palącym problemem jest liczba wypadków na rąbińskim skrzyżowaniu.

BlackwaterX

RBN
[498]
2017-02-16 22:16:40 | zgłoś do moderacji

Shape, pewnie jesteś dumny z opracowanej przez Ciebie koncepcji skrzyżowania z kwadratową wyspą ale wyjaśnij mi proszę (przy zachowaniu takiej geometrii skrzyżowania jaką proponujesz) jak zawrócić na takim skrzyżowaniu? (Chodzi mi o kanciastość wyspy, jakby co.)

We Włocławku istnieje podobne skrzyżowanie w ciągu krajowej jedynki - mam na myśli skrzyżowanie ulic Okrzei, Kapitulnej i Wojska Polskiego. Są światła na każdym wlocie i jest spokój. Można? Można.

dociekliwy

Inowrocław
[826]
2017-02-16 18:20:52 | zgłoś do moderacji

Na wielu idiotów, szybkich i wściekłych (np. wczorajszy pirat pędzący al. Niepodległości ponad setkę) trudno znaleźć receptę. Stały monitoring skrzyżowania i kontrola laserowym miernikiem prędkości być może zadziała na wyobraźnię lekceważących podstawowe zasady ruchu drogowego.

Marek Browiński

Inowrocław
[3286]
2017-02-16 18:13:03 | zgłoś do moderacji

Po ustawieniu podświetlanych znaków było już chyba 10 kolizji :)

inorma

Inowrocław
[954]
2017-02-16 17:52:44 | zgłoś do moderacji

Skrzyżowanie Pileckiego / Orłowska po wybudowaniu " małej obwodnicy " czy coś w tym stylu ... wypadki były bardzo często. Zrobili podświetlanie znaku z miganiem i problem praktycznie znikł - tu można to samo .

Pozdr

Shape

Rąbin
[5801]
2017-02-16 17:40:14 | zgłoś do moderacji

Jedyne słuszne i skuteczne rozwiązanie: http://tnij.org/eck4k93

Katatonik

Inowrocław
[181]
2017-02-16 15:14:36 | zgłoś do moderacji

Te kolorowe znaki proponowane poniżej to są wypukłe (jak by naklejane) co czyni je bardzo śliskie jak popada, tak jak kiedyś były w Inie robione pasy na przejściach dla pieszych.

mtv_ziomek

Inowrocław
[2673]
2017-02-16 14:16:51 | zgłoś do moderacji

Podobno w Oświęcimiu już od poniedziałku rusza budowa ronda.

Wojcieszek z Ina

Inowrocław
[937]
2017-02-16 10:18:01 | zgłoś do moderacji

Oznakowanie poziome stało się mniej czytelne po włączeniu miejskiej ulicy Glempa w skrzyżowanie. Może przy okazji malowania nowego oznakowania warto namalować duże kolorowe znaki ustąp pierwszeństwa na jezdni? - http://www.poznan.pl/mim/info/pictures/-,pic1,1016,96488,145760,with-ratio,16_9.jpg

drugi_sort

Inowrocław
[1644]
2017-02-16 09:52:40 | zgłoś do moderacji

Emir ekonom, a napis na koszulce działacza Kukiz15 to moze "czysty" przypadek, bo akurat pozostałe były "brudne"?
PS Ciekawe co nowego przyniesie w sprawie spotkanie w KSM w piątek . Może Pan Prezes podobnie jak. " wieczny" Dyrektor z " Poszukiwany, poszukiwana" zaproponuje przeniesienie "ronda" niczym jeziora z filmu , w inne -bezpieczniejsze miejsce.
Jak wieść gminna niesie, podobne spotkania planują już inne inowroclawskie firmy w ramach spontanicznej, acz masowej akcji "wygaszania" skrzyżowania i "dobrej zmiany" w organizacji ruchu.
Jest też i dobra informacja dla użytkowników inowroclawskich dróg; Rzecznik prasowy rządu zapewnił zaniepokojonych mieszkańcow miasta, że do czasu zakończenia budowy obwodnicy nie będą planowane przejazdy ochranianych kolumn rzadowych i Przesa, zwłaszcza przez tak skomplikowane skrzyżowanie.
Szerokiej drogi!


Spider

Inowrocław
[48]
2017-02-16 09:26:10 | zgłoś do moderacji

Kawałek dalej są światła. Starego typu ale są i spełniają swoją rolę. Tam wypadków nie ma. Czy tak trudno wyciągnąć wnioski. Przecież nasuwają się same.

myszkin

Inne miasto
[300]
2017-02-16 09:06:46 | zgłoś do moderacji

"Zdarzenia drogowe, były sa i będą..."

