Witaj! W trosce o lepszą ochronę danych i dostosowanie do zmian w prawie ochrony danych zmieniliśmy regulamin oraz politykę prywatności.   zrozumiałem i akceptuję

Poniżej możesz zapoznać się ze szczegółami. Polityka prywatności:

Definicje

1. Serwis: oznacza portal internetowy udostępniony w domenie internetowej pod adresem ino.online i pokrewnych tj. i-o.pl, ino24.pl, inowroclawianka.pl,
2. Administrator: oznacza firmę Ino-online Media, ul. Szczęśliwa 1, 88-100 Inowrocław, NIP: 556-181-85-16,
3. Ustawa: oznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 203, poz. 1371 ze zm.),
4. Przez Adres IP rozumie się adres protokołu internetowego, stanowiącego informację mogącą identyfikować Użytkownika,
5. Dane Osobowe oznaczają dane osobowe w rozumieniu artykułu 6. Ustawy, udostępniane przez Użytkowników, gromadzone za pośrednictwem Serwisu i przetwarzane przez Administratora,
6. Użytkownik oznacza odwiedzającego i korzystajacego z Serwisu,
7. Serwisy Zewnętrzne: oznacza inne strony internetowe, które nie stanowią własności, ani nie są bezpośrednio powiązane z Serwisem,
8. Operatorem Hostingowym jest OVH Sp. z o.o., 54-402 Wrocław ul. Szkocka 5 lok. 1, REGON: 933029040 NIP: 899-25-20-556,
9. Polityka oznacza niniejszą Politykę Prywatności.


Informacje ogólne

Administrator oświadcza, że wszystkie dane zarejestrowanych Użytkowników są starannie zabezpieczone i przechowywane. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są zgodnie z udzielonymi przez niego zezwoleniem, a także w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Ustawy oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Osoba zarejestrowana w Serwisie akceptuje niniejszy regulamin, zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych przez siebie informacji przez Serwis w celach statystycznych i marketingowych zgodnie z Ustawą oraz ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


Zbieranie danych

W celu udoskonalania portalu i rozwoju na potrzeby Użytkowników, Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
- poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
- poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. "ciasteczek"),
- poprzez gromadzenie logów serwera www przez Operatora Hostingowego.


Udostępnianie danych

Dane podlegają udostępnieniu uprawnionym do tego podmiotom zewnętrznym wyłącznie za zgodą Administratora lub osób których te dane dotyczą, jeśli zachodzi podejrzenie przestępstwa. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby lub Administratora. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania. Administrator nie przekazuje Danych Osobowych innym podmiotom. Dane Osobowe nie mogą obejmować "danych wrażliwych" w rozumieniu art. 27 ust. 1 Ustawy.

Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie przez Administratora swoich Danych Osobowych, usunięcia w części lub całości udostępnionych danych, co może wiązać się z poważnym ograniczeniem lub uniemożliwieniem korzystania z całości lub części Serwisu. Szczegółowe regulacje w tym zakresie opisuje punkt "Informacje praktyczne związane z systemem logowania".

Podczas przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników stosowane są zgodnie z wymaganiami ustawy i rozporządzeniem środki techniczne i organizacyjne, które mają na celu zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.


Informacja o plikach cookies

Serwis korzysta z plików cookies. Tzw. "ciasteczka" stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Hostingowy.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
- utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
- określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W ramach Serwisu stosowane są dwa główne rodzaje plików cookies: tzw. sesyjne oraz stałe. Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie w dziale ustawienia - sekcja prywatność. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Serwisem partnerów oraz przez zewnętrzne programy instalowane w postaci tzw. wtyczek np. społecznościowego serwisu Facebook.com lub innych.

Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/


Informacje praktyczne związane z systemem logowania

Użytkownik zobowiązany jest do ochrony swoich haseł dostępu do Serwisu przed dostępem do tego osób niepowołanych. Serwis nie udostępnia ani nie gromadzi hasła w niezakodowanej formie. W przypadku zagubienia hasła Serwis może przesłać nowe hasło wyłącznie na adres e-mail podany podczas rejestracji użytkownika Serwisu.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do stron portalu wynikający z przyczyn niezależnych od portalu, błędy lub niekompletność przesyłania informacji przez użytkowników portalu, błędy i awarie powstałe w wyniku przerw w funkcjonowania portalu.

Serwis udostępnia możliwość dodawania komentarzy, zdjęć i innych informacji multimedialnych internautom, w szczególności osobom zarejestrowanym w Serwisie. Rejestracja użytkowników w Serwisie jest bezpłatna i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych. Korzystanie z Serwisu i podawanie jakichkolwiek danych jest dobrowolne.

Użytkownicy Serwisu mogą korzystać z Serwisu oraz z utworów i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, własności intelektualnej oraz Ustawy o ochronie baz danych.

Użytkownik może w dowolnym momencie edytować swoje dane za pomocą dostępnych narzędzi Serwisu (sekcja profil), może też bezpośrednio zwrócić się do Administratora, przesyłając wiadomość e-mail pod adres portal@ino-online.pl aby dokonać zmian, dodania, usunięcia informacji o sobie, w tym także do cofnięcia zgody i "bycia zapomnianym". Wiadomość musi pochodzić z adresu e-mail podanego podczas rejestracji w Serwisie, w innym wypadku Administrator będzie próbował dokonać uwiarygodnienia Użytkownika na inne dostępne i możliwe sposoby. Administrator ma prawo odmówić usunięcia Danych Osobowych w wypadku, gdy Użytkownik naruszył zasady regulaminu portalu lub przepisy prawa, a zachowanie jego danych jest niezbędne do wyjaśnienia sprawy.


Postanowienia końcowe

Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani na stronie Serwisu. Wszelkie pytania, wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności Użytkownicy mogą wysłać na adres: portal@ino-online.pl.zrozumiałem i akceptuję

Piły poszły w ruch. Mieszkańcy dyskutują

Sławomir Szeliga z osiedla Solno na ulicy Kasztanowej bywa niemal codziennie i od początku śledzi prace związane z wycinka drzew. fot. MP
 INOWROCŁAW | 7  lutego 2017, 16:37
Kilka dni temu zakończyła się wycinka 15 kasztanowców, a pracownicy Zakładu Zieleni PGKiM w Inowrocławiu przystąpili do frezowania pni wystających ponad powierzchnię ulicy Kasztanowej. Trwa jednocześnie przycinka drzew w innych częściach miasta.

r  e  k  l  a  m  a


- To dobrze, że wycinka tych drzew nastąpiła w okresie ferii zimowych, ale wkrótce dzieci powrócą do zajęć. Społeczność szkolna z zadowoleniem przyjęła zmianę oblicza drogi do szkoły po jej przebudowie, ale lipcowy incydent z ubiegłego roku oraz informacje o zagrożeniach rodzą pytania o bezpieczeństwo. Rodzice pytają o pozostałe drzewa, sposób i częstotliwość monitorowania ich stanu zdrowotności oraz skutki ubiegłorocznych prac drogowych, w tym dodatkowych, dla systemu korzeniowego i stabilności wysokich kasztanowców - komentuje Sławomir Szeliga.

Mieszkaniec osiedla Solno ma żal do urzędników, że nie udało się tak ustalić kolejności prac, aby najpierw wyciąć chore drzewa, a potem przebudować ulicę. Przypomnijmy, że sama inwestycja bezpośrednio nie miała wiązać się z wycinką kasztanowców. O sprawie opinia publiczna dowiedziała się w lipcu, gdy jedno z drzew przewróciło się na drogę.