"Organizacja ruchu na dzień dzisiejszy jest optymalnym rozwiązaniem - stwierdził wicestarosta

Myślę, że nie należy spodziewać się zmian na lepsze. Ta władza nie rozumie problemu i nie chce go zrozumieć, a do tego tkwi w samozadowoleniu.

Kto z kim przystaje, takim się staje. Wieloletnie sąsiedztwo władz powiatowych i miejskich daje się we znaki...

Marek Browiński

Inowrocław
[3286]
2017-02-16 08:27:43 | zgłoś do moderacji

Nie byłem za dostawieniem nowych znaków tylko przedstawieniem istniejących...zamiana miejscami

IZAXYZ

Inowrocław
[5]
2017-02-16 08:26:57 | zgłoś do moderacji

Wyprostować jak świński ogon - TYLKO sygnalizacja świetlna !

backwithavengeance

Toruńskie
[1917]
2017-02-16 07:50:46 | zgłoś do moderacji

@Shape
Dobre!

A tymczasem nasadzą znaków, które i tak tutejsi kierowcy przeważnie mają w d... i nic się nie zmieni.

emir ekonom

Inowrocław
[716]
2017-02-16 07:35:58 | zgłoś do moderacji

Chodzi o wyczyszczenie (np. frezowanie asfaltu) na prawym pasie (kierunek Niepodległości-Glempa) "starego" miejsca wyłączonego z ruchu i uporządkowanie oznakowania poziomego (czytelność strzałek ,szerokość pasów ruchu, ...).
Przebija się tam stare oznakowanie wprowadzające w błąd uczestników ruchu prawne zamieszanie.

qirry

Inowrocław
[281]
2017-02-16 07:25:00 | zgłoś do moderacji

PR się robi

MB był za dostawieniem znaków? WOW ostatnio robił zdjęcia z komentarzem, że znaków jest za dużo bhahah

jestemzmiasta

Inowrocław
[32]
2017-02-16 06:37:37 | zgłoś do moderacji

Nie rozumiem...po co zmieniać oznaczenie jak jest wszystko OK...wystarczy dobrze interpretować znaki i przepisy!!! ot cała prawda :)

emir ekonom

Inowrocław
[716]
2017-02-16 03:09:54 | zgłoś do moderacji

@drugi_sort - jesteś w błędzie.
Nic nie było nawet wspomniane o jakiejkolwiek francjii politycznej.
Trochę (minimalnie) o animozjach między Miastem i Starostwem dlatego wspomniałem, że poprawę jakości oznakowania zadeklarowało że wykona starostwo.
Miasto niby za rondem, jednak o pieniądzach z budżetu miasta na ten cel nic nie powiedziano.
DOBRZE SIĘ RZĄDZI NA CUDZYM.

drugi_sort

Inowrocław
[1644]
2017-02-16 01:23:36 | zgłoś do moderacji

Dlaczego Pan Browiński traktuje to spotkanie jako kampanię wyborczą Kukiza? Dlaczego organizatorzy ma to pozwolili i czy Paweł Kukiz o tym wie?
Teraz wyszło szydło z worka, tu nie wszystkim chodzi o bezpieczeństwo, ale o rozgłos i promocję swojej osoby i partii. Brawo Panie Marku! Zapewne pryncypal Panu podziękuję zwłaszcza kiedy notowania zejdą poniżej progu.

2017-02-16 00:39:56 | zgłoś do moderacji

"Organizacja ruchu na dzień dzisiejszy jest optymalnym rozwiązaniem - stwierdził Włodzimierz Figas. Jego zdaniem od lipca zmniejszy się tam ruch, bo oddana zostanie obwodnica."
Czyli- zrobili baner, więc spotkamy się, pogadamy, ale i tak poczekamy aż problem rozwiąże się sam... Albo ktoś zrobi to za nas. Ręce opadają...

mtv_ziomek

Inowrocław
[2673]
2017-02-16 00:30:33 | zgłoś do moderacji

"- Wielu z tych kierowców
domniemuje, że jest na rondzie",
Marcin Ratajczak, komendant
inowrocławskiej policji.
Ale na to swoje rondo musieli jakoś jeszcze wjechac teoretycznie ustępując pierwszeństwa? Gdzie tu logika.

Shape

Rąbin
[5801]
2017-02-16 00:00:44 | zgłoś do moderacji

"- Wielu z tych kierowców domniemuje, że jest na rondzie", Marcin Ratajczak, komendant inowrocławskiej policji.