- Kasztanowiec rosnący w pasie drogowym przy ul. Kasztanowej 35 był spróchniały i niewątpliwie stanowił zagrożenie dla ruchu drogowego, co potwierdzono jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji drogowej podczas oględzin wykonanych przez pracowników Urzędu Miasta - informował ratusz. Stosowny wniosek do starostwa w tej sprawie złożono 8 lutego ub. roku, a więc na blisko dwa miesiące przed rozpoczęciem przebudowy ulicy. W piśmie wnioskowano o wycinkę szesnastu drzew. W ich miejsce przy ul. Jana Molla zasadzone zostaną lipy drobnolistne, w tej samej liczbie.Równocześnie w różnych częściach miasta trwa przycinka drzew. Na osiedlu Rąbin miejscy urzędnicy zaplanowali na ten rok zabiegi pielęgnacyjne wierzb przy parkingu przy ul. Wachowiaka 8, topoli w rejonie bloków przy al. Niepodległości 82 i 84 oraz drzew u zbiegu ul. Szarych Szeregów i Kiełbasiewicza. - Prace potrwają do końca lutego oraz zostaną wznowione w listopadzie. Prace są bezpieczne dla drzew, wykonywane pod nadzorem osób z odpowiednimi kwalifikacjami oraz doświadczeniem - zapewnia Agnieszka Chrząszcz-Stajszczak, rzecznik Urzędu Miasta.

Na swoich terenach prace prowadzi także Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa. Nasz internauta, Witold Konopiński przesłał nam zdjęcia drzew poddanych ostatnim zabiegom, które - jego zdaniem - poszły za daleko. Jak się dowiadujemy, ratusz również otrzymał w tej sprawie zgłoszenia i negatywne opinie, aktualnie między urzędem a KSM prowadzona jest korespondencja w tej sprawie.

- Część winy za taki stan rzeczy ponoszą też mieszkańcy, którym drzewa przeszkadzają z wielu powodów. Czasem jest to lęk przed uszkodzeniem mienia, innym razem dyskomfort spowodowany zasłanianiem światła. Odnotować jednak należy fakt, że mniejsza ilość promieni słońca wpadających do pomieszczeń to skutek grubej termoizolacji budynków, nie zaś wina samych drzew - komentuje Witold Konopiński. [MP]


Wasze komentarze:

Jestem

Inowrocław
[105]
2017-02-21 10:50:59 | zgłoś do moderacji

Drzewa zagrażające zdrowiu i życiu należy wycinać.Np. topole ,to drzewa chwasty i ich pylenie jest bardzo alergiczne, a tzw. kotki kiedy upadną na lakier samochodu uszkadzają go.
W ich miejsce nasadzić inne np klony,brzozy.

Dubler

Inowrocław
[1336]
2017-02-09 15:15:27 | zgłoś do moderacji

Shape
Nigdzie nie pisałem o przypadkowych nasadzeniach. Każde jest czynione z rozmysłem. Także te nielegalne.

moniczka12

Inowrocław
[881]
2017-02-09 14:37:21 | zgłoś do moderacji

Shape@ te drewno jest później rozdawane przez mops dla biednych

Shape

Rąbin
[5801]
2017-02-09 11:11:26 | zgłoś do moderacji

"Aktualnie między urzędem a KSM prowadzona jest korespondencja w tej sprawie."

Tu winnych trzeba pociągnąć do odpowiedzialności, a nie korespondować ze sobą. Czy naprawdę ktoś musi złożyć wniosek do prokuratury? Na ukazanych zdjęciach widzimy, że ekipy tną drzewa jak leci. Powoduje to powstanie zwyrodnień lub po prostu obumierania. Co następnie dzieje się z tym materiałem? Kto go sprzedaje, czy też bierze sobie na opał?

Dubler: Nie masz racji z argumentem o przypadkowych nasadzeniach. Dekadami drzewa rosły przy blokach i ludzie cieszyli się nimi. Dopiero od kilku lat niszczy się je pod pretekstem pielęgnacji. Nie szukajmy argumentów na siłę, bo zrobimy sobie tylko krzywdę.

"Prace są bezpieczne dla drzew, wykonywane pod nadzorem osób z odpowiednimi kwalifikacjami oraz doświadczeniem - zapewnia Agnieszka Chrząszcz-Stajszczak, rzecznik Urzędu Miasta."