Dlatego już wcześniej proponowałem takie oto proste rozwiązanie, które wyjaśniłoby sytuację:
http://tnij.org/eck4k93

Wszystko rozbija się o to, a wszyscy filozofują.

emir ekonom

Inowrocław
[716]
2017-02-16 00:00:42 | zgłoś do moderacji

Wnioski:
w ciągu roku ( do jesieni max. na wiosne ) oznakowanie poziome być powinno naprawione (przez starostwo) i chyba wymieniony/przesunięty słup oświetleniowy (?) dla poprawy widoczności pojazdów jadących od HALI SPORTOWEJ. Tu przy zjeździe jest największa wypadkowość.
Na więcej zmian brak środków.
Przebudowa geometrii wyspy czy oznakowania zbyt kosztowna. (dokumentacja i roboty drogowe).


Katatonik

Inowrocław
[181]
2017-02-15 22:15:27 | zgłoś do moderacji

Zrobić najtańszą i chyba najlepszą opcję. W miejscach gdzie jest ustąp pierwszeństwa zamontować znaki STOP z linią ciągłą.
Na skrzyżowaniu non stop powinien stać radiowóz i ostro karać każdego co złamie przepis wymuszając pierwszeństwo. Tak po miesiącu, duch sytuacja powinna się uspokoić.
Aha, przy okazji na skrzyżowaniu powinna być kamera, a najlepiej dwie i to w różnych miejscach, monitorująca wszystko na krzyżowaniu, wyłapująca przewinienia i wypadki.
To tańsze od przeróbki skrzyżowania na rondo lub tym bardziej na skrzyżowanie z instalacją świetlną.

PS. Wypadki i zdarzenia na tym skrzyżowaniu to tylko wina głupoty kierowców wymuszających pierwszeństwo przejazdu. Takich ludzi powinno się tępić!!! Tak samo jak ZŁE PRZYZWYCZAJENIA!!!

Mario

Inowrocław
[47]
2017-02-15 22:05:38 | zgłoś do moderacji

Nie wiem czemu starostwo tak się upiera, żeby nie budować tam świateł. Przecież skrzyżowanie z ruchem wokół wyspy o wlotach poszerzonych idealnie się do tego nadaje! W dodatku w Ino. nie ma tramwajów, więc byłyby ogromne powierzchnie akumulacji. Światła dadzą też bezpieczeństwo pieszym i rowerzystom (trzeba pokonać 3 pasy ruchu). Można by wreszcie wymalować przejazdy rowerowe przez Niepodległości. Według tego, co jest teraz, rower należy przeprowadzać! To jest dopiero nonszalancja przy budowie inowrocławskich pseudo-dróg dla rowerów.

hejt76

Inowrocław
[8]
2017-02-15 21:55:17 | zgłoś do moderacji

Znaki*

hejt76

Inowrocław
[8]
2017-02-15 21:53:41 | zgłoś do moderacji

Skrzyżowanie proste wystarczy tylko patrzeć na zanaki

kata_strofa

Inowrocław
[877]
2017-02-15 21:51:25 | zgłoś do moderacji

"Zastrzegając, że forma rozpoczęcia tego dialogu nie podobała mi się, to sam cel akcji który przyświecał inicjatorom jest dobry, by spróbować poprawić warunki na tym skrzyżowaniu - mówił powiatowy radny Jacek Olech"

Z całym szacunkiem, ale rosnąca liczba kolizji nie wystarczyła do rozpoczęcia dialogu? Każdorazowy hejt przy publikowaniu faktu kolejnej kolizji nie wystarczył? Apele mieszkańców i społeczników nie wystarczyły? Oczywiście, że wystarczyły tylko Wy wszyscy politycy/decydenci mieliście na ten lament wywalone, póki powstał nie tyle sam banner a fejm z jakim spotkał się ten banner i opisywanie sytuacji w mediach ogólnopolskich. Słuchacie wszyscy ludzi tylko jak przychodzą wybory i tyle. Jak już się jest "na stołku" to głos narodu jakoś Wam umyka a dociera do Was tylko właśnie taki wstyd na cały kraj jaki wywołał ten banner, dociera fakt, kiedy w końcu ktoś straci życie przez zaniedbania służb czy też jak ktoś Wam kasę sprzed nosa gwizdnie... taka prawda. Jak już Was wszystkich powybieramy to zamiast zająć się tym do czego Was wybraliśmy to się kisicie we własnym sosie i szczujecie jedni na drugich zajmując się sami sobą przez 3/4 dnia w pracy a na problemy jakie nas - wyborców trapią, czasu nie macie.
Mam nadzieję, że te wszystkie konsultacje to nie są tylko działania pozorne i coś z tego wyniknie. Niestety z tyłu głowy też czai się myśl, że wszystko to jest tylko po to żeby przeczekać tą... "aferę bannerową na cały kraj" a koniec końców wszystko pozostanie po staremu ponieważ każdy będzie uważał, że robił co mógł, ale nie szło wypracować rozwiązania kompromisowego.