Pani Chrząszcz, amputacja też jest bezpieczna dla człowieka, i co z tego wynika? A co do doświadczenia tych leśnych dziadków, to może i je mają - w strzyżeniu żywopłotów.

azt76

Gmina Inowrocław
[12]
2017-02-08 11:23:47 | zgłoś do moderacji

Zgadzam się z Dublerem, drzewa sadzone bez wyobraźni i po 20, 30 latach robi się problem. Należy jednak pamiętać, że wiele drzew jest chorych (zdj.8), rosną w miejscach gdzie system korzeniowy uszkadza fundamenty budynków czy nowo odmalowane elewacje bloków. Rozwiązanie jest tylko jedno; sadzić drzewa i duże krzewy w miejscach gdzie nigdy nie będzie przeszkadzało jak parki, skwery a przy budynkach, ulicach tworzyć zieleń odpowiednią wzrostem i wielkością systemu korzeniowego.

Weldas

Inowrocław
[14]
2017-02-08 06:15:31 | zgłoś do moderacji

Ale macie problemy ludzie. Jak mają ochotę to niech tną

marktwain

Inowrocław
[422]
2017-02-07 22:34:32 | zgłoś do moderacji

czy IO może poruszyć temat przedszkoli w naszym mieście? niebawem rozpoczną się zapisy do placówek państwowych a do prywatnych już trwają a nawet rekrutacje są zakończone. Proszę podejmijcie temat, opiszcie placówki ( jak rok temu ) niech to wymusi także dyskusję na forum. dziękuję.

kata_strofa

Inowrocław
[877]
2017-02-07 21:46:39 | zgłoś do moderacji

Wniosek złożono 8 lutego ubiegłego roku. Może ktoś ze starostwa odpowiedzieć co się takiego działo, że nie załatwiono wniosku w ciągu 30/60 dni zgodnie z przepisami?

Dubler

Inowrocław
[1336]
2017-02-07 18:21:48 | zgłoś do moderacji

Kijanka
Na Twoim miejscu policzyłbym słoje "drzewek" wycinanych na Kasztanowej.


Kijanka

Inowrocław
[256]
2017-02-07 18:08:27 | zgłoś do moderacji

Jak zwykle panuje spychologia. Okazuje się, że każdy kawałek zieleni miejskiej ma innego zarządcę. Jedna ulica należy do miasta, inna do powiatu, jeszcze inną ogołaca KSM. Swoją drogą - "specjalyści" z KSM do dno i kilometr mułu: mam wiele zdjęć obrazujących ich "pielęgnację". Bardzo proszę o koordynację działań w sprawie zieleni miejskiej, która jest naszym wspólnym dobrem i nie może zależeć od widzimisię poszczególnych mieszkańców! Dubler: i co wynika z Twoich przemyśleń? Wycinać? Wiele drzew rosnących w skrajni stało się zagrożeniem na skutek przycinania. Korony straciły symetrię, poprzechylały się niebezpiecznie w stronę drogi - a można było tego uniknąć. Czy koniecznie każdej wiosny musi odbywać się rzeź drzew?

Dubler

Inowrocław
[1336]
2017-02-07 17:49:36 | zgłoś do moderacji

Zdjęcie nr. 7 – brzozy.
Przykład samowolnego sadzenia. Takie fajne, ładne, małe, a jak ładnie rośnie. Urosło. Cholera co teraz. Zawadza, zasłania, zagraża i ptaszki… Dodatkowo koszty podcięć, wycięć itd.
Dużo jest takich sytuacji. Choinki i inne posadzone bez wyobraźni i bez uzgodnienia z administracjami.
Nie bez winy są tu też zarządzający. Drzewa posadzone przed latarniami, za blisko chodnika, parkingu (ptaki) itp. oraz po latach korzenie deformujące nawierzchnie tych ostatnich.
Uwaga: 
zaloguj się lub jeśli nie masz konta zarejestruj się aby dodać komentarz.
Jeśli w materiale użyto Twojego wizerunku, a ty nie wyrażasz na to zgody zgłoś to nam.
Portal internetowy Ino.online nie ponosi odpowiedzialności za treść prezentowanych opinii. Użytkownik dokonujący wpisu na łamach portalu, może ponieść za jego treść odpowiedzialność cywilną bądź karną. Komentarze naruszające dobre obyczaje i niezwiązane z tematem mogą być usuwane bez ostrzeżenia.
© copyright 2000-2018 Ino-online Media