inowroclawianin123

Inowrocław
[1631]
2017-02-15 21:42:30 | zgłoś do moderacji

Ja prdle.... Innowrocław. W każdym innym mieście skrzyżowanie z taką konstrukcją jest rondem, ale nie - nie w Innowrocławiu.... Brak słów... Oczywiście konsultacje jak zwykle w idealnych godzinach.... kiedy większość ludzi jest w pracy.... i kto przyjdzie ? Politycy i .... ? Emeryci ? Brak słów....


vexus123

centrum
[21]
2017-02-15 21:07:43 | zgłoś do moderacji

Dokładnie tak obserwować znaki i przede wszystkim skupić się na wykonywanych manewrach. Gdyby wszyscy uważali na 100% to myślę, że byłoby mniej tych kolizji.

Spider

Inowrocław
[48]
2017-02-15 19:58:24 | zgłoś do moderacji

Zamontować światła. Przenieść z Mątew. W Mątwach nie działają. Jak są włączone to tylko przeszkadzają.

WTYCZNIK

Inowrocław
[65]
2017-02-15 19:30:07 | zgłoś do moderacji

FW siedzi w prezydium napewno załatwi problem hihihihi

Juras

Inowrocław
[18]
2017-02-15 19:17:10 | zgłoś do moderacji

Moniczka12 to facet bo pisze "w galerii nigdy nie byłem..."

red

Inowrocław
[365]
2017-02-15 18:52:08 | zgłoś do moderacji

Czy konsultacje jeszcze trwają? Napiszcie coś, jak skończycie. Ciekawi jesteśmy, jakie macie propozycje.

moniczka12

Inowrocław
[881]
2017-02-15 18:36:24 | zgłoś do moderacji

rabinczyk jakie światła a w galerii nigdy nie byłem bo sram na nią

rabinczyk

Inowrocław
[171]
2017-02-15 18:26:31 | zgłoś do moderacji

Liczba zdarzen rosnie... POwstala galeria wiecej CMG i wszystko jasne. @moniczka. Wstawia swiatla, to do galerii 27 bedziesz jechala pol h. Uwielbiam wyPOwiedzi expertuf bez prawka obserwujacyh skrzyzowanie zza okna mpk lub nki. Ustawic ostrzezenie, ze (spowoduj wypadek tracisz prawko) i zaraz sie zmniejszy liczba. Jak nie wypadkow to chociaz CMG

dzidziuś

Inowrocław
[8]
2017-02-15 18:24:51 | zgłoś do moderacji

Wystarczy wstawić dwa fotoradary jeden koło netto drugi koło urzędu skarbowego

moniczka12

Inowrocław
[881]
2017-02-15 18:20:59 | zgłoś do moderacji

tych co powodują kolizje nazywa się debile głąby itd... bo nie patrzą na znaki to jak zrobią rondo to zobaczymy kto tu kim jest

red

Inowrocław
[365]
2017-02-15 18:12:58 | zgłoś do moderacji

Moniczka, to nie takie proste. Tu powinno być coś bardzo widocznego i oczywistego dla wszystkich uczestników ruchu, komu przysługuje pierwszeństwo. Sprawę może załatwić tylko sygnalizacja świetlna, ale pewnie to zbyt kosztowne.
No, a jeśli miałoby być rondo, to ta zmiana powinna być poprzedzona bardzo szeroką kampanią informacyjną, ponieważ możemy mieć odwrotny efekt. Kierowcy przyzwyczajeni do obecnego stanu mogą się wtedy mylić.


moniczka12

Inowrocław
[881]
2017-02-15 17:55:25 | zgłoś do moderacji

rondo
Uwaga: 
zaloguj się lub jeśli nie masz konta zarejestruj się aby dodać komentarz.
Jeśli w materiale użyto Twojego wizerunku, a ty nie wyrażasz na to zgody zgłoś to nam.
Portal internetowy Ino.online nie ponosi odpowiedzialności za treść prezentowanych opinii. Użytkownik dokonujący wpisu na łamach portalu, może ponieść za jego treść odpowiedzialność cywilną bądź karną. Komentarze naruszające dobre obyczaje i niezwiązane z tematem mogą być usuwane bez ostrzeżenia.
© copyright 2000-2018 Ino-online Media